DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/23.

Lượt xem: 113,095

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 3: (1 số)
  00
  Mức 3 5: (1 số)
  84
  Mức 3 7: (2 số)
  05,98
  Mức 4 0: (3 số)
  11,55,80
  Mức 4 2: (4 số)
  07,23,79,97
  Mức 4 3: (6 số)
  08,09,50,68,74,93
  Mức 4 4: (7 số)
  01,16,31,52,59,70,90
  Mức 4 5: ( 1 4 số)
  10,13,22,26,30,40,43,47,48,73,78,86,87,88
  Mức 4 6: ( 1 5 số)
  06,12,18,24,36,41,56,60,64,77,89,92,94,95,96
  Mức 4 7: ( 1 5 số)
  04,15,27,29,33,34,42,46,51,53,54,57,62,76,83
  Mức 4 8: ( 1 8 số)
  19,20,28,32,37,39,44,49,63,65,66,67,71,72,82,85,91,99
  Mức 4 9: ( 9 số)
  02,03,14,17,21,25,38,45,61
  Mức 5 0: (5 số)
  35,58,69,75,81
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 4 0: (1 số)
  23
  Mức 4 1: (1 số)
  00
  Mức 4 2: (1 số)
  84
  Mức 4 8: (1 số)
  05
  Mức 4 9: (3 số)
  33,93,98
  Mức 5 0: (5 số)
  08,22,50,97,99
  Mức 5 2: (4 số)
  01,09,78,82
  Mức 5 3: (3 số)
  10,55,56
  Mức 5 4: (2 số)
  07,60
  Mức 5 5: (3 số)
  87,88,89
  Mức 5 6: (1 số)
  94
  Mức 5 7: (2 số)
  47,95
  Mức 5 8: (1 số)
  11
  Mức 5 9: (2 số)
  28,66
  Mức 6 0: (8 số)
  12,16,21,26,41,48,67,76
  Mức 6 1: (3 số)
  15,51,79
  Mức 6 2: (2 số)
  06,17
  Mức 6 3: (2 số)
  24,80
  Mức 6 4: (5 số)
  44,61,81,83,90
  Mức 6 5: (5 số)
  02,32,34,43,65
  Mức 6 6: (8 số)
  03,39,49,52,63,69,74,77
  Mức 6 7: (4 số)
  29,42,85,91
  Mức 6 8: (3 số)
  04,59,62
  Mức 6 9: (1 số)
  92
  Mức 7 0: ( 9 số)
  13,19,20,37,38,68,70,75,86
  Mức 7 1: (3 số)
  40,71,72
  Mức 7 3: (4 số)
  18,30,46,96
  Mức 7 4: (1 số)
  25
  Mức 7 5: (6 số)
  27,36,53,57,64,73
  Mức 7 6: (3 số)
  14,31,54
  Mức 7 8: (2 số)
  35,45
  Mức 8 2: (1 số)
  58
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 5: (1 số)
  09
  Mức 1 7: (1 số)
  23
  Mức 1 8: (1 số)
  00
  Mức 1 9: (2 số)
  05,33
  Mức 2 0: (2 số)
  10,84
  Mức 2 1: (1 số)
  22
  Mức 2 3: (4 số)
  01,32,48,50
  Mức 2 4: (3 số)
  07,43,82
  Mức 2 5: (2 số)
  55,93
  Mức 2 6: (1 số)
  63
  Mức 2 7: (6 số)
  08,26,41,51,67,94
  Mức 2 8: (3 số)
  20,36,52
  Mức 2 9: (4 số)
  15,28,47,99
  Mức 3 0: (4 số)
  03,40,59,75
  Mức 3 1: (5 số)
  04,16,17,61,95
  Mức 3 2: (5 số)
  60,79,88,97,98
  Mức 3 3: (5 số)
  06,21,57,66,87
  Mức 3 4: ( 9 số)
  12,19,37,44,56,70,74,78,83
  Mức 3 5: (6 số)
  25,34,39,42,76,90
  Mức 3 6: (3 số)
  29,54,92
  Mức 3 7: (3 số)
  11,24,62
  Mức 3 8: (7 số)
  02,14,30,38,68,81,89
  Mức 3 9: (4 số)
  18,69,77,86
  Mức 4 0: (1 số)
  53
  Mức 4 1: (3 số)
  27,49,71
  Mức 4 2: (1 số)
  96
  Mức 4 3: (1 số)
  45
