DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/22.

Lượt xem: 77,568

 1. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  740
  Được thích:
  9,531
  Điểm thành tích:
  93
  26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,72,73,74,76,77,78,80,82,84,85,87,88,89,90,93,96,98,99
  6x
  01,02,06,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,72,73,74,76,77,78,80,82,84,85,87,88,89,90,93,96,98,99
  5x
  01,02,06,10,11,12,16,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,72,73,74,76,77,78,80,82,84,85,87,88,90
  4x
  01,02,06,10,11,12,16,20,21,23,24,25,28,32,35,36,37,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,72,73,74,80,84,85,88,90
  3x
  01,02,06,10,11,12,16,20,21,23,24,25,28,32,36,37,39,42,47,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,64,65,66,72,80,84,85,88,90
  2x
  01,02,06,10,11,12,16,20,21,23,24,25,28,32,36,37,39,58,62,64,65,66,72,80,84,85,88,90
  1x
  01,02,06,10,11,12,16,20,21,23,24,25,72,80,84,85,88,90
  0x
  01,02,06,10,11,12,16,90
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838612 thành viên khác Thích điều này.
 2. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lính mới

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  280
  Được thích:
  1,754
  Điểm thành tích:
  93
  26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,16,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,47,48,49,50,51,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,72,73,77,78,79,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,96,97,99
  5x
  00,02,03,04,05,06,07,09,14,15,20,22,23,24,26,27,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,47,48,49,50,51,58,60,63,66,67,68,69,70,72,77,78,79,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,96,97,99
  4x
  00,02,03,04,05,06,07,14,15,20,22,23,24,27,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,48,49,51,58,60,63,66,68,69,70,72,77,79,83,84,85,86,92,94,96,97,99
  3x
  00,02,03,04,05,06,20,22,23,24,27,29,30,32,33,36,37,39,40,41,48,49,51,58,63,66,68,70,72,77,79,83,84,85,86,92,94,97
  2x
  00,02,03,04,05,06,20,22,27,29,30,33,39,40,49,51,58,63,66,70,72,77,79,85,86,92,94,97
  1x
  02,03,04,06,20,22,27,30,33,39,40,70,72,77,79,92,94,97
  0x
  04,22,40,72,77,79,94,97
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838612 thành viên khác Thích điều này.
 3. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,552
  Được thích:
  22,171
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,46,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,46,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,37,38,39,40,41,42,46,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,38,40,41,50,51,60,61,63,64,65,68,69,70,71,73,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,38,40,41,50,51,60,61,69,70,71,80,81,82,83,88,90,91,92,93,95,96,97
  3x
  01,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,38,40,41,50,51,60,61,69,70,71,80,81,82,83,90,91,92,96
  2x
  01,06,10,14,15,19,28,29,30,31,38,40,41,50,51,60,61,69,70,71,80,81,82,83,90,91,92,96
  1x
  01,06,10,14,15,19,41,51,60,71,80,81,82,83,90,91,92,96
  0x
  10,14,15,19,41,51,60,91
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 4. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  118
  Được thích:
  889
  Điểm thành tích:
  93
  01/1 7x
  02/1 3x
  03/1 4x
  04/1 4x
  05/1 8x
  06/1 8x
  07/1 6x
  08/1 2x
  09/1 2x
  10/1 6x
  11/1 4x
  12/1 4x
  13/1 0x
  14/1 0x
  15/1 2x
  16/1 6x
  17/1 3x
  18/1 3x
  19/1 7x
  20/1 5x
  25/1 2x
  26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29,31,33,37,38,39,40,42,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,24,28,29,31,33,37,38,39,40,42,46,47,48,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,10,11,13,15,19,20,22,24,28,29,31,33,37,38,39,40,42,46,47,48,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,93,94,96,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,06,10,11,13,15,19,20,22,24,28,29,31,33,37,38,39,40,42,46,47,48,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,76,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,94,96,98,99
  4x
  00,01,02,04,06,10,13,15,22,24,29,31,33,38,40,42,46,47,48,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,76,78,80,81,85,87,89,90,94,96,98,99
  3x
  01,04,06,10,13,15,22,24,29,31,33,38,40,42,47,51,58,60,61,62,63,65,67,69,70,71,72,76,78,80,81,85,87,89,90,94,96,98
  2x
  04,06,10,13,15,22,24,29,31,33,38,40,42,47,51,58,60,61,62,63,65,69,70,71,72,76,78,80
  1x
  13,15,22,24,38,40,42,47,51,58,60,69,70,71,72,76,78,80
  0x
  24,38,58,60,69,70,71,72
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 5. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  593
  Được thích:
  4,157
  Điểm thành tích:
  93
  26/1/2023: ĐK 1 slot post dàn năm mới. CHÚC NĂM MỚI CHIẾN THẮNG
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,77,78,80,82,84,86,87,89,91,92,93,95,96,98
  5x
  00,02,06,11,15,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,76,77,78,80,82,84,86,87,89,91,92,93,95,96
  4x
  00,02,06,11,20,24,25,27,28,29,30,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,78,80,82,86,87,91,92,93,95
  3x
  00,02,06,11,20,24,25,27,36,39,40,41,42,43,45,46,48,51,53,54,56,59,62,64,65,67,68,71,76,78,80,82,86,87,91,92,93,95
  2x
  00,02,06,11,20,24,46,51,53,54,56,59,62,64,65,67,68,71,76,78,80,82,86,87,91,92,93,95
  1x
  00,59,62,64,65,67,68,71,76,78,80,82,86,87,91,92,93,95
  0x
  68,71,76,78,80,82,86,87
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 6. thichoc

