DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/22.

Lượt xem: 119,061

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,523
  Được thích:
  19,889
  Điểm thành tích:
  2,087
  Xin phép Mod e lên dàn TH 5 ngày xem chạy bon e lên tip con ko e xin dừng
  01/10: 8x
  02/10: 1x
  03/10: 8x
  04/10: 2x
  05/10: 0x
  06/10: 8x
  07/10: 2x
  08/10: 2x ( Cứ nghĩ post rồi ;a1 )
  09/10: 0x
  10/10: 4x
  11/10: 6x
  12/10: 8x
  13/10: 8X
  14/10: 6x
  15/10: 1x
  16/10: 4x
  17/10: 0x
  18/10: 6x
  19/10: 7x
  20/10: 5x
  21/10: 2x
  22/10: 5x
  23/10: 5x
  24/10: 2x
  25/10: Toang. Thông 8x cả tháng mà khó thế :))
  26/10: 6x
  27/10: 2x
  28/10: 3x
  29/10: 7x
  30/10:
  9x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29,30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,65,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,65,67,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,86,87,89,90,94,95,96,98,99
  5x
  00,01,03,04,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,55,58,61,62,65,67,69,70,72,74,75,77,78,79,80,87,89,90,96,98,99
  4x
  00,01,10,11,13,15,16,17,18,19,22,25,26,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,50,52,53,55,58,62,67,69,70,72,74,75,77,78,79,80,87,89,90,96,98,99
  3x
  00,01,10,11,15,17,18,22,25,30,33,36,37,38,39,41,42,43,47,50,52,53,55,62,67,69,70,72,74,75,77,78,79,89,90,96,98,99
  2x
  11,15,17,18,22,33,36,37,38,39,42,43,55,62,67,69,70,72,74,75,77,78,79,89,90,96,98,99
  1x
  36,37,38,39,42,43,67,69,70,72,74,75,77,78,79,89,96,98
  0x
  74,75,77,78,79,89,96,98
   
 2. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  5,166
  Được thích:
  34,211
  Điểm thành tích:
  712
  Ngày 31-10-2022
  (9 6 sô)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 sô )
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 sô)
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,35,36,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (3 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,36,37,50,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (2 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,36,37,50,60,61,62,63,70,72,78,79,84,85,89,90,95,96,97,98
  (1 9 sô)
  34,36,50,60,61,62,63,70,72,78,79,84,85,89,90,95,96,97,98
  (0 8 sô)
  34,36,70,72,89,90,96,97,98
   
 3. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,523
  Được thích:
  19,889
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,35,37,38,40,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,19,20,22,23,25,26,27,28,29,31,32,35,37,38,40,41,43,44,46,49,50,51,52,53,55,56,57,59,62,64,65,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  00,01,02,05,08,09,13,17,19,20,23,25,26,27,28,29,31,32,35,37,38,40,41,44,46,49,50,51,53,55,57,59,62,64,65,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  4x
  00,02,05,08,13,17,19,20,23,26,27,28,29,31,32,35,37,38,44,46,50,51,53,55,57,59,62,64,68,71,72,73,75,78,80,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  3x
  02,08,13,17,19,20,23,26,29,31,32,35,38,44,46,53,55,57,59,62,64,68,71,72,73,75,78,80,83,86,89,90,91,92,94,95,98,99
  2x
  08,13,17,19,23,26,29,31,32,35,38,46,53,57,59,62,64,68,71,73,75,80,83,86,91,92,94,95
  1x
  17,19,23,26,31,32,35,38,53,57,59,62,68,71,73,86,91,95
  0x
  35,53,59,62,68,71,91,95
   
 4. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  5,278
  Được thích:
  29,161
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,05,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,04,05,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98
  5x
  05,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  4x
  23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  3x
  23,32,37,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  2x
  23,32,37,48,57,58,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  1x
  23,32,37,48,57,58,73,75,78,84,85,87,93,94,95,96,97,98
  0x
  37,58,73,75,78,84,85,87
   
