DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2024

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/23.

Lượt xem: 127,302

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Manhlata

  Manhlata Lính mới

  Tham gia:
  5/5/23
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  700
  Điểm thành tích:
  642
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  01,04,05,09,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  5x
  01,04,05,09,15,16,17,21,23,26,28,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,54,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  4x
  01,04,05,09,15,16,17,21,23,26,28,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,54,58,59,61,62,64,66,67,69,71,73,76,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,96,98
  3x
  04,09,17,26,34,37,38,40,42,43,45,46,48,51,54,58,59,61,62,64,66,67,69,71,73,76,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,96,98
  2x
  04,09,17,26,34,37,38,40,43,45,48,54,58,61,62,67,69,71,73,83,84,85,89,90,93,95,96,98
  1x
  17,37,45,48,54,58,61,62,67,69,71,73,83,84,85,89,93,98
  0x
  45,48,54,71,73,84,89,98
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh5 thành viên khác Thích điều này.
 2. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  31/1
  9x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,08,10,11,12,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,96,97,98
  6x
  04,06,10,11,12,14,15,18,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,93,96,97,98
  5x
  04,06,11,12,14,15,18,20,21,22,25,26,27,29,31,32,34,38,39,41,42,44,46,47,48,49,50,54,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,93,96,98
  4x
  04,06,11,12,20,21,22,26,27,29,31,32,34,38,39,41,42,46,47,48,49,50,54,55,56,59,60,61,62,65,67,68,69,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,93,96,98
  3x
  06,11,12,20,22,26,29,31,32,38,39,41,42,46,47,48,49,50,54,55,56,59,61,62,65,67,68,69,75,78,79,80,83,84,85,86,93,96
  2x
  06,11,12,22,26,31,32,38,39,41,42,49,55,56,59,61,62,67,68,69,78,79,80,83,84,85,93,96
  1x
  22,26,38,39,41,42,55,56,59,61,62,67,69,78,79,83,84,96
  0x
  38,41,56,59,61,62,69,78
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh5 thành viên khác Thích điều này.
 3. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  538
  Được thích:
  6,897
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 31-01-2024:
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,44,45,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,29,31,32,36,37,38,39,40,44,45,47,48,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,79,80,81,85,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  00,02,04,05,06,07,08,10,12,14,17,18,20,21,22,26,29,31,32,36,37,39,44,45,47,48,51,54,55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,79,80,81,85,86,88,90,91,92,94,96,97,98
  4x
  00,04,06,07,08,12,14,17,18,20,21,22,29,32,36,37,39,44,45,47,48,54,55,57,59,61,62,63,64,66,67,72,73,74,75,76,77,79,80,81,85,86,88,90,91,94,96,98
  3x
  00,04,07,08,12,14,17,20,29,32,37,39,45,47,48,55,57,59,61,62,63,64,66,67,72,73,74,76,77,79,80,81,85,88,90,94,96,98
  2x
  00,07,08,12,14,17,20,29,32,39,45,47,55,57,59,61,63,64,66,72,73,77,80,81,85,90,96,98
  1x
  07,08,14,17,20,29,39,45,59,61,63,64,66,72,73,81,85,90
  0x
  07,20,39,45,61,63,64,85
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh4 thành viên khác Thích điều này.
 4. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,462
  Được thích:
  15,826
  Điểm thành tích:
  2,387
  31/1
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,03,05,07,10,11,15,16,19,20,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,38,39,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,03,05,07,10,11,15,16,19,20,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,38,39,42,43,45,49,50,51,53,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,72,75,76,78,79,82,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  01,10,15,19,20,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,38,39,42,43,45,49,50,51,53,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,72,75,76,78,79,82,86,87,90,91,93,94,95,97,99
  3x
  01,10,15,19,26,28,34,35,39,43,49,50,51,53,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,72,75,76,78,79,82,86,87,90,91,93,94,95,97,99
  2x
  01,10,15,19,26,28,34,35,39,43,51,53,55,59,62,67,68,76,78,82,86,87,90,91,93,94,95,97,99
  1x
  19,35,39,43,51,53,55,59,62,67,68,76,78,82,86,87,91,93,95
  0x
  19,53,59,62,76,87,91,93,95
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh4 thành viên khác Thích điều này.
 5. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,901
  Được thích:
  15,795
  Điểm thành tích:
  2,087
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,02,03,04,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,02,03,04,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98
  5 8 số)
  00,02,03,04,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,28,30,34,35,36,37,40,41,42,43,46,50,51,52,53,56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,71,72,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98
  4 8 số)
  00,02,03,04,14,15,16,17,18,20,27,28,30,34,35,36,40,41,43,46,51,53,56,58,59,63,64,65,69,70,71,72,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98
  3 8 số)
  02,03,04,14,15,17,18,20,27,28,30,34,35,36,40,41,43,46,51,53,56,58,59,63,64,65,69,71,72,78,81,82,85,90,93,94,97,98
  2 8 số)
  02,03,04,14,15,17,18,20,27,28,30,34,35,36,40,41,43,46,51,53,56,58,59,63,64,65,69,71
  1 8 số)
  17,18,20,27,28,30,34,35,36,40,41,43,46,51,53,56,58,59
  8 số)
  30,34,35,36,40,41,43,46
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 6. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  721
  Được thích:
  8,330
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/1:
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,29,31,32,34,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,05,06,07,08,10,12,14,15,17,19,21,24,25,26,27,29,31,32,34,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,77,79,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,06,07,08,10,12,15,17,21,24,25,26,27,29,31,32,34,37,38,39,42,45,46,48,49,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,73,75,76,77,79,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,06,07,10,12,15,17,24,25,26,27,29,31,32,34,37,38,39,46,48,49,53,54,55,57,58,60,61,63,64,65,67,68,73,75,76,82,83,85,87,88,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  05,06,07,12,15,17,24,25,26,29,31,34,38,39,46,48,49,53,54,55,57,58,63,64,65,67,73,75,82,83,85,87,88,91,93,94,95,97
  2x
  05,06,07,12,17,26,31,34,38,46,49,53,54,55,57,63,64,65,67,73,75,82,83,85,87,93,95,97
  1x
  05,06,07,12,17,26,31,34,38,46,53,54,55,63,64,83,85,93
  0x
  05,34,38,53,54,55,64,85
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 7. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Xóa..
   
