quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 5

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/21.

Lượt xem: 156,273

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,346
  Được thích:
  5,913
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 2/5: 9x
  Ngày 3/5: 9x8x7x6x
  Ngày 4/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 5/5: 9x
  Ngày 6/5: 9x8x7x
  Ngày 7/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x
  Tổng điểm 61
  Ngày 14/5:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,76,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,24,26,27,28,29,30,34,35,36,40,41,42,43,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,76,80,81,82,84,85,86,89,90,92,94,95,96,98,99
  (4 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,18,24,26,27,28,29,30,34,36,40,41,42,43,45,51,54,58,59,60,62,63,67,69,70,72,76,80,81,82,85,89,90,92,94,95,96,98,99
  (3 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,14,18,24,27,28,29,30,34,36,40,41,42,43,45,54,58,60,63,69,70,72,80,81,82,85,89,90,92,94,96,98
  (2 9 số)
  03,06,07,08,09,14,18,24,28,29,30,34,36,41,42,43,58,60,63,70,80,81,82,85,89,90,92,94,98
  (1 9 số)
  03,07,08,14,18,28,30,34,41,43,58,70,80,81,82,85,89,94,98
  (9 số)
  03,08,14,30,41,58,80,85,94
   
 2. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  9x-0x Tháng 5
  Ngày 01/05/2021 9x
  Ngày 02/05/2021 987654321x
  Ngày 03/05/2021 987x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 98765x
  Ngày 06/05/2021 98765x
  Ngày 07/05/2021 98765432x
  Ngày 08/05/2021 98765x
  Ngày 09/05/2021 9876x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 987654x
  Ngày 12/05/2021 98765x
  Ngày 13/05/2021 987x
  Tổng điểm: 47
  Ngày 14/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,41,42,46,47,48,49,50,51,52,55,57,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,02,03,04,07,08,09,11,13,14,15,16,18,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,41,42,46,47,48,49,50,52,55,57,59,60,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,92,93,95,97,98,99
  (5 9 ) số:
  00,02,03,04,07,09,11,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,37,38,41,42,46,47,49,50,52,55,59,60,62,64,65,66,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,90,92,93,95,97,98,99
  (4 9 ) số:
  00,02,03,04,09,13,14,15,16,24,25,26,27,28,32,33,34,36,38,41,42,46,47,49,50,52,55,59,60,62,64,65,66,69,70,72,73,77,78,79,80,82,83,92,93,95,97,98,99
  (3 9 ) số:
  00,02,09,13,15,16,24,25,26,27,28,33,34,36,38,46,47,50,55,59,60,62,64,65,66,69,70,73,77,78,79,80,82,83,92,93,95,97,99
  (2 9 ) số:
  00,02,09,13,16,24,25,26,28,34,36,38,46,47,50,59,64,65,66,69,73,77,78,80,82,83,92,95,97
  (1 9 ) số:
  00,09,16,24,25,26,34,36,38,47,50,59,64,65,66,69,78,80,95
  (0 9 ) số:
  00,16,26,38,59,65,66,69,95
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  992
  Được thích:
  12,811
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 4. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,227
  Được thích:
  8,193
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 05/05: MISSSSSSSSSS
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/05: 9x8x
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/05: 9x8x7x
  Tổng điểm: 66
  ---------------
  Ngày 14/05:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,19,20,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,70,73,75,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,19,20,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,70,73,75,77,80,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,19,25,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,77,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,19,25,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,68,69,75,77,85,86,88,90,93,95,96

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,19,25,29,30,31,35,36,38,40,45,52,53,56,57,58,59,65,68,69,75,77,86,88,90,93,95,96

  (2 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,35,36,38,45,52,53,56,57,58,59,65,68,69,75,86,88,90,95

  (1 9 số)
  00,04,05,06,07,08,09,36,45,52,53,56,59,65,68,69,75,86,90

  (9 số)
  04,06,36,45,56,59,65,75,86
   
 5. trangtran8dai

  trangtran8dai Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/3/21
  Bài viết:
  232
  Được thích:
  2,101
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/05: 9X8X
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/5: xxxx
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/5: 9x8x7x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 14/5: Tổng 69đ
  (9 5 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (7 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,56,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (6 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,50,54,57,58,59,62,64,67,68,69,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98
  (5 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18,19,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,42,46,47,50,58,59,62,64,67,68,69,71,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  (4 9 số)
  01,03,04,06,08,10,11,12,18,19,23,24,26,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40,42,46,47,50,59,62,64,67,68,69,71,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,96
  (3 8 số)
  01,03,06,08,11,12,18,26,28,30,31,35,36,38,40,42,46,47,50,62,64,68,69,71,75,78,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,96
  (2 9 số)
  03,06,08,11,12,26,31,35,36,38,42,46,47,62,68,69,71,78,81,82,83,84,85,86,87,90,91,93,96
  (1 9 số)
  06,08,26,42,62,68,69,71,78,82,83,84,85,86,87,90,91,93,96
  (8 số)
  06,08,26,68,69,85,86,93
   