 5. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  459
  Được thích:
  3,733
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  6x
  00,01,06,07,08,10,11,12,13,19,21,22,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,51,52,54,55,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,99
  5x
  00,01,06,07,08,10,11,12,13,21,22,25,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,46,51,54,55,56,58,59,62,63,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,99
  4x
  07,08,10,11,12,13,22,25,28,30,31,33,36,40,41,42,43,44,46,51,54,55,56,58,59,62,63,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,99
  3x
  07,08,10,11,12,13,22,25,28,30,31,33,36,42,43,44,56,59,62,63,65,70,73,74,76,77,79,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,99
  2x
  10,11,12,13,22,25,28,30,31,33,36,42,43,44,56,59,62,63,65,70,73,74,76,82,84,88,90,92
  1x
  11,13,25,42,44,56,59,62,65,70,73,74,76,82,84,88,90,92
  0x
  42,44,74,76,82,88,90,92
   
 6. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  321
  Được thích:
  1,691
  Điểm thành tích:
  702
  1/10: 8x
  2/10: 9x
  3/10: 6x
  4/10: 9x
  5/10: 9x
  6/10: 9x
  7/10: 8x
  8/10: 5x
  9/10: 3x
  10/10: 4x
  11/10: 7x
  12/10: 0x
  13/10:2x
  14/10: 6x
  15/10: 3x
  16/10: tạch
  17/10: 2x
  18/10: 9x
  19/10: 5x
  20/10: 0x
  21/10: 3x
  22/10: 2x
  23/10: 4x
  24/10: 3x
  25/10: 3x
  26/10: 4x
  27/10: 9x
  28/10: 4x
  29/10: 2x
  30/10: 9x
  31/10:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,40,41,44,45,46,48,53,54,56,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,40,41,44,45,46,48,53,54,56,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,26,27,30,32,34,35,41,44,45,53,54,56,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  4x
  00,04,07,08,09,13,14,16,17,18,20,21,23,24,26,27,30,32,34,35,41,44,45,53,54,56,61,65,68,69,70,71,72,73,76,79,80,82,83,84,87,88,89,91,93,94,97,99
  3x
  00,04,07,14,16,17,18,20,21,23,24,26,27,32,34,35,41,44,45,54,56,61,65,68,69,70,72,76,79,82,83,88,89,91,93,94,97,99
  2x
  07,14,16,17,20,21,23,24,27,32,34,35,41,44,45,56,61,65,68,69,70,72,76,79,82,89,91,94
  1x
  07,14,16,20,21,23,24,27,32,34,35,61,72,76,79,89,91,94
  0x
  07,20,21,23,32,61,91,94
   
  kokono2022, Pele6789Songquetoido3888 Thích điều này.
 7. HoaiAm

  HoaiAm VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  8/8/22
  Bài viết:
  741
  Được thích:
  3,617
  Điểm thành tích:
  702
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,98,99
  7x
  00,02,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,98,99
  6x
  05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,31,33,34,35,36,38,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98,99
  5x
  07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,31,33,34,35,38,44,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,74,75,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  4x
  08,10,11,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,38,44,48,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,74,75,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  3x
  08,11,14,15,16,17,18,19,25,28,38,44,48,51,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68,69,74,75,77,78,81,84,85,88,94,95,98
  2x
  08,11,14,15,17,18,19,25,28,38,44,48,51,54,55,57,58,59,74,75,77,78,84,85,88,94,95,98
  1x
  08,11,14,15,17,18,25,28,38,44,48,74,75,77,78,84,88,98
  0x
  38,44,48,74,75,77,78,98
   
