DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/22.

Lượt xem: 119,520

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  634
  Được thích:
  5,194
  Điểm thành tích:
  88
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,25,27,30,31,32,33,34,36,39,40,41,43,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,66,68,69,70,72,73,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,20,21,22,23,25,30,31,32,33,34,39,40,41,43,45,48,49,50,52,53,55,57,58,59,61,63,68,69,70,73,75,76,77,78,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,98
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,21,22,23,25,30,31,32,33,34,40,41,43,45,49,50,52,53,55,58,59,63,68,69,73,76,77,78,83,85,86,87,93,94,95,96
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,22,23,31,32,33,34,40,41,43,45,50,53,55,59,63,68,69,73,77,78,83,86,87,93,95,96
  2x
  03,04,05,13,14,22,23,31,32,33,40,41,43,50,53,55,59,63,68,69,73,77,78,83,86,87,93,95,96
  1x
  04,05,13,14,22,23,31,32,40,41,50,59,68,69,78,86,87,95,96
  0x
  04,13,22,31,40,59,68,86,95
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 2. Amater83

  Amater83 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  21/11/19
  Bài viết:
  2,354
  Được thích:
  10,633
  Điểm thành tích:
  108
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,38,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,38,40,42,43,44,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,79,82,83,86,88,90,91,95,96,97,99
  5x
  00,02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,19,20,21,24,25,26,27,28,30,32,35,38,40,42,44,45,47,50,51,52,54,55,56,57,59,61,62,65,66,67,69,70,72,74,75,76,77,79,82,83,86,90,91,95,96,97,99
  4x
  00,02,03,04,07,08,09,12,15,16,19,20,21,24,25,26,27,28,30,40,42,45,47,51,52,56,57,59,61,62,65,66,67,69,70,72,74,75,76,79,82,83,86,90,91,95,96,97
  3x
  00,03,04,07,08,09,12,15,16,19,20,21,24,25,26,27,28,30,40,42,47,51,52,56,57,61,62,65,66,67,69,72,74,75,79,83,90,97
  2x
  04,07,08,12,15,16,19,20,21,24,25,26,27,28,30,47,52,57,61,65,67,69,72,74,75,79,90,97
  1x
  04,07,12,15,16,19,21,26,28,30,61,65,67,74,75,79,90,97
  0x
  04,07,12,15,16,19,21,26
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 3. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,222
  Được thích:
  9,173
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,97,98,99
  6x
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,42,44,47,49,50,52,53,55,57,58,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,92,94,97,99
  5x
  00,03,08,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,42,44,47,49,53,55,58,61,62,63,66,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,92,94,97,99
  4x
  03,08,11,12,13,16,17,18,21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,44,49,53,58,61,62,63,66,67,68,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,94,99
  3x
  03,08,11,12,13,17,18,21,22,26,27,30,31,33,35,36,38,44,49,53,58,62,63,66,67,68,71,72,76,77,80,81,83,85,86,88,94,99
  2x
  03,08,13,18,22,27,30,31,33,35,36,38,44,49,53,58,63,68,72,77,80,81,83,85,86,88,94,99
  1x
  18,22,27,33,36,38,44,49,63,68,72,77,81,83,86,88,94,99
  0x
  22,27,44,49,72,77,94,99
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 4. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,292
  Được thích:
  34,741
  Điểm thành tích:
  108
  = DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2023