  thichoc Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  639
  Được thích:
  3,359
  Điểm thành tích:
  93
  26/1
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,81,82,83,84,85,86,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  02,04,05,06,12,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,81,82,83,84,85,86,91,92,94,95,96
  5x
  02,04,05,06,12,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,31,32,34,35,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,73,74,75,76,82,83,84,85,86,91,92,94,95,96
  4x
  02,06,12,14,15,20,21,23,24,25,26,31,32,34,35,37,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,73,74,75,76,84,85,95,96
  3x
  02,06,12,14,15,20,21,23,24,32,34,41,42,43,45,46,48,51,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,73,74,75,76,84,85,95,96
  2x
  02,06,12,14,15,20,21,23,24,32,34,41,42,43,45,46,48,51,54,56,58,60,64,65,84,85,95,96
  1x
  12,14,15,21,41,43,45,46,48,51,54,56,58,60,64,65,84,85
  0x
  15,21,41,45,46,51,54,64
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 7. X2X3X4

  X2X3X4 Tổ cơ động - phản ứng nhanh Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  982
  Được thích:
  6,962
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,04,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,69,71,74,75,77,78,81,82,83,84,85,87,89,91,94,95,96,98
  4x
  12,13,14,17,19,21,22,24,31,34,35,38,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,69,71,74,75,77,78,81,82,83,84,85,87,89,91,94,95,96,98
  3x
  12,13,14,17,19,21,22,24,31,34,35,38,41,42,43,45,46,47,48,49,53,54,58,59,64,71,74,78,83,84,85,87,89,91,94,95,96,98
  2x
  13,14,21,22,24,31,35,38,41,42,45,47,48,49,53,54,58,59,71,74,78,83,84,85,87,91,94,95
  1x
  13,14,31,35,38,41,45,49,53,54,58,59,83,85,87,91,94,95
  0x
  49,54,58,59,83,85,94,95
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 8. DBP

