DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/21.

Lượt xem: 157,249

 1. dapchetanthit_959582

  dapchetanthit_959582 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/10/18
  Bài viết:
  539
  Được thích:
  3,397
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn ĐB 9-0x Tháng 10
  01/10: 9x-1x: điểm 9
  02/10:9x: điểm 1

  03/10:9x-0x: điểm 10
  04/10:9x: điểm 1
  05/10:9x-2x: điểm 8
  06/10:8x: điểm 2
  07/10:6x: điểm 4
  08/10:9x: điểm 1
  09/10:3x: điểm 7
  10/10:9x: điểm 1
  11/10:6x: điểm 4
  12/10:7x: điểm 3
  13/10:sịt...
  Tổng điểm: 51
  14/10:
  (9 4 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 4 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 số)
  01,02,04,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,43,46,47,48,49,51,52,56,57,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 4 số)
  01,02,04,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,28,31,32,34,36,37,39,40,41,43,46,47,48,51,52,56,57,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,98
  (5 8 số)
  02,04,06,07,09,12,13,14,17,18,19,20,21,23,26,28,31,32,34,36,37,39,40,41,43,46,47,48,56,57,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,98
  (4 8 số)
  02,07,09,12,13,14,17,18,19,20,21,23,26,28,31,32,36,37,39,41,43,46,47,57,62,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,81,82,85,86,87,89,90,91,93,96,98
  (3 8 số)
  02,09,12,13,14,17,18,19,20,21,23,26,28,31,32,36,37,41,46,62,63,64,67,68,69,71,73,76,78,81,82,85,86,87,89,90,91,96
  (2 8 số)
  09,13,14,18,19,23,28,31,32,36,37,41,46,63,64,67,68,69,73,78,81,82,85,86,87,90,91,96
  (1 9 số)
  09,14,19,36,37,41,46,63,64,68,69,73,78,81,86,87,90,91,96
  (9 số)
  19,37,41,69,73,78,87,91,96
   
 2. Truongvu1988

  Truongvu1988 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  17/7/19
  Bài viết:
  1,853
  Được thích:
  10,436
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,16,19,20,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,12,16,19,20,22,23,27,30,31,32,33,35,37,38,39,43,44,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,87,88,90,91,92,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,12,16,19,20,22,23,27,30,31,32,33,35,37,38,43,46,49,50,51,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,84,87,88,91,95,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,05,09,10,11,12,16,19,20,22,23,27,30,31,32,33,35,37,38,43,49,51,53,54,56,57,62,64,65,67,70,71,73,74,78,79,80,82,84,87,88,91,95,97,98
  3x
  02,03,05,09,10,11,12,16,19,22,23,27,30,31,32,33,35,37,43,49,51,54,57,62,65,67,70,71,73,74,79,80,82,84,87,91,97,98
  2x
  02,03,05,11,19,23,30,31,32,33,35,37,43,51,54,57,62,65,67,70,73,74,79,80,82,87,97,98
  1x
  03,19,23,30,32,35,37,51,54,57,62,65,70,74,79,87,97,98
  0x
  03,19,30,32,37,54,70,87
   
 3. Consocnho

  Consocnho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  6/6/19
  Bài viết:
  420
  Được thích:
  4,279
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x - 0x tháng 10
  Ngày 05: 9x - 1 điểm
  Ngày 06: 987x - 3 điểm
  Ngày 07: 9876x - 4 điểm
  Ngày 08: 9876543210x - 10 điểm
  Ngày 09: 9876x - 4 điểm
  Ngày 10: 9876543210x - 10 điểm
  Ngày 11: 9x - 1 điểm
  Ngày 12: 9876543210x - 10 điểm
  Ngày 13: 9876x - 4 điểm
  Tổng 47 điểm
  Ngày 14
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98
  (7 9 số)
  01,02,03,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,91,92,93,95,97
  (6 9 số)
  01,02,03,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,71,72,73,75,76,77,78,81,82,83,85,87,91,92,93,95
  (5 9 số)
  01,02,03,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,71,72,73,75,81,82,83,85,91,93,95
  (4 9 số)
  01,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,71,73,75,81,83,85,91,93,95
  (2 9 số)
  01,05,10,11,12,13,14,15,16,18,21,25,31,41,45,50,51,52,54,56,57,58,59,61,65,75,81,85,95
  (1 8 số)
  01,10,12,13,15,18,21,31,45,51,54,56,58,59,65,81,85,95
  (9 số)
  01,10,12,15,21,51,56,58,65
   
