DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/22.

Lượt xem: 97,475

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,08,09,11,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,81,82,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  06,08,09,11,14,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,82,87,88,89,92,93,94,97,98,99
  5x
  06,08,09,11,14,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,40,41,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,78,79,80,82,88,92,93,94,97,98
  4x
  06,09,11,14,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,40,41,43,44,50,51,53,55,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,78,79,80,82,88,93,94,98
  3x
  06,09,14,16,19,21,24,25,27,28,31,33,35,37,40,41,43,44,50,51,53,58,59,60,63,64,66,67,70,72,74,79,80,82,88,93,94,98
  2x
  06,09,14,16,19,21,24,25,33,35,37,40,43,44,51,53,58,60,64,70,72,74,80,82,88,93,94,98
  1x
  06,16,24,25,37,40,43,44,51,53,58,60,64,70,72,74,88,93
  0x
  16,24,25,58,60,70,74,93
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 3 8: (1 số)
  11
  Mức 3 9: (1 số)
  15
  Mức 4 0: (1 số)
  99
  Mức 4 1: (4 số)
  01,24,66,77
  Mức 4 2: (1 số)
  10
  Mức 4 3: (3 số)
  26,55,80
  Mức 4 4: ( 1 4 số)
  02,04,05,12,14,16,22,30,42,43,60,86,88,90
  Mức 4 5: ( 1 1 số)
  20,23,28,35,39,62,71,83,84,85,95
  Mức 4 6: ( 2 2 số)
  03,08,17,18,21,25,33,34,44,45,51,64,65,67,68,72,82,89,91,93,96,97
  Mức 4 7: ( 1 1 số)
  29,31,41,50,59,75,76,81,87,92,98
  Mức 4 8: ( 1 0 số)
  07,09,19,32,46,52,56,69,73,79
  Mức 4 9: ( 1 4 số)
  06,13,27,37,38,40,48,49,53,57,61,63,74,78
  Mức 5 0: (6 số)
  36,47,54,58,70,94
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 3 3: (1 số)
  00
  Mức 3 6: (1 số)
  15
  Mức 3 9: (1 số)
  11
  Mức 4 0: (1 số)
  01
  Mức 4 4: (1 số)
  02
  Mức 4 7: (1 số)
  99
  Mức 4 8: (2 số)
  04,95
  Mức 4 9: (2 số)
  39,77
  Mức 5 0: (1 số)
  60
  Mức 5 1: (1 số)
  33
  Mức 5 2: (1 số)
  10
  Mức 5 3: (2 số)
  21,84
  Mức 5 4: (2 số)
  07,17
  Mức 5 5: (4 số)
  06,12,85,88
  Mức 5 6: (2 số)
  24,66
  Mức 5 7: (1 số)
  80
  Mức 5 8: (7 số)
  03,09,13,34,35,42,45
  Mức 5 9: (2 số)
  29,62
  Mức 6 0: (4 số)
  05,18,55,56
  Mức 6 1: (8 số)
  20,22,32,44,51,71,75,83
  Mức 6 2: (6 số)
  16,26,28,31,87,90
  Mức 6 3: (2 số)
  53,89
  Mức 6 4: (3 số)
  19,23,65
  Mức 6 5: (4 số)
  37,91,93,97
  Mức 6 6: (6 số)
  08,30,43,58,81,94
  Mức 6 7: (4 số)
  27,50,54,67
  Mức 6 8: (1 số)
  82
  Mức 6 9: (2 số)
  49,92
  Mức 7 0: (4 số)
  38,59,61,76
  Mức 7 1: (3 số)
  14,57,86
  Mức 7 2: (4 số)
  25,40,48,73
  Mức 7 3: (2 số)
  72,98
  Mức 7 4: (2 số)
  63,96
  Mức 7 5: (3 số)
  41,47,64
  Mức 7 7: (2 số)
  78,79
  Mức 7 8: (2 số)
  68,74
  Mức 8 0: (1 số)
  52
  Mức 8 1: (1 số)
  46
  Mức 8 4: (1 số)
  69
  Mức 8 5: (1 số)
  70
  Mức 8 9: (1 số)
  36
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 8: (1 số)
  00
  Mức 1 3: (1 số)
  11
  Mức 1 5: (1 số)
  15
  Mức 1 6: (1 số)
  17
  Mức 1 7: (1 số)
  99
  Mức 1 8: (1 số)
  18
  Mức 2 0: (1 số)
  22
  Mức 2 1: (4 số)
  33,45,60,95
  Mức 2 3: (1 số)
  39
  Mức 2 4: (3 số)
  01,54,58
  Mức 2 5: (4 số)
  02,10,26,50
  Mức 2 6: (2 số)
  07,66
  Mức 2 7: (7 số)
  13,31,71,75,77,81,83
  Mức 2 8: (6 số)
  04,24,34,38,85,88
  Mức 2 9: (3 số)
  12,55,57
  Mức 3 0: (2 số)
  56,62
  Mức 3 1: (6 số)
  20,21,44,49,51,94
  Mức 3 2: (4 số)
  53,84,89,90
  Mức 3 3: (6 số)
  05,06,23,29,65,87
  Mức 3 4: (5 số)
  25,35,59,61,82
  Mức 3 5: (2 số)