 6. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  1,081
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/5: 9x
  Tổng: 1đ
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 5đ
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng điểm: 12đ
  Ngày 04/5: n9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng: 19 đ
  Ngày 05/5: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng: 24đ
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 31đ
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 38đ
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 45đ
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 52
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 56
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x : 5đ
  Tổng: 61 đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 68đ
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 75đ

  Ngày 14/5
  (9 5 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (6 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,12,13,15,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,52,55,56,59,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (5 8 số)
  00,02,03,07,08,10,12,13,15,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,43,48,49,50,52,56,59,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (4 8 số)
  00,03,08,10,12,15,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32,34,35,38,39,40,43,48,49,50,52,56,59,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,82,83,86,87,88,89,91,93,94
  (3 8 số)
  00,03,08,10,12,15,19,20,21,22,23,27,30,31,34,38,39,48,49,52,56,65,69,70,71,72,75,76,77,82,83,86,87,88,89,91,93,94
  (2 8 số)
  00,03,08,15,20,21,22,23,27,30,31,34,38,39,48,49,52,56,65,69,70,71,75,76,77,89,91,94
  (1 8 số)
  15,20,21,22,30,31,34,48,49,52,56,65,69,70,71,75,89,91
  (8 số)
  15,20,49,56,69,75,89,91
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  992
  Được thích:
  12,811
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 8. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7x
  11/5 muc 52
  12/5 muc 56
  13/5 muc 58

  Mức: 2 8 (2 số)
  05,55
  Mức: 3 3 (3 số)
  00,41,53
  Mức: 3 5 (1 số)
  14
  Mức: 3 6 (1 số)
  23
  Mức: 3 7 (4 số)
  56,61,64,66
  Mức: 3 8 (4 số)
  50,57,87,96
  Mức: 3 9 (4 số)
  19,20,46,78
  Mức: 4 0 (5 số)
  25,37,44,45,51
  Mức: 4 1 (3 số)
  02,06,74
  Mức: 4 2 (3 số)
  65,73,91
  Mức: 4 3 (3 số)
  16,17,48
  Mức: 4 4 (1 số)
  49
  Mức: 4 5 (4 số)
  54,75,77,88
  Mức: 4 6 (2 số)
  35,99
  Mức: 4 7 (2 số)
  83,94
  Mức: 4 8 (4 số)
  01,28,52,60
  Mức: 4 9 (5 số)
  21,22,32,47,84
  Mức: 5 0 (3 số)
  11,13,33
  Mức: 5 1 (2 số)
  29,69
  Mức: 5 2 (6 số)
  04,07,09,12,18,81
  Mức: 5 3 (1 số)
  39
  Mức: 5 4 (3 số)
  38,40,82
  Mức: 5 5 (8 số)
  15,27,30,31,58,63,67,79
  Mức: 5 6 (2 số)
  08,85
  Mức: 5 7 (4 số)
  24,26,42,70
  Mức: 5 8 (3 số)
  10,71,72
  Mức: 5 9 (3 số)
  76,95,97
  Mức: 6 0 (2 số)
  03,92
  Mức: 6 1 (4 số)
  43,62,80,86
  Mức: 6 2 (1 số)
  36
  Mức: 6 3 (1 số)
  68
  Mức: 6 4 (2 số)
  89,90
  Mức: 6 6 (2 số)
  34,59
  Mức: 6 7 (1 số)
  98
  Mức: 7 5 (1 số)
  93