  DBP Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  782
  Được thích:
  6,315
  Điểm thành tích:
  93
  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,04,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,31,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,74,75,77,79,81,82,83,85,87,90,91,92,93,95,96,97
  5x
  01,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,31,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,74,75,77,79,83,85,92,95,96,97
  4x
  10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,27,28,29,31,34,35,38,41,42,43,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,61,65,66,69,71,72,74,75,79,83,85,92,95,96,97
  3x
  12,14,15,16,17,18,21,24,25,27,28,29,35,41,42,43,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,61,65,71,72,74,75,79,85,95,96,97
  2x
  15,16,18,21,24,25,27,28,29,35,41,45,47,52,53,54,56,57,58,59,65,71,72,75,79,85,96,97
  1x
  15,18,21,25,28,41,52,56,57,58,59,65,71,72,75,79,85,96
  0x
  18,21,25,28,41,52,56,57
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 9. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  29,124
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 18-01/23 : 2x = 8d
  Ngày 19-01/23 : 1x = 9d
  Ngày 20-01/23 : 1x = 9d
  Ngày 26-01/23 :
  (9 6 sô)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 sô )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 sô)
  06,07,08,09,10,11,12,14,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 sô)
  08,09,10,12,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 sô)
  08,09,10,12,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37,41,45,46,47,50,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 sô)
  08,09,10,12,19,20,21,23,25,26,27,28,29,36,37,41,45,46,47,50,54,55,56,57,63,64,65,67,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (3 9 sô)
  08,09,10,12,19,21,26,29,36,37,41,45,46,47,55,56,57,63,64,65,67,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,87,91,92,93,94,95,96,97
  (2 9 sô)
  08,09,10,12,19,21,36,47,56,57,65,67,72,73,74,75,76,82,83,84,85,87,91,92,93,94,95,96,97
  (1 9 sô)
  10,12,21,47,56,57,65,67,73,74,75,76,83,85,91,92,93,94,95
  (0 9 sô)
  12,21,47,67,73,75,83,92,93
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 10. Bestboy

