DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/23.

Lượt xem: 119,629

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,885
  Được thích:
  13,701
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,03,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,27,29,30,33,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  00,03,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,27,29,30,33,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,58,61,63,64,67,68,69,70,71,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  08,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,27,29,30,33,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,58,61,63,64,67,68,69,70,71,74,75,76,80,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,98
  4x
  21,23,24,27,29,30,33,34,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,58,61,63,64,67,68,69,70,71,74,75,76,80,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,98
  3x
  40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,58,61,63,64,67,68,69,70,71,74,75,76,80,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,98
  2x
  53,55,56,58,61,63,64,67,68,69,70,71,74,75,76,80,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,98
  1x
  70,71,74,75,76,80,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,98
  0x
  86,88,91,92,93,94,96,98
   
 2. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  721
  Được thích:
  8,330
  Điểm thành tích:
  1,777
  29/11:
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,19,20,22,24,25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,05,06,07,08,10,11,14,15,16,20,22,24,25,28,29,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,98,99
  5x
  00,01,05,06,07,08,10,11,14,15,16,20,22,24,28,29,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,67,68,70,72,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,88,89,90,92,93
  4x
  00,01,05,06,08,10,11,14,15,16,20,22,24,28,29,33,34,35,36,37,39,41,43,45,48,51,52,54,55,56,58,59,64,65,67,70,72,73,74,80,82,84,85,88,89,90,92,93
  3x
  00,01,05,06,08,10,14,16,20,29,33,34,35,36,37,39,41,43,45,48,52,54,55,58,59,64,65,67,70,72,74,80,82,84,85,89,92,93
  2x
  00,01,05,06,08,10,14,16,20,29,33,34,35,36,39,41,43,52,54,55,65,67,70,74,80,82,89,93
  1x
  00,05,06,10,14,29,33,34,35,36,54,55,65,67,74,80,82,93
  0x
  05,10,29,34,35,55,67,74
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức: 3 3 (1 số)
  22
  Mức: 3 8 (2 số)
  09,77
  Mức: 3 9 (1 số)
  04
  Mức: 4 0 (3 số)
  00,88,95
  Mức: 4 1 (4 số)
  05,33,54,55
  Mức: 4 2 (6 số)
  13,24,50,59,93,98
  Mức: 4 3 (4 số)
  26,31,66,84
  Mức: 4 4 (4 số)
  10,44,57,91
  Mức: 4 5 (9 số)
  06,07,17,21,40,60,78,82,94
  Mức: 4 6 (1 3 số)
  08,11,15,23,30,32,43,49,62,86,90,96,99
  Mức: 4 7 (2 3 số)
  01,02,03,12,14,16,18,28,35,36,37,38,41,42,45,48,52,67,71,73,89,92,97
  Mức: 4 8 (1 2 số)
  19,34,39,53,58,61,63,70,76,81,83,85
  Mức: 4 9 (1 2 số)
  20,25,27,46,47,51,64,65,68,69,80,87
  Mức: 5 0 (6 số)
  29,56,72,74,75,79
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức: 4 0 (1 số)
  00
  Mức: 4 2 (1 số)
  22
  Mức: 4 4 (1 số)
  88
  Mức: 4 5 (1 số)
  44
  Mức: 4 6 (2 số)
  04,09
  Mức: 4 7 (2 số)
  31,33
  Mức: 4 9 (2 số)
  55,77
  Mức: 5 0 (3 số)
  07,66,97
  Mức: 5 1 (1 số)
  99
  Mức: 5 2 (2 số)
  05,26
  Mức: 5 3 (1 số)
  60
  Mức: 5 5 (2 số)
  40,43
  Mức: 5 6 (3 số)
  01,03,50
  Mức: 5 7 (4 số)
  30,62,81,86
  Mức: 5 8 (2 số)
  08,95
  Mức: 5 9 (7 số)
  02,10,16,38,51,54,84
  Mức: 6 0 (2 số)
  13,96
  Mức: 6 1 (1 số)
  71
  Mức: 6 2 (6 số)
  14,18,32,59,89,94
  Mức: 6 3 (2 số)
  27,36
  Mức: 6 4 (5 số)
  35,45,58,79,87
  Mức: 6 5 (2 số)
  28,72
  Mức: 6 6 (3 số)
  24,61,73
  Mức: 6 7 (1 0 số)
  06,11,21,46,47,53,67,69,78,90
  Mức: 6 8 (6 số)
  17,34,39,42,48,83
  Mức: 6 9 (5 số)
  12,37,41,68,70
  Mức: 7 0 (3 số)
  25,80,91
  Mức: 7 1 (6 số)
  20,23,49,76,93,98
  Mức: 7 2 (2 số)
  19,85
  Mức: 7 3 (2 số)
  52,92
  Mức: 7 4 (2 số)
  15,63
  Mức: 7 5 (1 số)
  57
  Mức: 7 6 (1 số)
  82
  Mức: 7 7 (3 số)
