DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/22.

Lượt xem: 97,475

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Tam-Thanh-Tinh

  Tam-Thanh-Tinh Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  16/9/21
  Bài viết:
  891
  Được thích:
  3,861
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,16,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,16,20,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,79,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,93,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,13,16,20,21,22,24,27,29,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,80,81,82,83,86,87,89,91,92,99
  4x
  00,02,05,07,10,12,13,16,21,22,24,27,29,31,32,33,34,35,36,42,45,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,80,81,82,83,86,87,89,92,99
  3x
  07,10,12,13,16,22,24,27,31,33,34,35,36,45,47,49,50,52,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,80,81,82,83,86,87,89,99
  2x
  07,10,12,16,22,24,27,31,33,34,35,50,52,56,60,61,62,64,65,66,67,68,69,80,81,82,86,87,89
  1x
  10,16,22,24,27,50,56,61,64,65,66,67,68,69,80,81,86,87,89
  0x
  56,61,64,65,66,67,68,69,81
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 2. thichoc

  thichoc Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  590
  Được thích:
  2,941
  Điểm thành tích:
  93
  31/10
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,03,04,05,07,08,09,12,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,62,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,03,04,05,07,08,09,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,42,43,45,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,62,65,68,70,72,73,75,80,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  02,04,05,09,20,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,42,43,48,49,50,52,53,57,58,59,62,68,70,72,73,75,80,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,98
  3x
  02,04,20,23,24,25,27,28,29,32,34,37,38,39,40,42,43,48,49,50,52,53,57,58,59,62,72,73,75,82,83,84,85,90,92,93,94,95
  2x
  02,04,20,23,24,25,27,28,29,32,34,39,40,42,43,48,49,52,58,59,72,82,84,85,92,93,94,95
  1x
  23,24,27,29,32,39,42,52,58,59,72,82,84,85,92,93,94,95
  0x
  24,29,32,39,42,72,92,93
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 3. Daicalanhdao

  Daicalanhdao VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  18/4/22
  Bài viết:
  1,739
  Được thích:
  11,579
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/10: 5x: 5đ
  Ngày 02/10: 5x: 5đ
  Ngày 03/10: 3x: 7đ
  Ngày 04/10: 7x: 3đ
  Ngày 05/10: 9x: 1đ
  Ngày 06/10: 9x: 1đ
  Ngày 07/10: 1x: 9đ
  Ngày 08/10: 6x: 4đ
  Ngày 09/10: 3x: 7đ
  Ngày 10/10: 1x: 9đ
  Ngày 11/10: 6x: 4đ
  Ngày 12/10: 2x: 8đ
  Ngày 13/10: 6x: 4đ
  Ngày 14/10: 6x: 4đ
  Ngày 15/10: 9x: 1đ
  Ngày 16/10: 1x: 9đ
  Ngày 17/10: 8x: 2đ
  Ngày 18/10: 9x: 1đ
  Ngày 19/10: 7x: 3đ
  Ngày 20/10: 1x: 9đ
  Ngày 21/10: 9x: 1đ
  Ngày 22/10: 5x: 5đ
  Ngày 23/10: 6x: 4đ
  Ngày 24/10: 8x: 2đ
  Ngày 25/10: 6x: 4đ
  Ngày 26/10: 7x: 3đ
  Ngày 27/10: 7x: 3đ
  Ngày 28/10: 0x: 10đ
  Ngày 29/10: 6x: 4đ
  Ngày 30/10: 7x: 3đ
  Tổng: 135đ
  Ngày 31/10:
  (9x):
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8x):
  03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7x):
  03,04,06,08,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6x):
  03,08,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,62,64,65,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,97,98
  (5x):
  03,08,12,17,18,19,21,23,24,26,27,28,30,32,35,37,38,42,46,47,48,53,56,58,62,64,65,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,97,98
  (4x):
  03,08,12,17,18,19,21,23,24,26,27,28,30,32,35,37,42,47,53,58,62,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,91,97,98
  (3x):
  03,08,12,17,18,19,21,23,24,26,27,28,30,32,35,37,42,47,53,58,62,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,91,97
  (2x):
  08,12,17,18,21,23,26,28,32,35,37,53,58,62,67,68,71,73,74,76,78,79,80,81,82,85,86,87,97
  (1x):
  17,18,23,26,28,32,37,58,62,67,68,71,73,76,78,81,82,86,87
  (0x):
  28,37,67,71,73,76,78,82,87
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 4. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  4,671
  Được thích:
  18,194
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 31/10
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,19,20,23,25,28,29,30,32,33,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,67,68,69,70,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,25,28,29,30,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,70,76,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (4 9 số)
  01,07,08,10,18,28,29,35,36,38,39,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,70,76,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (3 9 số)
  01,08,10,18,28,38,39,45,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68,76,78,79,80,82,85,86,88,89,90,93,94,95,96,98
  (2 9 số)
  01,08,10,18,28,38,39,46,48,49,53,56,57,58,59,64,65,67,68,78,79,86,88,89,93,94,95,96,98
  (1 9 số)
  01,10,18,38,48,49,53,56,57,59,67,68,78,86,89,93,95,96,98
  (9 số)
  01,10,18,49,59,67,68,78,98
   
