quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 6

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/5/21.

Lượt xem: 144,453

Tags:
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  204
  Được thích:
  2,490
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01/06:9x8x7x6x5x4x3x2x1x(7đ)
  Ngày 02/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Ngày 03/6:9x8x(2đ)
  Ngày 04/6:9x8x (2d)
  Ngày 05/6: phạm quy
  ngày 06/6: 9x8x7x6x (4 đ)
  ngày 07/6: 9x8x 2d
  Ngày 08/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x(7đ)
  Ngày 09/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  ngay 10/6 : Toang
  Ngày 11/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x(7đ)
  Ngày 12/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Ngay 13/6: Toang
  Ngày 14/6: Toang
  Tổng Điểm : 49 đ
  15-Thg6
  Mức: 0 (9 3 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (8 4 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (7 8 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,55,57,58,60,62,63,64,65,66,69,71,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (6 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,12,14,16,17,18,19,23,24,25,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,50,52,55,58,60,62,63,64,65,66,69,71,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (5 8 số)
  01,03,05,06,09,12,14,16,17,18,19,23,24,25,27,28,31,32,33,35,36,39,40,41,43,45,46,48,50,52,55,62,63,64,65,66,71,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (4 7 số)
  01,03,05,09,12,14,16,17,18,19,24,27,28,31,32,33,35,36,39,40,41,43,45,48,50,52,55,63,64,66,75,76,77,78,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,97,98,99
  Mức: 0 (3 6 số)
  01,05,09,14,16,17,18,19,24,27,28,32,33,35,36,39,40,41,43,45,48,50,52,55,63,64,75,76,78,84,89,92,95,97,98,99
  Mức: 0 (2 8 số)
  05,09,16,17,18,19,24,32,33,35,36,39,41,43,45,48,50,55,63,76,78,84,89,92,95,97,98,99
  Mức: 0 (1 7 số)
  09,19,32,35,39,41,43,48,50,55,63,76,78,84,89,92,95
  Mức: 0 (9 số)
  32,35,41,50,55,76,78,92,95
   
 2. truongco

  truongco Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  1,892
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/6 9x ; Điểm 1 ; Tổng điểm 1
  Ngày 2/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 8
  Ngày 3/6 9x8x7x6x ; Điểm 4 ; Tổng điểm 12
  Ngày 4/6 9x8x7x6x ; Điểm 4 ; Tổng điểm 16
  Ngày 5/6 9x8x7x ; Điểm 3; Tổng điểm 19
  Ngày 6/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 26
  Ngày 7/6 9x8x7x6x5x ; Điểm 5 ; Tổng điểm 31
  Ngày 8/6 miss
  Ngày 9/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 38
  Ngày 10/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 45
  Ngày 11/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 52
  Ngày 12/6 miss
  Ngày 13/6 9x8x7x6x5x4x3x2x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 52
  Ngày 14/6 Mải xem bóng đá, quên luôn
  Ngày 15/6
  (9 4 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,45,46,48,49,50,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (6 4 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,46,48,49,50,53,54,56,58,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,76,80,81,85,86,88,89,90,93,95,96,98
  (5 7 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,34,35,36,38,40,42,46,48,49,50,54,56,58,61,62,64,65,67,69,71,72,76,80,81,85,86,88,89,90,93,95,96,98
  (4 6 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,19,20,21,22,24,26,29,30,34,35,36,40,42,46,48,49,54,56,58,62,64,65,67,71,72,76,80,81,88,89,93,95,96,98
  (3 7 số)
  01,02,04,05,07,08,09,14,15,16,19,20,22,24,26,29,34,35,40,42,48,49,54,56,58,62,65,67,71,72,76,80,81,89,95,96,98
  (2 5 số)
  02,07,08,14,15,19,22,24,29,34,35,40,48,49,56,62,65,67,71,72,80,81,89,96,98
  (1 3 số)
  08,14,19,29,40,48,56,65,72,81,89,96,98
  (6 số)
  08,29,40,48,65,98
   
