quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 6

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/5/21.

Lượt xem: 144,485

Tags:
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Noname68

  Noname68 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/4/20
  Bài viết:
  280
  Được thích:
  1,572
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 7đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x 6x5x4x3x2x1x= 7đ
  Ngày3/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=7đ
  Ngày 4/6:987x=3đ
  Ngày 5/6:9x78x7x6x5x4x3x2x=7đ
  Ngày 06/06: 9x8x7x 6x5x4x3x2x1x= 7đ
  Ngày 7/6:987x=3đ
  Ngày 8/6:987x=3đ
  Ngày 9/6:9876543210x=7đ
  Ngày 10/6:987x=3đ
  Ngày 11/6:987654x=6đ
  Ngày 12/6:9876x=4đ
  Ngày 13/6:9876x=4đ
  Ngày 14/6:9x8x=2đ
  Ngày 15/6:987654321x=7đ
  Ngày 16/6:987654321x=7đ
  Tổng:84đ
  9x
  ,00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,45,46,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,92,93,95,96,98,99
  6x
  01,04,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,40,43,45,46,48,50,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,88,92,93,95,96,98,99
  5x
  04,06,10,11,14,15,16,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,34,35,36,37,38,40,45,46,50,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,88,92,93,95,96,98,99
  4x
  04,06,10,11,14,15,16,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,34,35,36,37,38,45,46,50,54,55,56,57,59,60,63,64,68,69,70,73,74,75,76,80,81,82,83,88,92,98,99
  3x
  04,06,10,14,15,16,18,19,20,21,23,24,28,29,31,34,35,36,37,38,45,46,50,54,55,56,57,59,63,64,68,69,73,76,83,88,98,99
  2x
  06,10,14,15,18,19,20,21,24,28,29,31,36,38,45,46,50,55,56,59,63,64,68,69,83,88,98,99
  1x
  06,14,15,18,19,20,24,28,31,36,38,45,50,55,59,64,68,69
  0x
  14,15,20,28,36,38,45,55
   
  canawan92, Cakiempro68, X2X3X410 thành viên khác Thích điều này.
 2. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  689
  Được thích:
  3,306
  Điểm thành tích:
  93
  01/6: 9x8x7x : 3đ
  02/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  03/6: 9x8x7x : 3đ
  04/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  05/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  06/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  07/6: 9x8x : 2đ
  08/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  09/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  10/6: MISS
  11/6: 9x8x7x: 3đ
  12/6: Muộn
  13/6: 9x8x : 2đ
  14/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  15/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  16/6: MISS
  Điểm: 65đ
  16/7
  (95s)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 5s)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9s)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,42,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (63s)
  00,02,03,05,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,47,48,50,52,53,55,56,57,59,60,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (5 6s)
  00,02,05,07,08,09,15,16,18,19,20,23,26,27,29,30,32,33,35,36,37,38,39,47,48,50,52,53,55,56,57,59,60,63,64,65,66,68,69,72,75,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,99
  (4 7s)
  00,02,05,08,09,16,18,19,20,23,26,27,29,32,33,35,36,37,38,39,47,48,50,53,56,57,59,60,63,65,66,68,69,72,75,77,80,83,86,87,88,89,90,92,93,96,99
  (3 8s)
  00,05,08,18,20,27,29,33,35,36,38,47,48,50,53,56,57,59,60,63,65,66,68,69,72,75,77,80,83,86,87,88,89,90,92,93,96,99
  (2 8s)
  00,05,08,18,20,27,29,33,35,36,38,50,53,57,59,60,63,66,68,69,80,83,86,87,92,93,96,99
  (1 6s)
  00,18,20,27,29,36,38,57,63,66,68,69,80,83,93,96
  (5s)
  36,63,66,69,83
   
  Cakiempro68, X2X3X4, kokono20127 thành viên khác Thích điều này.
 3. Nguỹen Chí Thanh

