DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/22.

Lượt xem: 119,520

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,783
  Được thích:
  24,135
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  31/1
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  02,03,04,05,06,07,12,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,05,06,07,12,14,15,16,20,21,23,25,26,28,30,32,35,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,04,05,06,07,12,14,15,16,20,21,23,25,26,28,30,32,35,37,39,40,41,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,03,04,05,06,07,12,14,15,16,20,21,23,25,26,28,30,32,35,37,39,40,41,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,73,74,75,78,79,82,84,85,87,93,95,96,97,98
  4x
  16,20,21,23,25,26,28,30,32,35,37,39,40,41,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,73,74,75,78,79,82,84,85,87,93,95,96,97
  3x
  37,39,40,41,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,73,74,75,78,79,82,84,85,87,93,95,96,97
  2x
  37,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,69,70,73,74,75,78,79,82,84,85,87,93,95,96,97
  1x
  37,64,65,69,70,73,74,75,78,79,82,84,85,87,93,95,96,97
  0x
  37,73,78,87,93,95,96,97
   
  giolao, mr8386, Cakiempro689 thành viên khác Thích điều này.
 2. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,013
  Được thích:
  11,846
  Điểm thành tích:
  108
  31/1
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,08,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,73,74,75,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,07,19,22,25,26,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,73,74,75,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,19,22,30,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,73,74,75,77,78,79,83,84,85,89,90,93,94,95,97,98,99
  3x
  03,19,22,30,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,73,74,75,79,83,84,85,89,90,93,94,95,97,98,99
  2x
  49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,73,74,75,79,83,84,85,89,90,93,94,95,97,98
  1x
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,73,74,75,79,83,84,85,89,90
  0x
  62,64,65,66,73,74,75,79
   
  giolao, mr8386, Cakiempro688 thành viên khác Thích điều này.
 3. Bestboy

  Bestboy Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  594
  Được thích:
  3,204
  Điểm thành tích:
  88
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,21,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,21,26,27,28,29,30,32,34,35,37,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,96,97,98
  5x
  06,07,08,09,10,11,13,14,15,19,21,26,27,28,29,30,34,35,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54,58,59,61,62,63,65,66,68,69,70,72,73,74,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,96,97
  4x
  06,07,08,10,11,13,14,15,19,26,28,29,30,34,35,40,41,42,44,45,46,49,50,51,52,58,59,61,62,63,65,66,68,69,70,73,80,84,85,86,88,89,90,91,92,94,96,97
  3x
  07,08,10,11,13,14,15,19,26,28,29,30,35,40,41,42,44,45,46,50,51,52,58,59,61,62,63,65,69,70,80,85,90,91,92,94,96,97
  2x
  07,11,13,15,26,28,29,30,35,40,41,42,44,46,50,52,58,59,61,62,63,69,80,85,91,94,96,97
  1x
  11,15,26,28,29,35,40,42,46,50,52,58,59,61,62,63,85,96
  0x
  29,40,42,46,61,62,63,96
   
  giolao, mr8386, Cakiempro689 thành viên khác Thích điều này.
 4. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,244
  Được thích:
  14,131
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,09,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,09,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  04,05,06,09,13,14,15,16,19,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  14,15,16,19,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,90,91,92,93,97
  4x
  16,23,24,25,26,29,32,33,34,35,36,39,42,43,44,45,46,49,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,90,91,92,93,97
  3x
  23,24,25,26,29,33,34,35,36,39,43,44,45,46,49,52,53,54,55,56,62,63,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,79,90,91,92,97
  2x
  25,26,29,33,34,35,36,39,43,44,45,46,49,53,54,55,56,72,73,74,75,76,77,79,90,91,92,97
  1x
  26,33,34,35,36,39,43,44,45,46,53,76,77,79,90,91,92,97
  0x
  33,34,35,36,43,45,46,77
   