  Vitam, kokono2022, caphecom2 thành viên khác Thích điều này.
 5. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  5,843
  Được thích:
  25,235
  Điểm thành tích:
  113
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,78,90,91,92,93,94,95,96,98
  5x
  01,02,05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,78,91,92,94,95,98
  4x
  05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,31,34,35,36,38,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,74,75,78,92,94,95,98
  3x
  05,07,10,12,13,14,16,17,18,19,21,25,27,28,29,31,34,35,36,45,47,49,52,53,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,72,92,94,95
  2x
  07,10,12,13,14,16,19,21,27,28,29,31,34,36,49,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,72,95
  1x
  07,10,14,16,29,31,36,49,52,53,58,61,62,63,64,65,68,69,95
  0x
  07,14,29,53,58,62,64,69,95
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 6. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,595
  Được thích:
  61,962
  Điểm thành tích:
  113
  31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,74,75,76,80,81,82,84,85,89,90,92,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,58,60,61,62,63,64,67,70,71,72,74,76,80,81,82,84,85,89,90,92,94,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,40,42,43,44,45,49,50,52,53,54,60,62,63,70,71,72,80,81,82,90,92,94,99
  4x
  02,03,07,08,09,12,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,42,43,44,45,49,52,53,54,62,63,70,71,72,80,81,82,90,92,94,99
  3x
  02,03,07,08,09,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,42,43,44,45,49,52,54,62,63,70,72,80,81,82,90,92,94
  2x
  02,09,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,42,45,52,54,62,63,72,81,82,90,92
  1x
  02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92
  0x
  02,12,22,32,42,52,62,72,82
   
  Dedan5x2021, Vitam, kokono20223 thành viên khác Thích điều này.
 7. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,439
  Được thích:
  26,893
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 10/2022
  Ngày 01/10:5x=5đ
  Ngày 02/10:3x=7đ
  Ngày 03/10:8x=2đ
  Ngày 04/10:2x=8đ
  Ngày 05/10:3x=7đ
  Ngày 06/10:5x=5đ
  Ngày 07/10:2x=8đ
  Ngày 08/10:0x=10đ
  Ngày 09/10:7x=3đ
  Ngày 10/10:5x=5đ
  Ngày 11/10:4x=6đ
  Ngày 12/10:4x=6đ
  Ngày 13/10:4x=6đ
  Ngày 14/10:0x=10đ
  Ngày 15/10:3x=7đ
  Ngày 16/10:2x=8đ
  Ngày 17/10:3x=7đ
  Ngày 18/10:2x=8đ
  Ngày 19/10:7x=3đ
  Ngày 20/10:0x=10đ
  Ngày 21/10:7x=3đ
  Ngày 22/10:7x=3đ
  Ngày 23/10:7x=3đ
  Ngày 24/10:6x=4đ
  Ngày 25/10:4x=6đ
  Ngày 26/10:4x=6đ
  Ngày 27/10:6x=4đ
  Ngày 28/10:4x=6đ
  Ngày 29/10:0x=10đ
  Ngày 30/10:8x=2đ
  Tổng điểm:3+7+2+8+7+5+8+10+3+5+6+6+6+10+7+8+7+8+3+10+3+3+3+4+6+6+4+6+10+2=178đ
  Ngày 31/10
  (9 4 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,33,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,88,89,90,93,96,98,99
  (5 9 số)
  06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,86,89,90,93,96,98,99
  (4 9 số)
  10,12,14,17,19,20,21,24,25,27,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,89,90,93,96,98,99
  (3 9 số)
  10,12,14,17,19,21,24,29,41,42,45,46,47,48,52,54,56,57,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,89,90,93,96,98,99
  (2 9 số)
  10,12,14,17,19,21,24,29,41,42,45,46,47,48,54,59,69,70,71,74,76,79,86,89,90,93,96,98,99
  (1 9 số)
  12,14,17,19,21,24,29,41,42,46,47,69,71,74,76,79,89,96,98
  (9 số)
  14,19,41,47,71,74,76,79,96
   