  Nguỹen Chí Thanh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/3/18
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  6,237
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  GVĐT
  1/6 9x8x7x6x
  2/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  3/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  4/6 XXXX
  5/6 9x8x7x
  6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  7/6 9x8x7x6x
  8/6 9x8x7x
  9/6 9x8x7x6x5x4x
  10/6 9x8x7x6x
  11/6 9x8x7x6x5x4x
  12/6 9x8x7x6x5x4x
  13/6 9x8x7x6x5x4x
  14/6 9x8x7x6x5x4x
  15/6 9x8x7x6x5x
  16/6 9x8x7x6x5x4x
  Điểm 80
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7 8 s
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,53,55,56,57,59,60,61,62,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,92,93,94,95,97,99
  6 8 s
  03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,43,45,46,49,50,51,53,55,56,57,59,60,61,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,86,90,92,93,94,95,97,99
  5 8 s
  04,07,09,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,43,45,46,50,51,53,55,57,59,61,64,67,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,86,90,92,93,95,97,99
  4 8 s
  04,07,09,12,13,14,17,18,20,21,22,26,27,31,32,33,34,37,38,39,40,41,43,45,46,50,53,55,57,64,67,69,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,86,90,92,95,97
  3 8 s
  04,07,12,13,14,20,21,26,27,31,32,33,34,37,39,40,41,43,45,46,53,57,64,67,69,71,72,73,75,76,80,81,82,83,90,92,95,97
  2 8 s
  04,07,12,13,14,21,26,31,37,39,40,41,43,45,46,57,67,69,71,73,75,76,80,81,82,90,92,95
  1 8 s
  04,14,21,26,31,37,40,41,43,46,57,67,73,76,81,90,92,95
  0 8 s
  04,14,26,31,40,46,81,95
  =================================
   
  Cakiempro68, X2X3X4, kokono20129 thành viên khác Thích điều này.
 4. candygirl1987

  candygirl1987 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/10/20
  Bài viết:
  786
  Được thích:
  4,144
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/6 9x8x7x6x5x4x3x2x =7d
  Ngày 2/6 9x8x7x6x5x4x3x2x =7d
  Ngày 3/6 9x8x =2d
  Ngày 4/6 9x8x7x6x5x=5d
  Ngày 5/6 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 6/6 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 7/6 9x8x7x6x5x4x=6d
  Ngày 8/6 9x8x7x=3d
  Ngày 9/6 Nghỉ
  Ngày 10/6 9x8x7x6x=4d
  Ngày 11/6 9x=1d
  Ngày 12/6 9x8x7x=3d
  Ngày 13/6 9x8x7x=3d
  Ngày 14/6 9x8x7x=3d
  Ngày 15/6 9x8x7x6x5x=5d
  Ngày 16/6 9x8x7x6x=4d

  Thống kê :
  Ngày 17/6
  (9 5 số )
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  8 9 số
  ,01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7 9 số
  01,04,05,07,09,10,13,14,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,
  6 9 số
  01,04,05,07,09,10,13,14,16,17,19,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,54,56,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97
  5 9 số
  01,04,05,10,13,14,16,17,19,23,24,26,29,31,32,33,34,38,40,41,42,43,45,46,47,50,52,53,54,56,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,74,76,77,78,79,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97
  4 9 số
  01,04,05,10,13,14,16,19,23,24,26,29,31,32,33,34,38,41,42,43,46,47,50,52,56,59,61,62,64,65,66,67,69,71,74,76,79,83,85,86,90,91,92,95,96,97
  3 9 số
  05,13,14,16,19,23,24,29,33,38,41,42,43,46,47,50,56,59,61,62,64,65,66,67,69,71,74,76,79,83,86,90,91,92,95,96,97
  2 9 số
  05,14,19,23,24,29,33,38,41,42,43,46,47,50,61,62,64,65,67,69,74,79,83,91,92,95,96,97
  1 9 số
  05,14,19,24,33,38,41,42,46,47,50,64,69,74,79,83,91,96,97
  9 số
  05,50,33,38,83,41,42,47,74
  BT 33
  Lót 38
  Chúc may mắn
   
