quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 5

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/21.

Lượt xem: 157,434

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  716
  Được thích:
  2,166
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x
  Ngày 02/05: 9x8x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/05: 9x8x7x
  Ngày 06/05: 9x8x7x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/05: 9x8x7x
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x
  Tổng điểm 42
  Ngày 13/05:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,30,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,57,58,60,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,04,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,30,32,33,35,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,53,54,55,57,58,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98,99
  (5 9 số)
  00,02,03,08,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,30,32,33,35,37,39,41,44,46,48,49,53,55,57,58,61,63,64,66,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,98,99
  (4 9 số)
  00,02,03,08,11,12,16,17,18,19,20,21,27,28,30,33,35,37,39,44,46,48,49,53,55,57,58,61,63,64,66,70,71,72,73,75,76,80,81,82,84,85,88,89,91,93,94,98,99
  (3 9 số)
  00,02,03,08,11,12,16,17,19,20,21,28,30,37,39,44,46,48,49,55,57,61,64,66,70,71,73,75,76,80,82,84,85,89,91,93,94,98,99
  (2 9 số)
  00,02,03,11,12,19,20,21,28,30,37,39,46,48,49,55,57,64,66,70,73,75,76,82,84,85,91,93,94
  (1 9 số)
  00,02,11,19,20,28,37,39,46,48,55,64,66,70,73,82,84,91,93
  (9 số)
  02,11,20,28,48,66,82,84,93
   
 2. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  473
  Được thích:
  3,289
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x.0x tháng 5.
  Ngày 01/5: 9x8x7x
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/5: 9x8x
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x
  Ngày 11/5: 9x8x7x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tg 63đ
  Ngày 13/5:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,13,14,15,17,18,19,20,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,96,97,98
  (6 9 số)
  02,05,06,07,08,13,15,17,18,19,20,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,39,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,96,97,98
  (5 8 số)
  02,07,08,13,15,17,18,19,20,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,39,43,45,47,48,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,93,95,98
  (4 8 số)
  02,07,08,13,15,17,18,20,25,26,27,31,33,34,35,37,39,43,45,47,52,53,54,57,58,59,60,62,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,93,95
  (3 9 số)
  02,08,13,15,17,18,20,25,26,27,31,33,34,35,37,39,43,52,53,58,59,60,62,64,67,68,71,72,73,76,78,79,80,81,85,86,87,93,95
  (2 7 số)
  08,17,18,26,34,35,37,39,43,53,58,59,62,67,68,71,73,76,78,79,80,81,85,86,87,93,95
  (1 8 số)
  08,17,26,34,35,37,43,53,58,62,67,71,73,76,78,80,85,87
  (8 số)
  17,26,35,37,53,62,71,73
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Bổ xung quy định dàn phạm quy và không tính điểm dàn:
  - dàn phải loại dần từ trên xuống dưới; số đã loại dàn trên thì không có mặt ở dàn dưới (ví dụ: 9x,8x) và dàn dưới không xuất hiện những số mà dàn trên liền kề không có.
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 5. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  9x-0x Tháng 5
  Ngày 01/05/2021 9x
  Ngày 02/05/2021 987654321x
  Ngày 03/05/2021 987x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 98765x
  Ngày 06/05/2021 98765x
  Ngày 07/05/2021 98765432x
  Ngày 08/05/2021 98765x
  Ngày 09/05/2021 9876x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 987654x
  Ngày 12/05/2021 98765x
  Tổng điểm: 44
  Ngày 13/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,46,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,12,13,15,16,18,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,42,43,44,46,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,62,65,66,67,69,70,71,74,75,76,77,78,80,82,84,85,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (5 9 ) số:
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,13,16,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,42,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,62,65,66,67,69,70,71,75,76,77,78,80,82,84,85,89,91,92,93,95,96,98,99
  (4 9 ) số:
  00,02,03,04,07,09,11,13,16,23,25,26,27,28,31,33,34,36,38,42,47,50,51,52,55,56,57,59,60,62,65,66,67,69,70,71,75,76,77,78,80,82,84,85,89,91,92,95,96
  (3 9 ) số:
  00,02,03,04,07,09,11,13,16,23,26,33,34,38,42,47,50,52,55,56,59,60,62,65,66,69,70,71,75,76,77,78,80,84,85,89,91,95,96
  (2 9 ) số:
  00,02,04,11,13,16,23,33,34,42,47,50,52,59,60,62,65,66,69,70,75,76,77,78,80,84,85,89,95
  (1 9 ) số:
  00,02,04,16,33,34,47,50,59,65,66,70,75,76,77,78,84,89,95
  (0 9 ) số:
  00,34,50,65,66,70,78,84,89
   