  Mức 4 4: (2 số)
  13,35
  Mức 4 5: (3 số)
  65,72,80
  Mức 4 6: (1 số)
  64
  Mức 4 7: (1 số)
  58
  Mức 4 8: (2 số)
  31,46
  Mức 4 9: (2 số)
  85,91
  Mức 5 1: (1 số)
  73
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  43
  Mức 2: (4 số)
  09,10,33,63
  Mức 3: ( 1 2 số)
  03,22,30,32,36,38,40,47,50,51,58,74
  Mức 4: (7 số)
  05,20,59,62,67,90,97
  Mức 5: ( 1 7 số)
  00,01,07,08,23,25,41,42,48,52,54,55,70,79,82,84,94
  Mức 6: (7 số)
  04,15,18,34,44,61,93
  Mức 7: ( 1 5 số)
  14,16,17,24,26,27,29,37,57,60,75,77,83,95,98
  Mức 8: ( 1 4 số)
  19,21,28,31,39,45,53,66,76,78,80,81,88,99
  Mức 9: (8 số)
  06,12,13,64,65,69,71,92
  Mức 1 0: (5 số)
  11,35,46,49,68
  Mức 1 1: (6 số)
  02,56,72,86,87,96
  Mức 1 2: (2 số)
  73,85
  Mức 1 4: (1 số)
  89
  Mức 1 8: (1 số)
  91
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 2 số)
  09,30,31,33,38,43,47,50,51,58,67,74
  Mức 1: ( 2 3 số)
  03,05,10,20,22,25,32,34,36,37,40,41,54,55,59,62,63,70,79,80,90,94,97
  Mức 2: ( 3 3 số)
  00,01,04,07,08,14,15,18,21,23,24,29,35,42,44,45,48,52,53,60,61,64,69,76,77,78,81,82,83,84,93,98,99
  Mức 3: ( 2 1 số)
  06,12,13,16,17,19,26,27,28,39,46,57,65,66,71,72,73,75,85,88,95
  Mức 4: (6 số)
  02,11,49,68,92,96
  Mức 5: (3 số)
  56,86,87
  Mức 7: (2 số)
  89,91
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 1 (1 số)
  84
  Mức: 1 2 (4 số)
  00,23,33,97
  Mức: 1 3 (5 số)
  05,50,88,93,98
  Mức: 1 4 (8 số)
  08,22,47,56,78,82,89,99
  Mức: 1 5 (6 số)
  09,10,11,21,87,95
  Mức: 1 6 (1 7 số)
  01,07,12,16,24,26,28,48,51,55,60,66,67,79,80,85,94
  Mức: 1 7 (1 5 số)
  15,17,41,42,44,49,52,61,65,74,76,77,81,83,90
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  02,03,04,06,29,34,38,39,40,43,62,63,91,92
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  13,19,32,37,46,57,59,69,70,71,75,86
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  20,27,30,31,35,45,53,54,68,72,73
  Mức: 2 1 (7 số)
  14,18,25,36,58,64,96
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 7: (1 số)
  97
  Mức 2 9: (1 số)
  98
  Mức 3 5: (1 số)
  33
  Mức 3 6: (2 số)
  93,94
  Mức 3 7: (2 số)
  22,78
  Mức 3 8: (1 số)
  84
  Mức 4 0: (3 số)
  74,82,95
  Mức 4 1: (4 số)
  00,08,23,87
  Mức 4 2: (2 số)
  47,99
  Mức 4 3: (3 số)
  09,41,89
  Mức 4 4: (2 số)
  64,88
  Mức 4 5: (2 số)
  67,86
  Mức 4 7: (3 số)
  28,76,96
  Mức 4 8: (2 số)
  59,92
  Mức 4 9: (4 số)
  19,30,66,90
  Mức 5 0: (2 số)
  46,63
  Mức 5 1: (6 số)
  01,44,52,53,68,79
  Mức 5 2: (4 số)
  10,40,49,83
  Mức 5 3: (7 số)
  04,12,43,48,50,56,65
  Mức 5 4: (5 số)
