DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 12/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/11/22.

Lượt xem: 109,078

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  4,782
  Được thích:
  18,831
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 30/12:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  01,04,06,08,09,10,13,14,15,18,19,21,23,24,25,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,06,08,10,13,14,15,18,19,21,23,24,25,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,53,54,56,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,78,79,80,82,83,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,06,10,13,15,19,21,23,24,25,34,35,36,37,38,39,45,46,49,53,54,56,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,78,79,80,82,83,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (3 9 số)
  01,04,06,10,24,25,34,35,36,37,39,45,46,49,53,54,56,62,63,65,66,69,73,74,79,80,82,83,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (2 9 số)
  01,04,10,25,35,37,45,46,49,53,54,56,65,66,69,74,80,82,83,84,86,89,90,91,93,94,95,97,98
  (1 9 số)
  01,04,10,46,49,54,56,65,69,74,83,84,89,90,91,93,95,97,98
  (9 số)
  01,04,56,65,83,89,90,93,98
   
  Binguyen68, Nguyenhai6868Muttay Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 3: (1 số)
  00
  Mức 3 6: (1 số)
  33
  Mức 3 8: (1 số)
  99
  Mức 3 9: (1 số)
  11
  Mức 4 0: (3 số)
  05,10,77
  Mức 4 1: (3 số)
  19,22,83
  Mức 4 2: (3 số)
  03,13,66
  Mức 4 3: (5 số)
  06,12,16,20,44
  Mức 4 4: ( 9 số)
  01,04,17,21,27,55,75,85,98
  Mức 4 5: ( 9 số)
  29,30,31,38,45,49,57,72,79
  Mức 4 6: ( 1 7 số)
  02,23,26,28,36,40,46,48,56,61,65,74,76,80,88,89,97
  Mức 4 7: ( 1 0 số)
  07,08,35,52,54,62,68,87,90,95
  Mức 4 8: ( 2 3 số)
  09,14,15,32,37,39,41,42,53,58,59,60,63,64,70,73,78,82,86,92,93,94,96
  Mức 4 9: (8 số)
  24,34,43,47,50,51,67,81
  Mức 5 0: (6 số)
  18,25,69,71,84,91
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 4 0: (1 số)
  99
  Mức 4 3: (1 số)
  00
  Mức 4 4: (2 số)
  05,98
  Mức 4 5: (1 số)
  15
  Mức 4 6: (2 số)
  13,22
  Mức 4 8: (1 số)
  11
  Mức 4 9: (1 số)
  44
  Mức 5 0: (1 số)
  88
  Mức 5 1: (2 số)
  76,77
  Mức 5 2: (2 số)
  31,40
  Mức 5 3: (3 số)
  33,55,96
  Mức 5 4: (1 số)
  17
  Mức 5 5: (2 số)
  19,29
  Mức 5 6: (2 số)
  16,94
  Mức 5 7: (4 số)
  28,66,67,89
  Mức 5 8: (1 số)
  48
  Mức 5 9: (5 số)
  01,06,10,46,56
  Mức 6 0: (2 số)
  03,73
  Mức 6 1: (4 số)
  65,70,90,97
  Mức 6 2: (2 số)
  61,79
  Mức 6 3: (6 số)
  12,30,51,60,64,95
  Mức 6 4: (4 số)
  04,23,84,93
  Mức 6 5: (7 số)
  08,26,27,37,38,39,87
  Mức 6 6: (3 số)
  42,74,85
  Mức 6 7: (4 số)
  09,45,59,80
  Mức 6 8: (6 số)
  02,20,21,50,82,92
  Mức 6 9: (5 số)
  14,18,43,49,75
  Mức 7 0: (3 số)
  69,71,81
  Mức 7 1: (1 số)
  68
  Mức 7 2: (5 số)
  34,52,53,72,83
  Mức 7 3: (6 số)