 6. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,274
  Được thích:
  8,620
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 05/05: MISSSSSSSSSS
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/05: 9x8x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng điểm: 47
  ---------------
  Ngày 13/05:


  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99


  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,19,20,25,28,29,30,35,38,39,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,78,79,80,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99


  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,19,25,28,29,35,38,39,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,78,79,80,82,83,85,86,88,89,90,95,99

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,19,25,35,38,39,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,68,70,75,83,85,86,88,89,90,95,99

  (2 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,19,25,35,38,39,45,52,56,57,59,65,68,75,85,86,88,90,95

  (1 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,25,35,52,57,59,65,75,88,90,95

  (9 số)
  02,04,06,07,09,52,57,75,90
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Vẫn tính điểm ngày 12/5 nhé vì chưa có quy định. Điểm bạn hình như 63 đó. Cộng lại cho chính xác.
   
 8. cau2caynoc

  cau2caynoc Lính mới

  Tham gia:
  13/9/19
  Bài viết:
  103
  Được thích:
  339
  Điểm thành tích:
  63
  Có bảng thống kê phong độ của ae đến nay vs dàn 7-10 bạn ko ae
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  theo dõi biết mà. Họ cũng tự cộng điểm rồi còn gì bạn. Tối mới lên bảng nhé.
   
 10. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  1,037
  Được thích:
  3,476
  Điểm thành tích:
  113
  Tất nhiên rồi Mod, dàn trên ko có dàn dưới có thì loạn số rồi.
   
 11. cau2caynoc

  cau2caynoc Lính mới

  Tham gia:
  13/9/19
  Bài viết:
  103
  Được thích:
  339
  Điểm thành tích:
  63
  Ok sếp. Hôm qua e thấy có bảng còn nay chưa ạ
   
  Acecook, Xuanthuy179gialinh123 Thích điều này.
 12. trangtran8dai

  trangtran8dai Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/3/21
  Bài viết:
  232
  Được thích:
  2,101
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/05: 9X8X
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/5: xxxx
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x
  Tổng 62đ
  Ngày 12/5: 9x8x7x
  Ngày 13/5:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,04,05,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,67,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97
  (6 9 số)
  02,04,06,08,10,12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,62,64,69,71,73,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97
  (5 9 số)
  02,04,06,08,10,12,13,15,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,64,69,71,73,74,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,91,93,96,97
  (4 9 số)
  02,08,10,12,13,15,18,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,64,71,73,74,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,93,97
  (3 8 số)
  08,10,12,13,15,23,24,25,26,27,28,29,32,35,36,37,39,41,43,45,46,52,54,56,64,71,74,77,78,80,82,83,85,86,87,88,93,97
  (2 9 số)
  08,10,13,15,24,26,27,28,29,32,35,36,37,39,41,43,45,46,52,56,64,74,77,78,80,82,83,86,88
  (1 8 số)
  10,13,15,24,26,27,29,36,37,41,43,45,46,56,64,74,78,86
  (9 số)
  13,15,24,26,29,36,43,46,64
   
  NAM77589, quedau1981, nuoidan15 thành viên khác Thích điều này.
 13. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  91
  Được thích:
  1,082
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/5: 9x
  Tổng: 1đ
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 5đ
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng điểm: 12đ
  Ngày 04/5: n9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng: 19 đ
  Ngày 05/5: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng: 24đ
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 31đ
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 38đ
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 45đ
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 52
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 56
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x : 5đ
  Tổng: 61 đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 68đ
  Ngày 13/5
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,38,41,42,43,44,46,47,48,50,52,54,55,58,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,77,79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97
  (5 8 số)
  00,01,03,04,10,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,43,44,46,50,52,54,55,58,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,77,79,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97
  (4 8 số)
  00,01,03,04,10,13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,43,44,46,52,54,55,58,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,77,84,85,86,89,90,91,92,93,97
  (3 8 số)
  00,03,10,13,17,19,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,52,54,58,64,65,66,68,69,70,72,75,77,84,85,86,89,90,91,92,93,97
  (2 8 số)
  03,10,17,19,21,24,25,26,29,30,31,32,34,52,54,64,66,70,72,75,77,85,86,89,90,91,92,97
  1 8 số)
  03,21,25,26,29,30,31,32,34,52,54,72,86,89,90,91,92,97
  (8 số)
  25,26,30,32,54,91,92,97
   
  nuoidan, tranmo, Nguyenhai686813 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Bổ xung quy định tại trang 1 rồi đó. Ae chưa đọc thì đọc lại, kẻo phạm quy nhé.
   
