DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/22.

Lượt xem: 100,656

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  1,772
  Được thích:
  10,218
  Điểm thành tích:
  113
  24/11
  9 5 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,75,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,19,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,75,77,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,99
  5 8 số)
  00,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,19,25,27,28,30,31,32,33,34,37,44,45,46,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,69,70,75,77,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,99
  4 8 số)
  00,03,04,05,08,10,14,15,16,17,25,27,30,32,33,34,37,44,45,46,50,51,53,54,55,56,59,60,61,63,64,65,69,70,77,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,95,97,99
  3 8 số)
  00,04,05,10,14,15,16,27,30,32,34,37,44,45,46,50,51,53,54,55,56,59,60,61,64,65,69,70,77,80,82,84,87,89,90,91,95,99
  2 8 số)
  05,10,14,15,30,32,37,44,45,50,51,54,55,56,59,60,65,69,77,80,82,84,87,89,90,91,95,99
  1 8 số)
  05,14,15,30,45,50,51,54,55,59,65,77,84,87,90,91,95,99
  8 số)
  05,15,30,45,51,55,65,95
   
  Pele6789, kokono2022, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 2. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  3,194
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/11: 0x
  Ngày 02/11: 6x
  Ngày 03/11: 7x
  Ngày 04/11: 3x
  Ngày 05/11: 1x
  Ngày 06/11: 0x
  Ngày 07/11: 6x
  Ngày 08/11: 5x
  Ngày 09/11: 9x
  Ngày 10/11: 4x
  Ngày 11/11: 8x
  Ngày 12/11: 2x
  Ngày 13/11: 0x
  Ngày 14/11: 34
  Ngày 15/11: 6x
  Ngày 16/11: 8x
  Ngày 17/11: 8x
  Ngày 18/11: 7x
  Ngày 19/11: 9x
  Ngày 20/11: 6x
  Ngày 21/11: 7x
  Ngày 22/11: 3x
  Ngày 23/11: 5x
  Ngày 24/11:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,08,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,26,27,29,30,31,32,33,34,35,38,40,42,43,45,47,48,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,82,83,85,86,87,90,91,93,94,97,99
  5x
  01,02,03,06,08,13,14,15,16,17,18,20,21,26,27,29,30,31,32,33,34,35,38,42,43,45,47,48,50,52,53,54,56,57,60,62,63,64,66,67,68,70,72,74,78,79,80,82,83,85,86,87,90,91,93,94,97,99
  4x
  01,02,03,06,08,13,14,16,18,20,26,27,29,30,31,32,33,38,42,43,45,47,52,53,54,56,57,60,62,63,64,66,67,68,70,72,78,79,80,82,85,86,87,90,91,94,97,99
  3x
  02,03,06,08,13,14,16,18,20,26,27,30,32,38,42,45,47,53,54,56,57,60,62,63,64,66,67,68,70,78,79,82,85,86,87,90,94,99
  2x
  02,03,06,14,16,18,20,26,27,30,32,38,42,53,54,57,63,64,66,67,68,70,78,79,86,87,94,99
  1x
  02,06,14,18,32,42,53,54,63,64,67,70,78,79,86,87,94,99
  0x
  06,18,53,54,67,70,86,87
   
