quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 772,207

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x
  Ngày 17/6: tạch
  Ngày 18/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/6: 8x7x6x5x4x


  Ngày 20/6

  (8 8 số)
  00,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  00,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,03,06,08,09,10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,25,26,28,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,50,51,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,97,99
  (5 8 số)
  00,08,09,10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,25,26,28,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,50,51,54,55,57,61,64,66,68,69,70,76,77,79,80,81,82,83,84,85,90,91,92,94,95,97,99
  (4 8 số)
  00,08,09,10,12,13,14,18,22,23,25,26,28,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,51,55,57,61,64,66,68,69,79,80,81,82,83,84,85,90,91,92,94,97,99
  (3 8 số)
  08,10,12,13,14,18,26,28,29,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,45,47,55,57,61,64,69,79,80,81,82,83,84,85,90,91,92,94,99
  (2 8 số)
  08,13,14,18,26,28,35,37,38,40,42,43,45,47,55,57,61,64,69,81,82,83,84,85,90,91,92,99


  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x
  Ngày 17/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/6: 8x
  Ngày 19/6: 8x7x6x5x

  Ngày 20/6

  (8 8 số)
  00,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  03,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,37,40,41,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  03,06,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,32,33,34,37,40,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,67,68,70,77,78,79,80,81,82,83,84,88,90,92,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  03,06,08,10,11,12,14,16,17,19,22,23,24,25,29,30,32,33,34,37,40,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,67,77,79,81,82,83,84,88,90,92,95,96,98,99
  (3 8 số)
  08,10,11,12,14,16,17,19,24,29,32,33,34,37,40,46,47,51,52,53,54,55,56,58,64,67,77,79,81,82,83,84,88,90,92,95,96,98
  (2 8 số)
  08,10,12,14,29,32,33,34,37,40,46,47,53,54,55,56,64,77,79,81,83,84,88,90,92,95,96,98
   
 2. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Lần này sẽ bỏ kiểu dàn Auto random , sẽ nên bằng phương pháp cá nhân và nên thủ công
  Mỗi bài viết đúng đủ mỗi ngày 70 Nike sẽ ra cho ae 1 dàn víp bất bại ở thể loại 2x3x4x5x6x7x cứ dưới 70 Nike nghỉ chốt luôn
  PS:
  Nhiều ae bảo Nike để làm zề.... Nó là tinh thần và là tình cảm của ae dành cho , chứ nó không ăn đc , hay không bán kiếm ra đc tiền , mà là động viên người nên số :
  Đời có lúc nọ lúc kia , nên voi xuống chó , lô đề cũng vậy , thấy sịt thì không Nike , thấy trúng thì Nike , dù trúng hay sịt từ bây giờ nếu mỗi bài viết không đủ 70 Nike nghỉ chốt , VN nói là làm ;a67
  Bắt đầu từ hôm nay làm lại : để ý sâu dòng 2x3x4x5x6x7x nó sẽ chuyên ăn khoảng đó và đều như vắt chanh là 4x5x6x


  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,02,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,98
  (6 8 số)
  00,02,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,39,40,41,42,43,45,48,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,64,67,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,98
  (5 8 số)
  00,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,39,40,41,42,43,45,48,51,54,55,57,58,59,67,69,70,71,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,89,90,91,92,93,95,98
  (4 8 số)
  06,07,09,11,12,14,15,16,17,20,21,23,24,25,27,28,31,32,33,34,36,39,40,41,42,45,48,51,55,58,59,67,70,76,78,79,80,81,82,83,84,86,89,90,91,93,95,98
  (3 8 số)
  06,07,09,11,12,14,15,16,17,20,21,23,24,25,27,28,31,32,34,36,40,41,42,45,48,55,58,59,70,78,79,80,84,86,90,91,93,98
  (2 8 số)
  09,12,14,15,20,21,23,25,27,28,32,34,36,40,41,42,45,48,55,58,59,70,78,80,84,86,91,93
  (1 8 số)
  12,15,21,25,27,28,34,45,48,55,59,70,78,80,84,86,91,93
  (0 8 số)
  27,28,34,45,48,55,86,91

