DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/21.

Lượt xem: 157,249

 1. Pele6789

  Pele6789 Lính mới

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  26
  Được thích:
  452
  Điểm thành tích:
  48
  01/10 : 98765x
  02/10:987654321x:9d
  03/10:987654x:6d
  04/10: 9876x:4d
  05/10: 98765432x:8đ
  06/10:98765x:5d
  07/10: 98x
  08/10:9876543x:7d
  09/10: 9876543x:7đ
  10/10: 98765x: 5đ
  11/10: xịt
  12/10: 98765432x:8đ
  13/10:98765x:5đ

  Tổng 72 điểm
  14/10:

  9x
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,07,08,09,12,13,14,16,17,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,80,81,83,84,86,87,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,08,09,12,13,14,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,73,74,75,77,78,80,81,83,84,86,87,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,09,12,13,14,19,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,73,74,78,80,81,83,84,87,92,93,95,98,99
  4x
  07,08,09,13,14,22,24,25,27,28,29,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,59,60,62,66,67,68,69,73,74,78,80,84,87,92,93,95,98,99
  3x
  08,09,13,14,22,24,25,27,28,29,32,33,38,39,40,41,42,45,46,47,51,52,53,54,55,59,60,62,68,69,78,84,87,92,93,95,98,99
  2x
  08,09,13,14,24,25,28,29,32,33,39,40,41,42,45,47,51,53,55,69,78,84,87,92,93,95,98,99
  1x
  08,09,13,32,33,39,40,41,42,45,47,51,53,55,69,84,87,93
  0x
  08,09,13,41,53,84,87,93
   
 2. Suspended

  Suspended Lính mới

  Tham gia:
  28/12/20
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  33
  Điểm thành tích:
  13
  Thiếu 3x bác ơi
   
