DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/22.

Lượt xem: 101,410

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HoaiAm

  HoaiAm VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  8/8/22
  Bài viết:
  741
  Được thích:
  3,617
  Điểm thành tích:
  93
  30/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,30,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,30,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,07,08,11,12,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,30,33,34,36,37,38,39,41,44,46,47,48,49,50,54,55,56,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,94,97,98,99
  5x
  00,03,04,05,07,08,11,14,17,18,21,24,26,27,28,30,33,34,36,37,38,41,44,46,47,48,49,50,54,55,56,57,58,61,64,66,67,68,70,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,94,97,98
  4x
  00,04,05,07,08,11,14,17,18,21,24,26,27,28,30,34,36,37,38,41,44,46,47,48,49,61,64,66,67,68,70,74,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,94,97,98
  3x
  00,04,05,07,08,21,24,27,28,30,36,37,38,41,44,47,48,49,61,64,67,68,70,74,77,78,80,81,82,84,85,87,88,89,91,94,97,98
  2x
  00,04,05,07,08,21,24,27,28,30,36,37,38,41,44,47,48,70,74,77,78,80,81,82,84,85,87,88
  1x
  00,05,21,24,28,30,36,38,70,74,78,80,81,82,84,85,87,88
  0x
  21,24,28,30,38,74,84,88
   
 2. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,070
  Được thích:
  26,532
  Điểm thành tích:
  113
  30/10
  9x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,05,06,07,10,11,12,14,16,17,19,20,22,26,27,28,29,31,32,33,34,36,38,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,05,06,07,11,12,14,16,17,19,20,22,26,27,28,29,31,32,36,40,41,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  00,06,07,11,12,14,16,17,19,20,22,26,27,28,29,32,36,40,41,46,47,48,51,52,53,54,55,57,58,59,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,91,92,94,96,97,98,99
  4x
  06,07,12,14,19,20,26,27,28,29,36,40,41,46,47,48,51,52,53,54,55,57,59,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,83,85,91,92,94,96,97,98,99
  3x
  12,19,20,26,28,29,36,40,41,46,47,48,51,52,53,55,57,59,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,78,80,85,91,92,94,96,97,98
  2x
  12,19,20,26,28,29,36,40,41,47,48,52,53,59,63,67,69,71,73,74,75,80,85,91,92,96,97,98
  1x
  19,20,28,29,36,41,47,52,53,63,69,71,73,74,80,85,97,98
  0x
  20,36,47,52,53,69,71,97
   
 3. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  4,782
  Được thích:
  18,831
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 30/10
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,19,20,23,25,28,29,30,32,33,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,67,68,69,70,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,25,28,29,30,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,70,76,78,79,80,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (4 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,25,28,30,35,36,38,39,40,45,48,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,67,68,70,76,78,79,80,81,86,88,89,90,91,93,95,96,98
  (3 9 số)
  01,04,07,08,09,18,25,28,35,38,39,40,45,48,52,53,54,55,56,57,58,64,65,67,68,76,78,79,80,81,86,88,89,90,91,93,95,96,98
  (2 9 số)
  01,04,08,18,28,38,40,48,54,56,57,64,65,67,68,76,78,79,80,81,86,88,89,90,91,93,95,96,98
  (1 9 số)
  01,04,08,40,56,57,65,67,76,78,79,86,89,90,91,93,95,96,98
  (9 số)
  01,08,67,68,76,79,86,95,96
   
