DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/22.

Lượt xem: 124,334

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. hcuong888

  hcuong888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  29/5/17
  Bài viết:
  2,781
  Được thích:
  8,345
  Điểm thành tích:
  2,387
  Ngày 30/11:
  9 5 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40,42,43,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40,42,43,48,49,50,55,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40,42,43,48,49,50,55,60,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98
  5 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40,42,43,48,49,50,55,60,66,67,68,69,70,71,72,76,77,78,80,81,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98
  4 8 Số
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,34,37,40,42,43,49,50,55,60,66,67,69,70,72,76,77,78,80,81,87,89,92,94,96,98
  3 8 Số
  00,06,08,10,12,13,18,20,22,24,27,29,30,31,34,40,42,43,49,50,55,60,66,67,69,70,72,76,77,78,80,81,87,89,92,94,96,98
  2 8 Số
  00,06,13,18,27,29,30,31,34,40,42,43,49,50,55,60,66,67,69,70,72,76,77,78,80,81,87,96
  1 8 Số
  00,06,13,18,27,29,31,34,43,49,60,66,67,69,70,77,80,96
  8 Số
  00,06,13,18,27,29,60,66
   
  mr8386, kokono2022, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 2. BN001

  BN001 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/21
  Bài viết:
  175
  Được thích:
  1,628
  Điểm thành tích:
  1,477
  30-11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  5x
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  4x
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  3x
  48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  2x
  62,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  1x
  76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  0x
  89,90,92,93,94,95,97,98
   
  mr8386, kokono2022, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 3. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,241
  Được thích:
  9,454
  Điểm thành tích:
  712
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,07,09,10,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,06,09,10,12,14,15,17,19,21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,59,60,62,64,65,67,69,71,72,73,74,76,77,78,79,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,04,06,09,10,12,14,15,17,19,21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,37,40,41,42,44,45,46,47,49,51,54,56,59,60,62,64,65,67,69,71,72,73,74,76,77,78,79,82,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  4x
  01,04,06,09,10,12,14,15,17,19,21,22,24,26,27,29,40,41,42,44,45,46,47,49,51,54,56,59,60,62,64,65,67,69,71,72,74,76,77,79,90,91,92,94,95,96,97,99
  3x
  01,06,10,12,14,15,17,19,21,22,24,26,29,41,42,44,46,47,49,51,56,60,62,64,65,67,69,71,74,76,77,79,91,92,94,96,97,99
  2x
  01,06,10,12,14,15,17,19,21,26,41,44,46,49,51,56,60,62,64,65,67,69,71,76,91,94,96,99
  1x
  14,17,19,26,41,44,46,49,62,64,67,69,71,76,91,94,96,99
  0x
  14,41,44,46,49,64,94,99
   
  mr8386, kokono2022, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,64,65,66,69,70,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,15,16,18,20,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,64,65,66,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,02,03,05,06,08,09,10,15,18,20,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,38,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,91,92,94,95,96
  4x
  00,02,05,06,09,10,15,18,24,25,26,27,28,35,36,38,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,95,96
  3x
  00,02,05,06,10,24,26,27,28,38,41,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,87,88,96
  2x
  00,10,24,28,38,41,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,73,76,78,79,80,82,83,87,88,96
  1x
  00,24,38,41,50,51,52,53,56,57,58,60,61,73,79,80,82,88
  0x
  24,38,41,57,58,73,80,82
   
  mr8386, kokono2022, Tokyo852 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 0: (1 số)
  00
  Mức 3 1: (1 số)
  11
  Mức 3 2: (1 số)
  06
  Mức 3 6: (2 số)
  01,33
  Mức 3 7: (1 số)
  60
  Mức 3 8: (2 số)
  10,56
  Mức 3 9: (5 số)
  42,44,45,48,53
  Mức 4 0: (6 số)
  09,22,23,24,41,51
  Mức 4 1: ( 1 6 số)
  05,07,08,13,14,15,16,20,21,26,30,32,35,38,66,81
  Mức 4 2: ( 1 1 số)
  12,18,31,34,36,54,55,59,75,80,89
  Mức 4 3: ( 1 7 số)
  03,19,25,28,43,46,52,64,65,71,72,79,84,85,88,97,99
  Mức 4 4: ( 2 0 số)
  02,04,27,37,39,49,58,63,67,69,70,76,77,83,87,90,91,92,95,98
  Mức 4 5: ( 1 1 số)
  17,40,47,50,57,61,62,73,74,93,94
  Mức 4 6: (6 số)
  29,68,78,82,86,96
   