  73,80
  Mức 3 6: (5 số)
  27,32,42,67,97
  Mức 3 7: (3 số)
  09,16,86
  Mức 3 8: (3 số)
  14,43,76
  Mức 3 9: (4 số)
  03,19,47,92
  Mức 4 0: (4 số)
  08,30,40,46
  Mức 4 1: (2 số)
  37,91
  Mức 4 2: (1 số)
  68
  Mức 4 3: (2 số)
  28,48
  Mức 4 4: (2 số)
  41,93
  Mức 4 5: (2 số)
  52,64
  Mức 4 6: (1 số)
  63
  Mức 4 7: (1 số)
  69
  Mức 4 9: (2 số)
  78,79
  Mức 5 0: (1 số)
  98
  Mức 5 2: (1 số)
  74
  Mức 5 3: (1 số)
  96
  Mức 5 4: (1 số)
  72
  Mức 5 5: (1 số)
  70
  Mức 5 7: (1 số)
  36
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 1: (3 số)
  11,26,66
  Mức 2: (3 số)
  00,57,71
  Mức 3: ( 9 số)
  15,18,22,34,38,39,45,50,95
  Mức 4: ( 1 5 số)
  07,14,31,33,35,44,54,55,59,62,67,73,89,94,99
  Mức 5: ( 1 1 số)
  01,10,13,25,43,46,53,60,81,83,85
  Mức 6: (8 số)
  04,05,17,27,49,58,75,88
  Mức 7: ( 1 5 số)
  09,12,23,29,40,47,48,51,52,61,63,65,80,90,97
  Mức 8: ( 1 0 số)
  02,06,16,20,37,41,56,77,82,87
  Mức 9: (8 số)
  03,19,28,68,69,92,93,98
  Mức 1 0: (7 số)
  08,21,24,30,42,64,91
  Mức 1 1: (5 số)
  32,76,79,84,86
  Mức 1 3: (4 số)
  36,70,74,78
  Mức 1 4: (2 số)
  72,96
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 2 số)
  00,05,07,11,26,39,50,57,62,66,73,89
  Mức 1: ( 2 6 số)
  01,14,15,18,22,29,31,33,34,38,40,41,43,44,45,46,48,53,55,63,67,71,83,85,95,98
  Mức 2: ( 2 8 số)
  03,04,06,09,10,12,13,19,25,28,35,37,47,49,51,52,54,59,60,61,80,81,87,88,93,94,97,99
  Mức 3: ( 1 7 số)
  02,16,17,20,23,27,30,56,58,64,65,69,75,77,82,90,91
  Mức 4: ( 1 1 số)
  08,21,36,42,68,76,78,79,84,86,92
  Mức 5: (6 số)
  24,32,70,72,74,96
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 0 (3 số)
  00,11,15
  Mức: 1 1 (2 số)
  01,95
  Mức: 1 2 (2 số)
  02,04
  Mức: 1 3 (4 số)
  06,21,39,77
  Mức: 1 4 (7 số)
  10,13,33,80,84,85,99
  Mức: 1 5 (1 3 số)
  03,07,09,12,17,34,35,42,53,55,60,62,88
  Mức: 1 6 (9 số)
  16,24,27,28,29,37,44,65,66
  Mức: 1 7 (1 7 số)
  05,08,19,20,23,26,32,43,45,51,56,67,71,90,91,93,94
  Mức: 1 8 (1 2 số)
  14,30,31,50,54,58,59,75,83,87,89,92
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  22,25,38,47,49,61,63,72,81,82,96,97
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  18,40,41,48,57,64,73,74,76,86,98
  Mức: 2 1 (3 số)
  46,68,78
  Mức: 2 2 (3 số)
  52,70,79
  Mức: 2 3 (1 số)
  69
  Mức: 2 4 (1 số)
  36
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 3 5: (1 số)
  15
  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 3 7: (1 số)
  01
  Mức 3 8: (3 số)
  02,33,35
  Mức 4 0: (4 số)
  10,12,21,60
  Mức 4 1: (4 số)
  11,23,34,62
  Mức 4 2: (1 số)
  16
  Mức 4 3: (5 số)
  26,27,31,66,83
  Mức 4 4: (1 số)
  25
  Mức 4 5: (4 số)
  17,24,56,95
  Mức 4 6: (1 số)
  05
  Mức 4 7: (7 số)
  06,09,18,53,58,88,99
  Mức 4 8: (5 số)
  03,22,39,71,72
  Mức 4 9: (3 số)
  13,45,85
  Mức 5 0: (2 số)
  77,94
  Mức 5 1: (3 số)
  42,92,97
  Mức 5 2: (3 số)
  07,32,44
  Mức 5 3: (6 số)
  04,50,61,80,82,87
  Mức 5 4: (1 số)
  89
  Mức 5 5: (2 số)
  29,90
  Mức 5 6: (5 số)
  28,30,54,55,65
  Mức 5 7: (4 số)
  20,75,86,93
  Mức 5 8: (3 số)
  43,51,81
  Mức 5 9: (4 số)
  38,49,52,98
  Mức 6 0: (2 số)
  47,64
  Mức 6 1: (1 số)
  68
  Mức 6 2: (2 số)
  14,96
  Mức 6 3: (7 số)
  19,37,63,67,73,84,91
  Mức 6 4: (2 số)
  46,76
  Mức 6 5: (1 số)
  69
  Mức 6 6: (4 số)
  08,41,59,70
  Mức 6 7: (1 số)
  48
  Mức 6 8: (1 số)
  57
  Mức 6 9: (1 số)
  74
  Mức 7 0: (1 số)
  78
  Mức 7 1: (1 số)
  40
  Mức 7 2: (1 số)
  79
  Mức 8 4: (1 số)
  36


