DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/23.

Lượt xem: 119,629

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  751
  Được thích:
  4,466
  Điểm thành tích:
  2,557
  1/11 36 6x
  2/11 27 0x
  3/11 61 0x
  4/11 58 1x
  5/11 84 2x
  6/11 84 5x
  7/11 49 2x
  8/11 26 2x
  9/11 62 9x
  10/11 70 5x
  11/11 91 9x
  12/11 75 7x
  13/11 12 4x
  14/11 00 0x
  15/11 59 3x
  16/11 69 7x
  17/11 10 2x
  18/11 71 3x
  19/11 29 Xịt
  20/11 71 4x
  21/11 48 5x
  22/11 70 5x
  23/11 99 0x
  24/11 52 8x
  25/11 16 2x
  26/11 73 5x
  27/11 57 6x
  28/11 13 2x
  29/11 41 2x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,74,75,76,77,79,81,83,84,86,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,63,65,66,68,72,74,77,79,81,83,84,86,88,90,92,94,95,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,47,49,50,51,54,55,56,59,60,61,63,65,66,68,72,74,77,79,81,83,86,88,90,92,94,95,97,99
  5x
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,49,50,54,55,59,61,63,66,68,72,74,77,81,83,86,88,90,94,95,99
  4x
  00,02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,44,49,50,55,61,66,68,72,77,81,83,86,88,90,94,95,99
  3x
  00,02,03,05,07,08,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,32,33,38,40,44,49,50,55,61,66,72,77,83,88,90,94,95,99
  2x
  00,02,03,05,07,08,11,12,14,16,17,19,20,22,27,33,38,44,49,50,55,61,66,72,77,83,88,94,99
  1x
  00,02,05,11,16,22,27,33,38,44,49,50,55,61,66,72,77,83,88
  0x
  00,05,11,16,33,38,50,55,61
   
  mr8386, giachinh, Bestboy3 thành viên khác Thích điều này.
 2. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  721
  Được thích:
  8,330
  Điểm thành tích:
  1,777
  30/11:
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,23,24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,22,23,24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,15,16,18,19,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,53,55,56,57,58,60,61,62,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,07,08,09,10,11,15,16,18,19,23,24,25,26,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,53,55,56,57,58,65,66,69,70,72,73,74,75,76,78,80,81,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,04,05,07,08,10,11,15,16,18,23,24,25,26,31,34,37,39,40,41,42,43,45,48,55,56,57,58,65,66,69,70,72,73,74,75,76,78,80,81,89,90,91,92,95,97,98,99
  3x
  03,04,05,07,08,10,15,16,18,23,24,25,26,31,34,39,41,42,43,48,55,56,65,66,69,70,72,73,75,81,89,90,91,92,95,97,98,99
  2x
  03,04,08,10,15,16,18,25,26,31,34,39,41,42,43,48,55,56,66,70,72,73,75,89,90,92,97,99
  1x
  04,08,15,16,18,26,31,34,42,48,55,56,66,72,73,75,90,99
  0x
  04,08,16,18,31,66,73,90
   
  mr8386, giachinh, Binguyen684 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  mr8386THAY_ONG_NOI thích điều này.
 4. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,885
  Được thích:
  13,701
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,46,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,05,09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,46,49,50,53,54,55,56,58,59,63,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,46,49,50,53,54,55,56,58,59,63,67,68,69,71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  4x
  24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,46,49,50,53,54,55,56,58,59,63,67,68,69,71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  3x
  37,38,39,42,44,46,49,50,53,54,55,56,58,59,63,67,68,69,71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  2x
  55,56,58,59,63,67,68,69,71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  1x
  73,74,75,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  0x
  88,89,91,92,93,94,96,99
   