  Vitam, kokono2022, caphecom4 thành viên khác Thích điều này.
 8. Pele6789

  Pele6789 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  3,345
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01-10-2022: 0x
  Ngày 02-10-2022: 4x
  Ngày 03-10-2022: 4x
  Ngày 04-10-2022: 0x
  Ngày 05-10-2022: xxx
  Ngày 06-10-2022:2x
  Ngày 07-10-2022: 4x
  Ngày 08-10-2022: 4x
  Ngày 09-10-2022: 9x
  Ngày 10-10-2022: 0x
  Ngày 11-10-2022: 1x
  Ngày 12-10-2022: 5x
  Ngày 13-10-2022: 1x
  Ngày 14-10-2022: 5x
  Ngày 15-10-2022: 7x
  Ngày 16-10-2022: 8x
  Ngày 17-10-2022: 0x
  Ngày 18-10-2022: 5x
  Ngày 19-10-2022: 5x
  Ngày 20-10-2022: xxx
  Ngày 21-10-2022: 9x
  Ngày 22-10-2022: 1x
  Ngày 23-10-2022: 2x
  Ngày 24-10-2022: 8x
  Ngày 25-10-2022: 5x
  Ngày 26-10-2022: 2x
  Ngày 27-10-2022: 1x
  Ngày 28-10-2022: 5x
  Ngày 29-10-2022: 3x
  Ngày 30-10-2022: 3x
  Ngày 30-10-2022:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,09,13,14,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,78,80,81,83,84,86,87,88,90,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,05,07,09,13,14,16,18,20,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,83,84,86,88,90,92,93,95,96,97
  5x
  01,02,03,05,07,14,16,18,25,27,28,30,34,36,37,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,80,81,83,84,86,88,90,92,93,95,96,97
  4x
  01,03,05,07,14,16,18,25,27,28,30,37,39,40,43,44,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,61,62,64,65,66,67,68,71,73,75,76,78,80,81,83,88,90,92,93,95,96,97
  3x
  01,05,07,14,16,18,25,27,30,37,40,43,44,47,48,49,50,52,54,55,56,57,61,62,65,66,67,68,71,75,78,81,83,88,90,93,95,96
  2x
  07,14,16,18,25,27,30,37,40,43,44,48,49,52,54,55,56,57,61,62,65,68,75,78,88,90,93,96
  1x
  07,14,16,18,25,27,30,40,48,52,55,56,57,62,65,90,93,96
  0x
  14,16,27,56,57,62,93,96
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 9. Cuc84

  Cuc84 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,044
  Được thích:
  7,485
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  6x
  03,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  5x
  03,05,08,11,12,14,16,17,19,21,23,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,53,58,61,62,63,64,66,67,68,69,71,73,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  4x
  03,05,08,11,12,14,16,17,19,21,23,26,28,30,32,33,35,36,37,41,44,46,49,50,53,58,61,62,63,64,66,67,68,69,71,73,76,78,80,82,85,86,87,88,91,94,96,99
  3x
  03,05,08,11,12,16,17,21,23,26,28,30,32,35,36,37,44,49,50,53,58,61,62,63,66,67,68,71,73,76,78,80,82,85,86,87,94,99
  2x
  05,11,12,16,17,21,23,26,28,32,36,37,44,50,61,62,63,66,67,68,71,73,76,78,82,86,87,99
  1x
  05,11,16,23,28,32,36,37,50,61,63,66,68,73,78,82,86,87
  0x
  11,16,28,37,61,66,73,82
   
