quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 5

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/21.

Lượt xem: 156,384

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  9x-0x Tháng 5
  Ngày 01/05/2021 9x
  Ngày 02/05/2021 987654321x
  Ngày 03/05/2021 987x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 98765x
  Ngày 06/05/2021 98765x
  Ngày 07/05/2021 98765432x
  Ngày 08/05/2021 98765x
  Ngày 09/05/2021 9876x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 987654x
  Ngày 12/05/2021 98765x
  Ngày 13/05/2021 987x
  Ngày 14/05/2021 987654321x
  Ngày 15/05/2021 9876543x
  Tổng điểm: 54
  Ngày 16/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,97,98
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,97,98
  (6 9 ) số:
  00,01,03,04,07,08,09,11,13,15,16,18,20,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,95,97,98
  (5 9 ) số:
  00,01,04,08,09,13,16,18,20,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,46,47,49,50,52,54,55,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,73,74,75,77,78,79,80,83,84,85,87,88,89,92,93,95,97
  (4 9 ) số:
  00,01,04,08,09,13,16,24,25,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,47,49,50,52,55,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,73,74,75,77,78,79,80,83,84,87,88,89,92,93,97
  (3 9 ) số:
  00,01,13,16,25,27,28,33,34,36,37,38,47,49,50,52,55,59,60,62,64,65,66,67,69,70,73,75,77,78,79,80,84,87,88,89,92,93,97
  (2 9 ) số:
  00,13,16,25,33,36,37,38,47,49,50,52,59,60,62,64,65,66,67,69,70,75,77,78,80,84,88,92,93
  (1 9 ) số:
  00,16,25,33,38,47,50,52,59,60,64,65,66,67,69,75,78,80,92
  (0 9 ) số:
  16,47,59,60,64,65,66,78,80
   
 2. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  408
  Được thích:
  1,858
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/5 : 9X
  Ngày 2/5 : 9X,8X,7X,6X
  Ngày 3/5 : 9X,8X
  Ngày 4/5 : 9X,8X
  Ngày 5/5 : Xit
  Ngày 6/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X
  Ngày 7/5 : 9X,8X,7X
  Ngày 8/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,1X,0X
  Ngày 9/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X
  Ngày 10/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 11/5: 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 12/5: 9X,8X,7X,6X,
  Ngày 13/5: 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 14/5: 9X,
  Ngày 15/5: 9X,8X,7X,6X,5X,
  Tổng điểm: 63
  Ngày 16/5

  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,74,75,79,81,82,83,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  09,12,13,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,66,69,71,73,79,81,82,83,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  09,16,19,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,46,49,52,53,55,56,59,61,62,63,64,65,66,69,73,79,81,82,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  09,16,19,22,23,24,26,29,32,33,35,36,39,42,46,49,53,55,56,59,61,62,63,64,65,66,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  09,19,26,29,35,39,42,46,49,53,56,59,61,62,63,64,65,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (1 9 số)
  19,29,39,49,53,56,59,62,65,69,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (9 số)
  19,29,39,49,91,92,93,94,98
   
  9roger, Bam_cang, Fri13rd14 thành viên khác Thích điều này.
 3. OLALA0324

  OLALA0324 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/2/20
  Bài viết:
  316
  Được thích:
  2,262
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 11/5/2021: 9x8x
  Ngày 12/5/2021: 9x8x7x
  Ngày 13/5/2021:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 14/5/2021:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 15/5/2021:9x8x7x6x5x4x3x2x
  ĐB MB Ngày 16/5/2021
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7 8 s
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,37,38,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,60,61,62,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6 8 s
  00,01,02,04,05,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,37,40,41,42,45,47,48,49,54,55,56,60,61,62,64,65,66,67,71,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5 8 s
  00,01,02,04,05,08,10,11,12,13,17,18,19,20,22,23,27,28,29,30,31,32,33,37,40,41,45,47,54,55,56,60,61,64,65,67,71,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4 8 s
  00,01,02,04,05,08,12,13,17,18,19,20,22,23,28,29,30,31,32,33,40,41,45,54,56,60,61,64,65,67,71,73,75,76,81,82,83,84,85,88,90,91,92,93,95,96,97,99
  3 8 s
  00,01,02,04,08,12,13,18,19,23,28,29,30,31,32,33,40,41,45,54,56,60,61,64,65,67,71,73,75,76,81,82,83,84,90,92,93,97
  2 8 s
  01,02,04,08,12,13,18,19,23,28,29,30,31,32,41,45,54,56,60,64,65,71,75,82,84,90,92,97
  1 8 s
  04,08,18,23,28,29,30,32,41,54,56,60,65,75,82,90,92,97
  0 8 s
  04,18,28,30,32,41,60,92
  P/s : Dàn Auto, nếu cần thì Topic sử dụng nhé.Thanks
   
