quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 6

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/5/21.

Lượt xem: 146,390

Tags:
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  714
  Được thích:
  3,686
  Điểm thành tích:
  93
  01/6: 9x8x7x : 3đ
  02/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  03/6: 9x8x7x : 3đ
  04/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  05/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  06/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  07/6: 9x8x : 2đ
  08/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  Điểm: 41đ
  09/6
  (9 5s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 6s)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9s)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9s)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,40,41,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,98,99
  (5 9s)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29,30,35,36,37,38,41,46,47,48,50,52,53,57,58,59,61,63,65,66,68,69,70,75,77,80,81,82,83,86,87,89,90,92,93,96,98,99
  (4 9s)
  00,02,03,04,05,08,09,10,11,13,16,18,20,22,23,25,26,27,29,30,36,38,46,47,48,50,52,53,57,58,59,63,65,66,68,69,70,77,81,82,83,86,87,90,92,93,96,98,99
  (3 8s)
  00,02,03,05,08,09,10,11,13,16,18,20,22,25,26,27,29,46,47,50,52,53,57,58,59,63,66,68,69,70,77,81,82,83,86,93,96,99
  (2 8s)
  02,03,09,10,13,16,18,20,22,26,27,29,46,47,52,53,57,59,63,66,68,69,70,83,86,93,96,99
  (1 9s)
  02,09,10,13,16,18,20,26,27,29,52,57,59,63,68,69,70,86,93
  (9s)
  16,18,22,29,57,63,66,69,93
   
 2. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,344
  Được thích:
  9,651
  Điểm thành tích:
  113
  1/6:Xxx
  2/6:987x
  3/6:987654x
  4/6:987654321x
  5/6:9876543x
  6/6:9xxxx
  7/6:987x
  8/6:987x
  9/6:
  Tổng Điểm : 30đ

  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 9 số)
  03,04,05,07,08,09,11,13,16,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (6 9 số)
  03,05,07,08,09,11,13,16,17,18,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  13,16,17,18,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,39,43,47,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,99
  (4 8 số)
  13,16,17,23,26,27,29,30,31,32,34,36,39,43,47,49,50,52,53,54,56,57,59,61,62,63,66,67,69,70,71,72,74,76,77,80,81,83,84,86,87,89,90,92,93,94,96,99
  (3 9 số)
  13,17,23,27,29,30,31,32,39,43,47,49,50,52,53,54,57,59,61,62,63,67,69,70,71,72,74,77,80,81,83,84,87,89,90,92,93,94,99
  (2 9 số)
  13,17,23,27,29,30,31,32,47,50,52,53,54,59,61,62,63,67,69,70,71,72,74,77,80,81,83,87,92
  (1 9 số)
  13,23,29,30,31,32,50,52,59,61,67,69,70,77,80,81,83,87,92
  (9 số)
  13,30,31,32,52,67,70,81,87
   
  quedau1981, Cakiempro68, td9a10 thành viên khác Thích điều này.
 3. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  437
  Được thích:
  5,995
  Điểm thành tích:
  93
  Đắng cay cái vụ bắt tổng, giờ không bắt tổng nữa trừ khi thật chắc chắn.
  Ngày 01/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 02/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x
  Ngày 03/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 04/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 05/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 06/06/2021: X
  Ngày 07/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 08/06/2021: xịt
  TĐ: 39Đ
  Ngày 09/06/2021:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,17,19,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,17,19,21,23,26,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,69,71,73,76,78,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (5 6 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,17,19,21,26,30,33,34,35,38,39,40,41,43,45,46,48,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,69,71,76,80,83,84,85,88,89,90,91,93,95,96,98
  (4 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,15,17,21,26,30,33,34,35,38,39,40,43,45,48,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,65,67,71,76,80,83,84,85,88,89,90,93,95,98
  (3 6 số)
  03,04,08,09,12,17,21,26,30,33,34,35,38,39,40,43,45,48,53,54,58,59,62,67,71,76,80,83,84,85,88,89,90,93,95,98
  (2 8 số)
  03,08,12,17,21,26,30,33,34,35,38,39,43,48,53,58,62,67,71,76,80,83,84,85,88,89,93,98
  (1 9 số)
  08,12,17,21,26,30,33,35,38,53,58,62,67,71,76,80,83,85,88
  (9 số)
  08,12,17,35,58,62,67,80,85
  Chúc các cụ các mợ tham khảo vui vẻ và mai cùng mình ăn sâu tới 0x, mong là vậy
  16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578
  51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369
  54247 57470 49650 68664 81047 59925 32965
  67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529
  19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553
  18650 57266 51714 62721 60930 10263 26422
  26422 82266 xxx62,xxx08.
   