  Pele6789, kokono2022, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 3. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,432
  Được thích:
  26,870
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 11/2022
  Ngày 01/11:8x=2đ
  Ngày 02/11:8x=2đ
  Ngày 03/11:6x=4đ
  Ngày 04/11:1x=9đ
  Ngày 05/11:3x=7đ
  Ngày 06/11:3x=7đ
  Ngày 07/11:7x=3đ
  Ngày 08/11:1x=9đ
  Ngày 09/11:3x=7đ
  Ngày 10/11:6x=4đ
  Ngày 11/11:2x=8đ
  Ngày 12/11:7x=3đ
  Ngày 13/11:3x=7đ
  Ngày 14/11:2x=8đ
  Ngày 15/11:0x=10đ
  Ngày 16/11:0x=10đ
  Ngày 17/11:8x=2đ
  Ngày 18/11:8x=2đ
  Ngày 19/11:9x=1đ
  Ngày 20/11:0x=10đ
  Ngày 20/11:0x=10đ
  Ngày 22/11:2x=8đ
  Ngày 23/11:
  Tổng điểm: 2+2+4+9+7+7+3+9+7+4+8+3+7+8+10+10+2+2+1+10+10+8+n=133đ
  Ngày 24 /11
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,67,69,71,74,75,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,45,47,51,52,54,57,60,61,62,63,64,67,69,71,74,75,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,14,15,21,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,45,51,52,54,57,60,61,62,63,64,67,69,71,75,80,81,82,83,84,87,89,90,91,93,95,96,98
  (3 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,14,15,30,31,32,35,36,37,39,41,51,60,62,63,64,67,69,71,75,80,81,82,83,84,87,89,90,91,93,95,96,98
  (2 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,14,15,30,31,32,35,36,37,39,41,51,60,63,80,81,89,90,91,93,95,96,98
  (1 9 số)
  01,03,06,08,15,30,31,35,36,37,39,41,51,60,63,80,81,90,93
  (9 số)
  01,31,35,36,51,60,63,80,81
   
 4. X2X3X4

  X2X3X4 Tổ cơ động - phản ứng nhanh Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  936
  Được thích:
  6,485
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  09,14,16,17,18,19,26,27,28,29,34,35,36,37,38,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  17,18,19,26,27,28,29,34,35,37,41,43,45,46,47,48,49,53,54,58,59,61,62,64,68,69,71,72,73,74,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  17,18,19,26,28,35,37,45,46,47,48,53,54,58,59,62,64,71,73,74,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  2x
  17,18,35,37,45,46,47,48,53,54,58,59,62,64,71,73,74,78,81,82,84,85,87,89,91,95,98,99
  1x
  17,18,62,64,71,73,74,78,81,82,84,85,87,89,91,95,98,99
  0x
  17,18,71,81,89,95,98,99
   
 5. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  5,836
  Được thích:
  25,209
  Điểm thành tích:
  113
  24/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,96
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,89,96
  6x
  01,03,04,05,08,12,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,89,96
  5x
  04,08,12,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  4x
  04,08,12,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68
  3x
  04,08,12,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56
  2x
  04,08,12,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
  1x
  04,08,12,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35
  0x
  04,08,12,14,17,18,19,20,21
   
 6. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  4,670
  Được thích:
  18,185
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 24/11
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,24,29,34,36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,08,09,10,11,13,16,17,18,19,29,36,38,39,40,41,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,08,09,10,13,18,19,36,38,39,41,46,47,48,49,51,53,54,56,59,64,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (3 9 số)
  01,09,10,18,19,38,39,46,48,49,51,53,54,56,59,64,65,67,68,74,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (2 9 số)
  01,09,10,39,49,56,64,65,67,68,74,76,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  (1 9 số)
  01,10,39,56,65,67,68,74,76,77,82,86,88,89,90,91,93,97,98
  (9 số)
  01,56,65,67,68,89,90,93,98
   
 7. Cuc84

  Cuc84 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,043
  Được thích:
  7,480
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,37,40,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,37,40,42,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,87,90,92,94,95,97,99
  5x
  00,02,04,05,07,09,11,12,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,40,42,44,45,47,49,50,52,54,55,56,57,59,61,62,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,87,90,92,94,95,97,99
  4x
  00,02,05,07,11,12,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,42,44,47,49,50,52,55,57,61,62,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,87,92,94,97,99
  3x
  00,02,07,11,12,16,17,20,21,22,24,25,26,27,29,42,44,47,49,52,55,57,61,62,66,67,70,71,72,74,75,76,77,79,92,94,97,99
  2x
  02,07,11,16,20,22,24,25,27,29,42,44,47,49,52,57,61,66,70,72,74,75,77,79,92,94,97,99
  1x
  02,07,20,25,29,44,47,49,52,57,70,74,75,79,92,94,97,99
  0x
  02,07,20,25,52,57,70,75
   
