DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/23.

Lượt xem: 105,441

 1. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  894
  Được thích:
  6,195
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Dàn TH từ topic 9x-0x
  1-11 8x
  2-11 3x
  3-11 4x
  4-11 5x
  5-11 7x
  6-11 3x
  7-11 3x
  8-11 6x
  9-11 6x
  10-11 7x
  11-11 3x
  12-11 Nghỉ
  13-11 0x
  14-11 8X
  15-11 1x
  16-11 0x
  17-11 3x
  18-11 3x
  19-11 4x
  20-11 0x
  21-11
  9x
  01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,08,09,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,35,36,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,54,56,57,58,62,63,68,69,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,08,09,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,29,31,32,35,39,40,41,43,45,47,48,49,51,56,58,62,63,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,09,12,13,14,15,16,17,20,21,22,25,27,29,31,32,35,39,41,43,47,48,49,51,56,58,62,63,72,74,75,77,78,81,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  3x
  02,13,14,15,20,21,22,25,27,29,31,32,35,39,41,43,48,49,51,56,62,63,72,74,75,77,78,81,83,84,86,90,92,94,95,96,98,99
  2x
  02,13,15,20,21,27,29,31,32,39,41,43,48,49,51,56,62,63,74,75,81,83,86,92,95,96,98,99
  1x
  02,13,15,21,27,31,39,48,51,56,62,74,75,81,83,86,95,96
  0x
  02,21,39,48,75,83,86,95
   
  Spa, coi2510, Pele678913 thành viên khác Thích điều này.
 2. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  966
  Được thích:
  13,783
  Điểm thành tích:
  1,777
  1/11 6x
  2/11 6x
  3/11 2x
  4/11 6x
  5/11 9x
  6/11 1x
  7/11 0x
  8/11 8x
  9/11 4x
  10/11 4x
  11/11 4x
  12/11 0x
  13/11 2x
  14/11 5x
  15/11 5x
  16/11 6x
  17/11 2x
  18/11 7x
  19/11 6x
  20/11 0x
  21/11 2x
  22/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,36,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,98,99
  6x
  01,02,04,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,36,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,87,88,90,92,93,95,96,99
  5x
  01,02,04,09,10,11,14,16,17,19,22,23,25,26,27,28,36,37,39,41,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,69,70,73,74,75,79,81,82,83,84,85,87,88,90,92,93,95,96,99
  4x
  01,02,04,09,11,14,16,17,22,23,27,36,37,39,41,46,47,48,50,51,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,69,70,73,74,79,81,82,83,84,85,87,90,92,93,95,96,99
  3x
  02,09,11,14,16,17,22,23,27,36,37,39,41,46,47,48,50,54,56,59,62,63,64,69,70,73,79,81,82,83,84,87,90,92,93,95,96,99
  2x
  11,16,22,23,27,36,37,46,50,54,56,59,62,63,69,70,73,79,81,82,83,84,87,92,93,95,96,99
  1x
  11,16,22,27,36,37,54,63,69,81,82,83,87,92,93,95,96,99
  0x
  63,69,81,82,83,93,96,99
   
  giachinh, mr8386, Tuthu210912 thành viên khác Thích điều này.
 3. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  4,253
  Điểm thành tích:
  1,777
  22/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,71,72,74,77,78,79,81,82,84,87,88,89,91,92,94,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,37,38,39,41,42,44,47,48,49,51,52,54,57,58,59,61,62,64,67,68,69,71,72,74,77,78,79,81,82,84,87,88,89,91,92,94,97,98,99
  5x
  01,02,04,07,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,24,27,28,29,31,32,34,37,38,39,41,42,44,47,48,49,51,52,54,57,58,59,61,62,64,67,68,69,71,72,74,77,78,79,81,82,84,87,88,89,91,92,94,97,98
  4x
  01,02,04,07,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,24,27,28,29,31,32,34,37,38,39,41,42,44,47,48,49,51,52,54,57,58,59,61,62,64,67,68,69,71,72,78,81,88,91,98
  3x
  01,02,04,07,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,24,27,28,29,31,32,34,37,38,39,41,42,44,47,48,51,58,61,68,71,78,81,88,91,98
  2x
  01,02,04,07,08,09,11,12,14,17,18,19,21,22,28,31,38,41,48,51,58,61,68,71,78,81,88,91,98
  1x
  01,08,11,18,21,28,31,38,41,48,51,58,61,68,71,78,81,88,98
  0x
  08,18,28,38,48,58,68,78,88
   
