DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 290,616

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 17/29 nguoi chon.
  Cham 1: 15/29 nguoi chon.
  Cham 2: 13/29 nguoi chon.
  Cham 3: 14/29 nguoi chon.
  Cham 4: 17/29 nguoi chon.
  Cham 5: 14/29 nguoi chon.
  Cham 6: 11/29 nguoi chon.
  Cham 7: 14/29 nguoi chon.
  Cham 8: 18/29 nguoi chon.
  Cham 9: 12/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,
  58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,
  59,60,61,64,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,27,28,29,30,31,34,35,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,
  64,68,69,70,71,72,73,74,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,18,19,20,21,24,25,
  28,30,31,34,35,37,38,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  58,59,60,64,68,69,70,73,74,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,
  95,96,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,18,20,21,25,28,31,35,37,
  38,40,41,45,46,47,48,50,52,53,
  54,58,60,64,68,70,73,74,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,90,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  02,04,05,07,08,13,18,20,28,31,
  35,37,38,40,45,46,47,48,50,53,
  54,64,68,70,73,74,78,80,81,82,
  83,84,86,87,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  04,13,18,28,31,40,45,47,48,54,
  74,78,81,82,84,87,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  04,40,78,87,
   
  No_1, TT6789, lotritham0298 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 14/29 nguoi chon.
  Cham 1: 13/29 nguoi chon.
  Cham 2: 12/29 nguoi chon.
  Cham 3: 11/29 nguoi chon.
  Cham 4: 15/29 nguoi chon.
  Cham 5: 7/29 nguoi chon.
  Cham 6: 7/29 nguoi chon.
  Cham 7: 10/29 nguoi chon.
  Cham 8: 15/29 nguoi chon.
  Cham 9: 12/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,58,59,
  60,61,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,58,59,
  60,61,64,68,69,70,71,72,73,74,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,28,29,30,31,32,34,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,54,58,60,64,68,69,70,71,73,
  74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,
  14,17,18,19,20,21,23,24,28,29,
  30,31,32,34,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,54,58,64,68,69,
  70,71,73,74,78,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  01,02,04,08,09,10,12,13,14,18,
  19,20,21,24,28,29,31,34,37,40,
  41,42,43,45,47,48,49,54,68,73,
  74,78,80,81,82,84,86,87,89,90,
  91,92,94,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  01,02,04,08,09,10,13,14,18,20,
  24,28,29,31,34,37,40,41,42,43,
  47,48,73,74,78,80,81,82,84,87,
  90,92,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  04,08,09,13,18,24,28,31,40,42,
  48,78,80,81,82,84,87,90,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  04,08,09,18,28,40,78,80,81,82,
  87,90,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  04,40,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  04,40,
   
  ckvnvtbd, No_1, TT67898 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 6/29 nguoi chon.
  Cham 1: 10/29 nguoi chon.
  Cham 2: 11/29 nguoi chon.
  Cham 3: 9/29 nguoi chon.
  Cham 4: 11/29 nguoi chon.
  Cham 5: 4/29 nguoi chon.
  Cham 6: 4/29 nguoi chon.
  Cham 7: 9/29 nguoi chon.
  Cham 8: 14/29 nguoi chon.
  Cham 9: 9/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 11/29 Win
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,
  58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,57,58,59,
  61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  01,02,03,04,08,09,10,12,13,14,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,52,54,
  58,62,64,68,69,71,72,73,74,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  01,02,04,08,09,10,12,13,14,17,
  18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,
  31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,52,54,58,64,68,
  71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  01,02,04,08,10,12,13,14,17,18,
  19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,
  32,34,37,38,39,40,41,42,43,46,
  47,48,49,52,58,64,68,71,72,73,
  74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,91,92,93,94,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  04,08,12,13,14,17,18,19,21,23,
  24,27,28,29,31,32,34,37,38,39,
  40,41,42,43,47,48,49,58,68,71,
  72,73,74,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,91,92,93,94,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  08,12,13,14,17,18,19,21,24,27,
  28,29,31,34,37,38,41,42,43,47,
  48,49,58,68,71,72,73,74,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,
  94,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  08,12,13,18,21,24,28,29,31,34,
  37,42,43,48,58,68,73,78,80,81,
  82,84,85,86,87,89,92,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  12,18,21,24,28,34,42,43,48,78,
  81,82,84,87,89,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  18,28,78,81,82,87,
   
  No_1, TT6789, lotritham0297 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 17/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 3/29 nguoi chon.