  Ngày 01/01:6x=4đ
  Ngày 02/01:8x=2đ
  Ngày 03/01:4x=6đ
  Ngày 04/01:1x=9đ
  Ngày 05/01:0x=10đ
  Ngày 06/01:0x=10đ
  Ngày 07/01:3x=7đ
  Ngày 08/01:MISS=0đ
  Ngày 09/01:2x=8đ
  Ngày 10/01:5x=5đ
  Ngày 11/01:4x=6đ
  Ngày 12/01:9x=1đ
  Ngày 13/01:4x=6đ
  Ngày 14/01:0x=10đ
  Ngày 15/01:0x=10đ
  Ngày 16/01:2x=8đ
  Ngày 17/01:9x=1đ
  Ngày 18/01:4x=6đ
  Ngày 19/01:9x=1đ
  Ngày 20/01:0x=10đ
  21/01-24/01= tết
  Ngày 25/01:3x=7đ
  Ngày 26/01:3x=7đ
  Ngày 27/01:3x=7đ
  Ngày 28/01:MISS=0đ
  Ngày 29/01:7x=3đ
  Ngày 30/01:5x=5đ
  Tổng điểm:4+2+6+9+10+10+7+0+8+5+6+1+6+10+10+8+1+6+1+10+7+7+0+3+5=149đ
  Ngày 31/01
  (9 4 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,49,50,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,49,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,75,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,02,04,05,06,07,09,11,12,14,15,17,21,25,29,31,32,34,35,36,37,39,41,45,47,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,75,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,06,09,11,12,14,15,17,21,25,31,32,34,35,36,37,39,41,45,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,75,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98
  (3 9 số)
  01,06,12,14,15,21,25,31,35,36,41,45,51,52,54,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,75,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98
  (2 9 số)
  01,06,12,14,15,21,25,31,35,36,41,45,51,52,54,60,61,63,65,67,68,69,81,85,86,93,95,96,98
  (1 9 số)
  01,06,15,31,35,36,51,54,60,61,63,65,67,68,69,81,85,86,96
  (9 số)
  36,51,60,63,65,68,81,85,86
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 5. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  1,178
  Được thích:
  7,920
  Điểm thành tích:
  108
  1/1=5x
  2/1=5x
  3/1=7x
  4/1=5x
  5/1=3x
  6/1=4x
  7/1=4x
  8/1=1x
  9/1=2x
  10/1=6x
  11/1=7x
  12/1=6x
  13/1=3x
  14/1=3x
  15/1=8x
  16/1=9x
  17/1= N
  18/1=7x
  19/1=6x
  20/1=7x
  25/1=9x
  26/1=5x
  27/1=4x
  28/1=5x
  29/1=5x
  30/1=8x
  31/1=?
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  ,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,79,80,82,83,84,85,88,90,93,99
  5x
  ,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,58,60,62,63,64,66,67,70,73,76,80,82,85,88,90,93,99
  4x
  ,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,25,26,28,31,32,35,36,37,39,40,41,44,46,53,58,60,62,63,64,66,67,70,73,76,80,82,85,88,90,93,99
  3x
  ,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,20,22,23,26,28,31,32,35,36,37,39,40,41,44,46,53,58,60,62,63,64,66,67,70,80,88,93
  2x
  ,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,20,22,23,26,28,31,32,36,39,40,60,63,66,70,80,88,93
  1x
  ,01,02,04,06,07,08,10,13,20,23,31,32,36,39,40,60,63,93
  0x
  ,01,02,04,06,10,39,40,93
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 5: (1 số)
  00
  Mức 3 8: (2 số)
  03,33
  Mức 4 0: (4 số)
  18,44,55,99
  Mức 4 1: (2 số)
  11,77
  Mức 4 2: (7 số)
  05,08,19,22,79,95,96
  Mức 4 3: (4 số)
  01,29,81,88
  Mức 4 4: ( 1 0 số)
  04,06,10,13,15,24,26,28,30,49
  Mức 4 5: ( 9 số)
  09,16,20,37,42,54,59,69,89
  Mức 4 6: ( 1 3 số)
  02,17,23,31,36,39,40,45,51,61,66,76,78
  Mức 4 7: ( 1 2 số)
  35,38,47,48,56,67,71,72,73,84,94,98
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  12,21,25,60,62,63,68,74,80,82,83,87,90,91,97
  Mức 4 9: ( 1 1 số)
  07,14,27,32,41,50,65,70,86,92,93