 4. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  262
  Được thích:
  2,901
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01/06:9x8x7x6x5x4x3x2x1x(7đ)
  Ngày 02/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Ngày 03/6:9x8x(2đ)
  Ngày 04/6:9x8x (2d)
  Ngày 05/6: phạm quy
  ngày 06/6: 9x8x7x6x (4 đ)
  ngày 07/6: 9x8x 2d
  Ngày 08/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x(7đ)
  tổng điểm : 30 đ
  09-Thg6
  Mức: 0 (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (8 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,68,70,71,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (6 9 số)
  00,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,43,44,45,46,48,50,51,52,54,56,59,60,61,62,63,64,65,68,70,71,73,74,76,78,80,81,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,96,99
  Mức: 0 (5 8 số)
  00,03,05,06,07,08,10,12,13,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,44,45,46,48,51,52,56,59,60,61,62,63,65,68,70,71,74,76,80,81,83,86,89,90,91,92,94,95,99
  Mức: 0 (4 9 số)
  00,03,05,06,10,12,13,16,17,18,20,21,22,24,26,27,29,30,31,33,35,36,37,38,41,44,46,48,51,52,56,59,60,61,62,63,65,68,71,74,76,80,81,83,86,92,94,95,99
  Mức: 0 (3 9 số)
  03,05,06,10,12,16,17,18,20,21,22,24,27,29,30,33,35,36,37,38,41,44,46,48,51,52,56,59,60,61,62,63,68,71,74,81,83,86,95
  Mức: 0 (2 7 số)
  03,05,06,10,12,16,17,21,22,24,29,30,33,35,36,37,48,56,60,61,62,68,71,74,81,83,86
  Mức: 0 (1 9 số)
  03,05,06,10,12,16,17,22,24,30,33,36,37,56,60,62,68,81,86
  Mức: 0 (9 số)
  03,05,06,12,37,60,68,81,86
   
  quedau1981, Gaixinh, Bam_cang12 thành viên khác Thích điều này.
 5. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  262
  Được thích:
  2,901
  Điểm thành tích:
  93
  dàn anh hôm nay ăn 8x mà
   
 6. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  89
  Được thích:
  1,082
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/6 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  Tổng 7đ
  Ngày 02/6: 9x8x7x6x5x : 5đ
  Tổng 12 đ
  Ngày 03/6: 9x: 1đ
  Tổng : 13 đ
  Ngày 04/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 20 đ
  Ngày 05/6: 9x8x: 2đ
  Tổng : 22 đ
  Ngày 06/6: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng : 27đ
  Ngày 07/6: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Tổng: 33đ
  Ngày 08/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 40 đ
  Ngày 09/6


  (9 5 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,02,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,74,78,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,99
  (6 8 số)
  00,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,45,48,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,74,78,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,99
  (5 8 số)
  00,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,45,48,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,70,71,72,74,78,83,87,88,89,91,92,93,95,99
  (4 8 số)
  00,05,06,09,10,11,12,15,17,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,45,48,53,54,55,56,57,61,62,63,65,72,83,87,88,89,91,92,95,99
  (3 8 số)
  00,05,06,09,10,11,15,17,22,23,25,30,31,32,33,35,37,38,40,41,45,48,53,54,55,56,57,61,62,63,72,83,87,88,89,91,95,99
  (2 8 số)
  00,05,06,09,15,17,23,25,32,33,35,37,45,53,54,55,56,57,61,62,63,72,83,87,88,89,91,95
  (1 8 số)
  00,06,15,17,23,25,32,33,35,37,45,55,56,57,61,62,91,95
  (0 8 số)
  00,06,55,56,57,61,62,95
   
 7. chilatoi123

  chilatoi123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  1,026
  Được thích:
  4,518
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  Phong độ nhất thời đẳng cấp for level kkk
  Anh chạy random em. Nc tàm tạm em ah
   
 8. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Chắc anh Lâm thiết kế cho à , chứ bác biết zề về tin học và lập trình kkkk
  Cho e gửi lời hỏi thăm anh Lâm nhé;a67
  Thôi để ae chốt k trôi bài
  Chúc bác btvv !!!!
   