  Cham 1: 6/29 nguoi chon.
  Cham 2: 4/29 nguoi chon.
  Cham 3: 7/29 nguoi chon.
  Cham 4: 8/29 nguoi chon.
  Cham 5: 3/29 nguoi chon.
  Cham 6: 4/29 nguoi chon.
  Cham 7: 6/29 nguoi chon.
  Cham 8: 10/29 nguoi chon.
  Cham 9: 7/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 8/29 Win
  01,03,04,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  51,53,54,57,58,59,61,63,64,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu it nhat 9/29 Win
  01,03,04,08,09,10,12,13,14,15,
  17,18,19,21,23,24,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,
  58,59,63,64,67,68,69,71,72,73,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 10/29 Win
  04,08,09,13,14,17,18,19,23,24,
  27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  53,54,58,63,64,67,68,69,71,72,
  73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 11/29 Win
  08,13,14,17,18,19,23,24,28,29,
  31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,
  45,46,47,48,49,54,58,63,64,68,
  69,71,73,74,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,91,92,93,94,96,
  97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  08,13,14,17,18,19,28,31,34,37,
  38,39,41,43,46,47,48,49,58,64,
  68,71,73,74,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,91,93,94,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  08,13,14,18,28,31,34,37,38,39,
  41,43,47,48,49,58,68,73,74,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,
  94,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  18,34,43,48,49,68,78,81,84,86,
  87,89,94,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  18,48,78,81,84,87,89,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  48,84,89,98,
   
  No_1, TT6789, lotritham0298 thành viên khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 21/28 nguoi chon.
  Cham 1: 24/28 nguoi chon.
  Cham 2: 23/28 nguoi chon.
  Cham 3: 23/28 nguoi chon.
  Cham 4: 22/28 nguoi chon.
  Cham 5: 23/28 nguoi chon.
  Cham 6: 20/28 nguoi chon.
  Cham 7: 23/28 nguoi chon.
  Cham 8: 24/28 nguoi chon.
  Cham 9: 20/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,
  96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  04,07,08,12,13,14,18,19,21,24,
  25,29,31,34,37,39,40,41,42,43,
  46,47,52,57,58,59,64,70,73,74,
  75,78,80,81,85,87,89,91,92,93,
  95,98,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 18/28 nguoi chon.
  Cham 1: 20/28 nguoi chon.
  Cham 2: 19/28 nguoi chon.
  Cham 3: 20/28 nguoi chon.
  Cham 4: 19/28 nguoi chon.
  Cham 5: 22/28 nguoi chon.
  Cham 6: 17/28 nguoi chon.
  Cham 7: 20/28 nguoi chon.
  Cham 8: 22/28 nguoi chon.
  Cham 9: 18/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,27,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,
  97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,
  17,18,19,21,23,24,25,29,30,31,
  32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,65,67,68,69,70,71,73,74,
  76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  05,12,13,15,18,21,24,25,29,31,
  35,37,42,47,48,50,51,52,53,58,
  73,74,78,81,84,85,87,89,92,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  18,25,47,52,58,74,81,85,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 16/28 nguoi chon.
  Cham 1: 18/28 nguoi chon.
  Cham 2: 18/28 nguoi chon.
  Cham 3: 19/28 nguoi chon.
  Cham 4: 13/28 nguoi chon.
  Cham 5: 19/28 nguoi chon.
  Cham 6: 14/28 nguoi chon.
  Cham 7: 18/28 nguoi chon.
  Cham 8: 16/28 nguoi chon.
  Cham 9: 16/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,
  97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,47,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,63,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  03,05,06,07,08,12,13,14,15,17,
  18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,
  32,34,35,37,39,41,42,43,45,47,
  50,51,52,53,54,56,57,58,60,65,
  69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,
  82,85,87,91,92,93,96,97,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  03,06,07,12,13,15,18,19,21,23,
  24,25,29,30,31,32,35,37,39,42,
  47,51,52,53,56,58,60,65,69,70,
  73,74,78,79,81,85,87,91,92,93,
  96,97,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  03,07,13,18,19,25,29,30,31,35,
  37,47,52,53,70,73,74,81,91,92,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  18,25,35,52,53,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
  25,52,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 12/28 nguoi chon.
