DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/23.

Lượt xem: 119,629

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,901
  Được thích:
  15,796
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,57,58,59,60,63,64,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,81,82,85,86,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,57,58,59,60,63,67,68,71,74,76,79,82,85,86,88,89,91,95,97,98
  4x
  02,03,04,05,06,07,17,18,19,20,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,44,47,51,52,53,58,59,63,67,68,71,74,76,79,82,85,86,88,89,91,95,97,98
  3x
  02,03,04,05,06,07,18,20,23,31,33,35,36,41,42,44,47,51,52,53,58,59,63,67,68,71,74,76,79,82,85,86,88,89,91,95,97,98
  2x
  02,03,04,05,42,44,47,51,52,53,58,59,63,67,68,71,74,76,79,82,85,86,88,89,91,95,97,98
  1x
  53,58,59,63,67,68,71,74,76,79,82,85,86,88,89,91,95,97
  0x
  68,71,74,76,79,82,85,86
   
  mr8386, giachinh, Binguyen687 thành viên khác Thích điều này.
 2. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,51,52,54,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,09,12,13,15,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40,41,44,45,47,48,51,52,54,56,58,59,60,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,02,04,05,06,07,08,15,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40,41,44,45,47,48,51,52,56,58,59,60,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,82,88,89,91,92,94,97,99
  4x
  00,04,05,06,07,08,20,22,24,25,26,28,29,30,31,35,36,37,39,40,44,45,47,48,51,52,56,59,60,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,79,80,82,88,89,91,94,97,99
  3x
  00,04,06,07,20,22,24,25,26,28,29,31,36,37,39,40,45,47,48,51,52,56,60,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,80,82,89,94,99
  2x
  00,04,20,25,26,29,31,36,40,45,48,52,56,60,64,65,67,68,69,71,73,74,76,80,82,89,94,99
  1x
  00,04,20,25,29,31,48,52,56,64,65,68,74,80,82,89,94,99
  0x
  04,29,64,65,68,74,82,89
   
  mr8386, giachinh, Binguyen686 thành viên khác Thích điều này.
 3. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  Bs
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,04,06,07,08,09,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,87,89,90,91,92,94,96,97,99
  6x
  00,04,06,07,08,09,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,38,39,40,41,45,47,48,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,87,89,90,91,92,94,96,97,99
  5x
  00,04,06,07,08,09,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,38,39,40,41,45,47,48,51,52,54,55,56,59,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,89,92,96,97,99
  4x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,38,39,40,41,45,47,48,51,52,54,55,56,59,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,89,92,99
  3x
  30,31,33,35,38,39,40,41,45,47,48,51,52,54,55,56,59,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,89,92,99
  2x
  48,51,52,54,55,56,59,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,89,92,99
  1x
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,89,92,99
  0x
  77,79,80,82,83,89,92,99
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 4. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  Bs
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,59,60,64,66,67,69,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,04,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,50,51,52,54,55,56,59,60,64,66,67,69,72,74,75,76,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,04,06,07,09,10,12,13,16,17,18,22,23,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,46,50,51,52,54,55,56,59,60,64,69,72,74,75,76,77,78,79,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  01,04,06,09,10,12,13,16,17,22,23,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,46,50,51,52,54,56,59,60,64,69,72,74,75,76,83,84,85,88,89,91,92,94,97,98
  3x
  01,04,06,12,13,16,17,22,23,29,31,32,35,36,39,40,43,46,50,51,54,56,60,64,69,72,75,76,83,84,85,88,89,91,92,94,97,98
  2x
  12,16,22,23,29,31,32,35,36,39,40,43,46,51,54,60,64,69,72,75,76,83,84,85,89,94,97,98
  1x
  12,16,22,23,29,32,39,40,46,60,64,69,72,75,76,83,84,89
  0x
  23,29,32,39,40,46,60,69
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 5. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  Bs
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,38,39,40,41,42,43,45,46,49,50,52,56,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,35,38,39,40,41,42,43,45,46,50,52,56,58,59,60,61,66,67,68,69,72,75,76,78,79,81,82,83,84,86,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,,01,03,04,05,06,07,08,13,14,16,17,20,21,24,25,26,27,29,30,32,33,35,38,39,40,42,43,45,46,50,52,56,58,59,60,61,66,67,68,69,72,75,76,78,79,82,84,86,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  00,,01,03,04,05,06,07,08,13,14,16,20,24,25,26,27,29,30,32,33,35,38,39,40,42,43,45,50,52,56,58,59,60,61,67,68,72,75,76,78,88,91,93,94,96,97,98,99
  3x
  00,,04,05,06,07,08,20,24,25,26,30,32,33,35,38,40,42,43,45,50,52,56,58,59,60,61,67,68,72,75,76,78,88,91,94,96,98,99
  2x
  00,,04,05,06,07,08,20,24,25,26,30,33,38,40,45,50,52,56,59,60,72,75,76,88,91,94,98,99
  1x
  ,04,05,25,26,30,40,50,52,56,59,60,72,75,76,88,91,94,99
  0x
  ,25,26,30,50,59,72,91,94
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 6. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,228
  Điểm thành tích:
  1,847
  01/11: 0x
  02/11: 3x
  03/11: 1x
  04/11: 8x
  05/11: 0x
  06/11: 6x