  nuoidan, tranmo, Fri13rd7 thành viên khác Thích điều này.
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  nuoidan, Fri13rd, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 16. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7x
  7x
  11/5 muc 52
  12/5 muc 56
  13/5

  Mức: 3 0 (1 số)
  83
  Mức: 3 4 (1 số)
  38
  Mức: 3 6 (1 số)
  14
  Mức: 3 7 (2 số)
  47,61
  Mức: 3 8 (3 số)
  05,11,59
  Mức: 3 9 (2 số)
  23,82
  Mức: 4 0 (1 số)
  01
  Mức: 4 1 (2 số)
  32,49
  Mức: 4 2 (5 số)
  16,42,81,90,98
  Mức: 4 3 (3 số)
  22,40,41
  Mức: 4 4 (6 số)
  06,12,33,50,88,99
  Mức: 4 5 (3 số)
  68,69,78
  Mức: 4 6 (8 số)
  10,13,24,31,56,87,89,96
  Mức: 4 7 (5 số)
  09,21,36,65,92
  Mức: 4 8 (2 số)
  60,63
  Mức: 4 9 (7 số)
  18,29,37,48,72,73,76
  Mức: 5 0 (8 số)
  00,04,17,34,55,66,74,77
  Mức: 5 1 (3 số)
  03,67,79
  Mức: 5 2 (1 số)
  54
  Mức: 5 3 (8 số)
  07,19,28,30,58,93,94,95
  Mức: 5 5 (3 số)
  20,43,53
  Mức: 5 6 (6 số)
  26,45,57,86,91,97
  Mức: 5 7 (6 số)
  02,15,39,44,51,84
  Mức: 5 8 (4 số)
  08,25,64,70
  Mức: 5 9 (4 số)
  27,62,71,80
  Mức: 6 0 (2 số)
  46,75
  Mức: 6 1 (1 số)
  52
  Mức: 6 6 (1 số)
  85
  Mức: 6 9 (1 số)
  35

  _________

  4x
  11/5 muc 23
  12/5 muc 25
  13/3

  Mức: 9 (2 số)
  14,83
  Mức: 1 2 (2 số)
  32,98
  Mức: 1 3 (5 số)
  23,38,49,50,96
  Mức: 1 4 (5 số)
  05,33,82,87,88
  Mức: 1 5 (3 số)
  61,68,99
  Mức: 1 6 (3 số)
  18,40,42
  Mức: 1 7 (7 số)
  11,16,22,28,58,69,81
  Mức: 1 8 (6 số)
  01,06,48,63,65,73
  Mức: 1 9 (1 số)
  41
  Mức: 2 0 (5 số)
  13,30,37,47,78
  Mức: 2 1 (5 số)
  19,20,31,57,94
  Mức: 2 2 (9 số)
  03,04,09,10,12,43,55,59,60
  Mức: 2 3 (8 số)
  36,66,67,72,77,79,89,93
  Mức: 2 4 (5 số)
  00,44,53,90,91
  Mức: 2 5 (4 số)
  15,56,74,92
  Mức: 2 6 (3 số)
  21,24,84
  Mức: 2 7 (4 số)
  51,62,76,97
  Mức: 2 8 (3 số)
  25,29,34
  Mức: 2 9 (5 số)
  07,08,27,54,70
  Mức: 3 0 (4 số)
  02,64,75,86
  Mức: 3 1 (3 số)
  17,45,46
  Mức: 3 2 (3 số)
  35,71,80
  Mức: 3 4 (2 số)
  26,85
  Mức: 3 6 (1 số)
  39
  Mức: 3 7 (1 số)
  52
  Mức: 3 8 (1 số)
  95
   
  Gaixinh, nuoidan, Nguyenhai686813 thành viên khác Thích điều này.
 17. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  1x
  11/5 muc 3
  12/5 muc 5
  13/5

