Dàn 9x-0x Bạch Hổ

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi bachho, 21/7/21.

Lượt xem: 2,977

 1. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  hôm nay con này chạy trời cũng không khỏi nắng.
   
 2. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  01-Thg9
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 6 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,79,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,74,75,76,79,83,84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98,99
  (5 7 số)
  01,03,04,05,06,09,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,30,33,34,35,36,37,38,41,42,43,45,46,49,51,53,54,55,57,59,61,62,63,66,67,68,74,75,76,79,84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98
  (4 8 số)
  03,04,05,06,09,14,15,16,17,18,19,23,24,27,30,33,35,36,37,41,42,43,45,46,49,51,53,55,57,59,61,62,63,66,68,74,75,76,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98
  (3 9 số)
  03,04,05,06,09,14,15,17,18,19,27,30,35,37,41,45,49,51,53,55,57,59,61,62,63,68,74,75,76,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98
  (2 7 số)
  04,09,14,17,18,19,37,41,45,49,51,53,59,61,62,63,68,74,76,85,86,87,89,90,95,96,97
  (1 9 số)
  04,14,18,19,41,45,49,51,53,61,63,68,74,76,85,86,87,90,95
  (9 số)
  04,19,53,61,63,76,86,87,90
   
  thichoc, Xuanthuy179, Caothuthieulam and 1 người khác Thích điều này.
 3. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9:
  (7 6 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,71,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,05,06,09,14,15,16,17,18,20,21,23,24,27,29,30,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,49,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,74,75,76,79,84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98,99
  (4 3 số)
  03,04,05,06,09,14,16,17,21,27,30,34,35,36,41,43,45,49,51,53,54,55,57,59,62,63,67,68,74,75,76,79,84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98
  (2 4 số)
  03,14,27,30,35,36,41,43,45,51,53,59,62,63,67,74,75,85,87,93,95,96,97,98
   
 4. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 2x
  2/9:
  (8 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (6 4 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,12,14,15,16,17,18,19,23,25,29,30,32,34,35,37,40,41,42,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,60,62,63,64,65,66,68,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,86,87,89,94,95,96,97,98,99
  (3 7 số)
  01,04,06,07,12,16,18,19,29,30,37,40,42,45,46,47,50,53,54,55,56,58,62,65,66,68,71,72,74,75,80,81,82,86,87,94,98
  (2 0 số)
  06,07,16,18,19,40,42,46,47,50,53,54,56,65,68,72,74,75,82,86
   
 5. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 3x
  2/9:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,23,25,27,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,23,25,29,30,32,34,35,37,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,71,72,73,74,75,77,80,81,82,84,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  01,02,04,06,07,08,09,12,15,16,18,19,23,25,29,30,32,34,35,37,40,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,68,71,72,74,75,77,80,81,82,86,87,89,90,94,95,97,98,99
  (4 8 số)
  01,02,04,06,07,08,12,15,16,18,19,29,30,34,35,37,40,42,45,46,47,49,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,71,72,74,75,80,81,82,86,87,89,90,94,97,98,99
  (3 9 số)
  02,04,06,07,08,12,15,16,19,29,30,34,37,42,45,46,49,52,53,54,55,56,57,64,65,71,72,74,75,80,81,82,86,89,90,94,97,98,99
  (2 8 số)
  04,06,07,08,12,15,19,30,34,42,45,49,52,53,54,55,57,64,71,72,74,80,82,86,89,90,97,98
  (1 8 số)
  04,06,07,08,15,19,34,49,52,54,55,57,71,74,80,86,97,98
  (1 0 số)
  06,07,19,34,49,52,54,55,74,98
   
  thichoc, Xuanthuy179, ban-tia2 thành viên khác Thích điều này.
 6. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 2x
  2/9: 6x
  3/9:
  (8 1 số)
  01,02,03,05,06,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 3 số)
  02,06,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,33,34,35,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,81,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  (3 7 số)
  14,15,19,21,23,25,26,28,30,33,34,43,44,45,48,49,50,53,54,55,61,62,63,70,73,74,75,76,77,81,83,86,88,91,94,95,98
   
  thichoc, hoahuongduongmuaha2021kevodanh3h Thích điều này.
 7. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 3x
  2/9: 2x
  3/9:
  (9 3 số)
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,06,07,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,06,07,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (6 8 số)
  01,02,06,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,37,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  (6 0 số)
  01,02,06,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,37,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,59,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77,81,83,86,87,88,91,92,94,95,96,98
  (4 7 số)
  01,02,06,10,12,14,16,17,21,23,27,28,30,33,36,37,43,44,45,46,48,49,50,52,54,59,61,62,64,65,66,70,71,72,73,74,75,77,81,83,88,91,92,94,95,96,98
  (3 6 số)
  01,02,06,10,16,17,21,23,27,28,30,43,44,45,46,49,54,61,62,64,65,66,70,73,74,75,77,81,83,88,91,92,94,95,96,98
  (2 7 số)
  06,17,21,28,30,43,44,46,49,54,61,62,64,70,73,74,75,77,81,83,88,91,92,94,95,96,98
  (1 8 số)
  06,17,21,28,44,46,49,61,64,73,74,77,83,88,91,92,94,95
  (1 0 số)
  21,28,44,64,73,74,77,88,94,95
   