 8. BN001

  BN001 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/21
  Bài viết:
  111
  Được thích:
  873
  Điểm thành tích:
  93
  24/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,49,50,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,49,50,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  5x
  23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,49,50,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  35,36,37,38,39,40,41,43,48,49,50,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  50,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  2x
  68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  1x
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  0x
  90,91,93,94,95,96,98,99
   
 9. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  69
  Được thích:
  514
  Điểm thành tích:
  83
  9x
  00,01,03,04,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,06,07,09,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,06,07,09,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,40,42,43,45,46,47,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,07,09,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,40,42,43,45,46,47,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,72,73,74,76,77,79,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,97,98
  5x
  01,03,07,09,10,12,16,18,21,22,25,27,29,30,31,33,34,36,37,38,42,43,45,46,47,49,51,52,54,55,56,58,60,61,63,64,65,67,68,70,72,73,74,76,77,79,81,82,83,85,88,89,90,91,92,94,97,98
  4x
  03,07,09,12,16,18,21,25,27,29,30,34,36,38,43,45,46,47,49,51,52,54,55,56,58,60,61,63,64,65,67,70,72,73,74,76,79,81,82,83,85,88,89,90,91,94,97,98
  3x
  03,07,12,16,21,25,27,29,30,34,36,38,43,45,49,52,54,55,58,60,61,63,64,67,70,72,73,76,79,81,82,85,88,89,91,94,97,98
  2x
  03,07,12,16,21,25,30,34,36,43,49,52,58,60,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,89,91,94,97
  1x
  03,07,12,16,21,25,30,34,43,61,67,82,85,88,89,91,94,97
  0x
  12,16,61,67,82,88,91,97
   
 10. Lamlaicuocdoi1994

  Lamlaicuocdoi1994 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  213
  Được thích:
  2,180
  Điểm thành tích:
  93
  24/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,85,88,93,94,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  5x
  01,02,03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,56,57,58,59,60,62,63,64,66,71,72,73,74,75,76,77,78,79
  4x
  01,02,03,06,07,08,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,58,59,60,62,63,64,71,72,74,75,76,78,79
  3x
  01,02,07,08,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,59,60,62,63,64,74,75,76,78,79
  2x
  07,13,15,17,20,21,23,25,26,27,34,39,40,41,42,46,47,48,51,52,59,62,63,64,74,75,76,78
  1x
  15,17,20,21,23,34,39,40,42,47,48,51,52,62,63,64,75,78
  0x
  15,17,20,39,47,48,52,62
   
 11. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  265
  Được thích:
  1,175
  Điểm thành tích:
  93
  24
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,57,58,59,60,61,62,66,67,69,70,71,74,75,76,77,79,80,81,82,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,16,17,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,58,59,60,61,62,66,67,69,70,71,74,75,79,80,81,82,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,15,16,17,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,53,54,56,58,59,60,62,67,69,71,74,75,79,80,81,82,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  4x
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,16,17,24,25,26,27,28,31,32,34,37,39,41,42,44,45,47,48,49,53,54,56,58,59,69,71,74,75,79,80,81,82,89,91,92,93,94,98,99
  3x
  00,01,02,05,10,16,17,24,25,26,27,28,31,32,34,37,39,42,44,45,47,48,53,54,56,58,59,71,79,80,81,82,89,91,92,93,94,99
  2x
  00,01,02,05,10,16,17,24,26,27,31,32,34,37,39,42,45,48,56,58,71,79,80,82,91,92,94,99
  1x
  00,01,02,05,10,16,24,26,27,32,34,37,56,58,71,82,91,92
  0x
  00,05,16,56,58,71,91,92
   
