DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/23.

Lượt xem: 105,441

 1. Bestboy

  Bestboy Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  4,132
  Điểm thành tích:
  1,957
  Tổng hợp dữ liệu ae:
  2/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  3/11: 9x8x7x6x5x
  4/11: 9x8x
  5/11: 9x8x
  6/11: 9x8x7x
  7/11: 9x8x7x6x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x6x5x4x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x
  13/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  16/11: 9x8x7x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x
  18/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x

  20/11:?
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,06,07,11,16,18,19,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97
  6x
  00,02,03,06,07,11,16,18,19,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,83,84,85,88,89,91,92
  5x
  00,02,03,06,07,11,16,18,19,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,55,57,58,60,61,62,63,65,66,69,70,72,73,74,75,77,83,84,85,88,89,91,92
  4x
  00,02,03,06,11,19,22,26,27,28,29,31,33,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,51,52,55,57,58,60,61,62,63,65,66,69,70,72,73,74,75,77,83,84,85,88,89,91,92
  3x
  03,06,11,19,22,26,27,28,29,31,33,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,51,52,55,57,58,60,61,62,63,65,66,69,70,72,73,74,75
  2x
  03,06,11,19,22,26,27,28,29,31,33,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,51,52,55,57,58,60,61
  1x
  03,06,11,19,22,26,27,28,29,31,33,36,37,38,39,41,43,44
  0x
  03,06,11,19,22,26,27,28
   
 2. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  894
  Được thích:
  6,195
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  DÀn TH từ toipic
  20-11
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,08,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,52,53,54,56,57,59,61,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,03,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,31,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,47,48,49,52,54,56,57,59,61,63,66,67,68,69,70,71,73,75,76,79,81,84,85,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,12,13,16,18,20,21,22,24,31,33,35,36,38,39,43,44,45,47,48,49,52,54,56,57,59,61,63,66,67,68,69,70,71,73,75,76,81,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  3x
  12,13,16,20,21,22,24,31,33,35,36,38,43,45,48,49,52,54,57,59,61,63,66,67,68,69,71,75,76,81,84,85,87,93,94,95,96,98
  2x
  12,13,20,21,33,35,36,38,45,48,49,52,54,57,61,63,67,68,69,71,75,76,84,85,87,93,94,96
  1x
  12,13,21,36,48,49,54,57,61,68,71,75,76,84,85,87,93,94
  0x
  12,36,48,49,71,76,84,94
   
 3. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,592
  Được thích:
  12,141
  Điểm thành tích:
  2,087
  Dàn bs
  9x
  00,01,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,05,07,08,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,05,07,08,16,17,18,19,21,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,05,07,08,16,17,18,19,21,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,49,50,51,53,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,05,07,08,16,17,18,19,21,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,49,50,51,53,55,56,60,63,64,67,69,71,72,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  08,16,17,18,19,21,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,49,50,51,53,55,56,60,63,64,67,69,71,72,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  3x
  18,21,25,36,38,40,42,43,49,50,51,53,55,56,60,63,64,67,69,71,72,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  2x
  18,21,25,42,49,50,53,67,69,71,72,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  1x
  18,21,25,42,49,50,53,69,72,81,90,91,92,93,94,96,98,99
  0x
  50,53,69,72,81,92,94,99
   