  _________

  4x
  11/5 muc 23
  12/5 muc 25
  13/5 muc 30

  Mức: 5 (3 số)
  37,55,61
  Mức: 1 0 (3 số)
  23,41,53
  Mức: 1 1 (4 số)
  05,14,16,19
  Mức: 1 2 (1 số)
  50
  Mức: 1 3 (4 số)
  00,44,49,99
  Mức: 1 4 (3 số)
  17,66,87
  Mức: 1 5 (4 số)
  46,51,73,78
  Mức: 1 6 (5 số)
  35,64,74,91,96
  Mức: 1 7 (3 số)
  20,25,88
  Mức: 1 8 (3 số)
  11,32,57
  Mức: 1 9 (3 số)
  33,48,94
  Mức: 2 0 (2 số)
  02,06
  Mức: 2 1 (3 số)
  01,13,45
  Mức: 2 2 (4 số)
  29,54,69,79
  Mức: 2 3 (4 số)
  21,28,56,75
  Mức: 2 4 (6 số)
  04,09,52,60,67,84
  Mức: 2 5 (7 số)
  12,31,40,71,81,83,85
  Mức: 2 6 (6 số)
  07,22,26,30,47,77
  Mức: 2 7 (5 số)
  27,42,62,76,97
  Mức: 2 8 (8 số)
  03,08,15,18,58,65,70,82
  Mức: 2 9 (7 số)
  10,43,63,72,80,92,95
  Mức: 3 0 (2 số)
  24,38
  Mức: 3 2 (3 số)
  39,68,89
  Mức: 3 3 (1 số)
  98
  Mức: 3 4 (3 số)
  59,86,90
  Mức: 3 5 (1 số)
  36
  Mức: 3 6 (1 số)
  34
  Mức: 4 2 (1 số)
  93
   
 9. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  1x
  11/5 muc 3
  12/5 muc 5
  13/5 muc 7

  Mức: 0 (8 số)
  19,23,37,46,51,55,61,88
  Mức: 1 (4 số)
  17,33,44,53
  Mức: 2 (1 3 số)
  01,05,11,16,28,32,35,50,73,78,79,87,99
  Mức: 3 (1 4 số)
  00,02,14,24,27,29,41,43,49,57,64,70,91,94
  Mức: 4 (1 9 số)
  06,07,09,13,21,40,42,48,52,60,62,66,67,74,81,82,84,96,97
  Mức: 5 (9 số)
  04,22,25,31,38,45,63,72,76
  Mức: 6 (1 2 số)
  03,10,12,15,18,20,36,54,56,58,80,83
  Mức: 7 (1 0 số)
  08,30,39,47,68,69,71,77,92,98
  Mức: 8 (5 số)
  26,34,75,89,95
  Mức: 9 (2 số)
  85,93
  Mức: 1 0 (2 số)
  86,90
  Mức: 1 1 (1 số)
  65
  Mức: 1 2 (1 số)
  59

  _________
  _________

  0x
  11/5 muc 1
  12/5 muc1
  13/5 muc 3
  14/5

  Mức: 0 (2 8 số)
  01,05,17,19,23,24,27,28,32,33,35,37,44,46,48,50,51,53,55,61,64,70,78,79,82,84,87,88
  Mức: 1 (3 2 số)
  00,02,07,09,11,13,14,16,21,22,29,31,36,38,41,42,43,49,52,57,62,63,67,72,73,74,81,91,94,96,97,99
  Mức: 2 (2 2 số)
  03,04,06,15,18,25,30,34,39,40,45,47,56,58,60,66,68,71,76,80,83,98
  Mức: 3 (1 1 số)
  08,10,12,20,26,54,69,77,89,92,93
  Mức: 4 (5 số)
  75,85,86,90,95
  Mức: 5 (1 số)
  65
  Mức: 6 (1 số)
  59
   
 10. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7tv
  11/5 muc 32
  12/5 muc 31
  13/5 muc 29
  14/5

  Mức: 9 (5 số)
  02,20,25,57,66
  Mức: 1 0 (3 số)
  05,44,55
  Mức: 1 1 (3 số)
  14,41,46
  Mức: 1 2 (1 số)
  64
  Mức: 1 3 (3 số)
  61,73,99
  Mức: 1 4 (1 số)
  74
  Mức: 1 5 (1 số)
  78
  Mức: 1 6 (3 số)
  16,17,50
  Mức: 1 7 (5 số)
  00,19,52,75,79
  Mức: 1 8 (3 số)
  11,53,91
  Mức: 1 9 (3 số)
  49,51,87
  Mức: 2 0 (4 số)
  21,37,65,96
  Mức: 2 1 (3 số)
  33,70,84
  Mức: 2 2 (1 2 số)
  13,23,28,32,45,47,54,60,63,77,95,97
  Mức: 2 3 (4 số)
  22,48,56,71
  Mức: 2 4 (4 số)
  07,80,81,94
  Mức: 2 5 (4 số)
  01,62,83,88
  Mức: 2 6 (6 số)
  15,18,35,39,67,69
  Mức: 2 7 (6 số)
  12,58,72,76,82,85
  Mức: 2 8 (4 số)
  09,24,92,93
  Mức: 2 9 (4 số)
  04,27,30,68
  Mức: 3 0 (5 số)
  26,31,38,42,86
  Mức: 3 1 (4 số)
  06,40,43,59
  Mức: 3 2 (3 số)
  10,29,89
  Mức: 3 3 (4 số)
  34,36,90,98
  Mức: 3 4 (1 số)
  03
  Mức: 3 5 (1 số)
  08