  mr8386, Cường Củ ChiTuan_M7510 Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 2 9: (1 số)
  11
  Mức 3 2: (1 số)
  33
  Mức 3 6: (2 số)
  00,66
  Mức 3 9: (1 số)
  15
  Mức 4 0: (1 số)
  16
  Mức 4 1: (1 số)
  19
  Mức 4 2: (2 số)
  06,42
  Mức 4 3: (1 số)
  20
  Mức 4 5: (2 số)
  02,44
  Mức 4 6: (2 số)
  24,55
  Mức 4 7: (3 số)
  14,21,38
  Mức 4 9: (3 số)
  22,56,61
  Mức 5 0: (1 số)
  88
  Mức 5 1: (1 số)
  25
  Mức 5 2: (4 số)
  05,18,23,26
  Mức 5 3: (5 số)
  01,08,12,53,60
  Mức 5 4: (4 số)
  30,50,54,99
  Mức 5 5: (5 số)
  04,07,31,51,63
  Mức 5 6: (7 số)
  03,09,17,39,41,43,93
  Mức 5 7: (1 số)
  13
  Mức 5 8: (7 số)
  10,28,32,34,46,48,81
  Mức 6 0: (4 số)
  52,69,75,80
  Mức 6 1: (2 số)
  27,45
  Mức 6 2: (6 số)
  29,35,57,58,84,90
  Mức 6 3: (4 số)
  36,49,70,89
  Mức 6 4: (1 số)
  64
  Mức 6 5: (2 số)
  73,97
  Mức 6 6: (4 số)
  47,67,71,79
  Mức 6 7: (3 số)
  59,77,83
  Mức 6 8: (6 số)
  40,62,68,74,85,91
  Mức 6 9: (3 số)
  72,86,98
  Mức 7 1: (1 số)
  76
  Mức 7 2: (2 số)
  37,65
  Mức 7 4: (1 số)
  95
  Mức 7 5: (2 số)
  92,96
  Mức 7 6: (1 số)
  78
  Mức 7 9: (2 số)
  82,94
  Mức 8 2: (1 số)
  87
   
  mr8386, Cường Củ ChiTuan_M7510 Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 2: (2 số)
  20,66
  Mức 1 3: (1 số)
  11
  Mức 1 4: (1 số)
  15
  Mức 1 5: (1 số)
  02
  Mức 1 6: (2 số)
  22,42
  Mức 1 7: (3 số)
  21,33,44
  Mức 1 8: (2 số)
  16,61
  Mức 1 9: (5 số)
  00,23,25,52,55
  Mức 2 0: (3 số)
  12,24,57
  Mức 2 1: (2 số)
  38,50
  Mức 2 2: (4 số)
  19,26,54,58
  Mức 2 3: (1 số)
  28
  Mức 2 4: (3 số)
  05,27,63
  Mức 2 5: (4 số)
  08,35,40,60
  Mức 2 6: ( 9 số)
  04,06,07,13,14,48,51,62,75
  Mức 2 7: (1 số)
  01
  Mức 2 8: (5 số)
  03,31,32,45,53
  Mức 2 9: (5 số)
  18,39,41,49,99
  Mức 3 0: (2 số)
  29,88
  Mức 3 1: (3 số)
  30,46,68
  Mức 3 2: (3 số)
  09,56,81
  Mức 3 3: (2 số)
  10,36
  Mức 3 4: (2 số)
  17,69
  Mức 3 5: (5 số)
  37,43,47,64,83
  Mức 3 7: (2 số)
  34,71
  Mức 3 8: (2 số)
  77,80
  Mức 3 9: (4 số)
  65,67,74,84
  Mức 4 0: (2 số)
  86,90
  Mức 4 2: (2 số)
  73,89
  Mức 4 3: (3 số)
  79,85,92
  Mức 4 4: (1 số)
  72
  Mức 4 5: (6 số)
  59,70,82,91,93,98
  Mức 4 6: (2 số)
  76,95
  Mức 4 7: (1 số)
  97
  Mức 4 9: (1 số)
  94
  Mức 5 2: (1 số)
  96
  Mức 5 3: (1 số)
  78
  Mức 5 5: (1 số)
  87
   