  giachinh, mr8386, kokono20229 thành viên khác Thích điều này.
 4. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,685
  Được thích:
  92,327
  Điểm thành tích:
  1,907
  21/11:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98
  6x
  01,02,04,06,07,09,10,11,13,15,16,18,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,51,52,54,56,57,59,60,61,63,65,66,68,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,95,97,98
  5x
  01,02,06,07,09,10,11,15,16,18,20,23,24,25,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,42,43,45,47,48,51,52,54,56,57,60,61,63,65,66,70,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,97,98
  4x
  01,02,06,07,10,11,15,16,20,23,24,25,28,29,32,33,34,37,38,39,42,43,47,48,51,52,56,57,60,61,65,66,70,73,74,75,78,79,82,83,84,87,88,89,92,93,97,98
  3x
  01,06,07,10,15,16,23,24,25,28,29,32,33,34,37,38,42,43,47,51,52,56,60,61,65,70,73,74,78,79,82,83,87,88,89,92,97,98
  2x
  01,06,07,10,15,16,23,28,29,32,37,38,47,51,56,60,61,65,70,73,74,78,79,82,83,87,92,97
  1x
  01,10,23,28,29,32,37,38,47,56,65,73,74,78,82,83,87,92
  0x
  01,10,38,47,56,65,74,83,92
   
  giachinh, mr8386, Bestboy9 thành viên khác Thích điều này.
 5. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,592
  Được thích:
  12,141
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,14,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,91,93,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,14,18,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,57,58,59,61,62,63,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,91,93,95,96,97,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,14,18,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,34,38,39,41,43,44,47,52,59,61,62,63,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,91,93,95,96,97,99
  4x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,14,18,22,25,26,28,30,34,38,39,41,43,44,47,52,59,62,69,70,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,91,93,95,96,97,99
  3x
  00,01,03,07,09,10,14,18,22,25,26,28,30,34,38,39,41,43,44,47,52,59,62,69,70,74,78,81,82,83,87,88,90,91,93,95,97,99
  2x
  01,03,07,09,10,14,18,22,25,26,28,30,34,38,39,41,43,44,47,52,59,62,69,70,74,78,81,82
  1x
  14,18,22,25,26,28,30,34,38,39,41,43,44,47,52,59,62,69
  0x
  28,30,34,38,39,41,43,44

  Qua tính bệt 71 mà nhảy hôm nay.
   
  Tuthu2109, giachinh, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 6. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,147
  Được thích:
  24,972
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  21/11
  9x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,06,08,09,11,14,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,32,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,54,59,60,61,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,04,06,08,09,11,14,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,32,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,54,59,60,61,64,66,70,72,73,74,77,78,79,80,81,82,84,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  04,11,14,16,18,19,22,24,28,29,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,54,59,60,61,64,66,70,72,73,74,77,78,79,80,81,82,84,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  3x
  04,11,14,16,18,19,22,24,28,29,34,40,41,42,44,45,46,47,54,61,64,66,74,77,78,79,81,82,87,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  2x
  16,19,24,28,29,41,42,44,45,46,47,54,61,64,66,74,77,78,79,81,82,87,89,90,91,92,97,98
  1x
  16,19,28,29,47,54,61,64,74,77,78,79,82,87,91,92,97,98
  0x
  28,29,74,79,82,91,92,97
   
  Tuthu2109, giachinh, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 7. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,363
  Được thích:
  14,978
  Điểm thành tích:
  2,087
  21/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,16,17,19,20,21,23,24,25,29,30,31,32,34,35,36,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,16,17,19,20,21,23,24,25,29,30,31,32,34,35,36,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,71,74,75,76,80,81,82,84,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  5x
  00,04,06,07,08,09,10,12,13,16,17,19,20,21,23,24,25,29,30,31,32,34,35,36,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,71,74,75,76,80,81,82,84,90,94,98,99
  4x
  00,04,06,08,09,24,25,29,30,31,32,34,35,36,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,71,74,75,76,80,81,82,84,90,94,98,99
  3x
  00,04,06,08,09,40,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,71,74,75,76,80,81,82,84,90,94,98,99
  2x
  00,04,06,08,09,40,44,48,49,58,59,62,63,64,65,66,68,71,74,75,76,80,81,82,84,90,94,98,99
  1x
  00,04,06,08,09,40,44,48,49,75,76,80,81,82,84,90,94,98,99
  0x
  04,09,40,48,49,80,84,90,94
   