 3. Uyenton81

  Uyenton81 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  12/5/21
  Bài viết:
  340
  Được thích:
  4,621
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Thiết kế thời trang
  DÀN 9X-0X THÁNG 10/2021
  Ngày 01/10: 9x8x7x6x5x4x3x --------------7 điểm
  Ngày 02/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x -----------8 điểm
  Ngày 03/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x ------- 9 điểm
  Ngày 04/10: 9x8x ----------------------------2 điểm
  Ngày 05/10: 9x8x7x6x5x4x ----------------6 điểm
  Ngày 06/10: 9x8x7x6x --------------------- 4 điểm
  Ngày 07/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x ---------- 8 điểm
  Ngày 08/10: 9x8x7x ------------------------ 3 điểm
  Ngày 09/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x ------- 9 điểm
  Ngày 10/10: 9x8x7x6x --------------------- 4 điểm
  Ngày 11/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x ---- 10 điểm
  Ngày 12/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x ---- 10 điểm
  Ngày 13/10: 9x8x7x6x5x4x3x --------------7 điểm
  Tổng điểm ----------------------------------- 87 điểm
  Ngày 14/10
  - 96 số
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - 87 số
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,20,21,23,25,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,95,96,97,98,99
  - 78 số
  01,06,10,11,14,15,20,21,23,25,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,95,96,97,98,99
  - 69 số
  01,06,10,11,14,15,20,21,23,25,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,59,60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,87,88,92,93,95,96,97,98,99
  - 59 số
  01,06,10,11,14,15,21,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,56,59,60,62,63,65,66,68,69,71,72,73,74,78,80,81,82,83,84,87,88,92,93,95,96,97,98,99
  - 49 số
  01,06,10,11,14,15,21,23,27,29,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,47,51,52,53,56,59,60,62,63,65,66,68,69,71,72,73,74,78,80,83,84,87,88,92,93,95,96
  - 39 số
  01,06,10,11,14,15,29,32,33,35,37,38,40,44,45,46,47,51,52,53,56,59,60,62,65,71.72,73,74,78,80,83,84,87,88,92,93,95,96
  - 29 số
  01,06,10,11,15,29,32,37,38,45,46,47,51,52,53,56,59,60,62,65,74,78,80,83,84,88,92,93,95
  -19 số
  01,06,10,32,38,45,46,51,52,53,59,62,78,80,83,84,88,93,95
  - 9 số
  01,06,32,38,51,59,78,84,93
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 4: (1 số)
  18
  Mức 3 7: (1 số)
  00
  Mức 3 8: (1 số)
  04
  Mức 3 9: (1 số)
  06
  Mức 4 0: (2 số)
  22,47
  Mức 4 1: (5 số)
  24,81,91,94,96
  Mức 4 2: (4 số)
  02,03,31,93
  Mức 4 3: (6 số)
  08,17,19,37,89,98
  Mức 4 4: (4 số)
  01,11,35,42
  Mức 4 5: ( 1 2 số)
  07,21,51,54,60,66,73,77,84,85,90,99
  Mức 4 6: ( 1 8 số)
  12,14,15,23,29,30,33,38,44,46,61,63,64,71,79,88,95,97
  Mức 4 7: ( 1 4 số)
  05,09,10,20,25,26,40,45,53,56,57,72,74,83
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  13,16,27,34,36,41,43,48,50,55,62,67,69,78,92
  Mức 4 9: ( 9 số)
  28,39,52,58,65,68,75,76,86
  Mức 5 0: (7 số)
  32,49,59,70,80,82,87
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 4 0: (1 số)
  89
  Mức 4 4: (3 số)
  00,04,96
  Mức 4 5: (2 số)
  18,57
  Mức 4 7: (1 số)
  93
  Mức 4 9: (2 số)
  03,54
  Mức 5 0: (2 số)
  42,85
  Mức 5 1: (3 số)
  06,86,94
  Mức 5 2: (3 số)
  05,44,79
  Mức 5 3: (2 số)
  24,47
  Mức 5 4: (1 số)
  91
  Mức 5 5: (1 số)
  51
  Mức 5 6: (5 số)
  55,60,66,90,99