  Pele6789, kokono2022, Tuan_M7510 and 1 người khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 4 0: (2 số)
  02,20
  Mức 4 2: (4 số)
  01,07,10,33
  Mức 4 3: (4 số)
  24,79,85,92
  Mức 4 4: ( 1 3 số)
  05,18,29,30,42,43,47,55,71,74,80,94,99
  Mức 4 5: ( 1 8 số)
  03,06,09,11,17,22,23,26,51,52,60,75,76,77,91,95,97,98
  Mức 4 6: ( 1 4 số)
  08,12,13,14,25,40,65,69,70,81,82,84,89,90
  Mức 4 7: ( 1 8 số)
  15,21,28,32,34,35,37,39,41,48,49,50,56,58,66,73,83,96
  Mức 4 8: ( 1 7 số)
  04,16,19,27,38,44,45,46,53,57,61,62,68,72,78,86,87
  Mức 4 9: (8 số)
  31,54,59,63,64,67,88,93
  Mức 5 0: (1 số)
  36
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 4 0: (1 số)
  00
  Mức 4 2: (1 số)
  06
  Mức 4 5: (1 số)
  10
  Mức 4 7: (3 số)
  09,11,22
  Mức 4 8: (1 số)
  07
  Mức 4 9: (2 số)
  02,33
  Mức 5 0: (1 số)
  20
  Mức 5 1: (2 số)
  01,24
  Mức 5 2: (1 số)
  05
  Mức 5 3: (1 số)
  08
  Mức 5 4: (3 số)
  03,41,66
  Mức 5 5: (3 số)
  04,12,14
  Mức 5 6: (3 số)
  13,19,61
  Mức 5 7: (4 số)
  42,44,71,85
  Mức 5 8: (1 số)
  29
  Mức 5 9: (4 số)
  15,49,50,55
  Mức 6 0: (6 số)
  23,28,40,76,86,99
  Mức 6 1: (6 số)
  21,26,65,80,91,92
  Mức 6 2: (2 số)
  25,97
  Mức 6 3: (5 số)
  16,18,35,70,88
  Mức 6 4: (6 số)
  30,52,72,73,77,79
  Mức 6 5: (1 số)
  83
  Mức 6 6: (4 số)
  32,43,51,78
  Mức 6 7: (8 số)
  17,31,57,58,75,89,90,94
  Mức 6 8: (3 số)
  95,96,98
  Mức 6 9: (3 số)
  34,39,93
  Mức 7 0: (4 số)
  46,48,68,84
  Mức 7 2: (4 số)
  27,53,63,69
  Mức 7 3: (4 số)
  45,60,67,74
  Mức 7 4: (4 số)
  37,56,62,87
  Mức 7 5: (2 số)
  38,81
  Mức 7 6: (1 số)
  36
  Mức 7 7: (2 số)
  47,54
  Mức 8 0: (3 số)
  59,64,82
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 3: (1 số)
  33
  Mức 1 6: (1 số)
  09
  Mức 1 7: (1 số)
  28
  Mức 1 8: (1 số)
  22
  Mức 1 9: (2 số)
  06,50
  Mức 2 0: (2 số)
  05,19
  Mức 2 1: (3 số)
  14,24,41
  Mức 2 2: (2 số)
  00,61
  Mức 2 3: (5 số)
  08,10,11,49,55
  Mức 2 4: (1 số)
  04
  Mức 2 5: (3 số)
  07,29,57
  Mức 2 7: (2 số)
  12,35
  Mức 2 8: (3 số)
  56,65,66
  Mức 2 9: (5 số)
  01,31,40,51,71
  Mức 3 0: (6 số)
  03,15,20,42,43,44
  Mức 3 1: (7 số)
  02,13,21,23,46,69,80
  Mức 3 2: (6 số)
  18,25,38,58,75,76
  Mức 3 3: (2 số)
  53,92
  Mức 3 4: (6 số)
  16,30,60,70,72,97
  Mức 3 5: (2 số)
  17,73
  Mức 3 6: (5 số)
  34,52,67,78,96
  Mức 3 7: (7 số)
  32,36,62,68,79,83,86
  Mức 3 8: (2 số)
  26,39
  Mức 3 9: (3 số)
  48,81,85
  Mức 4 0: (5 số)
  45,47,77,87,91
  Mức 4 1: (3 số)
  27,37,54
  Mức 4 2: (1 số)
  59
  Mức 4 3: (2 số)
  90,99
  Mức 4 4: (1 số)
  88
  Mức 4 6: (1 số)
  95
  Mức 4 7: (1 số)
  93
  Mức 4 8: (3 số)
  63,74,94
  Mức 5 0: (3 số)
  84,89,98
  Mức 5 4: (1 số)
  64
  Mức 5 6: (1 số)
  82
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 0: (1 số)
  33
  Mức 1: (3 số)
  09,41,46
  Mức 2: (5 số)
