DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/22.

Lượt xem: 77,614

 1. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  467
  Được thích:
  3,632
  Điểm thành tích:
  93
  25/1
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,04,05,06,09,12,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  01,04,05,06,09,12,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  5x
  01,09,19,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  4x
  01,09,19,23,25,26,27,28,29,30,31,34,38,42,43,51,52,54,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  3x
  01,09,19,23,25,26,27,28,29,30,31,34,38,42,43,51,52,54,58,59,64,65,67,68,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98
  2x
  19,23,25,26,27,28,29,30,31,34,38,42,43,51,52,54,58,59,64,65,67,68,85,86,88,89,91,95
  1x
  38,42,43,51,52,54,58,59,64,65,67,68,85,86,88,89,91,95
  0x
  67,68,85,86,88,89,91,95
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67897 thành viên khác Thích điều này.
 2. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  740
  Được thích:
  9,531
  Điểm thành tích:
  93
  25/1
  9x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  8x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,95,96,97,99
  7x
  02,03,04,06,07,08,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,81,82,86,87,88,90,95,96,97,99
  6x
  02,03,04,06,07,08,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,75,77,78,79,81,82,86,87,88,95,96,97,99
  5x
  02,03,04,12,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,75,77,78,79,81,82,86,87,88,95,96,97,99
  4x
  03,04,12,18,21,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,75,77,78,79,82,86,95,96,99
  3x
  03,04,12,18,21,23,24,25,30,32,33,34,35,36,40,42,43,44,45,46,52,53,54,57,61,62,65,68,69,70,71,72,77,82,86,95,96,99
  2x
  03,04,12,18,21,23,24,25,30,32,33,34,35,36,40,42,43,44,45,70,71,72,77,82,86,95,96,99
  1x
  03,04,12,18,21,23,24,25,30,32,33,34,35,36,86,95,96,99
  0x
  04,12,18,21,23,24,25,30
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67898 thành viên khác Thích điều này.
 3. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,552
  Được thích:
  22,171
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  01,03,04,05,06,10,12,13,14,15,19,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  01,03,04,05,06,10,12,13,14,15,19,21,23,24,25,30,31,32,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  01,03,04,05,06,10,12,13,14,15,19,21,23,24,25,30,31,32,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,63,64,65,69,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  01,03,04,05,06,10,12,13,14,15,19,21,23,24,25,30,31,32,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,63,64,65,69,73,74,75,83,91,95,96,97
  3x
  14,15,21,23,24,25,30,31,32,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,63,64,65,69,73,74,75,83,91,95,96
  2x
  14,15,40,41,42,45,46,47,50,51,52,54,55,56,57,59,60,63,64,65,69,73,74,75,83,91,95,96
  1x
  14,15,41,46,51,56,60,63,64,65,69,73,74,75,83,91,95,96
  0x
  41,46,51,56,64,65,69,96
   
  mr8386, MoneyCat, kokono20228 thành viên khác Thích điều này.
 4. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,938
  Được thích:
  66,536
  Điểm thành tích:
  113
  25/1/2023
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,92,94,95,96,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,38,40,42,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,70,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,92,95,97
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,20,25,26,27,28,30,31,35,36,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,70,72,75,76,78,80,81,82,85,86,87,90,95
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,26,27,28,30,35,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,67,68,70,72,75,76,78,80,82,85,86,87,90,95
  3x
  05,15,25,26,27,28,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,67,68,72,75,76,78,82,85,86,87,95
  2x
  05,15,25,26,28,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,67,68,75,76,78,82,85,86,87,95
  1x
  05,15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75,85,95
  0x
  05,25,35,50,52,56,59,65,95
   