 4. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,936
  Được thích:
  28,707
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 10/2022
  Ngày 01/10:5x=5đ
  Ngày 02/10:3x=7đ
  Ngày 03/10:8x=2đ
  Ngày 04/10:2x=8đ
  Ngày 05/10:3x=7đ
  Ngày 06/10:5x=5đ
  Ngày 07/10:2x=8đ
  Ngày 08/10:0x=10đ
  Ngày 09/10:7x=3đ
  Ngày 10/10:5x=5đ
  Ngày 11/10:4x=6đ
  Ngày 12/10:4x=6đ
  Ngày 13/10:4x=6đ
  Ngày 14/10:0x=10đ
  Ngày 15/10:3x=7đ
  Ngày 16/10:2x=8đ
  Ngày 17/10:3x=7đ
  Ngày 18/10:2x=8đ
  Ngày 19/10:7x=3đ
  Ngày 20/10:0x=10đ
  Ngày 21/10:7x=3đ
  Ngày 22/10:7x=3đ
  Ngày 23/10:7x=3đ
  Ngày 24/10:6x=4đ
  Ngày 25/10:4x=6đ
  Ngày 26/10:4x=6đ
  Ngày 27/10:6x=4đ
  Ngày 28/10:4x=6đ
  Ngày 29/10:0x=10đ
  Tổng điểm:3+7+2+8+7+5+8+10+3+5+6+6+6+10+7+8+7+8+3+10+3+3+3+4+6+6+4+6+10=176đ
  Ngày 30/10
  (9 4 số)
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,86,87,88,89,90,93,94,96,98,99
  (6 9 số)
  00,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29,30,32,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,63,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,86,87,89,90,93,94,96,98,99
  (5 9 số)
  00,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,29,30,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,63,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,86,87,89,90,93,96,98,99
  (4 9 số)
  06,08,09,10,13,14,15,19,21,24,29,30,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,63,68,69,70,71,74,75,76,79,80,86,89,90,93,96,98,99
  (3 9 số)
  06,08,09,10,13,14,15,19,40,41,43,45,46,49,50,51,53,54,57,58,59,60,63,68,69,70,71,74,75,76,79,80,86,89,90,93,96,98,99
  (2 9 số)
  06,08,09,10,13,14,15,19,40,41,43,45,46,49,51,54,59,60,69,70,79,80,86,89,90,93,96,98,99
  (1 9 số)
  06,09,10,14,15,19,40,41,45,46,49,51,54,59,60,69,90,96,98
  (9 số)
  10,19,40,54,59,60,69,90,96
   
 5. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,175
  Được thích:
  13,459
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,19,20,23,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,05,09,19,20,23,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,05,09,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,05,09,30,33,35,39,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,03,05,09,30,33,35,39,50,53,55,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  3x
  00,03,05,09,30,33,35,39,53,55,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,96,97,98
  2x
  00,03,05,09,30,33,35,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,96,97
  1x
  00,03,05,09,33,72,74,76,77,78,81,82,83,84,86,87,88,92
  0x
  77,78,81,82,84,86,87,88
   
 6. Huymc123

  Huymc123 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,622
  Được thích:
  39,193
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  30/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,08,09,13,15,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,08,09,13,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,85,88,89,90,92,93,94,97,99
  5x
  00,02,03,04,05,08,13,17,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,36,38,39,40,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,72,73,75,77,80,81,82,85,92,93,94,97,99
  4x
  03,05,08,13,17,20,22,24,25,26,28,29,32,34,36,38,39,40,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,59,60,61,62,63,64,65,67,70,72,73,75,77,82,85,92,93,94,97
  3x
  03,05,08,13,20,26,28,29,32,34,36,38,39,40,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,59,60,62,63,64,65,70,72,73,75,77,92,93
  2x
  08,13,20,28,29,32,34,36,39,40,44,49,50,51,52,55,59,60,62,63,65,70,72,73,75,77,92,93
  1x
  13,20,29,32,34,36,39,40,49,50,51,55,62,70,72,75,77,92
  0x
  13,29,32,34,36,72,75,92
   
 7. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,290
  Được thích:
  8,080
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,07,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,07,10,12,14,16,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  07,10,12,14,16,21,23,24,25,26,27,29,30,32,34,36,37,38,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,87,91,92,94,96,97,98
  4x
  07,12,14,16,21,23,24,27,29,32,34,36,37,38,41,42,43,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,63,64,67,69,70,71,72,73,74,76,78,79,83,91,92,94,96,97,98
  3x
  07,14,16,21,23,24,27,29,32,36,37,38,41,43,47,48,49,52,56,57,61,63,67,69,70,71,72,73,74,76,78,79,83,92,94,96,97,98
  2x
  16,21,23,27,29,36,38,41,43,47,48,49,52,56,61,67,70,71,72,74,76,78,79,92,94,96,97,98
  1x
  16,21,27,29,38,41,47,52,56,61,70,72,74,76,78,79,96,98
  0x
  16,27,61,72,74,76,78,96
   