  Mức 5 0: ( 1 0 số)
  34,43,46,52,53,57,58,64,75,85
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 3: (1 số)
  33
  Mức 4 0: (1 số)
  00
  Mức 4 4: (1 số)
  05
  Mức 4 7: (1 số)
  18
  Mức 4 8: (2 số)
  03,22
  Mức 4 9: (3 số)
  10,55,77
  Mức 5 0: (1 số)
  88
  Mức 5 1: (2 số)
  01,44
  Mức 5 2: (3 số)
  04,06,11
  Mức 5 3: (3 số)
  13,17,29
  Mức 5 4: (2 số)
  09,31
  Mức 5 5: (1 số)
  78
  Mức 5 6: (2 số)
  19,76
  Mức 5 7: (3 số)
  15,80,87
  Mức 5 8: (5 số)
  08,27,35,72,99
  Mức 5 9: (3 số)
  02,24,42
  Mức 6 0: (5 số)
  23,28,40,50,59
  Mức 6 1: (4 số)
  12,37,47,49
  Mức 6 2: (2 số)
  14,79
  Mức 6 3: (8 số)
  26,38,51,60,74,89,90,96
  Mức 6 4: (3 số)
  07,20,69
  Mức 6 5: (4 số)
  30,32,67,71
  Mức 6 6: (2 số)
  66,70
  Mức 6 7: (6 số)
  25,46,56,81,94,98
  Mức 6 8: (3 số)
  21,43,54
  Mức 7 0: (2 số)
  45,91
  Mức 7 1: (5 số)
  16,39,84,92,95
  Mức 7 2: (3 số)
  34,68,97
  Mức 7 3: (4 số)
  36,41,48,83
  Mức 7 4: (3 số)
  65,73,75
  Mức 7 5: (3 số)
  53,64,85
  Mức 7 6: (2 số)
  58,82
  Mức 7 8: (2 số)
  57,62
  Mức 7 9: (1 số)
  93
  Mức 8 0: (2 số)
  61,86
  Mức 8 2: (1 số)
  52
  Mức 9 0: (1 số)
  63
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 3: (1 số)
  33
  Mức 1 5: (1 số)
  00
  Mức 1 8: (2 số)
  05,76
  Mức 1 9: (1 số)
  03
  Mức 2 1: (4 số)
  09,55,77,88
  Mức 2 2: (2 số)
  02,37
  Mức 2 3: (2 số)
  04,38
  Mức 2 4: (4 số)
  23,24,29,47
  Mức 2 5: (5 số)
  06,10,11,22,44
  Mức 2 6: (3 số)
  01,08,32
  Mức 2 7: (3 số)
  16,19,78
  Mức 2 8: (6 số)
  12,18,27,28,34,67
  Mức 2 9: (4 số)
  07,43,48,92
  Mức 3 0: (4 số)
  17,20,31,80
  Mức 3 1: (6 số)
  13,14,30,35,74,87
  Mức 3 2: (2 số)
  57,72
  Mức 3 3: (4 số)
  25,40,46,66
  Mức 3 4: (1 số)
  50
  Mức 3 5: (5 số)
  21,26,69,79,99
  Mức 3 6: (5 số)
  15,41,42,49,54
  Mức 3 7: (2 số)
  70,90
  Mức 3 8: (3 số)
  45,56,71
  Mức 3 9: (6 số)
  36,39,68,82,89,94
  Mức 4 0: (3 số)
  59,81,84
  Mức 4 1: (1 số)
  83
  Mức 4 2: (5 số)
  51,52,53,96,98
  Mức 4 3: (4 số)
  60,75,91,97
  Mức 4 4: (1 số)
  64
  Mức 4 5: (1 số)
  73
  Mức 4 6: (3 số)
  58,62,95
  Mức 4 7: (1 số)
  85
  Mức 4 8: (1 số)
  65
  Mức 5 0: (1 số)
  61
  Mức 5 1: (1 số)
  86
  Mức 5 7: (1 số)
  93
  Mức 6 1: (1 số)
  63
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  55
  Mức 1: (1 số)
  08
  Mức 2: (5 số)
  03,11,23,48,76
  Mức 3: ( 9 số)
  09,28,33,38,43,47,53,67,80
  Mức 4: ( 1 3 số)
  00,01,05,06,14,30,32,44,45,54,66,69,88
  Mức 5: ( 1 2 số)
  02,12,13,16,35,37,49,56,57,77,78,87
  Mức 6: ( 1 5 số)
  17,18,19,20,22,24,26,29,34,70,71,82,83,84,92
  Mức 7: ( 9 số)
  10,21,25,27,31,36,41,74,75
  Mức 8: (6 số)
  04,42,50,52,62,72
  Mức 9: ( 1 1 số)
  07,15,40,46,59,61,64,68,73,81,90
  Mức 1 0: (5 số)
  39,58,79,89,94
  Mức 1 1: (3 số)
  65,96,97
  Mức 1 2: (4 số)
  51,63,91,95
  Mức 1 3: (2 số)
  86,99
  Mức 1 4: (4 số)
  60,85,93,98
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 7 số)
  08,11,23,28,38,47,48,53,54,55,67,69,76,80,82,83,84
  Mức 1: ( 2 3 số)
  01,03,05,06,09,13,14,20,26,30,32,33,35,43,44,45,49,57,61,75,78,87,88
  Mức 2: ( 2 4 số)
  00,02,12,16,17,18,21,22,25,29,31,36,37,41,56,59,66,68,70,71,74,77,86,92
  Mức 3: ( 1 8 số)
  04,10,15,19,24,27,34,40,42,50,52,58,64,65,72,79,81,90
  Mức 4: ( 1 1 số)
  07,39,46,62,63,73,85,89,94,96,97
  Mức 5: (5 số)
  51,60,91,93,95
  Mức 6: (1 số)
  99
  Mức 7: (1 số)
  98
   
