DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/23.

Lượt xem: 113,095

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  1,539
  Được thích:
  13,642
  Điểm thành tích:
  1,847
  01/10: 3x
  02/10: 1x
  03/10: 1x

  04/10: 8x
  05/10: 5x
  06/10: 3x
  07/10: 5x
  08/10: 7x
  09/10: 6x
  10/10: 7x
  11/10: 6x
  12/10: 7x
  13/10: 4x
  14/10: 3x
  15/10: 5x
  16/10: 3x
  17/10: 4x
  18/10: 7x
  19/10: xịt
  20/10: 9x
  21/10: 7x
  22/10: 0x
  23/10: 6x
  24/10: 6x
  25/10: 7x
  26/10: 4x
  27/10: 0x
  28/10: xịt
  29/10: vãi
  30/10: 5x
  31/10

  9x:

  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x:
  01,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,35,36,37,38,41,42,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98
  5x:
  01,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,29,31,35,36,38,41,42,45,46,47,48,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,74,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,91,92,95,96,97,98
  4x:
  01,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,24,26,29,31,35,36,41,42,45,46,48,51,53,54,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,76,80,81,84,85,86,89,91,92,95,96,98
  3x:
  08,12,13,16,17,18,21,24,26,29,31,36,42,45,46,48,54,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,76,80,81,84,85,86,89,92,95,96,98
  2x:
  08,12,13,16,17,18,21,24,26,29,31,36,42,46,61,62,63,64,66,67,68,69,71,76,80,81,86,92,96
  1x:
  08,12,13,16,17,18,21,26,31,61,62,66,67,68,71,76,80,81,86
  0x:
  12,17,21,26,62,61,67,71,76
   
  giachinh, mr8386, Manhlata5 thành viên khác Thích điều này.
 2. phieu_luu

  phieu_luu Lính mới

  Tham gia:
  8/8/21
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  4,247
  Điểm thành tích:
  1,477
  31/10
  9x
  00,01,02,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,05,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,05,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  11,12,16,17,18,21,22,26,27,31,32,33,34,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  11,12,17,18,21,22,27,34,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  11,12,17,21,41,42,44,46,47,48,49,51,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  3x
  12,17,41,42,47,49,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98
  2x
  12,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,80,81,86,89,91,93,94,96,98
  1x
  54,56,60,64,65,66,67,68,69,73,74,76,78,89,93,94,96,98
  0x
  65,66,67,69,73,93,96,98
   
  giachinh, mr8386, Manhlata4 thành viên khác Thích điều này.
 3. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,132
  Được thích:
  24,762
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,07,08,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,07,08,12,13,14,17,18,19,21,23,24,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,08,12,13,14,17,18,19,21,23,24,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,58,59,63,64,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,08,13,18,28,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,58,59,63,64,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,04,08,13,18,28,30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,46,48,49,53,58,63,64,68,69,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  03,08,13,18,30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,46,48,49,53,58,63,64,68,69,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,96,98
  2x
  03,08,13,18,30,31,33,34,35,36,38,39,43,46,53,58,63,64,68,80,81,83,85,86,88,89,93,98
  1x
  08,35,43,46,53,58,63,64,68,80,81,83,85,86,88,89,93,98
  0x
  46,53,58,64,68,80,85,86
   
