DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/22.

Lượt xem: 109,637

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 4: (1 số)
  00
  Mức 5 3: (1 số)
  08
  Mức 5 5: (2 số)
  04,07
  Mức 5 7: (2 số)
  05,37
  Mức 6 0: (1 số)
  22
  Mức 6 4: (3 số)
  02,66,87
  Mức 6 5: (4 số)
  11,16,25,57
  Mức 6 6: (4 số)
  03,17,23,77
  Mức 6 7: (1 số)
  62
  Mức 6 8: (2 số)
  01,75
  Mức 6 9: (2 số)
  50,81
  Mức 7 0: (3 số)
  20,55,61
  Mức 7 1: (2 số)
  09,65
  Mức 7 2: (4 số)
  06,33,38,76
  Mức 7 3: (2 số)
  14,80
  Mức 7 4: (1 số)
  24
  Mức 7 5: (4 số)
  21,41,70,72
  Mức 7 6: (6 số)
  10,44,71,83,97,99
  Mức 7 7: (7 số)
  15,32,35,42,51,52,73
  Mức 7 8: (3 số)
  18,27,78
  Mức 7 9: (2 số)
  26,91
  Mức 8 0: (2 số)
  67,88
  Mức 8 2: (1 số)
  30
  Mức 8 3: (2 số)
  12,90
  Mức 8 4: (1 số)
  46
  Mức 8 5: (1 số)
  56
  Mức 8 6: (3 số)
  31,94,96
  Mức 8 8: (2 số)
  28,84
  Mức 8 9: (5 số)
  19,54,64,79,85
  Mức 9 0: (6 số)
  13,49,60,63,82,95
  Mức 9 1: (2 số)
  53,92
  Mức 9 2: (1 số)
  89
  Mức 9 3: (2 số)
  45,48
  Mức 9 5: (2 số)
  43,86
  Mức 9 6: (3 số)
  34,69,98
  Mức 9 7: (1 số)
  39
  Mức 9 8: (1 số)
  93
  Mức 1 0 0: (1 số)
  58
  Mức 1 0 1: (2 số)
  40,47
  Mức 1 0 2: (1 số)
  36
  Mức 1 0 3: (2 số)
  29,74
  Mức 1 0 5: (1 số)
  59
  Mức 1 0 7: (1 số)
  68  9x
  01,02,03,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,06,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  10,12,13,14,15,18,19,21,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,15,18,19,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,63,64,67,68,69,73,74,78,79,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,13,18,19,26,27,28,29,30,31,34,36,39,40,43,45,46,47,48,49,53,54,56,58,59,60,63,64,67,68,69,74,78,79,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  3x
  13,19,28,29,31,34,36,39,40,43,45,46,47,48,49,53,54,56,58,59,60,63,64,68,69,74,79,82,84,85,86,89,92,93,94,95,96,98
  2x
  13,29,34,36,39,40,43,45,47,48,49,53,58,59,60,63,68,69,74,79,82,85,86,89,92,93,95,98
  1x
  29,34,36,39,40,43,45,47,48,58,59,68,69,74,86,89,93,98
  0x
  29,36,40,47,58,59,68,74
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 8 0: (1 số)
  00
  Mức 9 7: (2 số)
  11,22
  Mức 9 9: (2 số)
  02,66
  Mức 1 0 0: (1 số)
  20
  Mức 1 0 4: (1 số)
  08
  Mức 1 0 8: (2 số)
  07,57
  Mức 1 1 0: (1 số)
  05
  Mức 1 1 1: (2 số)
  04,77
  Mức 1 1 3: (2 số)
  03,44
  Mức 1 1 4: (1 số)
  50
  Mức 1 1 5: (1 số)
  81
  Mức 1 1 6: (5 số)
  14,21,37,87,99
  Mức 1 1 7: (1 số)
  75
  Mức 1 1 8: (1 số)
  25
  Mức 1 1 9: (1 số)
  38
  Mức 1 2 0: (1 số)
  10
  Mức 1 2 1: (5 số)
  01,16,23,70,72
  Mức 1 2 2: (2 số)
  41,61
  Mức 1 2 3: (2 số)
  30,80
  Mức 1 2 4: (3 số)
  06,31,76
  Mức 1 2 5: (1 số)
  88
  Mức 1 2 6: (1 số)
  32
  Mức 1 2 7: (1 số)
  52
  Mức 1 2 8: (2 số)
  27,51
  Mức 1 2 9: (5 số)
  12,15,33,71,89
  Mức 1 3 0: (3 số)
  17,55,83
  Mức 1 3 1: (2 số)
  46,78
  Mức 1 3 4: (2 số)
  26,42
  Mức 1 3 5: (1 số)
  90
  Mức 1 3 6: (4 số)
  48,60,62,97
  Mức 1 3 7: (4 số)
  19,28,35,73
  Mức 1 3 8: (3 số)
  09,18,65
  Mức 1 3 9: (3 số)
  56,69,84
  Mức 1 4 1: (1 số)
  13
  Mức 1 4 2: (1 số)
  49
  Mức 1 4 3: (2 số)
  24,96
  Mức 1 4 4: (3 số)
  53,82,91
  Mức 1 4 5: (2 số)
  45,92
  Mức 1 4 6: (3 số)
  64,67,79
  Mức 1 4 7: (1 số)
  39
  Mức 1 5 1: (1 số)
  93
  Mức 1 5 2: (4 số)
  40,85,94,98
  Mức 1 5 3: (2 số)
  54,86
  Mức 1 5 7: (1 số)
  43
  Mức 1 6 1: (4 số)
  29,34,63,95
  Mức 1 6 2: (1 số)
  58
  Mức 1 6 4: (2 số)
  68,74
  Mức 1 6 9: (1 số)
  47
  Mức 1 7 2: (1 số)
  36
  Mức 1 8 0: (1 số)
  59