  Cham 1: 16/28 nguoi chon.
  Cham 2: 12/28 nguoi chon.
  Cham 3: 17/28 nguoi chon.
  Cham 4: 13/28 nguoi chon.
  Cham 5: 14/28 nguoi chon.
  Cham 6: 11/28 nguoi chon.
  Cham 7: 14/28 nguoi chon.
  Cham 8: 16/28 nguoi chon.
  Cham 9: 14/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,47,48,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,61,63,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  03,05,06,07,08,13,14,15,16,17,
  18,19,23,25,27,28,29,30,31,32,
  34,35,37,38,39,41,43,45,47,48,
  50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,
  65,69,70,71,72,73,74,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  03,05,07,13,14,15,16,18,19,25,
  28,29,30,31,34,35,37,38,39,41,
  43,45,47,50,51,52,53,54,58,61,
  69,70,73,74,78,79,81,82,83,85,
  87,91,92,93,96,97,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
  03,13,14,18,19,28,30,31,34,35,
  37,39,41,43,45,47,53,54,58,73,
  74,78,79,81,82,85,87,91,93,97,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 24/28 Win
  13,18,19,31,35,37,39,47,53,58,
  73,74,78,81,85,87,91,93,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 25/28 Win
  13,18,31,35,39,47,53,74,81,93,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 26/28 Win
  18,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 27/28 Win
  18,81,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 28/28 Win
   
  No_1, OLALA0324, lotritham0294 thành viên khác Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 11/28 nguoi chon.
  Cham 1: 8/28 nguoi chon.
  Cham 2: 10/28 nguoi chon.
  Cham 3: 14/28 nguoi chon.
  Cham 4: 12/28 nguoi chon.
  Cham 5: 9/28 nguoi chon.
  Cham 6: 8/28 nguoi chon.
  Cham 7: 10/28 nguoi chon.
  Cham 8: 15/28 nguoi chon.
  Cham 9: 14/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,
  15,18,19,20,23,24,25,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,58,59,60,63,64,68,69,
  70,72,73,74,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,
  18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,58,59,60,63,64,68,69,70,72,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  02,03,04,06,07,08,09,13,14,18,
  19,20,23,24,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  47,48,49,53,54,58,59,60,63,68,
  69,70,73,74,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  03,04,08,09,13,14,18,19,23,28,
  29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,
  41,43,47,48,53,58,68,69,73,74,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,96,97,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  03,08,18,19,23,28,29,30,32,34,
  35,37,39,43,47,48,53,58,69,73,
  74,78,79,80,81,82,84,85,87,89,
  91,92,93,96,97,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 21/28 Win
  03,08,18,23,28,29,30,32,34,35,
  39,43,47,53,58,69,74,78,79,80,
  81,82,85,87,89,92,93,96,97,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 22/28 Win
  39,58,78,85,87,93,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 23/28 Win
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 8/28 nguoi chon.
  Cham 1: 6/28 nguoi chon.
  Cham 2: 6/28 nguoi chon.
  Cham 3: 12/28 nguoi chon.
  Cham 4: 7/28 nguoi chon.
  Cham 5: 4/28 nguoi chon.
  Cham 6: 6/28 nguoi chon.
  Cham 7: 9/28 nguoi chon.
  Cham 8: 12/28 nguoi chon.
  Cham 9: 13/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 11/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,17,18,19,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,
  50,53,58,59,60,62,63,64,67,68,
  69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 12/28 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,17,18,19,20,23,24,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,47,48,49,50,53,
  58,59,60,63,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu it nhat 13/28 Win
  03,06,07,08,09,13,14,18,19,23,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,41,43,47,48,49,53,58,59,
  60,63,67,68,69,70,72,73,74,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 14/28 Win
  03,06,07,08,09,13,18,19,23,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,43,47,48,49,53,58,59,60,63,
  67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  03,07,08,09,13,18,19,23,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,43,
  47,48,49,53,58,59,63,68,69,70,
  73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  03,08,09,13,18,19,23,28,29,30,
  31,32,34,37,38,39,43,48,49,58,
  59,68,69,73,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  03,08,13,18,19,29,30,31,34,37,
  39,43,48,69,73,78,79,80,81,84,
  87,89,91,92,93,96,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 18/28 Win
  03,08,18,19,29,30,34,37,39,43,
  48,69,73,78,79,80,81,84,87,89,
  91,92,93,96,97,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 19/28 Win
  03,30,37,39,73,79,89,93,97,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 20/28 Win
  03,30,39,79,93,97,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 3/28 nguoi chon.
