quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 5

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/21.

Lượt xem: 156,392

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. truongco

  truongco Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  1,906
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép mod, cho tham gia cùng cho vui.

  Dàn 9x-0x tháng 5 (dàn tham khảo nếu thiếu bài)
  Ngày 1/5 9x8x
  Ngày 2/5 9x8x7x6x
  Ngày 3/5 9x8x7x
  Ngày 4/5 9x8x7x
  Ngày 5/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 6/5 9x8x7x6x5x
  Ngày 7/5 9x8x
  Ngày 8/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 9/5 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10/5 9x8x
  Ngày 11/5 9x
  Ngày 12/5 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13 Miss
  Ngày 14 9x8x7x6x5x4x
  Điểm: 6
  Tổng điểm: 55
  Ngày 15
  (9 3 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  (8 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  (7 0 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,12,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,35,36,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  (6 5 số)
  02,03,04,05,07,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,35,36,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  (5 3 số)
  02,03,04,05,07,14,16,18,20,21,25,26,27,30,35,36,40,42,46,48,49,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,75,76,78,80,81,82,85,86,87,89,90,92,95,96,97,98,
  (4 3 số)
  02,03,04,05,07,14,16,18,21,25,26,27,35,36,46,50,51,52,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,75,76,81,82,85,86,89,90,92,95,96,97,98,
  (3 3 số)
  02,04,05,07,16,18,21,26,35,36,46,50,51,52,56,58,61,62,63,64,65,67,68,69,70,76,81,85,86,89,92,95,96,
  (2 6 số)
  02,07,18,21,26,35,36,46,50,52,56,58,61,62,64,65,67,69,76,81,85,86,89,92,95,96,
  (1 4 số)
  18,21,26,36,46,52,56,58,62,81,85,86,92,96,
  (0 8 số)
  26,36,52,56,85,86,92,96
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  13,438
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  AE ai nhập thêm 1 dàn 9x-0x khác danh sách tham gia đi để lên 18 bạn cho đẹp nhé.
   
 3. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  408
  Được thích:
  1,860
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/5 : 9X
  Ngày 2/5 : 9X,8X,7X,6X
  Ngày 3/5 : 9X,8X
  Ngày 4/5 : 9X,8X
  Ngày 5/5 : Xit
  Ngày 6/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X
  Ngày 7/5 : 9X,8X,7X
  Ngày 8/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,1X,0X
  Ngày 9/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X
  Ngày 10/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 11/5: 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 12/5: 9X,8X,7X,6X,
  Ngày 13/5: 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 13/5: 9X,
  Tổng điểm: 58
  Ngày 15/5

  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,25,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,45,48,50,51,52,53,54,55,58,59,60,63,65,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98
  (5 9 số)
  00,04,05,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,25,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,45,48,50,51,52,53,54,55,58,59,60,63,68,70,71,73,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,98
  (4 9 số)
  00,04,05,07,08,09,12,13,15,17,18,19,21,31,33,35,36,37,38,39,40,48,50,51,53,55,58,63,68,70,71,73,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,98
  (3 9 số)
  00,05,07,08,09,17,18,19,21,31,33,35,36,37,38,39,40,48,50,51,53,55,58,63,70,71,73,77,78,80,81,83,84,85,87,88,90,91,93
  (2 9 số)
  05,07,08,09,18,35,37,38,39,40,48,50,51,53,58,63,70,71,73,78,80,81,83,84,85,87,90,91,93
  (1 9 số)
  07,08,09,18,35,37,38,48,50,53,58,70,73,80,81,83,84,85,90
  (9 số)
  08,38,73,80,81,83,84,85,90
   
 4. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  408
  Được thích:
  1,860
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 15/5
  P/s : thêm dàn tham khảo nhé. Không phải dàn Random. Mất thời gian lên dàn lắm đấy.