  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,09,10,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  06,09,12,13,15,17,18,19,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  09,12,13,15,17,18,19,24,26,28,29,33,34,35,36,39,40,42,43,45,46,47,48,49,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,78,79,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  09,13,18,19,24,26,28,29,34,35,36,39,40,42,43,45,47,48,49,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,73,74,79,82,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  09,13,18,24,29,34,36,39,40,43,45,47,49,53,54,56,58,59,63,64,65,67,68,69,73,74,79,82,84,85,86,91,92,93,94,95,96,98
  2x
  29,34,36,39,40,43,45,47,53,54,58,59,63,64,67,68,74,79,82,85,86,91,92,93,94,95,96,98
  1x
  29,34,36,40,43,47,54,58,59,63,68,74,85,86,93,94,95,98
  0x
  36,47,58,59,63,68,74,95
   
 3. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn TH Tháng 11
  01/11: 5x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 0x
  05/11: 0x
  06/11: 2x
  07/11: 4x
  08/11: 1x
  09/11: 8x
  10/11: 9x
  11/11: 4x
  12/11: 3x
  13/11: 5x
  14/11: 3x
  15/11: 2x
  16/11: 7x
  17/11: 4x
  18/11: 7x
  19/11: 5x
  20/11: 7x
  21/11: 2x
  22/11: 1x
  23/11: 0x
  24/11: 4x
  25/11: 9x ;a5;a5;a5
  26/11: 6x
  27/11: 8x
  28/11: 5x
  29/11:
  9x
  00,02,03,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,06,08,10,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,08,10,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,57,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,08,10,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,57,59,60,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,95,96,98
  5x
  00,02,03,04,06,08,10,12,15,16,17,18,19,21,22,25,26,28,29,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,57,59,60,62,63,64,66,67,70,72,73,74,80,81,82,85,86,88,89,90,95,96,98
  4x
  00,02,08,15,16,18,19,21,22,25,26,28,29,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,47,49,50,52,57,59,60,62,64,66,70,72,73,74,80,81,82,85,86,88,89,90,95,96,98
  3x
  00,02,08,15,21,22,25,26,28,29,35,36,37,43,44,45,47,50,52,57,59,60,62,66,70,72,73,74,80,81,82,85,86,88,89,90,95,98
  2x
  21,22,29,35,36,37,43,44,45,50,52,60,62,66,70,72,73,74,80,81,82,85,86,88,89,90,95,98
  1x
  43,44,45,50,52,60,70,72,73,74,80,82,85,88,89,90,95,98
  0x
  80,82,85,88,89,90,95,98
   