  Tuthu2109, giachinh, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 8. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  966
  Được thích:
  13,783
  Điểm thành tích:
  1,777
  1/11 6x
  2/11 6x
  3/11 2x
  4/11 6x
  5/11 9x
  6/11 1x
  7/11 0x
  8/11 8x
  9/11 4x
  10/11 4x
  11/11 4x
  12/11 0x
  13/11 2x
  14/11 5x
  15/11 5x
  16/11 6x
  17/11 2x
  18/11 7x
  19/11 6x
  20/11 0x
  21/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,55,56,59,60,61,62,63,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,47,48,49,50,51,55,56,59,60,61,62,63,66,67,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,43,44,48,49,50,51,55,56,59,60,61,62,63,66,71,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,07,09,10,11,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,32,33,35,36,39,40,43,44,48,49,50,51,55,56,59,60,61,62,63,71,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,11,13,15,20,21,22,23,24,26,27,32,33,35,36,39,40,43,44,48,49,50,51,55,56,59,60,61,62,63,71,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,90,91,92,94,95,96,98
  3x
  02,13,15,20,22,23,27,32,35,36,39,43,44,48,49,50,51,55,56,59,60,62,63,73,74,75,76,77,79,80,84,85,90,91,94,95,96,98
  2x
  02,15,20,22,23,27,35,36,39,43,44,48,49,50,51,56,59,60,63,73,74,75,76,80,84,91,95,98
  1x
  02,15,23,35,39,44,50,51,56,63,73,74,75,76,84,91,95,98
  0x
  02,23,63,73,74,75,76,91
   
  Tuthu2109, giachinh, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 9. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  462
  Được thích:
  6,196
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 21-11-2023:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,60,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,06,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,29,30,31,32,33,34,35,37,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,60,62,63,64,65,67,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,86,88,89,90,91,92,95,96,97
  5x
  01,02,03,04,06,10,11,15,16,17,18,20,21,22,25,27,29,31,32,33,37,41,43,45,46,47,48,49,50,54,55,56,58,60,62,63,64,67,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,86,88,90,91,92,95,96,97
  4x
  01,02,03,04,06,10,15,16,17,20,21,22,25,27,29,31,32,33,43,45,47,48,49,50,54,55,56,58,60,63,67,69,71,74,75,76,77,78,79,83,86,88,90,91,92,95,96,97
  3x
  02,03,06,10,15,16,17,20,21,22,25,27,29,31,32,33,43,47,48,50,54,55,58,60,67,69,71,75,76,77,78,79,83,86,88,90,95,96
  2x
  02,03,06,10,15,16,17,20,21,22,25,32,33,43,48,50,55,60,67,69,75,76,78,79,83,86,88,95
  1x
  02,06,10,15,16,17,20,21,25,32,43,48,67,69,75,78,83,86
  0x
  10,15,16,43,48,75,83,86
   
  giachinh, mr8386, Manhlata9 thành viên khác Thích điều này.
 10. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  462
  Được thích:
  2,187
  Điểm thành tích:
  2,557
  1/11 36 6x
  2/11 27 0x
  3/11 61 0x
  4/11 58 1x
  5/11 84 2x
  6/11 84 5x
  7/11 49 2x
  8/11 26 2x
  9/11 62 9x
  10/11 70 5x
  11/11 91 9x
  12/11 75 7x
  13/11 12 4x
  14/11 00 0x
  15/11 59 3x
  16/11 69 7x
  17/11 10 2x
  18/11 71 3x
  19/11 29 Xịt
  20/11 71 4x
  9x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,46,48,49,50,52,53,57,58,62,64,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  5x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,57,58,62,67,70,71,72,75,76,77,80,82,83,84,85,88,89,93,94,98,99
  4x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,13,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,33,34,35,36,38,39,43,44,49,53,58,62,67,71,72,75,76,77,80,83,84,85,88,89,93,94,98,99
  3x
  00,03,04,05,08,09,11,12,13,16,17,18,21,22,26,27,30,33,35,38,43,44,49,53,58,62,67,71,72,76,77,80,83,85,88,93,94,98,99
  2x
  00,03,04,05,08,12,17,21,22,26,27,30,33,35,38,44,49,53,58,62,67,71,76,80,83,85,88,94,99
  1x
  03,08,12,17,21,26,30,33,35,38,44,49,53,58,62,83,88,94,99
  0x
  03,08,12,33,38,44,49,94,99
   