  giolao, mr8386, Cakiempro688 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 6. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  321
  Được thích:
  1,691
  Điểm thành tích:
  88
  01/01: 5x
  02/01: 3x
  03/01: 3x
  04/01: 5x
  05/01: 4x
  06/01: 2x
  07/01: 0x
  08/01: 5x
  09/01: 3x
  10/01: 2x
  11/01: 7x
  12/01: 4X
  13/01: 3x
  14/01: 2x
  15/01: 5x
  16/01: 3x
  17/01: 0x
  18/01: 4x
  19/01: 7x
  20/01: 2x
  25/01: 2x
  26/01: 2x
  27/01: 4x
  28/01: 1x
  29/01: 6x
  30/01: 7x
  31/01
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27,28,31,32,33,34,35,38,39,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27,28,31,32,34,38,39,41,44,46,47,48,49,50,52,53,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  5x
  00,01,02,03,05,07,10,11,14,15,17,19,21,22,23,24,27,28,31,34,38,39,41,44,46,47,48,49,50,52,58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,86,89,91,92,94,97,98
  4x
  00,01,02,05,07,10,14,17,19,21,22,23,24,27,31,34,38,39,41,46,47,48,49,50,52,59,60,61,63,64,67,68,70,71,73,74,75,77,79,80,81,83,86,89,91,94,97,98
  3x
  00,01,02,07,10,14,17,19,21,22,23,27,31,34,41,46,49,50,52,59,60,61,63,64,67,70,71,73,74,75,77,81,83,86,89,91,97,98
  2x
  00,10,14,17,19,21,22,27,31,34,41,46,50,52,60,61,63,64,67,71,73,74,75,77,86,89,91,98
  1x
  17,21,22,27,41,46,50,52,60,61,63,64,67,71,73,86,91,98
  0x
  17,41,46,50,52,71,73,98
   
  giolao, mr8386, MoneyCat8 thành viên khác Thích điều này.
 7. DBP

  DBP Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  888
  Được thích:
  7,730
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  ,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  ,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  ,01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,90,91,92,93,99
  6x
  ,01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,91,92,99
  5x
  ,01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,52,53,56,58,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,77,82,85,92,99
  4x
  ,01,05,06,07,08,10,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,42,46,47,48,49,52,53,56,58,62,63,64,65,67,70,71,72,73,82,85,99
  3x
  ,01,07,08,10,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,42,46,48,49,53,56,58,62,65,70,73,82,85,99
  2x
  ,01,10,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,28,29,31,32,35,37,38,42,49,53,58,62,73,82,85,99
  1x
  ,10,12,13,17,21,24,28,29,31,37,42,49,53,62,73,82,85,99
  0x
  ,12,17,24,37,42,62,73,85
   
  giolao, mr8386, MoneyCat8 thành viên khác Thích điều này.
 8. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  581
  Được thích:
  4,993
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01/01:3x
  Ngày 02/01:5x
  Ngày 03/01: 1x
  Ngày 04/01: 9x
  Ngày 05/01: 0x.
  Ngày 06/01: 6x.
  Ngày 07/01: 1x.
  Ngày 08/01: 0x.
  Ngày 09/01: 5x.
  Ngày 10/01: 5x.
  Ngày 11/01: 4x.
  Ngày 12/01: 4x.
  Ngày 13/01: 3x.
  Ngày 14/01: 2x.
  Ngày 15/01: 5x.
  Ngày 16/01: 8x.
  Ngày 17/01: 6x.
  Ngày 18/01: 3x.
  Ngày 19/01: 3x.
  Ngày 20/01: 4x.
  Ngày 25/01: 6x.
  Ngày 26/01: 7x.
  Ngày 27/01: 0x.
  Ngày 28/01: 8x.
  Ngày 29/01: 3x.
  Ngày 30/01: 7x.
  Ngày 31/01:


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,74,75,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,06,09,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,53,57,58,59,60,63,65,66,67,69,70,71,74,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,06,09,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,26,28,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,46,50,51,53,57,58,59,60,63,66,67,69,70,78,79,81,82,83,84,85,89,90,91,93,96,97,98,99
  4x
  03,06,09,12,13,14,15,16,17,19,20,21,26,28,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,46,50,51,53,57,58,59,60,63,69,70,78,79,81,84,89,91,93,96,97,98,99
  3x
  03,06,09,12,13,14,15,16,17,19,21,26,28,29,30,32,38,39,40,42,43,46,50,51,57,59,60,63,69,78,81,84,89,91,93,96,98,99
  2x
  09,15,16,17,19,21,26,28,29,32,38,39,40,42,43,46,51,57,59,60,63,78,84,89,91,93,98,99
  1x
  09,16,19,21,26,29,32,38,39,40,43,46,57,59,60,63,93,99
  0x
  16,19,32,39,46,60,63,99
   
  giolao, mr8386, MoneyCat9 thành viên khác Thích điều này.
 9. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  8,242
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  09,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,27,29,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  09,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,27,29,34,36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,79,81,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  09,12,15,16,18,19,21,24,27,29,42,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  09,12,15,16,18,19,21,24,27,29,42,45,47,48,49,51,54,56,59,61,65,69,72,74,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  15,19,24,27,42,45,47,51,54,56,59,61,65,69,72,74,79,81,84,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  1x
  42,45,47,51,54,56,59,65,69,72,74,79,89,91,95,96,97,98
  0x
  74,79,89,91,95,96,97,98
   
  Tuanvu22455, giolao, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 10. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  439
  Được thích:
  5,073
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01-01-2023: toang
  Ngày 02-01-2023: 2x
  Ngày 03-01-2023: 8x
  Ngày 04-01-2023: 5x
  Ngày 05-01-2023: 5x
  Ngày 06-01-2023: 8x
  Ngày 07-01-2023: 8x
  Ngày 08-01-2023: toang
  Ngày 09-01-2023: 7x
  Ngày 10-01-2023: 8x
  Ngày 11-01-2023: 1x
  Ngày 12-01-2023: 7X
  Ngày 13-01-2023: 5x
  Ngày 14-01-2023: 7x
  Ngày 15-01-2023: 4x
  Ngày 16-01-2023: 6x
  Ngày 17-01-2023: 7x
  Ngày 18-01-2023: 3x
  Ngày 19-01-2023: 0x
  Ngày 20-01-2023: 9x
  Ngày 25-01-2023: 1x
  Ngày 26-01-2023: 4x
  Ngày 27-01-2023: 6x
  Ngày 28-01-2023: 7x
  Ngày 29-01-2023: 5x
  Ngày 30-01-2023: 6x
  Ngày 31-01-2023:


  9x
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  7x
  00,02,04,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,29,30,32,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,99
  6x
  02,04,05,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,26,29,34,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,97
  5x
  02,04,05,08,11,15,17,18,19,22,23,24,26,29,34,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,61,62,63,64,66,68,71,72,73,74,76,78,79,81,82,84,85,86,87,91,92,93,94,95,97
  4x
  05,08,11,17,18,19,22,23,26,29,34,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,53,56,57,58,59,61,62,63,64,66,68,71,72,74,76,79,81,82,86,87,91,92,93,94,95,97
  3x
  05,08,11,17,18,22,23,26,29,34,37,39,41,42,43,47,48,49,50,53,56,58,59,62,63,64,66,71,74,79,81,86,87,91,93,94,95,97
  2x
  05,08,11,17,18,22,34,39,42,47,48,49,50,53,56,58,59,62,63,64,66,71,79,86,93,94,95,97
  1x
  05,17,22,34,39,42,47,48,50,58,64,66,71,79,86,94,95,97
  0x
  34,39,50,58,64,66,79,94
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 11. kyphongthuy

  kyphongthuy Lính mới

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  16
  Được thích:
  191
  Điểm thành tích:
  27
  Gửi anh em dàn đề ăn thông 10 ngày rồi. Anh em xem theo dõi. Em sẽ post để anh em theo dõi đánh giá.
  Ngày 31/1/2023
  5x:
  11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,27,40,41,42,43,44,49,50,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,77,79,80,81,82,84,87,89,90,91,93,94,97,99.