  mr8386, Tuan_M7510, Tuthu210910 thành viên khác Thích điều này.
 4. namtrungbac

  namtrungbac Lính mới

  Tham gia:
  9/7/22
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  2,164
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép em xin post dàn tổng hợp ở đây
  Mục tiêu là 7x cứng
  Ngày 1: 9x8x7x6x
  Ngày 2: 9x
  Ngày 3: 9x8x7x
  Ngày 4: 9x8x7x6x
  Ngày 5: 9x8x7x6x
  Ngày 6: 9x8x7x6x
  Ngày 7: Nghỉ
  Ngày 8: 9x8x7x
  Ngày 9: 9x8x7x6x
  Ngày 10: 9x8x7x6x
  Ngày 11: 9x8x7x6x
  Ngày 12: Nghỉ
  Ngày 13: 9x8x7x6x
  Ngày 14: 9x8x7x6x
  Ngày 15: 9x8x7x6x
  Ngày 16: 9x8x7x6x
  Ngày 17: 9x8x7x6x
  Ngày 18: 9x8x7x6x
  Ngày 19: 9x8x7x6x
  Ngày 20: 9x8x
  Ngày 21: 9x8x7x6x
  Ngày 22: Nghỉ
  Ngày 23: 9x8x7x6x
  Ngày 24: 9x8x7x6x
  Ngày 25: 9x8x7x6x
  Ngày 26: xịt
  Ngày 27: 9x8x7x6x
  Ngày 28: 9x8x7x6x
  ngày 29: ?
  Cuối năm trước khi đánh ae hãy thêm các con sau vào dàn :
  00,05,08,10,13,50,80

  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,66,71,72,74,75,77,78,81,82,84,85,87,88,92,94,95,99
  5x
  00,02,04,05,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,64,66,71,72,74,75,77,78,82,84,85,87,88,95,99
  4x
  02,04,05,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,27,28,31,32,34,35,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,71,74,75,77,78,82,84,85,87,88,95
  3x
  02,04,11,12,14,17,20,21,22,23,24,25,28,32,34,40,41,42,43,44,45,47,48,51,52,54,55,57,58,74,75,77,78,82,84,85,87,88,95
  2x
  04,11,12,14,21,22,24,25,28,34,40,41,42,43,44,45,47,48,52,54,55,57,74,75,77,78,84,87,88
  1x
  11,14,22,24,25,40,41,42,44,45,47,48,52,54,55,57,74,77,84
  0x
  11,14,22,41,44,48,55,77,84
   
  mr8386, kokono2022, td9a8 thành viên khác Thích điều này.
 5. Huymc123

  Huymc123 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,622
  Được thích:
  39,193
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  Thống kê mức 6x - Quedau

  16/11-78-98765x
  17/11-76-9876543x
  18/11-92-9876543x
  19/11-34-9876543x
  20/11-70-987654x
  21/11-91-9876543x
  22/11-29-9876553x
  23/11-79-98765432x
  24/11-96-98765432x
  25/11-19-9x - Cu ảo nên ae loại hết đây mà.
  26/11-96-9876543x
  27/11-57-987654x
  28/11-07-98765x
  29/11-??

  9x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,08,09,12,13,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,08,09,12,13,17,18,19,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  09,12,13,18,19,24,26,27,28,29,32,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  09,12,13,18,19,24,26,28,29,32,34,35,36,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,73,74,76,78,79,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  12,13,28,29,32,34,35,36,39,40,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,73,74,76,78,79,82,84,85,86,92,93,94,95,96,98
  3x
  28,29,32,34,35,36,39,40,43,45,47,48,49,53,54,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,73,74,78,79,82,84,85,86,93,94,95,96,98
  2x
  29,34,36,39,40,43,47,49,53,54,58,59,60,62,63,64,67,68,69,73,74,82,84,86,93,95,96,98
  1x
  34,36,43,47,53,54,58,59,63,64,67,68,73,74,82,86,95,98
  0x
  36,47,58,59,63,64,68,95
   