  Cakiempro68, bachho, Raubo1239 thành viên khác Thích điều này.
 3. Noname68

  Noname68 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/4/20
  Bài viết:
  280
  Được thích:
  1,571
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 7đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x 6x5x4x3x2x1x= 7đ
  Ngày3/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=7đ
  Ngày 4/6:987x=3đ
  Ngày 5/6:9x78x7x6x5x4x3x2x=7đ
  Ngày 06/06: 9x8x7x 6x5x4x3x2x1x= 7đ
  Ngày 7/6:987x=3đ
  Ngày 8/6:987x=3đ
  Ngày 9/6:9876543210x=7đ
  Ngày 10/6:987x=3đ
  Ngày 11/6:987654x=6đ
  Ngày 12/6:9876x=4đ
  Ngày 13/6:9876x=4đ
  Ngày 14/6:9x8x=2đ
  Tổng:70đ
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,01,03,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,48,49,50,51,52,53,54,55,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  ,01,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,32,34,38,39,40,41,42,43,50,51,52,53,54,55,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  ,08,10,11,12,17,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,32,34,38,39,40,41,42,43,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  ,10,12,17,18,19,20,21,22,28,29,30,31,32,38,39,41,42,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,70,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  3x
  ,12,19,21,28,29,30,31,38,39,41,51,52,53,61,62,63,64,65,70,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,96,97,98
  2x
  ,19,28,29,30,31,41,51,52,61,62,63,64,65,70,73,74,75,77,82,83,84,85,86,91,93,94,97,98
  1x
  ,19,28,31,41,51,52,61,62,63,64,73,74,75,83,84,91,97,98
  0x
  ,19,28,51,64,73,74,75,84
   
  quedau1981, DiNo_DiNo, Fri13rd9 thành viên khác Thích điều này.
 4. Truongvu1988

  Truongvu1988 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  17/7/19
  Bài viết:
  1,720
  Được thích:
  7,941
  Điểm thành tích:
  113
  14/6 9x8x7x6x5x4x
  15/6
  9 5 s
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,02,03,04,05,06,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,02,03,04,05,06,09,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  6 8 s
  00,02,03,04,05,06,09,11,14,18,19,20,21,23,24,29,30,31,35,36,37,38,40,42,44,45,47,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,99
  5 8 s
  00,02,03,04,05,06,09,14,18,20,21,23,24,29,30,31,35,36,37,38,40,42,45,47,49,50,51,52,53,56,58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,79,80,82,83,85,88,89,91,93,94,95,97,99
  4 8 s
  00,02,03,04,06,18,20,21,23,24,29,30,31,35,36,37,38,42,45,47,49,50,53,56,58,62,63,64,66,67,68,69,70,71,74,75,77,79,80,82,85,89,91,93,94,95,97,99
  3 8 s
  03,04,20,21,24,29,30,31,35,36,42,45,47,50,56,58,62,63,64,66,67,68,69,70,71,74,75,77,79,80,82,85,89,91,93,94,95,97
  2 8 s
  04,20,24,29,30,31,35,45,47,56,58,62,63,64,67,68,69,70,71,74,75,79,80,82,85,89,93,95
  1 8 s
  20,31,35,45,47,58,62,63,68,69,70,71,74,79,80,82,85,93
  0 8 s
  35,63,68,74,79,80,82,93
   
  Cakiempro68, Fri13rd, bachho10 thành viên khác Thích điều này.
 5. Ho_Vinh_Hoa

  Ho_Vinh_Hoa Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  11/12/19
  Bài viết:
  633
  Được thích:
  5,848
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 6/2021
  -Ngày 1/6: 9876543x 7đ
  -Ngày 2/6: 987654x 6đ
  -Ngày 3/6: 98765432x 7đ
  -Ngày 4/6: 98765432x 7đ
  -Ngày 5/6: 98x 2d
  -Ngày 6/6: 987654321x 7d
  -Ngày 7/6: 9876543x 7d
  -Ngày 8/6: 9876543x 7d
  -Ngày 9/6: 987x 3d
  -Ngày 10/6: 987654321x 7d
  -Ngày 11/6: 9876543210x 7d
  -Ngày 12/6: 987x 3d
  -Ngày 13/6: 987x 3d
  -Ngày 14/6: 9876543x 7d
  Tổng điểm 80
  -Ngày 15/6:
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,88,89,91,94,95,96,99
  6 8 s
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,49,50,51,52,55,57,58,59,60,61,62,64,67,68,71,72,74,75,76,77,78,79,83,85,86,88,89,94,96,99
  5 8 s
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,49,50,51,52,55,58,60,61,62,64,67,68,71,72,74,75,76,78,79,94,99
  4 8 s
  01,02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,17,20,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,49,50,51,52,55,60,64,67,68,71,72,74,75,76,78,79,94,99
  3 8 s
  01,02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,20,23,25,26,27,29,32,35,36,37,41,42,43,49,50,52,55,60,64,67,68,71,74,75,76,78,79
  2 8 s
  01,02,03,06,07,08,09,13,14,20,25,26,32,35,36,37,41,42,43,52,60,64,67,71,74,75,78,79
  1 8 s
  01,02,03,06,07,08,09,14,32,35,36,37,60,64,71,75,78,79
  0 8 s
  01,03,06,08,09,35,36,79
   