  _________
  _________

  10tv
  11/5 muc 26
  12/5 muc 29
  13/5 muc 28
  14/5

  Mức: 1 4 (1 số)
  05
  Mức: 1 6 (2 số)
  02,64
  Mức: 1 7 (3 số)
  41,57,74
  Mức: 1 8 (4 số)
  20,22,46,56
  Mức: 1 9 (6 số)
  14,19,38,51,52,66
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  00,01,21,23,39,44,55,65,75,88
  Mức: 2 1 (1 1 số)
  06,11,25,50,60,61,78,83,84,91,96
  Mức: 2 2 (6 số)
  10,17,47,49,53,63
  Mức: 2 3 (1 0 số)
  07,12,42,48,70,73,77,81,87,99
  Mức: 2 4 (1 0 số)
  27,28,33,45,54,69,72,82,92,94
  Mức: 2 5 (6 số)
  16,24,30,32,58,79
  Mức: 2 6 (7 số)
  15,36,67,80,93,95,97
  Mức: 2 7 (9 số)
  18,29,35,37,40,43,62,71,76
  Mức: 2 8 (2 số)
  09,90
  Mức: 2 9 (5 số)
  03,04,08,31,85
  Mức: 3 0 (8 số)
  13,26,34,59,68,86,89,98

  _________
  _________

  17tv

  11/5 muc 59
  12/5 muc 72
  13/5 muc 74
  14/5

  Mức: 4 1 (1 số)
  05
  Mức: 4 2 (1 số)
  55
  Mức: 4 6 (3 số)
  00,41,53
  Mức: 4 8 (2 số)
  23,66
  Mức: 4 9 (1 số)
  14
  Mức: 5 1 (2 số)
  56,64
  Mức: 5 2 (3 số)
  50,57,96
  Mức: 5 3 (4 số)
  19,45,61,87
  Mức: 5 4 (6 số)
  44,46,51,65,74,78
  Mức: 5 5 (4 số)
  02,06,20,25
  Mức: 5 7 (2 số)
  37,91
  Mức: 5 8 (4 số)
  48,49,77,88
  Mức: 5 9 (4 số)
  17,73,75,83
  Mức: 6 0 (2 số)
  16,54
  Mức: 6 1 (2 số)
  22,99
  Mức: 6 2 (5 số)
  01,21,35,60,94
  Mức: 6 3 (4 số)
  28,47,52,84
  Mức: 6 4 (2 số)
  13,33
  Mức: 6 5 (3 số)
  11,12,32
  Mức: 6 6 (3 số)
  07,69,81
  Mức: 6 7 (4 số)
  04,29,38,39
  Mức: 6 8 (1 số)
  09
  Mức: 6 9 (2 số)
  18,27
  Mức: 7 0 (3 số)
  15,30,40
  Mức: 7 1 (6 số)
  31,58,63,67,79,82
  Mức: 7 2 (3 số)
  08,70,72
  Mức: 7 3 (5 số)
  10,24,26,42,85
  Mức: 7 4 (3 số)
  71,76,95
  Mức: 7 5 (2 số)
  92,97
  Mức: 7 6 (2 số)
  03,86
  Mức: 7 7 (1 số)
  80
  Mức: 7 8 (3 số)
  36,43,62
  Mức: 8 0 (1 số)
  68
  Mức: 8 1 (2 số)
  89,90
  Mức: 8 3 (3 số)
  34,59,98
  Mức: 9 1 (1 số)
  93
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  992
  Được thích:
  12,811
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  68s
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,18,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,54,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,76,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  58s
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,15,18,22,24,26,27,29,30,31,34,35,36,38,39,40,42,43,45,47,48,54,56,58,59,60,62,63,67,68,69,71,72,76,77,80,81,82,83,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98
  48s
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,15,18,24,26,27,29,30,31,34,35,36,38,39,40,42,43,56,58,59,62,67,68,69,71,72,76,80,81,82,83,85,86,88,89,90,92,93,94,98
  38s
  03,04,06,08,09,10,12,15,18,24,26,27,29,30,31,34,35,36,38,39,40,42,43,58,59,67,68,69,72,76,82,85,86,89,90,92,93,98
  28s
  03,04,06,08,09,10,24,26,27,29,30,31,34,36,38,40,42,43,59,68,82,85,86,89,90,92,93,98
  18s
  03,06,08,10,26,29,31,34,36,38,40,42,43,59,86,89,90,98
  8s
  03,08,29,34,36,89,90,98
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  992
  Được thích:
  12,811
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s
  03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  68s
  03,04,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,53,54,58,59,62,63,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  58s
  03,04,07,08,09,12,13,15,16,18,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,48,54,58,59,62,63,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,81,82,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  48s
  03,04,08,09,13,15,16,18,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,43,45,54,58,59,62,67,68,69,71,72,76,79,80,82,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  38s
  03,04,08,09,13,15,16,18,24,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,43,58,59,62,67,68,71,76,79,80,85,86,89,90,93,94,95,97,98
  28s
  03,04,08,09,13,18,26,29,31,34,35,37,40,43,59,62,68,71,76,80,85,86,89,90,93,95,97,98
  18s
  03,04,08,09,13,26,31,34,59,62,68,71,76,85,86,89,90,98
  8s
  13,26,34,59,68,86,89,98
   