  9x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,18,19,20,22,24,28,29,30,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,07,08,13,14,19,20,22,28,29,30,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  04,07,08,14,19,20,28,29,30,32,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  08,14,19,20,28,29,30,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,54,55,57,59,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,93,96,98
  3x
  08,14,19,20,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,57,59,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,81,84,86,91,93,96,98
  2x
  08,14,19,36,37,40,41,46,47,48,52,57,59,63,64,67,68,69,70,73,74,76,78,79,84,91,96,98
  1x
  08,36,40,41,46,48,57,59,67,69,70,73,74,76,78,79,84,91
  0x
  36,40,48,57,70,74,78,79
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 2: (1 số)
  00
  Mức 5 0: (1 số)
  11
  Mức 5 1: (1 số)
  01
  Mức 5 4: (1 số)
  66
  Mức 5 5: (1 số)
  15
  Mức 5 6: (1 số)
  99
  Mức 5 8: (1 số)
  60
  Mức 5 9: (2 số)
  02,88
  Mức 6 0: (1 số)
  33
  Mức 6 1: (1 số)
  22
  Mức 6 2: (1 số)
  95
  Mức 6 4: (1 số)
  10
  Mức 6 5: (2 số)
  24,85
  Mức 6 6: (2 số)
  06,82
  Mức 6 8: (2 số)
  04,05
  Mức 6 9: (1 số)
  45
  Mức 7 0: (2 số)
  55,71
  Mức 7 1: (5 số)
  09,31,35,39,80
  Mức 7 2: (1 số)
  42
  Mức 7 3: (7 số)
  03,12,13,23,50,58,77
  Mức 7 4: (5 số)
  20,21,27,29,62
  Mức 7 5: (5 số)
  26,44,53,81,83
  Mức 7 6: (3 số)
  17,25,34
  Mức 7 7: (2 số)
  87,92
  Mức 7 8: (2 số)
  65,94
  Mức 7 9: (1 số)
  90
  Mức 8 0: (1 số)
  84
  Mức 8 1: (2 số)
  16,28
  Mức 8 2: (6 số)
  18,32,43,51,56,86
  Mức 8 3: (2 số)
  72,75
  Mức 8 4: (3 số)
  07,89,93
  Mức 8 5: (1 số)
  49
  Mức 8 6: (1 số)
  54
  Mức 8 7: (1 số)
  97
  Mức 8 8: (1 số)
  61
  Mức 8 9: (2 số)
  30,91
  Mức 9 0: (2 số)
  41,68
  Mức 9 1: (1 số)
  14
  Mức 9 2: (4 số)
  19,46,52,96
  Mức 9 3: (1 số)
  64
  Mức 9 4: (4 số)
  38,40,67,69
  Mức 9 5: (1 số)
  59
  Mức 9 6: (4 số)
  08,47,73,98
  Mức 9 7: (1 số)
  76
  Mức 9 8: (1 số)
  57
  Mức 1 0 1: (2 số)
  37,48
  Mức 1 0 2: (1 số)
  63
  Mức 1 0 3: (1 số)
  74
  Mức 1 0 6: (1 số)
  78
  Mức 1 0 7: (1 số)
  70
  Mức 1 0 9: (1 số)
  79
  Mức 1 2 4: (1 số)
  36