  giachinh, mr8386, Manhlata5 thành viên khác Thích điều này.
 4. Tutin666888

  Tutin666888 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  21/2/20
  Bài viết:
  1,315
  Được thích:
  6,358
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 1/10/2023...7x
  Ngày 2/10/2023...4x
  Ngày 3/10/2023...4x
  Ngày 4/10/2023...5x
  Ngày 5/10/2023...4x
  Ngày 6/10/2023...6x
  Ngày 7/10/2023...6x
  Ngày 8/10/2023...8x
  Ngày 9/10/2023...5x
  Ngày10/10/2023...em đi mãi đi về nơi xa lắm..
  Ngày11/10/2023...8x
  Ngày12/10/2023...5x
  Ngày13/10/2023...8x
  Ngày14/10/2023...6x
  Ngày15/10/2023...8x
  Ngày16/10/2023...8x
  Ngày17/10/2023...7x
  Ngày18/10/2023...X
  Ngày19/10/2023...8x
  Ngày20/10/2023...7x
  Ngày 21/10/2023..6x
  Ngày 22/10/2023..2x
  Ngày 23/10/2023..6x
  Ngày 24/10/2023..x
  Ngày 25/10/2023..0x
  Ngày 26/10/2023..x
  Ngày 27/10/2023..4x
  Ngày 28/10/2023..0x
  Ngày 29/10/2023..3x
  Ngày 30/10/2023..9x
  Ngày 31/10/2023
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,18,20,22,25,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,64,65,66,67,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,94,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,06,07,08,13,14,18,20,25,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,45,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,65,66,67,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,93,96,98
  4x
  02,03,04,06,07,08,13,14,18,20,25,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,45,49,51,53,54,55,56,58,65,67,72,73,75,77,78,81,83,85,86,87,89,93,96,98
  3x
  02,03,04,08,13,18,20,27,30,31,33,35,37,38,39,40,45,49,53,54,55,56,58,65,72,73,75,78,81,83,85,87,89,93,96,98
  2x
  02,03,08,13,18,20,27,30,31,35,37,38,39,49,53,56,58,65,72,73,75,81,83,85,89,93,98
  1x
  08,27,35,37,38,49,53,56,65,72,73,75,83,85,89,93,98
  0x
  08,27,49,53,56,65,75,89
   