  07,11,14,32,55
  Mức 5 5: (2 số)
  03,21
  Mức 5 6: (4 số)
  05,51,75,77
  Mức 5 7: (4 số)
  15,38,69,80
  Mức 5 8: (3 số)
  17,27,29
  Mức 5 9: (5 số)
  20,26,57,71,81
  Mức 6 0: (2 số)
  36,85
  Mức 6 1: (6 số)
  06,16,24,37,60,70
  Mức 6 2: (2 số)
  02,39
  Mức 6 3: (2 số)
  34,42
  Mức 6 4: (4 số)
  18,54,58,91
  Mức 6 5: (2 số)
  45,61
  Mức 6 6: (1 số)
  25
  Mức 6 7: (2 số)
  13,72
  Mức 6 8: (1 số)
  35
  Mức 7 1: (1 số)
  62
  Mức 7 6: (1 số)
  73
  Mức 7 7: (1 số)
  31
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,96,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,85,86,90,91,92,96
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,83,85,90,91
  5x
  02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,48,49,50,51,54,55,56,57,58,60,61,62,65,69,70,71,72,73,75,77,80,81,83,85,91
  4x
  02,03,05,06,07,11,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,38,39,42,45,51,54,55,57,58,60,61,62,69,70,71,72,73,75,77,80,81,85,91
  3x
  02,06,13,15,16,17,18,20,24,25,26,27,29,31,34,35,36,37,38,39,42,45,54,57,58,60,61,62,69,70,71,72,73,77,80,81,85,91
  2x
  02,06,13,16,18,24,25,31,34,35,36,37,39,42,45,54,57,58,60,61,62,70,71,72,73,81,85,91
  1x
  02,13,18,25,31,34,35,39,42,45,54,58,61,62,70,72,73,91
  0x
  13,25,31,35,61,62,72,73
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 3: (1 số)
  98
  Mức 5 1: (1 số)
  93
  Mức 5 3: (1 số)
  84
  Mức 5 4: (1 số)
  97
  Mức 5 5: (1 số)
  87
  Mức 5 8: (2 số)
  33,78
  Mức 6 1: (1 số)
  56
  Mức 6 2: (1 số)
  00
  Mức 6 3: (1 số)
  82
  Mức 6 4: (1 số)
  23
  Mức 6 5: (1 số)
  41
  Mức 6 6: (6 số)
  08,09,10,47,52,89
  Mức 6 7: (2 số)
  48,67
  Mức 6 8: (2 số)
  22,55
  Mức 6 9: (2 số)
  05,95
  Mức 7 0: (1 số)
  94
  Mức 7 1: (4 số)
  01,28,43,74
  Mức 7 2: (3 số)
  07,50,83
  Mức 7 5: (4 số)
  11,51,65,79
  Mức 7 7: (1 số)
  60
  Mức 7 8: (5 số)
  04,21,30,40,92
  Mức 7 9: (7 số)
  29,32,34,37,39,69,88
  Mức 8 0: (6 số)
  19,26,59,63,64,66
  Mức 8 1: (4 số)
  06,49,70,99
  Mức 8 2: (1 số)
  20
  Mức 8 3: (1 số)
  53
  Mức 8 4: (2 số)
  15,17
  Mức 8 5: (7 số)
  16,24,38,76,80,85,90
  Mức 8 6: (1 số)
  46
  Mức 8 7: (5 số)
  12,14,36,71,86
  Mức 8 8: (3 số)
  03,68,75
  Mức 8 9: (3 số)
  42,57,96
  Mức 9 0: (1 số)
  44
  Mức 9 1: (1 số)
  25
  Mức 9 3: (1 số)
  77
  Mức 9 4: (2 số)
  13,27
  Mức 9 6: (3 số)
  02,35,45
  Mức 9 9: (3 số)
  18,54,81
  Mức 1 0 0: (2 số)
  61,91
  Mức 1 0 1: (2 số)
  72,73
  Mức 1 0 2: (1 số)
  58
  Mức 1 0 4: (1 số)
  62
  Mức 1 0 9: (1 số)
  31
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,85,86,88,90,91,92,94,95,96,99