 6. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  395
  Được thích:
  5,192
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 02/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x
  Ngày 03/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 04/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 05/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 06/06/2021: X
  Ngày 07/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 08/06/2021: xịt
  Ngày 09/06/2021: 9x,8x,7x,6x,
  Ngày 10/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 11/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 12/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 13/06/2021: xịt
  Ngày 14/06/2021: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  TĐ: 69 đ. (theo thống kê của thủ trưởng là 71 còn của mình là 69Đ, thủ trưởng đơn vị luôn đúng, nên từ ngày mai mình sẽ theo thống kê của thủ trưởng, ko thủ trưởng lại nghĩ mình bướng thì mệt, mình chưa muốn nghỉ hưu.)
  Ngày 14/06/2021:
  (9 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (7 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,68,70,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (6 0 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,13,15,18,20,23,25,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,63,65,68,70,73,75,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  (5 6 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,13,15,18,20,23,25,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,63,65,68,70,73,75,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,93,95,98
  (4 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,15,20,23,25,28,32,33,34,37,38,39,40,43,45,48,50,51,52,54,55,56,57,59,60,65,70,73,75,78,82,83,84,87,88,89,90,93,95,98
  (3 2 số)
  00,01,02,05,06,07,10,15,20,25,33,34,38,39,43,48,50,51,52,55,56,57,60,65,70,75,83,84,88,89,93,98
  (2 4 số)
  01,02,06,07,10,15,20,25,34,39,43,48,51,52,56,57,60,65,70,75,84,89,93,98
  (1 6 số)
  01,02,06,07,10,15,20,25,51,52,56,57,60,65,70,75
  (8 số)
  02,07,20,25,52,57,70,75

  81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252
  16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 51925
  51925 09580 83866 80359 704
  47 26493 76369 54247
  54247 57470 49650 68664 81047 59925 32965 67626
  67626 10448 83572
  55967 75723 94325 13529 19685
  19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553 18650
  18650 57266 517
  14 62721 60930 10263 73663 26422
  26
  422 82266 81099 92979 15348 02283 35879 18146
  18146 xx
  757,559 Chốt bộ 57,59. 3D: 7,2,5,0.
  09929 06320 92041 24835 46551 09945 08528 45776
  45776 61681 16363 12950 27054 20370 45188 27693
  27693 81613 80188 79993 36287 80287 85971 07690
  07690 63111 57905 42050 78885 20681 43132 42988
  4
  2988 19376 90402 09854 00726 82064 48146 05507
  0
  5507 16592 02769 51338 68285 12046 55095 92549
  92549 23677 60545 21331 09264 57860 45883 00157
  00157 33079 45756 92020 40169 71209 17386 54782
  54782 15759 76349 48218 48520 37427 25119 42991
  42991 38792 04629 00000 00090 00000 00000 56286
  56286 11503 05177 81910 11103 70030 57607 77708
  77708 17110 93315 35855 55600 26313 30398 91577
  91577 87462 63410 96100 66992 61918 38433 20859
  20859 97736 61639 47526 85439 95112 45587 61924
  61924 60054 72152 37733 55324 97438 68140 54315
  54315 85639 66438 44
  219 72042 54601 31295 03000
  03000 49255 06996 50393 01795 44110 16278 06800
  06800 94659 97675 63904 52070 85313 29013 86039
  86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500 81365
  81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252
  16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 51925
  51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369 54247
  54247
  57470 49650 68664 81047 59925 32965 67626
  67626 1
  0448 83572 55967 75723 94325 13529 19685
  19
  685 82871 64904 33003 07076 81687 15553 18650
  18650
  57266 51714 62721 60930 10263 73663 26422
  26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879 18146
  18146 x558x x8xxx

  Nay cầu 4D mình chỉ kết có mỗi vậy, vẽ trục ra kể cả phía bên trên từ năm 2020 vẫn ra nhiều đường có 3 số 272 nhưng phía trên đầu thiếu số 0, nếu có số 0 thì lại thiếu yếu tố 2.0.2. Vậy mình chọn nước kết này. chốt cứng 5,0, lót nhẹ 3,8.
  [​IMG]
  3D thì vẫn theo nước cầu vẽ bên trên, nay càng khẳng định 5,0,2,7 lót nhẹ nước giật 4,9. Nếu các cụ tinh ý tìm hiểu như hôm qua mình đăng bài nhé, 3,4 hay đổi chỗ cho nhau. Những chỗ khả nghi mình cũng đã tô đỏ để các cụ dễ bị suy luận hơn.
  Chúc mọi người nay rực rỡ nhé, hôm nay mình không có chạm đuôi nên đánh tất từ 0-9+ dàn 36 số = 44 số.

