DÀN 9X-0X THÁNG 9

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/8/21.

Lượt xem: 169,151

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,852
  Được thích:
  10,239
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/9: 9x8x7x6x5x4x3x- 7
  Ngày 2/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x- 10
  Ngày 3/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x- 9
  Ngày 4/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x- 10
  Ngày 5/9: 9x8x7x6x5x4x3x - 7
  Ngày 6/9: 9x8x7x6x5x4x3x- 7
  Ngày 7/9: 9x8x7x6x5x4x3x- 7
  Ngày 8/9: 9x8x7x - 3
  Ngày 9/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x - 10
  Ngày 10/9: 9x8x- 2
  Ngày 11/9: 9x8x- 2
  Ngày 12/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x- 8
  Ngày 13/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x - 10
  Ngày 14/9: 9x8x - 2
  Tổng 94
  Ngày 15/9
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,27,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,27,30,31,35,36,38,40,41,42,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,60,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,40,41,42,46,47,50,51,53,56,60,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  (4 9 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,60,62,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  (3 9 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  (2 9 số)
  01,02,05,08,10,11,12,13,15,17,18,71,72,73,75,78,80,81,82,83,85,87,88,90,91,92,93,95,97
  (1 9 số)
  01,02,10,11,12,13,15,18,72,75,81,83,85,88,90,92,93,95,97
  (9 số)
  01,10,12,13,15,81,85,93,97
   
 2. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  517
  Được thích:
  3,724
  Điểm thành tích:
  93
  11/09 : 9x8x7x6x5x
  12/09 : 9x8x7x6x5x4x3x2x
  13/09 : 9x8x7x6x
  14/09 : 9x8x7x6x5x
  15/09 :

  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,61,63,64,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,61,63,64,72,73,74,75,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,98
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,27,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,61,63,64,72,73,74,75,81,82,84,89,90,91,92,93,94,98
  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,27,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,54,55,61,72,81,84,90,91,92,93,94,98
  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,10,11,13,14,18,20,22,24,25,27,30,31,33,34,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,54,55,61,72,81,84,90,93,94
  (2 9 số)
  01,02,03,04,05,10,13,14,18,20,24,25,27,30,31,34,40,41,42,43,45,48,50,52,54,72,81,84,94
  (1 9 số)
  02,03,04,14,18,20,24,30,34,40,41,42,43,45,52,54,72,81,84
  (9 số)
  02,20,40,41,42,43,45,54,81
   
 3. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  63
  Được thích:
  1,408
  Điểm thành tích:
  83
  ngày 1/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x : 8đ
  ngày 2/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x :10đ
  ngày 3/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x :10đ
  ngày 4/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x:8đ
  ngày 5/9: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  ngày 6/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x: 8 đ
  ngày 7/9: 9x8x7x6x5x4x: 6 đ
  ngày 8/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x: 9đ
  ngày 9/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x: 9đ
  ngày 10/9: 9x8x7x: 3đ
  ngày 11/9: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  ngày 12/9: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  ngày 13/9: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  ngày 14/9: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Tổng: 103 đ

  ngày 15/9:

  (9 5 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,13,14,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,04,06,07,08,10,11,13,14,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  (6 8 số)
  07,08,10,11,13,14,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,93,95
  (5 8 số)
  18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,81,82,83,84,86,88,93,95
  (4 8 số)
  24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,84,86,88,93,95
  (3 8 số)
  34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,70,71,74,76,84,86,88,93,95
  (2 8 số)
  39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,60,61,65,67,70,71,74,76,84,86,88,93,95
  (1 8 số)
  45,46,47,48,49,51,60,65,67,70,71,74,76,84,86,88,93,95
  (0 8 số)
  60,65,67,70,71,74,76,84
   
 4. DBP

  DBP Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  314
  Được thích:
  1,627
  Điểm thành tích:
  93
  15/9
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,98
  (7 8 số)
  02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,98
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,43,45,47,48,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,65,67,68,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98
  (5 8 số)
  03,04,05,08,09,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,34,38,40,41,43,47,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,65,67,68,72,76,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,98
  (4 8 số)
  04,05,08,09,12,14,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,34,38,40,41,43,47,50,51,52,53,56,58,62,65,68,72,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,98
  (3 8 số)
  04,05,08,09,12,14,15,18,19,20,21,22,25,27,28,29,34,40,41,47,50,51,52,58,65,72,78,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,98
  (2 8 số)
  04,05,08,12,14,15,18,20,21,22,25,28,29,40,41,50,51,52,58,78,80,81,82,85,88,89,92,98
  (1 8 số)
  05,08,12,15,18,22,25,28,29,52,58,81,82,85,88,89,92,98
  (8 số)
  22,25,28,52,58,82,85,88
   