  kokono2022, Pele6789, Kothuatha and 1 người khác Thích điều này.
 8. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  844
  Được thích:
  8,183
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01/10 : 6x
  Ngày 02/10 : 1x
  Ngày 03/10: 3x
  Ngày 04/10: 4x
  Ngày 05/10:3x
  Ngày 06/10:5x
  Ngày 07/10:6x
  Ngày 08/10: xịt
  Ngày 09/10: 5x
  Ngày 10/10: 6x
  Ngày 11/10: 7x
  Ngày 12/10: 7x
  Ngày 13/10: 9x
  Ngày 1410:8x
  Ngày 15/10: 3x
  Ngày 16/10: 8X
  Ngày 17/10: 9x
  Ngày 18/10: 7x
  Ngày 19/10:8x
  Ngày 20/10: 7x
  Ngày 21/10: 5x
  Ngày 22/10: 6x
  Ngày 23/10: 2x
  Ngày 24/10: 9x
  Ngày 25/10: 4x
  Ngày 26/10:6x
  Ngày 27/10: 8x
  Ngày 28/10: 3x
  Ngày 29/10: 3x
  Ngày 30/10: xịt
  Ngày 31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,25,26,27,28,31,33,35,36,37,38,40,42,44,45,46,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,05,08,10,11,13,14,15,17,20,22,25,26,27,28,31,33,35,36,37,38,40,42,44,45,46,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,74,75,77,78,80,81,82,83,85,90,92,94,95,99
  4x
  00,01,08,10,11,13,14,15,17,20,22,25,26,28,31,35,36,37,38,40,42,44,45,46,52,54,55,58,60,62,63,68,69,72,74,75,77,78,80,81,82,83,85,90,92,94,95,99
  3x
  00,01,08,10,11,13,14,15,22,25,31,35,36,38,40,42,44,45,46,52,54,55,58,60,62,68,69,72,74,75,77,80,81,82,83,92,94,95
  2x
  00,01,08,10,11,13,14,15,22,25,31,35,36,38,42,44,45,54,55,60,68,74,77,80,82,83,92,95
  1x
  01,10,11,13,22,35,38,42,54,60,68,74,77,80,82,83,92,95
  0x
  11,13,22,35,38,42,54,74
   
  kokono2022, caphecom, Pele6789 and 1 người khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,933
  Được thích:
  357,458
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x.png
   
  kokono2022caphecom thích điều này.
 10. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  476
  Được thích:
  5,365
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,27,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,18,19,20,21,22,25,27,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,62,64,69,71,72,73,74,75,76,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,18,19,20,21,22,25,27,34,35,38,39,41,43,45,46,48,49,50,55,62,64,73,74,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  3x
  00,03,04,05,06,07,10,11,13,18,19,20,21,22,34,35,38,39,41,43,45,49,50,55,62,64,73,74,82,83,85,86,89,91,92,94,95,97
  2x
  00,05,06,07,10,11,13,18,20,21,22,35,38,41,43,45,49,50,55,62,64,82,83,85,86,89,92,97
  1x
  00,05,13,18,20,22,35,38,41,43,50,55,62,64,82,83,85,86
  0x
  00,05,18,20,22,35,82,86
   
  kokono2022Pele6789 thích điều này.
 11. Tam-Thanh-Tinh

  Tam-Thanh-Tinh Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  16/9/21
  Bài viết:
  891
  Được thích:
  3,861
  Điểm thành tích:
  702
  Ngày 31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,16,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,16,20,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,79,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,93,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,13,16,20,21,22,24,27,29,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,80,81,82,83,86,87,89,91,92,99
  4x
  00,02,05,07,10,12,13,16,21,22,24,27,29,31,32,33,34,35,36,42,45,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,80,81,82,83,86,87,89,92,99
  3x
  07,10,12,13,16,22,24,27,31,33,34,35,36,45,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,80,81,82,83,86,87,89,99
  2x
  07,10,12,16,22,24,27,31,33,34,35,50,52,56,60,61,62,64,65,66,67,68,69,80,81,82,86,87,89
  1x
  10,16,22,24,27,50,56,61,64,65,66,67,68,69,80,81,86,87,89
  0x
  56,61,64,65,66,67,68,69,81
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 12. thichoc