 8. phieu_luu

  phieu_luu Lính mới

  Tham gia:
  8/8/21
  Bài viết:
  312
  Được thích:
  2,951
  Điểm thành tích:
  93
  30/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,61,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,97,98,99
  6x
  03,05,07,08,10,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,47,48,49,52,53,57,58,61,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,97,98,99
  5x
  03,07,08,12,13,16,17,18,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,47,48,49,52,53,57,58,61,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,93
  4x
  03,07,08,12,13,16,17,18,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,47,48,49,52,53,57,58,61,62,63,67,68,70,71,72,77,78,79,82,87,88,89
  3x
  03,07,08,12,13,16,17,18,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,47,48,49,52,53,63,67,68,72,77,78,79
  2x
  03,07,08,12,13,16,17,18,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,44,47,48,53,63,67,68
  1x
  03,07,08,12,13,16,17,18,21,23,25,31,32,33,36,44,47,48
  0x
  03,16,17,18,25,31,32,33
   
 9. Tam-Thanh-Tinh

  Tam-Thanh-Tinh Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  16/9/21
  Bài viết:
  891
  Được thích:
  3,861
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 30/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  7x
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97
  6x
  00,02,04,05,07,08,10,11,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,68,69,70,72,74,75,77,78,79,80,82,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97
  5x
  02,04,05,07,08,11,14,16,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,45,46,47,50,52,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,68,69,70,72,74,75,77,78,80,82,85,86,87,90,91,92,95,96
  4x
  02,04,05,07,08,11,14,16,18,19,20,23,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,46,47,50,52,55,57,58,59,61,64,66,68,69,70,72,74,75,78,87,90,91,92,95,96
  3x
  02,04,05,07,08,11,14,16,19,20,23,25,27,28,30,31,32,35,36,37,40,46,47,52,55,57,58,59,61,64,66,68,70,74,75,87,90,91,96
  2x
  02,04,05,07,16,20,23,25,28,30,31,32,36,37,40,52,55,57,58,61,64,66,68,70,74,75,87,91,96
  1x
  02,05,07,28,30,31,32,36,52,57,58,61,64,66,68,70,74,91,96
  0x
  30,32,52,58,64,68,70,74,96
   