  6x
  02,03,04,06,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,49,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,85,86,88,90,91,92,96,99
  5x
  02,03,06,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46,49,53,54,57,58,59,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,80,81,85,86,88,90,91,96,99
  4x
  02,03,06,12,13,14,15,16,17,18,20,24,25,27,31,35,36,38,42,44,45,46,49,53,54,57,58,61,62,63,64,66,68,70,71,72,73,75,76,77,80,81,85,86,90,91,96,99
  3x
  02,03,12,13,14,16,17,18,24,25,27,31,35,36,38,42,44,45,46,54,57,58,61,62,68,71,72,73,75,76,77,80,81,85,86,90,91,96
  2x
  02,03,13,14,18,25,27,31,35,36,42,44,45,54,57,58,61,62,68,71,72,73,75,77,81,86,91,96
  1x
  02,13,18,25,27,31,35,44,45,54,58,61,62,72,73,77,81,91
  0x
  31,58,61,62,72,73,81,91
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 8: (1 số)
  00
  Mức 9 2: (1 số)
  84
  Mức 9 6: (1 số)
  23
  Mức 9 8: (1 số)
  05
  Mức 1 0 3: (1 số)
  09
  Mức 1 0 6: (2 số)
  33,50
  Mức 1 0 8: (1 số)
  22
  Mức 1 0 9: (1 số)
  93
  Mức 1 1 0: (2 số)
  55,98
  Mức 1 1 1: (1 số)
  10
  Mức 1 1 3: (4 số)
  01,07,08,97
  Mức 1 1 8: (1 số)
  82
  Mức 1 2 0: (2 số)
  47,48
  Mức 1 2 1: (2 số)
  94,99
  Mức 1 2 3: (4 số)
  26,41,43,78
  Mức 1 2 4: (4 số)
  51,60,79,88
  Mức 1 2 5: (2 số)
  67,95
  Mức 1 2 6: (1 số)
  32
  Mức 1 2 7: (3 số)
  11,16,56
  Mức 1 2 8: (3 số)
  28,52,87
  Mức 1 2 9: (2 số)
  15,63
  Mức 1 3 0: (2 số)
  74,90
  Mức 1 3 2: (3 số)
  12,59,66
  Mức 1 3 3: (4 số)
  06,21,40,76
  Mức 1 3 4: (5 số)
  03,17,80,83,89
  Mức 1 3 5: (5 số)
  04,24,36,61,70
  Mức 1 3 6: (3 số)
  20,34,44
  Mức 1 3 8: (1 số)
  42
  Mức 1 3 9: (2 số)
  62,77
  Mức 1 4 0: (3 số)
  29,68,92
  Mức 1 4 1: (5 số)
  19,30,37,39,81
  Mức 1 4 2: (1 số)
  75
  Mức 1 4 3: (1 số)
  57
  Mức 1 4 4: (4 số)
  02,38,54,69
  Mức 1 4 5: (2 số)
  18,86
  Mức 1 4 6: (2 số)
  25,49
  Mức 1 4 7: (2 số)
  13,65
  Mức 1 4 8: (1 số)
  71
  Mức 1 5 0: (2 số)
  27,96
  Mức 1 5 1: (3 số)
  14,31,53
  Mức 1 5 3: (2 số)
  72,85
  Mức 1 5 4: (1 số)
  64
  Mức 1 5 5: (2 số)
  45,46
  Mức 1 5 7: (1 số)
  91
  Mức 1 5 8: (2 số)
  35,73
  Mức 1 6 2: (1 số)
  58  9x
  01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  02,03,04,06,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96
  6x
  02,03,04,06,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,49,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,83,85,86,87,89,90,91,92,96
  5x