 9. OLALA0324

  OLALA0324 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/2/20
  Bài viết:
  323
  Được thích:
  2,416
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/6/2021:9876543x : 7đ
  Ngày 2/6/2021:9876543210x : 7đ
  Ngày 3/6/2021:9876543210x : 7đ
  Ngày 4/6/2021:98765432x : 7đ
  Ngày 5/6/2021:98765432x : 7đ
  Ngày 6/6/2021:98x : 2đ
  Ngày 7/6/2021:987654x : 6đ
  Ngày 8/6/2021:9876543x : 7đ
  Tổng điểm : 50đ
  ĐB MB 9/6/2021
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  7 8 s
  00,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,61,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  6 8 s
  03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,31,35,37,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,61,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  5 8 s
  03,05,06,07,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,24,25,26,27,31,35,37,40,41,43,44,45,47,50,53,54,55,56,57,58,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  4 8 s
  03,06,07,09,10,11,14,17,18,20,21,24,25,26,31,35,37,41,44,45,47,50,54,55,56,57,58,64,65,67,68,70,71,72,73,75,77,84,86,87,89,90,91,93,94,97,98,99
  3 8 s
  03,06,07,09,10,11,14,17,18,20,21,24,25,26,31,41,45,47,50,54,56,57,64,65,67,68,70,71,73,84,87,89,90,91,93,94,97,99
  2 8 s
  03,06,07,09,14,17,18,21,24,31,41,47,54,56,57,65,67,68,70,71,73,84,87,89,90,91,93,97
  1 8 s
  03,06,07,09,14,17,21,31,41,57,65,67,68,87,89,90,91,93
  0 8 s
  14,21,31,41,67,87,90,93
   
 10. candygirl1987

  candygirl1987 Điều hành viên

  Tham gia:
  15/10/20
  Bài viết:
  802
  Được thích:
  4,224
  Điểm thành tích:
  93
  Em thật sự choáng váng với bác.Chiều e k dám lấy dàn bác ép mức luôn.Có lẽ bác nên nghỉ 1,2 hôm cho đỡ căng thẳng.Sau đấy lại tiếp tục nhé
   
  Tuctactimtienquedau1981 thích điều này.
 11. chilatoi123

  chilatoi123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  1,026
  Được thích:
  4,518
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  1/6 9x8x7x6x5x
  2/6 9x8x7x6x5x4x3x
  3/6 9x8x7x6x5x4x3x
  4/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  5/6 xxxx
  6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  7/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  8/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Tổng 47đ
  9/6
  9 4 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  8 4 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,96,97,98,99
  7 6 s
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,16,18,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,96,97,98,99
  6 8 s
  00,01,04,05,06,07,08,10,11,12,16,18,21,22,23,24,26,28,29,32,33,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,50,54,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,97,98,99
  5 9 s
  00,04,05,06,07,08,10,12,16,18,22,23,24,26,28,29,32,33,36,37,38,40,42,44,47,48,50,55,57,58,60,62,63,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,97,98,99
  4 9 s
  04,05,06,07,08,22,23,24,26,29,32,33,36,38,40,42,44,47,48,50,57,58,60,62,63,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,92,96,97,98,99
  3 3 s
  04,07,08,22,26,29,36,38,40,44,47,48,57,58,62,63,66,67,68,70,74,75,76,77,80,83,84,85,86,89,92,98,99
  2 8 s
  04,07,08,22,26,29,36,38,40,44,47,48,58,62,63,66,67,68,70,74,76,80,83,84,85,86,89,92,98,
  1 7 s
  04,29,36,38,40,44,48,58,68,74,76,84,86,89,92,98,
  0 9 s
  29,36,38,58,68,74,76,86,92,
   