 13. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,655
  Được thích:
  15,658
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn 9x-3x Tháng 5/2021
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x (6đ)
  Ngày 02/5:9x8x (2đ)
  Ngày 03/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 04/5:9x8x7x6x5x4x3x (7đ)
  Ngày 05/5:9x (1đ)
  Ngày 06/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 07/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 08/5: ( cháy ;a51 )
  Ngày 09/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 10/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 11/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 12/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 13/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 14/5:9x8x7x (3đ)
  Tổng điểm:61Đ
  Ngày 15/5
  (9 6s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 7s)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9s)
  00,03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,40,43,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9s)
  03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,34,35,37,40,43,44,45,46,49,50,53,54,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,85,86,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9s)
  03,04,08,09,10,12,15,19,21,22,24,26,28,30,34,35,40,43,44,45,46,53,54,58,59,60,62,65,67,68,69,71,72,73,76,77,79,80,85,86,89,90,93,94,95,97,98,99
  (3 9s)
  03,09,12,19,21,22,26,28,30,34,35,40,43,45,46,53,54,58,59,60,67,68,69,72,73,76,77,79,80,85,86,89,90,93,94,95,97,98,99
  (2 4s)
  21,30,35,43,45,46,53,54,58,59,60,67,68,72,73,76,77,79,80,85,86,89,95,99
  (1 0s)
  21,30,35,54,72,77,85,86,95,99
  (7 s)
  54,72,77,85,86,95,99
   
 14. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,307
  Được thích:
  9,144
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9,8,7,6X
  11/5:9,8,7,6,5,4,3X
  12/5:9,8,7,6,5,4X
  13/5:9,8,7X
  14/5: 9,8,7,6X
  15/5:
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,99
  (6 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,61,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,90,91,93,94,95,97,99
  (5 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,21,24,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,44,45,47,49,51,53,54,57,59,61,63,67,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,83,85,86,90,91,93,94,95,97,99
  (4 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,15,17,18,21,24,27,28,29,30,33,35,36,37,38,40,44,45,47,49,51,53,54,59,63,67,70,71,73,74,76,77,79,80,81,83,85,86,90,94,95,97,99
  (3 9 số)
  03,04,08,09,18,24,28,29,30,33,35,36,37,38,40,44,45,47,49,53,54,59,63,67,73,74,76,77,79,80,81,83,85,86,90,94,95,97,99
  (2 9 số)
  03,04,08,09,18,24,28,29,30,33,35,36,40,45,49,53,54,59,63,79,80,81,85,86,90,94,95,97,99
  (1 9 số)
  03,04,08,09,18,28,29,30,33,36,40,45,54,59,63,80,86,90,95
  (9 số)
  09,30,40,45,54,59,80,90,95
   
 15. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  9x-0x Tháng 5
  Ngày 01/05/2021 9x
  Ngày 02/05/2021 987654321x
  Ngày 03/05/2021 987x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 98765x
  Ngày 06/05/2021 98765x
  Ngày 07/05/2021 98765432x
  Ngày 08/05/2021 98765x
  Ngày 09/05/2021 9876x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 987654x
  Ngày 12/05/2021 98765x
  Ngày 13/05/2021 987x
  Ngày 14/05/2021 987654321x
  Tổng điểm: 47
  Ngày 15/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 ) số:
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 ) số:
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,89,91,92,93,94,96,97,98
  (6 9 ) số:
  00,02,04,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,46,47,49,51,52,53,54,55,57,59,60,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,77,78,81,82,83,84,85,89,91,92,93,94,97,98
  (5 9 ) số:
  00,02,07,08,09,10,12,13,15,16,19,20,21,22,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,46,47,49,51,52,53,55,57,59,60,61,64,65,66,69,70,71,72,73,75,77,78,81,82,84,89,91,92,93,94,97,98
  (4 9 ) số:
  00,02,07,09,12,13,15,16,21,22,25,26,30,32,33,34,37,38,40,41,46,47,49,51,52,53,55,57,59,60,64,65,66,69,70,71,72,73,75,78,81,82,84,89,91,92,93,94,97
  (3 9 ) số:
  00,07,09,12,13,15,16,25,26,32,33,34,37,41,47,51,52,53,55,57,59,60,64,65,69,70,71,72,73,75,78,81,82,84,89,91,92,93,94
  (2 9 ) số:
  00,09,13,15,26,33,34,37,47,52,53,55,57,59,60,64,65,69,70,71,73,75,78,81,84,89,92,93,94
  (1 9 ) số:
  00,26,33,47,55,57,59,60,64,65,69,70,71,75,78,84,92,93,94
  (0 9 ) số:
  26,33,47,60,65,69,75,78,92
   