  02,03,04,06,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,49,53,54,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,80,81,83,85,86,89,91,92,96
  4x
  02,04,13,14,18,19,20,24,25,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46,49,53,54,57,58,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,75,77,81,83,85,86,89,91,92,96
  3x
  02,13,14,18,19,25,27,29,30,31,35,37,38,39,42,45,46,49,53,54,57,58,62,64,65,68,69,71,72,73,75,77,81,85,86,91,92,96
  2x
  02,13,14,18,25,27,31,35,38,45,46,49,53,54,57,58,64,65,69,71,72,73,75,81,85,86,91,96
  1x
  13,14,27,31,35,45,46,49,53,58,64,65,71,72,73,85,91,96
  0x
  35,45,46,58,64,73,85,91
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10  (8 9 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 0 số)
  02,03,04,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,71,72,75,76,81,82,83,85,89,91,92,94,95,96,99
  (3 1 số)
  02,03,14,17,19,20,21,24,25,28,29,32,33,35,38,39,42,44,45,49,58,61,65,69,71,75,81,82,89,91,99
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 12. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,486
  Được thích:
  42,166
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  TH T10 ACE TK
  1/10 0x
  2/10 6x
  3/10 0x
  4/10 0x
  5/10 8x
  6/10 1x
  7/10 0x
  8/10 5x
  9/10 2x
  10/10 0x
  11/10 4x
  12/10 2x
  13/10 5x
  14/10 3x
  15/10 6X
  16/10 7x
  17/10 1x
  18/10 sml
  19/10 5x
  20/10 2x
  21/10 3x
  22/10 6x
  23/10 9x
  24/10 4x
  25/10 5x
  26/10 9x
  27/10 0x
  28/10 3x
  29/10 2x
  30/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,83,85,86,88,90,91,92,94,95,96,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,49,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,75,76,77,79,81,83,85,86,88,90,91,92,95,96,99
  5x
  02,03,04,06,07,13,14,15,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,39,40,42,43,44,45,46,49,53,54,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,75,76,77,79,81,85,86,88,90,91,92,95,99
  4x
  02,03,04,06,07,13,15,18,19,24,26,28,30,31,32,34,39,40,42,43,44,45,46,49,53,54,58,59,60,62,63,66,68,69,70,71,72,75,76,77,81,85,86,88,91,92,95,99
  3x
  03,04,06,07,13,15,18,19,24,26,28,30,31,32,34,39,40,42,43,45,49,58,59,60,62,66,68,71,72,75,77,81,85,86,88,92,95,99
  2x
  04,07,19,24,26,30,31,34,39,42,43,45,49,58,59,62,66,68,71,72,75,77,81,85,88,92,95,99
  1x
  19,24,26,34,39,42,43,45,49,62,66,68,71,77,85,88,92,99
  0x
  34,42,45,62,66,85,88,92
   
 13. VNL.GLORY2012

  VNL.GLORY2012 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  441
  Được thích:
  5,863
  Điểm thành tích:
  1,957
  TH tháng 10. Chúc anh em gặp nhiều may mắn!