 11. Algeno

  Algeno Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/1/23
  Bài viết:
  111
  Được thích:
  1,426
  Điểm thành tích:
  1,417
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,06,07,08,10,11,12,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,38,39,41,42,43,46,47,48,51,52,55,56,57,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  5x
  01,02,06,10,11,12,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,37,38,39,42,46,47,48,51,52,55,56,57,60,61,62,64,65,66,68,69,70,73,74,75,78,79,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  4x
  01,02,06,10,11,12,15,16,19,20,21,22,24,25,26,28,29,37,39,42,46,47,48,51,52,55,56,57,60,61,64,65,66,69,70,73,74,75,79,82,84,89,91,92,93,96,97,98
  3x
  02,12,15,16,19,20,21,22,24,25,28,29,37,39,42,46,48,51,52,55,56,60,61,64,65,66,73,74,75,79,82,84,89,91,92,93,97,98
  2x
  15,16,19,20,24,25,28,29,37,39,42,46,48,51,52,56,61,64,65,73,79,82,84,89,91,92,93,98
  1x
  15,19,24,28,29,39,42,46,51,56,64,65,82,84,89,91,92,98
  0x
  15,19,24,28,29,42,82,91
   
 12. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  4,253
  Điểm thành tích:
  1,777
  21/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,99
  6x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,47,49,51,53,54,55,57,59,61,63,64,65,67,69,71,73,74,75,77,79,81,83,84,85,87,89,91,93,94,95,97,99
  5x
  01,03,04,05,07,09,11,13,14,15,17,19,21,23,24,25,27,29,31,33,34,35,37,39,41,43,44,45,47,49,51,53,54,55,57,59,61,63,64,65,67,69,71,73,74,75,77,79,81,83,84,85,87,89,91,93,94,95,97
  4x
  01,03,04,05,07,09,11,13,14,15,17,19,21,23,24,25,27,29,31,33,34,35,37,39,41,43,44,45,47,49,51,53,54,55,57,59,61,63,65,67,73,75,77,83,85,87,93,95,97
  3x
  01,03,04,05,07,09,11,13,14,15,17,19,21,23,24,25,27,29,33,35,37,43,45,47,53,55,57,63,65,67,73,75,77,83,85,87,93,95,97
  2x
  03,05,07,13,15,17,23,25,27,33,35,37,43,45,47,53,55,57,63,65,67,73,75,77,83,85,87,93,95
  1x
  03,05,07,13,15,17,23,25,27,33,35,37,43,45,53,63,73,83,93
  0x
  03,13,23,33,43,53,63,73,83
   
 13. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,513
  Được thích:
  42,391
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  21/11
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,66,69,70,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  ,01,02,03,04,05,07,09,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,69,73,75,78,79,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  ,01,02,03,04,05,07,09,11,12,14,15,17,18,20,21,22,25,29,32,36,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,65,69,73,75,78,79,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  ,01,05,09,11,12,15,20,21,22,25,29,32,36,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,65,69,75,78,79,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98
  3x
  ,05,09,11,12,15,20,21,25,29,36,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,54,55,58,60,61,62,65,69,75,78,79,90,93,94,95,96
  2x
  ,05,09,11,12,15,20,21,25,29,36,38,39,40,44,45,48,49,50,55,60,65,75,79,90,93,94,95,96
  1x
  ,05,11,12,21,25,39,40,44,48,49,50,60,75,90,93,94,95,96
  0x
  ,12,21,25,48,49,50,93,95
   
 14. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,513
  Được thích:
  42,391
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  Bs