  mr8386, Cường Củ ChiTuan_M7510 Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 0: (1 số)
  22
  Mức 1: (7 số)
  12,21,40,42,57,58,75
  Mức 2: (8 số)
  11,15,20,24,27,35,52,66
  Mức 3: ( 1 1 số)
  02,04,08,25,28,48,50,53,55,63,72
  Mức 4: ( 1 4 số)
  00,05,06,07,16,19,37,38,41,51,54,61,62,81
  Mức 5: ( 9 số)
  03,09,26,30,44,45,47,60,88
  Mức 6: ( 1 0 số)
  01,13,14,18,23,33,36,49,74,99
  Mức 7: ( 1 0 số)
  10,31,34,39,46,56,68,69,73,77
  Mức 8: (6 số)
  29,64,71,83,85,90
  Mức 9: (7 số)
  17,32,43,65,70,80,84
  Mức 1 0: (6 số)
  67,82,89,92,94,98
  Mức 1 1: (4 số)
  59,78,86,95
  Mức 1 2: (3 số)
  79,87,91
  Mức 1 4: (1 số)
  76
  Mức 1 5: (1 số)
  96
  Mức 1 6: (1 số)
  97
  Mức 1 9: (1 số)
  93
   
  mr8386, Cường Củ ChiTuan_M7510 Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 5 số)
  11,12,19,21,22,40,42,45,47,48,52,57,58,72,75
  Mức 1: ( 2 9 số)
  02,03,04,07,08,09,15,20,24,25,26,27,28,30,34,35,37,38,41,46,50,53,54,55,62,63,66,78,88
  Mức 2: ( 2 7 số)
  00,05,06,10,14,16,18,23,31,33,39,44,49,51,56,60,61,64,69,70,74,77,81,84,85,87,99
  Mức 3: ( 1 9 số)
  01,13,17,29,32,36,43,59,67,68,71,73,80,82,83,86,89,90,98
  Mức 4: (6 số)
  65,79,91,92,94,95
  Mức 5: (1 số)
  96
  Mức 6: (2 số)
  76,97
  Mức 8: (1 số)
  93
   
  mr8386, Cường Củ ChiTuan_M7510 Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 7 (1 số)
  11
  Mức: 9 (3 số)
  00,33,66
  Mức: 1 0 (3 số)
  06,16,19
  Mức: 1 1 (2 số)
  15,42
  Mức: 1 2 (8 số)
  02,20,21,22,24,38,56,88
  Mức: 1 3 (6 số)
  05,14,18,44,55,61
  Mức: 1 4 (5 số)
  01,04,17,51,53
  Mức: 1 5 (1 7 số)
  07,08,09,12,23,25,26,30,41,43,50,54,60,63,81,93,99
  Mức: 1 6 (1 4 số)
  03,10,13,31,34,39,46,47,52,70,75,80,90,97
  Mức: 1 7 (1 6 số)
  27,28,32,35,36,45,48,57,59,64,69,71,72,73,89,91
  Mức: 1 8 (7 số)
  29,58,74,77,79,83,84
  Mức: 1 9 (1 0 số)
  37,40,49,62,65,67,68,92,95,98
  Mức: 2 0 (5 số)
  76,85,86,94,96
  Mức: 2 2 (3 số)
  78,82,87
   