  Bestboy Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  573
  Được thích:
  2,936
  Điểm thành tích:
  93
  26/1
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29,30,34,35,37,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,28,29,30,34,35,37,40,41,42,44,45,47,48,50,51,52,56,58,61,62,63,64,65,66,68,69,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,96,97,98
  5x
  02,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,26,28,29,30,34,35,37,41,42,45,47,48,51,52,56,58,61,62,63,64,65,66,68,69,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,96,97
  4x
  02,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,22,26,28,29,30,34,37,41,42,45,47,51,52,56,58,61,62,63,64,65,68,69,74,75,77,79,82,83,84,86,87,88,91,92,93,97
  3x
  02,07,08,10,11,13,14,15,16,17,19,28,29,30,37,42,45,51,52,58,61,62,63,64,65,68,69,74,75,77,79,82,83,88,91,92,93,97
  2x
  02,07,08,13,14,16,17,19,29,37,42,51,52,58,62,64,65,69,74,75,77,79,82,83,91,92,93,97
  1x
  02,07,08,13,16,19,29,51,52,58,62,64,65,74,75,83,91,92
  0x
  13,16,51,52,58,65,74,75
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 11. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,936
  Được thích:
  28,707
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023
  Ngày 01/01:6x=4đ
  Ngày 02/01:8x=2đ
  Ngày 03/01:4x=6đ
  Ngày 04/01:1x=9đ
  Ngày 05/01:0x=10đ
  Ngày 06/01:0x=10đ
  Ngày 07/01:3x=7đ
  Ngày 08/01:MISS=0đ
  Ngày 09/01:2x=8đ
  Ngày 10/01:5x=5đ
  Ngày 11/01:4x=6đ
  Ngày 12/01:9x=1đ
  Ngày 13/01:4x=6đ
  Ngày 14/01:0x=10đ
  Ngày 15/01:0x=10đ
  Ngày 16/01:2x=8đ
  Ngày 17/01:9x=1đ
  Ngày 18/01:4x=6đ
  Ngày 19/01:9x=1đ
  Ngày 20/01:0x=10đ
  21/01-24/01= tết
  Ngày 25/01:3x=7đ
  Tổng điểm:4+2+6+9+10+10+7+0+8+5+6+1+6+10+10+8+1+6+1+10+7=127đ
  Ngày 26/01
  (9 4 số)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,44,46,48,49,50,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,17,18,19,20,21,23,26,28,29,31,32,35,36,37,38,39,46,48,49,50,53,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,05,06,07,08,09,10,13,18,19,20,23,28,29,31,32,35,36,37,38,39,46,48,49,50,53,56,58,59,60,63,64,65,68,69,70,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  08,09,18,29,31,32,35,36,37,38,39,46,48,49,50,53,56,58,59,60,63,64,65,68,69,70,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  08,09,18,29,35,39,48,53,56,58,59,64,65,68,69,70,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  08,09,18,29,35,39,48,53,56,58,59,65,68,78,80,81,84,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (1 9 số)
  08,09,35,39,48,53,58,59,80,84,85,86,87,89,90,92,93,95,98
  (9 số)
  59,80,84,85,89,90,93,95,98
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 12. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,070
  Được thích:
  26,532
  Điểm thành tích:
  113
  26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  10,12,13,14,16,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,41,42,43,46,47,48,50,51,53,56,58,60,61,62,63,64,66,67,68,71,72,73,74,78,80,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  10,13,16,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,41,42,43,47,48,50,51,58,60,61,62,63,66,67,68,72,73,74,78,80,82,83,84,86,87,90,92,93,94,96,97
  3x
  10,13,16,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,36,37,38,41,42,48,50,51,58,60,61,62,63,66,68,73,78,82,83,84,86,87,90,92,93,96
  2x
  10,13,16,23,26,27,28,30,32,38,42,48,50,51,58,61,62,63,66,68,73,78,82,83,86,90,92,93,96
  1x
  10,13,16,23,27,28,30,38,42,50,58,61,62,68,73,78,83,86,90
  0x
  23,28,30,38,58,68,73,78,86
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 13. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,937
  Được thích:
  66,534
  Điểm thành tích:
  113
  25/1/2023: 8x
  26/1/2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,19,20,23,24,25,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,69,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,23,24,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,59,60,64,65,69,70,73,74,78,79,80,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,09,10,14,19,23,24,28,29,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,56,59,64,65,69,73,74,78,79,82,83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,04,05,09,14,19,23,24,28,29,32,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,59,64,69,73,74,78,79,82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,04,05,09,14,19,23,28,29,32,37,39,40,41,45,46,49,50,54,55,59,64,69,73,78,79,82,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  04,05,09,19,23,29,32,39,40,45,49,50,54,59,69,78,79,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  04,05,09,23,29,32,40,45,50,54,59,78,79,87,90,92,95,97
  0x
  09,29,59,79,90,92,95,97
   