 5. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  15,476
  Được thích:
  10,528
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 09/2021
  Ngày 01/09: 9x8x7x=3đ
  Ngày 02/09: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 03/09: 9x8x7x6x5x=5đ
  Ngày 04/09: 9x8x7x=3đ
  Ngày 05/09: 9x8x=2đ
  Ngày 06/09: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 07/09: 9x8x7x6x5x=5đ
  Ngày 08/09: 9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 09/09: 9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  Ngày 10/09: 9x8x=2đ
  Ngày 11/09: 9x8x=2đ
  Ngày 12/09: 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 13/09: MISS=0đ
  Ngày 14/09: 9x8x7x6x5x=5đ
  Điểm: 3+9+5+3+2+9+6+8+2+2+4+0+5=63đ
  Ngày 15/09
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  03,04,10,13,14,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  03,04,10,14,16,25,26,27,29,30,31,32,37,38,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (4 9 số)
  03,04,10,14,16,25,26,27,29,30,31,32,37,38,44,45,50,51,52,53,54,57,60,63,65,66,69,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (3 9 số)
  03,04,10,14,16,25,26,27,29,30,31,32,37,38,44,45,50,51,52,53,54,57,60,63,65,66,69,72,74,78,79,82,84,88,90,91,97,98,99
  (2 9 số)
  10,14,16,26,31,38,44,45,50,51,52,53,54,57,60,63,65,66,69,72,74,78,79,82,84,88,90,91,98
  (1 9 số)
  10,14,16,26,31,51,60,63,65,66,69,78,79,82,84,88,90,91,98
  (9 số)
  26,31,51,60,63,65,66,69,91
   
 6. PavelKorchagin

  PavelKorchagin Lính mới

  Tham gia:
  23/8/21
  Bài viết:
  294
  Được thích:
  3,294
  Điểm thành tích:
  93
  (9 6 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  01,02,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97
  (6 9 số)
  01,07,08,10,11,13,15,17,18,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,93,94,95
  (5 9 số)
  01,10,15,17,18,21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,81,83,84,86,88,93,95
  (4 9 số)
  01,10,15,17,18,26,29,31,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,76,81,84,86,88,93,95
  (3 9 số)
  01,10,18,34,35,36,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,70,71,74,76,81,84,86,88,93,95
  (2 9 số)
  01,10,18,40,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,60,61,65,67,70,71,74,76,84,86,88,93,95
  (1 9 số)
  01,10,18,43,45,47,48,49,51,58,60,65,67,70,71,76,84,86,88
  (0 9 số)
  43,45,48,49,51,58,60,65,67
   
 7. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  715
  Được thích:
  4,732
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  DÀN 9X0X THÁNG 9/2021
  Ngày 01/9: 9x8x = 2đ
  Ngày 02/9: 9x8x = 2đ
  Ngày 03/9: 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 04/9: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 05/9: 9x8x = 2đ
  Ngày 06/9: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 07/9: 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 08/9 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 09/9: 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 10/9: 9x8x = 2đ
  Ngày 11/9: 9x = 1đ
  Ngày 12/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 13/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 14/9: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ


  Tổng điểm: 61đ
  Ngày 15/9:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,81,83,86,87,88,89,90,92,93,96,97,98,99
  6x
  ,01,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,80,83,86,87,89,90,92,93,96,98,99
  5x
  ,01,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,21,23,25,26,27,29,32,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,50,52,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,78,80,83,86,87,92,93,96,99
  4x
  ,01,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,21,23,25,26,29,32,34,35,36,38,41,43,44,46,47,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,80,83,86,92,93,96,99
  3x
  ,01,06,08,10,12,13,14,16,17,21,26,29,32,35,36,38,41,44,46,47,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,83,86,92,93,96
  2x
  ,01,06,10,12,13,16,21,26,29,36,38,41,46,47,56,60,61,62,63,65,66,74,76,83,86,92,93,96
  1x
  ,01,06,10,12,13,16,26,29,36,38,46,47,56,65,74,76,83,86
  0x
  ,26,29,36,38,46,47,76,86
   