  07/11: 2x

  08/11: 9x
  09/11: 8x
  10/11: 5x
  11/11: 0x
  12/11: xịt lòi
  13/11: 1x
  14/11: xịt lòi
  15/11: 4x
  16/11: 3x
  17/11: toang
  18/11: 1x
  19/11: 9x
  20/11: 4x
  21/11: 2x
  22/11: 8x
  23/11: 8x
  24/11: 5x
  25/11: vỡ mồm
  26/11: 0x
  27/11: 0x
  28/11: 8x
  29/11: 2x
  30/11

  9x:
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x:
  01,03,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x:
  01,03,06,08,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,51,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  5x:
  01,03,06,08,10,12,14,15,17,18,19,21,23,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,48,51,53,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,98
  4x:
  03,06,08,14,15,18,19,23,26,28,30,32,33,34,35,37,38,39,43,46,48,51,53,56,58,60,62,64,65,67,68,69,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,98
  3x:
  03,06,08,15,18,23,28,30,32,35,37,38,46,48,51,53,56,58,60,64,65,67,68,69,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96,98
  2x:
  03,06,08,23,28,30,32,35,37,38,46,53,56,58,60,64,65,68,69,73,78,80,82,83,85,86,87,88,96
  1x:
  08,23,28,32,37,38,58,68,69,73,78,80,82,83,85,86,87,88,96
  0x:
  23,28,32,37,38,73,78,82,87
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 7. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,462
  Được thích:
  15,826
  Điểm thành tích:
  2,387
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,14,15,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  03,04,05,07,08,09,19,22,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  03,04,05,07,08,09,19,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,67,68,69,74,75,76,80,82,83,84,86,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  04,08,09,24,28,32,33,34,35,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,67,68,69,74,75,76,80,82,83,84,86,88,90,91,93,94,95,98,99
  3x
  04,08,09,24,28,34,35,40,42,43,44,45,48,49,53,54,55,59,63,64,67,68,69,74,75,76,80,82,83,84,86,88,90,91,93,94,95,98,99
  2x
  04,08,09,24,28,34,35,40,42,43,44,45,48,49,53,54,55,59,80,82,84,88,90,91,93,94,95,98,99
  1x
  08,24,34,35,42,43,44,45,48,49,53,54,80,82,84,90,94,95,99
  0x
  34,43,48,49,53,80,84,94,95
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 8. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,306
  Được thích:
  27,643
  Điểm thành tích:
  1,907
  30.11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,17,18,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,17,18,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,45,48,50,51,53,55,56,57,59,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,17,18,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,45,48,50,51,53,55,56,57,59,61,65,66,67,68,70,73,75,77,78,80,81,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,07,08,10,13,14,17,18,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,45,48,50,51,53,55,56,57,59,61,65,66,67,68,70,73,75,77,78,80,81,83,86,87,88,89,90,92,93,94
  4x
  03,04,05,18,24,25,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,45,48,50,51,53,55,56,57,59,61,65,66,67,68,70,73,75,77,78,80,81,83,86,87,88,89,90,92,93,94
  3x
  03,04,05,18,24,25,32,33,34,38,41,42,45,48,53,55,56,57,59,65,67,68,70,73,75,77,78,80,81,83,86,87,88,89,90,92,93,94
  2x
  03,04,05,18,24,25,32,33,34,38,41,42,45,48,53,55,56,57,59,65,73,78,80,83,88,89,90,92
  1x
  34,42,45,48,53,55,56,57,59,65,73,78,80,83,88,89,90,92
  0x
  42,45,53,55,59,80,83,88
   