  mr8386, giachinh, Binguyen683 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 4: (1 số)
  11
  Mức 3 7: (1 số)
  16
  Mức 3 9: (1 số)
  01
  Mức 4 0: (1 số)
  88
  Mức 4 1: (4 số)
  00,20,22,91
  Mức 4 2: (5 số)
  09,24,27,43,73
  Mức 4 3: (6 số)
  12,50,66,70,96,98
  Mức 4 4: (7 số)
  05,10,13,21,55,61,90
  Mức 4 5: ( 9 số)
  02,38,47,77,78,80,82,84,99
  Mức 4 6: ( 1 8 số)
  06,07,15,18,33,36,40,41,42,44,48,57,68,69,71,79,85,86
  Mức 4 7: ( 1 7 số)
  17,25,26,29,37,45,46,49,54,65,74,75,83,89,92,93,95
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  04,19,28,30,32,34,52,58,59,60,62,63,72,81,97
  Mức 4 9: (8 số)
  08,14,39,51,64,67,87,94
  Mức 5 0: (7 số)
  03,23,31,35,53,56,76
   
  mr8386, giachinh, TMB6 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 2: (1 số)
  11
  Mức 3 6: (1 số)
  20
  Mức 3 7: (1 số)
  16
  Mức 4 0: (2 số)
  02,22
  Mức 4 1: (1 số)
  61
  Mức 4 4: (1 số)
  70
  Mức 4 6: (1 số)
  66
  Mức 4 7: (2 số)
  00,63
  Mức 4 9: (2 số)
  01,44
  Mức 5 1: (1 số)
  77
  Mức 5 2: (1 số)
  13
  Mức 5 3: (1 số)
  57
  Mức 5 4: (4 số)
  09,27,60,79
  Mức 5 5: (2 số)
  24,96
  Mức 5 6: (2 số)
  07,93
  Mức 5 7: (2 số)
  33,55
  Mức 5 8: (3 số)
  46,62,90
  Mức 5 9: (2 số)
  36,78
  Mức 6 0: (6 số)
  14,29,69,82,87,97
  Mức 6 1: (5 số)
  06,12,41,42,50
  Mức 6 2: (4 số)
  15,43,72,95
  Mức 6 3: (5 số)
  18,19,21,45,52
  Mức 6 4: (5 số)
  10,30,47,75,91
  Mức 6 5: (6 số)
  05,49,58,64,73,85
  Mức 6 6: (3 số)
  26,83,88
  Mức 6 7: (4 số)
  25,38,84,98
  Mức 6 8: (3 số)
  03,04,86
  Mức 6 9: (3 số)
  34,40,54
  Mức 7 0: (1 số)
  08
  Mức 7 1: (4 số)
  37,68,71,80
  Mức 7 2: (3 số)
  59,81,99
  Mức 7 3: (1 số)
  74
  Mức 7 4: (1 số)
  89
  Mức 7 5: (2 số)
  48,65
  Mức 7 6: (2 số)
  53,94
  Mức 7 7: (3 số)
  17,76,92
  Mức 7 8: (2 số)
  31,32
  Mức 7 9: (1 số)
  67
  Mức 8 0: (1 số)
  28
  Mức 8 2: (1 số)
  51
  Mức 8 3: (2 số)
  23,39
  Mức 8 6: (1 số)
  35
  Mức 9 3: (1 số)
  56
   