  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  03,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  07,08,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  07,08,14,16,17,18,19,25,28,30,32,34,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  07,08,14,16,18,19,28,30,32,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,84,86,89,90,91,93,96,97,98
  3x
  07,08,14,19,30,36,37,38,40,41,46,47,48,49,52,54,57,59,61,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,89,91,93,96,97,98
  2x
  08,14,19,36,37,38,40,41,46,47,48,52,57,59,63,64,67,68,69,70,73,74,76,78,79,91,96,98
  1x
  08,36,37,40,47,48,57,59,63,67,69,70,73,74,76,78,79,98
  0x
  36,37,48,63,70,74,78,79
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 7 5: (1 số)
  00
  Mức 8 3: (1 số)
  11
  Mức 8 5: (1 số)
  15
  Mức 9 8: (1 số)
  01
  Mức 9 9: (1 số)
  99
  Mức 1 0 6: (1 số)
  95
  Mức 1 0 7: (1 số)
  39
  Mức 1 0 8: (1 số)
  02
  Mức 1 1 0: (1 số)
  60
  Mức 1 1 1: (3 số)
  10,33,77
  Mức 1 1 2: (3 số)
  04,17,66
  Mức 1 1 7: (1 số)
  22
  Mức 1 1 8: (2 số)
  18,45
  Mức 1 1 9: (4 số)
  07,26,85,88
  Mức 1 2 0: (1 số)
  24
  Mức 1 2 1: (2 số)
  12,55
  Mức 1 2 2: (2 số)
  34,62
  Mức 1 2 3: (2 số)
  71,83
  Mức 1 2 4: (1 số)
  21
  Mức 1 2 5: (1 số)
  84
  Mức 1 2 6: (5 số)
  05,13,31,35,44
  Mức 1 2 7: (2 số)
  50,80
  Mức 1 2 8: (3 số)
  06,29,75
  Mức 1 2 9: (3 số)
  20,89,90
  Mức 1 3 0: (2 số)
  42,51
  Mức 1 3 1: (1 số)
  56
  Mức 1 3 2: (3 số)
  23,58,81
  Mức 1 3 3: (4 số)
  03,09,53,54
  Mức 1 3 4: (3 số)
  16,65,87
  Mức 1 3 5: (3 số)
  38,43,67
  Mức 1 3 6: (1 số)
  57
  Mức 1 3 7: (2 số)
  94,97
  Mức 1 3 8: (3 số)
  14,32,59
  Mức 1 3 9: (3 số)
  28,30,82
  Mức 1 4 0: (3 số)
  25,27,49
  Mức 1 4 1: (2 số)
  19,91
  Mức 1 4 2: (2 số)
  08,61
  Mức 1 4 3: (3 số)
  37,73,93
  Mức 1 4 4: (1 số)
  86
  Mức 1 4 5: (1 số)
  92
  Mức 1 4 6: (1 số)
  76
  Mức 1 4 8: (1 số)
  40
  Mức 1 5 1: (3 số)
  41,47,48
  Mức 1 5 3: (2 số)
  46,64
  Mức 1 5 4: (1 số)
  63
  Mức 1 5 5: (1 số)
  68
  Mức 1 5 6: (1 số)
  98
  Mức 1 5 9: (1 số)
  52
  Mức 1 6 1: (2 số)
  72,96
  Mức 1 6 3: (2 số)
  78,79
  Mức 1 6 4: (1 số)
  69
  Mức 1 6 7: (1 số)
  74
  Mức 1 7 6: (1 số)
  70
  Mức 1 8 1: (1 số)
  36