  mr8386, Cường Củ ChiTuan_M7510 Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 1 9: (1 số)
  00
  Mức 2 3: (1 số)
  33
  Mức 2 7: (1 số)
  11
  Mức 3 1: (1 số)
  44
  Mức 3 2: (2 số)
  16,24
  Mức 3 4: (1 số)
  66
  Mức 3 5: (1 số)
  20
  Mức 3 6: (2 số)
  06,23
  Mức 3 7: (1 số)
  21
  Mức 3 8: (1 số)
  42
  Mức 3 9: (1 số)
  55
  Mức 4 0: (4 số)
  09,12,26,38
  Mức 4 1: (3 số)
  02,22,27
  Mức 4 2: (2 số)
  15,63
  Mức 4 3: (1 số)
  61
  Mức 4 4: (6 số)
  08,13,18,28,43,52
  Mức 4 5: (4 số)
  30,34,37,54
  Mức 4 6: (3 số)
  01,17,19
  Mức 4 7: (1 số)
  32
  Mức 4 8: (2 số)
  35,62
  Mức 4 9: (3 số)
  25,31,56
  Mức 5 0: (5 số)
  03,05,36,48,53
  Mức 5 1: (2 số)
  49,60
  Mức 5 2: (6 số)
  07,10,41,58,88,99
  Mức 5 3: (1 số)
  14
  Mức 5 4: (2 số)
  39,47
  Mức 5 5: (5 số)
  29,50,57,64,75
  Mức 5 6: (3 số)
  04,45,73
  Mức 5 7: (2 số)
  72,74
  Mức 5 8: (1 số)
  46
  Mức 5 9: (1 số)
  81
  Mức 6 0: (1 số)
  93
  Mức 6 1: (1 số)
  77
  Mức 6 2: (4 số)
  67,83,84,98
  Mức 6 4: (2 số)
  40,68
  Mức 6 5: (4 số)
  71,79,89,91
  Mức 6 6: (1 số)
  65
  Mức 6 7: (2 số)
  69,80
  Mức 6 9: (1 số)
  85
  Mức 7 0: (1 số)
  51
  Mức 7 1: (2 số)
  78,86
  Mức 7 2: (2 số)
  94,97
  Mức 7 3: (2 số)
  82,90
  Mức 7 5: (1 số)
  96
  Mức 7 6: (1 số)
  70
  Mức 7 7: (1 số)
  76
  Mức 7 8: (1 số)
  59
  Mức 7 9: (1 số)
  92
  Mức 8 1: (1 số)
  87
  Mức 8 5: (1 số)
  95

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,07,08,10,13,14,17,18,19,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,07,10,14,17,19,25,29,31,32,35,36,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,07,10,14,29,36,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,53,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,14,29,39,40,45,46,47,50,51,57,58,59,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  04,40,45,46,51,59,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  40,51,59,65,67,68,69,70,71,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  1x
  51,59,65,69,70,76,78,80,82,85,86,87,90,92,94,95,96,97
  0x
  59,70,76,87,90,92,95,96
   
  mr8386, Cường Củ Chi, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 4: (1 số)
  11
  Mức 5 1: (3 số)
  00,16,33
  Mức 5 3: (1 số)
  44
  Mức 5 5: (1 số)
  21
  Mức 5 7: (3 số)
  15,26,66
  Mức 5 9: (3 số)
  06,19,23
  Mức 6 2: (1 số)
  38
  Mức 6 3: (1 số)
  25
  Mức 6 4: (3 số)
  20,42,61
  Mức 6 5: (1 số)
  28
  Mức 6 6: (2 số)
  02,63
  Mức 6 7: (4 số)
  08,12,54,55
  Mức 6 8: (2 số)
  09,52
  Mức 6 9: (1 số)
  22
  Mức 7 0: (1 số)
  05
  Mức 7 1: (3 số)
  14,24,99
  Mức 7 2: (4 số)
  01,18,45,56
  Mức 7 4: (2 số)
  41,57
  Mức 7 5: (3 số)
  36,49,88
  Mức 7 6: (3 số)
  27,58,75
  Mức 7 7: (3 số)
  17,60,62
  Mức 7 8: (2 số)
  10,53
  Mức 7 9: (7 số)
  03,07,32,34,39,46,50
  Mức 8 0: (2 số)
  30,64
  Mức 8 1: (3 số)
  35,48,73
  Mức 8 2: (3 số)
  04,31,37
  Mức 8 3: (2 số)
  13,51
  Mức 8 4: (1 số)
  47
  Mức 8 5: (1 số)
  67
  Mức 8 6: (1 số)
  93
  Mức 8 7: (1 số)
  43
  Mức 8 8: (3 số)
  81,83,91
  Mức 8 9: (2 số)
  69,74
  Mức 9 0: (3 số)
  29,77,89
  Mức 9 1: (1 số)
  40
  Mức 9 2: (2 số)
  71,79
  Mức 9 3: (3 số)
  84,86,98
  Mức 9 4: (1 số)
  72
  Mức 9 5: (1 số)
  85
  Mức 9 6: (2 số)
  65,90
  Mức 9 7: (1 số)
  68
  Mức 9 9: (1 số)
  80
  Mức 1 0 2: (2 số)
  94,95
  Mức 1 0 3: (1 số)
  82
  Mức 1 0 4: (1 số)
  70
  Mức 1 0 5: (2 số)
  59,76
  Mức 1 0 7: (2 số)
  96,97
  Mức 1 1 0: (1 số)
  78
  Mức 1 1 1: (1 số)
  92
  Mức 1 1 4: (1 số)
  87