  07,24,32,57,62,78
  Mức 7 4: (3 số)
  36,54,58
  Mức 7 5: (3 số)
  35,47,91
  Mức 7 6: (1 số)
  86
  Mức 7 7: (1 số)
  41
  Mức 7 8: (1 số)
  63
  Mức 8 1: (1 số)
  25
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 2: (1 số)
  88
  Mức 1 6: (2 số)
  13,15
  Mức 1 8: (2 số)
  00,44
  Mức 2 1: (1 số)
  05
  Mức 2 2: (2 số)
  55,79
  Mức 2 3: (2 số)
  06,40
  Mức 2 4: (3 số)
  11,17,94
  Mức 2 5: (3 số)
  19,31,84
  Mức 2 6: (6 số)
  08,23,38,56,96,98
  Mức 2 7: (3 số)
  22,28,29
  Mức 2 8: (5 số)
  03,33,45,48,83
  Mức 2 9: (1 số)
  99
  Mức 3 0: (3 số)
  50,76,97
  Mức 3 1: (4 số)
  01,16,37,65
  Mức 3 2: (2 số)
  18,46
  Mức 3 3: (7 số)
  42,51,61,64,77,82,87
  Mức 3 4: (7 số)
  26,66,67,68,70,73,78
  Mức 3 5: ( 9 số)
  04,10,14,53,60,80,89,90,95
  Mức 3 6: (4 số)
  30,58,59,85
  Mức 3 7: (3 số)
  09,39,74
  Mức 3 8: (6 số)
  02,41,49,63,71,81
  Mức 3 9: (6 số)
  12,24,27,35,43,92
  Mức 4 0: (6 số)
  34,36,47,52,54,57
  Mức 4 1: (1 số)
  21
  Mức 4 2: (3 số)
  32,86,91
  Mức 4 3: (2 số)
  07,75
  Mức 4 7: (3 số)
  20,69,93
  Mức 4 8: (1 số)
  25
  Mức 4 9: (1 số)
  62
  Mức 5 2: (1 số)
  72
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  38
  Mức 1: (2 số)
  03,88
  Mức 2: (2 số)
  06,40
  Mức 3: ( 1 0 số)
  00,15,19,23,26,28,31,55,64,83
  Mức 4: ( 1 0 số)
  05,13,17,30,44,45,57,61,63,94
  Mức 5: (7 số)
  33,37,50,66,79,84,96
  Mức 6: ( 1 8 số)
  02,11,14,18,29,34,39,41,46,49,51,56,68,70,81,91,95,97
  Mức 7: ( 1 4 số)
  10,32,36,42,43,58,60,65,67,73,77,78,82,98
  Mức 8: ( 1 2 số)
  01,04,07,08,12,16,22,27,47,48,53,75
  Mức 9: (5 số)
  35,52,80,86,92
  Mức 1 0: ( 1 0 số)
  09,20,25,59,71,74,76,87,89,90
  Mức 1 1: (6 số)
  21,24,54,69,85,93
  Mức 1 2: (2 số)
  62,99
  Mức 1 4: (1 số)
  72
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 3 số)
  03,06,23,28,38,40,55,61,63,64,66,81,88
  Mức 1: ( 2 3 số)
  00,02,15,19,26,27,30,31,32,33,36,37,39,41,43,45,46,49,57,83,84,91,95
  Mức 2: ( 3 2 số)
  05,07,10,11,12,13,14,17,22,29,34,42,44,48,50,51,56,58,60,65,67,68,70,73,77,78,79,80,82,94,96,97
  Mức 3: ( 1 1 số)
  04,16,18,20,47,52,53,75,92,93,98
  Mức 4: ( 1 9 số)
  01,08,09,24,25,35,54,59,62,69,71,72,74,76,85,86,87,89,90
  Mức 5: (2 số)
  21,99
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 1 (1 số)
  15
  Mức: 1 2 (7 số)
  00,05,11,13,22,98,99
  Mức: 1 3 (2 số)
  76,77
  Mức: 1 4 (8 số)
  10,19,29,31,33,67,73,88
  Mức: 1 5 (1 0 số)
  01,16,28,40,44,55,66,89,94,96
  Mức: 1 6 (1 2 số)
  06,12,17,46,56,60,61,64,70,90,93,95
  Mức: 1 7 (9 số)
  03,26,27,30,51,59,65,79,97
  Mức: 1 8 (1 8 số)
  04,09,18,20,21,23,37,38,39,42,48,50,74,75,80,81,84,92
  Mức: 1 9 (1 4 số)
  02,07,32,34,43,45,57,62,69,72,82,83,85,91
  Mức: 2 0 (1 3 số)
  08,14,24,36,49,52,53,54,68,71,78,86,87
  Mức: 2 1 (5 số)
  35,41,47,58,63
  Mức: 2 2 (1 số)
  25
   