  giachinh, mr8386, Manhlata5 thành viên khác Thích điều này.
 5. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  457
  Được thích:
  6,145
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01-10-2023: 8x
  Ngày 02-10-2023: 0x
  Ngày 03-10-2023: 6x
  Ngày 04-10-2023: 8x
  Ngày 05-10-2023: 9x
  Ngày 06-10-2023: 1x
  Ngày 07-10-2023: 5x
  Ngày 08-10-2023: 8x
  Ngày 09-10-2023: 9x
  Ngày 10-10-2023: 5x
  Ngày 11-10-2023: 9x
  Ngày 12-10-2023: 3x
  Ngày 13-10-2023: 2x
  Ngày 14-10-2023: 1x
  Ngày 15-10-2023: 9x
  Ngày 16-10-2023: 1x
  Ngày 17-10-2023: 9x
  Ngày 18-10-2023: 5x
  Ngày 19-10-2023: 0x
  Ngày 20-10-2023: 7x
  Ngày 21-10-2023: 4x
  Ngày 22-10-2023: 7x
  Ngày 23-10-2023: xxxx
  Ngày 24-10-2023: 9x
  Ngày 25-10-2023: 4x
  Ngày 26-10-2023: 0x
  Ngày 27-10-2023: 5x
  Ngày 28-10-2023: 4x
  Ngày 29-10-2023: 3x
  Ngày 30-10-2023: 3x
  Ngày 31-10-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,60,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,88,89,90,91,92,94,96,97,98
  6x
  00,01,03,04,05,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,36,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,60,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,88,90,91,92,94,96,97,98
  5x
  00,01,03,05,10,12,13,14,15,17,18,19,22,23,25,26,28,29,31,32,33,34,36,40,41,44,45,48,50,52,54,57,58,60,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,88,91,92,94,96,97,98
  4x
  00,01,10,12,13,14,15,18,19,23,25,28,29,31,32,33,34,40,41,44,45,50,52,54,57,58,60,61,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,81,88,91,92,94,96,97,98
  3x
  01,12,13,15,19,23,25,28,29,31,33,34,40,44,50,52,54,57,60,61,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,81,88,92,94,96,97
  2x
  01,12,13,15,19,25,28,29,31,34,40,57,60,61,64,66,67,68,69,70,73,75,78,81,88,92,94,96
  1x
  01,13,15,28,29,31,34,40,57,60,64,66,73,78,81,88,94,96
  0x
  13,28,34,40,60,66,88,96
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 6. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,240
  Được thích:
  27,132
  Điểm thành tích:
  1,907
  31.10
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,99
  7x
  02,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,86,88,90,92,95,99
  6x
  05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,80,83,86,90,92,95
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,70,74,80,83,86,90,92,95
  4x
  12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,65,68,70,74,80,83,86,90,92,95
  3x
  12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,32,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,48,49,60,65,68,70,74,80,83,86,90,92,95
  2x
  12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,32,34,35,36,37,39,41,42,80,83,86,90,92,95
  1x
  12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,32,34,35,95
  0x
  17,18,19,21,23,24,25,26
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 7. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,192
  Được thích:
  16,070
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/10:1x
  2/10:6x
  3/10:3x
  4/10:4x
  5/10:6x
  6/10:4x
  7/10:7x
  8/10:3x
  9/10:3x
  10/10:7x
  11/10:0x
  12/10:4x
  13/10:7x
  14/10:2x
  15/10:8x
  16/10:4x
  17/10:0x
  18/10:X
  19/10:X
  20/10:0x
  21/10:X
  22/10:5x
  23/10:3x
  24/10:0x
  25/10:7x
  26/10:3x
  27/10:4x
  28/10:N
  29/10:9x
  30/10:9x
  31/10
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,03,04,06,08,09,10,12,15,17,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  01,04,06,08,09,10,12,15,17,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,42,43,44,45,48,49,51,53,54,56,58,59,60,62,65,67,71,72,73,76,77,78,80,82,84,85,87,89,90,93,94,95,98,99
  4x
  01,04,06,09,10,12,15,17,21,22,23,26,27,28,32,34,37,39,40,43,44,45,48,49,51,54,56,59,60,62,65,67,71,72,73,76,77,78,80,82,84,85,87,89,90,94,95,99
  3x
  04,09,12,15,17,21,22,23,26,27,28,32,34,37,40,44,45,49,51,54,56,59,60,62,65,67,71,72,73,76,77,78,82,87,90,94,95,99
  2x
  04,09,12,17,21,22,23,26,27,28,32,37,40,44,45,49,62,67,71,72,73,76,77,78,82,87,94,99
  1x
  23,27,28,32,37,44,49,62,67,71,72,73,76,77,78,82,87,94
  0x
  23,28,32,37,44,49,76,77
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20126 thành viên khác Thích điều này.