 4. Nguỹen Chí Thanh

  Nguỹen Chí Thanh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/3/18
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  6,237
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  GVĐT
  12/5 9x8x7x6x
  13/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  14/5 9x8x7x6
  15/5 9x
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7 8 s
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  6 8 s
  00,01,02,03,04,05,10,12,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,66,69,71,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,87,88,90,91,92,95,96,97,99
  5 8 s
  00,01,02,03,10,12,14,15,18,19,20,22,23,24,28,32,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,53,56,57,58,60,61,63,64,66,69,71,72,73,75,77,79,80,82,83,84,85,87,88,90,91,92,95,96,97
  4 8 s
  00,01,02,03,10,12,14,18,19,20,23,28,32,34,39,40,41,42,44,45,46,47,50,52,53,56,57,58,60,61,63,66,69,71,73,75,77,79,80,82,83,85,87,88,90,91,92,95
  3 8 s
  01,02,12,18,19,23,28,32,39,40,41,42,44,45,46,47,52,53,56,57,58,60,63,66,69,71,73,75,77,79,80,82,83,85,87,91,92,95
  2 8 s
  01,12,18,19,23,28,32,39,40,41,42,45,52,53,56,57,60,69,71,73,75,79,80,85,87,91,92,95
  1 8 s
  12,18,23,32,42,45,52,53,56,57,60,73,79,80,85,87,91,92
  0 8 s
  45,52,56,57,60,73,79,91
  =================================
   
  quedau1981, 9roger, Bam_cang13 thành viên khác Thích điều này.
 5. quanthienhan

  quanthienhan Lính mới

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  367
  Điểm thành tích:
  48
  Dàn 9x.0x tháng 5.
  Ngày 01/5: 9x8x7x6X5X4X
  Ngày 02/5: 9x8x7x6X5X4X3X
  Ngày 03/5: 9x8x7x6X5X4X3X
  Ngày 04/5: 9x
  Ngày 05/5: 9x
  Ngày 06/5: 9x8x7x
  Ngày 07/5: 9x8x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 09/5: 9x8x7x
  Ngày 10/5: Miss
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x
  Ngày 14/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 15/5: 9x8x7x6x5x4x3x

  Tổng điểm: 69

  Vì mấy ngày tới mình bận công chuyện .. xin phép mod úp luôn mấy ngày nha ..


  16/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 8 Số
  00,01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,36,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  6 8 Số
  00,01,02,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,31,32,33,34,36,39,41,43,44,46,47,48,51,52,53,54,57,59,60,61,62,65,66,68,69,70,72,73,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99

  5 8 Số
  00,01,02,06,08,10,11,13,15,16,17,19,20,22,23,26,27,32,33,34,36,39,41,43,44,46,47,48,51,54,57,59,60,61,62,65,66,68,69,70,73,76,79,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,97,98,99

  4 8 Số
  00,01,06,08,10,11,13,16,17,19,23,26,27,32,33,34,36,39,41,44,46,51,54,57,59,60,61,62,65,66,68,69,70,73,76,79,83,84,85,86,87,88,90,91,93,97,98,99

  3 8 Số
  00,08,10,11,13,17,19,27,32,33,34,36,41,44,46,54,57,59,60,61,65,66,68,69,70,73,76,79,83,85,86,87,88,91,93,97,98,99

  2 8 Số
  00,08,10,13,19,27,32,33,34,41,54,57,65,66,68,69,73,76,79,83,86,87,88,91,93,97,98,99

  1 8 Số
  10,19,27,32,34,41,54,57,65,66,73,76,79,87,93,97,98,99

  8 Số
  19,27,32,41,54,73,93,99


  17/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 8 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,40,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99

  6 8 Số
  00,01,02,03,06,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,40,42,43,45,46,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,81,85,86,87,89,91,92,93,94,96,99

  5 8 Số
  00,01,02,03,06,07,09,11,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,35,36,37,40,42,43,45,46,49,50,52,54,55,56,60,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,78,81,85,86,89,91,92,93,94,99

  4 8 Số
  00,01,02,03,06,07,09,11,14,15,20,21,23,24,25,26,27,29,30,36,40,42,43,45,46,50,52,54,55,56,60,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,78,81,85,86,89,92,94

  3 8 Số
  00,01,02,06,07,09,11,14,15,20,23,24,25,27,29,36,40,42,43,46,50,52,54,60,64,65,66,67,68,69,70,72,76,81,85,86,92,94

  2 8 Số
  00,02,06,07,09,11,14,15,20,23,24,27,29,40,46,50,54,64,66,67,68,69,70,72,76,81,85,92

  1 8 Số
  06,07,11,14,15,20,27,40,46,50,54,66,67,68,69,72,76,81

  8 Số
  06,11,14,20,46,68,69,81

  18/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,97,98,99

  7 8 Số
  00,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,87,89,91,92,93,94,97,98,99