  quedau1981, mrbiprox, 9roger13 thành viên khác Thích điều này.
 16. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  402
  Được thích:
  1,896
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x0x tháng 5
  1/5 9x8x7x6x5x4x3x2x
  2/5 9x8x7x6x5x4x3x
  3/5 9x8x
  4/5 9x8x
  5/5 9x8x7x6x5x4x
  6/5 9x8x7x
  7/5 9x8x7x6x
  8/5 9x8x7x6x5x
  9/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  10/5 9x8x7x6x
  11/5 9x
  12/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  13/5 9x8x7x6x5x
  14/5 9x
  Tổng điểm 62
  15/5 oánh lại dàn qua
  (9 0 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 0 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (7 0 số)
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,39,40,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,98,99
  (6 0 số)
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,34,35,36,39,40,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,84,85,86,89,90,93,94,95,98,99
  (5 0 số)
  02,04,07,08,09,11,13,16,17,18,20,22,25,26,27,31,34,35,36,39,40,43,44,45,48,52,53,54,57,59,61,62,63,66,68,70,71,72,75,77,80,81,84,86,89,90,93,95,98,99
  (4 0 số)
  02,04,07,09,11,13,16,18,20,22,25,27,31,34,36,39,40,43,45,48,52,54,57,59,61,63,66,68,70,72,75,77,81,84,86,89,90,93,95,98
  (3 0 số)
  02,04,09,11,13,18,20,22,27,31,36,39,40,45,48,54,57,59,63,66,68,72,75,77,81,84,86,90,93,95
  (2 0 số)
  04,09,13,18,22,27,31,36,40,45,54,59,63,68,72,77,81,86,90,95
  (1 0 số)
  04,13,22,31,40,59,68,77,86,95
  (6 số)
  40,59,68,77,86,95
   
  quedau1981, mrbiprox, Fri13rd11 thành viên khác Thích điều này.
 17. OLALA0324

  OLALA0324 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/2/20
  Bài viết:
  315
  Được thích:
  2,224
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 11/5/2021: 9x8x
  Ngày 12/5/2021: 9x8x7x
  Ngày 13/5/2021:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 14/5/2021:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  ĐB MB Ngày 15/5/2021
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7 8 s
  00,01,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,26,27,28,30,33,34,35,36,38,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6 8 s
  00,01,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,23,25,26,28,30,33,34,35,36,38,44,48,49,50,51,52,53,54,57,58,60,61,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  5 8 s
  01,03,05,06,10,11,13,14,15,17,18,22,23,25,26,28,30,33,34,35,36,38,44,48,49,51,52,57,58,60,61,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,97,98
  4 8 s
  01,03,06,10,11,13,14,15,17,18,22,23,25,26,28,30,33,34,35,36,38,44,48,51,52,57,65,67,71,73,74,75,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,93,94,96,97,98
  3 8 s
  01,03,06,10,13,15,17,18,22,23,25,26,28,30,33,34,36,38,48,51,52,67,71,73,74,75,78,80,81,82,84,85,87,88,89,93,96,97
  2 8 s
  03,06,13,15,17,18,23,25,26,30,34,48,51,52,67,71,73,75,80,81,82,84,85,87,89,93,96,97
  1 8 s
  06,17,23,26,34,51,52,67,71,73,81,82,84,85,87,89,93,97
  0 8 s
  26,51,52,67,71,81,87,97
  Mình cũng xin góp dàn cùng AE để có được dàn cuối ổn định hơn thôi.Tháng sau tính điểm sau Mod nhé.
  P/s : Dàn Auto, nếu cần thì Topic sử dụng nhé.Thanks
   
  quedau1981, Fri13rd, Bam_cang13 thành viên khác Thích điều này.
 18. quanthienhan

  quanthienhan Lính mới

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  367
  Điểm thành tích:
  48
  Dàn 9x.0x tháng 5.
  Ngày 01/5: 9x8x7x6X5X4X
  Ngày 02/5: 9x8x7x6X5X4X3X
  Ngày 03/5: 9x8x7x6X5X4X3X
  Ngày 04/5: 9x
  Ngày 05/5: 9x
  Ngày 06/5: 9x8x7x
  Ngày 07/5: 9x8x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 09/5: 9x8x7x
  Ngày 10/5: Miss
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x
  Ngày 14/5: 9x8x7x6x5x4x3x

  Tổng điểm: 62

  Vì mấy ngày tới mình bận công chuyện .. xin phép mod úp luôn mấy ngày nha ..