  Cakiempro68, X2X3X4, Amater8310 thành viên khác Thích điều này.
 5. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  707
  Được thích:
  2,142
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 06/2021
  Ngày 01/06: 9x8x: 2đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 03/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 04/06: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 05/06: x: 0đ
  Ngày 06/06: x: 0đ
  Ngày 07/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x: 7đ
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x: 7đ
  Ngày 09/06: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 10/06: 9x8x7x: 3đ
  Ngày 11/06: 9x8x: 2đ
  Ngày 12/06: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 13/06: 9x8x7x: 3đ
  Ngày 14/06: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 15/06: 9x8x: 2đ
  Ngày 16/06: 9x8x7x: 3đ
  Điểm 61đ
  Ngày 17/06:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  03,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  03,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,69,70,71,73,74,75,78,81,84,85,87,90,91,92,94,95,96
  (5 9 số)
  03,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,30,31,32,33,34,36,37,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,69,70,71,73,75,78,81,85,87,90,91,95,96
  (4 9 số)
  03,04,05,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,30,31,32,34,40,41,42,43,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,70,71,75,78,81,85,87,90,91
  (3 9 số)
  03,04,05,07,09,13,14,15,16,17,18,19,23,25,30,31,32,40,41,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,65,70,71,75,81,85,90,91
  (2 9 số)
  03,04,05,07,13,14,15,16,17,23,25,30,31,32,40,41,45,50,51,52,53,54,56,57,61,65,70,71,75
  (1 9 số)
  03,05,07,14,15,16,23,25,30,32,40,41,50,51,52,53,61,65,70
  (8 số)
  07,14,23,32,41,53,61,70
   
  Cakiempro68, X2X3X4, kokono20126 thành viên khác Thích điều này.
 6. bachho

  bachho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/6/12
  Bài viết:
  204
  Được thích:
  2,491
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01/06:9x8x7x6x5x4x3x2x1x(7đ)
  Ngày 02/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Ngày 03/6:9x8x(2đ)
  Ngày 04/6:9x8x (2d)
  Ngày 05/6: phạm quy
  ngày 06/6: 9x8x7x6x (4 đ)
  ngày 07/6: 9x8x 2d
  Ngày 08/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x(7đ)
  Ngày 09/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  ngay 10/6 : Toang
  Ngày 11/6:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x(7đ)
  Ngày 12/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Ngay 13/6: Toang
  Ngày 14/6: Toang
  Ngày 15/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Ngày 16/6:9x8x7x6x5x4x(6đ)
  Tổng Điểm : 61 đ
  17-Thg6
  Mức: 0 (9 3 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (8 8 số)
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (7 9 số)
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,93,94,95,96,97,98,99
  Mức: 0 (6 8 số)
  00,01,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,30,31,33,36,38,39,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,68,70,73,74,75,78,80,81,82,83,85,86,87,90,93,94,95,96,98,99
  Mức: 0 (5 9 số)
  00,01,04,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,21,22,23,27,28,30,31,33,38,39,41,43,44,45,48,49,50,52,53,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,70,74,75,78,80,82,83,85,86,87,90,93,94,95,96,99
  Mức: 0 (4 9 số)
  01,04,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,21,23,27,28,31,33,38,39,41,43,44,45,48,49,50,53,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,70,74,75,80,82,83,85,93,94,96,99
  Mức: 0 (3 7 số)
  01,05,09,11,14,17,18,19,21,23,28,31,33,38,39,41,43,44,45,48,49,50,53,55,56,57,59,60,65,67,74,75,82,83,93,96,99
  Mức: 0 (2 9 số)
  01,05,09,14,17,18,19,23,28,31,33,38,41,43,44,45,48,49,50,53,56,57,59,60,67,74,75,82,96
  Mức: 0 (1 5 số)
  05,09,17,18,19,31,38,41,43,45,48,50,56,67,96
  Mức: 0 (9 số)
  05,09,17,38,41,45,50,56,96
  P/S cố gắng tranh thủ giữa trận làm dàn chứ giờ mà ngủ chắc 11h chưa thức.
   