  6 8 Số
  00,02,03,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,83,84,87,89,91,92,93,94,98,99

  5 8 Số
  00,02,03,08,09,10,12,14,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,34,36,37,39,41,42,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,69,70,71,72,75,76,77,79,83,84,87,89,91,92,93,94,98,99

  4 8 Số
  02,03,08,10,12,17,18,21,23,24,26,29,34,36,37,39,41,45,46,47,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,69,70,71,75,76,77,79,83,84,87,89,92,93,94,98,99

  3 8 Số
  03,08,10,12,18,21,23,26,29,34,37,39,41,46,47,53,56,57,58,59,60,63,65,66,69,71,75,76,77,79,83,87,89,92,93,94,98,99

  2 8 Số
  03,10,12,21,23,26,29,34,37,39,41,46,47,53,58,63,65,66,69,71,75,76,77,83,92,93,94,98

  1 8 Số
  03,10,12,21,23,26,29,34,41,46,47,53,65,66,69,71,92,94

  8 Số
  03,26,34,46,65,66,69,92

  19/05/2021 đặc biệt MB

  9 6 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

  8 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  6 8 Số
  00,02,03,04,05,06,07,14,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,44,45,46,47,49,50,51,53,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  5 8 Số
  00,02,03,04,05,06,07,18,19,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,36,39,40,44,45,47,49,50,51,56,57,59,61,63,65,66,67,68,69,70,74,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  4 8 Số
  00,02,03,05,06,07,18,19,22,24,26,28,33,34,36,39,40,44,45,47,49,50,51,56,57,59,61,65,66,68,69,74,76,78,79,80,82,83,85,88,89,90,92,94,95,96,97,98

  3 8 Số
  03,05,06,07,18,19,24,26,34,36,40,44,45,47,49,50,51,56,57,59,61,65,66,68,69,74,76,78,82,83,85,88,89,90,92,94,96,98

  2 8 Số
  03,05,06,19,24,26,34,36,40,44,45,47,49,56,59,61,65,68,69,74,76,82,89,90,92,94,96,98

  1 8 Số
  03,05,19,26,34,36,44,45,49,59,61,65,68,76,89,90,92,94

  8 Số
  19,26,34,44,49,61,92,94
   
 6. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  975
  Được thích:
  3,011
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 02/05: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 06/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 07/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 08/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 09/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 10/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 13/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x =7đ
  Ngày 14/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 15/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x =7đ
  Tổng điểm = 81đ
  Ngày 15/05:
  (9 6 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số )
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,53,54,57,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số )
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,27,28,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,54,57,59,60,61,63,64,66,68,69,70,72,73,75,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (5 9 số )
  02,04,06,07,09,11,13,14,15,16,18,19,22,23,24,27,28,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,46,48,51,54,57,59,61,63,64,66,68,69,72,73,75,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,91,93,95,96,97,98
  (4 9 số )
  02,04,06,07,09,13,14,16,18,19,22,23,24,27,28,31,32,33,34,36,37,39,51,54,57,59,61,63,64,66,68,69,72,73,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,91,93,96,97,98
  (3 9 số )
  02,06,07,09,13,14,16,18,19,22,23,24,27,28,32,33,36,37,39,57,59,63,66,68,69,72,73,77,78,79,82,86,87,88,89,93,96,97,98
  (2 9 số )
  02,06,07,09,13,16,18,19,22,23,27,32,36,39,57,59,63,66,68,69,72,77,78,86,87,89,93,96,98
  (1 9 số )
  02,09,13,18,22,23,27,32,39,57,59,63,68,69,72,77,78,87,93
  (9 số )
  13,18,59,63,68,69,78,87,93
   
 7. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  408
  Được thích:
  1,858
  Điểm thành tích:
  93
  Mình lên dàn trong tuần thấy cầu báo bộ 43 mấy ngày trong tuần mà chưa thấy nổ. Nay báo tiếp, cụ thể 484,989,393.
  Ae tham khảo xem sao nhé.
   