  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  03,05,06,08,09,12,13,14,16,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  03,06,08,09,13,14,16,19,20,23,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,08,09,14,16,19,23,25,27,28,30,32,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,81,82,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  08,14,16,19,25,27,28,30,32,36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,52,53,54,57,59,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,82,86,87,91,92,93,94,96,97,98
  3x
  08,14,19,25,27,28,30,32,36,37,40,41,46,47,48,49,52,59,61,63,64,68,69,70,72,73,74,76,78,79,82,86,91,92,93,96,97,98
  2x
  08,19,36,37,40,41,46,47,48,52,61,63,64,68,69,70,72,73,74,76,78,79,86,91,92,93,96,98
  1x
  36,40,41,46,47,48,52,63,64,68,69,70,72,74,78,79,96,98
  0x
  36,69,70,72,74,78,79,96
   
 11. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  9,191
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép Mod e lên dàn TH 5 ngày xem chạy bon e lên tip con ko e xin dừng
  01/10: 8x
  02/10: 1x
  03/10: 8x
  04/10: 2x
  05/10: 0x
  06/10: 8x
  07/10: 2x
  08/10: 2x ( Cứ nghĩ post rồi ;a1 )
  09/10: 0x
  10/10: 4x
  11/10: 6x
  12/10: 8x
  13/10: 8X
  14/10: 6x
  15/10: 1x
  16/10: 4x
  17/10: 0x
  18/10: 6x
  19/10: 7x
  20/10: 5x
  21/10: 2x
  22/10: 5x
  23/10: 5x
  24/10: 2x
  25/10: Toang. Thông 8x cả tháng mà khó thế :))
  26/10: 6x
  27/10: 2x
  28/10: 3x
  29/10: 7x
  30/10:
  9x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29,30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,65,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,65,67,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,86,87,89,90,94,95,96,98,99
  5x
  00,01,03,04,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,25,26,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,55,58,61,62,65,67,69,70,72,74,75,77,78,79,80,87,89,90,96,98,99
  4x
  00,01,10,11,13,15,16,17,18,19,22,25,26,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,50,52,53,55,58,62,67,69,70,72,74,75,77,78,79,80,87,89,90,96,98,99
  3x
  00,01,10,11,15,17,18,22,25,30,33,36,37,38,39,41,42,43,47,50,52,53,55,62,67,69,70,72,74,75,77,78,79,89,90,96,98,99
  2x
  11,15,17,18,22,33,36,37,38,39,42,43,55,62,67,69,70,72,74,75,77,78,79,89,90,96,98,99
  1x
  36,37,38,39,42,43,67,69,70,72,74,75,77,78,79,89,96,98
  0x
  74,75,77,78,79,89,96,98
   
 12. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  3,842
  Được thích:
  26,523
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 31-10-2022
  (9 6 sô)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 sô )
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 sô)
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,35,36,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (3 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,36,37,50,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,78,79,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (2 9 sô)
  14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,36,37,50,60,61,62,63,70,72,78,79,84,85,89,90,95,96,97,98
  (1 9 sô)
  34,36,50,60,61,62,63,70,72,78,79,84,85,89,90,95,96,97,98
  (0 8 sô)
  34,36,70,72,89,90,96,97,98
   