  thichoc Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  793
  Được thích:
  4,514
  Điểm thành tích:
  1,657
  31/10
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,04,05,07,08,09,12,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,62,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,03,04,05,07,08,09,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,42,43,45,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,62,65,68,70,72,73,75,80,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  02,04,05,09,20,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,42,43,48,49,50,52,53,57,58,59,62,68,70,72,73,75,80,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,98
  3x
  02,04,20,23,24,25,27,28,29,32,34,37,38,39,40,42,43,48,49,50,52,53,57,58,59,62,72,73,75,82,83,84,85,90,92,93,94,95
  2x
  02,04,20,23,24,25,27,28,29,32,34,39,40,42,43,48,49,52,58,59,72,82,84,85,92,93,94,95
  1x
  23,24,27,29,32,39,42,52,58,59,72,82,84,85,92,93,94,95
  0x
  24,29,32,39,42,72,92,93
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 13. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  5,254
  Được thích:
  21,158
  Điểm thành tích:
  2,987
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 31/10
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,19,20,23,25,28,29,30,32,33,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,67,68,69,70,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,25,28,29,30,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,70,76,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (4 9 số)
  01,07,08,10,18,28,29,35,36,38,39,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,70,76,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (3 9 số)
  01,08,10,18,28,38,39,45,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,76,78,79,80,82,85,86,88,89,90,93,94,95,96,98
  (2 9 số)
  01,08,10,18,28,38,39,46,48,49,53,56,57,58,59,64,65,67,68,78,79,86,88,89,93,94,95,96,98
  (1 9 số)
  01,10,18,38,48,49,53,56,57,59,67,68,78,86,89,93,95,96,98
  (9 số)
  01,10,18,49,59,67,68,78,98
   
  Vitam, kokono2022, caphecom2 thành viên khác Thích điều này.
 14. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,605
  Được thích:
  29,812
  Điểm thành tích:
  712
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,78,90,91,92,93,94,95,96,98
  5x
  01,02,05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,78,91,92,94,95,98
  4x
  05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,31,34,35,36,38,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,74,75,78,92,94,95,98
  3x
  05,07,10,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,31,34,35,36,45,47,49,52,53,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,72,92,94,95
  2x
  07,10,12,13,14,16,19,21,27,28,29,31,34,36,49,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,72,95
  1x
  07,10,14,16,29,31,36,49,52,53,58,61,62,63,64,65,68,69,95
  0x
  07,14,29,53,58,62,64,69,95
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 15. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,090
  Được thích:
  97,127
  Điểm thành tích:
  2,087
  31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,74,75,76,80,81,82,84,85,89,90,92,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,58,60,61,62,63,64,67,70,71,72,74,76,80,81,82,84,85,89,90,92,94,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,40,42,43,44,45,49,50,52,53,54,60,62,63,70,71,72,80,81,82,90,92,94,99
  4x
  02,03,07,08,09,12,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,42,43,44,45,49,52,53,54,62,63,70,71,72,80,81,82,90,92,94,99
  3x
  02,03,07,08,09,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,42,43,44,45,49,52,54,62,63,70,72,80,81,82,90,92,94
  2x
  02,09,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,42,45,52,54,62,63,72,81,82,90,92
  1x
  02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92
  0x
  02,12,22,32,42,52,62,72,82
   