  9x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,07,09,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,72,74,75,77,78,79,80,84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,05,09,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,60,62,65,66,67,69,70,72,74,75,77,78,79,80,84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,98
  5x
  01,02,03,05,09,10,11,12,15,17,18,20,21,24,25,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,60,62,65,66,69,70,74,75,77,78,79,84,85,88,89,90,93,94,95,96,98
  4x
  01,02,03,05,09,11,12,15,17,18,20,21,25,29,32,34,36,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,62,65,69,70,75,77,79,84,85,88,89,90,93,94,95,96,98
  3x
  01,02,03,05,09,11,12,15,20,21,25,29,38,39,42,43,45,47,48,49,50,52,54,62,65,75,77,79,84,85,88,89,90,93,94,95,96,98
  2x
  01,02,05,09,11,12,15,20,21,25,29,38,39,42,43,45,48,49,50,77,79,88,89,90,93,95,96,98
  1x
  01,05,12,15,20,21,25,29,39,42,43,48,49,50,79,88,90,96
  0x
  05,12,25,39,48,49,50,90
   
 15. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,458
  Được thích:
  11,561
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  08,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  12,13,14,15,18,19,21,24,26,27,28,29,31,34,35,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,62,64,65,68,69,72,74,75,78,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  12,13,14,15,18,19,21,24,26,27,28,29,31,34,35,38,39,41,42,43,44,45,48,51,53,54,56,58,59,62,65,68,72,78,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98,99
  3x
  12,14,15,19,21,24,28,29,39,41,42,45,48,51,53,54,56,58,59,62,65,68,72,78,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98,99
  2x
  12,14,15,19,21,24,28,29,39,41,42,48,51,56,65,68,82,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98,99
  1x
  12,15,21,29,39,41,42,48,51,56,65,68,82,84,86,91,92,93
  0x
  39,51,56,65,68,84,86,93
   
 16. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,458
  Được thích:
  11,561
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  08,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  12,13,14,15,18,19,21,24,26,27,28,29,31,34,35,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,62,64,65,68,69,72,74,75,78,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  12,13,14,15,18,19,21,24,26,27,28,29,31,34,35,38,39,41,42,43,44,45,48,51,53,54,56,58,59,62,65,68,72,78,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98,99
  3x
  12,14,15,19,21,24,28,29,39,41,42,45,48,51,53,54,56,58,59,62,65,68,72,78,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98,99
  2x
  12,14,15,19,21,24,28,29,39,41,42,48,51,56,65,68,82,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98,99
  1x
  12,15,21,29,39,41,42,48,51,56,65,68,82,84,86,91,92,93
  0x
  39,51,56,65,68,84,86,93
   
 17. daitranxxx

  daitranxxx Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  28/1/18
  Bài viết:
  804
  Được thích:
  3,686
  Điểm thành tích:
  1,957
  01/11: 7x
  02/11: 3x
  03/11: 8x
  04/11: 2x
  05/11: 0x
  06/11: 5x
  07/11: 2x
  08/11: 3x
  09/11: 2x
  10/11: 9x
  11/11: 7x
  12/11: 1x
  13/11: 7x
  14/11: 4x
  15/11: 7x
  16/11: 1x
  17/11: 8x
  18/11: 7x
  19/11: 3x
  20/11: 5x
  21/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  00,01,02,03,05,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,30,32,37,39,40,41,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  5x
  00,01,02,03,05,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,30,32,37,39,41,46,47,49,50,56,57,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  02,03,05,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,30,32,37,39,41,46,47,49,50,56,57,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,87,91,92,93,94,96,99
  3x
  20,21,23,26,28,29,30,32,37,39,41,46,47,49,50,56,57,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,87,91,92,93,94,96,99
  2x
  41,46,47,49,50,56,57,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,87,91,92,93,94,96,99
  1x
  66,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,87,91,92,93,94,96,99
  0x
  82,87,91,92,93,94,96,99
   