  Tuthu2109, giachinh, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 4. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,441
  Được thích:
  18,989
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 22/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,16,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,10,12,13,14,16,19,23,25,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,70,73,74,75,76,77,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,97,98
  5x
  00,01,04,05,06,07,10,14,16,19,25,28,29,34,35,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,70,73,74,75,76,79,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  00,04,05,07,14,16,19,25,28,29,34,35,37,38,39,40,41,43,46,47,49,50,52,55,56,57,59,61,64,65,67,70,73,74,75,76,82,83,84,85,89,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  04,05,07,16,19,25,28,29,34,37,38,39,40,43,46,47,49,50,52,56,57,59,61,64,65,67,73,74,75,76,82,83,91,92,93,94,95,97
  2x
  07,16,19,25,29,34,37,38,43,46,47,49,50,52,56,59,64,65,67,74,76,82,83,91,92,93,94,95
  1x
  19,25,34,43,46,47,49,52,56,64,65,76,82,83,91,92,93,94
  0x
  19,43,46,52,64,83,91,92
   
  giachinh, Tuthu2109, mr838612 thành viên khác Thích điều này.
 5. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,363
  Được thích:
  14,978
  Điểm thành tích:
  2,087
  22/11
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,91,92,95,96
  6x
  02,03,05,06,07,10,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,91,92,95,96
  5x
  12,13,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,91,95
  4x
  12,13,17,21,22,23,26,27,28,31,32,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,91,95
  3x
  12,13,17,21,22,23,26,27,28,31,32,41,42,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,85,86,87,91,95
  2x
  12,13,17,21,22,23,26,27,28,31,32,41,42,62,66,67,68,70,71,72,74,76,77,82,85,86,87,91,95
  1x
  12,13,17,21,22,23,26,27,28,31,32,62,67,68,71,72,76,82,86
  0x
  23,27,28,31,32,72,76,82,86
   
  giachinh, Tuthu2109, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 6. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  1,589
  Được thích:
  14,018
  Điểm thành tích:
  1,847
  01/11: 0x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 8x
  05/11: 0x
  06/11: 6x

  07/11: 2x

  08/11: 9x
  09/11: 8x
  10/11: 5x
  11/11: 0x
  12/11: xịt lòi
  13/11: 1x
  14/11: xịt lòi
  15/11: 4x
  16/11: 3x
  17/11: toang
  18/11: 1x
  19/11: 9x
  20/11: 4x
  21/11: 2x
  22/11

  9x:

  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,02,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  01,02,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  01,02,06,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,56,57,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x:
  01,02,06,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,41,42,46,47,48,51,52,56,57,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,78,79,82,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  4x:
  02,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,41,42,46,47,48,51,52,56,57,61,62,64,65,69,71,72,74,75,78,79,82,84,87,89,91,92,93,96,97,98
  3x:
  02,12,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,41,42,46,52,57,61,62,64,69,72,75,78,79,82,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x:
  12,14,19,21,22,23,24,26,27,28,29,32,39,41,42,62,69,72,78,79,82,87,89,91,92,93,96,97,98
  1x:
  19,23,24,28,29,32,39,42,69,78,79,82,87,89,92,93,96,97,98
  0x:
  24,29,42,69,79,82,92,96,97
   