  Cakiempro68, X2X3X4, kokono20127 thành viên khác Thích điều này.
 7. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  14,773
  Được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN 9X-0X THÁNG 6

  Ngày 01/06 : 9x : 1đ
  Ngày 02/06 : 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Ngày 03/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x : 7đ
  Ngày 04/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  Ngày 05/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x : 7đ
  Ngày 06/06 : 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Ngày 07/06 : MISS
  Ngày 08/06 : 9x8x : 2đ
  Ngày 09/06 : 9x : 1đ
  Ngày 10/06 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x : 7đ
  Ngày 11/06 : 9x8x : 2đ
  Ngày 12/06 : 9x8x7x : 3đ
  Ngày 13/06 : 9x8x7x6x : 4đ
  Ngày 14/06 : 9x8x : 2đ
  Ngày 15/06 : 9x8x7x : 3đ
  Ngày 16/06 : 9x8x7x : 3đ
  Điểm : 63đ

  Ngày 17/06 :
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,94,96,97
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,58,62,66,67,68,69,70,73,75,76,77,78,80,81,84,85,86,88,90,91,96
  (5 9 số)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,18,19,22,23,24,26,28,29,31,33,34,36,37,39,41,43,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,58,62,66,67,68,69,70,73,75,76,77,78,80,81,84,85,86,88,90,91,96
  (4 9 số)
  01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,18,19,22,23,24,26,28,29,31,33,34,36,37,39,41,43,44,45,46,52,54,55,56,62,66,69,70,73,75,78,81,84,85,86,88,90,91,96
  (3 9 số)
  01,02,05,06,07,08,09,10,12,18,19,22,23,29,33,37,39,43,44,45,52,54,55,56,62,66,69,70,73,75,78,81,84,85,86,88,90,91,96
  (2 9 số)
  01,02,06,07,09,10,18,19,22,23,29,33,37,39,43,44,45,52,54,55,56,62,66,69,70,73,75,78,90
  (1 9 số)
  01,02,06,07,09,10,19,23,29,37,39,43,45,52,54,56,62,70,90
  (0 9 số)
  02,07,09,23,45,52,54,70,90
   
 8. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  975
  Được thích:
  3,002
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN 9X-0X THÁNG 6
  Ngày 01/06: 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 02/06: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 03/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 04/06: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 05/06: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 06/06: 0đ
  Ngày 07/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 09/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 10/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 7đ
  Ngày 11/06: 9x8x = 2đ
  Ngày 12/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 7đ
  Ngày 13/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 7đ
  Ngày 14/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 15/06: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 16/06: 9x8x = 2đ
  Tổng điểm: 67đ
  .......................
  Ngày 17/06:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,86,89,91,93,94,95,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,16,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,57,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,84,86,89,93,94,95,99
  (5 9 số)
  02,03,04,06,07,09,11,13,16,20,21,22,23,24,25,26,27,31,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,48,49,51,52,53,54,57,59,61,62,63,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,84,86,89,93,95,99
  (4 9 số)
  02,04,07,09,11,13,20,21,22,23,24,25,26,27,31,33,34,39,40,41,42,43,44,45,48,49,51,52,53,54,57,59,61,62,63,66,68,70,71,72,73,75,77,79,84,86,89,93,95
  (3 9 số)
  02,04,07,09,11,13,21,22,23,24,25,26,27,31,34,39,40,41,42,43,44,45,48,49,52,53,54,57,59,61,62,63,71,72,75,77,79,93,95
  (2 9 số)
  02,04,07,09,13,22,23,24,25,26,31,34,39,40,41,42,43,44,52,53,54,57,59,61,71,72,75,77,79
  (1 9 số)
  02,04,13,22,24,25,31,39,40,42,43,44,52,59,61,71,72,75,77
  (0 9 số)
  22,25,31,39,43,59,61,72,77
   