 8. phongthien159

  phongthien159 Lính mới

  Tham gia:
  20/11/19
  Bài viết:
  134
  Được thích:
  1,215
  Điểm thành tích:
  93
  15/09
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,03,05,06,07,08,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  00,02,03,05,06,07,08,11,14,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,35,38,40,41,42,43,44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,86,89,90,91,92,94,95,96,99
  5x
  00,02,05,06,08,11,14,15,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,33,35,38,40,41,42,43,44,47,49,50,51,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,68,72,73,74,75,79,81,82,84,86,89,90,91,92,94,95,96,99
  4x
  00,05,08,11,15,18,19,20,21,22,23,26,27,28,30,33,38,40,41,42,44,47,50,51,53,54,56,59,60,61,62,63,64,68,72,73,74,75,79,81,82,84,86,89,90,91,92,96,99
  3x
  00,05,11,15,18,19,21,22,23,26,28,30,33,38,41,44,47,50,51,54,56,59,60,61,62,63,68,72,73,74,75,79,81,84,89,90,91,96,99
  2x
  00,05,11,15,18,19,21,22,23,26,33,41,44,47,50,51,54,59,60,61,63,68,72,74,79,81,84,90,91
  1x
  00,11,15,19,21,22,23,33,41,44,47,50,54,59,63,68,72,81,84
  0x
  11,22,23,41,47,54,63,68,72
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 7: (1 số)
  04
  Mức 3 8: (1 số)
  03
  Mức 3 9: (1 số)
  00
  Mức 4 0: (2 số)
  44,99
  Mức 4 1: (4 số)
  06,10,23,88
  Mức 4 2: (6 số)
  01,31,33,39,57,77
  Mức 4 3: (8 số)
  05,09,32,37,54,55,56,95
  Mức 4 4: ( 1 2 số)
  02,07,22,24,27,38,50,52,72,94,97,98
  Mức 4 5: (8 số)
  12,15,20,30,58,59,75,91
  Mức 4 6: (7 số)
  11,16,35,42,49,79,87
  Mức 4 7: ( 1 5 số)
  08,28,29,34,51,66,73,80,82,84,85,86,92,93,96
  Mức 4 8: ( 1 4 số)
  21,25,41,46,47,62,64,65,67,76,81,83,89,90
  Mức 4 9: ( 1 3 số)
  13,14,17,18,19,36,40,43,45,48,53,69,70
  Mức 5 0: (8 số)
  26,60,61,63,68,71,74,78
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 3 9: (1 số)
  03
  Mức 4 0: (1 số)
  39
  Mức 4 1: (1 số)
  04
  Mức 4 2: (1 số)
  33
  Mức 4 3: (1 số)
  77
  Mức 4 4: (2 số)
  00,09
  Mức 4 7: (1 số)
  06
  Mức 4 9: (3 số)
  72,84,98
  Mức 5 0: (4 số)
  07,37,44,89
  Mức 5 1: (2 số)
  30,99
  Mức 5 2: (2 số)
  22,49
  Mức 5 3: (1 số)
  02
  Mức 5 4: (1 số)
  48
  Mức 5 5: (1 số)
  11
  Mức 5 6: (4 số)
  20,23,94,97
  Mức 5 7: (3 số)
  10,55,88
  Mức 5 8: (2 số)
  08,58
  Mức 5 9: (3 số)
  01,12,59
  Mức 6 0: (2 số)
  87,93
  Mức 6 1: (4 số)
  31,34,42,92
  Mức 6 2: (3 số)
  05,38,79
  Mức 6 3: (8 số)
  15,16,32,40,66,82,83,95
  Mức 6 4: (1 số)
  85
  Mức 6 5: (5 số)
  17,24,27,54,57
  Mức 6 6: (4 số)
  43,56,73,75
  Mức 6 7: (4 số)
  13,19,67,90
  Mức 6 8: (1 số)
  52
  Mức 6 9: (2 số)
  74,86
  Mức 7 0: (5 số)
  21,25,35,62,70
  Mức 7 1: (6 số)
  28,36,45,65,69,91
  Mức 7 2: (1 số)
  29
  Mức 7 3: (4 số)
  64,68,76,96
  Mức 7 4: (4 số)
  50,60,80,81
  Mức 7 5: (2 số)
  26,78
  Mức 7 6: (2 số)
  46,61
  Mức 7 7: (1 số)
  63
  Mức 7 8: (2 số)
  14,71
  Mức 7 9: (2 số)
  18,47
  Mức 8 1: (1 số)
  41
  Mức 8 7: (2 số)
  51,53
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 3: (1 số)
  03
  Mức 1 4: (1 số)