  giachinh, Tuthu2109, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 7. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  462
  Được thích:
  6,196
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 22-11-2023:
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,30,31,33,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,20,21,23,24,25,26,27,33,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,13,15,16,21,23,24,25,27,33,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,13,15,16,21,23,24,25,27,33,36,37,38,41,43,44,45,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,87,88,91,92,93,94,95,98,99
  4x
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,13,15,16,21,23,24,25,27,33,36,37,41,43,44,45,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,68,69,76,78,81,82,87,88,91,93,94,95,98,99
  3x
  02,05,08,09,11,15,16,21,23,24,25,27,33,36,37,41,43,44,45,52,55,56,58,59,61,62,68,69,78,82,87,88,91,93,94,95,98,99
  2x
  02,08,09,15,21,23,25,27,33,36,37,43,44,45,52,55,56,58,59,62,69,87,88,91,94,95,98,99
  1x
  08,09,21,25,27,33,36,37,43,45,56,69,87,88,91,95,98,99
  0x
  25,27,36,37,43,87,98,99
   
  giachinh, Tuthu2109, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 8. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,147
  Được thích:
  24,972
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  22/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,28,29,31,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,19,22,24,28,29,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,19,22,24,28,29,38,40,41,42,44,46,47,50,51,54,55,56,58,59,60,61,64,65,69,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,04,06,08,10,14,15,16,17,19,22,24,28,38,40,41,42,44,46,47,51,55,56,58,59,60,61,64,65,69,71,74,77,78,79,80,82,83,85,87,90,91,92,94,95,96,97,99
  3x
  01,04,06,08,10,14,15,16,17,19,22,24,28,38,40,41,42,44,46,47,51,56,59,60,61,64,65,69,74,77,79,80,82,91,95,96,97,99
  2x
  06,08,14,15,16,24,41,42,44,46,47,51,56,59,60,61,64,65,69,74,77,79,80,82,91,95,96,97
  1x
  14,16,24,41,42,46,47,51,59,60,61,64,74,77,79,80,95,97
  0x
  14,16,41,47,61,74,95,97
   
 9. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,458
  Được thích:
  11,561
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,37,38,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96
  5x
  01,10,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,27,28,29,31,32,34,35,37,38,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,82,83,84,85,90,91,92,94,95,96
  4x
  01,10,12,13,14,15,16,17,19,21,24,25,28,29,31,34,37,38,41,42,43,45,47,51,52,54,56,57,59,61,65,67,71,72,73,74,75,76,82,83,84,85,90,91,92,94,95,96
  3x
  14,15,16,17,19,21,24,25,28,29,31,34,37,38,41,42,43,45,47,51,52,54,56,57,59,61,65,67,71,73,74,75,76,82,83,91,92,95
  2x
  16,17,19,28,41,42,43,45,47,51,52,54,56,57,59,61,65,67,71,73,74,75,76,82,83,91,92,95
  1x
  16,17,19,28,47,61,65,67,71,73,74,75,76,82,83,91,92,95
  0x
  16,17,47,61,71,74,82,91
   
 10. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  16,201
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/11:4x
  2/11:4x
  3/11:0x
  4/11:3x
  5/11:9x
  6/11:2x
  7/11:X
  8/11:6x
  9/11:6x
  10/11:3x
  11/11:3x
  12/11:5x
  13/11:1x
  14/11:X
  15/11:8x
  16/11:9x
  17/11:1x
  18/11:8x
  19/11:2x
  20/11:2x
  21/11:9x
  22/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,26,27,29,30,34,35,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,76,77,79,80,81,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,26,27,29,30,34,35,39,40,41,42,43,45,46,47,51,53,54,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,71,72,74,76,77,79,80,85,90,91,92,95,96,97
  4x
  03,04,08,09,11,12,14,16,17,19,21,22,24,26,27,29,30,35,40,41,42,45,46,47,53,54,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,71,72,74,76,77,79,80,85,90,91,95,96
  3x
  04,09,11,12,14,16,17,19,21,22,24,26,27,35,40,41,45,46,53,54,58,59,61,62,64,66,67,69,71,72,76,77,80,85,90,91,95,96
  2x
  04,09,11,12,14,16,17,19,21,26,40,41,45,46,54,59,61,62,64,66,67,69,71,76,90,91,95,96
  1x
  09,12,14,17,19,21,26,40,41,45,46,54,59,62,64,67,90,95
  0x
  12,14,17,19,21,26,90,95
   