 4. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  15,506
  Được thích:
  10,725
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 10/2021
  Ngày 01/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 02/10: 9x8x7x=3đ
  Ngày 03/10: 9x8x=2đ
  Ngày 04/10: 9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 05/10: 9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 06/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 07/10=>MISS=0đ
  Ngày 08/10: 9x8x7x=3đ
  Ngày 09/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1=9đ
  Ngày 10/10: 9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  Ngày 11/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 12/10:=>MISS
  Ngày 13/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Điểm:10+3+2+6+6+10+0+3+9+7+10+0+9=75đ

  Ngày 14/10
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,18,19,23,24,25,27,29,30,32,33,35,37,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,18,19,23,24,25,27,29,30,32,33,35,37,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99
  (5 9 số)
  03,04,06,07,08,09,16,18,23,29,33,35,37,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99
  (4 9 số)
  03,04,06,07,08,09,16,18,23,29,33,35,40,43,45,47,50,52,53,58,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99
  (3 9 số)
  03,04,06,07,08,09,16,18,23,29,33,35,40,43,45,47,50,52,53,58,63,64,65,66,68,72,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99
  (2 9 số)
  03,04,06,07,08,09,16,18,23,29,33,35,40,43,45,47,50,52,53,58,63,64,65,66,68,72,90,95,99
  (1 9 số)
  04,08,16,18,23,29,40,43,45,47,52,58,64,65,66,68,72,90,95
  (9 số)
  04,08,40,45,47,52,58,68,72
   
 5. PavelKorchagin

  PavelKorchagin Lính mới

  Tham gia:
  23/8/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,562
  Điểm thành tích:
  93
  Trùng hợp 2 ngày đều vào số thiếu 8x. Điềm gì đây
  Đã chốt lại
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/10/21
 6. Oldskool

  Oldskool Lính mới

  Tham gia:
  28/9/19
  Bài viết:
  727
  Được thích:
  7,075
  Điểm thành tích:
  93
  14/10

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,46,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,40,41,43,49,50,51,53,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,87,88,89,90,92,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,13,14,16,17,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,41,43,49,50,51,53,61,62,65,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,87,88,90,92,94,95,97,98,99
  4x
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,16,21,22,23,27,30,31,32,33,35,37,39,43,49,50,51,61,62,65,67,68,69,70,71,74,78,79,81,82,83,87,88,90,92,94,95,97,98,99
  3x
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,21,22,23,27,30,31,32,33,35,49,50,51,62,65,67,70,71,78,79,82,87,88,90,92,94,95,97,98,99
  2x
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,22,23,27,30,31,32,51,62,70,79,87,88,90,92,94,95,97,98,99
  1x
  01,03,05,08,09,10,11,12,22,23,30,31,32,70,79,87,97,98
  0x
  03,11,23,30,32,87,97,98
   
 7. chilatoi123

  chilatoi123 Angle xổ số

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  1,549
  Được thích:
  9,769
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  14/10
  9x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  13,14,16,17,20,21,22,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  13,14,16,17,20,21,22,23,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,48,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  13,14,16,17,20,21,22,23,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,48,50,53,58,60,61,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  13,14,16,17,20,21,22,23,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,48,50,53,58,60,61,66,68,70,71,73,77,78,80,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  21,22,23,31,32,33,34,35,38,39,40,41,43,44,48,50,53,58,60,61,66,68,70,71,73,77,78,80,83,84,85,86,87,88,89,93,98,99
  2x
  40,41,43,44,48,50,53,58,60,61,66,68,70,71,73,77,78,80,83,84,85,86,87,88,89,93,98,99
  1x
  66,68,70,71,73,77,78,80,83,84,85,86,87,88,89,93,98,99
  0x
  85,86,87,88,89,93,98,99
   