  (9 4 số)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 4 số)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 số)
  00,01,03,05,07,08,10,12,14,16,17,19,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  (6 4 số)
  00,01,03,05,07,08,10,12,14,16,17,19,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,37,38,41,43,44,46,47,49,50,52,53,55,56,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  (5 4 số)
  00,08,14,16,17,19,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,37,38,41,43,44,46,47,49,50,52,53,55,56,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,76,78,80,82,83,85,87,89,91,92,94,96,98,99
  (4 4 số)
  00,08,17,19,26,28,35,37,41,43,44,46,47,49,50,52,53,55,56,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,76,78,80,82,83,85,87,89,91,92,94,96,98,99
  (3 4 số)
  00,08,17,19,26,28,35,37,44,46,53,55,62,64,67,69,70,71,73,74,76,78,80,82,83,85,87,89,91,92,94,96,98,99
  (2 4 số)
  00,08,17,19,26,28,35,37,44,46,53,55,62,64,71,73,80,82,91,92,94,96,98,99
  (1 4 số)
  08,17,26,35,44,53,62,64,71,73,80,82,91,99
  (4 số)
  62,71,80,99
   
 5. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,352
  Được thích:
  5,969
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 2/5: 9x
  Ngày 3/5: 9x8x7x6x
  Ngày 4/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 5/5: 9x
  Ngày 6/5: 9x8x7x
  Ngày 7/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x
  Ngày 14/5: toang
  Tổng điểm 61
  Ngày 15/5
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,76,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,24,26,27,28,29,30,34,35,36,40,41,42,43,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,76,80,81,82,84,85,86,89,90,92,94,95,96,98,99
  (4 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,18,24,26,27,28,29,30,34,36,40,41,42,43,45,51,54,58,59,60,62,63,67,69,70,72,76,80,81,82,85,89,90,92,94,95,96,98,99
  (3 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,14,18,24,27,28,29,30,34,36,40,41,42,43,45,54,58,60,63,69,70,72,80,81,82,85,89,90,92,94,96,98
  (2 9 số)
  03,06,07,08,09,14,18,24,28,29,30,34,36,41,42,43,58,60,63,70,80,81,82,85,89,90,92,94,98
  (1 9 số)
  03,07,08,14,18,28,30,34,41,43,58,70,80,81,82,85,89,94,98
  (9 số)
  03,08,14,30,41,58,80,85,94
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  13,438
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 7. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  2,142
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x
  Ngày 02/05: 9x8x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/05: 9x8x7x
  Ngày 06/05: 9x8x7x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/05: 9x8x7x
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x
  Ngày 13/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 14/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Tổng điểm 56
  Ngày 15/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,19,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,80,82,83,85,86,87,88,91,92,94,96,97,99
  (4 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,19,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,44,46,47,50,51,52,53,55,56,57,58,80,82,83,85,86,87,88,91,92,96,97,99
  (3 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,30,31,32,33,36,38,41,42,46,47,50,51,52,55,56,57,80,82,83,86,88,91,92,96,97
  (2 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,15,30,33,38,41,42,46,47,50,51,52,55,56,57,80,83,88,92,96,97
  (1 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,15,30,33,38,41,46,47,80,83,88
  (9 số)
  00,02,03,05,06,07,08,30,47
   
 8. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,232
  Được thích:
  8,234
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 05/05: MISSSSSSSSSS
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/05: 9x8x
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/05: 9x8x7x
  Ngày 14/05: 9x8x7x
  Tổng điểm: 66
  ---------------
  Ngày 15/05:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96,98

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96,98

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,19,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,96

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,19,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,69,70,73,75,77,80,83,85,86,88,89

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,69,75,77,85,86,88

  (2 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,35,36,37,38,39,49,52,53,54,56,57,58,59,67,68,69,75,85,86

  (1 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,35,36,38,54,56,59,67,75,86

  (9 số)
  09,35,36,38,54,56,59,67,75

  ( 3 sos)
  36,38,67
   
 9. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  433
  Được thích:
  3,107
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x.0x tháng 5.
  Ngày 01/5: 9x8x7x
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/5: 9x8x
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x
  Ngày 11/5: 9x8x7x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/5; 9x8x7x6x
  Tg 74đ
  Ngày 15/5:
  (9 6 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,27,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 7 số)
  03,04,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,27,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,54,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  03,04,09,12,14,16,17,18,21,24,27,29,30,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,54,56,58,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  (4 9 số)
  03,04,09,14,16,17,18,24,27,29,30,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,54,61,63,64,67,69,71,72,73,74,76,78,79,81,83,84,87,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  (3 6 số)
  03,09,14,16,17,18,24,27,29,30,36,37,38,39,41,42,44,45,48,49,54,61,63,67,71,72,73,76,81,83,84,90,92,93,94,99
  (2 4 số)
  03,14,16,17,24,29,30,38,39,41,42,44,48,49,61,67,71,76,83,84,92,93,94,99
  (1 7 số)
  03,14,16,17,24,29,30,38,39,41,42,44,48,49,67,76,99
  (7 số)
  14,16,17,29,41,44,49
   