 11. Algeno

  Algeno Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/1/23
  Bài viết:
  111
  Được thích:
  1,426
  Điểm thành tích:
  1,417
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,14,15,19,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,07,09,10,14,15,19,22,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,87,88,90,91,92,94,95,96,99
  5x
  00,01,03,04,05,09,10,14,19,22,24,25,27,28,30,33,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,64,65,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,87,88,90,91,94,95
  4x
  01,04,05,09,14,19,25,27,28,30,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,64,65,67,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,87,90,91,94,95
  3x
  04,05,09,14,19,25,28,30,34,37,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,64,72,73,74,75,78,82,84,85,87,91,94,95
  2x
  05,14,19,25,28,30,34,37,40,41,45,48,50,52,54,55,57,58,59,64,73,74,75,78,82,84,85,87
  1x
  28,37,40,41,45,48,50,54,55,57,58,73,75,78,82,84,85,87
  0x
  45,54,55,57,73,75,85,87
   
 12. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  462
  Được thích:
  2,187
  Điểm thành tích:
  2,557
  1/11 36 6x
  2/11 27 0x
  3/11 61 0x
  4/11 58 1x
  5/11 84 2x
  6/11 84 5x
  7/11 49 2x
  8/11 26 2x
  9/11 62 9x
  10/11 70 5x
  11/11 91 9x
  12/11 75 7x
  13/11 12 4x
  14/11 00 0x
  15/11 59 3x
  16/11 69 7x
  17/11 10 2x
  18/11 71 3x
  19/11 29 Xịt
  20/11 71 4x
  21/11 48 5x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78,80,83,84,85,86,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,61,62,66,67,70,71,72,75,76,77,80,83,84,85,86,88,89,93,94,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,52,53,55,57,58,61,62,66,67,70,71,72,75,76,77,80,83,84,85,88,89,93,94,98,99
  5x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,52,55,57,61,66,70,71,72,75,77,83,84,88,89,93,94,98,99
  4x
  00,01,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,43,44,49,50,55,61,66,72,75,77,83,84,88,89,93,94,98,99
  3x
  00,01,04,05,06,09,10,11,13,14,15,16,18,19,22,23,24,27,28,29,31,32,33,38,43,44,49,50,55,61,66,72,77,83,88,93,94,98,99
  2x
  00,01,04,05,06,09,10,11,13,14,15,16,18,22,27,33,38,44,49,50,55,61,66,72,77,83,88,94,99
  1x
  00,01,05,11,16,22,27,33,38,44,49,50,55,61,66,83,88,94,99
  0x
  00,05,33,38,44,49,50,55,83
   
 13. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,513
  Được thích:
  42,391
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  22/11
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,95,96,99
  6x
  00,,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,58,59,61,63,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,86,87,89,93,96,99
  5x
  00,,03,05,06,09,10,11,13,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,52,53,59,61,63,65,66,69,71,74,75,76,78,79,81,84,85,86,87,89,93,96,99
  4x
  00,,06,10,11,13,15,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,37,39,41,42,44,46,49,50,53,59,61,63,65,66,69,71,74,75,76,78,79,81,84,85,86,87,89,93,96,99
  3x
  00,,06,10,11,13,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,37,39,42,46,49,50,53,61,63,65,69,71,75,76,79,84,85,89,93,96,99
  2x
  00,,06,10,21,25,26,27,28,29,31,32,39,42,46,49,50,53,61,65,69,71,75,76,79,84,93,96,99
  1x
  00,,06,10,21,25,26,31,32,39,42,49,69,71,75,76,79,96,99
  0x
  ,06,21,39,69,71,75,76,99
   