  mr8386, giachinh, TMB6 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 2: (1 số)
  20
  Mức 1 3: (1 số)
  61
  Mức 1 4: (2 số)
  02,11
  Mức 1 5: (1 số)
  70
  Mức 1 6: (2 số)
  07,13
  Mức 1 7: (2 số)
  63,77
  Mức 1 8: (1 số)
  22
  Mức 1 9: (1 số)
  09
  Mức 2 0: (2 số)
  00,15
  Mức 2 1: (2 số)
  01,57
  Mức 2 2: (2 số)
  16,19
  Mức 2 4: (1 số)
  24
  Mức 2 5: (3 số)
  18,33,79
  Mức 2 6: (3 số)
  12,30,66
  Mức 2 7: (5 số)
  06,14,36,62,96
  Mức 2 8: (2 số)
  03,47
  Mức 2 9: (2 số)
  10,90
  Mức 3 0: (5 số)
  29,37,41,44,58
  Mức 3 1: (6 số)
  27,49,60,75,93,95
  Mức 3 2: (4 số)
  40,78,81,97
  Mức 3 3: (5 số)
  26,42,45,50,52
  Mức 3 4: (3 số)
  21,51,69
  Mức 3 5: (4 số)
  31,46,85,91
  Mức 3 6: (5 số)
  05,08,25,64,87
  Mức 3 7: (2 số)
  17,72
  Mức 3 8: (1 số)
  74
  Mức 3 9: (3 số)
  04,59,84
  Mức 4 0: (3 số)
  43,55,67
  Mức 4 1: (3 số)
  38,39,98
  Mức 4 2: (2 số)
  82,92
  Mức 4 3: (2 số)
  28,32
  Mức 4 4: (4 số)
  34,54,88,94
  Mức 4 5: (2 số)
  68,73
  Mức 4 6: (5 số)
  23,65,86,89,99
  Mức 4 7: (3 số)
  53,71,80
  Mức 5 1: (1 số)
  48
  Mức 5 2: (1 số)
  76
  Mức 5 3: (1 số)
  83
  Mức 5 4: (1 số)
  35
  Mức 5 6: (1 số)
  56
   
  Pele6789, mr8386, giachinh8 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  03
  Mức 1: (5 số)
  07,13,20,30,47
  Mức 2: (8 số)
  02,06,12,14,22,41,51,70
  Mức 3: (6 số)
  11,33,36,40,61,63
  Mức 4: ( 9 số)
  15,17,18,19,24,26,31,39,57
  Mức 5: ( 1 1 số)
  01,09,27,37,38,45,52,62,67,77,97
  Mức 6: ( 1 4 số)
  00,05,35,42,44,49,50,56,59,60,66,69,79,95
  Mức 7: ( 9 số)
  04,08,10,16,29,58,72,75,90
  Mức 8: ( 1 0 số)
  25,28,43,46,64,74,81,93,96,98
  Mức 9: (5 số)
  34,48,55,91,94
  Mức 1 0: (5 số)
  21,23,32,53,84
  Mức 1 1: (6 số)
  54,73,78,86,87,99
  Mức 1 2: (5 số)
  76,85,88,89,92
  Mức 1 3: (4 số)
  65,68,71,82
  Mức 1 5: (1 số)
  83
  Mức 1 7: (1 số)
  80
   
  Pele6789, mr8386, giachinh8 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 8 số)
  02,03,06,07,12,13,14,20,22,30,36,41,47,51,56,57,62,70
  Mức 1: ( 2 4 số)
  11,15,17,18,24,26,27,31,33,34,39,40,44,45,52,59,61,63,66,67,69,72,75,97
  Mức 2: ( 2 0 số)
  00,01,05,08,09,16,19,35,37,38,42,49,50,58,60,73,74,77,90,95
  Mức 3: ( 1 9 số)
  04,10,25,28,29,43,48,53,54,64,76,79,81,84,86,94,96,98,99
  Mức 4: ( 1 2 số)
  23,32,46,55,71,78,83,87,88,89,91,93
  Mức 5: (6 số)
  21,65,68,82,85,92
  Mức 7: (1 số)
  80
   
  Pele6789, mr8386, giachinh7 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 8 (1 số)
  11
  Mức: 1 0 (2 số)
  16,22
  Mức: 1 1 (1 số)
  20
  Mức: 1 2 (4 số)
  02,61,63,66
  Mức: 1 3 (2 số)
  44,70
  Mức: 1 4 (7 số)
  00,01,13,24,27,42,93
  Mức: 1 5 (9 số)
  14,33,46,55,60,69,77,79,82
  Mức: 1 6 (1 3 số)
  09,12,21,29,36,43,45,50,52,57,62,83,87
  Mức: 1 7 (1 5 số)
  06,07,18,26,30,38,41,49,64,72,78,86,88,96,97
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  04,05,08,10,25,34,40,47,58,73,84,91,95,98
  Mức: 1 9 (1 5 số)
  03,15,19,48,54,59,68,71,74,75,80,85,90,94,99
  Mức: 2 0 (6 số)
  37,53,65,76,81,89
  Mức: 2 1 (4 số)
  28,31,32,67
  Mức: 2 2 (6 số)
  17,23,35,39,51,92
  Mức: 2 4 (1 số)
  56
   