  24,28,42,50,69
  Mức 3: ( 1 0 số)
  07,19,35,38,44,49,53,57,61,76
  Mức 4: ( 1 1 số)
  00,10,14,22,29,43,47,55,59,75,80
  Mức 5: (7 số)
  11,26,45,58,66,71,79
  Mức 6: ( 1 6 số)
  05,06,08,31,32,39,40,51,56,60,62,68,70,73,78,81
  Mức 7: ( 1 4 số)
  01,02,04,13,17,23,25,27,34,37,48,65,67,72
  Mức 8: ( 1 1 số)
  16,21,30,36,52,54,64,77,83,87,92
  Mức 9: (3 số)
  03,85,97
  Mức 1 0: (6 số)
  12,15,18,20,63,96
  Mức 1 1: (3 số)
  74,86,91
  Mức 1 3: (5 số)
  88,89,90,94,98
  Mức 1 4: (3 số)
  93,95,99
  Mức 1 5: (2 số)
  82,84
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 1 số)
  09,24,29,33,41,42,44,46,50,69,76
  Mức 1: ( 2 9 số)
  00,07,10,11,14,19,22,26,28,32,34,35,38,39,43,47,49,53,55,57,59,61,63,64,73,75,78,79,80
  Mức 2: ( 2 6 số)
  02,06,08,13,23,27,30,31,37,40,45,48,51,56,58,60,62,65,66,68,71,81,83,85,87,92
  Mức 3: ( 1 8 số)
  01,03,04,05,16,17,21,25,36,52,54,67,70,72,74,77,91,97
  Mức 4: ( 1 1 số)
  12,15,18,20,86,88,89,90,93,94,99
  Mức 5: (4 số)
  82,84,96,98
  Mức 6: (1 số)
  95
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 1 (2 số)
  00,06
  Mức: 1 3 (7 số)
  07,09,10,11,22,33,44
  Mức: 1 4 (6 số)
  01,02,20,24,42,66
  Mức: 1 5 (7 số)
  03,04,08,13,41,71,85
  Mức: 1 6 (2 0 số)
  05,12,15,19,21,23,25,26,40,49,61,72,76,77,80,86,92,94,97,99
  Mức: 1 7 (1 5 số)
  18,28,29,35,52,55,65,70,73,79,83,88,91,93,98
  Mức: 1 8 (1 6 số)
  14,16,30,32,50,51,58,63,68,75,78,84,89,90,95,96
  Mức: 1 9 (1 3 số)
  17,27,31,34,39,43,46,48,57,62,67,69,74
  Mức: 2 0 (9 số)
  37,38,45,53,59,60,64,81,87
  Mức: 2 1 (4 số)
  36,47,54,56
  Mức: 2 2 (1 số)
  82
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 2 5: (1 số)
  42
  Mức 2 8: (1 số)
  20
  Mức 2 9: (1 số)
  24
  Mức 3 0: (2 số)
  00,02
  Mức 3 1: (1 số)
  07
  Mức 3 2: (1 số)
  21
  Mức 3 3: (1 số)
  11
  Mức 3 4: (1 số)
  22
  Mức 3 5: (1 số)
  12
  Mức 3 6: (2 số)
  06,09
  Mức 3 8: (2 số)
  26,33
  Mức 3 9: (2 số)
  23,66
  Mức 4 2: (4 số)
  05,16,28,29
  Mức 4 3: (1 số)
  61
  Mức 4 6: (4 số)
  13,49,50,55
  Mức 4 7: (5 số)
  18,19,25,27,46
  Mức 4 8: (3 số)
  10,43,70
  Mức 4 9: (6 số)
  08,14,41,44,45,92
  Mức 5 1: (6 số)
  01,17,32,57,72,73
  Mức 5 2: (2 số)
  35,71
  Mức 5 3: (3 số)
  31,47,99
  Mức 5 4: (5 số)
  34,56,62,69,79
  Mức 5 5: (2 số)
  75,85
  Mức 5 6: (3 số)
  36,38,54
  Mức 5 7: (4 số)
  03,04,52,65
  Mức 5 8: (7 số)
  40,48,53,60,63,94,97
  Mức 5 9: (1 số)
  15
  Mức 6 0: (4 số)
  37,58,64,76
  Mức 6 1: (4 số)
  30,67,78,86
  Mức 6 2: (1 số)
  91
  Mức 6 3: (3 số)
  59,68,83
  Mức 6 4: (2 số)
  77,90
  Mức 6 5: (2 số)
  80,81
  Mức 6 8: (1 số)
  74
  Mức 6 9: (3 số)
  39,51,96
  Mức 7 1: (1 số)
  87
  Mức 7 2: (1 số)
  88
  Mức 7 3: (1 số)
  95
  Mức 7 4: (1 số)
  82
  Mức 7 5: (1 số)
  84
  Mức 7 6: (1 số)
  98
  Mức 7 8: (1 số)
  89
  Mức 8 2: (1 số)
  93