 8. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  405
  Được thích:
  1,919
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x0x tháng 5
  1/5 9x8x7x6x5x4x3x2x
  2/5 9x8x7x6x5x4x3x
  3/5 9x8x
  4/5 9x8x
  5/5 9x8x7x6x5x4x
  6/5 9x8x7x
  7/5 9x8x7x6x
  8/5 9x8x7x6x5x
  9/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  10/5 9x8x7x6x
  11/5 9x
  12/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  13/5 9x8x7x6x5x
  14/5 9x
  15/5 9x8x7x6x5x4x
  Tổng điểm 68
  16/5
  9 0 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  (7 0 số)
  00,01,03,05,06,08,09,10,12,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,60,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,90,91,92,94,96,97,99
  (6 0 số)
  00,01,05,06,08,09,10,14,15,17,18,19,23,24,26,27,28,29,32,33,35,36,37,38,41,42,44,45,46,47,50,51,53,54,55,56,60,62,63,64,65,69,71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,87,88,90,91,92,96,97,99
  (5 0 số)
  00,01,05,06,09,10,14,15,18,19,23,24,27,28,29,32,33,36,37,38,41,42,45,46,47,50,51,54,55,56,60,63,64,65,69,72,73,74,78,79,81,82,83,87,88,90,91,92,96,97
  (4 0 số)
  00,01,05,09,10,14,18,19,23,27,28,29,32,36,37,38,41,45,46,47,50,54,55,56,63,64,65,69,72,73,74,78,81,82,83,87,90,91,92,96
  (3 0 số)
  00,05,09,14,18,19,23,27,28,32,36,37,41,45,46,50,54,55,63,64,69,72,73,78,81,82,87,90,91,96
  (2 0 số)
  05,09,14,18,23,27,32,36,41,45,50,54,63,69,72,78,81,87,90,96
  (1 0 số)
  09,18,27,36,45,54,63,72,81,90
  (8 số)
  18,27,36,45,54,63,72,90
   
 9. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  2,142
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x
  Ngày 02/05: 9x8x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/05: 9x8x7x
  Ngày 06/05: 9x8x7x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/05: 9x8x7x
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x
  Ngày 13/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 14/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/05: 9x8x7x
  Tổng điểm 59
  Ngày 16/05:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,19,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,80,82,83,85,86,87,88,91,92,94,96,97,99
  (4 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,44,46,47,50,51,52,53,55,56,57,58,60,65,80,82,83,85,86,87,88,91,92,96,97
  (3 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,30,31,32,33,36,38,41,42,46,47,50,51,52,55,56,57,60,65,80,83,86,88,92,96,97
  (2 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,15,30,33,38,41,42,46,47,50,51,52,55,56,57,60,65,80,83,88,92
  (1 9 số)
  00,01,03,06,07,08,10,15,30,33,38,47,51,56,60,65,80,83,88
  (9 số)
  01,06,10,15,47,51,56,60,65
   
 10. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,352
  Được thích:
  5,963
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 2/5: 9x
  Ngày 3/5: 9x8x7x6x
  Ngày 4/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 5/5: 9x
  Ngày 6/5: 9x8x7x
  Ngày 7/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x
  Ngày 14/5: toang
  Ngày 15/5: 9x8x7x
  Tổng điểm 64
  Ngày 16/5
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,76,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,24,26,27,28,29,30,34,35,36,40,41,42,43,45,46,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,76,80,81,82,84,85,86,89,90,92,94,95,96,98,99
  (4 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,18,24,26,27,28,29,30,34,36,40,41,42,43,45,51,54,58,59,60,62,63,67,69,70,72,76,80,81,82,85,89,90,92,94,95,96,98,99
  (3 9 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,14,18,24,27,28,29,30,34,36,40,41,42,43,45,54,58,60,63,69,70,72,80,81,82,85,89,90,92,94,96,98
  (2 9 số)
  03,06,07,08,09,14,18,24,28,29,30,34,36,41,42,43,58,60,63,70,80,81,82,85,89,90,92,94,98
  (1 9 số)
  03,07,08,14,18,28,30,34,41,43,58,70,80,81,82,85,89,94,98
  (9 số)
  03,08,14,30,41,58,80,85,94
   
 11. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  433
  Được thích:
  3,107
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x.0x tháng 5.
  Ngày 01/5: 9x8x7x
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/5: 9x8x
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x
  Ngày 11/5: 9x8x7x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/5; 9x8x7x6x
  Ngày 15/5: 9x
  Tg 75đ.
  Ngày 16/5:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,04,05,06,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,71,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 4 số)
  03,04,05,09,13,14,15,18,19,23,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,63,64,65,68,69,73,75,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 5 số)
  03,05,09,13,15,19,23,24,25,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,69,73,75,79,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 5 số)
  03,05,15,19,23,24,25,29,30,32,34,35,37,38,39,42,43,44,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,65,69,73,75,79,83,84,85,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (3 6 số)
  05,15,19,23,29,32,34,35,37,38,39,43,44,48,49,50,51,52,53,55,56,57,65,73,75,79,83,84,89,91,92,93,94,97,98,99
  (2 6 số)
  23,32,34,43,44,50,51,52,53,55,56,57,65,73,75,79,83,84,89,91,92,93,94,97,98,99
  (1 8 số)
  32,34,44,50,51,52,53,55,56,57,73,75,84,91,92,93,94,98
  (9 số)
  32,34,44,50,52,53,55,73,91
   
 12. truongco

  truongco Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  1,903
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép mod, cho tham gia cùng cho vui.