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,07,09,10,13,14,17,18,22,24,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,07,10,13,17,18,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  03,04,07,10,13,17,29,30,31,32,34,35,37,39,40,43,46,47,48,50,51,53,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  04,13,29,30,31,35,37,39,40,43,46,47,48,50,51,59,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  13,29,37,40,43,47,51,59,65,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  29,40,59,65,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,98
  1x
  59,65,68,70,72,76,78,80,82,85,87,90,92,94,95,96,97,98
  0x
  59,70,76,78,87,92,96,97
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 6 8: (1 số)
  11
  Mức 8 1: (1 số)
  00
  Mức 8 2: (1 số)
  33
  Mức 8 5: (1 số)
  66
  Mức 8 9: (1 số)
  42
  Mức 9 0: (1 số)
  15
  Mức 9 1: (1 số)
  20
  Mức 9 3: (1 số)
  06
  Mức 9 4: (1 số)
  16
  Mức 9 7: (3 số)
  21,22,44
  Mức 9 8: (1 số)
  24
  Mức 9 9: (1 số)
  02
  Mức 1 0 0: (1 số)
  19
  Mức 1 0 1: (1 số)
  55
  Mức 1 0 3: (1 số)
  38
  Mức 1 0 5: (1 số)
  61
  Mức 1 0 6: (1 số)
  23
  Mức 1 0 7: (3 số)
  12,14,60
  Mức 1 0 8: (3 số)
  05,25,26
  Mức 1 0 9: (2 số)
  01,53
  Mức 1 1 0: (2 số)
  54,56
  Mức 1 1 1: (2 số)
  08,51
  Mức 1 1 2: (2 số)
  50,52
  Mức 1 1 3: (2 số)
  07,48
  Mức 1 1 4: (3 số)
  18,63,88
  Mức 1 1 5: (1 số)
  04
  Mức 1 1 6: (3 số)
  13,41,75
  Mức 1 1 7: (7 số)
  09,28,30,31,35,57,58
  Mức 1 1 8: (2 số)
  03,45
  Mức 1 1 9: (2 số)
  10,99
  Mức 1 2 0: (2 số)
  27,81
  Mức 1 2 1: (2 số)
  32,39
  Mức 1 2 2: (1 số)
  46
  Mức 1 2 6: (3 số)
  34,40,43
  Mức 1 2 7: (2 số)
  17,49
  Mức 1 2 8: (1 số)
  62
  Mức 1 2 9: (2 số)
  36,69
  Mức 1 3 1: (3 số)
  29,64,80
  Mức 1 3 3: (1 số)
  47
  Mức 1 3 4: (1 số)
  84
  Mức 1 3 5: (1 số)
  90
  Mức 1 3 6: (3 số)
  68,71,83
  Mức 1 3 7: (2 số)
  77,89
  Mức 1 3 8: (1 số)
  37
  Mức 1 3 9: (1 số)
  74
  Mức 1 4 0: (3 số)
  67,70,72
  Mức 1 4 1: (1 số)
  73
  Mức 1 4 2: (3 số)
  65,79,93
  Mức 1 4 3: (2 số)
  59,85
  Mức 1 4 5: (1 số)
  86
  Mức 1 4 7: (3 số)
  91,97,98
  Mức 1 4 9: (1 số)
  92
  Mức 1 5 1: (1 số)
  95
  Mức 1 5 2: (1 số)
  76
  Mức 1 5 8: (2 số)
  82,94
  Mức 1 6 1: (2 số)
  78,96
  Mức 1 6 5: (1 số)
  87