  mr8386 thích bài này.
 8. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  01/1: 3x
  02/1: 7x
  03/1: 7x
  04/1: 6x

  05/1: 5x
  06/1: 9x
  07/1: 4x
  8/1: 9x
  9/1: 8x
  10/1: 2x
  11/1: 1x
  12/1: 6x
  13/1: 5x
  14/1: 6x
  15/1: 3x
  16/1: 5x
  17/1: 1x
  18/1: 6x
  19/1: 8x
  20/1: 5x
  21/1: 0x
  22/1: 4x
  23/1: 0x
  24/1: 7x
  25/1: 2x
  26/1: 3x
  27/1: 5x
  28/1: 0x
  29/1: 1x
  30/1: 3x
  31/01/2024:

  01/1: 3x
  02/1: 7x
  03/1: 7x
  04/1: 6x

  05/1: 5x
  06/1: 9x
  07/1: 4x
  8/1: 9x
  9/1: 8x
  10/1: 2x
  11/1: 1x
  12/1: 6x
  13/1: 5x
  14/1: 6x
  15/1: 3x
  16/1: 5x
  17/1: 1x
  18/1: 6x
  19/1: 8x
  20/1: 5x
  21/1: 0x
  22/1: 4x
  23/1: 0x
  24/1: 7x
  25/1: 2x
  26/1: 3x
  27/1: 5x
  28/1: 0x
  29/1: 1x
  30/1: 3x
  31/01/2024

  9x:

  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,64,65,69,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,96,98
  6x:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,64,65,69,70,72,73,75,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,93,96,98
  5x:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,19,20,21,23,25,28,30,32,33,34,35,37,38,39,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,60,64,65,69,70,73,75,78,80,82,83,84,85,87,89,90,91,93,96,98
  4x:
  01,02,03,06,07,08,10,14,15,19,20,23,25,28,30,32,33,34,37,38,39,41,43,46,48,51,52,56,57,58,60,64,65,69,70,73,75,78,80,82,83,84,85,87,89,91,93,96,98
  3x:
  01,02,03,06,07,08,10,14,15,19,20,23,25,28,30,32,33,34,37,41,43,46,48,51,52,56,57,60,64,65,70,73,75,78,80,82,84,87,91
  2x:
  01,02,06,07,10,14,15,20,23,25,28,32,34,37,41,43,48,51,52,56,57,60,65,70,73,75,78,82,87
  1x:
  01,02,06,07,10,15,20,23,25,28,32,51,52,56,60,70,78,82,87
  0x:
  02,06,20,23,25,28,32,52,82
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 9. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,049
  Được thích:
  96,613
  Điểm thành tích:
  2,087
  20/1: 6x
  21/1: 9x
  22/1: 1x
  23/1: 5x
  24/1: 2x
  25/1: 0x
  26/1: 1x
  27/1: 7x
  28/1: 5x
  29/1: 3x
  30/1: 5x
  31/1:
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,80,81,83,85,86,91,93,94,95,96,99
  6x
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,25,26,30,31,35,36,40,41,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,80,81,85,86,91,94,95,96,99
  5x
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,30,31,35,40,41,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,70,71,74,75,76,80,81,85,91,94,95,99
  4x
  01,03,04,05,06,07,10,12,14,15,16,17,21,25,30,35,40,41,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,70,71,74,75,76,85,94,95
  3x
  01,04,05,06,07,10,14,15,16,17,25,35,40,41,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,70,71,74,75,76,85,95
  2x
  01,04,05,06,07,10,14,16,17,25,35,40,41,45,50,52,53,54,57,59,60,61,67,70,71,75,76,95
  1x
  04,06,07,14,16,17,35,40,41,53,59,60,61,67,70,71,76,95
  0x
  14,16,35,41,53,59,61,95
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh4 thành viên khác Thích điều này.
 10. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,05,06,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  03,06,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97
  5x
  03,06,12,13,14,15,16,21,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,75,76,79,83,85,86,93,94,95,96,97
  4x
  03,06,12,14,15,16,21,24,26,30,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,73,76,79,83,85,86,93,94,95,96,97
  3x
  06,14,15,36,37,38,41,42,43,45,46,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,73,76,79,83,85,86,93,94,95,96,97
  2x
  06,14,15,36,37,38,41,45,46,49,51,54,56,59,60,63,64,65,68,69,73,83,86,93,94,95,96,97
  1x
  15,37,45,46,51,54,56,59,64,65,68,69,73,83,86,94,95,96
  0x
  46,51,54,56,59,64,65,95
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh4 thành viên khác Thích điều này.
 11. onlywinaz

  onlywinaz Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  1/12/22
  Bài viết:
  194
  Được thích:
  1,894
  Điểm thành tích:
  1,477
  Nghề nghiệp:
  IT
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,07,09,11,13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,72,73,75,77,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  5x
  01,02,07,09,19,20,21,22,26,28,29,30,31,32,34,40,41,42,43,45,47,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,72,73,75,77,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  4x
  01,02,07,09,19,20,21,22,26,28,29,30,31,32,34,41,43,49,53,55,58,61,62,63,65,66,68,70,72,73,75,77,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  3x
  01,02,07,09,19,20,21,22,26,28,29,30,31,32,34,41,43,49,53,55,58,61,65,66,68,73,77,80,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  2x
  09,19,20,21,22,26,28,29,30,31,32,34,41,43,49,53,55,58,61,65,66,68,73,77,80,88,89,97
  1x
  32,34,41,43,49,53,55,58,61,65,66,68,73,77,80,88,89,97
  0x
  66,68,73,77,80,88,89,97
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 12. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,629
  Được thích:
  29,641
  Điểm thành tích:
  1,907
  31.1
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,96,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,87,90,91,96,99
  6x
  06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,78,80,82,87,90,91,96
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,69,70,73,78,80,82,87,90,91,96
  4x
  12,13,15,16,17,18,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,60,64,69,70,73,78,80,82,87,90,91,96
  3x
  12,13,15,16,17,18,21,24,25,26,27,29,31,34,35,36,38,39,42,43,45,46,47,48,49,51,60,64,69,70,73,78,80,82,87,90,91,96
  2x
  12,13,15,16,17,18,21,24,25,26,27,29,31,34,35,36,38,39,42,43,73,78,80,82,87,90,91,96
  1x
  12,13,15,16,17,18,21,24,25,26,27,29,31,34,35,90,91,96
  0x
  15,16,17,18,21,24,25,26
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 13. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,350
  Được thích:
  27,807
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  31/01
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,17,18,19,20,23,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,02,04,05,07,09,10,11,13,14,17,18,19,20,23,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,50,53,54,55,56,57,58,59,64,65,68,69,70,71,72,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  5x
  00,02,04,05,07,09,13,14,18,19,20,23,28,31,32,33,35,37,39,40,41,45,46,50,53,54,55,57,58,59,64,65,68,69,70,71,72,73,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  02,04,05,09,13,14,18,19,20,31,32,33,35,37,39,40,41,45,46,50,53,54,55,57,58,59,64,68,69,70,73,75,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  3x
  02,04,05,09,13,14,18,19,20,31,35,40,41,45,46,50,53,54,55,57,59,68,75,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  2x
  04,05,09,14,18,19,20,31,35,40,41,45,46,50,53,54,55,57,59,68,75,81,85,86,90,91,95,96
  1x
  04,05,09,19,40,45,50,57,59,68,75,81,85,86,90,91,95,96
  0x
  05,19,59,75,86,90,91,95
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 14. Sheep13