  Pele6789, mr8386, giachinh8 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 6: (1 số)
  01
  Mức 3 4: (1 số)
  20
  Mức 3 5: (1 số)
  61
  Mức 3 6: (1 số)
  06
  Mức 3 7: (1 số)
  22
  Mức 3 9: (2 số)
  60,77
  Mức 4 1: (2 số)
  11,24
  Mức 4 2: (3 số)
  09,10,30
  Mức 4 3: (3 số)
  44,66,83
  Mức 4 4: (4 số)
  00,29,69,70
  Mức 4 6: (2 số)
  02,88
  Mức 4 7: (5 số)
  13,16,38,82,96
  Mức 4 8: (4 số)
  45,73,79,87
  Mức 4 9: (3 số)
  65,90,91
  Mức 5 0: (3 số)
  47,80,84
  Mức 5 1: (3 số)
  33,62,64
  Mức 5 2: (5 số)
  15,63,74,89,93
  Mức 5 3: (4 số)
  18,27,36,41
  Mức 5 4: (3 số)
  42,72,98
  Mức 5 5: (7 số)
  07,26,40,58,67,78,99
  Mức 5 6: ( 9 số)
  08,21,51,52,57,68,71,81,92
  Mức 5 7: (3 số)
  04,46,55
  Mức 5 8: (6 số)
  49,53,59,75,85,97
  Mức 5 9: (7 số)
  12,17,34,48,54,94,95
  Mức 6 0: (2 số)
  03,39
  Mức 6 1: (3 số)
  19,37,50
  Mức 6 2: (1 số)
  56
  Mức 6 3: (4 số)
  14,25,43,86
  Mức 6 5: (1 số)
  32
  Mức 6 8: (2 số)
  05,76
  Mức 7 0: (1 số)
  31
  Mức 7 2: (1 số)
  35
  Mức 7 4: (2 số)
  23,28
  9x
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,07,08,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,07,08,12,14,15,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,67,68,71,72,74,75,76,78,80,81,84,85,86,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  03,04,05,07,08,12,14,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,71,72,75,76,78,81,85,86,89,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  03,04,05,08,12,14,17,19,21,23,25,26,28,31,32,34,35,37,39,40,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,71,75,76,78,81,85,86,92,94,95,97,99
  3x
  03,04,05,12,14,17,19,23,25,28,31,32,34,35,37,39,43,46,48,49,50,53,54,55,56,57,59,68,71,75,76,81,85,86,92,94,95,97
  2x
  03,05,12,14,17,19,23,25,28,31,32,34,35,37,39,43,48,50,54,56,59,75,76,85,86,94,95,97
  1x
  03,05,14,19,23,25,28,31,32,35,37,39,43,50,56,76,86,95
  0x
  05,23,28,31,32,35,76,86
   