  09
  Mức 1 6: (1 số)
  77
  Mức 1 7: (2 số)
  07,30
  Mức 1 8: (1 số)
  33
  Mức 1 9: (1 số)
  00
  Mức 2 0: (2 số)
  20,39
  Mức 2 2: (2 số)
  02,06
  Mức 2 3: (2 số)
  04,49
  Mức 2 4: (1 số)
  22
  Mức 2 5: (3 số)
  37,42,66
  Mức 2 6: (2 số)
  67,99
  Mức 2 7: (4 số)
  16,23,38,64
  Mức 2 8: (4 số)
  08,59,89,94
  Mức 2 9: (4 số)
  32,34,62,92
  Mức 3 0: ( 1 2 số)
  11,19,24,31,44,55,57,58,69,72,79,97
  Mức 3 1: (4 số)
  21,61,73,87
  Mức 3 2: (6 số)
  40,48,74,83,84,98
  Mức 3 3: (3 số)
  43,54,70
  Mức 3 4: (3 số)
  05,56,68
  Mức 3 5: (1 số)
  17
  Mức 3 6: (4 số)
  10,12,27,28
  Mức 3 7: (3 số)
  15,50,75
  Mức 3 8: (3 số)
  25,88,93
  Mức 3 9: (6 số)
  29,35,52,63,78,86
  Mức 4 0: (3 số)
  01,76,82
  Mức 4 2: (6 số)
  13,14,80,85,90,95
  Mức 4 3: (1 số)
  45
  Mức 4 4: (4 số)
  18,26,36,65
  Mức 4 6: (1 số)
  96
  Mức 4 7: (2 số)
  46,47
  Mức 4 8: (2 số)
  60,71
  Mức 4 9: (2 số)
  53,81
  Mức 5 0: (1 số)
  91
  Mức 5 1: (1 số)
  41
  Mức 5 3: (1 số)
  51
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 1: (4 số)
  03,07,09,64
  Mức 2: (4 số)
  30,38,61,77
  Mức 3: ( 1 0 số)
  00,32,33,34,37,39,57,59,66,79
  Mức 4: (7 số)
  04,42,55,56,62,67,69
  Mức 5: ( 1 6 số)
  02,06,19,20,24,31,35,44,49,53,58,70,74,92,94,97
  Mức 6: ( 1 3 số)
  05,08,17,23,40,50,52,54,68,72,73,89,99
  Mức 7: (7 số)
  14,27,36,63,80,83,87
  Mức 8: (6 số)
  21,22,29,43,48,98
  Mức 9: ( 9 số)
  11,16,25,28,78,86,90,93,96
  Mức 1 0: ( 1 0 số)
  01,10,13,18,41,71,75,76,84,95
  Mức 1 1: ( 9 số)
  12,26,46,47,51,65,82,88,91
  Mức 1 2: (3 số)
  45,60,85
  Mức 1 3: (1 số)
  15
  Mức 1 4: (1 số)
  81
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 9 số)
  03,07,09,14,30,33,53,64,77
  Mức 1: ( 2 6 số)
  00,02,04,19,24,32,34,35,37,38,39,42,44,52,55,56,57,59,61,66,69,70,72,79,83,92
  Mức 2: ( 3 2 số)
  05,06,08,17,18,20,23,27,29,31,36,40,48,49,50,54,58,62,67,68,73,74,80,86,88,89,90,94,95,97,98,99
  Mức 3: ( 1 8 số)
  01,10,11,12,13,16,21,25,28,41,43,63,71,75,78,84,87,93
  Mức 4: ( 1 0 số)
  22,26,45,46,47,76,82,85,91,96
  Mức 5: (5 số)
  15,51,60,65,81
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 3 2: (2 số)
  03,20
  Mức 3 4: (2 số)
  10,77
  Mức 3 5: (3 số)
  16,22,27
  Mức 3 6: (2 số)
  04,07
  Mức 3 7: (2 số)
  01,23
  Mức 3 8: (2 số)
  09,32
  Mức 3 9: (2 số)
  02,72
  Mức 4 0: (1 số)
  00
  Mức 4 1: (1 số)
  92
  Mức 4 2: (2 số)
  05,06
  Mức 4 3: (4 số)
  12,31,38,42
  Mức 4 5: (1 số)
  29
  Mức 4 6: (3 số)
  14,44,99
  Mức 4 7: (3 số)
  13,24,97
  Mức 4 8: (7 số)
  11,17,30,33,37,84,87
  Mức 4 9: (1 số)
  66
  Mức 5 0: (2 số)
  08,82
  Mức 5 1: (3 số)
  28,50,52
  Mức 5 2: (3 số)
  57,79,98
  Mức 5 3: (2 số)
  21,74
  Mức 5 4: (4 số)
  56,80,83,88
  Mức 5 5: (3 số)
  15,25,64
  Mức 5 6: (5 số)
  19,26,39,73,96
  Mức 5 7: (4 số)
  48,62,90,94
  Mức 5 8: (4 số)
  65,69,89,91
  Mức 5 9: (3 số)
  49,55,75
  Mức 6 0: (1 số)
  40
  Mức 6 1: (3 số)
  59,78,85
  Mức 6 2: (2 số)
  58,61
  Mức 6 3: (2 số)
  35,54
  Mức 6 4: (1 số)
  70
  Mức 6 5: (4 số)
  18,34,46,67