  Mức 5 7: (2 số)
  45,97
  Mức 5 8: (4 số)
  11,34,73,95
  Mức 5 9: (6 số)
  01,02,07,08,36,81
  Mức 6 0: (5 số)
  13,15,17,72,77
  Mức 6 1: (3 số)
  22,50,64
  Mức 6 2: (2 số)
  19,40
  Mức 6 3: (1 số)
  80
  Mức 6 5: (3 số)
  12,83,98
  Mức 6 6: (4 số)
  26,37,84,88
  Mức 6 7: (5 số)
  20,25,31,46,63
  Mức 6 8: (4 số)
  23,35,38,48
  Mức 6 9: (5 số)
  09,10,52,56,61
  Mức 7 0: (4 số)
  29,39,43,69
  Mức 7 1: (3 số)
  21,27,71
  Mức 7 2: (2 số)
  16,53
  Mức 7 3: (5 số)
  28,67,75,76,78
  Mức 7 4: (3 số)
  59,62,92
  Mức 7 5: (4 số)
  14,49,58,87
  Mức 7 6: (4 số)
  30,33,41,68
  Mức 7 7: (1 số)
  74
  Mức 7 8: (2 số)
  65,82
  Mức 7 9: (1 số)
  32
  Mức 8 5: (1 số)
  70
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 0: (1 số)
  57
  Mức 1 7: (1 số)
  66
  Mức 1 8: (1 số)
  60
  Mức 1 9: (1 số)
  86
  Mức 2 0: (3 số)
  54,55,89
  Mức 2 1: (3 số)
  04,24,61
  Mức 2 2: (4 số)
  00,79,85,94
  Mức 2 3: (4 số)
  42,50,77,96
  Mức 2 5: (2 số)
  64,73
  Mức 2 6: (3 số)
  06,44,99
  Mức 2 7: (7 số)
  03,07,13,15,47,75,80
  Mức 2 8: (2 số)
  72,93
  Mức 2 9: (1 số)
  81
  Mức 3 0: (5 số)
  18,28,56,88,90
  Mức 3 1: (2 số)
  11,12
  Mức 3 2: (2 số)
  05,69
  Mức 3 3: (5 số)
  22,36,48,59,91
  Mức 3 4: (6 số)
  02,20,26,78,83,97
  Mức 3 5: (5 số)
  01,46,51,62,67
  Mức 3 7: (4 số)
  31,53,68,95
  Mức 3 8: (5 số)
  17,21,37,40,49
  Mức 3 9: ( 1 0 số)
  09,10,27,29,34,58,63,76,84,92
  Mức 4 0: (3 số)
  08,19,25
  Mức 4 1: (4 số)
  23,39,43,45
  Mức 4 2: (2 số)
  38,41
  Mức 4 3: (4 số)
  14,33,52,74
  Mức 4 4: (2 số)
  16,71
  Mức 4 5: (1 số)
  82
  Mức 4 6: (3 số)
  30,65,98
  Mức 4 7: (2 số)
  35,87
  Mức 5 1: (1 số)
  70
  Mức 5 7: (1 số)
  32
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 1: (2 số)
  50,57
  Mức 2: (7 số)
  02,07,42,55,60,61,66
  Mức 3: (8 số)
  00,24,56,77,79,80,86,94
  Mức 4: (7 số)
  25,28,67,73,75,85,99
  Mức 5: ( 1 3 số)
  05,06,11,12,22,33,36,44,53,64,88,89,92
  Mức 6: ( 1 2 số)
  04,13,18,46,48,54,69,76,81,90,96,97
  Mức 7: ( 1 1 số)
  09,15,21,26,27,29,31,47,49,65,74
  Mức 8: ( 1 4 số)
  14,16,20,40,43,58,59,62,63,82,83,91,93,95
  Mức 9: ( 1 2 số)
  01,03,10,35,39,45,51,52,68,71,72,78
  Mức 1 0: (4 số)
  08,30,37,84
  Mức 1 1: (3 số)
  23,34,41
  Mức 1 2: (2 số)
  17,19
  Mức 1 3: (3 số)
  38,70,98
  Mức 1 6: (2 số)
  32,87
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 0 số)
  02,42,50,55,57,61,66,77,79,80
  Mức 1: ( 2 6 số)
  00,07,11,12,16,18,24,25,29,33,36,46,53,56,60,64,65,67,69,73,75,76,81,86,90,94
  Mức 2: ( 3 0 số)
  01,05,06,09,10,14,21,22,26,27,28,31,35,40,43,44,45,48,49,58,59,63,71,85,88,89,92,96,97,99
  Mức 3: ( 1 9 số)
  04,08,13,15,20,23,30,39,47,51,52,54,62,68,74,82,83,91,95
  Mức 4: ( 1 1 số)
  03,17,19,34,37,70,72,78,84,93,98
  Mức 5: (3 số)
  32,38,41
  Mức 8: (1 số)
  87
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 2 9: (1 số)
  03
  Mức 3 5: (2 số)
  66,77
  Mức 3 6: (1 số)
  86
  Mức 3 7: (1 số)
  00
  Mức 3 9: (3 số)
  48,90,99
  Mức 4 0: (2 số)
  94,96
  Mức 4 1: (1 số)
  24
  Mức 4 2: (4 số)
  13,22,42,93
  Mức 4 3: (1 số)
  89
  Mức 4 4: (3 số)
  06,40,85
  Mức 4 5: (4 số)
  23,69,73,79
  Mức 4 6: (2 số)
  18,60
  Mức 4 7: (4 số)
  35,44,57,63
  Mức 4 8: (7 số)
  08,17,37,47,55,74,84
  Mức 4 9: (2 số)
  64,72
  Mức 5 0: (5 số)
  05,45,61,81,97
  Mức 5 1: (2 số)
  46,68
  Mức 5 2: (2 số)
  54,88
  Mức 5 3: (4 số)
  39,51,83,95
  Mức 5 4: (4 số)