  15/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99

  7 8 Số
  00,02,03,04,06,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99

  6 8 Số
  02,03,04,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,22,23,25,28,29,31,32,33,35,36,37,39,41,42,43,44,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,69,70,71,73,74,76,77,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98

  5 8 Số
  03,04,06,08,10,11,15,16,18,19,20,23,25,28,29,31,32,33,35,36,37,39,41,42,43,44,47,48,50,51,53,54,55,57,58,59,64,65,67,69,71,73,74,77,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,98

  4 8 Số
  04,08,11,15,16,18,19,20,23,25,28,31,32,37,39,41,42,43,44,47,48,50,51,53,54,55,57,58,59,65,67,71,73,74,77,79,82,83,84,85,86,87,89,91,93,94,95,98

  3 8 Số
  04,08,11,15,16,18,19,20,25,28,31,39,42,43,44,47,48,50,51,53,55,57,58,65,67,71,73,74,77,79,82,84,85,86,87,89,91,94

  2 8 Số
  04,08,18,19,20,25,31,39,42,43,44,47,48,50,53,55,67,73,74,77,79,82,84,85,86,87,91,94

  1 8 Số
  08,18,20,25,31,42,48,53,55,67,73,79,82,84,86,87,91,94

  8 Số
  08,18,20,42,73,84,87,91


  16/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 8 Số
  00,01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,36,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  6 8 Số
  00,01,02,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,31,32,33,34,36,39,41,43,44,46,47,48,51,52,53,54,57,59,60,61,62,65,66,68,69,70,72,73,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99

  5 8 Số
  00,01,02,06,08,10,11,13,15,16,17,19,20,22,23,26,27,32,33,34,36,39,41,43,44,46,47,48,51,54,57,59,60,61,62,65,66,68,69,70,73,76,79,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,97,98,99

  4 8 Số
  00,01,06,08,10,11,13,16,17,19,23,26,27,32,33,34,36,39,41,44,46,51,54,57,59,60,61,62,65,66,68,69,70,73,76,79,83,84,85,86,87,88,90,91,93,97,98,99

  3 8 Số
  00,08,10,11,13,17,19,27,32,33,34,36,41,44,46,54,57,59,60,61,65,66,68,69,70,73,76,79,83,85,86,87,88,91,93,97,98,99

  2 8 Số
  00,08,10,13,19,27,32,33,34,41,54,57,65,66,68,69,73,76,79,83,86,87,88,91,93,97,98,99

  1 8 Số
  10,19,27,32,34,41,54,57,65,66,73,76,79,87,93,97,98,99

  8 Số
  19,27,32,41,54,73,93,99


  17/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 8 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,40,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99

  6 8 Số
  00,01,02,03,06,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,40,42,43,45,46,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,81,85,86,87,89,91,92,93,94,96,99

  5 8 Số
  00,01,02,03,06,07,09,11,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,40,42,43,45,46,49,50,52,54,55,56,60,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,78,81,85,86,89,91,92,93,94,99

  4 8 Số
  00,01,02,03,06,07,09,11,14,15,20,21,23,24,25,26,27,29,30,36,40,42,43,45,46,50,52,54,55,56,60,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,78,81,85,86,89,92,94

  3 8 Số
  00,01,02,06,07,09,11,14,15,20,23,24,25,27,29,36,40,42,43,46,50,52,54,60,64,65,66,67,68,69,70,72,76,81,85,86,92,94

  2 8 Số
  00,02,06,07,09,11,14,15,20,23,24,27,29,40,46,50,54,64,66,67,68,69,70,72,76,81,85,92

  1 8 Số
  06,07,11,14,15,20,27,40,46,50,54,66,67,68,69,72,76,81

  8 Số
  06,11,14,20,46,68,69,81

  18/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,97,98,99

  7 8 Số
  00,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,87,89,91,92,93,94,97,98,99

  6 8 Số
  00,02,03,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,83,84,87,89,91,92,93,94,98,99

  5 8 Số
  00,02,03,08,09,10,12,14,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,34,36,37,39,41,42,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,69,70,71,72,75,76,77,79,83,84,87,89,91,92,93,94,98,99

  4 8 Số
  02,03,08,10,12,17,18,21,23,24,26,29,34,36,37,39,41,45,46,47,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,69,70,71,75,76,77,79,83,84,87,89,92,93,94,98,99