  Mức 6 6: (3 số)
  41,68,93
  Mức 6 7: (3 số)
  60,86,95
  Mức 6 8: (3 số)
  36,71,76
  Mức 6 9: (2 số)
  47,51
  Mức 7 0: (2 số)
  43,53
  Mức 7 1: (2 số)
  45,63
  Mức 7 4: (1 số)
  81
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 5: (1 số)
  03
  Mức 4 9: (1 số)
  06
  Mức 5 1: (1 số)
  07
  Mức 5 6: (1 số)
  00
  Mức 5 7: (2 số)
  09,77
  Mức 5 9: (1 số)
  10
  Mức 6 0: (1 số)
  04
  Mức 6 3: (2 số)
  16,23
  Mức 6 4: (1 số)
  79
  Mức 6 5: (2 số)
  22,72
  Mức 6 6: (5 số)
  08,20,31,32,92
  Mức 6 7: (1 số)
  01
  Mức 6 8: (2 số)
  30,39
  Mức 6 9: (3 số)
  33,37,66
  Mức 7 0: (1 số)
  44
  Mức 7 1: (3 số)
  12,56,99
  Mức 7 2: (1 số)
  97
  Mức 7 3: (3 số)
  02,38,69
  Mức 7 4: (1 số)
  05
  Mức 7 5: (4 số)
  17,29,64,87
  Mức 7 6: (2 số)
  11,88
  Mức 7 7: (2 số)
  52,89
  Mức 7 8: (1 số)
  27
  Mức 7 9: (1 số)
  98
  Mức 8 0: (4 số)
  42,67,74,84
  Mức 8 1: (2 số)
  24,65
  Mức 8 2: (4 số)
  14,15,49,59
  Mức 8 3: (1 số)
  62
  Mức 8 4: (4 số)
  13,26,28,80
  Mức 8 5: (4 số)
  21,78,82,91
  Mức 8 6: (6 số)
  40,50,57,58,83,96
  Mức 8 7: (4 số)
  19,34,48,86
  Mức 8 8: (3 số)
  25,73,94
  Mức 8 9: (1 số)
  70
  Mức 9 1: (6 số)
  35,55,60,75,76,90
  Mức 9 2: (3 số)
  36,53,85
  Mức 9 3: (3 số)
  18,46,61
  Mức 9 4: (2 số)
  47,93
  Mức 9 5: (2 số)
  63,68
  Mức 9 6: (2 số)
  54,95
  Mức 9 7: (2 số)
  41,71
  Mức 9 8: (2 số)
  43,81
  Mức 1 0 1: (2 số)
  45,51
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 8 4: (1 số)
  03
  Mức 9 3: (1 số)
  77
  Mức 9 4: (1 số)
  04
  Mức 9 5: (2 số)
  09,39
  Mức 9 6: (2 số)
  00,33
  Mức 1 0 3: (1 số)
  07
  Mức 1 0 4: (1 số)
  06
  Mức 1 0 6: (1 số)
  30
  Mức 1 0 9: (2 số)
  37,99
  Mức 1 1 0: (1 số)
  44
  Mức 1 1 3: (1 số)
  02
  Mức 1 1 4: (2 số)
  49,72
  Mức 1 1 5: (2 số)
  22,23
  Mức 1 1 6: (1 số)
  20
  Mức 1 1 7: (1 số)
  98
  Mức 1 1 9: (2 số)
  89,94
  Mức 1 2 0: (2 số)
  55,97
  Mức 1 2 1: (2 số)
  42,59
  Mức 1 2 2: (3 số)
  31,38,84
  Mức 1 2 4: (2 số)
  32,58
  Mức 1 2 5: (5 số)
  08,11,34,57,66
  Mức 1 2 6: (3 số)
  10,79,92
  Mức 1 2 7: (2 số)
  24,88
  Mức 1 2 8: (1 số)
  48
  Mức 1 2 9: (2 số)
  05,87
  Mức 1 3 0: (1 số)
  16
  Mức 1 3 1: (2 số)
  54,67
  Mức 1 3 2: (2 số)
  01,56
  Mức 1 3 3: (2 số)
  12,83
  Mức 1 3 4: (1 số)
  27
  Mức 1 3 5: (2 số)
  40,64
  Mức 1 3 6: (4 số)
  19,62,73,93
  Mức 1 3 7: (1 số)
  95
  Mức 1 3 8: (3 số)
  15,52,69
  Mức 1 3 9: (3 số)
  17,43,75
  Mức 1 4 1: (3 số)
  21,70,74
  Mức 1 4 2: (3 số)
  50,82,86
  Mức 1 4 3: (1 số)
  35
  Mức 1 4 4: (3 số)
  28,29,85
  Mức 1 4 5: (3 số)
  25,68,90
  Mức 1 4 6: (1 số)
  61
  Mức 1 4 8: (1 số)
  13
  Mức 1 5 0: (1 số)
  80
  Mức 1 5 1: (1 số)
  76
  Mức 1 5 2: (2 số)
  36,65
  Mức 1 5 3: (2 số)
  45,91
  Mức 1 5 4: (1 số)
  96
  Mức 1 5 5: (3 số)
  14,63,78
  Mức 1 5 7: (1 số)
  26
  Mức 1 5 9: (1 số)
  46
  Mức 1 6 0: (2 số)
  18,81
  Mức 1 6 1: (2 số)
  47,60
  Mức 1 6 2: (1 số)
  71
  Mức 1 6 5: (2 số)
  41,53
  Mức 1 7 2: (1 số)
  51
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 10 bạn