  Chúc các cụ các mợ rực rỡ
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/6/21
  Cakiempro68, Kothuatha, Fri13rd9 thành viên khác Thích điều này.
 7. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  2,142
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 06/2021
  Ngày 01/06: 9x8x: 2đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 03/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 04/06: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 05/06: x: 0đ
  Ngày 06/06: x: 0đ
  Ngày 07/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x: 7đ
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x: 7đ
  Ngày 09/06: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 10/06: 9x8x7x: 3đ
  Ngày 11/06: 9x8x: 2đ
  Ngày 12/06: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 13/06: 9x8x7x: 3đ
  Ngày 14/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Điểm 56đ
  Ngày 15/06:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,29,30,32,34,35,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,82,84,85,87,88,89,91,92,94,96,97,99
  (5 9 số)
  01,02,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,29,30,32,34,35,39,41,42,44,47,49,50,51,52,56,57,60,61,62,65,66,67,69,70,71,74,75,76,79,80,82,84,85,87,89,91,92,94,96,97,99
  (4 9 số)
  01,02,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,20,21,24,25,26,29,32,34,35,39,41,42,44,47,49,50,51,52,56,57,60,61,62,65,66,67,69,80,84,85,87,89,92,94,96,97,99
  (3 9 số)
  01,02,06,07,10,11,14,15,16,17,20,24,25,26,29,34,35,39,41,42,44,47,51,52,56,57,60,61,62,65,66,69,80,84,89,92,96,97,99
  (2 9 số)
  01,02,06,07,20,24,26,29,34,39,41,42,44,47,51,56,57,60,61,62,66,69,80,84,89,92,96,97,99
  (1 9 số)
  01,06,26,34,39,41,44,51,56,60,61,62,66,69,80,84,89,96,99
  (9 số)
  01,06,26,51,56,60,61,62,66
   
  Cakiempro68, kokono2012, Fri13rd6 thành viên khác Thích điều này.
 8. candygirl1987

  candygirl1987 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/10/20
  Bài viết:
  786
  Được thích:
  4,144
  Điểm thành tích:
  93
  Xin chân tham gia dàn 9x _0x
  Ngày 1/6 9x8x7x6x5x4x3x2x =7d
  Ngày 2/6 9x8x7x6x5x4x3x2x =7d
  Ngày 3/6 9x8x =2d
  Ngày 4/6 9x8x7x6x5x=5d
  Ngày 5/6 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 6/6 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 7/6 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 8/6 9x8x7x=3d
  Ngày 9/6 Nghỉ
  Ngày 10/6 9x8x7x6x=4d
  Ngày 11/6 9x=1d
  Ngày 12/6 9x8x7x=3d
  Ngày 13/6 9x8x7x=3d
  Ngày 14/6 9x8x7x=3d

  Thống kê 56d
  Ngày 12/6
  (9 5 số )
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8 9 số
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  7 9 số
  00,01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,99
  6 9 số
  00,01,02,04,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,31,32,34,35,36,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,83,86,89,90,91,93,94,95,96
  5 9 số
  02,04,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,26,27,31,32,36,39,40,41,44,45,46,47,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,81,82,83,86,90,91,93,94,95,96
  4 9 số
  02,04,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,26,27,31,32,36,40,41,45,46,47,54,56,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,77,81,86,90,95,96
  3 9 số
  04,09,12,13,14,17,18,19,21,22,26,27,31,36,40,41,45,54,56,62,63,64,65,67,68,69,71,72,76,77,81,86,90,95,96
  2 9 số
  04,09,12,13,17,18,19,21,22,26,27,31,36,40,41,45,54,62,63,65,67,69,71,72,76,77
  1 9 số
  13,17,21,22,26,27,31,36,41,62,63,65,67,69,71,72,76,77
  9 số
  21,22,26,27,41,62,63,72,77
  BT 26
  Lót 62
  Chúc may mắn !
   