 10. trangtran8dai

  trangtran8dai Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/3/21
  Bài viết:
  232
  Được thích:
  2,101
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/05: 9X8X
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/05: xxxx
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/05: 9x8x7x
  Ngày 13/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 14/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/05: Tổng 76đ
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,51,52,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  (6 9 số)
  01,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,51,54,56,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,86,87,90,91,92,93,95,96,97
  (5 8 số)
  04,06,07,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,39,40,41,42,44,46,47,51,54,56,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,90,91,92,95,96,97
  (4 8 số)
  04,06,07,09,12,13,14,15,17,18,19,21,24,25,26,27,28,31,32,34,35,39,44,46,51,54,56,61,65,66,67,68,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,90,91,92,95,96,97
  (3 9 số)
  04,06,07,09,12,13,14,15,17,18,19,21,25,26,27,28,31,32,34,35,39,44,46,51,54,56,61,65,66,67,68,81,82,90,91,92,95,96,97
  (2 8 số)
  04,06,07,09,12,13,14,15,18,19,21,25,26,28,31,32,34,35,39,51,54,81,82,90,91,95,96,97
  (1 9 số)
  04,06,07,09,12,13,14,15,18,19,21,28,31,51,81,82,90,91,96
  (9 số)
  06,07,13,15,18,19,28,51,91
   
 11. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  83
  Được thích:
  1,082
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/5: 9x
  Tổng: 1đ
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 5đ
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng điểm: 12đ
  Ngày 04/5: n9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng: 19 đ
  Ngày 05/5: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng: 24đ
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 31đ
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 38đ
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 45đ
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 52
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 56
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x : 5đ
  Tổng: 61 đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 68đ
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 75đ
  Ngày 14/5: 9x8x7x6x : 4đ
  Tổng: 79

  Ngày 15/5


  (9 5 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,80,81,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,77,80,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,06,07,08,09,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,77,80,85,86,88,90,91,93,94,95,96,98,99
  (5 8 số)
  02,06,07,08,09,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,48,50,52,53,57,58,59,60,61,62,65,66,67,69,70,73,74,77,88,90,91,93,94,95,96,98,99
  (4 8 số)
  02,07,08,12,15,16,18,20,21,22,23,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,48,50,52,53,57,58,60,61,62,65,67,73,74,88,90,91,93,94,95,96,99
  (3 8 số)
  02,07,08,12,15,16,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,52,53,57,60,61,62,65,67,73,74,88,90,91,93,94,95,96
  (2 8 số)
  02,08,15,16,27,29,31,33,35,36,40,42,43,44,52,57,61,62,65,67,73,74,88,90,91,93,94,95
  (1 8 số)
  02,08,15,16,31,33,35,36,40,42,43,44,52,57,65,73,94,95
  (8 số)
  02,08,36,44,57,65,73,94
   
 12. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7x
  11/5 muc 52
  12/5 muc 56
  13/5 muc 58
  14/5 muc 49
  15/5

