DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/22.

Lượt xem: 109,637

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn TH Tháng 11
  01/11: 5x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 0x
  05/11: 0x
  06/11: 2x
  07/11: 4x
  08/11: 1x
  09/11: 8x
  10/11: 9x
  11/11: 4x
  12/11: 3x
  13/11: 5x
  14/11: 3x
  15/11: 2x
  16/11: 7x
  17/11: 4x
  18/11: 7x
  19/11: 5x
  20/11: 7x
  21/11: 2x
  22/11: 1x
  23/11: 0x
  24/11: 4x
  25/11: 9x ;a5;a5;a5
  26/11: 6x
  27/11: 8x
  28/11: 5x
  29/11: 0x
  30/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,45,46,47,49,50,52,53,54,55,58,59,61,62,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,45,46,47,49,50,52,53,54,55,58,59,61,62,65,66,68,69,70,73,76,78,80,81,84,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,45,46,47,49,50,53,54,58,61,62,65,66,68,69,70,73,76,78,80,81,84,85,87,88,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,01,02,11,12,14,15,17,20,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,39,42,45,47,49,50,54,58,61,65,66,69,70,73,76,78,80,81,84,85,87,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  00,01,02,11,12,15,20,21,22,27,29,31,34,35,42,45,47,50,54,58,65,66,69,73,76,78,80,81,84,85,87,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  02,11,12,15,20,21,22,27,29,31,34,35,42,47,73,76,78,81,84,85,87,92,93,94,95,96,97,98
  1x
  22,27,29,31,34,35,42,47,73,76,78,81,84,87,93,94,96,98
  0x
  78,81,84,87,93,94,96,98
   
  quedau1981, mr8386, kokono20222 thành viên khác Thích điều này.
 2. Huymc123

  Huymc123 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,622
  Được thích:
  39,193
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  Thống kê mức 6x - Quedau

  16/11-78-98765x
  17/11-76-9876543x
  18/11-92-9876543x
  19/11-34-9876543x
  20/11-70-987654x
  21/11-91-9876543x
  22/11-29-9876553x
  23/11-79-98765432x
  24/11-96-98765432x
  25/11-19-9x - Cu ảo.
  26/11-96-9876543x
  27/11-57-987654x
  28/11-07-98765x
  29/11-80-98x
  30/11-??
  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,07,08,09,10,12,13,17,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,10,13,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,54,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,10,13,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,52,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  27,28,29,32,35,36,37,40,45,47,48,49,52,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  29,35,36,37,40,45,48,49,57,58,59,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,94,95,96,98
  2x
  29,37,40,49,58,62,65,67,68,73,74,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,94,95,96,98
  1x
  37,40,49,62,65,67,68,76,78,82,85,86,87,92,94,95,96,98
  0x
  76,78,82,85,86,87,94,96
   
  quedau1981, giolao, mr83862 thành viên khác Thích điều này.
 3. namtrungbac

  namtrungbac Lính mới

  Tham gia:
  9/7/22
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  2,164
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép em xin post dàn tổng hợp ở đây
  Mục tiêu là 7x cứng
  Ngày 1: 9x8x7x6x
  Ngày 2: 9x
  Ngày 3: 9x8x7x
  Ngày 4: 9x8x7x6x
  Ngày 5: 9x8x7x6x
  Ngày 6: 9x8x7x6x
  Ngày 7: Nghỉ
  Ngày 8: 9x8x7x
  Ngày 9: 9x8x7x6x
  Ngày 10: 9x8x7x6x
  Ngày 11: 9x8x7x6x
  Ngày 12: Nghỉ
  Ngày 13: 9x8x7x6x
  Ngày 14: 9x8x7x6x
  Ngày 15: 9x8x7x6x
  Ngày 16: 9x8x7x6x
  Ngày 17: 9x8x7x6x
  Ngày 18: 9x8x7x6x
  Ngày 19: 9x8x7x6x
  Ngày 20: 9x8x
  Ngày 21: 9x8x7x6x
  Ngày 22: Nghỉ
  Ngày 23: 9x8x7x6x
  Ngày 24: 9x8x7x6x
  Ngày 25: 9x8x7x6x
  Ngày 26: xịt
  Ngày 27: 9x8x7x6x
  Ngày 28: 9x8x7x6x
  ngày 29: 9x8x7x
  Cuối năm trước khi đánh ae hãy thêm các con sau vào dàn :
  00,05,08,10,13,50,80

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,33,38,39,40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,33,38,39,40,41,42,44,46,47,48,51,52,55,58,60,61,62,64,66,68,69,70,71,72,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,33,38,40,42,44,48,51,55,60,61,62,66,68,69,70,71,72,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  4x
  00,01,02,04,06,08,09,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,33,38,44,48,55,60,61,62,66,68,71,72,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  3x
  00,01,02,06,08,09,10,11,12,17,18,19,20,21,22,26,28,29,44,48,55,60,62,66,68,71,77,80,81,82,84,86,88,89,90,91,92,98,99
  2x
  00,01,02,08,09,10,11,18,19,20,22,26,28,29,44,48,55,62,66,80,81,82,88,89,90,91,92,98,99
  1x
  00,01,02,08,09,10,11,18,20,22,28,44,66,80,81,82,88,92,99
  0x
  00,08,11,22,28,66,80,88,99
   
  quedau1981, mr8386, kokono20223 thành viên khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Khongquyen83, kimmyy, Vitam3 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net