 14. chilatoi123

  chilatoi123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,513
  Được thích:
  42,391
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  Bs
  9x
  00,,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,02,03,05,06,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  00,,02,03,05,06,08,10,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,26,29,30,31,32,34,35,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,50,53,54,55,58,59,60,62,63,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,94,96,99
  5x
  00,,02,03,05,06,08,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,26,29,30,31,32,37,38,39,41,42,44,45,46,48,50,53,54,59,60,62,65,68,69,70,71,74,75,76,77,79,81,82,86,87,88,89,90,91,92,94,96,99
  4x
  00,,05,06,08,12,16,18,21,22,23,26,29,30,31,32,38,39,41,42,44,45,48,50,53,54,59,60,62,65,68,70,71,74,75,76,77,79,82,86,87,88,89,90,91,92,94,96,99
  3x
  00,,05,06,08,12,16,21,22,23,26,29,30,31,32,38,39,41,42,44,48,53,54,60,62,65,70,71,74,75,76,77,82,89,90,91,92,94,99
  2x
  00,,05,06,08,12,16,21,22,23,26,30,31,38,41,44,53,54,62,65,70,71,76,77,82,91,92,94,99
  1x
  ,05,06,08,12,16,21,22,26,31,44,62,65,71,76,77,82,91,99
  0x
  ,05,06,16,21,62,76,91,99
   
 15. daitranxxx

  daitranxxx Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  28/1/18
  Bài viết:
  804
  Được thích:
  3,686
  Điểm thành tích:
  1,957
  01/11: 7x
  02/11: 3x
  03/11: 8x
  04/11: 2x
  05/11: 0x
  06/11: 5x
  07/11: 2x
  08/11: 3x
  09/11: 2x
  10/11: 9x
  11/11: 7x
  12/11: 1x
  13/11: 7x
  14/11: 4x
  15/11: 7x
  16/11: 1x
  17/11: 8x
  18/11: 7x
  19/11: 3x
  20/11: 5x
  21/11: 6x
  22/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,35,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,35,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  01,02,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,31,32,35,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  5x
  01,02,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,32,37,38,39,41,44,46,47,48,49,57,58,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  02,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,32,37,38,39,41,44,46,47,48,49,57,58,62,64,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,91,92,93,94,96,99
  3x
  23,26,28,29,32,37,38,39,41,44,46,47,48,49,57,58,62,64,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,91,92,93,94,96,99
  2x
  46,47,48,49,57,58,62,64,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,91,92,93,94,96,99
  1x
  71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,91,92,93,94,96,99
  0x
  85,87,91,92,93,94,96,99
   
 16. Bestboy

  Bestboy Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  4,132
  Điểm thành tích:
  1,957
  1/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  2/11: 9x8x7x6x
  3/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  4/11: 9x8x7x
  5/11: Xịt
  6/11: 9x
  7/11: 9x8x7x6x5x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  13/11: 9x8x7x6x5x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  16/11: 9x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  18/11: 9x8x7x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x
  20/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  21/11: 9x
  22/11:?
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,46,47,48,50,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,40,42,43,44,46,47,48,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,72,74,76,78,79,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  5x
  03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,17,19,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,40,42,43,44,46,47,48,53,54,56,58,59,60,62,64,65,67,69,74,78,79,80,83,84,86,87,90,92,94,95,96,97,98
  4x
  03,04,05,06,08,10,11,13,14,17,19,23,25,26,27,28,33,35,36,38,40,42,43,47,48,53,56,59,60,62,64,65,67,69,74,78,80,83,84,86,87,90,92,94,95,96,97,98
  3x
  03,04,06,11,13,14,17,19,23,25,26,28,33,35,36,38,40,42,43,47,48,53,56,59,60,62,64,65,67,69,74,80,84,86,87,90,95,98
  2x
  03,04,06,11,13,17,19,25,26,28,33,35,36,38,40,42,43,47,48,53,62,64,67,86,87,90,95,98
  1x
  03,04,06,11,13,17,19,25,26,28,35,36,38,42,47,53,67,87
  0x
  03,26,28,35,36,47,53,87
   