 12. Nguỹen Chí Thanh

  Nguỹen Chí Thanh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/3/18
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  6,237
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  GVĐT
  1/6 9x8x7x6x
  2/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  3/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  4/6 XXXX
  5/6 9x8x7x
  6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  7/6 9x8x7x6x
  8/6 9x8x7x
  Điểm 35
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,57,60,61,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  6 8 s
  04,05,06,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,57,60,61,63,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,86,89,92,93,95,96,97,99
  5 8 s
  04,05,08,10,12,13,16,18,19,21,22,24,25,28,29,30,31,32,33,36,37,39,41,42,43,44,45,46,50,52,53,54,55,57,60,61,63,65,66,69,70,72,73,74,75,76,80,82,83,85,86,89,92,93,95,96,97,99
  4 8 s
  04,05,08,10,12,13,16,19,21,22,24,25,28,29,31,32,33,36,39,41,42,43,45,46,50,53,54,60,63,65,66,69,70,72,73,74,75,76,80,82,85,89,92,93,95,96,97,99
  3 8 s
  04,08,10,12,13,24,25,28,29,31,32,33,36,39,41,42,43,45,46,50,53,54,60,65,66,70,72,74,75,76,80,82,85,92,93,95,96,97
  2 8 s
  04,10,12,13,24,25,28,29,31,32,36,39,41,42,43,45,46,60,70,74,75,76,80,82,85,92,93,96
  1 8 s
  10,13,24,25,28,29,31,32,36,39,41,42,45,70,75,80,93,96
  0 8 s
  10,13,24,25,28,29,31,39
  =================================
   
 13. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  437
  Được thích:
  5,995
  Điểm thành tích:
  93
  Ăn 9,8x ko phải điều anh mong muốn cho chủ đề và ý nghĩa của nó. Anh muốn đạt được nhiều hơn, sâu hơn nữa. Còn anh chiến thắng trong cuộc thi, thì anh cũng lại đóng góp lại cho chủ đề thôi, vì anh thích cách làm này của cụ doanchunghd và thủ trưởng.
  Coi như xịt đi, để mình tự kiểm điểm lại mình. Bên thảo luận anh bắt theo bộ, dàn 4x bên đó và 3D vẫn ăn đấy thôi. Phương pháp anh lên chưa chuẩn, chưa đạt theo mong muốn của anh để đóng góp cho mọi người em à.
   
 14. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  14,783
  Được thích:
  6,734
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN 9X-0X THÁNG 6

  Ngày 01/06 : 9x : 1đ
  Ngày 02/06 : 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Ngày 03/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  Ngày 04/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  Ngày 05/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  Ngày 06/06 : 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Ngày 07/06 : MISS
  Ngày 08/06 : 9x8x : 2đ
  Điểm : 38đ

  Ngày 09/06 :
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 6 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96
  (7 6 số)
  00,01,03,04,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,80,81,82,83,85,86,90,91,92,93,95,96
  (6 9 số)
  00,01,03,04,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,80,81,83,85,86,92,93,95,96
  (5 1 số)
  00,01,03,04,07,08,10,12,13,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,43,45,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,65,70,72,73,75,80,83,85,92,93,95
  (4 7 số)
  00,01,04,07,08,12,13,15,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,40,43,45,50,52,53,55,56,57,58,59,62,63,65,70,72,73,75,80,83,85,92,93,95
  (3 1 số)
  08,13,15,23,25,31,32,34,35,36,37,38,43,45,50,52,53,55,56,57,58,59,63,65,73,75,80,83,85,93,95
  (2 9 số)
  13,15,23,25,31,32,34,35,36,37,38,43,45,50,52,53,55,56,57,58,59,63,65,73,75,83,85,93,95
  (1 6 số)
  15,25,35,45,50,52,53,55,56,57,58,59,65,75,85,95
  (0 9 số)
  25,35,45,52,53,57,58,75,85
   