  Cakiempro68, X2X3X4, kokono20124 thành viên khác Thích điều này.
 9. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,351
  Được thích:
  5,956
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/6: 9x - 1đ
  Ngày 2/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 3/6: 9x - 1đ
  Ngày 4/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x - 7đ
  Ngày 5/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 6/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 7/6: 9x8x7x6x5x3x2x1x0x - 7đ
  Ngày 8/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 9/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 10/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x - 7đ
  Ngày 12/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 13/6: 9x8x7x - 3đ
  Ngày 14/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x - 7đ
  Ngày 15/6: 9x8x - 2đ
  Ngày 16/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x - 7đ
  Điểm 60đ
  Ngày 17/6
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98
  (6 9 số)
  00,02,03,04,06,07,08,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,62,64,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,98
  (5 9 số)
  00,02,03,04,06,08,10,12,14,16,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,55,56,58,60,62,64,66,68,70,76,77,80,82,84,85,86,88,90,91,92,94,96,98
  (4 9 số)
  00,02,03,08,10,12,18,19,20,22,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,53,55,58,60,62,64,66,68,70,77,80,82,85,86,88,90,91,92,94,98
  (3 9 số)
  00,02,03,08,12,18,19,22,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,42,44,46,48,49,52,53,55,58,62,64,68,77,80,82,85,88,91,92,94,98
  (2 9 số)
  00,03,08,18,19,22,28,29,30,35,38,44,46,48,49,53,55,58,64,68,77,80,82,85,88,91,92,94,98
  (1 9 số)
  00,03,08,19,28,29,30,35,46,53,55,58,64,80,82,85,91,92,94
  (9 số)
  00,08,19,28,46,55,64,82,91
   
 10. chilatoi123

  chilatoi123 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  989
  Được thích:
  4,305
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  1/6 9x8x7x6x5x
  2/6 9x8x7x6x5x4x3x
  3/6 9x8x7x6x5x4x3x
  4/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  5/6 xxxx
  6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  7/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  8/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  9/6 9x8x7x6x5x4x3x
  10/6 9x8x7x6x5x4x3x2x
  11/6 9x8x7x(ko tính)
  12/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  13/6 9x8x7x6x5x4x
  14/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  15/6 9x
  16/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  17/6
  9 4 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  8 6 s
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  7 6 s
  00,02,06,07,08,09,11,12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  6 6 s
  00,02,06,07,08,09,11,12,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,33,35,36,37,44,46,47,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  5 6 s
  00,02,06,07,08,11,12,16,17,18,20,21,22,25,26,27,28,29,33,35,36,37,44,46,47,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,85,86,88,92,96,99
  4 6 s
  00,02,06,07,11,12,16,18,20,21,22,25,27,28,29,33,36,37,46,47,52,55,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,81,82,85,86,88,92,96
  3 4 s
  00,02,06,07,11,16,20,22,25,28,29,33,37,46,47,52,55,57,60,61,64,65,68,69,70,73,74,75,77,82,86,88,92,96,
  2 9 s
  00,02,06,07,11,16,20,22,25,28,33,37,46,52,55,57,60,61,64,68,69,70,73,75,77,82,86,88,96,
  1 8 s
  00,02,06,07,16,20,22,25,28,46,52,60,61,64,69,70,82,96,
  0 8 s
  02,06,07,20,25,52,60,70,

  STĐ : 02,20, vã mạnh bộ 02
   
 11. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  430
  Được thích:
  3,100
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01; 9x
  Ngày 02; 9x8x
  Ngày 03; 9x8x7x
  Ngày 04; 9x8x7x
  Ngày 05; 9x8x7x6x
  Ngày 06; 9x8x7x6x
  Ngày 07; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08; 9x
  Ngày 09; 9x8x7x6x
  Ngày 10; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 11; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12; 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13; mis
  Ngày 14; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 15; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16; 9x8x7x6x5x4x
  Tg 66đ
  Ngày 17;
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,46,47,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,87,91,92,95,97
  (5 9 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,71,73,75,80,81,82,85,91,92,95
  (4 8 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,40,41,42,43,44,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,65,71,75,80,85,92,95
  (3 7 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,30,31,32,34,35,40,41,42,43,50,51,52,53,60,61,62,71,80
  (2 9 số)
  02,03,04,05,06,08,11,12,16,17,20,21,23,24,25,26,30,32,34,40,42,43,50,52,60,61,62,71,80
  (1 7 số)
  02,11,12,16,17,20,21,23,24,25,26,32,42,52,61,62,71
  (8 số)
  02,16,17,20,52,61,62,71
   