 10. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,937
  Được thích:
  66,534
  Điểm thành tích:
  113
  20/10: 2x
  21/10: 2x
  22/10: 1x
  23/10: 2x
  24/10: 9x
  25/10: Toang
  26/10: 7x
  27/10: toang
  28/10: 5x
  29/10: 7x
  30/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,74,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  6x
  01,03,05,06,07,08,09,10,14,15,18,23,24,25,29,30,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,58,60,63,65,66,68,69,70,74,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,06,07,08,09,10,14,15,18,23,25,29,30,32,34,35,36,38,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,58,60,63,65,66,68,69,70,74,78,80,81,83,85,86,87,88,89,90,92,94,96,98,99
  4x
  01,03,05,06,07,08,10,14,15,23,25,29,30,32,34,35,38,41,43,44,47,49,50,51,52,53,56,58,60,65,66,68,69,70,74,78,80,83,85,86,87,88,89,92,94,96,98,99
  3x
  01,03,05,06,07,08,10,15,25,29,30,35,38,49,50,51,52,53,56,58,60,65,66,68,69,70,78,80,83,85,86,87,88,89,92,94,96,98,99
  2x
  01,03,06,08,10,15,30,35,49,51,53,56,58,60,65,66,68,69,78,80,85,86,87,88,89,94,96,98,99
  1x
  01,03,06,08,10,15,30,35,51,53,56,58,60,65,80,85
  0x
  08,15,35,51,56,58,65,80,85
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,08,09,11,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,81,82,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  06,08,09,11,14,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,82,87,88,89,92,93,94,97,98,99
  5x
  06,08,09,11,14,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,40,41,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,78,79,80,82,88,92,93,94,97,98
  4x
  06,09,11,14,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,40,41,43,44,50,51,53,55,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,78,79,80,82,88,93,94,98
  3x
  06,09,14,16,19,21,24,25,27,28,31,33,35,37,40,41,43,44,50,51,53,58,59,60,63,64,66,67,70,72,74,79,80,82,88,93,94,98
  2x
  06,09,14,16,19,21,24,25,33,35,37,40,43,44,51,53,58,60,64,70,72,74,80,82,88,93,94,98
  1x
  06,16,24,25,37,40,43,44,51,53,58,60,64,70,72,74,88,93
  0x
  16,24,25,58,60,70,74,93
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 3 8: (1 số)
  11
  Mức 3 9: (1 số)
  15
  Mức 4 0: (1 số)
  99
  Mức 4 1: (4 số)
  01,24,66,77
  Mức 4 2: (1 số)
  10
  Mức 4 3: (3 số)
  26,55,80
  Mức 4 4: ( 1 4 số)
  02,04,05,12,14,16,22,30,42,43,60,86,88,90
  Mức 4 5: ( 1 1 số)
  20,23,28,35,39,62,71,83,84,85,95
  Mức 4 6: ( 2 2 số)
  03,08,17,18,21,25,33,34,44,45,51,64,65,67,68,72,82,89,91,93,96,97
  Mức 4 7: ( 1 1 số)
  29,31,41,50,59,75,76,81,87,92,98
  Mức 4 8: ( 1 0 số)
  07,09,19,32,46,52,56,69,73,79
  Mức 4 9: ( 1 4 số)
  06,13,27,37,38,40,48,49,53,57,61,63,74,78
  Mức 5 0: (6 số)
  36,47,54,58,70,94
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 3 3: (1 số)
  00
  Mức 3 6: (1 số)
  15
  Mức 3 9: (1 số)
  11
  Mức 4 0: (1 số)
  01
  Mức 4 4: (1 số)
  02
  Mức 4 7: (1 số)
  99
  Mức 4 8: (2 số)
  04,95
  Mức 4 9: (2 số)
  39,77
  Mức 5 0: (1 số)
  60
  Mức 5 1: (1 số)
  33
  Mức 5 2: (1 số)
  10
  Mức 5 3: (2 số)
  21,84
  Mức 5 4: (2 số)
  07,17
  Mức 5 5: (4 số)
  06,12,85,88
  Mức 5 6: (2 số)
  24,66
  Mức 5 7: (1 số)
  80
  Mức 5 8: (7 số)
  03,09,13,34,35,42,45
  Mức 5 9: (2 số)
  29,62
  Mức 6 0: (4 số)
  05,18,55,56
  Mức 6 1: (8 số)
  20,22,32,44,51,71,75,83
  Mức 6 2: (6 số)
  16,26,28,31,87,90
  Mức 6 3: (2 số)
  53,89
  Mức 6 4: (3 số)
  19,23,65
  Mức 6 5: (4 số)
  37,91,93,97
  Mức 6 6: (6 số)
  08,30,43,58,81,94
  Mức 6 7: (4 số)
  27,50,54,67
  Mức 6 8: (1 số)
  82
  Mức 6 9: (2 số)
  49,92
  Mức 7 0: (4 số)
  38,59,61,76
  Mức 7 1: (3 số)
  14,57,86
  Mức 7 2: (4 số)
  25,40,48,73
  Mức 7 3: (2 số)
  72,98
  Mức 7 4: (2 số)
  63,96
  Mức 7 5: (3 số)
  41,47,64
  Mức 7 7: (2 số)
  78,79
  Mức 7 8: (2 số)
  68,74
  Mức 8 0: (1 số)
  52
  Mức 8 1: (1 số)
  46
  Mức 8 4: (1 số)
  69
  Mức 8 5: (1 số)
  70
  Mức 8 9: (1 số)
  36
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 8: (1 số)
  00
  Mức 1 3: (1 số)
  11