  Dàn 9x-0x tháng 5 (dàn tham khảo nếu thiếu bài)
  Ngày 1/5 9x8x
  Ngày 2/5 9x8x7x6x
  Ngày 3/5 9x8x7x
  Ngày 4/5 9x8x7x
  Ngày 5/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 6/5 9x8x7x6x5x
  Ngày 7/5 9x8x
  Ngày 8/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 9/5 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10/5 9x8x
  Ngày 11/5 9x
  Ngày 12/5 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13 Miss
  Ngày 14 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 15 9x8x7x6x5x4x
  Điểm: 6
  Tổng điểm: 61
  Ngày 16
  (9 3 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (8 7 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  (7 9 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,20,21,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99,
  (6 7 số)
  03,06,08,09,10,12,13,14,15,16,18,21,24,25,26,29,31,32,35,36,37,38,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,78,79,80,81,83,84,85,87,89,90,91,92,94,95,98,99,
  (5 5 số)
  03,06,08,09,10,12,13,14,16,18,21,24,25,26,29,31,32,35,36,38,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,56,58,60,62,63,65,68,71,72,73,74,78,79,80,81,84,85,87,89,90,92,94,95,99,
  (4 5 số)
  03,06,08,09,10,12,13,14,18,21,24,25,26,31,32,35,36,40,41,47,48,49,50,51,52,56,58,60,63,68,72,73,74,78,80,81,84,85,87,89,90,92,94,95,99,
  (3 6 số)
  06,08,09,10,12,13,18,21,24,25,26,31,32,35,36,40,41,47,49,51,52,56,58,60,63,68,72,74,78,81,84,85,87,89,90,94,
  (2 6 số)
  06,12,18,21,25,26,31,32,36,40,41,49,51,52,56,60,63,68,72,78,81,84,85,87,90,94,
  (1 5 số)
  06,12,21,26,36,40,41,49,51,60,63,72,87,90,94,
  (0 9 số)
  12,26,36,41,51,63,72,87,94,
   
 13. trangtran8dai

  trangtran8dai Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/3/21
  Bài viết:
  232
  Được thích:
  2,101
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/05: 9X8X
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/05: xxxx
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/05: 9x8x7x
  Ngày 13/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 14/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/05: Tổng 83đ
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,22,24,25,27,29,30,31,32,34,36,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,95,96,98
  (5 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,24,25,29,30,31,34,36,39,40,42,43,44,46,49,52,54,58,59,60,62,63,65,68,70,71,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,95,98
  (4 9 số)
  01,03,04,07,09,10,11,13,14,15,16,19,24,25,29,30,31,34,36,39,40,42,43,46,49,52,54,58,59,60,63,65,68,70,75,76,78,81,82,83,84,85,87,89,90,92,93,95,98
  (3 8 số)
  01,03,04,07,09,10,11,13,14,15,16,30,31,34,36,40,42,46,52,54,58,59,60,65,68,70,75,76,78,81,83,84,85,87,89,93,95,98
  (2 9 số)
  01,03,04,07,09,10,11,13,14,15,16,30,31,34,36,52,54,58,59,60,65,68,81,83,84,85,89,95,98
  (1 8 số)
  01,04,07,09,10,11,13,14,15,16,31,34,36,54,60,65,81,89
  (9 số)
  04,13,14,15,16,31,34,54,60
   
 14. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,232
  Được thích:
  8,228
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 05/05: MISSSSSSSSSS
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/05: 9x8x
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/05: 9x8x7x
  Ngày 14/05: 9x8x7x
  Ngày 15/05: 9x8x7x6x5x4x
  Tổng điểm: 75
  ---------------
  Ngày 16/05:

  (9 6 số)

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,66,67,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,96,98

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,15,16,18,19,22,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,66,67,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,96,98

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,18,22,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,67,68,69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,98

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,69,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,25,32,33,35,36,37,38,39,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,80,81,82,83,85,86,87,88

  (2 9 số)
  07,08,09,25,32,35,36,38,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,80,81,82,83,85,86,87,88

  (1 9 số)
  32,35,36,38,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,68,82,83,86

  (9 số)
  32,36,38,51,56,59,68,82,86
   
 15. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  83
  Được thích:
  1,082
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/5: 9x
  Tổng: 1đ
  Ngày 02/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 5đ
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng điểm: 12đ
  Ngày 04/5: n9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng: 19 đ
  Ngày 05/5: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng: 24đ
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 31đ
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 38đ
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 45đ
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 52
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 56
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x : 5đ
  Tổng: 61 đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 68đ
  Ngày 13/5: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 75đ
  Ngày 14/5: 9x8x7x6x : 4đ
  Tổng: 79
  Ngày 15/5: 9x8x7x : 3đ
  Tổng: 82