  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,08,10,13,14,15,16,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,08,10,14,15,17,18,19,25,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,08,14,15,17,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,15,30,31,34,35,36,37,38,39,40,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,04,15,30,36,37,38,39,40,48,51,52,53,54,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  15,30,37,39,40,48,51,52,53,58,59,60,63,64,65,67,68,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  2x
  30,37,39,51,58,59,64,67,68,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  1x
  39,51,68,74,77,80,81,82,83,84,87,88,89,90,93,95,96,98
  0x
  82,84,87,88,89,93,95,98
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 7: (1 số)
  07
  Mức 5 1: (1 số)
  09
  Mức 5 3: (1 số)
  02
  Mức 5 5: (1 số)
  06
  Mức 5 7: (1 số)
  00
  Mức 5 9: (1 số)
  42
  Mức 6 0: (2 số)
  20,24
  Mức 6 2: (2 số)
  61,71
  Mức 6 3: (1 số)
  79
  Mức 6 4: (1 số)
  70
  Mức 6 5: (2 số)
  26,28
  Mức 6 6: (2 số)
  22,72
  Mức 6 7: (1 số)
  33
  Mức 7 0: (2 số)
  05,97
  Mức 7 1: (3 số)
  21,49,75
  Mức 7 2: (3 số)
  11,16,73
  Mức 7 3: (5 số)
  10,29,50,62,85
  Mức 7 4: (3 số)
  12,25,52
  Mức 7 5: (1 số)
  92
  Mức 7 6: (4 số)
  08,45,47,66
  Mức 7 7: (3 số)
  13,41,57
  Mức 7 8: (4 số)
  01,18,27,55
  Mức 7 9: (5 số)
  19,43,44,76,80
  Mức 8 0: (5 số)
  03,14,35,53,78
  Mức 8 1: (4 số)
  17,46,58,99
  Mức 8 2: (2 số)
  54,60
  Mức 8 3: (1 số)
  23
  Mức 8 4: (6 số)
  34,69,74,86,91,94
  Mức 8 5: (1 số)
  04
  Mức 8 6: (4 số)
  40,56,67,83
  Mức 8 7: (2 số)
  37,65
  Mức 8 8: (3 số)
  31,32,90
  Mức 8 9: (2 số)
  15,36
  Mức 9 0: (2 số)
  30,63
  Mức 9 1: (3 số)
  48,59,68
  Mức 9 2: (2 số)
  38,81
  Mức 9 3: (1 số)
  87
  Mức 9 5: (3 số)
  51,77,95
  Mức 9 6: (1 số)
  96
  Mức 9 7: (2 số)
  39,64
  Mức 9 8: (2 số)
  82,89
  Mức 9 9: (1 số)
  98
  Mức 1 0 1: (1 số)
  88
  Mức 1 0 4: (1 số)
  84
  Mức 1 0 5: (1 số)
  93