  mr8386, MoneyCat, Pele678910 thành viên khác Thích điều này.
 5. X2X3X4

  X2X3X4 Tổ cơ động - phản ứng nhanh Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  982
  Được thích:
  6,963
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  25/01/2023
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  01,03,06,08,09,10,12,13,15,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,03,06,08,10,12,13,15,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98
  5x
  01,03,06,08,10,12,13,15,17,19,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,39,46,48,49,51,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98
  4x
  06,10,12,13,15,17,19,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,39,46,48,49,51,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,82,84,85,86,87,88,91,93,94,96
  3x
  06,13,17,19,23,26,28,31,32,36,37,46,48,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,82,84,85,86,87,88,91,93,94,96
  2x
  06,13,17,19,23,26,28,31,32,36,37,46,48,60,62,63,64,68,71,73,78,82,84,86,87,88,91,96
  1x
  13,19,26,28,31,46,62,64,68,71,73,78,82,84,86,87,88,91
  0x
  26,46,62,64,68,86,88,91
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67899 thành viên khác Thích điều này.
 6. DBP

  DBP Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  782
  Được thích:
  6,316
  Điểm thành tích:
  93
  25/1 CHÚC ACE RỰC RỠ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI (NĂM QUÝ MÃO)
  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,04,05,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,31,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,65,66,68,69,71,72,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  5x
  05,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,24,25,27,28,29,31,34,35,36,38,39,41,43,44,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,65,66,69,71,72,74,75,79,82,83,84,85,90,91,92,93,94,95,96
  4x
  05,11,12,14,15,17,21,25,27,28,29,34,35,41,43,44,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,65,66,69,71,72,74,75,79,82,83,84,85,90,91,92,93,94,95,96
  3x
  12,14,17,21,25,27,28,29,34,35,41,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,65,69,71,72,74,75,79,82,84,85,91,92,93,95
  2x
  12,14,21,25,27,28,29,34,43,45,47,48,51,52,53,54,57,58,59,61,65,69,71,72,75,79,82,85
  1x
  12,14,21,25,27,28,48,57,58,59,61,65,69,71,72,75,79,85
  0x
  14,21,25,27,28,48,61,65
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67898 thành viên khác Thích điều này.
 7. thichoc

  thichoc Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  639
  Được thích:
  3,359
  Điểm thành tích:
  93
  25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,17,20,23,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,17,20,23,24,25,26,27,30,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,84,85,87,90,94,95,96,97
  5x
  02,03,04,05,06,07,08,14,20,23,24,25,30,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,84,85,87,90,94,95,97
  4x
  02,03,04,05,06,07,08,14,20,23,24,25,30,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,70,73,74,75,78,80,84,85,87,95
  3x
  02,05,07,14,20,25,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,70,73,74,75,78,80,84,85,87,95
  2x
  02,05,07,14,20,25,35,36,37,41,45,46,47,50,52,53,54,56,57,59,63,64,65,70,73,74,75,95
  1x
  02,05,20,35,45,47,50,53,54,56,63,64,65,70,73,74,75,95
  0x
  45,47,50,53,54,56,65,74
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67899 thành viên khác Thích điều này.
 8. mr8386

  mr8386 Lính mới

  Tham gia:
  15/12/20
  Bài viết:
  170
  Được thích:
  1,352
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép mod Quedau, đầu xuân năm mới chúc ace trong topic luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.
   
  Sudichoi, MoneyCat, Pele678910 thành viên khác Thích điều này.
 9. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,53,55,56,58,59,60,62,64,65,67,69,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,08,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,46,47,49,51,53,55,56,58,60,62,64,65,67,69,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,08,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,26,28,29,31,32,34,35,37,38,39,41,42,44,46,49,51,53,55,56,58,62,64,65,67,69,71,72,73,76,79,80,81,82,83,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  00,12,14,15,17,19,20,21,26,28,31,34,35,37,38,39,41,46,49,51,53,55,56,58,62,64,65,67,69,71,72,73,76,79,80,81,82,83,85,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  00,12,15,17,19,21,26,28,31,35,37,38,39,41,46,51,53,56,58,62,64,65,67,69,71,73,76,79,80,82,83,88,91,92,93,94,95,97
  2x
  15,19,21,26,31,35,37,38,39,41,46,51,53,56,62,64,65,67,71,73,76,82,83,88,91,92,94,97
  1x
  15,19,26,35,38,46,51,56,62,64,67,71,73,76,83,88,91,94
  0x
  19,26,38,46,62,64,73,91
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67899 thành viên khác Thích điều này.
 10. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lính mới