  quedau1981, canawan92, DiNo_DiNo9 thành viên khác Thích điều này.
 15. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  716
  Được thích:
  2,158
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 06/2021
  Ngày 01/06: 9x8x: 2đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 03/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 04/06: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 05/06: x: 0đ
  Ngày 06/06: x: 0đ
  Ngày 07/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x: 7đ
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x: 7đ
  Điểm 31đ
  Ngày 09/06:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,03,04,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,27,28,30,31,32,33,35,37,38,40,41,44,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,72,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,03,04,08,10,12,13,14,18,19,20,21,22,27,28,30,31,32,38,40,41,44,48,49,50,51,56,58,59,60,65,67,68,70,72,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  01,03,08,10,12,18,19,21,22,27,28,30,31,32,38,41,44,48,49,51,56,58,65,67,68,72,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  01,03,08,10,12,18,19,21,22,27,28,30,31,32,38,48,49,51,56,58,65,67,68,72,76,77,78,85,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  08,10,12,18,19,21,22,27,28,30,31,32,38,48,49,51,58,67,68,72,76,77,78,85,88,91,94,96,98
  (1 9 số)
  08,12,18,19,22,27,28,32,38,48,51,58,68,72,77,78,88,94,98
  (9 số)
  12,19,22,32,51,58,72,78,94
   
  quedau1981, canawan92, DiNo_DiNo9 thành viên khác Thích điều này.
 16. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,401
  Được thích:
  6,267
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/6: 9x - 1đ
  Ngày 2/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 3/6: 9x - 1đ
  Ngày 4/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x - 7đ
  Ngày 5/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 6/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 7/6: 9x8x7x6x5x3x2x1x0x - 7đ
  Ngày 8/6: 9x8x - 2đ
  Điểm 27đ
  Ngày 9/6
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98
  (6 9 số)
  00,02,03,04,06,07,08,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,62,64,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,98
  (5 9 số)
  00,02,03,04,06,08,10,12,14,16,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,55,56,58,60,62,64,66,68,70,76,77,80,82,84,85,86,88,90,91,92,94,96,98
  (4 9 số)
  00,02,03,08,10,12,18,19,20,22,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,55,58,60,62,64,66,68,70,77,80,82,85,86,88,90,91,92,94,98
  (3 9 số)
  00,02,03,08,12,18,19,22,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,42,44,46,48,49,52,53,55,58,62,64,68,77,80,82,85,88,91,92,94,98
  (2 9 số)
  00,03,08,18,19,22,28,29,30,35,38,44,46,48,49,53,55,58,64,68,77,80,82,85,88,91,92,94,98
  (1 9 số)
  00,03,08,19,28,29,30,35,46,53,55,58,64,80,82,85,91,92,94
  (9 số)
  00,08,19,28,46,55,64,82,91
   
 17. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  444
  Được thích:
  2,003
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Ngày 2/6: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 3/6: 9x: 1đ
  Ngày 4/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Ngày 05/6: Loss :(
  Ngày 06/6: Loss :(
  Ngày 07/6: Loss :(
  Ngày 08/6: Loss ;a52;77
  Tổng điểm = 17đ ;a34

  Ngày 09/06
  (9 0 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  (7 2 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,26,27,29,30,31,33,35,36,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,76,77,79,80,81,83,85,86,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  (6 4 số)
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,24,26,27,29,30,31,35,36,40,41,42,45,46,47,49,50,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,76,79,80,81,85,86,90,91,92,94,95,96,97,
  (5 5 số)
  10,12,13,14,15,17,18,19,21,24,26,27,29,30,31,35,36,40,41,42,45,46,47,49,50,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,76,79,80,81,85,86,90,91,92,94,95,96,97,
  (4 0 số)
  10,12,13,17,18,19,24,26,27,29,30,31,36,40,41,42,46,47,49,50,51,54,56,58,59,62,63,64,67,68,69,71,72,74,76,79,80,81,86,96,
  (3 7 số)
  12,13,17,18,19,24,26,27,29,31,36,40,41,42,46,47,49,51,54,56,58,59,62,63,64,67,68,69,71,72,74,76,79,80,81,86,96,
  (2 6 số)
  19,24,26,29,31,36,41,42,46,47,49,51,54,56,58,59,69,71,72,74,76,79,80,81,86,96,
  (1 9 số)
  19,26,29,31,36,41,42,46,47,59,69,71,72,74,76,79,81,86,96,
  (0 9 số)
  31,36,47,59,69,74,76,79,96,
   