  01/10: 89-98x
  02/10: 73-98765x
  03/10: 56-987654x
  04/10: 39-98765x
  05/10: 33-9876543210x
  06/10: 21-98765x
  07/10: 47-98x
  08/10: 88-987654321x
  09/10: 45-98765x
  10/10: 21-987654x
  11/10: 40-9876x
  12/10: 75-9876543x
  13/10: 20-987654x
  14/10: 54-98765x
  15/10: 13-9876543210x
  16/10: 40-9876543210x
  17/10: 76-9876x
  18/10: 00-98x
  19/10: 05-987x
  20/10: 88-987x
  21/10: 49-98765x
  22/10: 18-98765432x
  23/10: 44-9x
  24/10: 88-987654321x
  25/10: 80-987654321x
  26/10: 88-98x
  27/10: 36-98765432x
  28/10: 57-XXX
  29/10: 50-9x
  30/10:
  9x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,73,74,77,78,79,80,82,83,84,88,90,93,94,97,98,99
  6x
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,70,73,74,77,78,80,82,83,84,88,90,93,94,97,98,99
  5x
  00,03,05,08,10,11,12,13,14,16,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,66,67,69,74,77,78,80,82,83,84,88,90,93,94,97,98,99
  4x
  00,03,05,11,12,13,16,21,22,23,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,47,48,50,51,52,54,55,57,58,59,63,66,67,74,77,80,82,83,84,88,90,93,94,97,98,99
  3x
  00,05,11,12,13,16,22,23,30,32,33,37,38,39,41,43,44,47,48,50,51,52,54,55,57,58,59,63,66,74,80,82,83,84,88,93,97,99
  2x
  00,05,12,22,23,30,32,33,37,38,41,43,44,47,48,50,51,52,55,59,63,66,74,80,83,84,88,93
  1x
  00,22,23,33,37,38,41,43,44,48,50,52,55,63,80,84,88,93
  0x
  00,22,23,33,41,50,55,80
   
 14. Bestboy

  Bestboy Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  652
  Được thích:
  3,989
  Điểm thành tích:
  1,957
  TH T10
  20/10: 9x8x
  21/10: 9x8x7x6x5x
  22/10: 9x8x
  23/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  24/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  25/10: 9x
  26/10: 9x8x7x6x5x4x
  27/10: 9x8x7x6x
  28/10: 9x8x7x6x5x
  29/10: 9x8x7x6x5x
  30/10:?
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,59,60,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,10,12,13,14,18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,59,60,64,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,02,03,05,10,13,14,18,19,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,50,53,55,59,64,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,01,02,03,05,13,14,18,19,24,25,26,28,29,31,34,36,37,41,42,43,45,46,47,48,50,53,55,64,68,69,70,71,74,78,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  00,01,02,03,05,13,14,19,24,25,26,28,34,36,37,41,42,45,46,47,50,55,64,68,69,74,78,83,84,85,86,87,92,93,94,95,96,97
  2x
  01,02,03,05,13,14,19,25,26,34,36,41,42,45,46,47,50,74,83,84,85,86,87,93,94,95,96,97
  1x
  01,02,03,05,13,14,42,46,47,50,74,84,85,86,87,93,96,97
  0x
  01,05,42,46,47,87,96,97
   
  mr8386, Sheep13, quedau19819 thành viên khác Thích điều này.
 15. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  958
  Được thích:
  13,675
  Điểm thành tích:
  1,777
  1/10 7x
  2/10 7x
  3/10 5x
  4/10 7x
  5/10 3x
  6/10 5x
  7/10 7x
  8/10 2x
  9/10 2x
  10/10 2x
  11/10 1x
  12/10 5x
  13/10 4x
  14/10 3x
  15/10 8x
  16/10 8x
  17/10 5x
  18/10 3x
  19/10 3x
  20/10 3x
  21/10 0x
  22/10 2x
  23/10 X
  24/10 4x
  25/10 1x
  26/10 5x
  27/10 0x
  28/10 6x
  29/10 7x
  30/10 7x
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,28,30,31,33,36,37,39,40,41,44,46,47,48,49,51,54,55,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,22,24,26,30,31,33,36,37,39,40,41,44,47,48,49,51,54,55,58,59,60,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,06,08,09,11,13,14,15,16,18,19,22,24,30,31,33,36,39,40,41,47,48,51,54,58,59,60,63,64,65,67,70,71,73,74,75,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,03,04,06,09,11,13,15,16,18,19,24,30,31,33,36,39,40,41,47,48,51,54,58,59,60,63,64,71,75,77,79,80,81,83,84,85,86,87,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  03,04,06,09,11,15,16,18,19,24,30,31,33,36,40,41,47,48,51,54,59,60,63,64,77,79,80,81,83,84,87,90,91,93,94,96,97,99
  2x
  04,06,09,15,18,19,30,33,36,40,41,47,48,51,54,60,63,77,80,81,83,84,90,91,93,94,96,99
  1x
  04,18,30,36,40,48,51,54,60,63,77,80,81,83,84,91,94,96
  0x
  04,18,30,51,60,77,84,91
   
  giachinh, mr8386, quedau19818 thành viên khác Thích điều này.