  Mức: 3 3 (1 số)
  24
  Mức: 3 5 (2 số)
  20,74
  Mức: 3 7 (5 số)
  47,60,64,66,79
  Mức: 3 8 (4 số)
  05,42,55,88
  Mức: 3 9 (1 số)
  11
  Mức: 4 0 (3 số)
  00,22,62
  Mức: 4 2 (2 số)
  23,49
  Mức: 4 4 (3 số)
  02,32,75
  Mức: 4 5 (2 số)
  01,41
  Mức: 4 6 (2 số)
  33,97
  Mức: 4 7 (6 số)
  06,21,29,45,56,99
  Mức: 4 8 (3 số)
  28,83,87
  Mức: 4 9 (6 số)
  12,14,46,50,76,78
  Mức: 5 0 (6 số)
  25,44,57,72,82,91
  Mức: 5 1 (4 số)
  17,19,43,84
  Mức: 5 2 (5 số)
  10,27,38,52,92
  Mức: 5 3 (3 số)
  39,63,68
  Mức: 5 4 (3 số)
  13,15,34
  Mức: 5 5 (4 số)
  03,40,48,96
  Mức: 5 6 (3 số)
  07,09,69
  Mức: 5 7 (3 số)
  08,94,95
  Mức: 5 8 (6 số)
  31,54,59,61,65,77
  Mức: 5 9 (5 số)
  16,26,37,58,90
  Mức: 6 0 (3 số)
  04,80,98
  Mức: 6 2 (4 số)
  51,70,71,93
  Mức: 6 3 (1 số)
  86
  Mức: 6 4 (2 số)
  73,85
  Mức: 6 6 (2 số)
  30,81
  Mức: 6 7 (1 số)
  36
  Mức: 6 8 (2 số)
  53,89
  Mức: 7 0 (2 số)
  35,67
  Mức: 7 3 (1 số)
  18

  _________

  4x
  11/5 muc 23
  12/5 muc 25
  13/5 muc 30
  14/5 muc 26
  15/5

  Mức: 6 (1 số)
  66
  Mức: 8 (1 số)
  20
  Mức: 1 1 (1 số)
  11
  Mức: 1 2 (3 số)
  24,49,64
  Mức: 1 3 (2 số)
  60,74
  Mức: 1 4 (3 số)
  12,22,88
  Mức: 1 5 (3 số)
  61,62,79
  Mức: 1 6 (1 số)
  05
  Mức: 1 7 (6 số)
  00,01,27,32,72,75
  Mức: 1 8 (6 số)
  10,29,42,47,55,76
  Mức: 1 9 (7 số)
  17,19,21,23,25,65,87
  Mức: 2 0 (2 số)
  14,97
  Mức: 2 1 (7 số)
  02,41,45,50,69,78,99
  Mức: 2 2 (1 0 số)
  06,16,33,44,46,57,63,68,91,98
  Mức: 2 3 (5 số)
  34,48,56,77,83
  Mức: 2 4 (4 số)
  39,43,84,92
  Mức: 2 5 (5 số)
  13,15,28,40,58
  Mức: 2 6 (3 số)
  59,70,96
  Mức: 2 7 (6 số)
  04,38,51,52,54,93
  Mức: 2 8 (1 số)
  71
  Mức: 2 9 (4 số)
  03,07,37,82
  Mức: 3 0 (2 số)
  09,94
  Mức: 3 1 (2 số)
  80,89
  Mức: 3 2 (2 số)
  26,30
  Mức: 3 3 (6 số)
  31,35,53,85,90,95
  Mức: 3 6 (2 số)
  08,86
  Mức: 3 7 (1 số)
  36
  Mức: 3 8 (1 số)
  67
  Mức: 4 0 (1 số)
  73
  Mức: 4 2 (1 số)
  81
  Mức: 4 4 (1 số)
  18
   
 13. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  1x
  11/5 muc 3
  12/5 muc 5
  13/5 muc 7
  14/5 muc 7
  15/5

  Mức: 0 (5 số)
  11,27,61,66,74
  Mức: 1 (8 số)
  12,22,24,32,39,76,79,88
  Mức: 2 (1 4 số)
  01,19,20,25,34,49,50,55,60,64,72,89,93,97
  Mức: 3 (1 2 số)
  05,10,21,29,37,45,48,57,62,63,69,98
  Mức: 4 (1 7 số)
  00,04,15,17,42,43,46,51,53,58,65,68,70,75,77,78,92
  Mức: 5 (1 3 số)
  02,16,23,28,33,44,52,71,83,87,91,96,99
  Mức: 6 (9 số)
  06,09,35,41,47,56,82,84,94
  Mức: 7 (1 0 số)
  03,07,13,14,31,38,40,54,59,90
  Mức: 8 (2 số)
  26,67
  Mức: 9 (4 số)
  36,80,85,95
  Mức: 1 0 (3 số)
  30,73,81
  Mức: 1 2 (1 số)
  18
  Mức: 1 3 (2 số)
  08,86