 12. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  222
  Được thích:
  2,466
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 06/2021
  Ngày 01/06: 9x8x7x (3đ)
  Ngày 02/06: 9x8x (2đ)
  Ngày 03/06: 9x8x (2đ)
  Ngày 04/06: 9x8x7x6x5x4x3x (7đ)
  Ngày 05/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x (7đ)
  Ngày 06/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x (7đ)
  Ngày 07/06: 9x8x (2đ)
  Ngày 08/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 09/06: 9x8x7x6x5x4x (6đ)
  Ngày 10/06: 9x8x7x6x5x4x3x (7đ)
  Ngày 11/06: 9x (1đ)
  Ngày 12/06: 9x8x (2đ)
  Ngày 13/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 14/06: 9x8x7x6x5x4x3x (7đ)
  Ngày 15/06: 9x8x7x (3đ)
  Ngày 16/06: 9x (1đ)
  Tổng điểm: 71đ
  9 5 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,87,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,26,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,56,58,60,61,63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,88,91,92,93,94,96,97,98
  5 8 số)
  00,01,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,26,30,31,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,52,53,58,60,61,63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,77,78,80,81,82,84,88,91,92,93,96,97,98
  4 8 số)
  00,04,06,08,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,26,30,31,35,36,37,40,41,43,44,45,46,52,58,60,63,64,66,68,71,72,74,75,77,80,81,84,88,91,92,93,96,97,98
  3 8 số)
  00,06,08,11,12,14,16,17,21,23,30,31,36,37,40,41,43,44,45,46,58,60,63,64,66,68,71,72,75,80,81,84,88,91,92,96,97,98
  2 8 số)
  00,06,11,12,16,17,21,30,31,36,37,44,45,46,58,60,63,64,66,72,75,80,81,84,88,92,97,98
  1 8 số)
  00,06,12,16,21,30,31,36,44,45,58,63,64,66,75,84,88,98
  8 số)
  36,44,58,63,64,66,75,84
   
  Consocnho, Cakiempro68, X2X3X45 thành viên khác Thích điều này.
 13. 3cangtoantoach

  3cangtoantoach Lính mới

  Tham gia:
  3/2/21
  Bài viết:
  9
  Được thích:
  135
  Điểm thành tích:
  28
  Ngày 17/06/2021:
  (9 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 4 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 6 số)
  00,02,04,05,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 4 số)
  00,02,04,05,07,09,11,13,14,16,18,19,20,24,25,29,31,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,68,69,70,74,75,79,81,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 2 số)
  00,02,04,05,07,09,14,19,20,24,25,29,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,59,64,69,70,74,75,79,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 4 số)
  00,04,05,09,14,19,24,29,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,59,64,69,74,79,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 6 số)
  04,09,14,19,24,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,64,69,74,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 4 số)
  04,09,24,29,34,39,40,42,43,45,47,48,54,59,74,79,84,89,90,92,93,95,97,98
  (1 6 số)
  04,09,34,39,40,43,45,48,54,59,84,89,90,93,95,98
  (8 số)
  34,39,43,48,84,89,93,98
  Chú đi công tác gấp, tôi lên bài hộ.
   
  Consocnho, Cakiempro68, X2X3X45 thành viên khác Thích điều này.
 14. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  399
  Được thích:
  1,720
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Ngày 2/6: 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 3/6: 9x: 1đ
  Ngày 4/6: 9x8x7x6x5x4x : 6đ
  Ngày 05/6: Loss :(
  Ngày 06/6: Loss :(
  Ngày 07/6: Loss :(
  Ngày 08/6: Loss ;a52;77
  Ngày 09/6: 9x8x7x: 3đ
  Ngày 10/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x0x: 7đ
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x:5đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x: 3d
  Ngày 13/6: Loss :(
  Ngày 14/6: 9x8x: 2đ
  Ngày 15/6: 9x: 1đ
  Ngày 16/6: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Tổng điểm = 44đ