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  280
  Được thích:
  1,754
  Điểm thành tích:
  93
  25/1
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,85,87,89,90,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,04,05,06,07,09,10,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,67,69,70,71,72,73,75,76,78,80,82,83,85,87,89,90,93,94,95,96,99
  5x
  02,04,05,06,09,10,13,17,19,21,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,40,41,42,43,45,48,49,50,52,53,54,57,58,59,60,62,64,67,69,70,71,72,73,75,76,78,80,82,83,85,87,89,90,93,94,95,96,99
  4x
  02,04,05,06,10,13,17,19,21,25,26,27,28,29,36,37,40,41,42,43,45,52,53,54,57,58,59,62,64,67,69,70,71,73,75,76,78,80,82,83,85,87,89,90,93,94,95,99
  3x
  02,04,05,06,17,19,26,27,28,29,36,37,40,41,42,43,45,52,53,54,57,59,62,67,69,70,71,73,75,76,78,80,83,85,93,94,95,99
  2x
  02,04,05,06,17,19,26,27,28,29,36,52,53,54,57,59,62,67,70,73,75,80,83,85,93,94,95,99
  1x
  05,06,17,19,26,28,52,53,54,57,62,67,70,73,75,93,94,99
  0x
  17,52,53,54,57,62,67,99
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67897 thành viên khác Thích điều này.
 11. namtrungbac

  namtrungbac Lính mới

  Tham gia:
  9/7/22
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  2,164
  Điểm thành tích:
  93
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,05,07,09,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,87,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,05,07,11,12,13,14,17,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,87,92,93,94,95,97,99
  4x
  04,05,07,11,13,14,17,21,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,52,54,55,57,59,70,71,72,73,74,75,77,79,84,87,92,93,94,95,97,99
  3x
  04,07,11,14,22,23,24,25,27,29,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,47,49,52,54,55,57,59,70,72,73,74,75,77,79,92,94,95,97,99
  2x
  07,11,14,22,24,25,27,34,41,42,43,44,45,47,49,52,54,55,57,59,72,74,75,77,79,94,95,97,99
  1x
  22,25,27,43,44,45,47,49,52,54,55,57,59,72,74,75,77,94,95
  0x
  22,27,44,47,54,57,74,75,77
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67897 thành viên khác Thích điều này.
 12. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,936
  Được thích:
  28,707
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023
  Ngày 01/01:6x=4đ
  Ngày 02/01:8x=2đ
  Ngày 03/01:4x=6đ
  Ngày 04/01:1x=9đ
  Ngày 05/01:0x=10đ
  Ngày 06/01:0x=10đ
  Ngày 07/01:3x=7đ
  Ngày 08/01:MISS=0đ
  Ngày 09/01:2x=8đ
  Ngày 10/01:5x=5đ
  Ngày 11/01:4x=6đ
  Ngày 12/01:9x=1đ
  Ngày 13/01:4x=6đ
  Ngày 14/01:0x=10đ
  Ngày 15/01:0x=10đ
  Ngày 16/01:2x=8đ
  Ngày 17/01:9x=1đ
  Ngày 18/01:4x=6đ
  Ngày 19/01:9x=1đ
  Ngày 20/01:0x=10đ
  21/01-24/01= tết
  Tổng điểm:4+2+6+9+10+10+7+0+8+5+6+1+6+10+10+8+1+6+1+10=120đ
  Ngày 25/01
  (9 4 số)
  00,02,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,02,05,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,02,05,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,91,92,94,95,96,97,99
  (6 9 số)
  02,05,07,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,91,92,95,96,97,99
  (5 9 số)
  02,05,07,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,92,95,97
  (4 9 số)
  02,07,20,23,25,26,27,28,29,32,34,35,37,42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,92,95,97
  (3 9 số)
  02,07,20,23,25,26,27,28,29,32,35,37,52,53,56,57,58,59,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,92,95,97
  (2 9 số)
  02,07,20,23,25,26,27,28,29,32,35,37,52,53,57,58,62,70,72,73,75,78,82,84,85,87,92,95,97
  (1 9 số)
  02,07,20,25,28,32,35,37,52,53,57,58,70,73,75,78,82,85,87
  (9 số)
  35,37,52,53,58,73,78,85,87
   