 8. DBP

  DBP Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  319
  Được thích:
  1,757
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 14/10
  (9 5 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (8 8 số)
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97
  (7 9 số)
  01,03,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95
  (6 9 số)
  01,03,06,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95
  (5 9 số)
  01,03,06,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,39,41,42,43,46,48,49,51,52,53,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,71,72,76,78,81,82,84,85,86,87,91,92,93,94,95
  (4 9 số)
  01,03,06,10,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30,34,35,41,42,43,46,48,49,51,52,53,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,71,72,76,81,82,84,85,91,92,94,95
  (3 9 số)
  01,10,14,15,16,17,18,19,25,26,28,29,34,35,43,46,48,49,51,52,53,56,58,59,61,62,64,65,67,71,76,81,82,84,85,91,92,94,95
  (2 9 số)
  01,14,15,16,18,19,25,26,29,34,46,48,49,51,52,56,58,59,61,62,64,65,81,82,85,91,92,94,95
  (1 9 số)
  15,18,19,26,29,34,46,48,49,51,59,62,64,81,82,91,92,94,95
  (9 số)
  15,26,46,51,59,62,64,82,95
   
 9. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  2,101
  Được thích:
  20,582
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn 9x-0x tháng 10/2021

  Ngày 1/10: 5x(5đ)
  Ngày 02/10:8x2(đ)
  Ngày 03/10:2x(8đ)
  Ngày 04/10:0x(10đ)
  Ngày 05/10:1x(9đ)
  Ngày 06/10:4x(6đ)
  Ngày 07/10:0x(10đ)
  Ngày 08/10:2x(8đ)
  Ngày 09/10:7x(3đ)
  Ngày 10/10:3x(7đ)
  Ngày 11/10:3x(7đ)
  Ngày 12/10:7x(3đ)
  Ngày 13/10:9x(1đ)
  Ngày14
  Tổng điểm:79đ

  Ngày 14/10

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,10,14,15,17,19,20,21,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,62,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,97,98,99
  5x
  00,02,04,05,07,08,10,15,17,19,20,21,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,43,44,46,49,50,52,53,54,55,57,59,62,64,65,68,70,71,74,75,76,80,82,83,85,86,87,88,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  00,02,04,05,07,08,10,17,19,20,21,25,26,30,31,32,33,36,38,40,43,44,49,50,52,54,55,59,62,64,65,68,70,71,74,76,80,82,83,87,88,91,92,94,95,97,98,99
  3x
  00,02,04,05,07,08,10,17,19,20,21,25,26,32,40,43,44,49,50,52,54,55,62,64,65,70,74,76,80,82,83,87,91,92,94,95,97,98
  2x
  02,05,07,10,17,21,25,26,32,40,43,44,49,55,62,64,65,70,74,76,80,82,87,91,92,95,97,98
  1x
  02,10,17,21,25,26,32,40,43,44,62,64,70,80,82,87,95,98
  0x
  25,32,44,62,70,82,87,95
   
 10. phongthien159

  phongthien159 Lính mới

  Tham gia:
  20/11/19
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  1,296
  Điểm thành tích:
  93
  14/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,40,41,43,44,45,47,48,49,53,54,55,56,58,59,60,62,63,65,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,82,83,84,86,87,88,90,91,92,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,05,06,07,10,11,12,13,15,17,19,20,22,23,25,26,27,28,30,32,33,40,41,44,45,49,53,55,59,60,62,63,65,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,82,83,84,86,87,88,90,91,92,96,97,98,99
  4x
  00,02,05,06,11,12,17,19,20,22,23,25,27,28,30,32,33,40,41,44,45,49,53,55,59,60,62,65,67,69,70,71,72,74,75,76,77,80,82,83,84,86,87,88,90,96,97,98,99
  3x
  00,02,05,06,11,17,19,20,22,23,27,30,41,44,45,53,55,59,60,62,65,67,69,70,71,72,74,75,76,80,82,83,86,88,90,96,97,98,99
  2x
  05,06,11,17,20,22,23,27,30,41,44,45,53,60,62,65,67,70,71,72,74,75,76,80,83,90,96,97,99
  1x
  05,06,11,17,20,22,23,27,41,44,60,67,70,71,72,76,83,90,96
  0x
  05,20,22,23,41,44,60,72,83
   