  56,65,75
  Mức: 8 4 (1 số)
  29
  Mức: 8 7 (1 số)
  64
  Mức: 9 1 (1 số)
  74
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức: 1 6 (1 số)
  97
  Mức: 1 9 (2 số)
  03,24
  Mức: 2 0 (1 số)
  07
  Mức: 2 1 (3 số)
  00,05,30
  Mức: 2 2 (4 số)
  22,31,33,88
  Mức: 2 4 (3 số)
  04,23,40
  Mức: 2 5 (6 số)
  01,02,26,44,46,55
  Mức: 2 6 (5 số)
  47,50,60,66,72
  Mức: 2 7 (2 số)
  28,86
  Mức: 2 8 (8 số)
  09,12,13,19,25,27,45,62
  Mức: 2 9 (6 số)
  43,58,59,77,81,89
  Mức: 3 0 (2 số)
  11,54
  Mức: 3 1 (4 số)
  10,20,63,68
  Mức: 3 2 (4 số)
  06,18,39,99
  Mức: 3 3 (2 số)
  14,32
  Mức: 3 4 (2 số)
  08,96
  Mức: 3 5 (5 số)
  16,51,61,79,84
  Mức: 3 6 (5 số)
  35,41,42,48,90
  Mức: 3 7 (3 số)
  17,38,65
  Mức: 3 8 (6 số)
  34,36,73,85,87,95
  Mức: 3 9 (3 số)
  21,53,80
  Mức: 4 0 (2 số)
  67,76
  Mức: 4 1 (5 số)
  69,70,75,78,94
  Mức: 4 2 (3 số)
  52,57,71
  Mức: 4 3 (4 số)
  56,83,91,98
  Mức: 4 4 (2 số)
  15,49
  Mức: 4 7 (1 số)
  92
  Mức: 4 8 (1 số)
  29
  Mức: 5 0 (1 số)
  37
  Mức: 5 1 (1 số)
  93
  Mức: 5 3 (1 số)
  82
  Mức: 5 5 (1 số)
  64
  Mức: 5 9 (1 số)
  74
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức: 1 (4 số)
  02,45,46,47
  Mức: 2 (6 số)
  09,24,33,40,68,89
  Mức: 3 (6 số)
  03,12,31,43,50,97
  Mức: 4 (1 2 số)
  04,11,13,23,30,39,41,53,54,59,63,90
  Mức: 5 (1 2 số)
  01,07,10,19,22,27,32,42,60,62,66,86
  Mức: 6 (1 0 số)
  05,14,16,26,28,36,51,70,72,88
  Mức: 7 (1 3 số)
  06,08,20,21,25,34,35,44,49,55,58,65,87
  Mức: 8 (1 0 số)
  00,61,73,75,77,79,80,81,84,99
  Mức: 9 (1 1 số)
  17,38,48,56,57,64,69,78,85,95,96
  Mức: 1 0 (5 số)
  15,18,37,52,91
  Mức: 1 1 (2 số)
  67,71
  Mức: 1 2 (6 số)
  29,74,76,83,92,94
  Mức: 1 3 (1 số)
  98
  Mức: 1 5 (1 số)
  82
  Mức: 1 6 (1 số)
  93
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức: 0 (1 3 số)
  02,09,12,33,40,45,46,47,66,68,70,89,97
  Mức: 1 (2 6 số)
  01,03,04,10,11,13,14,16,19,22,23,24,31,32,36,42,43,49,50,53,54,59,60,63,65,86
  Mức: 2 (2 5 số)
  06,07,08,20,21,26,27,28,30,35,39,41,51,62,72,75,77,79,80,81,84,87,90,95,99
  Mức: 3 (2 2 số)
  00,05,15,17,25,34,44,48,52,55,57,58,61,64,69,73,74,78,83,85,88,96
  Mức: 4 (1 0 số)
  18,37,38,56,67,71,76,91,92,94
  Mức: 5 (2 số)
  29,82
  Mức: 6 (1 số)
  98
  Mức: 7 (1 số)
  93
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 1 1 (2 số)
  00,22
  Mức: 1 2 (5 số)
  04,09,31,44,88
  Mức: 1 3 (5 số)
  33,55,60,77,99
  Mức: 1 4 (5 số)
  07,26,50,62,66
  Mức: 1 5 (6 số)
  30,38,54,84,86,95
  Mức: 1 6 (1 4 số)
  02,05,08,10,13,16,32,40,43,51,58,59,71,97
  Mức: 1 7 (2 0 số)
  01,03,14,18,21,27,35,36,37,45,47,53,61,68,78,79,80,87,89,94
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  11,24,28,41,42,67,69,70,73,81,83,90,93,96
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  15,17,34,39,46,49,56,57,72,76,92,98
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  06,19,20,23,48,52,65,75,82,85,91
  Mức: 2 1 (3 số)
  12,25,63
  Mức: 2 2 (2 số)
  29,64
  Mức: 2 3 (1 số)
  74
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức: 3 1 (1 số)
  30
  Mức: 3 3 (1 số)
  04
  Mức: 3 6 (2 số)
  07,88
  Mức: 3 7 (2 số)
  40,77
  Mức: 3 9 (2 số)
  60,66
  Mức: 4 0 (1 số)
  22
  Mức: 4 1 (3 số)
  02,59,96
  Mức: 4 2 (2 số)
  44,71
  Mức: 4 3 (3 số)
  20,47,76
  Mức: 4 4 (2 số)
  03,81
  Mức: 4 5 (3 số)
  21,26,33
  Mức: 4 6 (4 số)
  10,62,95,97
  Mức: 4 7 (4 số)
  50,54,58,85
  Mức: 4 8 (4 số)
  00,09,11,99
  Mức: 4 9 (2 số)
  43,46
  Mức: 5 0 (1 số)
  31
  Mức: 5 1 (3 số)
  01,24,45
  Mức: 5 2 (6 số)
  05,32,55,67,69,86
  Mức: 5 3 (5 số)
  18,51,79,92,93
  Mức: 5 4 (7 số)
  15,38,49,53,63,70,84
  Mức: 5 5 (3 số)
  13,14,87
  Mức: 5 7 (5 số)
  12,17,23,68,98
  Mức: 5 8 (4 số)
  80,83,91,94
  Mức: 5 9 (6 số)
  06,25,36,61,78,89
  Mức: 6 0 (2 số)
  27,90
  Mức: 6 1 (5 số)
  08,34,56,57,65
  Mức: 6 2 (3 số)
  19,42,75
  Mức: 6 3 (4 số)
  28,41,72,74
  Mức: 6 5 (3 số)
  39,48,52
  Mức: 6 6 (2 số)
  16,35
  Mức: 7 0 (2 số)
  64,82
  Mức: 7 1 (2 số)
  29,73
  Mức: 7 6 (1 số)
  37