 16. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,660
  Được thích:
  92,094
  Điểm thành tích:
  1,907
  21/10: 6x
  22/10: 4x
  23/10: 6x
  24/10: 8x
  25/10: 7x
  26/10: 8x
  27/10: 7x
  28/10: 3x
  29/10: 4x
  30/10: 4x
  31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,35,37,41,44,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,85,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  5x
  01,02,03,05,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,29,30,31,32,35,37,44,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,65,67,69,70,71,73,75,76,78,80,81,85,87,90,91,92,94,95,96,99
  4x
  01,03,05,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,21,23,25,26,29,30,31,32,35,37,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,65,69,70,73,75,78,80,81,85,87,90,91,92,95,96
  3x
  03,05,08,09,10,12,13,15,16,18,19,21,25,26,29,50,51,52,53,55,56,58,59,61,62,65,69,70,73,75,78,90,91,92,95,96
  2x
  03,05,08,09,12,15,16,18,19,21,25,26,29,50,51,52,56,58,59,61,62,65,69,90,91,92,95,96
  1x
  12,16,19,21,25,26,29,52,56,59,61,62,65,69,91,92,95,96
  0x
  25,26,29,52,62,69,92,96
   
  giachinh, mr8386, giolao8 thành viên khác Thích điều này.
 17. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,486
  Được thích:
  42,166
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,33,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,79,81,83,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,33,34,35,37,38,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,72,75,76,77,79,81,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  5x
  01,02,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,33,35,37,38,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,75,76,77,79,84,85,86,89,90,91,96,99
  4x
  01,02,04,05,06,08,10,11,13,14,15,16,18,20,22,26,35,37,38,41,43,45,46,49,51,52,53,54,57,58,60,61,62,64,65,67,69,75,76,77,79,84,85,89,90,91,96,99
  3x
  01,02,06,08,11,13,15,16,18,20,26,35,37,38,41,43,45,49,51,52,53,54,57,58,60,61,62,64,69,75,76,77,79,85,89,91,96,99
  2x
  01,02,11,15,16,18,26,35,41,43,45,51,52,57,58,60,61,62,64,69,75,76,77,79,85,89,96,99
  1x
  01,15,16,35,41,43,45,52,60,61,64,75,76,77,79,85,89,99
  0x
  15,16,35,43,52,60,75,76
   
  mr8386, giolao, quedau19818 thành viên khác Thích điều này.
 18. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,353
  Được thích:
  14,901
  Điểm thành tích:
  2,087
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,34,36,38,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,34,36,38,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,75,76,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,97,98,99
  5x
  01,02,03,06,10,20,24,25,26,27,28,29,30,34,36,38,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,75,76,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,97,98,99
  4x
  01,02,03,06,10,20,26,28,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,75,76,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,97,98,99
  3x
  01,02,03,06,10,20,26,28,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,75,76,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,97,98,99
  2x
  01,02,03,06,10,20,26,28,60,62,66,68,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,97,98,99
  1x
  01,02,03,06,10,20,26,28,60,62,66,68,78,82,86,87,88,99
  0x
  02,20,26,60,62,82,86,87
   
  giachinh, mr8386, quedau19818 thành viên khác Thích điều này.
 19. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  756
  Được thích:
  7,342
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01/10: 4x
  Ngày 02/10: 6x
  Ngày 03/10: 9x
  Ngày 04/10: 4x
  Ngày 05/10: 6x
  Ngày 06/10: 3x
  Ngày 07/10: 8x
  Ngày 08/10: 4x
  Ngày 09/10: 3x
  Ngày 10/10: 5x
  Ngày 11/10: ....