 11. ThanhOscar

  ThanhOscar Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  161
  Được thích:
  1,348
  Điểm thành tích:
  93
  /10: 6x
  2/10: 7x
  3/10: 7x
  4/10: 1x
  5/10: 8x
  6/10: 8x
  7/10: 9x
  8/10: 0x
  9/10: 1x
  10/10: 0x
  11/10: 8x
  12/10: 8x
  13/10: 8x
  14/10:
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,38,39,40,41,44,45,46,48,49,50,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,94,96,99
  6 8 s
  01,02,03,07,08,09,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,38,39,40,41,44,45,46,48,49,50,54,55,56,58,60,61,63,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,90,92,94,96
  5 8 s
  01,02,03,07,08,09,10,11,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,33,34,35,38,39,40,41,44,45,46,48,49,54,56,58,60,61,63,65,68,69,70,73,74,75,76,77,79,82,83,84,85,86,88,90,94,96
  4 8 s
  01,02,03,07,08,09,11,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34,35,39,40,41,44,46,48,56,58,60,61,63,68,69,70,73,74,75,76,77,79,82,83,85,90,94,96
  3 8 s
  01,02,03,07,08,09,11,14,19,20,22,23,25,26,28,32,34,35,39,40,41,44,46,48,56,58,63,68,69,70,73,74,75,76,77,82,85,96
  2 8 s
  01,03,07,08,09,14,19,20,23,25,26,28,32,35,39,40,41,46,56,58,63,68,69,73,75,76,82,96
  1 8 s
  01,03,08,14,19,20,23,26,28,32,35,39,40,41,46,75,76,82
  0 8 s
  03,08,14,19,23,28,39,75
   
 12. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,702
  Được thích:
  12,128
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 9-0x Tháng 10-2021
  Ngày 01/10: 98765x
  Ngày 02/10: 987654x
  Ngày 03/10: 987654321x
  Ngày 04/10: 987654321x
  Ngày 05/10: 9876543210x
  Ngày 06/10: 9x
  Ngày 07/10: 987654x
  Ngày 08/10: 987x
  Ngày 09/10: 9876543210x
  Ngày 10/10: 987654321x
  Ngày 11/10: 98x
  Ngày 12/10: 98765x
  Ngày 13/10: 98765432x
  Điểm: 75 đ
  Ngày 14/10:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,94,99
  (6 9 số)
  04,07,08,09,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,75,76,77,78,80,82,83,86,88,89,90,94,99
  (5 9 số)
  04,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,75,76,77,78,80,82,89
  (4 9 số)
  04,07,08,09,11,13,14,15,16,20,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,39,41,42,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,72,76,77,78,82
  (3 9 số)
  04,07,08,09,11,14,16,20,22,24,25,26,27,28,33,34,36,38,39,41,47,48,49,50,52,53,56,58,59,61,65,67,68,69,70,72,76,77,78
  (2 9 số)
  04,08,09,11,16,20,22,26,27,28,34,36,38,39,41,50,52,53,56,58,59,61,65,67,68,72,77,78,82
  (1 9 số)
  04,16,20,28,34,38,52,53,56,58,59,61,65,67,68,72,77,78,82
  (9 số)
  04,20,28,34,38,52,68,78,82
   