  Mức 1 5: (1 số)
  15
  Mức 1 6: (1 số)
  17
  Mức 1 7: (1 số)
  99
  Mức 1 8: (1 số)
  18
  Mức 2 0: (1 số)
  22
  Mức 2 1: (4 số)
  33,45,60,95
  Mức 2 3: (1 số)
  39
  Mức 2 4: (3 số)
  01,54,58
  Mức 2 5: (4 số)
  02,10,26,50
  Mức 2 6: (2 số)
  07,66
  Mức 2 7: (7 số)
  13,31,71,75,77,81,83
  Mức 2 8: (6 số)
  04,24,34,38,85,88
  Mức 2 9: (3 số)
  12,55,57
  Mức 3 0: (2 số)
  56,62
  Mức 3 1: (6 số)
  20,21,44,49,51,94
  Mức 3 2: (4 số)
  53,84,89,90
  Mức 3 3: (6 số)
  05,06,23,29,65,87
  Mức 3 4: (5 số)
  25,35,59,61,82
  Mức 3 5: (2 số)
  73,80
  Mức 3 6: (5 số)
  27,32,42,67,97
  Mức 3 7: (3 số)
  09,16,86
  Mức 3 8: (3 số)
  14,43,76
  Mức 3 9: (4 số)
  03,19,47,92
  Mức 4 0: (4 số)
  08,30,40,46
  Mức 4 1: (2 số)
  37,91
  Mức 4 2: (1 số)
  68
  Mức 4 3: (2 số)
  28,48
  Mức 4 4: (2 số)
  41,93
  Mức 4 5: (2 số)
  52,64
  Mức 4 6: (1 số)
  63
  Mức 4 7: (1 số)
  69
  Mức 4 9: (2 số)
  78,79
  Mức 5 0: (1 số)
  98
  Mức 5 2: (1 số)
  74
  Mức 5 3: (1 số)
  96
  Mức 5 4: (1 số)
  72
  Mức 5 5: (1 số)
  70
  Mức 5 7: (1 số)
  36
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 1: (3 số)
  11,26,66
  Mức 2: (3 số)
  00,57,71
  Mức 3: ( 9 số)
  15,18,22,34,38,39,45,50,95
  Mức 4: ( 1 5 số)
  07,14,31,33,35,44,54,55,59,62,67,73,89,94,99
  Mức 5: ( 1 1 số)
  01,10,13,25,43,46,53,60,81,83,85
  Mức 6: (8 số)
  04,05,17,27,49,58,75,88
  Mức 7: ( 1 5 số)
  09,12,23,29,40,47,48,51,52,61,63,65,80,90,97
  Mức 8: ( 1 0 số)
  02,06,16,20,37,41,56,77,82,87
  Mức 9: (8 số)
  03,19,28,68,69,92,93,98
  Mức 1 0: (7 số)
  08,21,24,30,42,64,91
  Mức 1 1: (5 số)
  32,76,79,84,86
  Mức 1 3: (4 số)
  36,70,74,78
  Mức 1 4: (2 số)
  72,96
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 2 số)
  00,05,07,11,26,39,50,57,62,66,73,89
  Mức 1: ( 2 6 số)
  01,14,15,18,22,29,31,33,34,38,40,41,43,44,45,46,48,53,55,63,67,71,83,85,95,98
  Mức 2: ( 2 8 số)
  03,04,06,09,10,12,13,19,25,28,35,37,47,49,51,52,54,59,60,61,80,81,87,88,93,94,97,99
  Mức 3: ( 1 7 số)
  02,16,17,20,23,27,30,56,58,64,65,69,75,77,82,90,91
  Mức 4: ( 1 1 số)
  08,21,36,42,68,76,78,79,84,86,92
  Mức 5: (6 số)
  24,32,70,72,74,96
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 0 (3 số)
  00,11,15
  Mức: 1 1 (2 số)
  01,95
  Mức: 1 2 (2 số)
  02,04
  Mức: 1 3 (4 số)
  06,21,39,77
  Mức: 1 4 (7 số)
  10,13,33,80,84,85,99
  Mức: 1 5 (1 3 số)
  03,07,09,12,17,34,35,42,53,55,60,62,88
  Mức: 1 6 (9 số)
  16,24,27,28,29,37,44,65,66
  Mức: 1 7 (1 7 số)
  05,08,19,20,23,26,32,43,45,51,56,67,71,90,91,93,94
  Mức: 1 8 (1 2 số)
  14,30,31,50,54,58,59,75,83,87,89,92
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  22,25,38,47,49,61,63,72,81,82,96,97
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  18,40,41,48,57,64,73,74,76,86,98
  Mức: 2 1 (3 số)
  46,68,78
  Mức: 2 2 (3 số)
  52,70,79
  Mức: 2 3 (1 số)
  69
  Mức: 2 4 (1 số)
  36
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 3 5: (1 số)
  15
  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 3 7: (1 số)
  01
  Mức 3 8: (3 số)
  02,33,35
  Mức 4 0: (4 số)
  10,12,21,60
  Mức 4 1: (4 số)
  11,23,34,62
  Mức 4 2: (1 số)
  16
  Mức 4 3: (5 số)
  26,27,31,66,83
  Mức 4 4: (1 số)
  25
  Mức 4 5: (4 số)
  17,24,56,95
  Mức 4 6: (1 số)
  05
  Mức 4 7: (7 số)
  06,09,18,53,58,88,99
  Mức 4 8: (5 số)
  03,22,39,71,72
  Mức 4 9: (3 số)
  13,45,85
  Mức 5 0: (2 số)
  77,94
  Mức 5 1: (3 số)
  42,92,97
  Mức 5 2: (3 số)
  07,32,44
  Mức 5 3: (6 số)
  04,50,61,80,82,87
  Mức 5 4: (1 số)
  89
  Mức 5 5: (2 số)
  29,90
  Mức 5 6: (5 số)
  28,30,54,55,65
  Mức 5 7: (4 số)
  20,75,86,93
  Mức 5 8: (3 số)
  43,51,81
  Mức 5 9: (4 số)
  38,49,52,98
  Mức 6 0: (2 số)
  47,64
  Mức 6 1: (1 số)
  68
  Mức 6 2: (2 số)
  14,96
  Mức 6 3: (7 số)
  19,37,63,67,73,84,91
  Mức 6 4: (2 số)
  46,76
  Mức 6 5: (1 số)
  69
  Mức 6 6: (4 số)
  08,41,59,70
  Mức 6 7: (1 số)
  48
  Mức 6 8: (1 số)
  57
  Mức 6 9: (1 số)
  74
  Mức 7 0: (1 số)
  78
  Mức 7 1: (1 số)
  40
  Mức 7 2: (1 số)
  79
  Mức 8 4: (1 số)
  36