  mr8386, kokono2022, Tuan_M75109 thành viên khác Thích điều này.
 6. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,552
  Được thích:
  22,171
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,47,48,49,50,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,07,08,10,13,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,47,48,49,50,57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,06,07,08,17,18,27,28,30,36,37,38,39,40,47,48,49,50,57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,06,07,08,17,18,27,28,30,37,38,39,48,58,60,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  03,06,07,08,17,18,27,28,30,37,38,39,48,58,60,68,69,70,71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,97,98,99
  2x
  08,18,28,48,58,60,68,69,70,71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,97,98
  1x
  08,18,28,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,97,98
  0x
  08,18,28,80,81,82,89,98
   
  mr8386, kokono2022, quedau19815 thành viên khác Thích điều này.
 7. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 30/11
  9x
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  6x
  03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,36,37,40,41,44,46,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,94,95,96,98,99
  5x
  03,04,05,08,09,12,13,14,15,18,21,22,25,27,28,29,30,31,36,37,40,41,48,49,50,51,52,56,57,58,59,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,94,95,96,99
  4x
  03,04,05,09,12,13,14,18,21,27,28,30,31,36,40,41,49,50,51,52,56,58,59,62,63,65,67,68,69,70,71,72,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,94,95,96
  3x
  03,04,05,09,12,13,18,21,27,28,30,31,36,40,41,49,50,56,58,59,67,68,69,70,72,76,77,78,80,81,85,86,87,90,91,94,95,96
  2x
  03,04,05,09,12,13,18,21,30,31,40,50,58,59,67,68,69,72,76,78,80,81,85,86,87,90,95,96
  1x
  03,13,18,30,31,40,50,59,67,68,72,76,78,80,86,90,95,96
  0x
  03,13,50,76,86,90,95,96
   
  mr8386, kokono2022, quedau19816 thành viên khác Thích điều này.
 8. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  29,124
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 23-11 : 3x = 7d
  Ngày 24-11 : 0x = 10d
  Ngày 25-11 : 0x = 10d
  Ngày 26-11 : 5x = 5d
  Ngày 27-11 : 5x = 5d
  Ngày 28-11 : 0x = 10d
  Ngày 29-11 : 7x = 3d
  Ngày 30-11 :
  (9 6 sô)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 sô )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,98
  (7 9 sô)
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,98
  (6 9 sô)
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,14,15,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,98
  (5 9 sô)
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,14,15,18,20,21,23,24,30,31,32,35,36,37,38,39,45,50,52,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,98
  (4 9 sô)
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,14,15,18,20,21,23,24,30,31,32,35,36,37,38,39,45,50,54,55,56,57,63,64,65,72,73,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,98
  (3 9 sô)
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,12,30,31,32,36,37,38,45,50,54,55,56,57,63,64,65,72,73,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,98
  (2 9 sô)
  00,01,02,03,05,08,09,10,30,31,32,38,50,55,56,57,65,72,73,82,83,84,85,91,93,94,95,96,98
  (1 9 sô)
  00,01,02,03,05,08,09,10,30,31,32,38,56,82,83,84,85,93,95
  (0 9 sô)
  00,01,05,09,10,82,83,85,93
   
  mr8386, kokono2022, quedau19814 thành viên khác Thích điều này.
 9. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lính mới

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  280
  Được thích:
  1,754
  Điểm thành tích:
  93
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,07,08,11,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98
  6x
  00,02,03,07,13,14,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,58,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,13,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,58,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,96,97,98
  4x
  03,13,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,48,52,53,58,63,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,96,97,98
  3x
  03,13,23,24,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,47,48,53,58,63,72,73,74,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,93
  2x
  23,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,47,48,53,63,72,73,74,78,82,83,84,87,93
  1x
  23,32,33,34,37,38,42,43,47,72,73,74,78,82,83,84,87,93
  0x
  23,32,37,38,43,73,83,93
   
  mr8386, kokono2022, quedau19815 thành viên khác Thích điều này.
 10. Cường Củ Chi