  Vitam, kokono2022, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 10. Huymc123

  Huymc123 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,561
  Được thích:
  38,217
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,03,05,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,79,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,03,05,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,46,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,79,81,82,85,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  02,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,29,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,46,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,66,67,69,76,79,81,82,85,88,90,91,92,93,94,96,97
  4x
  02,06,09,11,12,13,19,20,21,23,24,25,26,29,31,32,34,35,36,39,42,43,46,49,50,51,53,55,56,58,60,62,63,66,67,69,76,79,81,82,85,90,91,92,93,94,96,97
  3x
  02,06,09,11,12,13,19,20,21,23,24,29,31,32,34,35,36,39,42,43,46,49,53,58,60,63,66,67,69,76,85,90,91,92,93,94,96,97
  2x
  11,12,13,19,21,24,29,31,32,34,35,36,39,42,43,46,49,53,58,60,63,69,76,90,91,92,94,96
  1x
  11,12,13,19,21,24,29,31,36,42,43,49,63,69,90,91,92,94
  0x
  29,31,36,42,63,90,92,94
   
  Vitam, kokono2022, caphecom2 thành viên khác Thích điều này.
 11. BlackHawk

  BlackHawk Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  1,002
  Được thích:
  15,601
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01: 7x
  Ngày 02: xịt
  Ngày 03: 1x
  Ngày 04: 7x
  Ngày 05: 2x
  Ngày 06: 3x
  Ngày 07: 7x
  Ngày 08: 8x
  Ngày 09: 6x
  Ngày 10: 7x
  Ngày 11: 8x
  Ngày 12: 6x
  Ngày 13: 7x
  Ngày 14: 6x
  Ngày 15: 7x
  Ngày 16: N
  Ngày 17: 9x
  Ngày 18: 6x
  Ngày 19: 2x
  Ngày 20: 6x
  Ngày 21: 0x
  Ngày 22: 2x
  Ngày 23: 3x
  Ngày 24:
  xịt
  Ngày 25: nghỉ không báo cáo
  Ngày 26: 3x
  Ngày 27: 8x
  Ngày 28: 3x
  Ngày 29: 5x
  Ngày 30: 2x
  Dàn 9x - 0x Tháng 10
  Ngày 31:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,63,65,68,73,74,75,76,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,13,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,63,65,68,73,74,75,76,81,82,86,88,94
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,13,15,31,33,34,35,37,38,41,42,43,46,50,54,55,56,57,58,63,65,68,73,74,75,76,81,82,86,88,94
  2x
  00,01,02,03,04,05,06,07,13,15,31,35,38,41,43,46,63,65,68,73,74,75,76,81,82,86,88,94
  1x
  01,02,03,04,05,06,07,13,15,31,35,38,41,43,46,81,86,94
  0x
  01,02,03,15,31,81,86,94
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 12. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,244
  Được thích:
  7,781
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,83,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,78,80,83,85,86,87,88,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  03,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,66,68,69,70,71,73,74,75,78,80,83,86,88,92,93,96,97,98,99
  5x
  03,07,08,09,12,13,14,15,16,17,22,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,50,51,52,53,55,56,58,61,63,64,66,68,69,70,71,73,74,75,78,80,83,86,88,92,93,96,97,98,99
  4x
  07,08,09,13,14,15,16,17,22,23,26,27,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,51,52,53,58,61,63,64,66,69,70,71,73,74,75,78,80,83,88,92,93,97,98,99
  3x
  08,09,13,15,16,17,22,27,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,51,52,53,58,61,63,64,66,69,70,71,73,80,83,97,98,99
  2x
  08,15,16,17,22,27,30,32,35,36,38,39,41,42,43,45,51,52,53,58,61,63,64,66,71,97,98,99
  1x
  08,16,17,32,35,38,39,41,43,45,52,53,58,61,64,66,98,99
  0x
  17,39,45,52,53,64,98,99
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 13. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,120
  Được thích:
  12,851
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,27,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,07,10,11,12,15,16,17,18,19,27,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,07,10,11,17,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,07,10,11,17,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,11,17,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  2x
  59,62,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  1x
  62,64,65,66,68,69,80,82,84,85,86,88,89,92,94,95,96,98
  0x
  66,68,69,82,86,88,89,92
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 14. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lính mới