  _________

  0x
  11/5 muc 1
  12/5 muc1
  13/5 muc 3
  14/5 muc 2
  15/5

  Mức: 0 (2 8 số)
  01,04,11,12,21,22,24,25,27,32,34,37,39,48,50,53,55,61,64,66,70,74,76,79,82,88,89,93
  Mức: 1 (2 8 số)
  00,05,10,15,17,19,20,23,28,29,31,33,35,42,43,45,46,49,57,58,60,62,63,69,72,78,97,98
  Mức: 2 (2 5 số)
  02,03,06,07,09,16,38,41,44,51,52,56,65,68,71,75,77,83,84,87,91,92,94,96,99
  Mức: 3 (1 2 số)
  13,14,26,40,47,54,59,67,73,81,90,95
  Mức: 4 (5 số)
  18,30,36,80,85
  Mức: 5 (2 số)
  08,86
   
 14. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7tv
  11/5 muc 32
  12/5 muc 31
  13/5 muc 29
  14/5 muc 22
  15/5

  Mức: 1 1 (1 số)
  20
  Mức: 1 3 (2 số)
  47,88
  Mức: 1 4 (1 số)
  55
  Mức: 1 5 (3 số)
  05,11,79
  Mức: 1 6 (2 số)
  74,97
  Mức: 1 8 (5 số)
  19,49,83,87,99
  Mức: 1 9 (4 số)
  00,22,50,64
  Mức: 2 0 (2 số)
  03,80
  Mức: 2 1 (5 số)
  33,44,46,58,85
  Mức: 2 2 (1 0 số)
  02,10,21,24,28,57,66,75,76,91
  Mức: 2 3 (5 số)
  17,23,25,45,62
  Mức: 2 4 (5 số)
  42,52,56,60,77
  Mức: 2 5 (3 số)
  12,43,94
  Mức: 2 6 (4 số)
  14,68,82,84
  Mức: 2 7 (4 số)
  01,63,92,95
  Mức: 2 8 (7 số)
  04,06,29,53,65,69,86
  Mức: 2 9 (8 số)
  08,15,38,48,51,59,70,78
  Mức: 3 0 (3 số)
  54,72,98
  Mức: 3 1 (6 số)
  13,30,37,41,61,96
  Mức: 3 2 (1 2 số)
  07,26,27,32,35,39,40,71,73,89,90,93
  Mức: 3 4 (1 số)
  16
  Mức: 3 5 (2 số)
  34,67
  Mức: 3 6 (1 số)
  31
  Mức: 3 7 (2 số)
  18,81
  Mức: 3 8 (1 số)
  36
  Mức: 3 9 (1 số)
  09

  _________
  _________

  10tv
  11/5 muc 26
  12/5 muc 29
  13/5 muc 28
  14/5 muc 22
  15/5

  Mức: 1 3 (1 số)
  47
  Mức: 1 4 (1 số)
  74
  Mức: 1 5 (1 số)
  88
  Mức: 1 6 (2 số)
  05,83
  Mức: 1 7 (2 số)
  55,97
  Mức: 1 8 (1 số)
  64
  Mức: 1 9 (7 số)
  11,20,49,56,79,82,92
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  03,23,29,33,38,42,50,52,57,99
  Mức: 2 1 (8 số)
  00,21,22,28,43,44,66,94
  Mức: 2 2 (5 số)
  02,24,41,58,60
  Mức: 2 3 (1 3 số)
  06,10,15,17,19,25,51,75,76,78,84,87,91
  Mức: 2 4 (7 số)
  01,12,32,48,63,65,80
  Mức: 2 5 (1 2 số)
  07,08,14,36,37,39,45,46,69,73,81,85
  Mức: 2 6 (6 số)
  62,68,77,89,90,95
  Mức: 2 7 (1 3 số)
  04,13,26,30,34,53,61,70,72,86,93,96,98
  Mức: 2 8 (2 số)
  16,71
  Mức: 2 9 (7 số)
  27,31,35,40,54,59,67
  Mức: 3 0 (2 số)
  09,18