  Cham 1: 4/28 nguoi chon.
  Cham 2: 3/28 nguoi chon.
  Cham 3: 7/28 nguoi chon.
  Cham 4: 5/28 nguoi chon.
  Cham 5: 1/28 nguoi chon.
  Cham 6: 3/28 nguoi chon.
  Cham 7: 8/28 nguoi chon.
  Cham 8: 9/28 nguoi chon.
  Cham 9: 12/28 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 6/28 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,53,54,57,58,59,60,61,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 7/28 Win
  03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,
  19,21,23,24,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,46,47,48,49,53,57,58,59,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 8/28 Win
  03,07,08,09,13,14,17,18,19,23,
  24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,
  53,57,58,59,63,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 9/28 Win
  03,07,08,09,13,14,17,18,19,23,
  27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,
  39,41,43,47,48,49,58,59,63,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu it nhat 10/28 Win
  03,07,08,09,13,17,18,19,27,28,
  29,30,31,34,36,37,38,39,43,47,
  48,49,58,59,63,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 45 so. Thang neu it nhat 11/28 Win
  07,08,09,17,18,19,28,29,34,37,
  38,39,43,47,48,49,59,67,68,69,
  70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,
  83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 12/28 Win
  08,09,18,19,28,29,34,37,38,39,
  43,47,48,49,59,69,73,74,78,79,
  80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 13/28 Win
  09,18,19,29,37,38,39,47,48,49,
  59,69,73,74,78,79,81,83,84,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 14/28 Win
  09,19,29,37,38,39,48,69,73,78,
  79,83,84,87,89,90,91,92,93,96,
  97,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 15/28 Win
  19,29,37,39,69,73,79,89,91,92,
  93,96,97,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 16/28 Win
  19,39,79,89,91,93,97,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 17/28 Win
  39,79,89,93,97,98,
   
  Nguỹen Chí Thanh, No_1, td9a9 thành viên khác Thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  upload_2020-6-18_13-4-44.png
  P/s: Các chạm của mọi người dùng phần mền bạn Hesita để cập nhật đều ổn,sao mà cập nhật của bạn Cakiem88 lúc nào cũng bị thiếu mất 1 chạm. Có khi nào bạn gõ thêm khoảng trắng ở cuối chạm k?
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 26/29 nguoi chon.
  Cham 1: 22/29 nguoi chon.
  Cham 2: 20/29 nguoi chon.
  Cham 3: 24/29 nguoi chon.
  Cham 4: 26/29 nguoi chon.
  Cham 5: 25/29 nguoi chon.
  Cham 6: 21/29 nguoi chon.
  Cham 7: 19/29 nguoi chon.
  Cham 8: 24/29 nguoi chon.
  Cham 9: 25/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,
  49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  03,04,05,06,07,09,14,15,17,18,
  19,23,24,26,28,30,32,34,37,39,
  40,41,42,43,45,46,48,50,51,54,
  57,58,59,60,62,64,69,70,71,73,
  75,81,82,84,85,90,91,93,95,96,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 24/29 nguoi chon.
  Cham 1: 21/29 nguoi chon.
  Cham 2: 15/29 nguoi chon.
  Cham 3: 19/29 nguoi chon.
  Cham 4: 21/29 nguoi chon.
  Cham 5: 23/29 nguoi chon.
  Cham 6: 20/29 nguoi chon.
  Cham 7: 17/29 nguoi chon.
  Cham 8: 21/29 nguoi chon.