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  179
  Được thích:
  1,271
  Điểm thành tích:
  93
  31/10
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  12,13,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88
  3x
  25,26,27,28,32,34,35,36,38,42,43,45,46,47,48,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,67,68,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87
  2x
  28,34,35,36,48,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,67,68,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87
  1x
  28,34,35,36,52,53,65,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87
  0x
  35,36,52,53,65,72,78,83
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 15. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  1,772
  Được thích:
  10,218
  Điểm thành tích:
  113
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  6x
  02,03,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,21,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,95,97,98,99
  5x
  02,03,06,07,10,11,13,18,21,24,26,27,28,29,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,47,49,50,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,95,97,99
  4x
  02,07,11,18,21,26,27,28,29,33,34,36,38,39,41,43,44,45,49,50,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75,76,77,78,81,82,83,86,87,90,91,92,95,99
  3x
  11,18,21,26,33,34,38,39,41,44,45,49,50,53,55,56,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,76,77,78,81,82,83,86,87,90,91,92,95
  2x
  11,21,33,41,44,49,50,53,55,57,59,61,63,65,67,69,73,76,77,78,81,82,83,86,87,91,92,95
  1x
  33,41,44,50,55,57,63,65,67,69,73,76,77,78,81,86,87,95
  0x
  44,50,65,67,76,78,87,95
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @phieu_luu

  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  7x
  03,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,73,74,77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  6x
  05,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,67,68,74,77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  5x
  05,08,10,11,13,15,16,17,19,20,24,25,26,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,67,68,74,77,78,80,83,85,87,88,89,90,91,94,95,97,98
  4x
  05,08,10,11,13,15,16,17,20,24,26,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,53,54,55,56,58,59,61,62,64,67,68,74,80,83,85,87,88,89,95,97,98
  3x
  05,08,11,13,15,16,17,24,26,28,29,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,48,53,55,56,58,59,62,68,74,80,83,85,87,88,95,97,98
  2x
  05,08,16,17,26,28,29,34,35,37,38,40,41,42,45,46,48,58,68,74,80,83,85,87,88,95,97,98
  1x
  05,08,26,28,35,37,38,40,41,42,45,46,68,74,85,87,88,95
  0x
  08,26,38,68,74,85,87,88
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/10/22
  Vitamkokono2022 thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,85,86,88,89,91,92,97,99
  6x
  01,02,05,06,08,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,79,80,81,82,85,86,88,89,91,92,97,99
  5x
  01,02,05,06,08,13,14,15,16,17,21,22,23,27,29,30,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,66,67,68,69,70,72,73,79,81,82,85,86,88,89,91,92,97
  4x
  02,05,06,13,14,17,21,22,23,27,29,30,31,34,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,66,67,68,69,70,72,73,81,82,85,86,88,89,97
  3x
  02,05,13,17,21,22,23,27,29,30,31,34,38,41,42,44,46,48,49,50,51,53,57,58,59,61,62,66,67,68,69,72,81,82,85,86,89,97
  2x
  05,13,21,22,23,30,31,41,42,44,46,48,50,51,53,57,58,61,62,66,68,72,81,82,85,86,89,97
  1x
  05,13,21,22,23,30,31,41,48,50,51,53,57,66,82,85,86,89
  0x
  13,21,22,48,82,85,86,89
   
  Vitamkokono2022 thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 8: (1 số)
  77
  Mức 3 9: (2 số)
  00,33
  Mức 4 0: (1 số)
  04
  Mức 4 1: (3 số)
  11,26,88
  Mức 4 2: (2 số)
  09,24
  Mức 4 3: (7 số)
  01,22,38,74,84,90,98
  Mức 4 4: ( 1 0 số)
  18,32,44,47,51,66,80,81,93,94
  Mức 4 5: ( 1 6 số)
  02,05,10,15,23,30,34,36,42,55,62,78,87,91,96,99
  Mức 4 6: ( 1 3 số)
  08,37,39,48,58,60,75,79,83,85,89,95,97
  Mức 4 7: ( 1 3 số)
  20,28,35,40,50,59,63,64,73,76,82,86,92
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  03,07,17,19,25,29,31,43,45,52,54,67,69,71,72
  Mức 4 9: ( 9 số)
  06,12,13,14,16,49,53,56,57
  Mức 5 0: (8 số)
  21,27,41,46,61,65,68,70
   