  Dedan5x2021, Vitam, kokono20223 thành viên khác Thích điều này.
 16. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,498
  Được thích:
  35,825
  Điểm thành tích:
  3,087
  = DÀN 9x-0x THÁNG 10/2022
  Ngày 01/10:5x=5đ
  Ngày 02/10:3x=7đ
  Ngày 03/10:8x=2đ
  Ngày 04/10:2x=8đ
  Ngày 05/10:3x=7đ
  Ngày 06/10:5x=5đ
  Ngày 07/10:2x=8đ
  Ngày 08/10:0x=10đ
  Ngày 09/10:7x=3đ
  Ngày 10/10:5x=5đ
  Ngày 11/10:4x=6đ
  Ngày 12/10:4x=6đ
  Ngày 13/10:4x=6đ
  Ngày 14/10:0x=10đ
  Ngày 15/10:3x=7đ
  Ngày 16/10:2x=8đ
  Ngày 17/10:3x=7đ
  Ngày 18/10:2x=8đ
  Ngày 19/10:7x=3đ
  Ngày 20/10:0x=10đ
  Ngày 21/10:7x=3đ
  Ngày 22/10:7x=3đ
  Ngày 23/10:7x=3đ
  Ngày 24/10:6x=4đ
  Ngày 25/10:4x=6đ
  Ngày 26/10:4x=6đ
  Ngày 27/10:6x=4đ
  Ngày 28/10:4x=6đ
  Ngày 29/10:0x=10đ
  Ngày 30/10:8x=2đ
  Tổng điểm:3+7+2+8+7+5+8+10+3+5+6+6+6+10+7+8+7+8+3+10+3+3+3+4+6+6+4+6+10+2=178đ
  Ngày 31/10
  (9 4 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,33,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,88,89,90,93,96,98,99
  (5 9 số)
  06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,86,89,90,93,96,98,99
  (4 9 số)
  10,12,14,17,19,20,21,24,25,27,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,89,90,93,96,98,99
  (3 9 số)
  10,12,14,17,19,21,24,29,41,42,45,46,47,48,52,54,56,57,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,89,90,93,96,98,99
  (2 9 số)
  10,12,14,17,19,21,24,29,41,42,45,46,47,48,54,59,69,70,71,74,76,79,86,89,90,93,96,98,99
  (1 9 số)
  12,14,17,19,21,24,29,41,42,46,47,69,71,74,76,79,89,96,98
  (9 số)
  14,19,41,47,71,74,76,79,96
   
  Vitam, kokono2022, caphecom4 thành viên khác Thích điều này.
 17. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  729
  Được thích:
  8,408
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01-10-2022: 0x
  Ngày 02-10-2022: 4x
  Ngày 03-10-2022: 4x
  Ngày 04-10-2022: 0x
  Ngày 05-10-2022: xxx
  Ngày 06-10-2022:2x
  Ngày 07-10-2022: 4x
  Ngày 08-10-2022: 4x
  Ngày 09-10-2022: 9x
  Ngày 10-10-2022: 0x
  Ngày 11-10-2022: 1x
  Ngày 12-10-2022: 5x
  Ngày 13-10-2022: 1x
  Ngày 14-10-2022: 5x
  Ngày 15-10-2022: 7x
  Ngày 16-10-2022: 8x
  Ngày 17-10-2022: 0x
  Ngày 18-10-2022: 5x
  Ngày 19-10-2022: 5x
  Ngày 20-10-2022: xxx
  Ngày 21-10-2022: 9x
  Ngày 22-10-2022: 1x
  Ngày 23-10-2022: 2x
  Ngày 24-10-2022: 8x
  Ngày 25-10-2022: 5x
  Ngày 26-10-2022: 2x
  Ngày 27-10-2022: 1x
  Ngày 28-10-2022: 5x
  Ngày 29-10-2022: 3x
  Ngày 30-10-2022: 3x
  Ngày 30-10-2022:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,09,13,14,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,78,80,81,83,84,86,87,88,90,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,05,07,09,13,14,16,18,20,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,83,84,86,88,90,92,93,95,96,97
  5x
  01,02,03,05,07,14,16,18,25,27,28,30,34,36,37,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,83,84,86,88,90,92,93,95,96,97
  4x
  01,03,05,07,14,16,18,25,27,28,30,37,39,40,43,44,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,61,62,64,65,66,67,68,71,73,75,76,78,80,81,83,88,90,92,93,95,96,97
  3x
  01,05,07,14,16,18,25,27,30,37,40,43,44,47,48,49,50,52,54,55,56,57,61,62,65,66,67,68,71,75,78,81,83,88,90,93,95,96
  2x
  07,14,16,18,25,27,30,37,40,43,44,48,49,52,54,55,56,57,61,62,65,68,75,78,88,90,93,96
  1x
  07,14,16,18,25,27,30,40,48,52,55,56,57,62,65,90,93,96
  0x
  14,16,27,56,57,62,93,96
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 18. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,241
  Được thích:
  9,454
  Điểm thành tích:
  712
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  6x
  03,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  5x
  03,05,08,11,12,14,16,17,19,21,23,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,53,58,61,62,63,64,66,67,68,69,71,73,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  4x
  03,05,08,11,12,14,16,17,19,21,23,26,28,30,32,33,35,36,37,41,44,46,49,50,53,58,61,62,63,64,66,67,68,69,71,73,76,78,80,82,85,86,87,88,91,94,96,99
  3x
  03,05,08,11,12,16,17,21,23,26,28,30,32,35,36,37,44,49,50,53,58,61,62,63,66,67,68,71,73,76,78,80,82,85,86,87,94,99
  2x
  05,11,12,16,17,21,23,26,28,32,36,37,44,50,61,62,63,66,67,68,71,73,76,78,82,86,87,99
  1x
  05,11,16,23,28,32,36,37,50,61,63,66,68,73,78,82,86,87
  0x
  11,16,28,37,61,66,73,82
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 19. Huymc123