  Ngày 16/6:
  (9 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,36,38,39,40,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,29,30,33,36,38,39,40,42,46,47,48,50,52,53,54,55,57,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,89,91,92,93,95,96,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,04,07,08,10,12,13,14,15,18,19,21,23,24,25,26,29,30,33,36,39,40,42,46,47,48,52,53,54,57,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,75,76,78,79,80,82,86,87,89,91,92,93,95,96,98,99
  (4 8 số)
  04,08,10,12,14,15,18,19,21,23,24,25,26,29,33,36,39,40,42,46,52,53,54,57,59,62,64,65,66,67,69,71,75,76,78,79,80,82,86,87,89,91,92,93,95,96,98,99
  (3 8 số)
  12,14,15,18,19,21,23,24,25,26,29,33,36,39,52,53,54,57,59,64,65,66,67,69,71,75,78,79,82,86,87,89,91,92,95,96,98,99
  (2 8 số)
  12,14,15,18,26,29,36,39,52,53,54,57,59,64,65,67,69,75,78,79,82,86,87,89,92,95,98,99
  (1 7 số)
  26,29,39,52,54,59,64,65,67,69,75,82,86,87,89,95,98
  (0 9 số)
  26,29,52,54,59,82,89,95,98
   
 15. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  1,081
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/6 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  Tổng 7đ
  Ngày 02/6: 9x8x7x6x5x : 5đ
  Tổng 12 đ
  Ngày 03/6: 9x: 1đ
  Tổng : 13 đ
  Ngày 04/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 20 đ
  Ngày 05/6: 9x8x: 2đ
  Tổng : 22 đ
  Ngày 06/6: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng : 27đ
  Ngày 07/6: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Tổng: 33đ
  Ngày 08/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 40 đ
  Ngày 09/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 47 đ
  Ngày 10/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 54 đ
  Ngày 11/6: 9x8x: 2đ
  Tổng : 56 đ
  Ngày 12/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 63 đ
  Ngày 13/6: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng : 70 đ
  Ngày 14/6: 9x: 1đ
  Tổng : 71 đ
  Ngày 15/6: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng : 76 đ
  Ngày 16/6:9x8x7x6x: 4đ
  Tổng : 80 đ

  (9 5 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,25,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,20,22,24,25,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,43,46,47,48,49,51,53,54,55,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,76,79,80,82,84,86,88,89,91,92,93,94,97,99
  (5 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,20,22,24,25,28,29,30,32,37,38,39,40,43,46,47,48,49,54,55,58,59,60,61,62,66,67,68,70,71,72,82,84,86,88,89,91,92,93,94,99
  (4 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,20,22,24,25,28,29,30,32,37,38,39,40,43,46,47,48,49,60,62,66,71,72,82,84,86,88,91,92,93,94
  (3 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,17,22,24,25,28,29,30,32,39,40,46,48,49,60,62,66,88,91,92,93,94
  (2 8 số)
  00,03,04,06,07,09,11,12,13,14,15,22,28,29,30,32,39,40,46,48,49,62,66
  (1 8 số)
  03,07,11,12,13,14,15,22,28,30,32,46,48
  (03 số)
  11,12,32
   
  Consocnho, Bam_cang, Cakiempro684 thành viên khác Thích điều này.
 16. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,228
  Được thích:
  8,218
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  DÀN 9X-0X THÁNG 6/2021
  Ngày 1/6: 987654x
  Ngày 2/6: Missss
  Ngày 3/6: 987x
  Ngày 4/6: 9876x
  Ngày 5/6: 9876543x
  Ngày 6/6: 9876543x
  Ngày 7/6: misss
  Ngày 8/6: 9876x
  Ngày 9/6: misss
  Ngày 10/6: 987x
  Ngày 11/6: 9876543x
  Ngày 12/6: 9876543x
  Ngày 13/6: 987x
  Ngày 14/6: 987654x
  Ngày 15/6: 98765x
  Ngày 16/6: misss
  Điểm: 56
  ------------------------
  Ngày 17/6:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,48,49,50,51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
  (6 9 số)
  03,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,48,49,51,53,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
  (5 9 số)
  06,08,09,13,16,18,19,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,46,48,49,53,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
  (4 9 số)
  06,08,09,16,18,19,23,26,28,29,32,36,38,39,46,48,49,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
  (3 9 số)
  08,09,18,19,23,28,29,32,36,38,39,48,49,56,58,59,65,68,69,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
  (2 9 số)
  08,09,18,28,38,39,48,49,56,58,59,65,68,69,76,78,79,80,81,82,83,89,90,91,92,93,94,95,96
  (1 9 số)
  18,28,38,39,48,49,56,58,59,65,68,69,78,80,81,82,83,95,96
  (9 số)
  18,28,38,48,58,68,69,78,82
   