  Vitam thích bài này.
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 3 5: (1 số)
  04
  Mức 4 2: (3 số)
  00,33,77
  Mức 4 3: (1 số)
  11
  Mức 4 4: (1 số)
  22
  Mức 4 6: (1 số)
  09
  Mức 4 8: (1 số)
  01
  Mức 4 9: (2 số)
  47,66
  Mức 5 0: (1 số)
  84
  Mức 5 1: (2 số)
  06,24
  Mức 5 2: (1 số)
  60
  Mức 5 3: (2 số)
  02,15
  Mức 5 4: (2 số)
  03,30
  Mức 5 5: (2 số)
  79,96
  Mức 5 6: (6 số)
  10,18,19,23,39,87
  Mức 5 7: (2 số)
  20,81
  Mức 5 8: (3 số)
  12,37,99
  Mức 5 9: (2 số)
  40,51
  Mức 6 0: (4 số)
  36,44,88,91
  Mức 6 1: (2 số)
  16,38
  Mức 6 2: (7 số)
  05,07,14,31,63,83,93
  Mức 6 3: (1 số)
  57
  Mức 6 4: (8 số)
  08,26,48,55,59,70,74,90
  Mức 6 5: (6 số)
  25,32,42,76,95,97
  Mức 6 6: (2 số)
  61,98
  Mức 6 7: (3 số)
  29,72,80
  Mức 6 8: (4 số)
  17,45,69,75
  Mức 6 9: (4 số)
  13,21,67,71
  Mức 7 0: (3 số)
  54,65,85
  Mức 7 1: (4 số)
  41,49,73,92
  Mức 7 2: (3 số)
  34,78,86
  Mức 7 3: (4 số)
  28,50,64,89
  Mức 7 4: (3 số)
  43,46,94
  Mức 7 5: (1 số)
  82
  Mức 7 6: (2 số)
  27,52
  Mức 7 8: (1 số)
  58
  Mức 7 9: (2 số)
  53,56
  Mức 8 1: (1 số)
  62
  Mức 8 2: (1 số)
  35
  Mức 8 6: (1 số)
  68
   
  Vitam thích bài này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,104
  Được thích:
  213,254
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 0: (2 số)
  06,09
  Mức 1 1: (1 số)
  04
  Mức 1 3: (1 số)
  03
  Mức 1 4: (1 số)
  33
  Mức 1 6: (3 số)
  00,01,47
  Mức 1 8: (1 số)
  51
  Mức 1 9: (3 số)
  02,15,40
  Mức 2 0: (1 số)
  77
  Mức 2 2: (1 số)
  39
  Mức 2 3: (2 số)
  20,60
  Mức 2 5: (2 số)
  30,99
  Mức 2 6: (3 số)
  70,79,91
  Mức 2 7: (4 số)
  05,19,66,93
  Mức 2 8: (3 số)
  12,22,96
  Mức 2 9: (5 số)
  10,14,37,84,97
  Mức 3 0: (5 số)
  07,11,24,25,54
  Mức 3 1: (4 số)
  26,46,83,88
  Mức 3 2: (4 số)
  08,18,55,71
  Mức 3 3: (4 số)
  16,31,80,81
  Mức 3 4: (5 số)
  29,41,45,48,87
  Mức 3 5: (4 số)
  43,44,49,90
  Mức 3 6: (3 số)
  23,36,75
  Mức 3 7: (5 số)
  13,21,50,64,98
  Mức 3 8: (5 số)
  27,52,59,63,67
  Mức 3 9: (3 số)
  65,69,72
  Mức 4 0: (4 số)
  34,56,57,61
  Mức 4 1: (6 số)
  17,38,42,73,89,92
  Mức 4 2: (3 số)
  28,32,74
  Mức 4 4: (2 số)
  76,78
  Mức 4 6: (1 số)
  53
  Mức 4 7: (3 số)
  85,94,95
  Mức 4 9: (1 số)
  58
  Mức 5 0: (1 số)
  35
  Mức 5 1: (1 số)
  86
  Mức 5 7: (1 số)
  68
  Mức 5 9: (2 số)
  62,82
   
  Vitam thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net