  12,53,58,75
  Mức 5 5: (3 số)
  28,33,41
  Mức 5 6: (6 số)
  04,07,25,26,62,76
  Mức 5 7: (5 số)
  11,19,21,31,34
  Mức 5 8: (1 số)
  27
  Mức 5 9: (3 số)
  50,91,92
  Mức 6 0: (4 số)
  02,09,43,80
  Mức 6 1: (4 số)
  16,29,52,59
  Mức 6 2: (4 số)
  67,71,78,87
  Mức 6 3: (1 số)
  01
  Mức 6 4: (4 số)
  10,14,20,98
  Mức 6 5: (2 số)
  15,36
  Mức 6 6: (2 số)
  32,49
  Mức 6 8: (1 số)
  70
  Mức 6 9: (2 số)
  38,56
  Mức 7 0: (1 số)
  30
  Mức 7 1: (1 số)
  82
  Mức 7 9: (1 số)
  65
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 5 1: (1 số)
  96
  Mức 5 2: (1 số)
  00
  Mức 5 6: (2 số)
  77,89
  Mức 5 9: (2 số)
  79,86
  Mức 6 0: (1 số)
  94
  Mức 6 1: (2 số)
  03,90
  Mức 6 2: (1 số)
  66
  Mức 6 3: (1 số)
  22
  Mức 6 4: (1 số)
  85
  Mức 6 5: (1 số)
  57
  Mức 6 6: (2 số)
  88,99
  Mức 6 7: (2 số)
  60,69
  Mức 6 8: (4 số)
  44,73,93,97
  Mức 6 9: (1 số)
  11
  Mức 7 0: (3 số)
  04,06,83
  Mức 7 1: (3 số)
  05,13,18
  Mức 7 2: (1 số)
  24
  Mức 7 3: (2 số)
  72,81
  Mức 7 4: (3 số)
  42,54,55
  Mức 7 5: (4 số)
  02,17,21,63
  Mức 7 6: (1 số)
  48
  Mức 7 7: (2 số)
  23,75
  Mức 7 8: (5 số)
  07,12,37,61,74
  Mức 7 9: (2 số)
  47,91
  Mức 8 0: (4 số)
  08,46,68,76
  Mức 8 1: (3 số)
  20,78,84
  Mức 8 2: (4 số)
  40,64,71,80
  Mức 8 3: (3 số)
  31,35,67
  Mức 8 4: (4 số)
  01,19,34,50
  Mức 8 5: (2 số)
  26,28
  Mức 8 6: (1 số)
  33
  Mức 8 7: (4 số)
  15,58,95,98
  Mức 8 8: (5 số)
  27,36,39,45,62
  Mức 8 9: (1 số)
  51
  Mức 9 0: (1 số)
  10
  Mức 9 2: (5 số)
  09,25,38,70,92
  Mức 9 3: (2 số)
  14,59
  Mức 9 4: (2 số)
  41,53
  Mức 9 5: (1 số)
  87
  Mức 9 6: (3 số)
  16,56,82
  Mức 1 0 0: (1 số)
  30
  Mức 1 0 1: (3 số)
  29,43,52
  Mức 1 0 2: (1 số)
  49
  Mức 1 0 3: (1 số)
  32
  Mức 1 0 6: (1 số)
  65
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 9 5: (1 số)
  00
  Mức 9 6: (1 số)
  57
  Mức 9 8: (1 số)
  89
  Mức 9 9: (1 số)
  04
  Mức 1 0 1: (1 số)
  18
  Mức 1 0 2: (1 số)
  96
  Mức 1 0 5: (1 số)
  94
  Mức 1 0 7: (1 số)
  24
  Mức 1 0 8: (2 số)
  42,66
  Mức 1 0 9: (1 số)
  06
  Mức 1 1 0: (1 số)
  54
  Mức 1 1 1: (4 số)
  60,79,85,93
  Mức 1 1 3: (2 số)
  03,86
  Mức 1 1 4: (1 số)
  47
  Mức 1 1 6: (2 số)
  44,55
  Mức 1 1 8: (1 số)
  77
  Mức 1 1 9: (2 số)
  81,99
  Mức 1 2 0: (2 số)
  73,91
  Mức 1 2 1: (1 số)
  07
  Mức 1 2 2: (3 số)
  02,50,90
  Mức 1 2 3: (3 số)
  05,11,22
  Mức 1 2 4: (1 số)
  64
  Mức 1 2 5: (1 số)
  61
  Mức 1 2 6: (1 số)
  15
  Mức 1 2 7: (1 số)
  51
  Mức 1 2 8: (3 số)
  01,13,97
  Mức 1 2 9: (3 số)
  36,72,80
  Mức 1 3 0: (1 số)
  95
  Mức 1 3 1: (1 số)
  88
  Mức 1 3 2: (1 số)
  12
  Mức 1 3 3: (2 số)
  08,17
  Mức 1 3 4: (1 số)
  31
  Mức 1 3 5: (2 số)
  45,56
  Mức 1 3 6: (3 số)
  19,40,83
  Mức 1 3 7: (3 số)
  26,34,46
  Mức 1 3 8: (1 số)
  20
  Mức 1 3 9: (4 số)
  37,48,69,75
  Mức 1 4 0: (2 số)
  21,84
  Mức 1 4 1: (2 số)
  25,63
  Mức 1 4 2: (2 số)
  28,67
  Mức 1 4 3: (2 số)
  09,53
  Mức 1 4 4: (2 số)
  29,98
  Mức 1 4 5: (4 số)
  10,23,27,78
  Mức 1 4 6: (4 số)
  35,38,43,76
  Mức 1 4 7: (3 số)
  59,62,71
  Mức 1 4 8: (1 số)
  92
  Mức 1 4 9: (4 số)
  16,33,39,52
  Mức 1 5 0: (1 số)
  68
  Mức 1 5 1: (3 số)
  14,49,58
  Mức 1 5 3: (1 số)
  74
  Mức 1 5 5: (1 số)
  30
  Mức 1 5 7: (1 số)
  41
  Mức 1 5 9: (2 số)
  65,82
  Mức 1 6 5: (1 số)
  87
  Mức 1 7 2: (1 số)
  70
  Mức 1 7 4: (1 số)
  32
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 10 bạn