  mr8386, giachinh, Binguyen686 thành viên khác Thích điều này.
 9. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  1,186
  Được thích:
  8,392
  Điểm thành tích:
  1,347
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023
  01/11: 9876543
  02/11: 9876543
  03/11: 987654321
  04/11: 9876543
  05/11: 9876543
  06/11: Miss.
  07/11: 9876543210
  08/11: 98
  09/11: 98
  10/11: 98765
  11/11: 9876
  12/11: 9
  13/11: 98
  14/11: 987654
  15/11: 987
  16/11: 987654321
  17/11: 98765
  18/11: 9876543
  19/11: 98765432
  20/11: Miss.
  21/11: 987654
  22/11: 9876
  23/11: 987654321
  24/11: 987654
  25/11: 9876543210
  26/11: 987
  27/11: 987654321
  28/11: 987654
  29/11: 98765432
  30/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  03,04,05,07,09,11,12,14,15,17,19,21,22,23,25,27,28,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  03,04,05,07,09,11,12,14,15,17,19,21,22,23,25,27,28,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,64,66,67,70,71,72,73,76,77,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  03,05,07,09,11,12,14,17,19,21,22,23,27,28,29,35,38,40,43,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,64,66,67,70,71,72,73,76,77,78,79,80,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,99
  4x
  03,07,11,12,14,17,19,21,22,23,27,28,29,35,38,40,43,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,60,62,66,70,71,73,76,78,79,80,83,84,85,87,88,91,92,93,94,97,99
  3x
  03,07,11,12,17,19,21,22,23,27,28,29,35,38,40,43,48,50,52,54,56,60,62,66,70,71,76,78,80,83,85,88,91,92,93,94,97,99
  2x
  22,23,27,28,29,35,38,40,43,48,50,52,54,56,60,62,66,70,71,76,78,80,83,85,88,91,92,93
  1x
  50,52,54,56,60,62,66,70,71,76,78,80,83,85,88,91,92,93
  0x
  78,80,83,85,88,91,92,93
   
  mr8386, giachinh, Binguyen686 thành viên khác Thích điều này.
 10. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,050
  Được thích:
  96,615
  Điểm thành tích:
  2,087
  21/11: 4x
  22/11: 3x
  23/11: 4x
  24/11: 4x
  25/11: 7x
  26/11: 6x
  27/11: 7x
  28/11: 9x
  29/11: 3x
  30/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,76,79,80,81,82,83,85,88,89,90,91,92,94,97,98,99
  5x
  00,01,03,05,07,08,09,10,12,16,17,18,21,25,26,27,29,30,33,34,35,36,38,43,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,61,62,63,65,67,70,71,72,74,76,80,81,83,85,88,89,90,92,94,98,99
  4x
  00,01,03,05,07,08,09,10,17,18,25,27,29,30,33,35,38,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,65,67,70,71,72,74,76,80,81,83,85,88,89,90,92,94,98,99
  3x
  00,01,03,05,07,08,09,10,17,25,27,29,30,33,35,38,45,47,50,52,53,54,55,56,58,65,70,71,72,74,80,83,85,88,89,90,92,98,99
  2x
  00,03,05,07,08,09,25,27,30,33,35,38,45,50,52,53,54,55,58,70,72,80,83,85,88,89,90,98
  1x
  00,05,07,08,09,25,45,50,52,54,55,58,70,80,85,88,89,90,98
  0x
  00,05,08,50,55,58,80,85,88
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 11. Algeno