  Cakiempro68, kokono2012, Fri13rd6 thành viên khác Thích điều này.
 9. OLALA0324

  OLALA0324 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/2/20
  Bài viết:
  316
  Được thích:
  2,251
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/6/2021:9876543x : 7đ
  Ngày 2/6/2021:9876543210x : 7đ
  Ngày 3/6/2021:9876543210x : 7đ
  Ngày 4/6/2021:98765432x : 7đ
  Ngày 5/6/2021:98765432x : 7đ
  Ngày 6/6/2021:98x : 2đ
  Ngày 7/6/2021:987654x : 6đ
  Ngày 8/6/2021:9876543x : 7đ
  Ngày 9/6/2021:9876543x : 7đ
  Ngày 10/6/2021:98x : 2đ
  Ngày 11/6/2021:9x : 1đ;a35
  Ngày 12/6/2021:98765x :5đ
  Ngày 13/6/2021:98765x :5đ
  Ngày 14/6/2021:9876543210x :7đ
  Tổng điểm : 77đ
  ĐB MB 15/6/2021
  9 5 s
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,91,94,96,97,98,99
  7 8 s
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,91,94,96,98,99
  6 8 s
  00,01,02,05,07,08,09,12,13,14,15,18,19,21,24,25,27,28,29,30,31,33,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,77,78,79,80,81,82,84,88,89,91,94,96,98,99
  5 8 s
  00,01,02,05,07,08,09,12,13,14,15,18,19,21,24,25,27,29,30,31,33,35,39,40,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,78,79,80,82,84,88,89,91,96,98,99
  4 8 s
  00,01,02,05,07,09,13,14,15,18,19,21,25,29,30,31,33,35,40,43,48,50,52,53,54,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,78,79,80,82,84,88,89,91,96,98
  3 8 s
  01,02,05,09,14,15,18,19,21,25,29,30,31,33,35,40,43,48,53,54,56,58,63,64,65,70,71,72,78,79,80,82,84,88,89,91,96,98
  2 8 s
  01,09,14,15,18,19,25,29,30,31,35,43,48,53,54,56,58,63,64,71,78,79,80,84,89,91,96,98
  1 8 s
  01,09,14,18,30,43,48,53,54,56,64,71,78,79,80,89,91,96
  0 8 s
  09,14,18,48,53,54,91,96
   
  Cakiempro68, kokono2012, Fri13rd7 thành viên khác Thích điều này.
 10. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  408
  Được thích:
  1,851
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: Miss
  Ngày 2/6: 9x,8x,7x,6x
  Ngày 3/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x
  Ngày 4/6: 9x,8x,7x
  Ngày 5/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 6/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,2x,1x,0x
  Ngày 7/6: 9x
  Ngày 8/6: Miss
  Ngày 9/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,
  Ngày 10/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 11/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,2x,1x,0x
  Ngày 12/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x
  Ngày 13/6: 9x,8x,7x,6x
  Ngày 14/6: 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,2x
  Tổng điểm : 65
  Ngày 15/6:

  (9 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  (7 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,17,20,24,25,26,27,28,29,30,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,20,24,25,26,27,28,30,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,72,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,20,24,25,27,28,30,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,70,72,74,75,78,80,82,84,85,87,90,94,95,99
  (4 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,24,25,30,34,35,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,70,74,75,80,84,85,90,94,95,99
  (3 9 số)
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,15,24,25,35,40,42,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,74,75,80,84,85,90,95,99
  (2 9 số)
  01,04,05,09,10,25,40,42,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,65,74,75,80,84,85,90,95
  (1 9 số)
  04,05,09,10,25,40,45,47,48,50,52,54,58,59,74,84,85,90,95
  (8 số)
  04,25,40,45,48,52,54,84
   
  canawan92, Cakiempro68, Fri13rd4 thành viên khác Thích điều này.
 11. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,351
  Được thích:
  5,956
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/6: 9x - 1đ
  Ngày 2/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 3/6: 9x - 1đ
  Ngày 4/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x - 7đ
  Ngày 5/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 6/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 7/6: 9x8x7x6x5x3x2x1x0x - 7đ
  Ngày 8/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 9/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 10/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x - 7đ
  Ngày 12/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 13/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 14/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x - 7đ
  Điểm 51đ
  Ngày 15/6
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98
  (6 9 số)
  00,02,03,04,06,07,08,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,62,64,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,98
  (5 9 số)
  00,02,03,04,06,08,10,12,14,16,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,55,56,58,60,62,64,66,68,70,76,77,80,82,84,85,86,88,90,91,92,94,96,98
  (4 9 số)
  00,02,03,08,10,12,18,19,20,22,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,55,58,60,62,64,66,68,70,77,80,82,85,86,88,90,91,92,94,98
  (3 9 số)
  00,02,03,08,12,18,19,22,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,42,44,46,48,49,52,53,55,58,62,64,68,77,80,82,85,88,91,92,94,98
  (2 9 số)
  00,03,08,18,19,22,28,29,30,35,38,44,46,48,49,53,55,58,64,68,77,80,82,85,88,91,92,94,98
  (1 9 số)
  00,03,08,19,28,29,30,35,46,53,55,58,64,80,82,85,91,92,94
  (9 số)
  00,08,19,28,46,55,64,82,91
   