 14. Cuc84

  Cuc84 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,094
  Được thích:
  7,885
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,37,38,40,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,91,92,94,96,97,99
  6x
  00,02,03,05,07,08,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,37,38,41,42,44,46,47,49,50,52,53,55,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,91,92,94,96,97,99
  5x
  00,03,05,08,11,12,14,16,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,32,33,35,37,38,41,42,44,46,47,49,50,53,55,58,61,62,64,66,67,69,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,91,92,94,96,97,99
  4x
  00,03,05,08,11,14,16,19,23,24,28,29,30,32,33,35,37,38,41,42,44,46,47,49,50,53,55,58,61,64,66,69,73,74,78,79,80,82,83,85,87,88,91,92,94,96,97,99
  3x
  00,03,05,08,11,14,16,19,24,29,30,33,35,41,42,44,46,47,49,50,53,55,58,61,64,66,69,74,79,80,85,88,91,92,94,96,97,99
  2x
  00,03,05,08,11,16,24,29,30,35,42,44,47,49,50,53,55,58,61,66,74,79,80,85,92,94,97,99
  1x
  00,11,16,24,29,42,44,47,49,55,61,66,74,79,92,94,97,99
  0x
  11,16,44,49,61,66,94,99
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 15. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 26/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,52,53,56,57,59,61,62,64,65,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,05,07,08,10,12,13,16,17,19,21,22,23,25,28,29,31,32,35,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,52,53,56,59,61,64,65,68,69,70,71,74,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98
  4x
  01,04,05,07,08,12,13,17,19,21,23,25,28,29,31,32,38,39,40,44,46,50,52,53,56,59,61,64,65,68,69,70,71,77,78,80,82,83,84,86,87,89,91,92,93,95,96,98
  3x
  04,05,08,13,17,25,28,29,31,32,38,39,40,44,46,50,52,53,56,59,61,64,65,68,71,78,80,82,83,86,87,89,91,92,93,95,96,98
  2x
  04,05,08,13,17,25,28,31,38,50,52,56,59,64,65,68,71,78,80,82,86,89,91,92,93,95,96,98
  1x
  05,13,25,31,50,52,56,59,64,65,68,80,82,86,89,92,95,98
  0x
  50,52,59,68,80,86,92,95
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 16. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  315
  Được thích:
  1,585
  Điểm thành tích:
  93
  01/01: 5x
  02/01: 3x
  03/01: 3x
  04/01: 5x
  05/01: 4x
  06/01: 2x
  07/01: 0x
  08/01: 5x
  09/01: 3x
  10/01: 2x
  11/01: 7x
  12/01: 4X
  13/01: 3x
  14/01: 2x
  15/01: 5x
  16/01: 3x
  17/01: 0x
  18/01: 4x
  19/01: 7x
  20/01: 2x
  25/01: 2x

  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,20,22,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,71,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,02,04,07,08,09,11,12,13,15,16,18,20,22,25,26,27,28,29,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,54,55,58,59,60,64,65,66,67,69,70,71,73,74,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  02,07,08,09,11,12,13,15,16,18,20,22,25,26,27,28,32,35,36,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,54,55,58,59,60,64,66,67,69,71,73,74,76,77,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  02,07,08,11,12,13,16,18,20,22,25,26,27,28,32,35,36,39,40,42,45,47,48,50,55,59,60,64,66,67,69,71,73,74,76,77,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,99
  3x
  02,08,11,12,13,18,22,26,27,32,36,39,40,42,47,50,55,59,60,64,66,67,69,73,74,76,77,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,99
  2x
  02,08,12,13,18,22,27,36,40,42,47,59,60,64,66,69,76,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,99
  1x
  02,08,12,13,18,22,27,42,47,66,76,80,82,83,84,92,93,99
  0x
  02,27,42,82,83,84,92,99

   
 17. Phuquyphattai

  Phuquyphattai Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  25/7/21
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  967
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 26/01
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,07,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,07,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,61,65,67,68,70,71,73,75,78,79,82,83,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  01,02,03,04,07,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,43,45,50,52,54,56,57,58,61,65,67,68,70,71,73,75,78,79,82,83,85,86,87,92,93,96,97
  4x
  03,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,32,34,38,39,40,43,45,50,52,54,56,57,58,61,65,68,70,71,73,75,78,79,82,83,85,86,87,92,93,96,97
  3x
  03,12,15,18,19,22,23,24,28,32,34,38,39,43,45,50,52,54,56,57,58,61,65,68,70,71,73,75,78,79,82,83,85,86,87,92,93,96,97
  2x
  23,28,32,38,43,45,50,52,54,56,57,58,61,65,68,70,71,73,75,78,82,85,86,87,92,93,96,97
  1x
  23,28,32,38,52,54,56,57,58,61,65,68,73,75,78,82,83,85,92
  0x
  28,38,52,56,58,68,73,82,92
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 18. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,290
  Được thích:
  8,080
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,43,44,46,49,50,51,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,43,44,46,49,50,51,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,79,80,81,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,43,44,46,49,50,51,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,79,80,81,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  30,31,32,33,34,37,38,39,40,43,44,46,49,50,51,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,79,80,81,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  44,46,49,50,51,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,79,80,81,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,79,80,81,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  76,77,79,80,81,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 19. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  450
  Được thích:
  3,612
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/01:3x
  Ngày 02/01:5x
  Ngày 03/01: 1x
  Ngày 04/01: 9x
  Ngày 05/01: 0x.
  Ngày 06/01: 6x.
  Ngày 07/01: 1x.
  Ngày 08/01: 0x.
  Ngày 09/01: 5x.
  Ngày 10/01: 5x.
  Ngày 11/01: 4x.
  Ngày 12/01: 4x.
  Ngày 13/01: 3x.
  Ngày 14/01: 2x.
  Ngày 15/01: 5x.
  Ngày 16/01: 8x.
  Ngày 17/01: 6x.
  Ngày 18/01: 3x.
  Ngày 19/01: 3x.
  Ngày 20/01: 4x.
  Ngày 25/01: 6x.
  Ngày 26/01:


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,08,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,37,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,04,08,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,33,34,37,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,63,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  5x
  00,01,02,04,08,11,12,13,15,19,23,24,25,26,28,29,31,34,37,38,40,43,45,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,63,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,97,99
  4x
  00,01,04,08,11,12,13,15,19,23,25,26,28,29,31,34,37,38,40,43,48,49,51,52,53,54,55,57,59,60,63,65,67,68,69,70,71,74,76,83,84,87,89,90,92,93,97,99
  3x
  00,08,11,12,13,19,25,26,28,29,31,34,37,38,40,43,48,51,52,53,54,59,60,63,65,69,70,71,74,76,83,84,87,89,90,92,93,99
  2x
  08,13,19,26,28,31,34,37,38,40,43,48,51,52,53,54,59,60,63,65,69,71,74,76,83,87,89,90
  1x
  08,28,31,34,37,38,40,43,51,52,53,63,65,69,71,83,87,90
  0x
  28,34,43,52,53,69,71,87
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 20. Pele6789

  Pele6789 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,750
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01-01-2023: toang
  Ngày 02-01-2023: 2x
  Ngày 03-01-2023: 8x
  Ngày 04-01-2023: 5x
  Ngày 05-01-2023: 5x
  Ngày 06-01-2023: 8x
  Ngày 07-01-2023: 8x
  Ngày 08-01-2023: toang
  Ngày 09-01-2023: 7x
  Ngày 10-01-2023: 8x
  Ngày 11-01-2023: 1x
  Ngày 12-01-2023: 7X
  Ngày 13-01-2023: 5x
  Ngày 14-01-2023: 7x
  Ngày 15-01-2023: 4x
  Ngày 16-01-2023: 6x
  Ngày 17-01-2023: 7x
  Ngày 18-01-2023: 3x
  Ngày 19-01-2023: 0x
  Ngày 20-01-2023: 9x
  Ngày 25-01-2023: 1x
  Ngày 26-01-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  7x
  00,01,02,03,06,08,09,10,13,14,16,17,18,20,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  6x
  00,01,03,06,08,09,10,14,16,17,18,20,23,24,25,28,29,30,33,34,35,36,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,95,98
  5x
  00,01,03,06,08,09,10,14,16,17,18,20,23,24,25,28,29,30,33,35,36,38,39,41,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,61,62,64,67,68,69,70,73,78,80,81,83,86,87,88,89,90,91,92,93,95
  4x
  00,01,06,09,10,14,16,17,18,20,23,24,25,28,29,30,33,35,36,38,39,41,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,61,62,64,67,68,73,78,80,81,83,86,87,88,91,93,95
  3x
  00,01,06,09,10,14,17,20,23,24,25,29,30,33,35,36,38,39,41,47,50,51,53,54,56,58,61,62,68,73,80,81,83,86,87,88,93,95
  2x
  00,01,14,17,20,23,24,25,29,33,35,36,41,47,54,56,61,62,68,73,80,81,83,86,87,88,93,95
  1x
  14,17,20,29,35,36,41,47,54,56,61,62,68,73,80,81,83,93
  0x
  14,17,20,29,68,73,80,93
   
  Nguyenhai6868, MoneyCat, mr83867 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net