  9x
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,98,99
  5x
  06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,23,25,27,28,29,34,35,36,37,38,39,41,42,48,49,51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,98
  4x
  06,08,12,13,14,16,17,19,23,25,27,28,29,34,35,36,37,38,39,41,42,48,49,52,53,56,57,61,63,64,65,68,70,72,73,74,75,78,80,82,83,84,87,89,90,91,94,98
  3x
  06,08,16,17,19,23,25,27,28,29,34,35,36,37,39,41,42,48,52,56,57,61,64,65,68,72,73,74,75,78,80,82,83,89,90,91,94,98
  2x
  08,16,19,27,28,29,34,35,36,37,39,41,42,48,52,56,57,61,64,65,72,73,74,75,78,82,89,90
  1x
  16,19,28,29,35,37,39,41,42,48,52,64,65,72,73,74,75,82
  0x
  16,29,35,37,52,64,73,82
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức: 5 7 (1 số)
  66
  Mức: 5 8 (2 số)
  07,30
  Mức: 5 9 (1 số)
  00
  Mức: 6 0 (1 số)
  95
  Mức: 6 1 (1 số)
  22
  Mức: 6 2 (3 số)
  03,40,77
  Mức: 6 3 (2 số)
  44,62
  Mức: 6 4 (1 số)
  04
  Mức: 6 5 (2 số)
  02,31
  Mức: 6 6 (4 số)
  09,26,88,97
  Mức: 6 9 (3 số)
  33,47,59
  Mức: 7 0 (3 số)
  01,60,81
  Mức: 7 1 (3 số)
  45,46,55
  Mức: 7 2 (3 số)
  11,20,21
  Mức: 7 3 (2 số)
  51,54
  Mức: 7 4 (3 số)
  10,70,76
  Mức: 7 6 (3 số)
  12,38,99
  Mức: 7 7 (5 số)
  05,28,50,53,58
  Mức: 7 8 (3 số)
  13,43,96
  Mức: 7 9 (3 số)
  57,68,78
  Mức: 8 0 (3 số)
  32,35,90
  Mức: 8 1 (5 số)
  24,36,71,85,86
  Mức: 8 2 (5 số)
  17,18,23,80,84
  Mức: 8 3 (2 số)
  14,72
  Mức: 8 4 (5 số)
  19,67,73,89,92
  Mức: 8 5 (3 số)
  27,79,87
  Mức: 8 6 (1 số)
  25
  Mức: 8 7 (2 số)
  39,65
  Mức: 8 8 (2 số)
  08,63
  Mức: 9 0 (5 số)
  16,49,69,75,98
  Mức: 9 1 (2 số)
  34,83
  Mức: 9 2 (1 số)
  06
  Mức: 9 3 (3 số)
  48,56,61
  Mức: 9 4 (3 số)
  52,93,94
  Mức: 9 5 (2 số)
  15,91
  Mức: 9 6 (2 số)
  41,42
  Mức: 9 8 (1 số)
  64
  Mức: 9 9 (1 số)
  37
  Mức: 1 0 3 (1 số)
  29
  Mức: 1 0 8 (2 số)
  74,82