  Tuanvu22455, AdidasSt, giolao7 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 9 (1 số)
  33
  Mức: 1 2 (2 số)
  00,05
  Mức: 1 3 (6 số)
  03,18,22,44,55,87
  Mức: 1 4 (8 số)
  01,06,10,11,17,76,77,78
  Mức: 1 5 (9 số)
  09,13,19,28,35,72,80,88,99
  Mức: 1 6 (1 8 số)
  08,12,15,26,27,29,31,37,40,42,49,50,59,67,71,74,79,96
  Mức: 1 7 (1 4 số)
  04,14,23,24,30,32,47,51,60,69,70,89,90,94
  Mức: 1 8 (1 5 số)
  02,07,21,25,38,39,43,45,46,56,66,68,81,91,97
  Mức: 1 9 (8 số)
  20,54,64,73,82,84,95,98
  Mức: 2 0 (9 số)
  16,36,41,48,62,65,85,92,93
  Mức: 2 1 (6 số)
  34,58,61,75,83,86
  Mức: 2 2 (2 số)
  52,53
  Mức: 2 3 (2 số)
  57,63
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 5: (1 số)
  33
  Mức 3 0: (2 số)
  29,99
  Mức 3 2: (1 số)
  66
  Mức 3 4: (4 số)
  00,03,11,44
  Mức 3 6: (2 số)
  77,88
  Mức 3 9: (2 số)
  26,55
  Mức 4 0: (1 số)
  19
  Mức 4 1: (1 số)
  30
  Mức 4 2: (3 số)
  05,22,37
  Mức 4 3: (2 số)
  35,67
  Mức 4 4: (3 số)
  06,47,76
  Mức 4 5: (2 số)
  08,09
  Mức 4 6: (1 số)
  49
  Mức 4 7: (3 số)
  10,28,62
  Mức 4 8: (5 số)
  12,13,24,38,42
  Mức 4 9: (2 số)
  32,69
  Mức 5 0: (4 số)
  23,36,74,78
  Mức 5 1: (2 số)
  01,04
  Mức 5 2: (4 số)
  02,27,50,72
  Mức 5 3: (5 số)
  15,20,46,87,91
  Mức 5 4: (6 số)
  16,17,21,60,90,92
  Mức 5 5: (4 số)
  07,18,43,53
  Mức 5 6: (5 số)
  25,34,39,64,79
  Mức 5 7: (3 số)
  31,40,51
  Mức 5 8: (5 số)
  59,70,71,80,82
  Mức 5 9: (1 số)
  56
  Mức 6 0: (1 số)
  73
  Mức 6 1: (1 số)
  96
  Mức 6 2: (5 số)
  45,54,65,89,94
  Mức 6 3: (2 số)
  48,81
  Mức 6 4: (4 số)
  57,58,75,85
  Mức 6 5: (2 số)
  83,97
  Mức 6 6: (1 số)
  52
  Mức 6 7: (2 số)
  14,84
  Mức 6 9: (1 số)
  63
  Mức 7 0: (3 số)
  41,61,68
  Mức 7 1: (1 số)
  95
  Mức 7 6: (1 số)
  86
  Mức 7 8: (2 số)
  93,98