  _________

  18tv

  11/5 muc 59
  12/5 muc 72
  13/5 muc 74
  14/5 muc 63
  15/5

  Mức: 4 7 (1 số)
  74
  Mức: 4 8 (2 số)
  24,47
  Mức: 4 9 (1 số)
  20
  Mức: 5 0 (1 số)
  66
  Mức: 5 1 (3 số)
  22,64,79
  Mức: 5 2 (2 số)
  05,60
  Mức: 5 3 (2 số)
  42,88
  Mức: 5 4 (2 số)
  11,55
  Mức: 5 5 (1 số)
  62
  Mức: 5 7 (3 số)
  00,23,49
  Mức: 5 8 (2 số)
  32,41
  Mức: 6 0 (3 số)
  01,02,97
  Mức: 6 1 (3 số)
  21,33,99
  Mức: 6 2 (3 số)
  45,75,83
  Mức: 6 3 (2 số)
  06,29
  Mức: 6 4 (4 số)
  14,44,50,56
  Mức: 6 5 (3 số)
  76,78,87
  Mức: 6 6 (5 số)
  12,25,28,46,72
  Mức: 6 7 (6 số)
  43,52,57,82,84,92
  Mức: 6 8 (5 số)
  17,19,38,68,91
  Mức: 6 9 (5 số)
  10,13,15,27,39
  Mức: 7 0 (3 số)
  34,40,63
  Mức: 7 1 (6 số)
  03,08,09,48,69,96
  Mức: 7 2 (2 số)
  07,77
  Mức: 7 3 (2 số)
  94,95
  Mức: 7 4 (1 số)
  59
  Mức: 7 5 (6 số)
  04,31,54,58,65,90
  Mức: 7 6 (4 số)
  26,37,61,80
  Mức: 7 7 (3 số)
  16,51,98
  Mức: 7 9 (2 số)
  71,93
  Mức: 8 0 (2 số)
  70,86
  Mức: 8 1 (1 số)
  85
  Mức: 8 2 (2 số)
  73,81
  Mức: 8 3 (1 số)
  30
  Mức: 8 4 (1 số)
  36
  Mức: 8 5 (1 số)
  89
  Mức: 8 6 (1 số)
  53
  Mức: 8 7 (1 số)
  67
  Mức: 8 8 (1 số)
  35
  Mức: 9 1 (1 số)
  18
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  13,438
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 ban

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  78s
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  68s
  01,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,81,82,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  58s
  01,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,18,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,51,53,54,56,59,60,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,77,78,81,82,84,86,89,90,92,93,94,95,96,98
  4 8 số)
  01,04,06,07,08,09,13,15,16,18,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,48,51,53,54,59,61,63,65,67,69,70,71,72,73,78,81,86,89,90,92,93,95,96,98
  38s
  07,08,09,13,15,16,18,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,48,51,54,59,61,67,70,71,72,73,78,81,86,89,90,93,96,98
  28s
  07,09,13,16,18,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,61,67,71,72,73,81,89,90,93,96,98
  18s
  09,16,18,27,31,32,34,35,36,39,40,67,71,73,81,89,90,93
  8s
  09,16,18,31,34,36,67,81
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  13,438
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  78s
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  68s
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98
  58s
  01,04,07,08,09,12,13,14,16,18,19,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,45,46,48,51,53,54,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98
  48s
  04,07,08,09,12,13,14,16,18,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,45,46,48,53,54,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,77,80,81,85,86,89,90,93,95,96,98
  38s
  04,09,13,16,18,26,27,30,31,34,35,37,39,40,45,46,53,54,59,61,62,67,68,69,70,71,72,73,77,81,85,86,89,90,93,95,96,98
  28s
  04,09,13,16,18,26,27,30,31,34,35,40,53,54,59,61,67,70,71,72,77,86,89,90,93,95,96,98
  18s
  09,16,18,27,31,35,40,54,59,61,67,70,71,72,86,93,96,98
  8s
  09,18,31,35,40,54,59,67
   