  Kép bằng kép lệnh liên tiếp xảy ra thay nhau đồng quay vãi chưởng.......
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x
  Ngày 17/6: tạch
  Ngày 18/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 20/6: 8x7x6x5x4x3x2x


  Ngày 21/6

  (8 8 số)
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (7 8 số)
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,73,74,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98
  (6 8 số)
  00,02,03,05,07,08,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,39,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,73,74,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  (5 8 số)
  00,02,05,08,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,39,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,65,67,68,70,72,73,74,79,85,86,89,90,91,95,96,98
  (4 8 số)
  00,02,05,08,14,15,16,19,21,22,23,24,26,28,29,31,32,34,35,37,39,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,56,59,60,61,65,67,68,72,74,79,85,86,89,90,95,96,98
  (3 8 số)
  02,05,08,14,15,19,21,22,23,24,26,29,34,35,37,39,42,43,44,46,48,51,54,56,59,60,65,67,68,72,74,79,85,86,89,90,95,98
  (2 8 số)
  08,14,15,19,21,22,23,24,35,42,43,44,46,48,51,56,59,60,67,68,72,74,79,86,89,90,95,98


  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x
  Ngày 17/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/6: 8x
  Ngày 19/6: 8x7x6x5x
  Ngày 20/6: 8x7x6x5x4x

  Ngày 21/6


  (8 8 số)
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,65,66,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,03,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,38,39,40,41,44,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,65,66,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,95,96,97,99
  (5 8 số)
  00,03,07,08,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,38,39,40,41,44,48,49,50,51,52,53,54,57,58,61,62,65,66,67,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,88,90,92,95,96,99
  (4 8 số)
  03,07,08,11,12,13,14,18,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,38,39,40,41,44,48,49,50,51,52,54,57,58,61,62,66,73,74,75,76,77,78,83,84,88,90,92,95,96,99
  (3 8 số)
  03,07,08,11,12,13,14,18,25,26,27,28,29,33,34,38,39,40,41,44,48,54,57,58,61,62,66,73,74,77,78,83,84,88,92,95,96,99
  (2 8 số)
  03,07,08,12,14,18,25,27,28,33,38,40,44,48,58,61,62,66,73,74,78,83,84,88,92,95,96,99
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/5 :8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/5: 8x7x
  Ngày 24/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/5: tạch
  Ngày 27/5 : tạch
  Ngày 28,29/5: nghỉ
  Ngày 30/5: 8x7x6x
  Ngày 31/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/6: 8x
  Ngày 02/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 03/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/6: 8x7x
  Ngày 05/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/6: 8x
  Ngày 08/6: tạch
  ngày 09/6: 8x7x
  Ngày 10/6 : Nghỉ
  Ngày 11/6 : Nghỉ
  Ngày 12/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x
  Ngày 14/6: tạch
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/6: 8x7x6x
  Ngày 17/6: tạch
  Ngày 18/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 20/6: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/6: 8x


  Ngày 22/6
  Ngày 13/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/6: 8x7x6x5x
  Ngày 15/6: 8x7x6x5x
  Ngày 16/6: 8x7x6x5x
  Ngày 17/6: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/6: 8x
  Ngày 19/6: 8x7x6x5x
  Ngày 20/6: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/6: 8x7x6x5x4x3x

  Ngày 22/6
   
 5. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Lần này sẽ bỏ kiểu dàn Auto random , sẽ nên bằng phương pháp cá nhân và nên thủ công
  Mỗi bài viết đúng đủ mỗi ngày 70 Nike sẽ ra cho ae 1 dàn víp bất bại ở thể loại 2x3x4x5x6x7x cứ dưới 70 Nike nghỉ chốt luôn
  PS:
  Nhiều ae bảo Nike để làm zề.... Nó là tinh thần và là tình cảm của ae dành cho , chứ nó không ăn đc , hay không bán kiếm ra đc tiền , mà là động viên người nên số :
  Đời có lúc nọ lúc kia , nên voi xuống chó , lô đề cũng vậy , thấy sịt thì không Nike , thấy trúng thì Nike , dù trúng hay sịt từ bây giờ nếu mỗi bài viết không đủ 70 Nike nghỉ chốt , VN nói là làm ;a67
  Bắt đầu từ hôm nay làm lại : để ý sâu dòng 2x3x4x5x6x7x nó sẽ chuyên ăn khoảng đó và đều như vắt chanh là 4x5x6x