  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  01,02,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  6x
  05,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,48,49,50,52,53,56,57,58,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  5x
  06,08,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,27,29,32,34,35,36,37,39,41,42,43,48,49,52,56,57,58,61,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98
  4x
  06,08,14,15,16,17,18,19,23,24,25,27,29,34,36,37,39,41,42,48,49,52,56,61,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,79,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,98
  3x
  06,08,14,15,16,19,25,27,29,34,37,39,41,42,48,49,52,56,61,63,64,65,67,69,72,73,74,75,79,82,83,87,89,91,92,93,94,98
  2x
  06,08,15,16,25,29,34,37,39,41,42,48,49,52,56,61,63,64,65,69,74,75,82,83,91,93,94,98
  1x
  06,15,29,34,37,41,42,48,52,56,61,64,74,82,83,91,93,94
  0x
  29,37,41,42,64,74,82,91
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức: 8 9 (1 số)
  22
  Mức: 9 8 (1 số)
  00
  Mức: 1 0 0 (1 số)
  88
  Mức: 1 0 1 (2 số)
  04,33
  Mức: 1 0 3 (1 số)
  09
  Mức: 1 0 4 (1 số)
  31
  Mức: 1 0 7 (1 số)
  97
  Mức: 1 0 9 (3 số)
  05,44,55
  Mức: 1 1 0 (3 số)
  07,66,77
  Mức: 1 1 3 (2 số)
  26,50
  Mức: 1 1 4 (2 số)
  40,60
  Mức: 1 1 6 (2 số)
  03,30
  Mức: 1 1 7 (1 số)
  24
  Mức: 1 1 9 (2 số)
  02,54
  Mức: 1 2 0 (2 số)
  01,86
  Mức: 1 2 1 (5 số)
  13,43,59,62,99
  Mức: 1 2 4 (1 số)
  10
  Mức: 1 2 6 (3 số)
  45,89,95
  Mức: 1 2 7 (1 số)
  84
  Mức: 1 2 8 (1 số)
  81
  Mức: 1 2 9 (1 số)
  46
  Mức: 1 3 0 (4 số)
  08,23,28,47
  Mức: 1 3 1 (5 số)
  14,16,27,32,58
  Mức: 1 3 2 (2 số)
  11,96
  Mức: 1 3 3 (2 số)
  51,72
  Mức: 1 3 4 (2 số)
  12,18
  Mức: 1 3 5 (2 số)
  06,38
  Mức: 1 3 6 (3 số)
  35,36,68
  Mức: 1 3 7 (1 số)
  19
  Mức: 1 3 8 (2 số)
  21,39
  Mức: 1 3 9 (3 số)
  42,90,94
  Mức: 1 4 0 (6 số)
  17,25,53,61,79,87
  Mức: 1 4 1 (3 số)
  41,71,73
  Mức: 1 4 2 (4 số)
  20,48,63,78
  Mức: 1 4 3 (1 số)
  34
  Mức: 1 4 5 (1 số)
  70
  Mức: 1 4 6 (2 số)
  67,80
  Mức: 1 4 7 (6 số)
  49,57,69,85,91,98
  Mức: 1 4 8 (1 số)
  83
  Mức: 1 5 0 (3 số)
  52,65,76
  Mức: 1 5 1 (1 số)
  15
  Mức: 1 5 4 (1 số)
  37
  Mức: 1 5 5 (2 số)
  75,92
  Mức: 1 5 6 (1 số)
  93
  Mức: 1 5 7 (1 số)
  56
  Mức: 1 6 3 (1 số)
  82
  Mức: 1 6 8 (1 số)
  29
  Mức: 1 7 5 (1 số)
  64
  Mức: 1 8 2 (1 số)
  74