  Ngày 16/5


  (9 5 số)
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,47,48,51,54,55,56,59,60,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,48,54,55,56,59,60,61,63,64,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  01,02,03,06,09,10,13,14,15,16,17,18,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,41,42,48,54,55,59,60,61,63,64,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (4 8 số)
  01,03,06,10,13,14,15,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,41,42,48,54,59,61,63,64,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,87,88,90,91,92,93,94,97
  (3 8 số)
  01,03,06,13,14,15,22,25,26,27,29,31,33,38,41,42,48,54,59,61,68,70,72,73,74,75,76,78,82,84,85,87,88,90,91,92,93,94
  (2 8 số)
  03,06,13,15,22,25,26,27,29,33,38,41,42,48,54,59,61,68,70,72,73,74,75,76,78,92,93,94
  (1 8 số)
  03,06,13,15,41,42,48,54,59,61,68,70,74,75,76,78,92,93
  (8 số)
  13,15,48,59,68,76,78,92
   
 16. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7x
  11/5 muc 52
  12/5 muc 56
  13/5 muc 58
  14/5 muc 49
  15/5 muc 50
  16/5

  Mức: 2 4 (1 số)
  74
  Mức: 2 6 (1 số)
  20
  Mức: 3 1 (1 số)
  70
  Mức: 3 2 (2 số)
  07,21
  Mức: 3 5 (2 số)
  17,57
  Mức: 3 6 (1 số)
  02
  Mức: 3 7 (3 số)
  44,47,77
  Mức: 3 8 (1 số)
  11
  Mức: 3 9 (4 số)
  05,48,49,67
  Mức: 4 0 (2 số)
  22,40
  Mức: 4 1 (2 số)
  25,75
  Mức: 4 2 (3 số)
  64,66,94
  Mức: 4 3 (2 số)
  00,38
  Mức: 4 4 (4 số)
  12,39,50,52
  Mức: 4 5 (3 số)
  04,30,62
  Mức: 4 6 (6 số)
  27,58,71,78,86,99
  Mức: 4 7 (7 số)
  06,26,35,43,61,72,76
  Mức: 4 8 (3 số)
  55,56,80
  Mức: 4 9 (3 số)
  10,45,53
  Mức: 5 0 (5 số)
  14,16,23,46,96
  Mức: 5 1 (3 số)
  41,51,88
  Mức: 5 2 (5 số)
  08,24,29,37,79
  Mức: 5 3 (1 số)
  97
  Mức: 5 4 (2 số)
  42,91
  Mức: 5 5 (5 số)
  03,31,33,90,95
  Mức: 5 6 (6 số)
  15,59,65,68,83,93
  Mức: 5 7 (4 số)
  63,81,84,98
  Mức: 5 8 (2 số)
  01,19
  Mức: 5 9 (4 số)
  28,60,82,87
  Mức: 6 0 (1 số)
  09
  Mức: 6 1 (3 số)
  18,69,89
  Mức: 6 2 (3 số)
  13,73,92
  Mức: 6 3 (3 số)
  34,54,85
  Mức: 6 6 (1 số)
  36
  Mức: 7 2 (1 số)
  32


  4x
  11/5 muc 23
  12/5 muc 25
  13/5 muc 30
  14/5 muc 26
  15/5 muc 19
  16/5

  Mức: 2 (1 số)
  20
  Mức: 8 (1 số)
  74
  Mức: 9 (1 số)
  17
  Mức: 1 0 (1 số)
  11
  Mức: 1 2 (1 số)
  44
  Mức: 1 3 (2 số)
  05,47
  Mức: 1 4 (5 số)
  02,22,48,49,64
  Mức: 1 5 (7 số)
  21,24,40,61,67,70,71
  Mức: 1 6 (3 số)
  25,62,66
  Mức: 1 7 (5 số)
  15,16,37,46,77
  Mức: 1 8 (6 số)
  00,04,07,43,95,99
  Mức: 1 9 (5 số)
  12,14,38,45,55
  Mức: 2 0 (4 số)
  50,51,88,96
  Mức: 2 1 (8 số)
  10,27,29,35,39,58,86,94
  Mức: 2 2 (7 số)
  06,26,30,42,75,76,79
  Mức: 2 3 (5 số)
  57,72,78,80,97
  Mức: 2 4 (5 số)
  28,31,53,83,84
  Mức: 2 5 (2 số)
  01,91
  Mức: 2 6 (5 số)
  03,08,33,52,90
  Mức: 2 7 (4 số)
  23,68,81,82
  Mức: 2 8 (1 số)
  19
  Mức: 2 9 (5 số)
  09,41,56,63,85
  Mức: 3 0 (3 số)
  18,59,65
  Mức: 3 1 (2 số)
  34,69
  Mức: 3 2 (3 số)
  13,73,98
  Mức: 3 3 (3 số)
  60,87,93
  Mức: 3 4 (2 số)
  54,89
  Mức: 3 5 (1 số)
  92
  Mức: 3 9 (1 số)
  36
  Mức: 4 4 (1 số)
  32
   