  9x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,18,19,20,22,24,28,29,30,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,07,08,13,14,19,20,22,28,29,30,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  04,07,08,14,19,20,28,29,30,32,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  08,14,19,20,28,29,30,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,54,55,57,59,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,93,96,98
  3x
  08,14,19,20,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,57,59,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,81,84,86,91,93,96,98
  2x
  08,14,19,36,37,40,41,46,47,48,52,57,59,63,64,67,68,69,70,73,74,76,78,79,84,91,96,98
  1x
  08,36,40,41,46,48,57,59,67,69,70,73,74,76,78,79,84,91
  0x
  36,40,48,57,70,74,78,79
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 2: (1 số)
  00
  Mức 5 0: (1 số)
  11
  Mức 5 1: (1 số)
  01
  Mức 5 4: (1 số)
  66
  Mức 5 5: (1 số)
  15
  Mức 5 6: (1 số)
  99
  Mức 5 8: (1 số)
  60
  Mức 5 9: (2 số)
  02,88
  Mức 6 0: (1 số)
  33
  Mức 6 1: (1 số)
  22
  Mức 6 2: (1 số)
  95
  Mức 6 4: (1 số)
  10
  Mức 6 5: (2 số)
  24,85
  Mức 6 6: (2 số)
  06,82
  Mức 6 8: (2 số)
  04,05
  Mức 6 9: (1 số)
  45
  Mức 7 0: (2 số)
  55,71
  Mức 7 1: (5 số)
  09,31,35,39,80
  Mức 7 2: (1 số)
  42
  Mức 7 3: (7 số)
  03,12,13,23,50,58,77
  Mức 7 4: (5 số)
  20,21,27,29,62
  Mức 7 5: (5 số)
  26,44,53,81,83
  Mức 7 6: (3 số)
  17,25,34
  Mức 7 7: (2 số)
  87,92
  Mức 7 8: (2 số)
  65,94
  Mức 7 9: (1 số)
  90
  Mức 8 0: (1 số)
  84
  Mức 8 1: (2 số)
  16,28
  Mức 8 2: (6 số)
  18,32,43,51,56,86
  Mức 8 3: (2 số)
  72,75
  Mức 8 4: (3 số)
  07,89,93
  Mức 8 5: (1 số)
  49
  Mức 8 6: (1 số)
  54
  Mức 8 7: (1 số)
  97
  Mức 8 8: (1 số)
  61
  Mức 8 9: (2 số)
  30,91
  Mức 9 0: (2 số)
  41,68
  Mức 9 1: (1 số)
  14
  Mức 9 2: (4 số)
  19,46,52,96
  Mức 9 3: (1 số)
  64
  Mức 9 4: (4 số)
  38,40,67,69
  Mức 9 5: (1 số)
  59
  Mức 9 6: (4 số)
  08,47,73,98
  Mức 9 7: (1 số)
  76
  Mức 9 8: (1 số)
  57
  Mức 1 0 1: (2 số)
  37,48
  Mức 1 0 2: (1 số)
  63
  Mức 1 0 3: (1 số)
  74
  Mức 1 0 6: (1 số)
  78
  Mức 1 0 7: (1 số)
  70
  Mức 1 0 9: (1 số)
  79
  Mức 1 2 4: (1 số)
  36