  9x
  01,03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,25,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,03,04,08,13,14,15,17,18,19,23,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  03,04,14,15,17,18,19,23,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,46,48,51,53,54,55,56,58,59,60,63,64,65,67,68,69,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  04,15,17,23,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,46,48,51,53,54,56,58,59,60,63,64,65,67,68,69,74,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  04,15,30,31,32,34,36,37,38,39,40,48,51,56,59,63,64,65,67,68,69,74,77,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  2x
  15,30,31,32,36,37,38,39,48,51,59,63,64,65,68,77,81,82,83,84,87,88,89,90,93,95,96,98
  1x
  38,39,48,51,59,64,68,77,81,82,84,87,88,89,93,95,96,98
  0x
  39,64,82,84,88,89,93,98
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,908
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 9 2: (1 số)
  00
  Mức 9 6: (1 số)
  33
  Mức 1 0 1: (1 số)
  09
  Mức 1 0 2: (1 số)
  06
  Mức 1 0 4: (2 số)
  10,22
  Mức 1 0 6: (1 số)
  24
  Mức 1 0 7: (1 số)
  07
  Mức 1 0 9: (1 số)
  11
  Mức 1 1 1: (1 số)
  05
  Mức 1 1 2: (1 số)
  41
  Mức 1 1 3: (1 số)
  02
  Mức 1 1 5: (2 số)
  01,08
  Mức 1 1 6: (4 số)
  14,20,28,61
  Mức 1 1 7: (4 số)
  19,29,50,55
  Mức 1 1 9: (1 số)
  42
  Mức 1 2 0: (2 số)
  49,71
  Mức 1 2 1: (2 số)
  04,66
  Mức 1 2 2: (1 số)
  03
  Mức 1 2 4: (1 số)
  12
  Mức 1 2 5: (4 số)
  13,44,76,80
  Mức 1 2 6: (1 số)
  65
  Mức 1 2 7: (3 số)
  23,35,40
  Mức 1 2 8: (1 số)
  92
  Mức 1 2 9: (2 số)
  43,85
  Mức 1 3 0: (2 số)
  51,57
  Mức 1 3 1: (5 số)
  15,18,21,25,79
  Mức 1 3 2: (2 số)
  75,97
  Mức 1 3 3: (3 số)
  26,30,70
  Mức 1 3 4: (1 số)
  69
  Mức 1 3 5: (3 số)
  46,52,73
  Mức 1 3 6: (2 số)
  58,72
  Mức 1 3 7: (4 số)
  16,31,86,91
  Mức 1 3 8: (4 số)
  17,32,78,83
  Mức 1 3 9: (2 số)
  56,77
  Mức 1 4 0: (4 số)
  34,53,60,99
  Mức 1 4 1: (1 số)
  39
  Mức 1 4 2: (2 số)
  38,68
  Mức 1 4 4: (1 số)
  96
  Mức 1 4 5: (2 số)
  48,67
  Mức 1 4 6: (3 số)
  47,62,81
  Mức 1 4 7: (1 số)
  90
  Mức 1 4 8: (4 số)
  27,45,88,94
  Mức 1 4 9: (1 số)
  37
  Mức 1 5 0: (1 số)
  87
  Mức 1 5 2: (4 số)
  74,89,95,98
  Mức 1 5 3: (1 số)
  36
  Mức 1 5 4: (3 số)
  54,59,63
  Mức 1 5 5: (1 số)
  93
  Mức 1 5 6: (1 số)
  84
  Mức 1 6 5: (1 số)
  64
  Mức 1 6 9: (1 số)
  82

  9x
  01,02,03,04,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,12,13,15,16,17,18,21,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  15,16,17,18,21,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  15,16,17,18,21,25,26,27,30,31,32,34,36,37,38,39,45,46,47,48,52,53,54,56,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  16,17,27,31,32,34,36,37,38,39,45,46,47,48,52,53,54,56,58,59,60,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  17,27,32,34,36,37,38,39,45,47,48,53,54,56,59,60,62,63,64,67,68,74,77,78,81,82,83,84,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99
  2x
  27,36,37,38,39,45,47,48,54,59,62,63,64,67,68,74,81,82,84,87,88,89,90,93,94,95,96,98
  1x
  27,36,37,45,54,59,63,64,74,82,84,87,88,89,93,94,95,98
  0x
  36,54,59,63,64,82,84,93
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net