  Ngày 12/10: 9x
  Ngày 13/10: 5x
  Ngày 14/10: 6x
  Ngày 15/10: ....
  Ngày 16/10: 1x
  Ngày 17/10: 3x
  Ngày 18/10: 7x
  Ngày 19/10: 5x
  Ngày 20/10: 4x
  Ngày 21/10: 6x
  Ngày 22/10: 7x
  Ngày 23/10: 2x
  Ngày 24/10: 7x
  Ngày 25/10: 3x
  Ngày 26/10: 2x
  Ngày 27/10: 7x
  Ngày 28/10: 3x
  Ngày 29/10: 7x
  Ngày 30/10: 6x
  Ngày 31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,19,20,23,24,25,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,08,09,19,20,23,24,25,28,32,33,34,35,36,37,38,41,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,98,99
  5x
  02,03,04,08,09,19,20,23,24,25,28,32,33,34,35,36,37,38,41,44,45,46,47,48,50,52,56,57,58,59,61,62,65,66,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,98,99
  4x
  02,04,09,20,23,24,25,28,33,34,36,37,38,44,46,47,48,50,52,56,57,58,59,62,65,66,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,83,84,85,86,87,88,90,91,92,95,98,99
  3x
  02,04,09,25,28,33,34,36,37,38,44,48,50,52,56,59,62,65,66,67,70,71,72,73,76,77,80,83,84,85,86,87,88,90,91,95,98,99
  2x
  02,04,25,28,33,34,36,37,38,44,48,50,56,59,66,70,72,73,76,80,83,84,85,88,90,91,98,99
  1x
  02,28,33,34,37,38,56,59,66,70,72,73,76,80,83,84,91,98
  0x
  28,33,56,59,72,73,84,98
   
  giachinh, mr8386, Manhlata7 thành viên khác Thích điều này.
 20. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  443
  Được thích:
  2,091
  Điểm thành tích:
  2,557
  1/10 89 1x
  2/10 73 2x
  3/10 56 5x
  4/10 39 1x
  5/10 33 1x
  6/10 21 4x
  7/10 47 7x
  8/10 88 1x
  9/10 45 8x
  10/10 21 2x
  11/10 40 8x
  12/10 75 5x
  13/10 20 2x
  14/10 54 7x
  15/10 13 3x
  16/10 40 9x
  17/10 76 9x
  18/10 00 0x
  19/11 05 0x
  20/10 88 8x
  21/10 49 8x
  22/10 18 Xịt
  23/10 44 2x
  24/10 88 1x
  25/10 80 5x
  26/10 88 1x N
  27/10 36 8x N
  28/10 57 5x
  29/10 50 8x
  30/10 84 9x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,88,89,90,93,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,21,22,25,26,27,30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,83,84,85,86,88,89,90,93,94,95,98,99
  5x
  00,01,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,21,22,25,26,27,30,33,35,38,40,44,49,50,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,83,84,85,86,88,89,90,93,94,95,98,99
  4x
  00,01,03,05,06,08,10,11,12,14,15,16,17,21,22,26,27,30,33,35,38,40,44,49,50,53,54,55,58,61,62,66,67,70,71,72,76,77,80,83,85,88,89,90,93,94,95,98,99
  3x
  00,03,05,08,11,12,16,17,21,22,26,27,30,33,35,38,44,49,50,53,55,58,61,62,66,67,70,71,72,76,77,80,83,85,88,94,95,98,99
  2x
  00,03,05,08,11,12,16,17,21,26,30,33,35,38,44,49,50,53,55,58,61,62,67,71,76,83,88,94,99
  1x
  00,03,05,08,12,17,21,26,30,33,35,38,44,49,50,83,88,94,99
  0x
  00,03,05,33,38,44,49,83,88
   
  giachinh, Spa, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net