 17. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  961
  Được thích:
  7,070
  Điểm thành tích:
  1,217
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023
  01/11: 9876543
  02/11: 9876543
  03/11: 987654321
  04/11: 9876543
  05/11: 9876543
  06/11: Miss.
  07/11: 9876543210
  08/11: 98
  09/11: 98
  10/11: 98765
  11/11: 9876
  12/11: 9
  13/11: 98
  14/11: 987654
  15/11: 987
  16/11: 987654321
  17/11: 98765
  18/11: 9876543
  19/11: 98765432
  20/11: Miss.
  21/11: 987654
  22/11
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,27,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,27,33,34,35,36,37,39,40,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,90,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,05,06,09,12,13,17,18,19,20,23,25,27,33,34,35,36,37,40,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,90,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,05,06,09,12,13,17,18,19,20,23,25,27,33,34,35,36,37,40,42,44,45,46,47,48,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,76,81,83,84,86,90,93,95,96,97,98,99
  4x
  02,03,09,23,25,27,33,34,35,36,37,40,42,44,45,46,47,48,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,76,81,83,84,86,90,93,96,98,99
  3x
  02,03,09,25,27,33,37,42,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,76,81,83,84,86,90,93,96,98,99
  2x
  02,03,09,25,27,33,37,42,50,58,60,61,67,68,69,71,72,73,76,81,83,84,86,90,93,96,98,99
  1x
  27,33,37,42,50,58,60,61,67,68,69,71,81,84,86,90,93,98
  0x
  69,71,81,84,86,90,93,98
   
 18. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,260
  Được thích:
  27,237
  Điểm thành tích:
  1,907
  22.11
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,95,97,99
  7x
  01,02,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,86,90,95,97,99
  6x
  03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,86,90,95,97
  5x
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,70,79,80,86,90,95,97
  4x
  12,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,68,70,79,80,86,90,95,97
  3x
  12,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,52,53,59,68,70,79,80,86,90,95,97
  2x
  12,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,86,90,95,97
  1x
  14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38
  0x
  21,23,25,26,27,28,29,32
   
 19. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,733
  Được thích:
  12,452
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,08,09,13,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,08,09,13,14,16,17,19,20,21,22,25,26,27,29,30,31,32,35,37,38,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  08,09,13,14,16,17,19,20,21,22,25,26,27,29,30,31,32,35,37,38,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95
  4x
  25,26,27,29,30,31,32,35,37,38,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95
  3x
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95
  2x
  53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95
  1x
  72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95
  0x
  86,87,90,91,92,93,94,95
   
 20. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,592
  Được thích:
  12,141
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,98,99
  6x
  04,05,07,09,12,13,14,16,17,19,21,23,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,77,78,81,82,83,84,86,87,89,90,93,94,98,99
  5x
  04,05,07,09,12,13,14,16,17,19,21,23,25,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,63,65,70,71,77,78,82,83,84,86,87,89,90,93,94,98,99
  4x
  12,13,14,16,17,19,21,23,25,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,53,55,56,61,63,65,70,71,77,78,82,83,84,87,89,90,93,94,98,99
  3x
  13,14,19,23,25,27,31,34,35,36,38,39,40,43,44,48,49,50,53,55,56,61,63,65,70,71,77,78,82,83,84,87,89,90,93,94,98,99
  2x
  13,14,40,43,44,48,49,50,53,55,56,61,63,65,70,71,77,78,82,83,84,87,89,90,93,94,98,99
  1x
  50,53,55,56,61,63,65,70,71,77,78,82,83,84,87,89,90,93
  0x
  63,65,70,71,77,78,82,83
   

Cộng đồng Ketqua1.net