  2x :
  12,13,14,17,19,20,21,23,24,51,53,54,57,59,60,62,63,64,67,69,71,73,79,80,81,82,84,87

  1x :
  11,14,17,19,51,57,59,62,64,69,71,77,79,82,84,87

  0x : 11,14,19,51,59,64,69,71,79,87
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 12. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  5,730
  Được thích:
  78,702
  Điểm thành tích:
  108
  31/1:
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,17,18,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,07,08,09,10,13,17,18,20,24,25,27,29,30,31,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,63,65,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  02,03,04,07,08,09,13,17,18,20,24,25,27,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,57,58,59,63,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  02,04,07,08,09,17,18,20,24,25,27,29,34,35,36,39,40,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,57,59,63,70,71,72,74,75,79,80,81,84,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  02,04,07,08,09,18,20,25,34,35,36,39,40,43,44,45,48,49,52,53,54,57,59,63,70,75,80,81,84,89,90,93,94,95,98,99
  2x
  02,04,07,09,20,25,34,36,39,40,43,44,45,49,52,54,57,59,63,70,75,90,93,94,95,99
  1x
  02,04,07,09,20,25,40,44,49,52,57,59,70,75,90,94,95,99
  0x
  02,07,09,20,25,52,70,90,99
   
  Tuanvu22455, giolao, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 13. namtrungbac

  namtrungbac Lính mới

  Tham gia:
  9/7/22
  Bài viết:
  180
  Được thích:
  2,221
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,40,41,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,79,80,81,82,85,86,89,91,92,93,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,19,20,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,38,40,41,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,75,80,81,85,86,89,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,15,16,19,20,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36,41,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,73,75,81,85,86,89,91,94,95,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,15,20,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36,41,47,50,51,52,53,54,56,58,60,61,63,64,65,69,70,71,73,75,81,85,86,89,94,98,99
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,15,20,25,30,32,35,36,47,50,51,52,53,54,56,58,60,61,63,64,65,69,70,71,73,75,81,85,89
  2x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,15,20,25,30,35,51,52,53,58,60,61,64,65,70,73,75,85,89
  1x
  00,03,05,06,07,10,11,13,15,20,25,30,35,51,52,58,60,64,85
  0x
  00,03,05,07,10,58,60,64,85
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 14. Phuquyphattai

  Phuquyphattai Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  25/7/21
  Bài viết:
  387
  Được thích:
  1,697
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 31/01
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,85,86,88,92,93,94,95,96,98
  5x
  00,01,02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,26,28,30,32,35,36,38,40,41,43,44,45,46,48,50,51,53,54,55,57,61,62,63,64,66,68,80,81,82,83,84,85,86,88,92,93,94,95,96,98
  4x
  00,05,06,08,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,26,28,30,32,35,36,38,41,43,44,45,48,50,51,55,57,61,62,63,64,66,68,80,81,83,84,86,88,92,93,94,95,96,98
  3x
  00,05,06,08,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,26,28,30,32,35,41,44,51,55,57,61,62,63,66,68,80,81,83,84,86,88,93,94,96,98
  2x
  00,05,06,11,12,13,14,15,20,26,30,41,51,55,57,61,63,66,68,80,81,83,84,86,88,93,94,96,98
  1x
  00,14,15,20,30,41,51,57,61,63,68,80,81,83,84,86,93,94,98
  0x
  00,14,15,30,41,51,57,63,98
   
  Tuanvu22455, giolao, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 15. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,547
  Được thích:
  29,324
  Điểm thành tích:
  108
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,85,86,88,92,93,94,95,96,98
  5x
  01,02,04,05,06,08,10,11,12,13,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,38,40,42,43,44,45,46,48,50,53,54,55,56,58,60,61,62,64,65,66,68,80,81,82,83,84,85,86,88,92,93,94,95,96
  4x
  01,02,04,05,06,08,10,11,12,13,16,18,21,22,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,38,40,42,43,44,45,46,48,50,53,54,55,56,58,60,62,64,65,66,82,85,88,92,95,96
  3x
  01,02,04,08,10,16,18,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,36,38,40,42,43,44,45,46,48,50,53,54,56,58,60,62,64,65,82,85,92,95
  2x
  01,02,04,10,18,24,25,31,34,36,38,40,42,43,45,46,48,50,53,54,56,58,60,64,65,82,85,92,95
  1x
  01,02,04,10,24,25,31,34,40,42,46,53,54,56,58,60,65,82,85
  0x
  10,24,31,34,42,60,56,58,65
   