 8. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,448
  Được thích:
  11,493
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  08,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  13,14,15,16,17,18,24,26,28,31,34,35,36,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  13,14,17,18,28,31,34,36,39,41,43,47,48,49,51,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  13,14,17,18,28,31,34,36,39,41,43,47,49,63,65,67,68,69,71,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  13,14,17,28,31,34,36,39,41,43,47,49,63,67,69,71,74,76,78,81,82,87,89,93,94,96,98,99
  1x
  13,14,31,36,39,41,49,63,69,71,74,78,87,89,93,94,96,98
  0x
  14,41,63,78,87,89,93,98
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 9. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  619
  Được thích:
  7,481
  Điểm thành tích:
  1,777
  01/10: 2x
  02/10: 4x
  03/10: 9x
  04/10: 9x
  05/10: 7x
  06/10: 2x
  07/10: 2x
  08/10: 2x
  09/10: 8x
  10/10: 7x
  11/10: 0x
  12/10: 8x
  13/10: 5x
  14/10: 4x
  15/10: 5x
  16/10: 8x
  17/10: 6x
  18/10: 6x
  19/10: 2x
  20/10: 6x
  21/10: 5x
  22/10: 4x
  23/10: 6x
  24/10: 1x
  25/10: 4x
  26/10: 2x
  27/10: 5x
  28/10: 4x
  29/10: 1x
  30/10: 6x
  31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,22,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,94,97,98
  5x
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,23,24,25,30,32,33,34,35,36,39,43,46,47,48,49,50,51,53,55,56,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,86,87,89,91,94,97,98
  4x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,14,16,20,23,24,25,33,34,35,36,39,43,46,47,48,50,51,53,55,56,66,67,68,69,72,75,76,77,78,80,83,86,87,89,91,94,97,98
  3x
  01,03,05,06,08,09,10,11,14,16,20,24,25,33,34,36,46,48,50,51,53,56,66,67,68,69,72,75,76,77,78,80,83,86,89,94,97,98
  2x
  01,03,08,09,11,14,16,20,24,25,34,36,46,48,50,51,53,56,66,68,75,76,78,83,86,89,94,97
  1x
  01,03,08,09,11,24,34,36,50,51,53,56,75,76,78,83,86,94
  0x
  01,09,11,24,34,36,75,76
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20126 thành viên khác Thích điều này.
 10. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,134
  Được thích:
  19,030
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 01 9x8x7x6x
  Ngày 02 9x8x7x6x5x
  Ngày 03 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06 9x8x7x6x5x
  Ngày 07 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09 9x8x7x6x5x
  Ngày 10 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11 9x8x7x6x5x
  Ngày 12 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13 9x8x7x6x
  Ngày 14 9x8x7x6x5x
  Ngày 15 9x8x7x6x5x
  Ngày 16 9x8x7x6x
  Ngày 17 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18 9x8x7x
  Ngày 19 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 20 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 21 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 22 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 23 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24 9x8x7x6x5x
  Ngày 25 9x
  Ngày 26 9x8x
  Ngày 27 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 29 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 30 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,79,81,82,83,87,88,90,91,92,93,94,95,97,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,65,66,70,71,72,74,75,77,79,81,82,83,88,90,91,92,94,95,97
  6x
  ,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,25,26,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,65,66,70,71,72,74,75,77,79,81,82,83,88,90,91,92,94,95,97
  5x
  ,01,02,03,04,08,11,12,13,14,15,16,17,18,20,25,26,28,31,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,65,66,70,71,72,74,75,77,79,81,82,83,88,90,91,94,95
  4x
  ,01,02,04,08,12,13,14,15,16,17,18,20,26,28,31,33,34,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,66,70,71,72,74,75,77,79,82,88,90,95
  3x
  ,01,02,04,08,12,13,14,15,16,17,18,20,26,28,31,33,35,37,38,39,45,46,47,48,51,52,53,54,57,59,61,70,71,72,77,82,88,90,95
  2x
  ,01,02,04,08,12,14,15,16,17,20,26,31,37,39,45,47,48,51,52,54,57,59,70,71,72,77,82,90,95
  1x
  ,01,04,08,12,14,15,16,17,20,26,37,45,47,51,57,71,72,77,82
  0x
  ,01,04,12,15,16,17,20,26,45
   