  9 5 số
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,02,05,06,08,11,12,13,14,15,17,18,19,21,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  08,11,13,14,15,17,18,19,21,24,25,26,28,29,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  08,15,18,19,21,25,26,28,30,33,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  5 8 số
  15,18,19,21,25,26,34,35,36,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  4 8 số
  15,18,19,25,26,34,35,36,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,81,85,86,89,90,91,93,94,95,96
  3 8 số
  18,34,35,36,40,41,43,45,46,47,49,51,53,54,55,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,71,75,76,78,81,85,86,89,90,91,93,94,95
  2 8 số
  18,34,35,36,41,43,45,46,47,51,53,54,58,59,60,61,63,67,68,70,71,76,78,81,85,86,93,95
  1 8 số
  36,41,43,45,46,47,51,53,60,63,67,68,71,76,81,86,93,95
  8 số
  43,45,47,51,53,63,76,81
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 15 bạn

  9 5 số
  01,02,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,02,05,08,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  02,05,11,12,13,14,15,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  05,11,13,14,15,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  5 8 số
  13,14,15,18,19,21,24,25,26,28,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,90,91,93,94,95,96,98
  4 8 số
  13,18,19,21,25,26,28,34,35,36,40,41,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,68,70,71,73,75,76,78,80,81,82,83,85,86,90,91,93,94,95,96
  3 8 số
  18,19,25,34,35,36,40,41,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,60,61,63,68,70,71,73,75,76,81,83,85,86,90,93,94,95,96
  2 8 số
  18,25,35,36,41,43,45,46,47,51,53,54,55,60,61,63,68,70,71,73,75,76,81,85,90,93,94,95
  1 8 số
  18,36,41,43,45,46,47,51,53,54,61,63,68,71,81,85,93,95
  8 số
  41,43,45,51,54,71,81,95
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 25 bạn