 17. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  1x
  11/5 muc 3
  12/5 muc 5
  13/5 muc 7
  14/5 muc 7
  15/5 muc 2
  16/5
  Mức: 0 (4 số)
  05,20,24,46
  Mức: 1 (1 0 số)
  02,11,22,25,37,40,61,67,74,88
  Mức: 2 (1 1 số)
  00,17,42,44,64,70,71,83,84,96,97
  Mức: 3 (1 9 số)
  01,07,09,12,28,29,31,33,35,43,49,55,58,62,66,77,79,81,95
  Mức: 4 (1 5 số)
  04,06,10,14,16,21,23,38,39,45,47,48,50,75,99
  Mức: 5 (1 0 số)
  03,19,27,69,76,82,85,86,89,90
  Mức: 6 (1 1 số)
  08,15,26,30,52,53,57,68,78,80,91
  Mức: 7 (6 số)
  34,51,72,73,87,94
  Mức: 8 (4 số)
  13,63,65,98
  Mức: 9 (4 số)
  41,56,59,92
  Mức: 1 0 (3 số)
  18,36,93
  Mức: 1 1 (2 số)
  54,60
  Mức: 1 2 (1 số)
  32

  _________

  0x
  11/5 muc 1
  12/5 muc1
  13/5 muc 3
  14/5 muc 2
  15/5 muc 0
  16/5

  Mức: 0 (2 9 số)
  00,02,05,07,09,11,20,22,23,24,25,33,35,37,40,42,46,61,67,70,74,75,81,83,84,88,89,96,97
  Mức: 1 (3 0 số)
  01,03,06,10,12,17,21,28,29,31,38,39,43,44,49,50,53,55,57,58,62,64,66,69,71,77,79,82,90,95
  Mức: 2 (2 0 số)
  04,08,14,16,19,27,30,34,45,47,48,52,65,76,80,85,86,87,98,99
  Mức: 3 (1 1 số)
  15,26,51,56,68,72,73,78,91,92,94
  Mức: 4 (9 số)
  13,18,32,36,41,54,59,63,93
  Mức: 5 (1 số)
  60
   
 18. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,401
  Điểm thành tích:
  93
  7tv
  11/5 muc 32
  12/5 muc 31
  13/5 muc 29
  14/5 muc 22
  15/5 muc 23
  16/5

  Mức: 7 (1 số)
  47
  Mức: 1 0 (2 số)
  20,74
  Mức: 1 1 (1 số)
  44
  Mức: 1 2 (3 số)
  21,62,99
  Mức: 1 3 (3 số)
  46,49,70
  Mức: 1 5 (3 số)
  35,53,94
  Mức: 1 6 (5 số)
  00,12,26,66,80
  Mức: 1 7 (5 số)
  24,40,52,64,69
  Mức: 1 8 (6 số)
  07,10,11,17,58,67
  Mức: 1 9 (9 số)
  08,25,38,43,45,57,61,79,96
  Mức: 2 0 (6 số)
  05,41,42,50,72,91
  Mức: 2 1 (2 số)
  55,71
  Mức: 2 2 (7 số)
  02,14,33,60,77,92,97
  Mức: 2 3 (5 số)
  16,27,29,88,90
  Mức: 2 4 (5 số)
  03,51,56,86,95
  Mức: 2 5 (4 số)
  06,19,37,83
  Mức: 2 6 (9 số)
  04,18,22,23,28,30,63,65,76
  Mức: 2 7 (2 số)
  15,85
  Mức: 2 8 (7 số)
  01,09,39,48,73,81,87
  Mức: 2 9 (2 số)
  36,78
  Mức: 3 0 (4 số)
  34,59,75,98
  Mức: 3 2 (1 số)
  68
  Mức: 3 3 (1 số)
  89
  Mức: 3 4 (5 số)
  13,31,54,82,93
  Mức: 3 6 (2 số)
  32,84

  _________

  10tv
  11/5 muc 26
  12/5 muc 29
  13/5 muc 28
  14/5 muc 22
  15/5 muc 23
  16/5