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,04,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,04,07,14,15,16,17,18,20,21,23,25,27,31,32,34,36,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  07,14,15,16,17,18,20,21,25,27,31,34,39,40,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,68,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,14,18,21,25,31,34,39,40,41,43,45,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,68,70,71,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  14,31,39,40,41,45,48,51,52,54,56,57,58,59,61,63,64,65,68,70,71,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,89,93,94,95,96,97,98
  2x
  14,41,45,48,52,54,56,57,58,61,63,65,68,73,75,81,82,83,84,85,86,89,93,94,95,96,97,98
  1x
  14,41,52,57,58,61,63,68,75,81,83,84,85,86,93,95,97,98
  0x
  41,61,63,68,86,93,95,98
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 3 7: (1 số)
  33
  Mức 4 7: (1 số)
  00
  Mức 4 8: (1 số)
  44
  Mức 5 3: (1 số)
  11
  Mức 5 6: (2 số)
  03,88
  Mức 5 7: (3 số)
  29,55,77
  Mức 5 9: (1 số)
  05
  Mức 6 0: (4 số)
  08,22,26,76
  Mức 6 1: (1 số)
  66
  Mức 6 2: (1 số)
  10
  Mức 6 4: (1 số)
  99
  Mức 6 5: (1 số)
  30
  Mức 6 6: (2 số)
  28,72
  Mức 6 7: (3 số)
  04,19,37
  Mức 6 8: (1 số)
  35
  Mức 6 9: (1 số)
  23
  Mức 7 0: (1 số)
  13
  Mức 7 1: (2 số)
  18,67
  Mức 7 2: (2 số)
  06,24
  Mức 7 3: (1 số)
  02
  Mức 7 4: (1 số)
  92
  Mức 7 5: (3 số)
  38,47,80
  Mức 7 6: (3 số)
  09,27,87
  Mức 7 7: (3 số)
  01,32,50
  Mức 7 8: (3 số)
  49,69,78
  Mức 7 9: (2 số)
  42,94
  Mức 8 0: (3 số)
  07,70,90
  Mức 8 1: (5 số)
  20,34,40,43,74
  Mức 8 2: (2 số)
  17,25
  Mức 8 3: (2 số)
  71,91
  Mức 8 4: (3 số)
  31,46,54
  Mức 8 5: (4 số)
  12,15,16,62
  Mức 8 6: (2 số)
  79,82
  Mức 8 7: (1 số)
  36
  Mức 8 8: (5 số)
  45,53,56,59,81
  Mức 8 9: (2 số)
  48,73
  Mức 9 0: (3 số)
  14,64,96
  Mức 9 1: (1 số)
  89
  Mức 9 2: (3 số)
  75,83,97
  Mức 9 4: (3 số)
  21,58,95
  Mức 9 5: (2 số)
  39,52
  Mức 9 6: (1 số)
  60
  Mức 9 7: (3 số)
  41,51,57
  Mức 9 8: (2 số)
  68,84
  Mức 9 9: (1 số)
  86
  Mức 1 0 0: (2 số)
  61,85
  Mức 1 0 2: (1 số)
  65
  Mức 1 0 8: (1 số)
  98
  Mức 1 0 9: (2 số)
  63,93