  Huymc123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  3,097
  Được thích:
  46,964
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,03,05,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,79,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,03,05,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,46,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,79,81,82,85,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  02,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,29,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,46,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,66,67,69,76,79,81,82,85,88,90,91,92,93,94,96,97
  4x
  02,06,09,11,12,13,19,20,21,23,24,25,26,29,31,32,34,35,36,39,42,43,46,49,50,51,53,55,56,58,60,62,63,66,67,69,76,79,81,82,85,90,91,92,93,94,96,97
  3x
  02,06,09,11,12,13,19,20,21,23,24,29,31,32,34,35,36,39,42,43,46,49,53,58,60,63,66,67,69,76,85,90,91,92,93,94,96,97
  2x
  11,12,13,19,21,24,29,31,32,34,35,36,39,42,43,46,49,53,58,60,63,69,76,90,91,92,94,96
  1x
  11,12,13,19,21,24,29,31,36,42,43,49,63,69,90,91,92,94
  0x
  29,31,36,42,63,90,92,94
   
  Vitam, kokono2022, caphecom2 thành viên khác Thích điều này.
 20. BlackHawk

  BlackHawk Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  1,064
  Được thích:
  16,744
  Điểm thành tích:
  2,387
  Ngày 01: 7x
  Ngày 02: xịt
  Ngày 03: 1x
  Ngày 04: 7x
  Ngày 05: 2x
  Ngày 06: 3x
  Ngày 07: 7x
  Ngày 08: 8x
  Ngày 09: 6x
  Ngày 10: 7x
  Ngày 11: 8x
  Ngày 12: 6x
  Ngày 13: 7x
  Ngày 14: 6x
  Ngày 15: 7x
  Ngày 16: N
  Ngày 17: 9x
  Ngày 18: 6x
  Ngày 19: 2x
  Ngày 20: 6x
  Ngày 21: 0x
  Ngày 22: 2x
  Ngày 23: 3x
  Ngày 24:
  xịt
  Ngày 25: nghỉ không báo cáo
  Ngày 26: 3x
  Ngày 27: 8x
  Ngày 28: 3x
  Ngày 29: 5x
  Ngày 30: 2x
  Dàn 9x - 0x Tháng 10
  Ngày 31:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,63,65,68,73,74,75,76,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,63,65,68,73,74,75,76,81,82,86,88,94
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,13,15,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,63,65,68,73,74,75,76,81,82,86,88,94
  2x
  00,01,02,03,04,05,06,07,13,15,31,35,38,41,43,46,63,65,68,73,74,75,76,81,82,86,88,94
  1x
  01,02,03,04,05,06,07,13,15,31,35,38,41,43,46,81,86,94
  0x
  01,02,03,15,31,81,86,94
   
  AdidasSt, Vitam, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net