  canawan92, Cakiempro68, Fri13rd3 thành viên khác Thích điều này.
 12. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  975
  Được thích:
  3,001
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01/06: 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 03/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 04/06: x8x7x = 3đ
  Ngày 05/06: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 06/06: 0đ
  Ngày 07/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 09/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 10/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 7đ
  Ngày 11/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 12/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 7đ
  Ngày 13/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 7đ
  Ngày 14/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Tổng điểm: 62đ
  .......................
  Ngày 15/06:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,17,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,55,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,14,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,61,62,63,67,68,69,70,71,72,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,12,14,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,45,47,48,49,52,61,62,67,68,69,70,72,78,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,08,09,12,21,22,23,25,27,28,30,31,32,34,35,36,37,40,41,43,45,48,49,52,61,62,68,69,72,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (3 9 số)
  03,05,08,09,12,21,22,23,25,27,28,31,32,35,36,37,41,43,45,48,49,52,61,62,68,69,80,81,82,85,86,87,89,91,92,95,96,98,99
  (2 9 số)
  05,09,21,22,23,25,27,28,31,32,36,37,41,43,45,48,49,61,81,82,85,86,87,89,91,92,95,96,98
  (1 9 số)
  09,21,22,25,28,31,32,41,45,49,81,82,85,86,89,91,95,96,98
  (0 9 số)
  21,22,28,32,82,89,91,96,98
   
 13. chilatoi123

  chilatoi123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  989
  Được thích:
  4,305
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  1/6 9x8x7x6x5x
  2/6 9x8x7x6x5x4x3x
  3/6 9x8x7x6x5x4x3x
  4/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  5/6 xxxx
  6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  7/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  8/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  9/6 9x8x7x6x5x4x3x
  10/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  11/6 9x8x7x(ko tính)
  12/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  13/6 9x8x7x6x5x4x
  14/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Tổng 81đ
  15/6
  9 4 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  8 6 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  7 6 s
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,90,91,94,96,97,98,99
  6 6 s
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,17,18,19,20,22,23,24,25,27,30,31,32,33,35,36,40,41,42,44,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,63,65,66,67,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,85,87,88,89,90,91,94,96,97,98,99
  5 6 s
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,17,18,19,20,22,23,24,25,27,30,31,32,33,35,36,40,41,42,44,45,47,49,50,52,53,54,55,63,66,70,71,72,74,77,78,80,81,87,88,89,90,91,94,98,99
  4 6 s
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,18,19,20,22,23,24,27,30,31,32,33,40,41,42,44,45,47,49,50,54,55,66,70,72,74,77,78,80,81,87,88,89,90,91,94,98,99
  3 6 s
  00,02,03,04,05,07,11,13,14,19,20,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42,47,49,50,55,66,70,74,77,78,87,88,89,91,94,98,
  2 5 s
  00,02,03,05,11,14,19,20,23,24,30,32,33,41,42,47,49,50,55,66,74,78,87,88,91,94,
  1 8 s
  11,14,19,20,23,24,30,32,33,50,55,66,74,78,87,88,91,94,
  0 8 s
  30,33,50,55,74,78,91,94,
  TTĐ: 30,50,55
  BTĐ: 50
   
 14. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  430
  Được thích:
  3,100
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01; 9x
  Ngày 02; 9x8x
  Ngày 03; 9x8x7x
  Ngày 04; 9x8x7x
  Ngày 05; 9x8x7x6x
  Ngày 06; 9x8x7x6x
  Ngày 07; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08; 9x
  Ngày 09; 9x8x7x6x
  Ngày 10; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 11; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12; 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13; mis
  Ngày 14; 9x8x7x6x5x4x
  Tg 54đ
  Ngày 15;
  (9 6 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,64,65,67,68,70,71,74,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,94,95
  (5 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,28,29,30,31,32,34,38,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,54,56,58,59,60,61,65,67,70,71,74,76,80,81,82,83,84,85,90,91,92,94,95
  (4 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,28,29,30,31,32,34,38,40,41,43,44,45,47,48,51,52,54,60,61,70,71,74,80,81,82,83,84,90,91,92
  (3 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,30,31,32,34,40,41,43,44,45,51,52,54,60,61,70,71,80,81,90,91
  (2 8 số)
  03,04,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,23,25,30,31,32,40,41,51,52,60,61,70,71,80,81,90
  (1 8 số)
  04,07,08,13,14,16,17,23,25,31,32,40,41,52,61,70,71,80
  (8 số)
  07,14,25,31,40,52,70,80
   