  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  03,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  07,08,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  07,08,14,16,17,18,19,25,28,30,32,34,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  07,08,14,16,18,19,28,30,32,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,84,86,89,90,91,93,96,97,98
  3x
  07,08,14,19,30,36,37,38,40,41,46,47,48,49,52,54,57,59,61,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,89,91,93,96,97,98
  2x
  08,14,19,36,37,38,40,41,46,47,48,52,57,59,63,64,67,68,69,70,73,74,76,78,79,91,96,98
  1x
  08,36,37,40,47,48,57,59,63,67,69,70,73,74,76,78,79,98
  0x
  36,37,48,63,70,74,78,79
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,687
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 7 5: (1 số)
  00
  Mức 8 3: (1 số)
  11
  Mức 8 5: (1 số)
  15
  Mức 9 8: (1 số)
  01
  Mức 9 9: (1 số)
  99
  Mức 1 0 6: (1 số)
  95
  Mức 1 0 7: (1 số)
  39
  Mức 1 0 8: (1 số)
  02
  Mức 1 1 0: (1 số)
  60
  Mức 1 1 1: (3 số)
  10,33,77
  Mức 1 1 2: (3 số)
  04,17,66
  Mức 1 1 7: (1 số)
  22
  Mức 1 1 8: (2 số)
  18,45
  Mức 1 1 9: (4 số)
  07,26,85,88
  Mức 1 2 0: (1 số)
  24
  Mức 1 2 1: (2 số)
  12,55
  Mức 1 2 2: (2 số)
  34,62
  Mức 1 2 3: (2 số)
  71,83
  Mức 1 2 4: (1 số)
  21
  Mức 1 2 5: (1 số)
  84
  Mức 1 2 6: (5 số)
  05,13,31,35,44
  Mức 1 2 7: (2 số)
  50,80
  Mức 1 2 8: (3 số)
  06,29,75
  Mức 1 2 9: (3 số)
  20,89,90
  Mức 1 3 0: (2 số)
  42,51
  Mức 1 3 1: (1 số)
  56
  Mức 1 3 2: (3 số)
  23,58,81
  Mức 1 3 3: (4 số)
  03,09,53,54
  Mức 1 3 4: (3 số)
  16,65,87
  Mức 1 3 5: (3 số)
  38,43,67
  Mức 1 3 6: (1 số)
  57
  Mức 1 3 7: (2 số)
  94,97
  Mức 1 3 8: (3 số)
  14,32,59
  Mức 1 3 9: (3 số)
  28,30,82
  Mức 1 4 0: (3 số)
  25,27,49
  Mức 1 4 1: (2 số)
  19,91
  Mức 1 4 2: (2 số)
  08,61
  Mức 1 4 3: (3 số)
  37,73,93
  Mức 1 4 4: (1 số)
  86
  Mức 1 4 5: (1 số)
  92
  Mức 1 4 6: (1 số)
  76
  Mức 1 4 8: (1 số)
  40
  Mức 1 5 1: (3 số)
  41,47,48
  Mức 1 5 3: (2 số)
  46,64
  Mức 1 5 4: (1 số)
  63
  Mức 1 5 5: (1 số)
  68
  Mức 1 5 6: (1 số)
  98
  Mức 1 5 9: (1 số)
  52
  Mức 1 6 1: (2 số)
  72,96
  Mức 1 6 3: (2 số)
  78,79
  Mức 1 6 4: (1 số)
  69
  Mức 1 6 7: (1 số)
  74
  Mức 1 7 6: (1 số)
  70
  Mức 1 8 1: (1 số)
  36

  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  03,05,06,08,09,12,13,14,16,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  03,06,08,09,13,14,16,19,20,23,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,08,09,14,16,19,23,25,27,28,30,32,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,81,82,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  08,14,16,19,25,27,28,30,32,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,52,53,54,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,82,86,87,91,92,93,94,96,97,98
  3x
  08,14,19,25,27,28,30,32,36,37,40,41,46,47,48,49,52,59,61,63,64,68,69,70,72,73,74,76,78,79,82,86,91,92,93,96,97,98
  2x
  08,19,36,37,40,41,46,47,48,52,61,63,64,68,69,70,72,73,74,76,78,79,86,91,92,93,96,98
  1x
  36,40,41,46,47,48,52,63,64,68,69,70,72,74,78,79,96,98
  0x
  36,69,70,72,74,78,79,96
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net