  Mức: 0 (5 số)
  18,44,68,83,98
  Mức: 1 (9 số)
  03,23,33,38,42,58,60,63,88
  Mức: 2 (5 số)
  05,40,49,87,99
  Mức: 3 (1 6 số)
  01,10,11,14,16,19,24,28,30,48,50,61,65,69,81,96
  Mức: 4 (2 0 số)
  04,06,13,20,22,27,31,32,41,45,47,53,57,67,72,73,78,79,80,82
  Mức: 5 (1 8 số)
  08,09,12,21,25,37,43,51,54,55,56,59,70,74,77,85,89,93
  Mức: 6 (1 0 số)
  07,15,52,62,66,76,84,90,94,97
  Mức: 7 (8 số)
  00,02,29,34,35,64,86,91
  Mức: 8 (2 số)
  36,92
  Mức: 9 (5 số)
  17,39,46,71,75
  Mức: 1 1 (1 số)
  95
  Mức: 1 3 (1 số)
  26

  _________
  _________

  0x
  11/5 muc 1
  12/5 muc1
  13/5

  Mức: 0 (2 2 số)
  03,05,08,10,18,19,23,33,38,40,42,44,47,58,60,63,68,80,83,87,88,98
  Mức: 1 (3 5 số)
  01,04,11,14,16,20,21,24,27,28,30,31,37,41,45,48,49,50,55,56,59,61,65,67,69,70,72,73,74,76,78,79,81,96,99
  Mức: 2 (2 7 số)
  00,02,06,09,12,13,22,25,29,32,34,35,43,51,52,53,54,57,77,82,85,86,89,90,91,93,97
  Mức: 3 (1 3 số)
  07,15,17,36,39,46,62,64,66,84,92,94,95
  Mức: 4 (2 số)
  71,75
  Mức: 6 (1 số)
  26
   
  Gaixinh, nuoidan, Nguyenhai686813 thành viên khác Thích điều này.
 18. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7tv
  11/5 muc 32
  12/5 muc 31
  13/5

  Mức: 5 (1 số)
  61
  Mức: 7 (1 số)
  16
  Mức: 8 (1 số)
  11
  Mức: 1 0 (1 số)
  47
  Mức: 1 2 (1 số)
  49
  Mức: 1 3 (3 số)
  12,14,99
  Mức: 1 4 (1 số)
  21
  Mức: 1 5 (1 số)
  98
  Mức: 1 6 (7 số)
  07,41,44,66,71,76,92
  Mức: 1 7 (3 số)
  01,20,73
  Mức: 1 8 (6 số)
  23,40,48,83,94,96
  Mức: 1 9 (5 số)
  22,42,63,65,74
  Mức: 2 0 (6 số)
  09,17,32,38,56,57
  Mức: 2 1 (8 số)
  05,28,33,70,72,82,87,89
  Mức: 2 2 (4 số)
  06,51,79,84
  Mức: 2 3 (1 1 số)
  10,27,29,30,34,37,60,67,69,75,78
  Mức: 2 4 (8 số)
  00,02,24,46,50,53,55,62
  Mức: 2 5 (8 số)
  03,18,19,39,43,77,81,91
  Mức: 2 6 (2 số)
  59,88
  Mức: 2 7 (1 số)
  93
  Mức: 2 8 (1 số)
  25
  Mức: 2 9 (4 số)
  52,64,68,97
  Mức: 3 0 (4 số)
  13,15,58,90
  Mức: 3 1 (3 số)
  04,26,36
  Mức: 3 2 (2 số)
  80,95
  Mức: 3 3 (1 số)
  08
  Mức: 3 4 (1 số)
  31
  Mức: 3 5 (1 số)
  45
  Mức: 3 7 (2 số)
  35,85
  Mức: 3 8 (2 số)
  54,86

  _________
  _________

  10tv
  11/5 muc 26
  12/5 muc 29
  13/5

  Mức: 1 4 (1 số)
  61
  Mức: 1 6 (2 số)
  16,83
  Mức: 1 7 (1 số)
  11
  Mức: 1 8 (4 số)
  07,22,40,90
  Mức: 1 9 (6 số)
  09,21,41,47,49,63
  Mức: 2 0 (8 số)
  05,12,17,24,27,38,66,72
  Mức: 2 1 (8 số)
  01,06,10,56,59,76,77,92
  Mức: 2 2 (1 5 số)
  13,23,39,42,44,48,51,52,57,68,70,71,78,79,81
  Mức: 2 3 (7 số)
  00,14,45,65,74,82,99
  Mức: 2 4 (8 số)
  04,18,29,36,60,73,93,98
  Mức: 2 5 (1 0 số)
  02,20,25,34,54,67,86,88,89,95
  Mức: 2 6 (1 2 số)
  26,31,32,33,37,53,55,62,87,94,96,97
  Mức: 2 7 (8 số)
  03,15,28,30,43,50,69,75
  Mức: 2 8 (3 số)
  19,64,84
  Mức: 2 9 (3 số)
  46,58,80
  Mức: 3 0 (4 số)
  08,35,85,91