  thichoc, hoahuongduongmuaha2021kevodanh3h Thích điều này.
 8. kevodanh3h

  kevodanh3h Lính mới

  Tham gia:
  13/4/13
  Bài viết:
  304
  Được thích:
  822
  Điểm thành tích:
  93
  2 dàn khác nhau à bạn
   
  hoahuongduongmuaha2021 thích bài này.
 9. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  2 pp khác nhau.
   
  thichochoahuongduongmuaha2021 thích điều này.
 10. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 3x
  2/9: 2x
  3/9: 9x
  4/9:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 5 số)
  01,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,65,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 4 số)
  01,03,07,09,10,12,13,15,18,19,21,23,25,28,29,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,65,67,68,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  (6 0 số)
  01,03,07,09,10,12,15,18,19,21,23,25,29,31,32,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,65,67,68,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  (4 6 số)
  01,03,09,12,18,19,25,29,31,35,36,37,38,40,42,44,45,47,49,51,52,54,57,58,59,61,62,65,72,73,74,75,76,78,81,82,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  (3 7 số)
  01,12,19,31,35,36,37,38,40,42,44,47,49,51,52,54,57,59,61,62,72,73,74,75,76,81,82,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  (2 9 số)
  01,12,19,31,35,36,38,40,47,49,51,52,54,57,59,62,72,73,74,75,76,81,86,90,91,92,95,96,99
  (1 9 số)
  12,19,31,38,47,49,51,52,57,59,62,72,76,86,90,91,92,95,99
  (1 0 số)
  12,19,31,47,51,57,59,72,86,90
   
 11. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 2x
  2/9: 6x
  3/9: xịt
  4/9:
  (7 5 số)
  01,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,65,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 3 số)
  01,03,05,09,12,13,14,17,18,19,25,28,29,30,31,35,36,38,40,41,43,44,45,47,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,65,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (4 5 số)
  01,19,28,31,35,36,38,40,41,44,45,47,49,51,52,53,54,57,58,59,61,62,67,68,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,93,95,96,97,99
   
 12. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  nay lấy dử liệu bị lộn 1 dàn. đúng ra ăn tới 2x mà thành ra trắng bãng nó đau như bò đá......
   
  Lode3979hoahuongduongmuaha2021 thích điều này.
 13. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  10-Thg9
  (9 4 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,12,15,16,17,18,21,23,26,27,28,29,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 6 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,16,18,21,26,27,28,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,53,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,16,18,21,26,27,28,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,53,55,56,59,60,61,62,64,65,66,68,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,96,97,98,99
  (4 9 số)
  03,04,07,16,18,21,27,28,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,53,55,56,59,60,61,62,64,65,66,68,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,88,90,91,92,93,97,99
  (3 9 số)
  03,04,07,16,18,21,27,33,34,36,37,39,41,43,45,48,53,55,56,60,61,62,64,65,66,68,70,71,75,76,78,79,85,86,88,90,93,97,99
  (2 9 số)
  03,04,07,18,21,34,36,37,39,45,48,53,56,60,61,62,64,65,68,71,75,76,79,85,86,88,90,93,97
  (1 7 số)
  04,07,18,34,36,48,53,61,62,64,71,76,79,85,86,90,93
  (9 số)
  07,34,36,48,53,61,71,86,93
   
 14. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  (9 4 số)
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,89,91,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  05,07,09,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,35,36,38,39,40,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,89,91,94,95,96,97
  (5 8 số)
  05,07,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,30,31,32,35,38,40,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,82,84,85,89,91,94,95,96,97
  (4 8 số)
  05,07,10,11,12,17,18,19,21,22,23,24,25,26,30,31,32,40,47,48,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,74,75,77,84,85,89,91,95,97
  (3 8 số)
  05,10,11,12,17,18,19,21,22,23,24,25,30,31,32,40,48,51,53,54,55,57,58,59,61,62,63,67,69,72,73,75,77,84,85,89,91,95
  (2 8 số)
  05,17,18,21,23,30,31,32,40,48,51,53,54,55,57,59,61,62,63,67,69,72,73,75,77,84,85,95
  1 8 số)
  18,21,31,32,51,54,57,59,61,62,63,67,72,73,75,77,84,95
  (8 số)
  21,31,32,54,57,63,67,73
   
 15. NamDeBacCai6789

  NamDeBacCai6789 Lính mới

  Tham gia:
  11/9/21
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  3
  Ăn sâu 0x rồi bạn. Dữ liệu bạn lấy ở đâu mà ổn vậy.
   