  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,07,09,12,14,15,16,17,20,21,25,27,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  5x
  07,12,14,15,16,17,20,21,25,31,34,36,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  12,14,15,16,17,21,25,31,36,39,41,43,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,71,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,89,91,93,95,96,97,98
  3x
  14,15,16,21,36,39,41,45,48,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,73,75,79,81,82,83,84,85,86,89,93,95,96,97,98
  2x
  14,21,39,41,48,51,52,57,58,60,61,63,64,65,68,73,75,81,83,84,85,86,89,93,95,96,97,98
  1x
  21,39,41,51,52,57,58,60,61,63,65,68,84,85,86,93,95,98
  0x
  61,63,65,84,85,86,93,98
   
  Tuanvu22455, giolao, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 0: (1 số)
  33
  Mức 8 7: (1 số)
  00
  Mức 9 8: (1 số)
  05
  Mức 9 9: (1 số)
  03
  Mức 1 0 1: (1 số)
  55
  Mức 1 0 6: (1 số)
  77
  Mức 1 0 7: (3 số)
  18,44,88
  Mức 1 0 8: (1 số)
  11
  Mức 1 0 9: (1 số)
  22
  Mức 1 1 0: (1 số)
  76
  Mức 1 1 2: (3 số)
  01,06,10
  Mức 1 1 3: (1 số)
  09
  Mức 1 1 4: (1 số)
  29
  Mức 1 1 5: (1 số)
  08
  Mức 1 1 6: (1 số)
  04
  Mức 1 1 8: (1 số)
  19
  Mức 1 1 9: (4 số)
  13,23,37,78
  Mức 1 2 0: (3 số)
  17,24,28
  Mức 1 2 1: (1 số)
  02
  Mức 1 2 2: (1 số)
  47
  Mức 1 2 3: (2 số)
  31,38
  Mức 1 2 4: (1 số)
  80
  Mức 1 2 6: (2 số)
  35,87
  Mức 1 2 7: (2 số)
  12,30
  Mức 1 2 8: (2 số)
  67,99
  Mức 1 2 9: (5 số)
  20,27,32,49,72
  Mức 1 3 0: (6 số)
  15,26,40,42,69,79
  Mức 1 3 2: (2 số)
  14,16
  Mức 1 3 3: (1 số)
  66
  Mức 1 3 4: (3 số)
  50,59,74
  Mức 1 3 6: (2 số)
  43,48
  Mức 1 3 7: (4 số)
  07,54,71,96
  Mức 1 3 8: (3 số)
  25,89,90
  Mức 1 3 9: (2 số)
  21,92
  Mức 1 4 0: (4 số)
  45,56,70,81
  Mức 1 4 1: (2 số)
  34,46
  Mức 1 4 3: (1 số)
  51
  Mức 1 4 4: (2 số)
  39,94
  Mức 1 4 5: (2 số)
  36,84
  Mức 1 4 6: (1 số)
  41
  Mức 1 4 7: (2 số)
  60,68
  Mức 1 4 8: (2 số)
  57,82
  Mức 1 4 9: (2 số)
  83,95
  Mức 1 5 0: (1 số)
  98
  Mức 1 5 2: (3 số)
  53,91,97
  Mức 1 5 3: (1 số)
  73
  Mức 1 5 4: (1 số)
  75
  Mức 1 5 5: (1 số)
  64
  Mức 1 5 8: (1 số)
  62
  Mức 1 5 9: (1 số)
  65
  Mức 1 6 0: (2 số)
  58,61
  Mức 1 6 1: (1 số)
  52
  Mức 1 6 2: (1 số)
  85
  Mức 1 6 5: (1 số)
  86
  Mức 1 7 3: (1 số)
  93
  Mức 1 8 2: (1 số)
  63

  9x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,07,12,14,15,16,17,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,12,14,15,16,20,21,25,26,27,30,32,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,14,15,16,21,25,26,34,36,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,21,25,34,36,39,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,70,71,73,74,75,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  21,34,36,39,41,45,46,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,68,70,73,75,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  2x
  36,39,41,51,52,53,57,58,60,61,62,63,64,65,68,73,75,82,83,84,85,86,91,93,94,95,97,98
  1x
  52,53,58,61,62,63,64,65,73,75,83,85,86,91,93,95,97,98
  0x
  52,58,61,63,65,85,86,93
   
  Tuanvu22455, mr8386, giolao10 thành viên khác Thích điều này.
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,103
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH

  (8 5 số)
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,97,98

  (7 2 số)
  02,04,07,09,10,12,13,14,17,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,97,98

  Loại lần 1


  Loại lần 2
   
  Tuanvu22455, giolao, shadowfax10 thành viên khác Thích điều này.
 16. BlackHawk

  BlackHawk Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  16,431
  Điểm thành tích:
  108
  TH GDB Ngày 31/1
  _ _ _