 15. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  399
  Được thích:
  1,720
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Ngày 2/6: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 3/6: 9x: 1đ
  Ngày 4/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Ngày 05/6: Loss :(
  Ngày 06/6: Loss :(
  Ngày 07/6: Loss :(
  Ngày 08/6: Loss ;a52;77
  Ngày 09/6: 9x8x7x: 3đ
  Ngày 10/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x0x: 7đ
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x:5đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x: 3d
  Ngày 13/6: Loss :(
  Ngày 14/6: 9x8x: 2đ
  Tổng điểm = 37đ

  Ngày 15/6
  (9 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  (6 6 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,16,17,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,34,35,37,39,40,43,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,84,85,89,90,91,92,93,95,98,
  (5 8 số)
  01,02,03,04,07,08,10,11,12,16,17,20,21,22,25,26,27,28,30,34,35,37,40,43,45,46,47,48,52,53,54,56,57,58,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,84,85,90,91,92,93,95,98,
  (4 7 số)
  02,03,04,07,08,11,12,16,17,20,21,25,26,28,30,34,35,37,40,43,45,46,48,52,53,54,57,58,61,62,64,66,67,70,71,73,75,76,80,82,84,85,90,91,93,95,98,
  (3 8 số)
  02,03,04,07,08,11,12,16,17,20,21,26,28,30,34,37,40,43,46,48,52,53,54,57,58,61,62,64,66,67,70,71,73,76,90,91,93,98,
  (2 8 số)
  02,03,04,07,08,20,26,30,34,37,40,43,46,48,52,53,54,57,58,62,64,67,70,73,76,90,93,98,
  (1 7 số)
  02,03,04,20,26,30,34,40,43,46,52,53,54,62,64,90,93,
  (0 9 số)
  04,20,34,40,43,52,54,62,90,
   
 16. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  14,773
  Được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN 9X-0X THÁNG 6

  Ngày 01/06 : 9x : 1đ
  Ngày 02/06 : 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Ngày 03/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  Ngày 04/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  Ngày 05/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  Ngày 06/06 : 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Ngày 07/06 : MISS
  Ngày 08/06 : 9x8x : 2đ
  Ngày 09/06 : 9x : 1đ
  Ngày 10/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x : 7đ
  Ngày 11/06 : 9x8x : 2đ
  Ngày 12/06 : 9x8x7x : 3đ
  Ngày 13/06 : 9x8x7x6x : 4đ
  Ngày 14/06 : 9x8x : 2đ
  Điểm : 57đ

  Ngày 15/06 :
  (9 4 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,41,42,43,47,48,50,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,41,42,43,47,48,50,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,87,88,90,91,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,06,09,11,15,17,18,19,21,22,23,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,41,42,43,47,48,50,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,87,88,90,91,93,94,96,97
  (4 9 số)
  02,06,09,11,15,17,18,19,28,35,36,37,41,42,43,47,48,50,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,87,88,90,91,93,94,96,97
  (3 9 số)
  02,06,09,11,15,17,18,19,28,35,36,37,41,42,43,47,48,52,56,59,61,63,70,72,73,76,77,78,81,84,85,87,88,90,91,93,94,96,97
  (2 9 số)
  15,17,18,19,28,35,36,37,41,42,43,47,48,52,56,59,61,63,70,72,73,78,81,84,85,87,88,90,96
  (1 9 số)
  06,54,56,59,60,61,63,65,70,72,73,78,81,84,85,87,88,90,96
  (0 9 số)
  06,48,54,56,60,63,65,84,90
   