  langtuxaque999, Pele6789, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 7: (1 số)
  01
  Mức 5 4: (2 số)
  22,61
  Mức 5 5: (1 số)
  11
  Mức 5 8: (1 số)
  77
  Mức 5 9: (1 số)
  70
  Mức 6 0: (2 số)
  20,24
  Mức 6 2: (3 số)
  13,44,66
  Mức 6 3: (2 số)
  09,16
  Mức 6 4: (1 số)
  60
  Mức 6 5: (1 số)
  00
  Mức 6 6: (1 số)
  45
  Mức 6 8: (1 số)
  02
  Mức 6 9: (3 số)
  07,47,57
  Mức 7 0: (1 số)
  06
  Mức 7 1: (3 số)
  40,55,79
  Mức 7 2: (3 số)
  29,63,90
  Mức 7 3: (3 số)
  30,33,41
  Mức 7 4: (3 số)
  10,62,95
  Mức 7 5: (1 số)
  18
  Mức 7 6: (1 số)
  42
  Mức 7 7: (5 số)
  26,78,84,91,96
  Mức 7 8: (6 số)
  46,69,80,83,88,93
  Mức 7 9: (2 số)
  12,27
  Mức 8 0: (1 số)
  59
  Mức 8 1: (4 số)
  34,36,43,52
  Mức 8 2: (4 số)
  04,15,54,74
  Mức 8 3: (1 số)
  97
  Mức 8 4: (5 số)
  38,49,50,75,98
  Mức 8 5: (2 số)
  64,92
  Mức 8 6: (6 số)
  08,65,72,85,87,89
  Mức 8 7: (3 số)
  21,58,99
  Mức 8 8: (5 số)
  03,14,17,19,51
  Mức 8 9: (4 số)
  48,71,73,82
  Mức 9 0: (3 số)
  53,67,81
  Mức 9 3: (2 số)
  25,68
  Mức 9 4: (2 số)
  39,86
  Mức 9 5: (1 số)
  94
  Mức 9 6: (3 số)
  05,31,37
  Mức 9 9: (1 số)
  76
  Mức 1 0 0: (1 số)
  23
  Mức 1 0 1: (2 số)
  32,56
  Mức 1 0 2: (1 số)
  35
  Mức 1 0 4: (1 số)
  28
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,08,10,12,14,15,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,08,12,14,15,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,08,12,14,15,17,19,21,23,25,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,43,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,85,86,87,88,89,92,93,94,97,98,99
  4x
  03,04,05,08,14,15,17,19,21,23,25,28,31,32,35,37,38,39,48,49,50,51,52,53,54,56,58,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,81,82,85,86,87,89,92,94,97,98,99
  3x
  03,05,08,14,17,19,21,23,25,28,31,32,35,37,39,48,51,53,56,58,64,65,67,68,71,72,73,76,81,82,85,86,87,89,92,94,98,99
  2x
  03,05,14,17,19,23,25,28,31,32,35,37,39,48,51,53,56,58,67,68,71,73,76,81,82,86,94,99
  1x
  05,23,25,28,31,32,35,37,39,53,56,67,68,76,81,82,86,94
  0x
  23,28,31,32,35,37,56,76
   