  quedau1981, canawan92, Bam_cang10 thành viên khác Thích điều này.
 18. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  1,020
  Được thích:
  3,328
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01/06: 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 03/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 04/06: x8x7x = 3đ
  Ngày 05/06: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 06/06: 0đ
  Ngày 07/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x = 4đ
  Tổng điểm: 30đ
  .......................
  Ngày 09/06:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,65,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,90,92,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,02,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18,24,25,27,30,32,34,35,36,38,41,42,44,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,65,67,70,71,72,74,75,76,78,80,81,84,85,87,88,90,92,94,96,97,98
  (4 9 số)
  02,05,06,07,08,10,14,15,16,17,18,30,32,34,35,36,38,42,44,45,47,48,50,52,54,56,57,58,60,62,65,67,70,72,74,75,76,78,80,84,85,87,88,90,92,94,96,97,98
  (3 8 số)
  05,06,07,08,30,32,34,35,36,38,42,44,45,47,50,52,54,56,58,60,62,65,67,70,72,74,76,78,80,85,87,88,90,92,94,96,97,98
  (2 9 số)
  05,06,07,08,32,34,35,36,38,42,44,45,47,50,52,54,56,70,72,74,78,80,87,88,90,92,96,97,98
  (1 9 số)
  06,07,08,32,34,36,38,42,44,47,72,74,78,87,88,92,96,97,98
  (0 9 số)
  07,47,74,78,87,92,96,97,98
   
  quedau1981, canawan92, Bam_cang7 thành viên khác Thích điều này.
 19. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  415
  Được thích:
  2,020
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: Miss
  Ngày 2/6: 9x,8x,7x,6x
  Ngày 3/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 4/6: 9x,8x,7x
  Ngày 5/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 6/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,2x,1x,0x
  Ngày 7/6: 9x
  Ngày 8/6: Miss
  Tổng điểm : 28
  Ngày 9/6:

  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  04,06,07,08,09,11,12,14,16,18,19,21,23,24,26,27,28,29,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  06,11,12,14,16,18,19,21,23,24,26,27,28,29,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  06,11,14,16,24,26,28,29,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  06,11,14,24,28,29,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,78,79,82,83,84,86,87,89,92,93,94,96,97,98,99
  (3 8 số)
  06,11,14,24,29,34,36,37,41,42,43,44,46,48,49,56,60,63,64,65,66,68,69,73,78,82,83,84,86,87,89,92,93,94,96,97,98,99
  (2 9 số)
  06,14,24,29,34,36,37,41,42,43,46,48,49,56,60,63,64,65,68,69,73,78,84,86,87,92,94,96,98
  (1 9 số)
  29,36,46,48,49,56,63,64,65,68,69,73,78,84,86,87,92,94,96
  (8 số)
  36,49,56,63,65,92,94,96
   
  canawan92, Bam_cang, Cakiempro687 thành viên khác Thích điều này.
 20. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  461
  Được thích:
  3,218
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01; 9x
  Ngày 02; 9x8x
  Tg 3đ
  Ngày 03; 9x8x7x
  Ngày 04; 9x8x7x
  Ngày 05; 9x8x7x6x
  Ngày 06; 9x8x7x6x
  Ngày 07; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08; 9x
  Tg 24đ
  Ngày 09;
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,24,25,28,29,30,31,34,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,56,57,58,59,60,64,65,68,69,70,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,13,14,18,20,24,25,28,29,30,31,34,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,52,56,57,58,59,60,64,65,68,69,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,96,98
  (4 9 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,13,14,18,20,28,29,30,31,37,38,39,40,41,46,47,48,56,58,59,60,65,68,69,73,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,96,98
  (3 9 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,13,14,18,20,29,30,31,39,40,41,47,48,56,58,59,60,65,68,69,74,80,81,84,85,86,89,90,92,93,96,98
  (2 9 số)
  01,03,04,08,09,10,13,14,18,29,30,31,40,41,47,56,58,59,65,68,74,80,81,85,86,89,90,92,98
  (1 8 số)
  01,04,08,10,13,14,18,29,31,40,41,47,58,59,74,80,81,92
  (8 số)
  01,04,13,29,31,40,41,80
   
  quedau1981, canawan92, Bam_cang7 thành viên khác Thích điều này.
: dàn 9x0x
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net