  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,71,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  (6 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,66,67,68,71,73,74,76,77,80,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,98
  (5 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,14,17,19,20,21,23,24,25,28,30,32,33,34,35,37,38,42,43,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,66,67,68,71,73,76,77,82,84,85,86,87,89,92,93,94,95,98
  (4 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,19,20,21,23,30,32,33,34,35,37,38,42,43,47,48,50,52,53,55,58,59,60,62,66,67,71,73,76,77,82,84,85,86,89,93,94,95,98
  (3 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,19,20,21,23,32,33,34,35,43,47,48,53,55,58,59,60,62,66,67,71,73,77,82,84,86,93,94,95
  (2 8 số)
  02,03,05,06,08,09,19,21,23,32,33,34,35,43,47,48,53,55,58,59,60,62,66,67,71,84,93,95
  (1 8 số)
  02,03,05,06,08,19,23,33,35,47,58,59,60,66,67,71,84,93
  (0 8 số)
  05,06,08,23,33,58,59,60

  Chạm cứng cựa 0257
  Ghép vòng 0257 ghép 1649 lót 38
  Ai kết zề nhặt nhé .... Thích 06,60,59 ;a23
  BTD: 60
   
 6. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,23,24,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,57,58,59,61,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,95,97,98
  (5 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,23,24,28,30,31,32,35,37,38,39,40,42,47,48,49,51,53,54,57,58,59,61,67,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,85,86,87,89,91,92,93,95,97,98
  (4 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,14,16,18,19,20,23,30,31,32,35,37,38,39,42,47,48,49,53,57,58,59,61,67,71,73,75,76,78,79,81,83,85,86,89,91,92,93,95,97,98
  (3 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,16,18,19,20,23,31,32,35,47,48,49,53,57,58,59,67,71,73,75,76,78,79,83,86,89,91,93,95,97,98
  (2 8 số)
  01,02,03,08,09,18,19,23,31,32,35,47,48,49,53,57,58,59,67,71,73,75,78,79,83,91,93,95
  (1 8 số)
  01,02,03,08,18,23,47,49,57,58,59,67,71,78,79,83,91,93
  (0 8 số)
  01,02,03,08,18,23,79,83
   
 7. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Mọi người có thể ủng hộ diễn đàn để làm quỹ trao giải cho các Events hàng tháng bằng cách chuyển khoản cho Mod thanhmai9557. STK: 0510130704008. Đàm Thị Thanh Mai. Ngân hàng MBBank- Ngân hàng quân đội chi nhánh Hà Nội.
  Cần ghi rõ: Nội dung topic ủng hộ và Tên nick để cập nhật danh sách.
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Bác @Doanchunghd đang bắt nét nên tạm thời mình dừng đưa bài lên để ae tập trung cho đỡ loãng. Chúc ae ăn dài với dây của bác ý nhé.
   
 9. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/06: 9x8x
  24/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,02,03,04,09,10,12,16,17,21,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,02,03,04,09,10,12,16,17,21,32,34,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,02,03,04,10,12,16,17,21,32,34,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,50,52,54,57,59,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  00,02,03,10,12,17,21,34,41,42,43,45,46,47,48,50,52,54,57,59,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,81,82,83,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (3 8 số)
  00,02,03,10,12,17,34,41,42,43,46,48,50,54,57,62,63,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,81,82,86,87,89,90,91,92,93,97,98
  (2 8 số)
  00,02,03,10,12,17,34,41,42,43,46,50,57,68,69,70,72,73,74,75,76,77,81,86,87,89,90,91
  (1 8 số)
  00,02,03,10,17,34,41,50,57,68,74,76,77,81,86,89,90,91
  (8 số)
  00,02,34,41,57,68,86,91
   
 10. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  Các cụ có thích đánh chão (hay còn gọi là đánh tất tay , cứ trúng được bao nhiêu đánh hết , dừng khi mình muốn nghỉ)
  Ae muốn chiến , thì lại nên cho ae 1 dàn chão đúng 70 số (vì mới tìm ra được một câu cầu chão cực chất , hôm nay áp dụng luôn vào dàn 9x-0x luôn đó)
  Dừng ở mốc 4 ngày sẽ đc 3 lần vốn gốc bỏ ra
  Dừng ở mốc 5 ngày sẽ đc 4,5 lần vốn gốc bỏ ra
  Để biết ae muốn chơi hãy NIKE đủ 100 NIKE
  Mai hoặc là đầu tháng sau tốt ngày , lại nên cho ae 1 dàn Víp chão 70 số
  ;a67
   