 17. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  689
  Được thích:
  3,305
  Điểm thành tích:
  93
  01/6: 9x8x7x : 3đ
  02/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  03/6: 9x8x7x : 3đ
  04/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  05/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  06/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  07/6: 9x8x : 2đ
  08/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  09/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  10/6: MISS
  11/6: 9x8x7x: 3đ
  12/6: Muộn
  13/6: 9x8x : 2đ
  14/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Điểm: 59đ
  15/6
  (9 4s)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (8 6s)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (7 6s)
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (6 8s)
  00,02,04,05,07,08,09,10,13,14,16,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9s)
  00,02,04,05,07,08,09,10,13,14,16,18,19,20,23,25,26,28,29,31,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,55,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,80,81,82,83,85,86,89,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9s)
  00,02,04,07,09,10,13,14,18,19,20,23,25,28,29,31,35,36,37,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,57,58,59,63,64,65,68,69,70,81,82,83,86,89,91,92,93,95,96,98
  (3 3s)
  02,07,09,13,18,19,20,25,29,36,37,41,43,46,47,48,50,52,53,57,58,59,63,64,68,69,81,82,86,91,93,96,98
  (2 4s)
  02,07,09,13,18,19,20,25,29,36,37,46,47,48,52,57,59,68,69,81,86,93,96,98
  (1 9s)
  07,09,13,19,20,25,29,36,46,47,48,52,57,59,68,69,86,93,96
  (7s)
  29,47,48,57,59,69,96
   
 18. Nguỹen Chí Thanh

  Nguỹen Chí Thanh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/3/18
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  6,237
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  GVĐT
  1/6 9x8x7x6x
  2/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  3/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  4/6 XXXX
  5/6 9x8x7x
  6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  7/6 9x8x7x6x
  8/6 9x8x7x
  9/6 9x8x7x6x5x4x
  10/6 9x8x7x6x
  11/6 9x8x7x6x5x4x
  12/6 9x8x7x6x5x4x
  13/6 9x8x7x6x5x4x
  14/6 9x8x7x6x5x4x
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,38,40,43,44,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  6 8 s
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,13,15,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,33,34,35,36,40,43,44,48,49,50,51,53,54,56,58,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98
  5 8 s
  00,04,05,07,08,10,11,15,18,21,22,23,24,26,27,28,29,33,34,35,36,40,43,44,48,49,50,51,53,54,58,61,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,95,96,97
  4 8 s
  04,05,07,08,10,11,15,21,22,23,24,26,27,28,29,33,34,35,36,48,49,50,51,53,54,58,61,63,64,67,68,69,70,73,74,75,78,79,80,82,84,85,87,89,90,95,96,97
  3 8 s
  04,08,10,11,15,21,22,23,24,26,28,29,33,34,36,48,51,53,58,61,63,64,67,68,69,70,73,74,75,79,80,82,84,87,89,90,95,97
  2 8 s
  04,08,15,21,23,26,28,29,34,36,48,58,63,68,69,70,73,74,75,79,80,82,84,87,89,90,95,97
  1 8 s
  08,15,26,28,34,48,69,73,74,79,80,82,84,87,89,90,95,97
  0 8 s
  15,34,79,82,84,87,89,97
  =================================
   
 19. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,228
  Được thích:
  8,218
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: 987654x
  Ngày 2/6: Missss
  Ngày 3/6: 987x
  Ngày 4/6: 9876x
  Ngày 5/6: 9876543x
  Ngày 6/6: 9876543x
  Ngày 7/6: misss
  Ngày 8/6: 9876x
  Ngày 9/6: misss
  Ngày 10/6: 987x
  Ngày 11/6: 9876543x
  Ngày 12/6: 9876543x
  Ngày 13/6: 987x
  Ngày 14/6: 987654x
  Điểm: 51
  ------------------------
  Ngày 15/6:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,35,36,38,39,40,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,15,16,18,19,23,24,25,26,27,28,30,32,35,36,38,40,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (5 9 số)
  00,06,07,08,09,12,15,16,18,19,23,26,28,30,35,36,38,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  00,06,07,08,09,12,15,16,18,19,23,26,28,30,35,36,38,46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,78,80,82,86,88,89,90,93,95,96,98
  (3 9 số)
  00,06,07,08,09,16,18,19,28,35,36,38,46,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,78,80,82,86,88,89,90,93,95,96,98
  (2 9 số)
  06,07,16,18,19,28,35,36,38,46,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,78,82,86,88,89,95,96
  (1 9 số)
  07,16,18,19,28,35,36,54,56,59,63,65,68,69,78,86,89,95,96
  (9 số)
  18,35,54,56,63,65,68,86,89
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 15/6/21
  canawan92, Cakiempro68, Fri13rd2 thành viên khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,023
  Được thích:
  13,298
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
: dàn 9x0x
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net