  9 5 số
  00,01,02,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,02,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7 8 số
  01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97
  6 8 số
  01,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,34,35,36,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96
  5 8 số
  01,05,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,35,36,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,54,56,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,93,95,96
  4 8 số
  13,14,15,17,18,19,21,25,26,28,29,35,36,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,85,86,90,91,93,95,96
  3 8 số
  13,14,17,18,21,25,26,28,29,35,36,41,43,45,46,47,50,51,53,60,61,63,65,68,70,71,74,75,76,78,80,81,82,85,86,90,91,96
  2 8 số
  13,14,18,25,26,28,29,36,41,45,46,47,51,53,60,61,63,65,68,71,76,78,80,81,85,90,91,96
  1 8 số
  14,18,26,36,41,45,46,47,51,53,60,63,65,71,78,81,91,96
  8 số
  18,41,47,51,53,60,71,81
   
  DBP, Xuanthuy179, Tranduz31 thành viên khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,074
  Được thích:
  61,750
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  01/9: N
  02/9: 87654x
  03/9: 87654x
  04/9: 8x
  05/9: 87654x
  06/9: 876x
  07/9: 876x
  08/9: 87654321x
  09/9: 876543x
  10/9: 987x
  11/9: 9876543210x
  12/9: 98x
  13/9: 98x
  14/9: 987654x
  15/9:

  (9 5 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,14,17,19,20,22,23,24,25,27,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,63,64,66,67,68,69,70,71,74,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (5 9 số)
  00,02,04,06,07,10,11,14,17,19,22,23,24,25,27,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,63,64,66,68,69,74,76,78,80,81,82,83,84,86,88,90,91,93,95,96,97,99
  (4 9 số)
  00,02,04,06,07,10,11,14,19,22,25,29,32,33,34,35,37,38,40,42,44,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,64,66,69,74,76,78,80,81,82,83,84,86,88,93,95,96,97,99
  (3 9 số)
  00,04,06,07,10,11,14,19,29,33,34,35,37,38,40,42,44,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,69,76,81,82,83,84,86,88,93,96,97,99
  (2 9 số)
  00,04,06,07,11,29,34,38,40,42,44,45,48,50,51,52,54,57,69,76,81,83,84,86,88,93,96,97,99
  (1 9 số)
  00,11,29,34,38,40,42,44,45,48,50,51,52,54,57,69,81,93,99
  (0 9 số)
  11,29,42,44,45,48,52,57,93


  01/9: 8765x
  02/9: 876543210x
  03/9: 876543210x
  04/9: 87x
  05/9: Tạch
  06/9: 8765x
  07/9: 8765x
  08/9: 87x
  09/9: 8765432x
  10/9: 98765x
  11/9: 98765432x
  12/9: 98x
  13/9: 987654321x
  14/9: 98765432x
  15/9:

  (9 5 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,77,79,81,82,88,89,91,92,93,94,96,97,99
  (6 9 số)
  00,01,02,07,08,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,44,45,46,47,48,49,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,77,79,81,82,88,89,92,93,94,96,97,99
  (5 9 số)
  00,01,02,07,08,11,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,44,45,46,47,48,49,53,55,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,77,79,81,82,88,89,94,96,97,99
  (4 9 số)
  00,01,07,08,11,13,17,19,20,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,44,45,46,47,48,49,53,55,59,60,61,62,64,65,66,68,72,74,75,77,79,82,88,94,96,99
  (3 9 số)
  01,07,08,11,13,17,20,23,24,25,27,29,32,33,34,35,37,45,46,47,48,49,53,59,60,61,64,65,66,68,72,74,75,77,82,88,94,96,99
  (2 9 số)
  01,08,11,17,20,23,24,25,27,29,32,46,47,49,53,59,60,64,65,66,72,74,75,77,82,88,94,96,99
  (1 9 số)
  01,08,11,24,25,27,29,32,46,47,49,53,59,60,65,72,75,94,96
  (0 9 số)
  01,08,29,59,60,65,72,75,94

  Ps: C2 đang có xu hướng ăn tốt hơn C1.
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net