  3 8 Số
  03,08,10,12,18,21,23,26,29,34,37,39,41,46,47,53,56,57,58,59,60,63,65,66,69,71,75,76,77,79,83,87,89,92,93,94,98,99

  2 8 Số
  03,10,12,21,23,26,29,34,37,39,41,46,47,53,58,63,65,66,69,71,75,76,77,83,92,93,94,98

  1 8 Số
  03,10,12,21,23,26,29,34,41,46,47,53,65,66,69,71,92,94

  8 Số
  03,26,34,46,65,66,69,92

  19/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  6 8 Số
  00,02,03,04,05,06,07,14,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,44,45,46,47,49,50,51,53,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  5 8 Số
  00,02,03,04,05,06,07,18,19,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,36,39,40,44,45,47,49,50,51,56,57,59,61,63,65,66,67,68,69,70,74,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  4 8 Số
  00,02,03,05,06,07,18,19,22,24,26,28,33,34,36,39,40,44,45,47,49,50,51,56,57,59,61,65,66,68,69,74,76,78,79,80,82,83,85,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  3 8 Số
  03,05,06,07,18,19,24,26,34,36,40,44,45,47,49,50,51,56,57,59,61,65,66,68,69,74,76,78,82,83,85,88,89,90,92,94,96,98

  2 8 Số
  03,05,06,19,24,26,34,36,40,44,45,47,49,56,59,61,65,68,69,74,76,82,89,90,92,94,96,98

  1 8 Số
  03,05,19,26,34,36,44,45,49,59,61,65,68,76,89,90,92,94

  8 Số
  19,26,34,44,49,61,92,94
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/5/21
 19. Nguỹen Chí Thanh

  Nguỹen Chí Thanh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/3/18
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  6,237
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  GVĐT
  12/5 9x8x7x6x
  13/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  14/5 9x8x7x6
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,02,03,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,02,03,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,33,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,85,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6 8 s
  00,02,03,04,05,06,07,10,12,14,17,18,19,20,22,23,26,27,29,30,31,33,35,37,38,39,40,43,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,83,85,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  5 8 s
  00,02,03,04,05,06,10,12,14,17,18,19,20,22,23,26,27,29,30,31,37,38,39,43,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,65,67,68,69,70,73,77,78,79,80,81,83,85,88,89,90,93,94,95,97,99
  4 8 s
  02,03,04,06,10,14,18,19,20,22,23,26,27,30,31,37,39,43,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,61,67,68,69,70,73,77,79,80,81,83,85,88,89,90,94,95,97,99
  3 8 s
  02,03,06,10,14,18,19,23,26,30,31,37,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,67,68,69,70,73,77,79,80,81,83,90,94,95,97,99
  2 8 s
  03,10,14,18,19,23,26,30,31,37,45,46,47,52,53,54,56,57,59,67,68,69,70,73,79,81,90,95
  1 8 s
  14,18,23,26,30,37,45,46,47,53,54,56,67,69,73,81,90,95
  0 8 s
  14,18,23,30,46,47,67,90
  =================================
   
  canawan92, 9roger, Fri13rd12 thành viên khác Thích điều này.
 20. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  966
  Được thích:
  2,940
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 02/05: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 06/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 07/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 08/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 09/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 10/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 13/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x =7đ
  Ngày 14/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Tổng điểm = 74đ
  Ngày 15/05:
  (9 6 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số )
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,68,67,69,70,71,72,75,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số )
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,48,50,52,53,54,56,57,59,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,75,77,78,80,81,83,84,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  (5 9 số )
  01,02,05,07,08,09,10,11,13,16,17,18,22,23,25,26,27,29,31,32,35,36,38,39,40,41,43,45,48,50,52,53,56,57,59,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,75,77,78,80,83,86,89,90,92,93,95,96,98,99
  (4 9 số )
  01,02,05,08,09,10,11,13,16,18,22,23,25,26,29,31,32,35,36,38,39,40,41,43,45,48,50,52,53,56,59,63,70,71,72,75,78,80,81,83,86,89,90,92,93,95,96,98,99
  (3 9 số )
  01,05,08,10,11,13,16,18,23,25,26,29,31,35,36,38,39,40,41,43,45,48,50,53,56,70,71,75,78,80,81,83,86,89,90,93,95,96,98
  (2 9 số )
  01,05,08,10,13,16,18,23,25,26,31,36,38,40,41,43,45,50,56,70,71,78,81,83,86,90,95,96,98
  (1 9 số )
  10,13,16,23,25,31,38,40,41,43,50,56,70,78,83,86,95,96,98
  (9 số )
  10,13,16,40,43,83,86,96,98
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net