  8 7 s ố:
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  7 7 s ố:
  02,04,07,08,09,11,13,14,15,16,20,24,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  6 8 s ố
  02,04,07,08,09,13,14,15,16,20,24,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,82,83,84,86,89,90,91,92,93,94,97,98
  _ _ _
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/1/23
  Tuanvu22455, mr8386, giolao11 thành viên khác Thích điều này.
 17. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,543
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn TH Tháng 1
  01/01: 4x
  02/01: 8x
  03/01: 1x
  04/01: 8x
  05/01: 7x
  06/01: 8X
  07/01: 0x
  08/01: 4x
  09/01: 3x
  10/01: 7x
  11/01: 6x
  12/01: 1x
  13/01: 1x
  14/01: 4x
  15/01: X
  16/01: 5x
  17/01: 3x
  18/01: 0x
  19/01: 4x
  20/01: 1x
  25/01: 0x
  26/01: 1x
  27/01: 1x
  28/01: 9x
  29/01: 7x
  30/01: 7x
  31/01:
  9x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,13,14,16,17,19,21,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,13,14,16,17,19,21,25,26,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,13,14,16,17,19,21,25,26,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,70,72,73,74,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,93,94,95,97,98
  5x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,13,14,16,17,19,21,25,28,30,33,34,35,41,43,44,48,49,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,70,72,73,74,76,77,79,80,85,86,87,88,89,93,94,95,97,98
  4x
  00,01,03,05,06,08,09,10,13,14,19,21,30,33,34,35,41,43,44,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,70,72,73,76,77,79,80,85,86,87,88,89,93,94,95,98
  3x
  00,01,03,05,06,08,09,10,21,30,33,35,44,50,54,55,56,58,61,62,63,64,65,70,73,76,77,79,80,85,86,87,88,89,93,94,95,98
  2x
  00,01,03,05,06,08,09,10,30,33,58,61,62,63,70,73,77,79,80,85,86,87,88,89,93,94,95,98
  1x
  09,10,30,33,58,61,62,63,70,73,77,79,80,85,86,87,95,98
  0x
  77,79,80,85,86,87,95,98
   
  Tuanvu22455, mr8386, giolao11 thành viên khác Thích điều này.
 18. Huymc123

  Huymc123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,740
  Được thích:
  41,521
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  Dàn chăn nuôi 2x

  26/01/23-64-9876543210x
  27/01/23-59-9876543210x
  28/01/23-19-987x
  29/01/23-79-9876543210x
  30/01/23-79-98765x
  31/01/23-??
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,97,98
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,97
  6x
  00,01,03,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,25,26,29,31,32,33,34,36,37,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,97
  5x
  00,01,03,05,10,12,13,16,17,18,20,21,22,25,29,32,33,34,36,37,41,43,44,45,48,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,70,71,73,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,97
  4x
  00,03,05,10,16,17,18,20,21,22,25,29,32,33,34,36,37,41,43,44,45,48,52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,65,68,70,73,75,77,82,83,84,85,86,87,88,92,93,97
  3x
  00,16,18,20,21,22,32,34,36,41,43,44,45,48,52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,65,68,70,73,75,77,82,83,84,85,86,87,92,93
  2x
  16,22,34,36,41,43,45,48,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,68,70,75,82,83,84,85,86,92,93
  1x
  34,41,52,53,57,58,61,62,63,64,65,75,82,83,84,85,86,92
  0x
  52,53,57,58,61,75,83,86
   
  Tuanvu22455, AdidasSt, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 19. khucdoanh686

  khucdoanh686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  30/8/20
  Bài viết:
  1,239
  Được thích:
  12,797
  Điểm thành tích:
  108
  Đầu Xuân chúc ACE năm mới mạnh khỏe, bình an, và chiến thắng CU
  Mở màn ĐBMB ngày 31/1/2023 cá nhân tin tưởng sẽ WIN
  (5 0 số)
  01,03,05,07,10,11,12,13,14,16,17,18,21,23,25,27,30,31,32,34,35,36,37,38,41,43,45,50,52,53,54,55,56,57,58,61,63,65,67,81,83,85,87,90,91,93,94,95,96,98

  Có thể chơi chính lot con lai cua 50s
  (3 8 số)
  01,03,05,07,10,12,14,16,18,21,23,25,27,30,32,34,36,38,41,43,45,50,52,54,56,58,61,63,65,67,81,83,85,87,90,94,96,98
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/1/23
  Tuanvu22455, AdidasSt, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 20. kyphongthuy

  kyphongthuy Lính mới

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  16
  Được thích:
  191
  Điểm thành tích:
  27
  Em lại thêm dàn 81 số và 72 số ăn thông 15 ngày rồi
  Được cái không bh chết thông 2 ngày. Ăn là ăn thông anh em dựa vào tiền gấp là cung ok.để nói pp bắt của em năm trc em ăn kha khá tiền rồi.thấy ok nên up lên cho anh em ăn tiền của anh đồng.
  (8 1 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99


  (7 2 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,99
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net