  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  06,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  5x
  06,11,12,15,16,17,18,19,20,21,25,27,29,32,34,35,36,37,38,39,41,42,48,49,51,52,53,56,57,58,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,98
  4x
  06,15,17,19,20,21,25,29,34,35,36,37,38,39,41,42,48,49,52,53,56,57,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,87,90,91,92,93,94,98
  3x
  15,17,20,25,29,34,37,41,48,49,52,53,56,57,61,63,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,87,91,92,93,94,98
  2x
  15,20,29,34,37,48,49,52,56,57,63,64,65,67,69,70,74,75,76,78,80,82,83,85,91,92,93,98
  1x
  15,29,37,52,56,64,65,69,74,75,76,82,83,85,91,92,93,98
  0x
  29,56,64,74,75,82,92,93
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10 toang
  31/10 3x
  01/11 : 3x
  02/11 :x
  7x
  03/11 : 3x
  04/11 : 2x
  05/11 : 8x
  06/11 : 8x
  07/11 : 7x
  08/11 : 7x
  09/11 : 3x
  10/11 : 6x
  11/11 : 6x
  12/11 : 8x
  13/11 : 3x
  14/11 : toang
  15/11 : 3x
  16/11 : 3x
  17/11 : 7x
  18/11 : 7x
  19/11 : 6x
  20/11 : 7x
  21/11 : 6x
  22/11 : 6x
  23/11: 9x
  24/11: 4x
  25/11: 8x
  26/11: 4x
  27/11: 8x
  28/11: 6x
  29/11:


  (8 1 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  (7 0 số)
  01,02,03,07,08,11,12,14,16,17,18,19,20,23,25,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,85,86,87,89,90,92,94,96,97,99
  (3 8 số)
  02,20,25,27,29,34,37,38,41,42,43,45,46,47,49,51,53,56,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,85,87
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 14. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  809
  Được thích:
  5,900
  Điểm thành tích:
  2,257
  2/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  3/11: 9x8x7x6x5x
  4/11: 9x8x
  5/11: 9x8x
  6/11: 9x8x7x
  7/11: 9x8x7x6x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x6x5x4x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x
  13/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  16/11: 9x8x7x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x
  18/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x
  20/11: 9x8x7x6x
  21/11: 9x8x
  22/11: 9x8x7x6x5x4x
  23/11: 9x8x7x6x5x
  24/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  25/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  26/11: 9x8x7x6x
  27/11: Xịt
  28/11: 9x8x7x6x5x
  29/11:?
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,66,68,70,71,77,79,80,81,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,28,30,31,33,36,40,42,43,45,46,47,48,51,52,54,58,59,66,68,70,71,77,79,80,81,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,16,20,33,36,40,42,43,45,46,47,48,51,52,54,58,59,66,68,70,71,77,79,80,81,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  01,02,03,06,09,11,12,13,16,20,33,36,40,42,43,45,46,47,48,51,52,54,58,59,66,68,70,71,77,79,80,81,85,86,87,88,89,90
  2x
  01,02,03,06,09,11,12,13,16,20,33,36,40,42,43,45,46,47,48,51,52,54,58,59,66,68,70,71
  1x
  01,02,03,06,09,11,12,13,16,20,33,36,40,42,43,45,46,47
  0x
  01,02,03,06,09,11,12,13
   
 15. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  948
  Được thích:
  6,909
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Dàn TH từ topic 9x-0x
  1-11 8x
  2-11 3x
  3-11 4x
  4-11 5x
  5-11 7x
  6-11 3x
  7-11 3x
  8-11 6x
  9-11 6x
  10-11 7x
  11-11 3x
  12-11 Nghỉ
  13-11 0x
  14-11 8X
  15-11 1x
  16-11 0x
  17-11 3x
  18-11 3x
  19-11 4x
  20-11 0x
  21-11 0x
  22-11 8x
  23-11 8x
  24-11 nghỉ
  25-11 nghỉ
  26-11 nghỉ

  27-11 3x
  28-11 0x
  29-11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,37,38,39,41,42,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39,41,42,46,48,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,06,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,25,26,27,28,29,31,37,38,39,41,42,48,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  01,10,11,12,15,16,17,19,23,26,27,28,29,37,38,39,41,42,52,53,56,57,58,61,63,64,65,67,71,72,73,74,75,80,81,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  3x
  01,11,12,16,17,19,27,28,29,37,38,41,42,52,56,58,61,63,64,65,67,71,72,73,74,75,80,81,82,83,87,89,90,91,92,94,95,98
  2x
  01,11,12,17,19,27,28,29,37,38,52,56,61,64,65,67,71,72,73,74,80,81,82,83,89,90,91,94
  1x
  19,27,37,52,56,61,64,65,71,72,74,81,82,83,89,90,91,94
  0x
  19,37,56,71,74,82,83,91
   
 16. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,515
  Được thích:
  19,798
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,37,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,26,28,30,31,32,33,37,40,41,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98
  5x
  00,02,03,04,05,08,12,13,14,21,23,28,30,31,32,37,40,41,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98
  4x
  00,03,04,05,08,12,13,14,21,23,28,31,32,37,40,41,46,48,49,50,55,56,57,58,59,64,65,67,68,69,73,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,94,95,96,98
  3x
  00,04,05,08,12,13,14,21,28,31,37,40,41,46,48,49,50,55,57,59,64,67,73,75,76,78,80,82,84,85,86,87,91,92,94,95,96,98
  2x
  04,12,13,14,21,28,40,41,46,49,50,55,57,59,64,67,75,76,78,82,84,86,87,91,92,94,95,96
  1x
  12,21,28,41,46,49,57,59,64,75,76,78,82,84,87,94,95,96
  0x
  21,46,49,64,78,82,87,94
   