  Cường Củ Chi Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  27/4/18
  Bài viết:
  379
  Được thích:
  5,922
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 30/11
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,32,35,36,37,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,06,07,08,09,11,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,32,35,36,37,39,40,41,43,47,48,49,50,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,85,86,87,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  01,04,06,07,08,09,11,13,14,17,19,20,24,25,27,29,32,35,37,39,41,43,47,48,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,85,86,87,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  01,04,06,07,08,09,13,14,17,20,24,27,29,35,37,41,47,48,54,56,59,60,61,62,63,64,65,68,70,73,74,75,77,78,79,80,82,84,85,86,87,91,92,93,96,97,98,99
  3x
  01,04,06,07,08,09,13,14,17,20,24,27,29,35,37,41,47,48,54,56,59,64,68,70,73,74,78,79,80,85,86,91,92,93,96,97,98,99
  2x
  04,06,07,09,14,17,29,37,41,47,48,54,56,59,64,68,70,73,74,78,79,80,85,86,92,93,96,98
  1x
  09,14,17,29,48,54,56,59,64,68,70,78,79,80,85,93,96,98
  0x
  14,17,29,54,59,68,80,85
   
 11. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  1,832
  Được thích:
  10,561
  Điểm thành tích:
  113
  30/11
  9x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,63,65,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,57,59,61,63,65,68,69,70,74,76,78,79,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  ,01,02,03,04,05,07,10,11,13,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,38,39,40,42,45,46,47,48,49,51,52,54,55,59,61,65,68,69,70,74,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  ,01,02,03,04,05,07,11,13,16,18,19,21,25,32,34,35,36,38,39,40,42,45,46,47,48,49,51,52,59,61,65,68,69,70,74,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  ,02,03,04,07,11,16,18,19,25,32,34,36,38,39,40,42,45,46,47,48,49,59,61,69,70,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  ,02,04,16,18,19,25,32,34,36,38,40,42,45,46,59,69,70,83,84,86,87,92,93,94,95,96,97,98
  1x
  ,02,04,16,18,19,32,45,59,69,70,86,87,92,93,94,95,96,97
  0x
  ,02,16,32,59,86,87,96,97
   
  mr8386, kokono2022, quedau19814 thành viên khác Thích điều này.
 12. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,938
  Được thích:
  66,535
  Điểm thành tích:
  113
  21/11: 9x
  22/11: 5x
  23/11: 0x
  24/11: 6x
  25/11: 5x
  26/11: 9x
  27/11: 1x
  28/11: 0x
  29/11: 2x
  30/11:
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,05,06,07,08,09,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,06,07,08,09,12,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,86,87,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,07,09,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,28,29,32,35,36,37,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,86,87,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  02,06,07,09,16,17,19,20,22,23,25,26,27,28,32,36,37,45,46,47,49,52,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,86,87,89,90,91,94,96,97,98
  4x
  06,07,09,16,17,19,26,27,36,37,45,46,47,49,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,87,89,90,91,94,96,97,98
  3x
  07,09,16,17,19,27,36,37,45,46,47,49,54,57,61,63,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,89,90,91,94,97,98
  2x
  07,09,16,17,19,36,45,46,49,54,61,63,64,67,70,71,76,89,90,91,94,98
  1x
  07,16,17,36,46,61,63,64,67,70,71,76
  0x
  16,17,36,61,63,67,71,76
   
  mr8386, kokono2022, quedau19815 thành viên khác Thích điều này.
 13. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  740
  Được thích:
  9,531
  Điểm thành tích:
  93
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,28,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,17,18,19,20,28,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,17,18,19,20,29,30,31,34,35,39,40,41,43,45,49,50,53,54,55,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,17,18,19,20,29,30,31,34,35,39,40,41,43,45,49,50,53,54,55,57,58,59,60,69,70,71,75,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,03,05,06,07,09,10,13,14,17,18,19,20,29,30,31,34,35,39,40,41,43,45,49,50,53,54,55,57,58,59,60,69,70,71,75,79,81,85,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  01,03,05,06,07,10,14,19,30,39,41,43,45,49,50,53,54,55,57,58,59,60,69,70,71,75,79,81,85,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  2x
  01,03,05,06,07,10,14,19,30,39,41,45,50,54,59,60,69,70,79,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  1x
  14,19,30,39,41,45,50,54,59,60,69,70,79,91,93,95,96,97
  0x
  69,70,79,91,93,95,96,97
   