 13. quXup

  quXup Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  4/2/21
  Bài viết:
  194
  Được thích:
  1,117
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Giữ trẻ!
  DÀN ĐB 9X0X THÁNG 10/2021
  Ngày 14/10:
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,36,38,39,40,41,42,45,46,48,49,50,52,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,36,38,39,40,41,42,45,48,49,52,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,07,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,36,38,39,40,41,45,48,52,56,58,59,63,65,67,68,69,70,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,07,09,10,12,13,18,19,20,21,25,26,28,29,30,36,38,39,40,45,48,52,56,58,59,63,65,67,68,70,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,95,98,99
  3x
  01,02,07,09,10,12,13,18,20,21,25,29,30,36,38,39,40,45,48,52,56,58,59,63,65,70,74,75,76,81,83,84,85,86,89,90,95,98,
  2x
  01,02,07,09,10,12,18,20,21,25,29,30,36,38,39,45,48,52,63,70,75,76,81,83,84,89,90,98,
  1x
  01,09,10,20,21,25,29,30,38,39,70,75,76,81,84,89,90,98,
  0x
  01,09,10,30,39,76,81,84,89,
   
 14. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,871
  Được thích:
  10,444
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x- 10
  Ngày 2/10: toang
  Ngày 3/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x- 8
  Ngày 4/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x- 8
  Ngày 5/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x- 9
  Ngày 6/10: 9x8x- 2
  Ngày 7/10: 9x8x7x6x5x4x - 6
  Ngày 8/10: 9x8x7x6x5x4x- 6
  Ngày 9/10: 9x8x7x- 3
  Ngày 10/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x- 10
  Ngày 11/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x- 8
  Ngày 12/10: 9x8x7x6x5x4x- 6
  Ngày 13/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x- 9
  Tổng: 85đ
  Ngày 14/10:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  (6 9 số)
  01,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,43,44,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,85,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,07,08,11,14,15,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,33,34,36,38,43,44,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,67,69,71,72,73,78,79,80,81,82,83,85,88,89,91,93,94,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,07,14,15,18,19,20,24,26,27,28,29,33,34,36,38,43,44,46,47,49,50,51,53,54,56,57,62,64,65,67,69,71,72,78,79,81,82,83,85,88,89,91,93,94,96,97,98
  (3 9 số)
  01,04,07,14,15,18,19,27,29,33,34,36,43,44,46,47,49,51,54,57,62,64,65,67,69,71,72,79,81,82,85,88,89,91,93,94,96,97,98
  (2 9 số)
  01,04,07,14,15,18,19,33,34,36,43,44,46,47,49,71,72,79,81,82,85,88,89,91,93,94,96,97,98
  (1 9 số)
  01,14,15,18,19,33,34,36,43,47,49,71,81,85,89,91,94,96,98
  (9 số)
  19,34,43,47,49,71,85,91,94
   
  Xuanthuy179, Cuneste, AuAg99924 thành viên khác Thích điều này.
 15. PavelKorchagin

  PavelKorchagin Lính mới

  Tham gia:
  23/8/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,562
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn bổ sung
  (9 2 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,80,82,84,86,87,90,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,12,13,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,37,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,74,75,76,77,80,84,86,87,90,92,94,95,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,12,13,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,37,39,40,41,42,43,45,48,49,52,53,58,60,63,66,68,70,74,75,76,77,80,84,86,87,90,92,94,95,97,98,99
  (4 9 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,12,13,16,17,21,23,25,30,31,32,35,37,39,40,41,42,43,45,48,49,52,53,58,60,63,70,74,75,76,77,84,86,87,90,92,94,95,97,98,99
  (3 9 số)
  00,03,05,06,08,10,12,13,16,17,23,25,32,35,37,39,40,41,42,43,45,48,49,52,53,60,63,70,74,75,76,86,87,90,92,94,97,98,99
  (2 9 số)
  00,03,05,06,08,10,12,13,16,17,23,25,32,39,40,41,42,43,45,48,49,52,53,63,74,86,87,97,99
  (1 9 số)
  00,03,06,08,10,12,16,17,23,32,39,40,43,45,48,49,63,74,99
  (9 số)
  03,06,10,17,32,43,48,74,99
   
 16. quXup

  quXup Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  4/2/21
  Bài viết:
  194
  Được thích:
  1,117
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Giữ trẻ!
 17. PavelKorchagin