  Pele6789, mr8386, giachinh8 thành viên khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 5: (1 số)
  11
  Mức 8 4: (1 số)
  20
  Mức 9 1: (1 số)
  16
  Mức 9 2: (1 số)
  22
  Mức 9 4: (2 số)
  02,61
  Mức 9 7: (1 số)
  70
  Mức 1 0 3: (1 số)
  01
  Mức 1 0 4: (1 số)
  00
  Mức 1 0 5: (1 số)
  13
  Mức 1 0 7: (1 số)
  63
  Mức 1 0 8: (1 số)
  66
  Mức 1 0 9: (2 số)
  09,77
  Mức 1 1 1: (1 số)
  07
  Mức 1 1 2: (2 số)
  24,57
  Mức 1 1 6: (1 số)
  44
  Mức 1 1 7: (1 số)
  27
  Mức 1 1 8: (2 số)
  33,79
  Mức 1 2 0: (2 số)
  12,96
  Mức 1 2 2: (3 số)
  06,15,36
  Mức 1 2 4: (3 số)
  47,62,90
  Mức 1 2 5: (2 số)
  18,30
  Mức 1 2 6: (4 số)
  14,19,50,60
  Mức 1 2 7: (2 số)
  41,93
  Mức 1 2 9: (3 số)
  10,29,69
  Mức 1 3 0: (3 số)
  42,78,97
  Mức 1 3 1: (3 số)
  45,91,95
  Mức 1 3 2: (2 số)
  46,58
  Mức 1 3 3: (4 số)
  49,52,55,75
  Mức 1 3 4: (6 số)
  03,05,21,26,40,43
  Mức 1 3 6: (2 số)
  37,72
  Mức 1 3 7: (1 số)
  87
  Mức 1 3 9: (1 số)
  82
  Mức 1 4 0: (5 số)
  25,38,85,88,98
  Mức 1 4 1: (4 số)
  64,73,81,84
  Mức 1 4 4: (1 số)
  08
  Mức 1 4 5: (2 số)
  04,74
  Mức 1 4 6: (1 số)
  59
  Mức 1 4 7: (3 số)
  17,34,86
  Mức 1 4 8: (2 số)
  31,51
  Mức 1 4 9: (1 số)
  54
  Mức 1 5 1: (1 số)
  99
  Mức 1 5 2: (1 số)
  68
  Mức 1 5 3: (1 số)
  67
  Mức 1 5 4: (1 số)
  71
  Mức 1 5 5: (2 số)
  83,89
  Mức 1 5 6: (4 số)
  39,80,92,94
  Mức 1 5 7: (3 số)
  28,32,48
  Mức 1 5 8: (1 số)
  65
  Mức 1 6 0: (1 số)
  53
  Mức 1 6 5: (1 số)
  76
  Mức 1 6 6: (1 số)
  23
  Mức 1 7 1: (1 số)
  35
  Mức 1 7 7: (1 số)
  56  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,08,10,14,15,17,18,19,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,08,10,17,19,21,23,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  03,04,05,08,17,21,23,25,26,28,31,32,34,35,37,38,39,40,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  03,04,05,08,17,21,23,25,26,28,31,32,34,35,37,38,39,40,43,48,51,53,54,56,59,64,65,67,68,71,72,73,74,76,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98,99
  3x
  04,08,17,23,25,28,31,32,34,35,38,39,48,51,53,54,56,59,64,65,67,68,71,73,74,76,80,81,83,84,85,86,88,89,92,94,98,99
  2x
  04,17,23,28,31,32,34,35,39,48,51,53,54,56,59,65,67,68,71,74,76,80,83,86,89,92,94,99
  1x
  23,28,32,35,39,48,53,56,65,67,68,71,76,80,83,89,92,94
  0x
  23,32,35,48,53,56,65,76
   
  Pele6789, mr8386, 98-C19 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10 toang
  31/10 3x
  01/11 : 3x
  02/11 :x
  7x
  03/11 : 3x
  04/11 : 2x
  05/11 : 8x
  06/11 : 8x
  07/11 : 7x
  08/11 : 7x
  09/11 : 3x
  10/11 : 6x
  11/11 : 6x
  12/11 : 8x
  13/11 : 3x
  14/11 : toang
  15/11 : 3x
  16/11 : 3x
  17/11 : 7x
  18/11 : 7x
  19/11 : 6x
  20/11 : 7x
  21/11 : 6x
  22/11 : 6x
  23/11: 9x
  24/11: 4x
  25/11: 8x
  26/11: 4x
  27/11: 8x
  28/11: 6x
  29/11: 3x
  30/11:


  (8 4 số)
  02,03,04,06,07,08,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,99
  (7 0 số)
  02,03,04,06,07,08,14,17,18,19,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,97
  (3 3 số)
  02,03,08,14,19,23,25,29,30,31,34,35,39,45,46,51,53,56,57,59,60,62,63,64,67,74,75,76,87,89,93,94,95