  Cham 9: 22/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,56,57,58,59,60,62,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,
  91,92,93,94,95,96,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,
  15,17,18,19,20,26,28,29,30,31,
  34,38,39,40,41,43,45,48,49,50,
  51,54,56,57,58,59,60,62,65,67,
  68,69,70,71,75,76,80,81,82,83,
  84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  03,04,05,06,07,09,13,14,15,18,
  19,30,31,39,40,41,45,49,50,51,
  54,57,58,59,60,67,68,69,70,75,
  76,81,85,86,90,91,93,94,95,96,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
  04,05,07,15,18,39,40,50,51,58,
  69,70,81,85,93,96,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 22/29 nguoi chon.
  Cham 1: 18/29 nguoi chon.
  Cham 2: 15/29 nguoi chon.
  Cham 3: 15/29 nguoi chon.
  Cham 4: 19/29 nguoi chon.
  Cham 5: 21/29 nguoi chon.
  Cham 6: 16/29 nguoi chon.
  Cham 7: 13/29 nguoi chon.
  Cham 8: 16/29 nguoi chon.
  Cham 9: 19/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,
  70,71,74,75,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,
  96,97,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,30,31,34,35,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,
  65,69,70,71,74,75,78,79,80,81,
  82,84,85,87,90,91,92,93,94,95,
  96,97,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,18,19,20,24,25,26,28,30,
  35,39,40,41,42,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,64,65,69,70,74,75,80,81,82,
  84,85,90,91,93,94,95,96,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,15,
  18,19,20,24,26,30,39,40,42,45,
  49,50,51,54,56,58,59,60,62,65,
  69,70,81,85,90,91,93,94,95,96,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  03,04,05,06,07,09,15,18,19,26,
  30,39,40,45,50,51,54,58,59,60,
  62,70,81,85,90,91,93,95,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
  07,18,39,45,54,70,81,93,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 29/29 Win
   
  No_1, TT6789, Giadinhsohoc7 thành viên khác Thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 20/29 nguoi chon.
  Cham 1: 14/29 nguoi chon.
  Cham 2: 10/29 nguoi chon.
  Cham 3: 11/29 nguoi chon.
  Cham 4: 16/29 nguoi chon.
  Cham 5: 16/29 nguoi chon.
  Cham 6: 14/29 nguoi chon.
  Cham 7: 12/29 nguoi chon.
  Cham 8: 15/29 nguoi chon.
  Cham 9: 17/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,18,19,20,24,25,
  26,28,29,30,31,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,18,19,20,24,25,26,
  28,29,30,31,35,37,39,40,41,42,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,
  69,70,73,74,75,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,18,19,20,24,25,28,30,35,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,58,59,60,64,68,69,
  70,74,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,90,91,93,94,95,96,97,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,18,19,20,25,30,35,39,40,
  41,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  58,59,60,68,69,70,74,80,81,84,
  85,86,90,91,93,94,95,96,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  01,04,05,06,07,08,09,10,14,18,
  19,39,40,41,45,49,50,54,58,59,
  60,69,70,80,81,85,90,91,93,94,
  95,96,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  04,05,06,07,09,18,19,40,49,50,
  60,69,70,81,90,91,94,96,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  04,05,06,07,18,40,50,60,69,70,
  81,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 27/29 Win
  06,07,60,70,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 28/29 Win
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 19/29 nguoi chon.
  Cham 1: 10/29 nguoi chon.
  Cham 2: 3/29 nguoi chon.
  Cham 3: 10/29 nguoi chon.
  Cham 4: 13/29 nguoi chon.
  Cham 5: 13/29 nguoi chon.
  Cham 6: 12/29 nguoi chon.
  Cham 7: 9/29 nguoi chon.
  Cham 8: 13/29 nguoi chon.