  mr8386, MoneyCat, Pele67896 thành viên khác Thích điều này.
 13. Bestboy

  Bestboy Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  573
  Được thích:
  2,937
  Điểm thành tích:
  93
  25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  02,03,05,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,34,35,38,40,41,42,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,34,35,40,41,42,45,46,47,48,50,51,58,59,61,62,63,64,65,66,68,70,72,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,90,91,92,96,97,98
  4x
  03,07,11,13,14,15,17,19,21,23,24,26,28,29,34,35,40,41,42,45,46,47,50,51,58,59,61,62,63,64,65,66,72,75,77,78,79,80,81,83,85,86,88,90,91,92,97,98
  3x
  03,07,11,13,14,19,21,24,26,28,29,34,35,40,41,42,45,47,50,51,58,61,62,63,65,66,72,75,79,81,83,85,86,88,91,92,97,98
  2x
  03,13,14,19,21,26,28,35,40,41,42,47,50,51,58,61,62,63,65,66,75,79,81,85,86,88,97,98
  1x
  03,13,14,21,26,28,35,40,41,50,51,62,66,75,79,81,86,98
  0x
  03,40,62,66,79,81,86,98
   
  mr8386, MoneyCat, giolao8 thành viên khác Thích điều này.
 14. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,070
  Được thích:
  26,532
  Điểm thành tích:
  113
  25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,13,14,15,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,33,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,06,07,08,11,13,14,15,18,19,22,24,27,28,29,33,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,83,85,86,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,07,08,11,13,15,22,24,27,28,33,35,36,38,39,40,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,57,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,83,86,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,08,11,13,15,22,24,27,28,33,35,38,39,40,44,48,49,51,52,55,57,59,60,64,65,67,68,69,71,72,74,77,79,80,81,83,86,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  3x
  00,02,03,08,11,13,15,22,24,35,39,44,48,49,51,52,55,57,60,64,65,67,68,69,71,72,74,77,81,83,86,88,89,91,93,94,95,98,99
  2x
  02,03,08,11,13,15,22,24,35,39,48,49,51,52,57,64,68,69,71,72,77,81,83,86,89,91,93,94,95
  1x
  03,08,13,22,24,35,39,48,51,52,64,68,69,71,77,86,89,93,95
  0x
  35,39,52,68,69,71,86,93,95
   
  mr8386, MoneyCat, giolao8 thành viên khác Thích điều này.
 15. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  593
  Được thích:
  4,158
  Điểm thành tích:
  93
  25/1/2023: ĐK 1 slot post dàn năm mới. CHÚC NĂM MỚI CHIẾN THẮNG
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,14,16,18,19,20,22,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,16,19,20,22,29,30,33,37,38,39,40,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,16,19,20,22,29,30,33,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,09,10,11,16,19,20,22,29,30,33,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  30,33,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  3x
  49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  2x
  60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  1x
  73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  0x
  90,91,92,93,94,95,96,99
   
  AdidasSt, mr8386, MoneyCat7 thành viên khác Thích điều này.
 16. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  118
  Được thích:
  890
  Điểm thành tích:
  93
  01/1 7x
  02/1 3x
  03/1 4x
  04/1 4x
  05/1 8x
  06/1 8x
  07/1 6x
  08/1 2x
  09/1 2x
  10/1 6x
  11/1 4x
  12/1 4x
  13/1 0x (xl mod và ae cứ nghĩ post rồi)
  14/1 0x
  15/1 2x
  16/1 6x
  17/1 3x
  18/1 3x
  19/1 7x
  20/1 5x
  25/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,45,47,49,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,36,38,40,45,47,49,54,56,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,21,22,27,29,30,31,36,38,40,45,47,49,54,56,58,59,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,18,21,22,27,29,30,31,36,38,40,45,47,49,54,56,58,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  00,01,03,04,09,10,12,21,27,29,30,31,36,38,40,45,47,49,54,56,58,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,84,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  00,01,03,10,12,21,29,30,38,47,49,56,58,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,84,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  00,03,10,12,21,29,30,38,47,49,56,58,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,84
  1x
  00,21,29,30,38,58,64,65,66,67,69,73,75,78,79,80,82,84
  0x
  30,38,67,69,73,75,78,79
   