  9 5 số
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,95,97,98
  7 8 số
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,91,92,95,97,98
  6 8 số
  01,02,04,05,07,09,10,11,12,14,15,16,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,82,83,84,87,88,91,92,95,97,98
  5 8 số
  01,02,04,07,09,10,11,12,14,15,16,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,41,43,46,49,50,51,52,53,54,56,58,59,62,65,67,68,70,71,75,76,78,80,82,83,87,88,91,92,95,97,98
  4 8 số
  01,02,04,07,09,10,11,14,15,16,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,41,43,49,50,52,53,56,58,59,62,65,67,70,71,75,76,78,80,82,87,91,92,98
  3 8 số
  01,02,09,10,11,14,15,16,19,20,21,27,29,30,31,32,34,36,38,43,49,50,52,56,59,62,65,67,70,71,76,78,80,82,87,91,92,98
  2 8 số
  01,02,09,10,14,15,16,20,29,30,32,36,38,43,49,52,56,59,65,67,70,71,78,80,82,87,92,98
  1 8 số
  01,10,14,15,20,30,32,36,38,49,56,65,70,71,78,82,87,98
  8 số
  30,32,38,49,56,65,70,82
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 15 bạn

  9 5 số
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8 8 số
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,87,88,91,92,93,95,97,98,99
  7 8 số
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,82,83,84,87,91,92,95,98
  6 8 số
  01,02,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,74,75,76,78,80,82,84,87,91,92,95,98
  5 8 số
  01,08,09,10,12,14,15,16,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,49,50,51,52,53,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,74,76,78,80,82,84,87,91,92,95,98
  4 8 số
  01,09,10,14,15,16,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,45,49,50,51,52,53,56,58,59,62,64,65,67,70,71,78,80,82,84,87,92,95,98
  3 8 số
  01,09,10,14,15,16,19,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,38,39,41,43,45,49,50,51,52,53,56,58,59,62,65,70,82,87,92,95,98
  2 8 số
  09,10,14,16,25,27,29,30,32,36,38,39,41,43,45,49,51,52,53,56,59,62,65,70,82,87,92,98
  1 8 số
  14,16,29,30,32,38,41,43,49,52,53,56,59,65,70,82,87,92
  8 số
  29,30,32,43,49,52,65,82
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 25 bạn