  Cham 9: 14/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,24,
  25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,18,19,20,24,25,
  30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,16,18,19,20,30,34,35,
  36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,
  48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,63,64,65,68,69,70,73,74,
  75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  89,90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,18,19,20,30,34,35,36,
  37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,
  63,64,65,68,69,70,73,74,75,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 57 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,18,19,20,30,35,36,39,
  40,41,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,58,59,60,63,64,65,68,69,
  70,74,78,80,81,84,85,86,87,89,
  90,91,93,94,95,96,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,14,
  15,18,19,30,35,39,40,41,45,47,
  48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,
  65,68,69,70,74,78,80,81,84,85,
  86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,18,
  19,30,39,40,45,49,50,54,58,60,
  69,70,80,81,85,90,91,93,94,96,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,18,
  19,30,39,40,45,50,54,58,60,69,
  70,80,81,85,90,91,93,96,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  03,04,05,06,07,08,09,30,40,50,
  60,69,70,80,90,96,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 24/29 Win
  04,06,07,08,09,40,60,69,70,80,
  90,96,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 25/29 Win
  04,06,07,40,60,70,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 26/29 Win
  06,60,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 17/29 nguoi chon.
  Cham 1: 8/29 nguoi chon.
  Cham 2: 3/29 nguoi chon.
  Cham 3: 6/29 nguoi chon.
  Cham 4: 7/29 nguoi chon.
  Cham 5: 11/29 nguoi chon.
  Cham 6: 10/29 nguoi chon.
  Cham 7: 8/29 nguoi chon.
  Cham 8: 6/29 nguoi chon.
  Cham 9: 11/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 11/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,25,
  26,27,29,30,31,34,35,36,37,39,
  40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,25,
  26,29,30,31,34,35,36,37,39,40,
  41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,25,
  26,29,30,31,34,35,36,37,39,40,
  41,43,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,16,18,19,20,25,30,35,36,
  37,39,40,45,46,47,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,67,69,70,73,74,75,76,78,79,
  80,81,85,87,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 51 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,16,19,20,30,35,39,40,45,
  46,49,50,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,64,65,67,69,70,75,76,79,
  80,85,89,90,91,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,16,19,20,30,40,49,50,51,
  56,57,58,59,60,61,65,69,70,75,
  80,85,90,91,94,95,96,
  Dan 35 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,16,19,20,30,40,49,50,51,
  56,57,59,60,61,65,69,70,75,80,
  90,91,94,95,96,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,15,
  19,30,40,50,51,59,60,69,70,80,
  90,91,95,96,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,30,
  40,50,59,60,69,70,80,90,95,96,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,30,
  40,50,59,60,70,80,90,95,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 21/29 Win
  03,05,06,07,08,09,30,50,60,70,
  80,90,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/29 Win
  03,06,07,08,30,60,70,80,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/29 Win
  06,60,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  9,653
  Được thích:
  89,451
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 19/06/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  ...............................................................
  Cham 0: 12/29 nguoi chon.
  Cham 1: 6/29 nguoi chon.
  Cham 2: 1/29 nguoi chon.
  Cham 3: 4/29 nguoi chon.
  Cham 4: 5/29 nguoi chon.
  Cham 5: 7/29 nguoi chon.
  Cham 6: 4/29 nguoi chon.
  Cham 7: 7/29 nguoi chon.
  Cham 8: 5/29 nguoi chon.
  Cham 9: 7/29 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 8/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,25,
  27,29,30,31,34,35,37,39,40,41,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 9/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,20,30,
  31,34,35,37,39,40,41,43,45,47,
  48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,
  60,61,65,67,69,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,84,85,87,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 61 so. Thang neu it nhat 10/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,16,17,18,19,20,30,35,
  37,39,40,41,45,47,49,50,51,53,
  54,56,57,58,59,60,61,65,67,69,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  85,87,89,90,91,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 57 so. Thang neu it nhat 11/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,17,18,19,20,30,35,37,
  39,40,41,45,47,49,50,51,53,54,
  56,57,58,59,60,65,69,70,71,73,
  74,75,78,79,80,81,85,87,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 35 so. Thang neu it nhat 12/29 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,15,19,20,30,40,45,47,50,51,
  54,57,58,59,60,70,74,75,78,80,
  85,87,90,91,95,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 13/29 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,15,
  30,40,50,51,57,59,60,70,75,80,
  90,95,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 14/29 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,30,40,
  59,60,70,80,90,95,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 15/29 Win
  01,03,04,06,07,08,09,10,30,40,
  60,70,80,90,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 16/29 Win
  01,03,06,07,08,09,10,30,60,70,
  80,90,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 17/29 Win
  07,08,09,70,80,90,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 18/29 Win
  07,09,70,90,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 19/29 Win
  07,70,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 20/29 Win
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net