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,07,08,09,10,13,17,18,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,07,09,10,13,17,18,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,52,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,09,10,17,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,43,45,46,47,49,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  17,27,29,32,34,36,37,39,40,43,46,47,49,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  29,36,37,47,49,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  37,59,65,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  1x
  59,65,73,76,78,79,82,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97,98
  0x
  76,78,82,87,92,94,95,96
   
 15. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,369
  Được thích:
  18,152
  Điểm thành tích:
  1,907
  Dàn TH Tháng 11
  01/11: 5x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 0x
  05/11: 0x
  06/11: 2x
  07/11: 4x
  08/11: 1x
  09/11: 8x
  10/11: 9x
  11/11: 4x
  12/11: 3x
  13/11: 5x
  14/11: 3x
  15/11: 2x
  16/11: 7x
  17/11: 4x
  18/11: 7x
  19/11: 5x
  20/11: 7x
  21/11: 2x
  22/11: 1x
  23/11: 0x
  24/11: 4x
  25/11: 9x ;a5;a5;a5
  26/11: 6x
  27/11: 8x
  28/11: 5x
  29/11: 0x
  30/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,45,46,47,49,50,52,53,54,55,58,59,61,62,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,45,46,47,49,50,52,53,54,55,58,59,61,62,65,66,68,69,70,73,76,78,80,81,84,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,45,46,47,49,50,53,54,58,61,62,65,66,68,69,70,73,76,78,80,81,84,85,87,88,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,01,02,11,12,14,15,17,20,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,42,45,47,49,50,54,58,61,65,66,69,70,73,76,78,80,81,84,85,87,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  00,01,02,11,12,15,20,21,22,27,29,31,34,35,42,45,47,50,54,58,65,66,69,73,76,78,80,81,84,85,87,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  02,11,12,15,20,21,22,27,29,31,34,35,42,47,73,76,78,81,84,85,87,92,93,94,95,96,97,98
  1x
  22,27,29,31,34,35,42,47,73,76,78,81,84,87,93,94,96,98
  0x
  78,81,84,87,93,94,96,98
   
  quedau1981, mr8386, kokono20222 thành viên khác Thích điều này.
 16. Huymc123

  Huymc123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,739
  Được thích:
  41,577
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  Thống kê mức 6x - Quedau

  16/11-78-98765x
  17/11-76-9876543x
  18/11-92-9876543x
  19/11-34-9876543x
  20/11-70-987654x
  21/11-91-9876543x
  22/11-29-9876553x
  23/11-79-98765432x
  24/11-96-98765432x
  25/11-19-9x - Cu ảo.
  26/11-96-9876543x
  27/11-57-987654x
  28/11-07-98765x
  29/11-80-98x
  30/11-??
  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,07,08,09,10,12,13,17,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,10,13,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,54,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,10,13,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,52,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  27,28,29,32,35,36,37,40,45,47,48,49,52,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  29,35,36,37,40,45,48,49,57,58,59,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,94,95,96,98
  2x
  29,37,40,49,58,62,65,67,68,73,74,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,94,95,96,98
  1x
  37,40,49,62,65,67,68,76,78,82,85,86,87,92,94,95,96,98
  0x
  76,78,82,85,86,87,94,96
   
  quedau1981, giolao, mr83862 thành viên khác Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  13,259
  Được thích:
  306,662
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Khongquyen83, kimmyy, Vitam3 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net