  9 5 số
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,97,98,99
  7 8 số
  01,02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,95,97,98,99
  6 8 số
  01,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,51,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,80,82,83,84,87,88,92,95,97,98
  5 8 số
  08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,52,53,56,58,59,62,63,65,67,68,69,70,71,74,75,76,78,80,82,83,84,87,88,92,95,98
  4 8 số
  09,10,14,16,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,46,48,49,52,53,58,59,62,63,65,67,68,69,70,71,74,75,76,78,82,83,84,87,92,98
  3 8 số
  09,10,14,16,21,23,25,27,28,29,30,32,33,35,38,39,41,43,49,52,53,58,59,62,63,65,67,68,70,71,74,76,78,82,84,87,92,98
  2 8 số
  10,14,16,23,27,30,32,33,35,38,39,41,43,49,52,58,59,62,65,68,70,71,74,76,78,82,87,92
  1 8 số
  14,16,30,32,33,39,41,49,52,58,65,68,70,71,74,82,87,92
  8 số
  30,32,41,65,70,74,82,87
   
  bachthu71, Huymc123, td9a27 thành viên khác Thích điều này.
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,185
  Được thích:
  63,176
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  14/10

  (9 5 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,50,53,54,55,56,58,60,61,64,65,67,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,50,53,54,55,56,58,60,61,64,65,67,70,71,72,75,76,78,80,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  01,02,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,49,50,53,54,55,56,58,61,64,65,67,70,71,72,75,76,78,80,82,83,84,87,91,92,95,98
  (4 8 số)
  01,09,10,12,14,15,16,19,20,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,49,50,53,54,56,58,61,64,65,67,70,71,75,76,78,80,82,84,87,91,92,95,98
  (3 8 số)
  01,09,10,14,15,16,19,25,27,28,29,30,32,33,34,36,39,41,43,45,49,50,53,54,56,58,65,67,70,71,78,80,82,84,87,92,95,98
  (2 8 số)
  09,10,14,16,25,27,29,30,32,34,36,39,41,43,45,49,50,53,54,56,58,65,70,82,87,92,95,98
  (1 8 số)
  14,16,27,29,30,32,41,43,45,49,53,54,56,65,70,82,87,92
  (0 8 số)
  27,29,45,49,54,56,65,82
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/10/21
 17. PavelKorchagin

  PavelKorchagin Lính mới

  Tham gia:
  23/8/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,562
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp đơn giản, kết quả chờ xem sao:
  11/10 6x
  12/10 3x
  13/10 xịt
  14/10
  (5 5 số)
  01,08,09,10,11,14,15,16,20,25,26,27,28,30,32,33,36,38,39,40,41,42,46,50,51,52,55,56,57,58,59,60,63,65,66,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,82,86,87,88,90,92,95,97,98,99
  (4 4 số)
  09,10,11,14,15,16,20,25,26,27,28,30,32,33,36,38,39,41,42,46,50,52,55,56,58,59,63,65,68,69,70,73,75,76,78,80,82,87,88,92,95,97,98,99
  (3 9 số)
  09,10,11,14,15,20,25,26,27,28,30,32,33,36,38,39,41,46,50,52,56,58,59,63,65,68,70,73,75,76,78,80,82,87,88,95,97,98,99
  (2 7 số)
  10,15,25,26,28,30,32,36,38,39,46,50,52,56,58,59,65,68,70,75,80,82,87,88,95,98,99
  (1 7 số)
  30,36,38,39,52,56,59,65,68,70,80,82,87,88,95,98,99
   