 18. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,635
  Điểm thành tích:
  1,907
  21.11
  9x
  00,01,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,63,64,67,68,69,71,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,32,34,35,36,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,63,64,67,68,69,71,72,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  18,19,21,25,26,28,35,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,60,63,64,67,68,69,71,72,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  18,19,21,25,26,28,35,42,49,50,53,56,60,64,68,69,71,72,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  18,19,21,25,26,28,35,42,49,50,53,56,60,64,69,72,78,81,82,84,87,88,91,92,93,94,98,99
  1x
  21,35,49,60,64,69,72,78,81,82,84,87,88,91,92,93,94,99
  0x
  21,35,49,91,92,93,94,99
   
 19. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,260
  Được thích:
  27,237
  Điểm thành tích:
  1,907
  21.11
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,96,99
  7x
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,88,90,93,96,99
  6x
  04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,75,78,80,84,87,90,93,96
  5x
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,69,70,75,78,80,84,87,90,93,96
  4x
  12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,69,70,75,78,80,84,87,90,93,96
  3x
  12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,42,43,45,46,47,49,51,60,69,70,75,78,80,84,87,90,93,96
  2x
  12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,42,43,80,84,87,90,93,96
  1x
  12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,34,35,96
  0x
  17,18,19,21,24,25,26,27
   
 20. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,441
  Được thích:
  18,989
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 21/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,03,04,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,25,26,27,28,30,31,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,53,54,56,57,59,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,90,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,03,04,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,26,27,28,30,31,35,36,38,39,40,41,45,46,47,49,54,56,57,59,62,63,64,65,68,69,71,72,74,75,78,79,80,81,82,86,87,90,93,94,95,96,97,99
  4x
  02,03,04,08,09,12,13,14,16,18,20,21,26,27,30,31,36,39,40,41,45,46,47,49,54,57,62,63,64,65,68,71,72,74,75,78,79,80,81,86,87,90,93,94,95,96,97,99
  3x
  02,04,08,09,12,13,14,18,20,21,26,27,30,31,36,39,40,45,47,54,57,62,63,68,71,72,74,75,78,80,81,86,87,90,95,96,97,99
  2x
  02,04,09,12,14,18,20,26,27,39,40,45,47,54,57,62,63,68,71,72,74,75,78,81,86,90,96,99
  1x
  02,04,09,20,26,27,40,45,47,62,68,72,74,75,81,86,90,99
  0x
  02,04,09,26,72,75,81,90
   
 21. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  1,589
  Được thích:
  14,018
  Điểm thành tích:
  1,847
  01/11: 0x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 8x
  05/11: 0x
  06/11: 6x

  07/11: 2x

  08/11: 9x
  09/11: 8x
  10/11: 5x
  11/11: 0x
  12/11: xịt lòi
  13/11: 1x
  14/11: xịt lòi
  15/11: 4x
  16/11: 3x
  17/11: toang
  18/11: 1x
  19/11: 7x
  20/11: 4x
  21/11

  9x:

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  02,03,06,07,08,09,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,37,39,41,42,43,46,47,48,49,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x:
  02,03,07,08,12,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,37,39,42,43,46,47,48,52,53,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  4x:
  02,03,07,08,12,16,17,20,21,23,24,25,26,29,30,32,39,42,46,47,48,52,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,82,84,85,87,89,92,93,96,97,98
  3x:
  02,03,07,08,12,16,17,20,21,25,26,29,30,39,42,46,48,52,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,75,76,80,84,85,89,92,93,96,98
  2x:
  02,03,07,08,12,17,20,21,25,26,30,39,48,52,57,58,62,67,69,70,71,75,76,80,84,85,89,93,98
  1x:
  02,03,07,08,12,17,20,21,25,26,30,52,57,62,67,70,75,76,80
  0x:
  02,07,08,20,25,52,57,70,80
   

Cộng đồng Ketqua1.net