  Consocnho, Cakiempro68, td9a3 thành viên khác Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,023
  Được thích:
  13,302
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  td9aCaothuthieulam thích điều này.
 18. truongco

  truongco Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  1,893
  Điểm thành tích:
  93
  2 Phút sếp ơi, sory sếp
   
  quedau1981, td9aCaothuthieulam Thích điều này.
 19. truongco

  truongco Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  278
  Được thích:
  1,893
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/6 9x ; Điểm 1 ; Tổng điểm 1
  Ngày 2/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 8
  Ngày 3/6 9x8x7x6x ; Điểm 4 ; Tổng điểm 12
  Ngày 4/6 9x8x7x6x ; Điểm 4 ; Tổng điểm 16
  Ngày 5/6 9x8x7x ; Điểm 3; Tổng điểm 19
  Ngày 6/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 26
  Ngày 7/6 9x8x7x6x5x ; Điểm 5 ; Tổng điểm 31
  Ngày 8/6 miss
  Ngày 9/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 38
  Ngày 10/6 9x8x7x6x5x4x3x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 45
  Ngày 11/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 52
  Ngày 12/6 miss
  Ngày 13/6 9x8x7x6x5x4x3x2x ; Điểm 7 ; Tổng điểm 52
  Ngày 14/6 Mải xem bóng đá, quên luôn
  Ngày 15/6 9x8x7 Điểm 3 ; Tổng điểm 55
  Ngày 16/6 9x Điểm 1 ; Tổng điểm 56
  Ngày 17/6
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 5 số)
  00,02,03,04,05,06,08,12,13,15,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 5 số)
  00,02,03,04,05,06,12,13,15,17,18,21,22,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 5 số)
  00,02,03,04,05,06,12,13,15,17,18,25,26,28,30,32,33,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 5 số)
  00,02,03,04,05,06,12,13,15,17,18,25,26,30,32,33,36,37,38,44,45,46,47,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,74,78,80,81,82,84,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (4 5 số)
  02,03,04,05,06,12,13,17,18,25,26,30,32,33,36,37,38,44,45,46,47,51,53,54,58,63,64,68,69,70,72,74,78,80,81,82,84,88,89,90,93,94,95,97,98
  (3 5 số)
  04,05,06,12,17,18,30,33,36,37,38,44,45,46,47,51,53,54,58,63,64,68,69,70,72,74,80,81,82,88,89,90,95,97,98
  (2 5 số)
  04,05,06,12,17,18,36,37,38,45,46,47,53,54,58,68,70,72,74,80,81,82,88,97,98
  (1 5 số)
  06,12,18,38,45,46,53,68,70,72,81,82,88,97,98
  (0 8 số)
  12,18,38,45,46,72,81,97
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,023
  Được thích:
  13,302
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức: 3 5 (1 số)
  44
  Mức: 3 6 (1 số)
  84
  Mức: 3 7 (3 số)
  28,47,73
  Mức: 3 8 (6 số)
  03,06,10,57,58,66
  Mức: 3 9 (7 số)
  00,08,15,51,54,68,88
  Mức: 4 0 (6 số)
  02,35,45,74,91,95
  Mức: 4 1 (2 0 số)
  01,17,19,23,27,32,34,40,41,42,49,52,61,65,77,78,82,85,86,93
  Mức: 4 2 (1 4 số)
  05,09,11,25,37,55,79,83,87,90,92,94,97,98
  Mức: 4 3 (1 2 số)
  04,12,16,18,21,24,43,53,60,67,80,81
  Mức: 4 4 (1 5 số)
  07,22,29,30,33,36,38,48,59,70,72,76,89,96,99
  Mức: 4 5 (9 số)
  13,14,31,39,50,56,63,71,75
  Mức: 4 6 (6 số)
  20,26,46,62,64,69
   
  Cakiempro68, minhnhi020416, td9a6 thành viên khác Thích điều này.
: dàn 9x0x
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net