  mr8386, kokono2022, quedau19814 thành viên khác Thích điều này.
 14. thichoc

  thichoc Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  639
  Được thích:
  3,359
  Điểm thành tích:
  93
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,66,67,68,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,23,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,52,53,54,57,58,59,61,62,67,68,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  5x
  02,04,05,08,12,13,14,16,20,21,23,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,52,53,54,57,58,59,61,62,67,68,73,74,75,77,79,80,82,83,86,88,89,91,92,93,95,98,99
  4x
  02,04,05,08,12,13,14,16,23,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,47,49,50,52,53,57,58,59,61,62,73,74,75,77,79,80,82,83,86,88,93,95,99
  3x
  02,08,12,13,14,16,25,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,47,49,52,53,57,59,73,74,75,77,79,80,82,83,88,93,95,99
  2x
  08,25,28,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,47,49,52,53,57,73,74,75,77,79,83,88,93,99
  1x
  25,33,34,36,38,39,43,44,47,49,52,53,74,77,79,88,93,99
  0x
  36,39,43,44,74,79,88,93
   
  mr8386, quedau1981, Tuan_M75103 thành viên khác Thích điều này.
 15. phieu_luu

  phieu_luu Lính mới

  Tham gia:
  8/8/21
  Bài viết:
  312
  Được thích:
  2,951
  Điểm thành tích:
  93
  30/11:
  9x
  02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,08,09,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  46,47,48,49,50,51,53,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  92,93,94,95,96,97,98,99
   
  mr8386, kokono2022, quedau19814 thành viên khác Thích điều này.
 16. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  315
  Được thích:
  1,585
  Điểm thành tích:
  93
  1/11: tạch
  2/11: 7x
  3/11: 7x
  4/11:9x
  5/11: 6x
  6/11: 2x
  7/11: 7x
  8/11: 3x
  9/11:1x
  10/11: 3x
  11/11 7x
  12/11 9x
  13/11 6x
  14/11 0x
  15/11 0x
  16/11 5x
  17/11 5x
  18/11 1x
  19/11 6x
  20/11 5x
  21/11 7x
  22/11 5x
  23/11 0x
  24/11 8x
  25/11 2x
  26/11 1x
  27/11 7x
  28/11 3x
  29/11 9x
  30/11

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,39,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,89,90,92,93,95,96,98,99
  6x
  00,01,03,05,06,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,39,40,43,44,45,46,47,48,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,74,76,77,78,80,81,84,85,89,90,92,93,95,98,99
  5x
  00,03,05,06,09,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,39,40,43,44,47,48,50,54,55,56,57,58,60,61,63,64,66,67,69,70,74,76,77,78,80,81,84,85,89,90,92,93,98
  4x
  00,03,05,06,14,15,16,17,19,20,21,24,26,27,29,31,32,33,34,39,43,44,47,48,50,54,55,56,57,58,60,61,64,66,67,69,70,74,77,78,80,81,84,89,90,92,93,98
  3x
  00,03,05,06,14,15,16,17,19,20,21,24,27,29,31,33,34,43,44,47,55,56,57,60,61,64,66,67,70,74,77,78,84,89,90,92,93,98
  2x
  00,03,05,14,15,16,17,19,24,27,29,31,33,43,56,60,61,64,66,67,74,77,84,89,90,92,93,98
  1x
  00,03,14,19,33,43,56,60,61,64,67,74,84,89,90,92,93,98
  0x
  00,19,43,60,61,67,74,92
   