  Sheep13 Lính mới

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  512
  Được thích:
  3,932
  Điểm thành tích:
  1,657
  31/1:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,75,76,78,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,55,57,58,59,62,63,64,65,67,69,71,72,73,75,76,78,81,82,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  05,06,09,10,12,13,14,15,17,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,45,46,48,50,51,52,55,57,58,59,64,65,67,69,71,73,75,76,78,82,84,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  4x
  05,06,09,10,13,14,15,17,18,19,24,28,29,31,32,33,35,37,39,40,41,43,45,46,48,50,51,52,55,57,64,65,67,69,71,73,75,76,84,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  05,10,14,15,17,19,24,28,29,31,32,33,35,37,39,40,41,43,46,48,50,52,55,57,64,65,67,69,71,75,76,84,89,92,94,95,96,98
  2x
  10,14,17,24,28,29,31,32,35,41,43,46,48,52,55,57,64,67,69,71,75,76,84,89,92,95,96,98
  1x
  10,14,17,24,29,31,43,48,55,57,64,67,69,71,84,92,95,96
  0x
  10,24,43,64,69,92,95,96
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 15. lodedoden2020

  lodedoden2020 Lính mới

  Tham gia:
  15/8/20
  Bài viết:
  176
  Được thích:
  1,082
  Điểm thành tích:
  1,157
  31/01
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,91,92,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,78,80,82,84,85,87,88,89,91,92,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,65,68,69,70,71,73,74,75,78,80,82,84,85,87,88,89,91,96,98,99
  5x
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,48,50,51,56,58,59,60,61,62,65,68,69,70,71,73,80,82,85,87,89,91,96,98
  4x
  01,02,03,06,08,09,10,11,12,14,15,17,19,20,21,25,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,48,51,56,58,59,60,62,65,68,69,70,71,73,80,82,87,91,96
  3x
  01,03,06,08,09,10,11,12,17,19,20,21,25,27,28,29,30,32,33,34,38,42,43,44,48,56,58,59,60,62,68,70,73,80,82,87,91,96
  2x
  03,06,08,09,11,12,19,20,25,27,28,30,32,33,42,43,44,48,56,58,59,60,68,70,80,87,91,96
  1x
  03,09,11,19,20,27,28,30,32,33,44,58,68,70,80,87,91,96
  0x
  03,11,20,30,58,70,87,96
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 16. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,570
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/1:6x
  2/1:8x
  3/1:6x
  4/1:2x
  5/1:4x
  6/1:1x
  7/1:2x
  8/1:9x
  9/1:9x
  10/1:1x
  11/1:6x
  12/1:5x
  13/1:6x
  14/1:5x
  15/1:8x
  16/1:0x
  17/1:6x
  18/1:0x
  19/1:9x
  20/1:1x
  21/1:4x
  22/1:8x
  23/1:2x
  24/1:6x
  25/1:5x
  26/1:2x
  27/1:2x
  28/1:2x
  29/1:0x
  30/1:4x
  31/1:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,04,06,07,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,54,56,57,59,60,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,06,09,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,31,32,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,54,56,57,59,60,63,64,65,68,69,70,73,74,75,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  01,04,06,09,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,31,32,36,37,40,41,42,45,46,47,51,54,56,59,60,63,64,65,68,69,73,74,78,79,81,82,86,87,90,91,92,95,96,97
  3x
  04,09,14,19,23,24,28,29,32,37,40,41,42,45,46,47,54,59,60,63,64,65,68,69,73,74,78,79,81,82,86,87,90,91,92,95,96,97
  2x
  14,19,23,28,32,37,40,41,42,45,46,47,54,59,64,69,73,74,78,79,82,87,90,91,92,95,96,97
  1x
  14,19,23,28,32,37,41,46,64,69,73,78,82,87,91,95,96,97
  0x
  14,19,41,46,64,69,91,96
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 17. 24674