 17. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  222
  Được thích:
  2,477
  Điểm thành tích:
  93
  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB ( 9X-0X)
  Ngày 08.05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 09.05 9x8x7x6x
  Ngày 10.05 9x
  Ngày 11.05 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13.05 9x8x7x6x5x
  Ngày 14.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15.05 ?????????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 6 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,44,46,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 7 số)
  02,03,04,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,25,26,27,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,44,46,48,49,51,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,03,04,06,09,10,11,13,14,15,16,17,19,26,27,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,44,46,48,49,51,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,75,76,79,82,83,86,87,88,92,93,94,96,98,99
  (4 7 số)
  02,03,04,06,09,10,14,15,16,17,19,26,27,29,30,31,33,34,35,38,39,40,44,46,48,49,51,54,58,59,61,63,65,67,68,69,71,75,76,79,82,86,87,94,96,98,99
  (3 8 số)
  02,03,04,06,10,14,15,16,17,19,26,29,30,33,35,39,40,44,46,48,49,54,58,59,61,63,65,67,68,69,71,75,76,79,86,96,98,99
  (2 9 số)
  02,03,04,06,14,15,16,17,19,26,29,30,33,39,44,46,48,49,54,58,59,65,68,69,71,79,86,96,98
  (1 8 số)
  02,06,14,15,16,26,29,30,39,48,49,54,58,59,71,79,86,98
  (9 số)
  06,14,16,26,30,39,71,86,98
   
  mr8386, cuongls1102, shuriken14 thành viên khác Thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  13,438
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 19. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,313
  Được thích:
  9,242
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9,8,7,6X
  11/5:9,8,7,6,5,4,3X
  12/5:9,8,7,6,5,4X
  13/5:9,8,7X
  14/5: 9,8,7,6X
  15/5:9,8,7X
  16/5:

  (9 5 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,05,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,51,52,53,54,55,58,59,61,62,63,66,67,68,69,71,73,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,05,08,09,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,29,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,51,52,53,54,55,58,59,61,62,63,67,68,69,71,73,76,81,83,85,86,88,89,91,92,95,96,98,99
  (4 9 số)
  03,04,05,08,09,12,13,17,18,19,21,23,24,26,29,31,32,33,34,35,36,38,42,43,44,45,53,54,55,58,59,62,63,68,69,71,76,81,83,85,86,88,89,91,92,95,96,98,99
  (3 9 số)
  03,04,05,08,09,12,13,17,18,19,21,23,24,26,29,31,32,33,34,35,36,42,43,44,45,53,54,55,62,63,69,71,81,89,91,92,96,98,99
  (2 9 số)
  03,04,08,09,12,13,17,18,19,21,23,26,31,32,33,35,36,45,53,54,62,63,69,71,81,89,91,96,98
  (1 9 số)
  03,08,13,17,18,19,23,26,32,33,35,36,53,62,63,69,89,96,98
  (8 số)
  08,13,17,18,26,36,62,63
   
 20. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,661
  Được thích:
  15,751
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn 9x-3x Tháng 5/2021
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x (6đ)
  Ngày 02/5:9x8x (2đ)
  Ngày 03/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 04/5:9x8x7x6x5x4x3x (7đ)
  Ngày 05/5:9x (1đ)
  Ngày 06/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 07/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 08/5: ( cháy ;a51 )
  Ngày 09/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 10/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 11/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 12/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 13/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 14/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 14/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Tổng điểm:66Đ
  Ngày 16/5
  (9 6s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 7s)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9s)
  00,03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,40,43,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9s)
  03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,34,35,37,40,43,44,45,46,49,50,53,54,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,85,86,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9s)
  03,04,08,09,10,12,15,19,21,22,24,26,28,30,34,35,40,43,44,45,46,53,54,58,59,60,62,65,67,68,69,71,72,73,76,77,79,80,85,86,89,90,93,94,95,97,98,99
  (3 9s)
  03,09,12,19,21,22,26,28,30,34,35,40,43,45,46,53,54,58,59,60,67,68,69,72,73,76,77,79,80,85,86,89,90,93,94,95,97,98,99
  (2 4s)
  21,30,35,43,45,46,53,54,58,59,60,67,68,72,73,76,77,79,80,85,86,89,95,99
  (1 0s)
  21,30,35,54,72,77,85,86,95,99
  (7 s)
  54,72,77,85,86,95,99
   
  quedau1981, Bam_cang, Fri13rd12 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net