  Algeno Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/1/23
  Bài viết:
  111
  Được thích:
  1,426
  Điểm thành tích:
  1,477
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,98,99
  6x
  00,01,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,30,31,32,33,35,40,41,43,44,45,46,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,71,73,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,98,99
  5x
  00,04,06,08,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,28,30,31,32,33,35,40,41,43,44,45,46,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,98,99
  4x
  04,06,08,13,14,18,19,23,28,30,31,32,33,35,40,41,44,45,46,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,64,65,68,69,78,80,81,82,84,86,87,88,89,91,94,95,96,98,99
  3x
  04,06,08,13,14,18,19,23,28,32,35,40,41,44,46,48,49,51,53,55,56,59,60,64,68,80,81,84,86,87,88,89,91,94,95,96,98,99
  2x
  04,08,14,18,19,23,32,35,40,41,44,46,48,49,53,59,60,64,68,80,81,84,86,88,91,94,95,99
  1x
  08,14,18,23,41,44,46,48,64,68,80,81,84,86,88,91,94,99
  0x
  44,46,48,64,68,81,86,91
   
  mr8386, giachinh, Bestboy3 thành viên khác Thích điều này.
 12. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,302
  Được thích:
  19,491
  Điểm thành tích:
  2,087
  Xoá lấy bài sau.
   
  THAY_ONG_NOI thích bài này.
 13. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,302
  Được thích:
  19,491
  Điểm thành tích:
  2,087
  30/11
  9x
  ,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  ,00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  ,00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  ,00,03,04,05,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,56,57,59,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,96,98,99
  5x
  ,00,03,04,05,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,39,42,43,44,45,46,49,51,52,54,56,57,59,62,63,64,67,68,69,71,72,73,77,81,82,86,87,89,91,95,96,98,99
  4x
  ,04,05,08,11,13,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,37,39,42,43,44,46,51,52,54,56,62,63,64,67,68,69,71,72,73,77,81,82,86,89,91,95,96,98,99
  3x
  ,04,05,08,13,17,18,19,23,24,25,28,32,33,34,35,37,39,42,43,44,46,52,54,62,64,67,68,69,71,73,81,82,86,89,91,95,96,98,99
  2x
  ,17,19,24,25,28,32,33,34,35,37,42,43,44,46,52,54,67,68,69,71,73,81,82,86,89,95,96,98,99
  1x
  ,19,24,25,28,32,33,34,37,43,44,52,54,67,68,69,71,81,86,99
  0x
  ,19,24,25,37,43,52,68,71,81
   
  mr8386, giachinh, Binguyen684 thành viên khác Thích điều này.
 14. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,641
  Được thích:
  12,543
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98
  6x
  02,03,05,12,13,14,15,17,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,71,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98
  5x
  03,12,13,14,21,23,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,71,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,98
  4x
  03,12,13,14,21,23,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,48,49,53,54,58,59,63,64,67,68,71,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,98
  3x
  03,13,14,23,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,48,49,53,54,58,59,63,64,67,73,76,78,82,83,84,85,87,93,94,95
  2x
  14,23,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,45,49,53,54,58,59,63,73,78,82,85,87,93,94,95
  1x
  23,32,34,35,37,39,43,45,53,54,58,59,73,78,85,87,93,95
  0x
  23,32,35,53,58,85,93,95
   