  mr8386, giachinh, Binguyen687 thành viên khác Thích điều này.
 17. daitranxxx

  daitranxxx Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  28/1/18
  Bài viết:
  820
  Được thích:
  3,813
  Điểm thành tích:
  1,957
  01/11: 7x
  02/11: 3x
  03/11: 8x
  04/11: 2x
  05/11: 0x
  06/11: 5x
  07/11: 2x
  08/11: 3x
  09/11: 2x
  10/11: 9x
  11/11: 7x
  12/11: 1x
  13/11: 7x
  14/11: 4x
  15/11: 7x
  16/11: 1x
  17/11: 8x
  18/11: 7x
  19/11: 3x
  20/11: 5x
  21/11: 6x
  22/11: 8x
  23/11: 0x
  24/11: 8x
  25/11: x
  26/11: 5x
  27/11: 1x
  28/11: 9x
  29/11: 2x
  30/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,05,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,99
  6x
  01,05,10,11,14,17,19,23,26,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,99
  5x
  01,05,10,11,14,17,19,23,26,32,35,37,38,39,41,44,46,47,48,50,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  01,05,10,11,14,17,19,23,26,32,35,37,38,39,41,44,46,47,48,50,53,55,56,57,62,64,65,66,69,71,73,74,75,78,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,99
  3x
  10,11,14,17,19,23,26,32,35,37,38,39,41,44,46,47,48,50,53,55,56,57,62,64,65,66,69,71,73,74,75,78,83,84,87,91,93,96
  2x
  38,39,41,44,46,47,48,50,53,55,56,57,62,64,65,66,69,71,73,74,75,78,83,84,87,91,93,96
  1x
  56,57,62,64,65,66,69,71,73,74,75,78,83,84,87,91,93,96
  0x
  75,78,83,84,87,91,93,96
   
  mr8386, giachinh, Bestboy6 thành viên khác Thích điều này.
 18. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  1,053
  Được thích:
  14,837
  Điểm thành tích:
  1,907
  1/11 6x
  2/11 6x
  3/11 2x
  4/11 6x
  5/11 9x
  6/11 1x
  7/11 0x
  8/11 8x
  9/11 4x
  10/11 4x
  11/11 4x
  12/11 0x
  13/11 2x
  14/11 5x
  15/11 5x
  16/11 6x
  17/11 2x
  18/11 7x
  19/11 6x
  20/11 0x
  21/11 2x
  22/11 2x
  23/11 7x
  24/11 0x
  25/11 1x
  26/11 9x
  27/11 X
  28/11 4x
  29/11 7x
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,14,15,17,19,20,21,25,27,29,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,15,17,19,20,21,25,27,29,30,31,32,35,37,38,39,41,48,49,50,51,52,53,56,57,58,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,15,17,21,25,29,30,32,35,38,39,41,48,49,50,51,52,53,56,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98,99
  4x
  00,02,03,05,06,08,10,17,21,25,30,32,35,38,39,48,49,51,52,53,56,62,64,65,66,67,68,71,72,73,74,77,79,81,82,84,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,98,99
  3x
  00,02,05,06,10,17,21,25,30,32,35,38,39,48,49,51,52,53,56,62,64,65,66,67,68,71,73,77,79,81,82,86,88,90,96,97,98,99
  2x
  02,05,06,10,21,25,30,35,38,39,48,51,52,53,56,62,64,66,68,73,79,81,82,86,90,97,98,99
  1x
  02,05,06,10,21,30,51,53,68,73,79,81,82,86,90,97,98,99
  0x
  10,21,79,81,90,97,98,99
   
  mr8386, giachinh, Binguyen685 thành viên khác Thích điều này.
 19. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  715
  Được thích:
  4,825
  Điểm thành tích:
  1,777
  Xóa lấy bài sau
   
  THAY_ONG_NOIquedau1981 thích điều này.
 20. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  715
  Được thích:
  4,825
  Điểm thành tích:
  1,777
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,78,81,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,78,81,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  6x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,78,81,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,98
  5x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,83,87,94,98
  4x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,31,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,56,58,61,65,72,76,83,87,94,98
  3x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,31,32,34,36,37,38,43,49,50,54,61,65,72,76,83,87,94,98
  2x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,21,27,32,38,43,49,50,54,61,65,72,76,83,87,94,98
  1x
  05,09,10,16,21,27,32,38,43,49,50,54,61,65,72,76,83,87,98
  0x
  09,10,21,32,43,54,65,76,87
   
  mr8386, giachinh, Binguyen686 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net