  bachho thích bài này.
 16. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  12/9;
  (9 3 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,19,21,22,23,25,26,27,30,32,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58,59,60,62,64,67,68,70,71,73,75,76,77,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,98,99
  (5 8 số)
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,19,23,26,27,30,32,35,36,39,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58,59,60,62,64,67,68,70,71,73,75,77,80,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,99
  (4 9 số)
  03,04,05,07,08,13,16,17,19,23,27,30,32,35,36,39,42,43,45,46,47,48,51,52,54,56,58,59,60,64,67,68,70,71,73,75,77,80,81,83,84,85,87,89,91,92,94,95,99
  (3 9 số)
  03,05,07,13,16,17,19,27,30,32,35,36,39,42,45,46,47,48,54,56,59,60,67,70,71,73,75,77,80,81,83,85,87,89,91,92,94,95,99
  (2 9 số)
  03,05,07,16,17,27,30,32,35,36,39,45,48,54,56,59,60,67,70,71,73,77,83,85,89,91,92,94,95
  (1 6 số)
  07,27,30,35,39,45,48,54,56,67,71,73,83,85,92,94
  (1 0 số)
  07,27,39,48,54,56,71,83,92,94

  p/s: dử liệu được lấy từ rất nhiều nguồn cộng lại có 30% là dử liệu của mình.
   
 17. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  (9 6 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,52,53,56,57,58,60,61,62,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 6 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32,34,35,37,39,40,43,45,48,49,53,57,60,61,62,64,66,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 0 số)
  03,04,06,08,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,32,34,35,37,39,40,43,45,48,49,53,57,60,61,62,64,66,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  03,04,06,08,10,12,15,17,18,19,20,21,22,23,25,29,30,32,35,37,39,40,43,45,48,49,53,57,60,61,62,64,66,70,71,73,74,75,76,78,80,82,83,87,88,89,91,95,96
  (3 5 số)
  03,04,06,08,10,12,15,18,19,23,25,30,32,35,37,39,40,43,45,48,49,53,57,61,62,74,75,76,80,83,87,88,89,91,95
  (2 8 số)
  03,04,06,08,10,12,15,18,19,23,25,37,40,43,45,48,49,53,57,61,62,74,75,80,87,89,91,95
  1 8 số)
  03,04,06,10,18,19,37,40,43,45,61,62,74,75,80,87,89,95
  (1 0 số)
  03,04,19,37,40,61,62,80,89,95
   
 18. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  14-Thg9
  (9 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 7 số)
  00,01,02,03,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 6 số)
  00,01,02,03,05,07,10,11,12,15,16,17,18,19,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (6 7 số)
  03,05,07,12,15,17,18,19,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,71,72,73,74,75,77,78,80,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (5 8 số)
  03,05,07,15,17,18,19,22,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,41,42,43,44,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,71,72,73,75,77,80,83,85,86,87,91,92,93,94,95,96,98,99
  (4 9 số)
  03,05,07,15,18,19,22,27,28,29,30,31,32,33,34,37,41,42,43,44,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,68,71,72,73,80,83,85,87,94,95,96,98,99
  (3 4 số)
  05,07,18,19,27,28,29,30,31,33,34,37,41,42,43,47,49,51,52,53,55,56,57,60,61,62,66,71,73,83,85,96,98,99
  (2 9 số)
  05,07,18,28,29,31,33,34,37,41,42,43,47,49,52,53,55,56,57,60,61,62,66,71,73,83,85,96,99
  (1 9 số)
  05,07,28,29,31,33,34,37,43,49,52,53,55,61,62,71,83,96,99
  (1 0 số)
  05,07,28,31,34,37,43,53,61,71
   
 19. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,21,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,21,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,69,71,72,74,75,76,79,80,82,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (5 7 số)
  01,02,04,05,08,10,11,12,15,18,21,24,25,29,31,32,34,35,36,38,39,44,47,48,49,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,69,71,72,74,75,76,79,80,82,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  01,08,11,12,15,18,21,24,25,29,31,32,34,35,36,38,39,44,47,48,49,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,69,72,75,80,82,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  08,12,15,18,21,24,29,31,32,34,35,36,38,44,47,49,54,55,56,57,59,60,61,62,65,69,72,75,80,82,85,86,90,91,93,95,96,97,99
  (2 8 số)
  08,12,15,18,21,31,35,36,38,47,49,54,55,56,59,60,61,65,69,80,85,86,90,93,95,96,97,99
  (1 6 số)
  12,18,21,31,35,36,47,49,60,61,69,85,90,93,95,99
  (9 số)
  18,31,36,49,69,85,90,93,99
   
 20. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  354
  Được thích:
  4,082
  Điểm thành tích:
  93
  lịch sử dàn tháng 9
  tháng 9 Dàn Bạch Hổ
  1 3x
  2 2x
  3 9x
  4 8x
  5 1x
  6 8x
  7 5x
  8 0x
  9 4x
  10 7x
  11 0x
  12 5x
  13 2x
  14 4x
  15 2x
   

Cộng đồng Ketqua1.net