  mr8386, giachinh, Bestboy4 thành viên khác Thích điều này.
 15. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,350
  Được thích:
  27,813
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  30/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,97,98,99
  6x
  01,06,07,10,12,13,15,17,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,37,38,39,42,43,44,45,47,48,51,53,54,55,56,57,59,60,62,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,97,98,99
  5x
  01,06,07,10,12,13,15,17,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,35,37,38,39,42,43,44,45,47,48,51,53,56,60,62,65,67,71,72,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,97,98,99
  4x
  01,06,10,17,21,23,25,26,27,29,31,32,34,35,37,38,39,42,43,44,45,47,48,51,53,56,60,62,65,67,71,72,74,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,92,93,97,98
  3x
  01,06,10,17,21,23,26,27,29,32,34,38,43,47,48,56,60,62,65,67,71,72,74,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,92,93,97,98
  2x
  01,10,17,23,26,27,29,32,34,38,43,47,48,60,62,65,71,72,77,78,79,83,84,87,89,92,97,98
  1x
  01,10,17,26,34,43,48,62,71,77,78,83,84,87,89,92,97,98
  0x
  01,10,48,71,77,84,89,98
   
  mr8386, giachinh, Bestboy5 thành viên khác Thích điều này.
 16. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,574
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/11:4x
  2/11:4x
  3/11:0x
  4/11:3x
  5/11:9x
  6/11:2x
  7/11:X
  8/11:6x
  9/11:6x
  10/11:3x
  11/11:3x
  12/11:5x
  13/11:1x
  14/11:X
  15/11:8x
  16/11:9x
  17/11:1x
  18/11:8x
  19/11:2x
  20/11:2x
  21/11:9x
  22/11:8x
  23/11:6x
  24/11:5x
  25/11:8x
  26/11:4x
  27/11:1x
  28/11:5x
  29/11:5x
  30/11:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,65,67,70,71,74,75,76,79,80,84,85,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,23,24,26,29,30,34,35,39,40,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,65,67,70,71,74,75,76,79,80,84,85,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  01,03,04,06,08,09,10,12,15,17,21,24,26,29,30,34,35,39,40,42,43,45,47,48,51,53,54,56,58,59,60,62,65,67,71,74,76,79,80,84,85,89,90,92,93,94,95,99
  3x
  04,08,09,10,12,15,17,21,24,26,29,30,34,35,39,40,42,43,45,47,48,51,53,54,56,58,59,60,62,65,67,71,74,76,79,80,84,85
  2x
  04,09,21,24,26,29,30,34,35,39,40,42,43,45,47,48,51,53,56,58,60,62,65,67,71,76,80,85
  1x
  04,09,24,29,34,39,40,53,56,58,60,62,65,67,71,76,80,85
  0x
  04,09,65,67,71,76,80,85
   
  mr8386, giachinh, Bestboy3 thành viên khác Thích điều này.
 17. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,629
  Được thích:
  29,641
  Điểm thành tích:
  1,907
  30.11
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,97,99
  7x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,90,93,97,99
  6x
  04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,79,80,84,90,93,97
  5x
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,70,75,79,80,84,90,93,97
  4x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,70,75,79,80,84,90,93,97
  3x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,43,45,46,47,49,52,53,57,70,75,79,80,84,90,93,97
  2x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,43,45,84,90,93,97
  1x
  13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36
  0x
  19,21,23,25,26,27,28,29
   