  Các file đính kèm:

 11. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  678
  Được thích:
  21,041
  Điểm thành tích:
  93
  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/06: 9x8x
  24/06: 9x8x7x6x
  25/06:
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Thủ quỹ báo nhận ủng hộ của bạn @Bonsai6868 :200k. Cảm ơn bạn, danh sách up trang 1
   
 13. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  374
  Được thích:
  2,972
  Điểm thành tích:
  93
  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/06: 9x8x
  24/06: 9x8x7x6x
  25/06: DO A @Doanchunghd CÓ VIỆC BẬN THỜI GIAN NÀY NÊN A CÓ GỬI DÀN HẰNG NGÀY CHO MÌNH VÀ BẢO MÌNH ĐĂNG LÊN CHO AE TK. CẢM ƠN A NHIỀU ! VÀ CHÚC A LUÔN MẠNH KHOẺ VÀ BẮT ĐÂU CHUẨN ĐẤY CHO AE LÊN BỜ !

  (9 5 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  00,01,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,04,07,09,10,11,12,13,14,17,20,21,23,24,30,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,04,09,10,11,12,14,17,20,21,23,24,30,33,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  01,04,09,10,12,14,17,20,21,23,24,30,33,42,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98
  (4 8 số)
  01,09,10,17,20,21,23,24,30,33,42,44,45,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,68,69,71,73,74,75,76,77,78,80,82,84,85,86,87,88,89,90,92,95,97,98
  (3 8 số)
  01,09,10,17,21,23,24,42,44,45,51,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,68,69,71,73,74,75,76,78,80,82,85,86,88,89,97,98
  (2 8 số)
  09,10,17,21,23,24,42,44,45,51,53,54,57,58,59,60,62,64,66,68,69,71,75,76,82,88,89,98
  (1 8 số)
  09,10,21,23,24,42,45,51,53,57,60,62,68,71,82,88,89,98
  (8 số)
  21,42,51,53,60,62,68,98
  DÀN CHÃO 70 SỐ A ẤY NHẮC ĐẾN NGÀY HÔM QUA ,BẮT ĐẦU HÔM NAY LÊN .
  Chão
  (7 0 Số)
  00,01,04,07,09,10,11,12,14,17,20,21,23,24,30,33,34,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  MỌI CON SỐ VÀ DÀN ĐỀU THUỘC BẢN QUYỀN CỦA A DOANCHUNG ,MÌNH CHỈ LÀ NGƯỜI ĐĂNG LÊN HỘ THÔI NHÉ AE !
   
 14. Tranduz

  Tranduz Lính mới

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  1
  Được thích:
  17
  Điểm thành tích:
  13
 15. hamchoithikho

  hamchoithikho Lính mới

  Tham gia:
  5/5/19
  Bài viết:
  105
  Được thích:
  239
  Điểm thành tích:
  43
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Post hộ bác @Doanchunghd do bận việc vui riêng nhưng vẫn dành thời gian cho đam mê của ae 4rum.

  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06 :9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/06: 9x8x
  24/06: 9x8x7x6x
  25/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  26/6:

  (9 5 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,30,31,33,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,30,31,33,39,40,41,43,45,46,48,49,53,54,56,58,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,16,17,19,30,31,33,40,41,43,45,46,49,53,54,56,58,59,60,61,64,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  01,02,03,06,09,10,12,16,17,19,30,31,33,40,41,43,45,46,49,53,54,56,58,59,60,61,64,66,67,70,72,74,75,78,80,81,82,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97
  (3 8 số)
  01,02,06,12,16,17,30,31,33,40,41,43,46,49,53,54,56,59,64,66,67,70,72,74,75,78,81,82,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97
  (2 8 số)
  01,06,12,16,17,33,40,41,43,46,49,54,56,59,64,67,70,72,74,75,81,87,88,89,91,92,93,94
  (1 8 số)
  01,06,12,17,33,40,41,46,49,54,56,70,75,81,88,89,92,94
  (8 số)
  01,17,41,56,75,81,88,89