  Tuanvu22455, Dimo2003, giolao10 thành viên khác Thích điều này.
 16. anhthanhnien8x

  anhthanhnien8x Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  14/12/20
  Bài viết:
  612
  Được thích:
  4,573
  Điểm thành tích:
  88
  31/1/2023: ĐK 1 slot post dàn năm mới. CHÚC NĂM MỚI CHIẾN THẮNG
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,14,16,18,19,20,22,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,16,19,20,22,29,30,33,37,38,39,40,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,16,19,20,22,29,30,33,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,09,10,11,16,19,20,22,29,30,33,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  30,33,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  3x
  49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  2x
  60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  1x
  73,77,78,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  0x
  90,91,92,93,94,95,96,99
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 17. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  324
  Được thích:
  2,382
  Điểm thành tích:
  88
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,27,30,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,18,20,21,25,27,30,34,36,39,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,07,09,11,12,16,18,20,21,25,27,30,34,36,39,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,07,09,11,12,16,18,20,21,27,30,36,39,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,91,92,95,96,97,99
  4x
  02,03,09,11,12,18,20,21,27,30,36,39,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,68,69,71,73,74,77,78,79,80,82,83,86,87,88,91,92,95,96,97
  3x
  02,03,09,11,12,18,20,21,27,30,36,39,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,60,62,63,64,65,68,71,73,74,77,78,79,80,82,83
  2x
  03,09,11,12,18,20,21,27,30,36,39,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,60,62,63,64,65,68
  1x
  12,18,20,21,39,45,47,48,49,50,51,56,59,60,62,64,65,68
  0x
  21,39,50,51,56,59,60,62
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 18. ruabi004

  ruabi004 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,422
  Được thích:
  9,344
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,07,08,10,12,14,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,07,08,10,12,14,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,46,48,50,52,53,54,55,57,58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,07,08,10,12,14,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,46,48,50,52,53,54,55,57,58,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  5x
  18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,46,48,50,52,53,54,55,57,58,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  4x
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,46,48,50,52,53,54,55,57,58,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  3x
  43,44,46,48,50,52,53,54,55,57,58,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  2x
  58,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  1x
  75,76,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  0x
  88,89,91,92,93,95,98,99
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 19. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  5,166
  Được thích:
  34,211
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 31-01/23 :
  (9 6 sô)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 sô )
  01,02,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 sô)
  01,02,06,07,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 sô)
  10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 sô)
  10,14,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,34,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,52,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 sô)
  10,14,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,34,36,37,42,43,45,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 sô)
  24,25,26,27,28,29,34,36,37,42,43,45,63,64,65,66,67,70,72,73,74,75,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 sô)
  24,25,27,29,34,36,37,42,43,45,72,74,75,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (1 9 sô)
  24,25,27,29,36,37,72,74,75,82,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (0 9 sô)
  24,25,27,29,90,91,97,98,99
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 20. nghiasm

  nghiasm Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  8,327
  Điểm thành tích:
  88
  xin phép mod em đăng dàn nếu thiếu người!
  30/1:5x
  31/1:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,03,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,46,48,51,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,95,96,97,98
  4x
  03,08,12,13,14,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,46,48,53,58,62,63,64,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,96,98
  3x
  12,13,14,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,41,46,53,58,62,63,64,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,85,86,87,91,96
  2x
  13,14,18,19,23,28,31,32,36,37,41,46,63,64,68,69,71,73,76,78,80,81,82,85,86,87,91,96
  1x
  14,19,23,28,32,37,41,46,64,69,73,78,81,82,86,87,91,96
  0x
  23,28,32,37,73,78,82,87
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net