  mr8386, giachinh, Bestboy3 thành viên khác Thích điều này.
 18. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  809
  Được thích:
  5,900
  Điểm thành tích:
  2,257
  1/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  2/11: 9x8x7x6x
  3/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  4/11: 9x8x7x
  5/11: Xịt
  6/11: 9x
  7/11: 9x8x7x6x5x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  13/11: 9x8x7x6x5x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  16/11: 9x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  18/11: 9x8x7x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x
  20/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  21/11: 9x
  22/11: 9x
  23/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  24/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  25/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  26/11: 9x8x7x6x5x4x
  27/11: 9x8x
  28/11: 9x8x7x6x5x4x
  29/11: 9x8x7x6x5x
  30/11:?
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,28,29,31,33,34,36,39,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,08,09,10,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,28,29,31,33,34,36,39,40,41,42,44,46,47,49,51,52,53,54,56,57,59,60,62,65,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,99
  5x
  01,02,03,04,06,08,09,10,13,15,17,18,21,22,23,24,26,28,29,31,34,36,39,40,41,42,44,46,47,49,51,52,54,56,57,59,60,62,65,67,68,71,73,74,76,78,79,80,81,83,86,88,91,92,95,96,97,99
  4x
  01,04,06,09,10,15,17,21,22,23,24,26,28,29,31,34,36,39,41,42,44,46,47,49,51,52,54,56,59,60,62,65,67,68,71,73,74,76,79,80,81,83,86,88,92,95,97,99
  3x
  01,04,06,10,15,17,21,23,24,26,28,34,36,39,41,42,44,46,52,54,56,59,60,65,68,71,73,74,76,79,80,83,86,88,92,95,97,99
  2x
  01,04,06,15,17,21,23,26,34,36,39,41,42,44,46,54,60,65,68,71,73,76,83,86,92,95,97,99
  1x
  01,04,06,15,17,23,36,42,44,54,60,65,68,71,73,83,86,92
  0x
  15,17,42,54,60,65,68,92
   
  mr8386, giachinh, Binguyen684 thành viên khác Thích điều này.
 19. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  836
  Được thích:
  8,100
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 30/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,45,47,48,50,51,53,54,55,56,59,62,65,66,71,72,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,92,94,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,22,23,26,27,28,31,33,34,35,36,39,42,43,45,48,50,51,53,54,55,56,59,62,65,66,71,72,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,92,94,96,97,98
  4x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,22,26,27,28,33,34,35,36,39,42,43,45,48,50,51,55,56,59,62,65,66,71,72,76,78,79,81,83,86,87,94,96,97
  3x
  00,01,05,08,11,12,14,22,26,27,28,33,34,35,36,42,43,45,48,50,51,55,56,59,62,65,66,71,72,76,78,79,81,83,86,87,94,96
  2x
  00,01,05,11,12,14,22,26,27,28,33,34,35,36,42,48,51,55,59,62,65,71,72,76,81,86,94,96
  1x
  00,01,11,28,35,36,51,55,59,62,65,71,72,76,81,86,94,96
  0x
  01,28,35,55,65,72,86,96
   
  mr8386, giachinh, Binguyen684 thành viên khác Thích điều này.
 20. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  538
  Được thích:
  6,897
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 30-11-2023:
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,14,15,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,15,17,18,19,21,23,25,26,27,29,31,32,34,35,37,39,40,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,67,68,69,72,74,75,76,79,80,81,84,85,86,88,89,90,92,93,94,97,98,99
  5x
  02,04,05,06,08,10,12,15,17,18,21,23,25,27,29,31,32,35,37,39,40,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,64,65,67,68,69,74,75,76,79,80,81,84,86,88,89,90,92,93,94,97,98,99
  4x
  02,04,05,06,10,12,15,17,18,21,23,25,27,29,31,35,37,39,43,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,63,64,67,68,69,74,75,76,80,81,86,89,90,92,93,97,98,99
  3x
  02,05,10,15,17,18,21,23,25,27,29,31,35,39,43,46,47,50,52,53,54,55,56,57,63,68,69,74,75,76,80,86,90,92,93,97,98,99
  2x
  05,10,15,21,25,27,29,31,35,39,46,47,53,54,55,56,57,63,68,74,75,76,80,90,92,93,97,98
  1x
  10,15,21,25,27,46,47,53,54,57,63,74,75,76,80,92,97,98
  0x
  21,25,46,54,63,80,92,98
   
  mr8386, giachinh, Binguyen685 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net