  giachinh, Spa, Lacbuoc59410 thành viên khác Thích điều này.
 11. Lucky_Poll

  Lucky_Poll Lính mới

  Tham gia:
  11/8/21
  Bài viết:
  219
  Được thích:
  2,321
  Điểm thành tích:
  1,477
  ngày 31/10/2023:
   
  quedau1981 thích bài này.
 12. Lucky_Poll

  Lucky_Poll Lính mới

  Tham gia:
  11/8/21
  Bài viết:
  219
  Được thích:
  2,321
  Điểm thành tích:
  1,477
  Ngày 31/10/2023:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99.
  (6 9 số)
  01,04,08,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,76,78,79,80,81,83,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  04,08,13,15,16,17,19,23,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,49,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,79,80,83,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  04,08,15,16,17,19,23,26,30,31,32,34,36,37,38,39,40,43,45,46,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,79,80,83,86,88,89,93,95,98
  (3 9 số)
  04,08,15,16,17,19,23,26,34,36,38,39,40,43,46,51,52,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,76,78,79,83,86,88,89,93,95,98
  (2 9 số)
  04,08,19,23,26,34,36,38,39,46,51,56,58,59,60,63,64,65,67,68,76,78,79,83,88,89,93,95,98
  (1 9 số)
  04,08,19,23,26,34,38,39,46,56,59,65,67,68,76,79,88,93,98
  (9 số)
  08,34,38,46,56,65,68,93,98
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 13. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,612
  Điểm thành tích:
  1,907
  31/10
  9x
  02,03,04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,08,09,13,14,15,16,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,08,09,13,14,15,18,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,06,08,09,13,14,15,23,24,26,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98
  5x
  03,04,05,06,08,09,13,14,15,23,24,26,30,31,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,76,78,79,80,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98
  4x
  04,05,06,08,13,14,15,23,24,26,31,32,34,35,36,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,78,80,84,85,86,87,90,94,95,96,97
  3x
  04,05,06,14,15,24,35,36,40,41,42,45,46,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,78,80,84,85,86,87,94,95,96
  2x
  04,05,06,14,24,35,40,41,42,45,46,49,50,53,54,58,59,60,64,65,68,69,84,85,86,94,95,96
  1x
  04,05,35,40,45,46,50,53,54,58,59,64,68,69,85,86,95,96
  0x
  45,54,59,68,69,86,95,96
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 14. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  657
  Được thích:
  4,187
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,55,56,58,61,62,63,64,66,67,69,70,72,73,74,75,77,78,81,83,84,85,86,88,89,90,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,05,06,07,08,11,12,14,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45,47,49,50,51,52,53,55,56,58,61,62,63,64,66,67,69,70,72,73,74,75,77,78,81,83,84,85,86,88,89,90,92,94,95,96,97
  5x
  00,01,03,05,06,07,08,11,12,14,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45,47,49,50,51,52,53,55,56,58,61,62,63,64,66,67,69,70,72,74,78,81,85,89,90,92,96
  4x
  00,01,03,05,06,07,08,11,12,14,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45,47,52,56,58,63,67,69,70,74,78,81,85,89,90,92,96
  3x
  00,01,03,05,06,07,08,11,12,14,16,17,18,19,20,23,25,29,30,34,36,41,45,47,52,56,58,63,67,69,70,74,78,81,85,89,90,92,96
  2x
  01,03,07,12,14,18,23,25,29,30,34,36,41,45,47,52,56,58,63,67,69,70,74,78,81,85,89,90,92
  1x
  01,03,12,14,23,25,34,36,45,47,56,58,67,69,70,78,81,89,90
  0x
  01,12,23,34,45,56,67,78,89
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 15. TTD

  TTD Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/23
  Bài viết:
  335
  Được thích:
  4,251
  Điểm thành tích:
  1,417
  Ngày 1/10: 0x
  Ngày 2/10: 6x
  Ngày 3/10: 5x
  Ngày 4/10: 0x
  Ngày 5/10: 6x
  Ngày 6/10: 8x
  Ngày 7/10: 5x
  Ngày 8/10: 2x
  Ngày 9/10: 3x
  Ngày 10/10: 3x
  Ngày 11/10: 6x
  Ngày 12/10: 1x
  Ngày 13/10: 8x
  Ngày 14/10: 6x
  Ngày 15/10: 8x
  Ngày 16/10: 7x
  Ngày 17/10: 0x
  Ngày 18/10: xịt
  Ngày 19/10: 8x
  Ngày 20/10: 1x
  Ngày 21/10: 2x
  Ngày 22/10: 8x
  Ngày 23/10: 4x
  Ngày 24/10: 2x
  Ngày 25/10: 7x
  Ngày 26/10: 6x
  Ngày 27/10: 0x
  Ngày 28/10: 2x
  Ngày 29/10: 9x
  Ngày 30/10: 7x
  Ngày 31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,86,89,91,94,95,96,97,99
  6x
  00,06,09,10,11,12,15,16,19,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,86,89,91,95,96
  5x
  00,06,12,15,16,19,21,22,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,55,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,86,89
  4x
  06,12,15,16,19,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,55,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,89
  3x
  06,12,15,16,19,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,49,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,89
  2x
  15,19,30,31,32,33,36,39,40,41,42,43,45,46,49,60,61,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,79
  1x
  19,30,39,40,41,42,45,46,49,60,61,64,66,69,70,75,76,79
  0x
  40,42,46,49,60,69,76,79
   
  giachinh, Lacbuoc594, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 16. Giangnd84