  mr8386, kokono2022, quedau19813 thành viên khác Thích điều này.
 17. Pele6789

  Pele6789 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,751
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01-11-2022: 8x
  Ngày 02-11-2022: 3x
  Ngày 03-11-2022: 1x
  Ngày 04-11-2022: 0x
  Ngày 05-11-2022: 5x
  Ngày 06-11-2022: 4x
  Ngày 07-11-2022: 0x
  Ngày 08-11-2022: 8x
  Ngày 09-11-2022: 6x
  Ngày 10-11-2022: 3x
  Ngày 11-11-2022: 0x
  Ngày 12-11-2022: 4x
  Ngày 13-11-2022: 3x
  Ngày 14-11-2022: 1x
  Ngày 15-11-2022: 0x
  Ngày 16-11-2022: 4x
  Ngày 17-11-2022: 6x
  Ngày 18-11-2022: 3x
  Ngày 19-11-2022: 8x
  Ngày 20-11-2022: 7x
  Ngày 21-11-2022: 8x
  Ngày 22-11-2022: 4x
  Ngày 23-11-2022: 9x
  Ngày 24-11-2022: 3x
  Ngày 25-11-2022: 7x
  Ngày 26-11-2022: 6x
  Ngày 27-11-2022: 5x
  Ngày 28-11-2022: 5x
  Ngày 29-11-2022: 7x
  Ngày 30-11-2022:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,72,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,48,51,57,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,72,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,48,51,59,60,64,65,66,68,71,72,76,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  05,06,07,08,10,11,14,17,22,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,46,48,51,59,60,64,65,68,71,72,76,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,94,95,96
  3x
  06,07,08,11,14,17,22,24,25,27,29,31,32,34,36,37,38,39,43,46,48,51,59,60,64,65,71,72,76,80,82,83,84,85,87,88,89,92
  2x
  06,07,08,11,14,17,24,25,29,32,34,39,43,46,48,51,59,64,71,72,76,83,84,85,87,88,89,92
  1x
  07,11,29,32,34,39,46,48,51,59,64,71,76,84,85,87,89,92
  0x
  07,29,34,51,59,71,76,84
   
  mr8386, kokono2022, quedau19814 thành viên khác Thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 19. X2X3X4

  X2X3X4 Tổ cơ động - phản ứng nhanh Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  982
  Được thích:
  6,963
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  12,13,14,15,18,21,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,15,18,21,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,37,39,41,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,72,73,74,75,76,78,79,81,84,85,86,87,89,92,93,94,95,97,98
  4x
  12,13,14,18,21,23,27,31,32,34,35,36,39,41,43,45,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,65,67,68,72,73,74,75,76,78,79,81,84,85,86,87,89,92,93,94,95,97,98
  3x
  13,14,21,23,27,31,32,34,35,36,39,41,43,45,47,48,49,53,54,58,59,63,67,72,74,76,78,79,81,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  2x
  13,14,23,27,31,32,34,36,39,41,43,45,49,54,59,63,72,78,79,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  1x
  13,23,31,32,39,45,49,54,59,63,72,78,79,87,93,94,95,97
  0x
  13,23,31,32,39,49,93,94
   
  mr8386, kokono2022, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 20. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  450
  Được thích:
  3,613
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/11: 0x
  Ngày 02/11: 6x
  Ngày 03/11: 7x
  Ngày 04/11: 3x
  Ngày 05/11: 1x
  Ngày 06/11: 0x
  Ngày 07/11: 6x
  Ngày 08/11: 5x
  Ngày 09/11: 9x
  Ngày 10/11: 4x
  Ngày 11/11: 8x
  Ngày 12/11: 2x
  Ngày 13/11: 0x
  Ngày 14/11: 34
  Ngày 15/11: 6x
  Ngày 16/11: 8x
  Ngày 17/11: 8x
  Ngày 18/11: 7x
  Ngày 19/11: 9x
  Ngày 20/11: 6x
  Ngày 21/11: 7x
  Ngày 22/11: 3x
  Ngày 23/11: 5x
  Ngày 24/11: 7x
  Ngày 25/11: 1x
  Ngày 26/11: 5x
  Ngày 27/11: 8x
  Ngày 28/11: 4x
  Ngày 29/11: 7x
  Ngày 30/11:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,35,36,37,40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,55,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,36,37,40,41,42,44,48,50,51,52,55,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,71,73,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,36,37,40,41,42,44,48,51,52,55,58,60,62,63,64,65,66,67,71,73,77,78,79,83,85,86,88,90,91,93,94,96,99
  4x
  00,03,04,05,06,09,10,11,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,37,41,42,51,52,55,58,62,63,64,65,66,67,71,73,77,78,83,85,86,88,90,91,94,96,99
  3x
  00,03,04,05,06,09,11,17,21,22,23,25,26,28,29,30,33,34,37,41,62,63,65,66,67,71,73,77,78,83,85,86,88,90,91,94,96,99
  2x
  00,03,05,06,11,17,23,25,26,28,30,33,34,37,41,65,66,67,73,77,78,85,86,88,90,91,96,99
  1x
  03,05,11,17,23,25,26,28,33,34,65,67,77,78,86,91,96,99
  0x
  05,25,33,65,77,86,91,96
   
  mr8386, kokono2022, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net