  _________
  _________

  17tv

  11/5 muc 59
  12/5 muc 72
  13/5

  Mức: 4 2 (1 số)
  83
  Mức: 4 7 (1 số)
  38
  Mức: 5 0 (1 số)
  59
  Mức: 5 1 (1 số)
  14
  Mức: 5 2 (6 số)
  05,11,23,47,61,90
  Mức: 5 4 (1 số)
  82
  Mức: 5 6 (6 số)
  01,12,22,40,49,98
  Mức: 5 7 (3 số)
  16,32,81
  Mức: 5 8 (4 số)
  41,42,68,69
  Mức: 5 9 (4 số)
  78,88,89,99
  Mức: 6 0 (8 số)
  06,09,13,21,24,33,36,50
  Mức: 6 1 (3 số)
  10,31,87
  Mức: 6 2 (1 số)
  96
  Mức: 6 3 (7 số)
  48,56,63,65,66,72,92
  Mức: 6 4 (6 số)
  00,04,18,60,76,77
  Mức: 6 5 (4 số)
  17,34,55,67
  Mức: 6 6 (8 số)
  03,29,37,54,73,74,79,93
  Mức: 6 7 (2 số)
  07,95
  Mức: 6 9 (3 số)
  28,45,94
  Mức: 7 0 (4 số)
  19,26,30,58
  Mức: 7 1 (5 số)
  02,20,43,53,57
  Mức: 7 2 (7 số)
  25,39,44,70,86,91,97
  Mức: 7 3 (3 số)
  08,51,84
  Mức: 7 4 (5 số)
  15,27,62,64,71
  Mức: 7 5 (3 số)
  52,75,80
  Mức: 7 7 (1 số)
  46
  Mức: 8 3 (1 số)
  85
  Mức: 8 6 (1 số)
  35
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  78s
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,13,15,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97
  68s
  00,02,03,04,05,06,08,10,13,15,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,67,68,69,70,72,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,97
  58s
  00,02,03,04,06,08,10,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,39,43,45,46,50,51,52,53,54,55,58,59,60,62,64,67,68,69,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,97
  48s
  00,02,03,04,08,13,15,18,19,24,25,26,30,31,34,35,36,37,39,43,45,46,50,52,53,54,55,58,59,60,62,64,67,68,69,75,77,78,80,81,85,86,88,90,91,93,95,97
  38s
  03,04,08,13,15,18,19,24,25,26,31,35,36,39,43,45,46,50,52,53,54,55,58,59,62,64,68,77,80,81,85,86,88,90,91,93,95,97
  28s
  04,08,13,15,25,26,31,35,36,43,45,52,54,58,59,64,68,77,80,81,85,86,88,90,91,93,95,97
  18s
  04,08,13,15,26,31,35,36,45,54,58,68,80,85,86,90,95,97
  8s
  08,31,35,45,54,85,86,95
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,399
  Được thích:
  18,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s
  00,01,02,03,04,06,08,10,13,14,15,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  68s
  00,02,03,04,08,14,15,18,19,20,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  58s
  00,02,03,04,08,14,15,18,19,20,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,43,45,46,50,53,54,55,58,60,62,64,65,67,69,73,74,75,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  48s
  02,03,04,08,15,18,19,20,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,43,46,50,53,54,55,58,60,62,64,67,69,73,75,80,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98
  38s
  03,08,15,19,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,43,46,50,53,54,55,58,62,64,67,69,75,80,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,97
  28s
  03,08,15,19,28,30,32,33,35,37,43,46,50,53,55,58,62,64,69,75,80,84,85,87,91,94,96,97
  18s
  03,08,15,19,28,30,35,43,46,50,58,64,69,75,80,84,85,91
  8s
  08,35,46,58,80,84,85,91
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net