  AdidasSt, mr8386, MoneyCat6 thành viên khác Thích điều này.
 17. Cuc84

  Cuc84 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,094
  Được thích:
  7,885
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,33,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,06,07,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,34,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,56,57,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,84,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  01,06,10,12,14,15,17,19,21,22,24,26,27,29,34,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,56,60,62,64,65,67,69,71,72,74,76,77,79,84,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  01,06,10,12,14,15,17,19,21,22,24,26,27,29,41,42,44,46,47,49,51,60,62,64,67,69,71,72,74,76,77,79,91,92,94,96,97,99
  2x
  12,17,21,22,24,26,27,29,42,44,46,47,49,62,64,67,69,71,72,74,76,77,79,92,94,96,97,99
  1x
  22,24,27,29,42,44,47,49,67,72,74,76,77,79,92,94,97,99
  0x
  22,27,44,49,72,77,94,99
   
  AdidasSt, mr8386, MoneyCat6 thành viên khác Thích điều này.
 18. Phuquyphattai

  Phuquyphattai Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  25/7/21
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  967
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 25/01
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,04,05,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,02,05,07,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98
  6x
  02,05,07,12,13,14,18,20,21,24,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,98
  5x
  02,05,07,12,14,18,20,21,24,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,70,71,72,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,95,96,98
  4x
  02,05,07,12,14,18,20,21,30,31,32,34,35,36,38,42,43,45,48,52,54,56,57,58,62,63,64,65,70,71,72,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,95,96,98
  3x
  02,05,07,12,14,18,20,21,30,31,32,34,35,36,38,42,43,45,48,52,54,56,57,58,63,71,74,75,81,82,83,84,87,92,93,95,96,98
  2x
  02,05,12,18,21,32,34,35,36,38,43,48,52,54,56,57,71,74,75,81,82,83,84,87,92,93,96,98
  1x
  05,12,32,34,38,43,48,52,54,56,57,74,75,81,82,84,87,98
  0x
  05,32,38,52,56,57,75,82,98
   
  AdidasSt, Cakiempro68, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 19. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,290
  Được thích:
  8,080
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,34,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,34,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,34,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,59,61,62,66,67,69,70,71,73,74,75,76,79,81,83,84,88,89,91,92,94,95,96,97,98
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,34,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,59,61,62,66,67,69,70,71,73,74,75,76,79,81,83,84,88,89,91,92,94,95,96,97,98
  4x
  23,24,25,26,27,29,31,34,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,59,61,62,66,67,69,70,71,73,74,75,76,79,81,83,84,88,89,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,59,61,62,66,67,69,70,71,73,74,75,76,79,81,83,84,88,89,91,92,94,95,96,97,98
  2x
  51,52,57,59,61,62,66,67,69,70,71,73,74,75,76,79,81,83,84,88,89,91,92,94,95,96,97,98
  1x
  71,73,74,75,76,79,81,83,84,88,89,91,92,94,95,96,97,98
  0x
  89,91,92,94,95,96,97,98
   
  AdidasSt, Cakiempro68, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 20. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,175
  Được thích:
  13,459
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98
  6x
  00,02,03,04,05,06,08,10,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,96,98
  5x
  00,03,04,05,08,14,15,18,20,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,92,93,96
  4x
  00,04,05,08,14,18,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,85,86,88
  3x
  04,08,24,28,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,52,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,85,86,88
  2x
  08,28,34,35,36,38,40,41,42,43,44,46,48,53,60,61,62,63,64,65,66,68,81,82,83,84,86,88
  1x
  34,38,42,43,44,48,60,61,62,63,64,65,66,68,81,82,83,86
  0x
  62,63,64,66,68,81,82,83
   
  Cakiempro68, mr8386, AdidasSt6 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net