  Mức: 1 5 (1 số)
  94
  Mức: 1 6 (2 số)
  44,58
  Mức: 1 7 (5 số)
  49,57,70,74,99
  Mức: 1 8 (4 số)
  07,21,25,52
  Mức: 1 9 (2 số)
  40,67
  Mức: 2 0 (4 số)
  12,35,38,47
  Mức: 2 1 (7 số)
  04,20,22,26,43,45,91
  Mức: 2 2 (1 4 số)
  02,05,24,39,48,53,55,61,75,76,77,86,92,96
  Mức: 2 3 (1 1 số)
  00,10,11,29,42,50,56,63,66,72,79
  Mức: 2 4 (1 2 số)
  06,14,17,23,33,41,46,62,64,71,93,97
  Mức: 2 5 (1 4 số)
  03,08,30,31,34,37,59,68,69,73,80,88,90,98
  Mức: 2 6 (9 số)
  13,16,19,27,81,83,85,87,89
  Mức: 2 7 (5 số)
  09,60,65,84,95
  Mức: 2 8 (7 số)
  01,15,18,28,36,51,78
  Mức: 2 9 (1 số)
  82
  Mức: 3 0 (2 số)
  32,54

  _________

  18tv

  11/5 muc 59
  12/5 muc 72
  13/5 muc 74
  14/5 muc 63
  15/5 muc 66
  16/5
  Mức: 3 6 (1 số)
  74
  Mức: 4 1 (1 số)
  20
  Mức: 4 2 (1 số)
  70
  Mức: 4 6 (2 số)
  07,21
  Mức: 4 8 (2 số)
  44,77
  Mức: 4 9 (1 số)
  57
  Mức: 5 0 (2 số)
  17,22
  Mức: 5 1 (3 số)
  02,47,49
  Mức: 5 2 (1 số)
  48
  Mức: 5 3 (2 số)
  11,40
  Mức: 5 4 (3 số)
  05,67,75
  Mức: 5 5 (2 số)
  00,94
  Mức: 5 6 (1 số)
  66
  Mức: 5 7 (4 số)
  04,25,38,64
  Mức: 5 9 (6 số)
  12,30,39,50,52,58
  Mức: 6 0 (4 số)
  27,72,86,99
  Mức: 6 1 (3 số)
  35,62,78
  Mức: 6 2 (5 số)
  26,43,71,76,80
  Mức: 6 3 (3 số)
  06,45,55
  Mức: 6 4 (4 số)
  56,61,88,96
  Mức: 6 5 (3 số)
  23,46,53
  Mức: 6 6 (3 số)
  10,14,41
  Mức: 6 7 (5 số)
  08,16,24,51,79
  Mức: 6 8 (2 số)
  29,37
  Mức: 6 9 (3 số)
  42,91,97
  Mức: 7 0 (3 số)
  33,90,95
  Mức: 7 1 (3 số)
  31,59,93
  Mức: 7 2 (6 số)
  03,68,81,83,84,98
  Mức: 7 3 (3 số)
  15,63,65
  Mức: 7 4 (1 số)
  01
  Mức: 7 5 (2 số)
  19,87
  Mức: 7 6 (4 số)
  09,28,60,82
  Mức: 7 7 (1 số)
  92
  Mức: 7 8 (6 số)
  13,18,54,69,73,89
  Mức: 7 9 (2 số)
  34,85
  Mức: 8 2 (1 số)
  36
  Mức: 8 9 (1 số)
  32
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  13,337
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  78s
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,45,48,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  68s
  01,02,03,04,05,06,09,13,14,15,16,18,19,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,48,50,51,54,55,56,57,59,60,61,63,65,68,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  58s
  01,02,03,04,06,09,13,14,15,16,18,19,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,48,51,54,55,56,59,60,63,65,68,71,72,73,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98
  48s
  01,03,04,06,09,13,15,16,18,19,22,23,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,48,51,54,56,59,63,65,68,73,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,97,98
  38s
  01,04,06,09,13,15,18,19,22,23,28,30,31,32,34,36,37,39,48,54,59,63,65,68,73,75,76,78,81,82,83,84,85,87,89,93,95,98
  28s
  01,09,13,15,30,31,32,34,36,39,48,54,59,63,65,68,73,75,76,78,81,82,84,85,87,89,93,98
  18s
  13,31,32,34,36,54,59,68,73,75,78,81,82,84,87,89,93,98
  8s
  13,31,32,54,82,84,89,93
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  13,337
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  78s
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,46,48,50,51,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  68s
  00,01,03,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,41,42,46,50,51,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98
  58s
  01,03,06,08,09,13,14,15,16,17,18,19,23,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,41,42,46,50,51,54,56,59,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,97,98
  48s
  01,03,08,09,13,15,16,17,18,19,23,27,28,30,31,32,33,34,36,37,41,46,51,54,59,60,62,64,65,68,69,71,73,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,97,98
  38s
  01,03,08,09,13,15,16,18,19,27,28,30,31,32,34,36,37,51,54,59,60,65,68,69,73,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,95,98
  28s
  01,09,13,15,16,18,19,27,28,32,36,51,54,60,65,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,95,98
  18s
  01,09,15,18,28,32,36,51,54,60,65,78,82,84,85,87,89,95
  8s
  18,28,32,36,51,54,78,82
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net