 13. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  9,191
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,35,37,38,40,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,19,20,22,23,25,26,27,28,29,31,32,35,37,38,40,41,43,44,46,49,50,51,52,53,55,56,57,59,62,64,65,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  00,01,02,05,08,09,13,17,19,20,23,25,26,27,28,29,31,32,35,37,38,40,41,44,46,49,50,51,53,55,57,59,62,64,65,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  4x
  00,02,05,08,13,17,19,20,23,26,27,28,29,31,32,35,37,38,44,46,50,51,53,55,57,59,62,64,68,71,72,73,75,78,80,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  3x
  02,08,13,17,19,20,23,26,29,31,32,35,38,44,46,53,55,57,59,62,64,68,71,72,73,75,78,80,83,86,89,90,91,92,94,95,98,99
  2x
  08,13,17,19,23,26,29,31,32,35,38,46,53,57,59,62,64,68,71,73,75,80,83,86,91,92,94,95
  1x
  17,19,23,26,31,32,35,38,53,57,59,62,68,71,73,86,91,95
  0x
  35,53,59,62,68,71,91,95
   
 14. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,358
  Được thích:
  21,137
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,05,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,04,05,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98
  5x
  05,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  4x
  23,25,26,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  3x
  23,32,37,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  2x
  23,32,37,48,57,58,62,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  1x
  23,32,37,48,57,58,73,75,78,84,85,87,93,94,95,96,97,98
  0x
  37,58,73,75,78,84,85,87
   
 15. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  70
  Được thích:
  522
  Điểm thành tích:
  83
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  6x
  00,01,06,07,08,10,11,12,13,19,21,22,25,26,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,51,52,54,55,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,99
  5x
  00,01,06,07,08,10,11,12,13,21,22,25,28,29,30,31,33,36,37,39,40,41,42,43,44,46,51,54,55,56,58,59,62,63,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,99
  4x
  07,08,10,11,12,13,22,25,28,30,31,33,36,40,41,42,43,44,46,51,54,55,56,58,59,62,63,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,99
  3x
  07,08,10,11,12,13,22,25,28,30,31,33,36,42,43,44,56,59,62,63,65,70,73,74,76,77,79,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,99
  2x
  10,11,12,13,22,25,28,30,31,33,36,42,43,44,56,59,62,63,65,70,73,74,76,82,84,88,90,92
  1x
  11,13,25,42,44,56,59,62,65,70,73,74,76,82,84,88,90,92
  0x
  42,44,74,76,82,88,90,92
   
 16. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  266
  Được thích:
  1,181
  Điểm thành tích:
  93
  1/10: 8x
  2/10: 9x
  3/10: 6x
  4/10: 9x
  5/10: 9x
  6/10: 9x
  7/10: 8x
  8/10: 5x
  9/10: 3x
  10/10: 4x
  11/10: 7x
  12/10: 0x
  13/10:2x
  14/10: 6x
  15/10: 3x
  16/10: tạch
  17/10: 2x
  18/10: 9x
  19/10: 5x
  20/10: 0x
  21/10: 3x
  22/10: 2x
  23/10: 4x
  24/10: 3x
  25/10: 3x
  26/10: 4x
  27/10: 9x
  28/10: 4x
  29/10: 2x
  30/10: 9x
  31/10:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,40,41,44,45,46,48,53,54,56,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,40,41,44,45,46,48,53,54,56,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,26,27,30,32,34,35,41,44,45,53,54,56,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  4x
  00,04,07,08,09,13,14,16,17,18,20,21,23,24,26,27,30,32,34,35,41,44,45,53,54,56,61,65,68,69,70,71,72,73,76,79,80,82,83,84,87,88,89,91,93,94,97,99
  3x
  00,04,07,14,16,17,18,20,21,23,24,26,27,32,34,35,41,44,45,54,56,61,65,68,69,70,72,76,79,82,83,88,89,91,93,94,97,99
  2x
  07,14,16,17,20,21,23,24,27,32,34,35,41,44,45,56,61,65,68,69,70,72,76,79,82,89,91,94
  1x
  07,14,16,20,21,23,24,27,32,34,35,61,72,76,79,89,91,94
  0x
  07,20,21,23,32,61,91,94
   