  24674 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  751
  Được thích:
  8,433
  Điểm thành tích:
  1,217
  * 9x - 0x ngày 31/1:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,31,32,34,36,37,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,31,32,34,36,37,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,96,99
  5x
  17,18,19,20,24,25,26,27,28,31,32,34,36,37,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,96,99
  4x
  32,34,36,37,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,96,99
  3x
  48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,96,99
  2x
  61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,96,99
  1x
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,96,99
  0x
  85,86,87,89,90,91,96,99
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 18. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,515
  Được thích:
  19,798
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,19,20,21,23,24,25,28,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,47,49,50,51,52,55,58,59,60,66,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,19,21,23,24,30,31,32,33,37,39,40,41,42,47,49,50,51,52,55,58,59,60,66,67,68,70,73,74,75,76,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97
  4x
  01,04,05,08,09,10,12,13,14,15,19,21,23,24,31,32,33,37,39,40,41,42,49,50,51,55,58,60,66,67,70,73,74,76,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,93,94,97
  3x
  01,04,05,08,09,10,12,13,14,15,19,21,23,24,31,32,33,37,41,42,49,50,51,55,58,67,73,76,79,80,82,85,86,88,90,91,94,97
  2x
  04,05,09,10,13,14,15,23,24,32,33,37,41,49,50,51,55,58,67,73,76,79,80,85,90,91,94,97
  1x
  05,15,23,32,33,37,41,49,50,51,55,67,73,76,90,91,94,97
  0x
  05,23,32,49,50,67,73,94
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 19. Hoacoc123

  Hoacoc123 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  965
  Được thích:
  7,935
  Điểm thành tích:
  1,957
  31/01:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,97,98,99
  6x
  03,04,06,09,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,52,53,57,58,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,97,98,99
  5x
  03,06,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,48,52,53,57,58,60,61,62,66,67,71,72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,98
  4x
  03,06,12,13,14,16,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,41,42,43,52,53,57,58,60,61,66,67,71,72,75,76,78,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,98
  3x
  03,06,13,14,16,18,19,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,41,42,43,52,53,57,58,60,61,66,67,75,78,81,82,85,87,88,89,91,98
  2x
  03,06,13,14,16,18,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,52,53,57,58,60,75,81,82,85,87,88,91
  1x
  13,14,18,25,28,30,31,33,35,52,53,57,58,60,75,81,82,85
  0x
  31,33,35,52,53,57,58,60
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, giachinh3 thành viên khác Thích điều này.
 20. GaSanCao

  GaSanCao Lính mới

  Tham gia:
  9/6/20
  Bài viết:
  102
  Được thích:
  675
  Điểm thành tích:
  907
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  8x
  03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,97,98,99
  7x
  03,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,97,98,99
  6x
  03,11,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,97,98,99
  5x
  03,11,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,97,98,99
  4x
  31,33,34,35,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93
  3x
  39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86
  2x
  45,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80
  1x
  51,52,54,55,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75
  0x
  59,61,62,64,66,67,68,69
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Tuthu21093 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net