  9x.png
   
  HenXui81, Pele6789, mr838615 thành viên khác Thích điều này.
 15. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  809
  Được thích:
  5,900
  Điểm thành tích:
  2,257
  2/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  3/11: 9x8x7x6x5x
  4/11: 9x8x
  5/11: 9x8x
  6/11: 9x8x7x
  7/11: 9x8x7x6x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x6x5x4x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x
  13/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  16/11: 9x8x7x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x
  18/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x
  20/11: 9x8x7x6x
  21/11: 9x8x
  22/11: 9x8x7x6x5x4x
  23/11: 9x8x7x6x5x
  24/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  25/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  26/11: 9x8x7x6x
  27/11: Xịt
  28/11: 9x8x7x6x5x
  29/11: 9x
  30/11:?
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,86,89,90,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,84,86,89,90,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,95,97
  5x
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,56,57,59,60,62,64,67,68,69,70,71,74,77,79,81,95,97
  4x
  01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,17,20,22,24,30,34,36,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,56,57,59,60,62,64,67,68,69,70,71,74,77,79,81,95,97
  3x
  02,03,06,07,12,13,14,15,17,20,22,24,30,34,36,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,56,57,59,60,62,64,67,68,69,70,71
  2x
  02,03,06,07,12,13,14,15,17,20,22,24,30,34,36,39,40,41,42,44,45,47,48,49,51,52,53,56
  1x
  02,03,06,07,12,13,14,15,17,20,22,24,30,34,36,39,40,41
  0x
  02,03,06,07,12,13,14,15
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, 98-C110 thành viên khác Thích điều này.
 16. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  948
  Được thích:
  6,909
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Dàn TH từ topic 9x-0x
  1-11 8x
  2-11 3x
  3-11 4x
  4-11 5x
  5-11 7x
  6-11 3x
  7-11 3x
  8-11 6x
  9-11 6x
  10-11 7x
  11-11 3x
  12-11 Nghỉ
  13-11 0x
  14-11 8X
  15-11 1x
  16-11 0x
  17-11 3x
  18-11 3x
  19-11 4x
  20-11 0x
  21-11 0x
  22-11 8x
  23-11 8x
  24-11 nghỉ
  25-11 nghỉ
  26-11 nghỉ

  27-11 3x
  28-11 0x
  29-11 3x
  30-11
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,08,10,12,14,15,17,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,05,06,08,10,12,14,15,17,21,23,25,28,30,31,32,35,36,37,39,41,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,05,08,10,12,14,15,17,21,23,25,28,30,31,32,35,37,39,41,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,67,68,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,92,94,96,97,98
  4x
  02,05,12,14,15,17,21,23,28,30,31,32,35,37,39,46,48,49,50,51,53,55,56,57,59,62,64,65,67,68,73,74,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,90,92,94,96,97,98
  3x
  02,05,21,23,28,31,32,35,37,39,46,48,49,50,51,53,55,56,64,65,67,68,74,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,92,94,96,97,98
  2x
  05,21,31,32,35,39,46,48,49,50,51,53,55,56,64,65,75,76,81,82,84,85,86,87,92,94,96,98
  1x
  05,21,35,39,48,53,55,56,64,65,75,76,81,86,87,92,94,98
  0x
  05,21,35,48,76,86,94,98
   
  Bestboy, THAY_ONG_NOI, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  giachinh, td9a, Shjmokita9 thành viên khác Thích điều này.
 18. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,885
  Được thích:
  13,701
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,25,27,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  00,03,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,25,27,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,62,63,65,66,67,68,69,72,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,25,27,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,62,63,65,66,67,68,69,72,78,82,84,86,87,88,90,92,95,96,97,98
  4x
  22,25,27,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,62,63,65,66,67,68,69,72,78,82,84,86,87,88,90,92,95,96,97,98
  3x
  40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,62,63,65,66,67,68,69,72,78,82,84,86,87,88,90,92,95,96,97,98
  2x
  51,52,53,54,55,56,59,60,62,63,65,66,67,68,69,72,78,82,84,86,87,88,90,92,95,96,97,98
  1x
  65,66,67,68,69,72,78,82,84,86,87,88,90,92,95,96,97,98
  0x
  87,88,90,92,95,96,97,98
   
  giachinhTHAY_ONG_NOI thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net