  Dàn chão 70 số
  25/06: Nhận 85
  Ngày 26/6:
  (6 7 Số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,16,17,18,19,20,30,31,33,39,40,41,43,45,46,48,49,53,54,56,58,59,60,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Ae để ý like cho nó đủ số lượng để động viên bác ấy nhé.
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Bỏ hết thống kê cũ.
  Ngày 26/6

  (8 8 số)
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,52,54,55,56,59,61,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  (6 8 số)
  00,02,03,05,06,07,10,11,12,15,16,18,19,20,23,24,25,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,52,54,55,56,59,63,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,98
  (5 8 số)
  02,03,05,06,07,10,11,12,15,16,19,20,23,24,25,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,52,54,55,56,59,63,67,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,87,88,90,91,94,95,98
  (4 8 số)
  02,03,05,06,11,12,15,16,19,20,23,24,25,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,52,54,55,56,59,72,74,76,78,80,81,82,83,85,87,88,90,91,94,95
  (3 8 số)
  02,05,06,11,15,16,19,20,23,24,25,29,32,34,35,37,40,41,42,44,47,54,55,59,72,74,76,78,80,81,82,83,85,87,88,90,91,94
  (2 8 số)
  02,05,06,11,16,20,23,29,37,40,41,42,44,47,59,72,74,76,78,80,81,82,83,85,87,88,90,94
   
  Taliban111, deptraisky, Tranduz90 thành viên khác Thích điều này.
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Post hộ bác @Doanchunghd do bận việc vui riêng nhưng vẫn dành thời gian cho đam mê của ae 4rum.

  17/06: 9x8x7x6x5x4x
  18/06 :9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  19/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  20/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  21/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  22/06: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/06: 9x8x
  24/06: 9x8x7x6x
  25/06: 9x8x7x6x5x4x3x
  26/06: 9x8x7x6x5x
  27/06:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,07,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,27,28,30,33,35,37,39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,02,03,04,05,07,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,27,28,35,37,39,44,45,46,50,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,02,03,04,05,07,12,14,15,16,20,21,23,28,45,50,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  00,02,03,05,07,12,15,16,21,50,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97,98
  (3 8 số)
  03,07,12,15,16,21,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,70,71,73,74,75,76,77,80,81,82,83,85,86,87,90,92,93,95,96,97
  (2 8 số)
  03,07,15,16,52,57,58,59,60,61,62,63,65,67,71,73,76,77,80,81,82,85,87,90,92,95,96,97
  (1 8 số)
  03,15,52,57,58,59,60,61,67,73,77,81,85,87,90,92,95,96
  (8 số)
  15,52,59,60,61,73,95,96  Dàn chão 70 số
  25/06: Nhận 85
  26/06: Nhận 90
  27/06:
  (7 1 Số)
  00,02,03,04,05,07,12,14,15,16,20,21,22,23,25,26,27,28,30,33,35,37,39,41,44,45,46,50,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  12,284
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Bỏ hết thống kê cũ.
  Ngày 26/6: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 27/6

  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,94,95,96,97
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,09,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,94,95
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,09,11,12,14,15,16,18,21,22,25,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,94,95
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,09,11,12,16,18,21,22,25,29,30,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,66,67,68,71,72,73,74,75,78,79,81,82,83,85,87,88,89,92,94,95
  (4 8 số)
  00,02,03,04,05,11,12,16,18,21,22,25,30,36,37,38,39,40,42,43,45,47,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,67,68,72,73,74,75,78,79,81,82,83,85,87,88,89,95
  (3 8 số)
  02,03,04,05,11,12,21,22,30,36,37,38,39,40,43,45,47,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,67,68,72,73,78,82,83,85,87,88,89
  (2 8 số)
  02,03,04,12,21,22,30,37,38,39,43,45,52,53,54,56,58,63,64,67,68,72,78,82,83,85,87,89
  (1 8 số)
  04,38,43,45,52,53,54,56,64,67,68,72,78,82,83,85,87,89
  (0 8 số)
  45,52,53,68,78,83,85,87
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net