 18. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  885
  Được thích:
  5,996
  Điểm thành tích:
  93
  các bạn tham khảo thêm mức này nếu lấy trùng với dàn dưới là cũng ổn
  29
  30
  33
  31
  28
  37
  28
  33
  29
  34
  33
  31
  29
  Mức: 2 0 (1 số)
  18
  Mức: 2 3 (2 số)
  02,94
  Mức: 2 4 (4 số)
  31,33,81,90
  Mức: 2 5 (7 số)
  06,11,12,22,35,61,64
  Mức: 2 6 (8 số)
  14,21,24,47,63,66,91,92
  Mức: 2 7 (7 số)
  07,19,29,46,53,71,89
  Mức: 2 8 (1 5 số)
  04,08,09,15,16,20,23,25,37,44,56,74,75,77,93
  Mức: 2 9 (1 3 số)
  00,01,10,17,26,28,30,42,60,65,67,73,96
  Mức: 3 0 (9 số)
  27,49,54,62,69,84,88,95,99
  Mức: 3 1 (1 2 số)
  03,38,39,43,50,55,58,59,70,76,83,98
  Mức: 3 2 (9 số)
  13,40,45,48,68,78,82,85,97
  Mức: 3 3 (6 số)
  05,32,41,51,57,79
  Mức: 3 4 (4 số)
  34,52,72,80

  Mức: 3 5 (1 số)
  36
  Mức: 3 6 (1 số)
  86
  Mức: 3 9 (1 số)
  87
  mình xin được đăng mức xào nấu 6x7x8x của khu mình để mọi người tham khảo nếu thấy ổn thì mai mình lên tiếp mod nhé.
  1/10 Mức 23
  2/10 Mức 20
  3/10 Mức 20
  4/10 Mức 20
  5/10 Mức 20
  6/10 Mức 22
  7/10 Mức 20
  8/10 Mức 20
  9/10 Mức 21
  10/10 Mức 19
  11/10 Mức 22
  12/10 mức 20
  13/10 mức 20
  14/10
  Mức: 1 4 (4 số)
  00,18,85,96
  Mức: 1 5 (2 số)
  81,94
  Mức: 1 6 (7 số)
  01,02,42,46,66,72,93
  Mức: 1 7 (1 0 số)
  04,07,47,57,77,79,86,89,90,99
  Mức: 1 8 (8 số)
  06,11,24,36,69,73,91,97
  Mức: 1 9 (1 5 số)
  03,08,09,31,37,44,45,50,52,54,60,63,84,88,95
  Mức: 2 0 (1 5 số)
  05,10,12,14,17,19,22,35,51,55,56,58,64,71,80
  Mức: 2 1 (2 1 số)
  13,15,16,20,21,23,26,29,30,33,38,41,49,53,61,67,68,76,78,83,98
  Mức: 2 2 (1 0 số)
  25,27,34,40,48,62,65,74,75,87
  Mức: 2 3 (5 số)
  28,43,59,82,92
  Mức: 2 4 (2 số)
  39,70
  Mức: 2 5 (1 số)
  32

  dàn
  (6 8 số)
  03,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,74,75,76,78,80,82,83,84,87,88,92,95,98
  (5 1 số)
  05,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,35,38,40,41,43,48,49,51,53,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,71,74,75,76,78,80,82,83,87,92,98
   
 19. Consocnho

  Consocnho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  6/6/19
  Bài viết:
  420
  Được thích:
  4,279
  Điểm thành tích:
  93
  Hic, giờ mới vào không kịp rồi, nay kết chạm 1, 5 bộ 01,03,04 các cụ tham khảo
   
  Huymc123, BlackHawk, Loinx6316 thành viên khác Thích điều này.
 20. BlackHawk

  BlackHawk Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  68
  Được thích:
  785
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 8/10: (6 1 số): Nhận
  Ngày 9/10: (6 6 số): Nhận
  Ngày 10/10: (6 9 số), (3 9 số): Nhận
  Ngày 11/10: (6 0 số): 15h08
  Ngày 12/10: Toang
  Ngày 13/10: (6 5 số): Nhận
  Tổng hợp ACE:
  Ngày 14/10: 13h58
  (6 2 số):
  01,02,05,07,08,11,13,19,20,21,23,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,55,56,59,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,80,81,83,84,90,91,92,93,94,95,97,98,99
   
  bachthu71, THUYLUA, Huymc12329 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net