  kokono2022, Pele6789Songquetoido3888 Thích điều này.
 17. HoaiAm

  HoaiAm VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  8/8/22
  Bài viết:
  741
  Được thích:
  3,617
  Điểm thành tích:
  93
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,98,99
  7x
  00,02,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,98,99
  6x
  05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,31,33,34,35,36,38,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98,99
  5x
  07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,31,33,34,35,38,44,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,74,75,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  4x
  08,10,11,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,38,44,48,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,74,75,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  3x
  08,11,14,15,16,17,18,19,25,28,38,44,48,51,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68,69,74,75,77,78,81,84,85,88,94,95,98
  2x
  08,11,14,15,17,18,19,25,28,38,44,48,51,54,55,57,58,59,74,75,77,78,84,85,88,94,95,98
  1x
  08,11,14,15,17,18,25,28,38,44,48,74,75,77,78,84,88,98
  0x
  38,44,48,74,75,77,78,98
   
  kokono2022, Pele6789, Kothuatha and 1 người khác Thích điều này.
 18. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  401
  Được thích:
  3,202
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/10 : 6x
  Ngày 02/10 : 1x
  Ngày 03/10: 3x
  Ngày 04/10: 4x
  Ngày 05/10:3x
  Ngày 06/10:5x
  Ngày 07/10:6x
  Ngày 08/10: xịt
  Ngày 09/10: 5x
  Ngày 10/10: 6x
  Ngày 11/10: 7x
  Ngày 12/10: 7x
  Ngày 13/10: 9x
  Ngày 1410:8x
  Ngày 15/10: 3x
  Ngày 16/10: 8X
  Ngày 17/10: 9x
  Ngày 18/10: 7x
  Ngày 19/10:8x
  Ngày 20/10: 7x
  Ngày 21/10: 5x
  Ngày 22/10: 6x
  Ngày 23/10: 2x
  Ngày 24/10: 9x
  Ngày 25/10: 4x
  Ngày 26/10:6x
  Ngày 27/10: 8x
  Ngày 28/10: 3x
  Ngày 29/10: 3x
  Ngày 30/10: xịt
  Ngày 31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,25,26,27,28,31,33,35,36,37,38,40,42,44,45,46,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,05,08,10,11,13,14,15,17,20,22,25,26,27,28,31,33,35,36,37,38,40,42,44,45,46,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,74,75,77,78,80,81,82,83,85,90,92,94,95,99
  4x
  00,01,08,10,11,13,14,15,17,20,22,25,26,28,31,35,36,37,38,40,42,44,45,46,52,54,55,58,60,62,63,68,69,72,74,75,77,78,80,81,82,83,85,90,92,94,95,99
  3x
  00,01,08,10,11,13,14,15,22,25,31,35,36,38,40,42,44,45,46,52,54,55,58,60,62,68,69,72,74,75,77,80,81,82,83,92,94,95
  2x
  00,01,08,10,11,13,14,15,22,25,31,35,36,38,42,44,45,54,55,60,68,74,77,80,82,83,92,95
  1x
  01,10,11,13,22,35,38,42,54,60,68,74,77,80,82,83,92,95
  0x
  11,13,22,35,38,42,54,74
   
  kokono2022, caphecom, Pele6789 and 1 người khác Thích điều này.
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x.png
   
  kokono2022caphecom thích điều này.
 20. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  349
  Được thích:
  3,783
  Điểm thành tích:
  93
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,27,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,18,19,20,21,22,25,27,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,62,64,69,71,72,73,74,75,76,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,18,19,20,21,22,25,27,34,35,38,39,41,43,45,46,48,49,50,55,62,64,73,74,82,83,85,86,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  3x
  00,03,04,05,06,07,10,11,13,18,19,20,21,22,34,35,38,39,41,43,45,49,50,55,62,64,73,74,82,83,85,86,89,91,92,94,95,97
  2x
  00,05,06,07,10,11,13,18,20,21,22,35,38,41,43,45,49,50,55,62,64,82,83,85,86,89,92,97
  1x
  00,05,13,18,20,22,35,38,41,43,50,55,62,64,82,83,85,86
  0x
  00,05,18,20,22,35,82,86
   
  kokono2022Pele6789 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net