  PavelKorchagin Lính mới

  Tham gia:
  23/8/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,562
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 10/2021
  Ngày 01/10: 987654321x > 9đ
  Ngày 02/10: 9x > 1đ
  Ngày 03/10: 98765432x > 8đ
  Ngày 04/10: 98765x > 5đ
  Ngày 05/10: 987654x > 6đ
  Ngày 06/10: 987x > 3đ
  Ngày 07/10: 98765x > 5đ
  Ngày 08/10: 98765x > 5đ
  Ngày 09/10: 9876543210x > 10đ
  Ngày 10/10: 987x > 3đ
  Ngày 11/10: 9876x > 4đ
  Ngày 12/10: xịt
  Ngày 13/10: pq
  Ngày 14/10:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,90,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,84,86,87,88,90,92,93,94,95,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,16,17,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,52,53,55,58,59,61,62,63,64,66,68,69,70,74,75,76,77,79,80,82,84,86,87,88,90,92,94,95,97,98,99
  (5 9 số)
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,16,17,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,33,35,37,39,40,41,42,44,45,46,48,52,55,58,59,61,62,63,64,66,68,69,70,74,75,76,77,79,84,87,88,90,92,95,99
  (4 9 số)
  00,02,03,05,06,09,10,11,12,13,16,17,21,22,25,30,31,32,33,35,37,39,40,41,42,44,45,48,52,55,58,59,61,63,66,68,70,74,75,76,77,79,84,87,88,90,92,95,99
  (3 9 số)
  00,02,03,05,06,09,10,12,13,16,17,21,25,30,31,32,35,37,39,40,41,42,45,48,52,58,63,70,74,75,76,77,79,84,87,90,92,95,99
  (2 9 số)
  00,02,03,05,06,10,12,13,16,17,21,25,31,32,35,37,39,52,58,63,70,74,75,76,84,87,90,92,99
  (1 9 số)
  00,03,05,10,13,16,17,21,31,32,35,39,52,58,63,70,76,84,87
  (9 số)
  00,05,13,17,31,63,70,84,87
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,177
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  thủ quỹ báo nhận của bạn @quangvinh4773 300k. Thanks
   
 19. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  67
  Được thích:
  1,502
  Điểm thành tích:
  83
  01/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x :10đ
  02/10:9x8x7x: 3đ
  03/10: 9x8x7x6x: 4
  04/10: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  05/10: 9x8x7x6x: 4đ
  06/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x:10đ
  07/10: 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  08/10: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  09/10:9x8x7x6x5x:5đ
  10/10: 9x8x7x:3đ
  11/10: 9x8x:2đ
  12/10: 9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  13/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x:9đ
  Tổng 76đ
  14/10

  (9 5 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,50,53,54,55,56,58,60,61,64,65,67,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,49,50,53,54,55,56,58,60,61,64,65,67,70,71,72,75,76,78,80,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  00,01,02,05,06,09,10,12,16,19,20,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,49,50,53,54,55,56,58,61,64,65,67,70,71,72,75,76,78,80,82,83,84,85,87,90,91,92,94,95,97,98
  (4 8 số)
  00,01,02,05,09,10,12,16,19,20,22,23,27,29,30,31,32,33,35,37,43,45,49,50,53,54,56,58,61,64,65,67,70,71,75,78,80,82,83,84,87,90,91,92,94,95,97,98
  (3 8 số)
  02,05,09,10,12,16,19,20,22,23,27,29,30,31,32,33,35,37,43,45,49,53,54,56,64,65,67,70,71,78,80,82,84,87,91,95,97,98
  (2 8 số)
  02,05,19,23,27,29,30,31,32,33,35,37,43,45,49,54,56,65,67,70,71,80,82,84,87,91,97,98
  (1 8 số)
  19,23,27,29,30,32,35,37,45,49,54,56,65,70,82,87,97,98
  (0 8 số)
  27,29,45,49,54,56,70,87

  Mức 8s tháng này k loại ae nhé.
   
 20. Oldskool

  Oldskool Lính mới

  Tham gia:
  28/9/19
  Bài viết:
  727
  Được thích:
  7,075
  Điểm thành tích:
  93

Cộng đồng Ketqua1.net