  Giangnd84 Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  2/1/23
  Bài viết:
  11
  Được thích:
  101
  Điểm thành tích:
  12
  xin phép mod mình muốn gửi 1 chút ít ủng hộ ae khu 0x-9x=300k và 2x-8x=200k mong ae trong khu luôn mạnh khỏe và lên số đều ạ,xong mod xóa bài của em luôn ạ...
   
  giachinh, Spa, Lacbuoc5945 thành viên khác Thích điều này.
 17. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,721
  Được thích:
  12,379
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,09,10,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,09,10,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98
  6x
  00,02,05,12,13,16,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98
  5x
  02,05,12,13,16,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,76,78,79,80,81,82,85,86,90,91,93,94,96,98
  4x
  27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,76,78,79,80,81,82,85,86,90,91,93,94,96,98
  3x
  40,42,43,44,45,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,76,78,79,80,81,82,85,86,90,91,93,94,96,98
  2x
  54,55,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,76,78,79,80,81,82,85,86,90,91,93,94,96,98
  1x
  68,69,70,72,76,78,79,80,81,82,85,86,90,91,93,94,96,98
  0x
  85,86,90,91,93,94,96,98
   
  giachinh, Spa, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 18. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,436
  Được thích:
  18,935
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 31/10
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  03,04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  03,04,05,06,08,13,15,16,17,18,23,24,26,27,28,30,31,32,35,36,37,38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  03,04,05,06,08,13,15,16,17,18,23,24,26,28,30,31,32,35,36,38,40,42,44,47,49,50,51,53,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,71,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  4x
  03,04,05,06,08,13,15,16,17,18,23,24,26,30,31,32,35,36,38,40,42,47,49,50,51,53,59,60,61,62,63,67,68,71,74,76,79,80,83,86,88,90,91,94,95,96,97,99
  3x
  05,06,08,13,15,16,17,23,24,26,30,31,32,35,36,38,40,42,47,49,50,51,53,59,60,61,62,63,67,68,71,76,80,86,88,94,95,97
  2x
  ,05,06,08,13,17,26,30,31,32,35,36,40,42,47,49,50,51,53,60,62,67,71,76,80,8688,94,97
  1x
  05,06,13,17,26,30,31,35,36,42,49,50,51,53,60,62,71,94
  0x
  26,31,35,50,53,62,71,94
   
  giachinh, Lacbuoc594, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 19. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,581
  Được thích:
  12,025
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,26,27,28,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,05,06,07,10,11,12,15,17,19,21,24,25,26,27,28,34,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,06,07,10,11,12,15,17,19,21,24,25,26,27,28,34,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,82,83,84,86,89,93,98
  4x
  01,10,11,12,15,17,19,21,25,26,34,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,70,72,77,82,83,84,86,89,93,98
  3x
  01,10,11,12,15,17,19,21,25,26,36,37,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,66,68,70,72,77,82,83,84,86,89,93,98
  2x
  01,10,11,12,15,17,19,21,25,26,36,37,45,46,47,49,51,68,70,72,77,82,83,84,86,89,93,98
  1x
  01,10,11,12,15,17,19,21,25,26,36,37,83,84,86,89,93,98
  0x
  01,10,11,12,15,17,19,98
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 20. Tutin666888

  Tutin666888 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  21/2/20
  Bài viết:
  1,315
  Được thích:
  6,358
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 31/10
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,08,11,12,13,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,08,11,13,15,18,20,22,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,65,66,68,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,95,98,99
  5x
  00,03,04,05,08,11,13,18,22,24,26,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,63,65,66,68,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  4x
  03,04,05,08,13,18,22,28,30,31,33,34,36,37,38,40,43,44,45,47,48,50,54,55,56,57,58,63,65,66,68,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  3x
  03,04,05,08,13,18,28,30,31,37,38,40,45,47,48,50,54,56,57,58,65,68,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  2x
  03,04,08,13,18,28,30,31,37,38,40,45,47,54,58,68,73,74,78,80,81,82,83,85,86,87,88
  1x
  03,04,08,28,30,37,38,47,58,73,74,78,81,82,83,85,87
  0x
  03,04,08,28,30,38,58,74,78
   
  giachinh, Lacbuoc594, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net