  Gathe8686, Binguyen68, Nguyenhai6868 and 1 người khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 4: (1 số)
  13
  Mức 3 5: (2 số)
  00,11
  Mức 3 7: (2 số)
  16,44
  Mức 3 8: (2 số)
  31,88
  Mức 3 9: (2 số)
  48,73
  Mức 4 0: (1 số)
  15
  Mức 4 1: (2 số)
  05,22
  Mức 4 2: (1 số)
  76
  Mức 4 3: (2 số)
  40,55
  Mức 4 4: (4 số)
  33,64,66,84
  Mức 4 5: (2 số)
  23,46
  Mức 4 6: (2 số)
  10,26
  Mức 4 7: (4 số)
  18,56,74,83
  Mức 4 8: (3 số)
  39,43,61
  Mức 4 9: (4 số)
  17,70,94,95
  Mức 5 0: (5 số)
  06,19,28,29,59
  Mức 5 1: (5 số)
  30,63,65,82,93
  Mức 5 2: (2 số)
  62,79
  Mức 5 3: (6 số)
  07,27,50,67,90,98
  Mức 5 4: (5 số)
  03,34,37,45,97
  Mức 5 5: (1 số)
  38
  Mức 5 6: (4 số)
  01,04,49,81
  Mức 5 7: (2 số)
  53,60
  Mức 5 8: (5 số)
  36,42,47,57,96
  Mức 5 9: (4 số)
  14,20,32,78
  Mức 6 0: (4 số)
  58,71,77,87
  Mức 6 1: (5 số)
  12,35,41,69,92
  Mức 6 2: (2 số)
  68,75
  Mức 6 3: (2 số)
  80,99
  Mức 6 4: (3 số)
  08,09,54
  Mức 6 5: (2 số)
  21,24
  Mức 6 6: (1 số)
  72
  Mức 6 7: (5 số)
  02,52,85,86,89
  Mức 6 8: (1 số)
  51
  Mức 6 9: (1 số)
  91
  Mức 7 0: (1 số)
  25

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,12,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,12,14,19,20,21,24,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,41,42,45,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,62,63,65,67,68,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,07,08,09,12,14,20,21,24,25,27,32,34,35,36,37,38,41,42,45,47,49,50,51,52,53,54,57,58,60,62,67,68,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,04,08,09,12,14,20,21,24,25,32,34,35,36,37,38,41,42,45,47,49,51,52,53,54,57,58,60,68,69,71,72,75,77,78,80,81,85,86,87,89,91,92,96,97,99
  3x
  02,08,09,12,14,20,21,24,25,32,35,36,41,42,47,51,52,53,54,57,58,60,68,69,71,72,75,77,78,80,85,86,87,89,91,92,96,99
  2x
  02,08,09,12,21,24,25,35,41,51,52,54,58,68,69,71,72,75,77,78,80,85,86,87,89,91,92,99
  1x
  02,08,09,21,24,25,51,52,54,68,72,75,80,85,86,89,91,99
  0x
  02,25,51,52,85,86,89,91
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 9: (1 số)
  13
  Mức 5 9: (2 số)
  15,44
  Mức 6 1: (2 số)
  46,76
  Mức 6 2: (1 số)
  22
  Mức 6 3: (2 số)
  28,56
  Mức 6 5: (3 số)
  40,45,88
  Mức 6 6: (2 số)
  64,83
  Mức 6 7: (3 số)
  26,31,67
  Mức 6 8: (4 số)
  10,17,55,66
  Mức 6 9: (3 số)
  48,84,94
  Mức 7 0: (5 số)
  00,05,06,11,38
  Mức 7 1: (2 số)
  19,27
  Mức 7 2: (2 số)
  65,82
  Mức 7 3: (3 số)
  16,33,62
  Mức 7 4: (1 số)
  29
  Mức 7 5: (1 số)
  96
  Mức 7 6: (4 số)
  18,23,73,98
  Mức 7 7: (2 số)
  54,99
  Mức 7 8: (3 số)
  01,37,69
  Mức 7 9: (1 số)
  95
  Mức 8 0: (5 số)
  42,59,61,77,78
  Mức 8 1: (2 số)
  63,74
  Mức 8 2: (2 số)
  49,71
  Mức 8 3: (4 số)
  36,50,68,79
  Mức 8 4: (3 số)
  04,70,97
  Mức 8 5: (3 số)
  53,87,90
  Mức 8 6: (5 số)
  32,43,47,80,93
  Mức 8 7: (4 số)
  12,14,58,85
  Mức 8 8: (5 số)
  21,30,51,60,81
  Mức 8 9: (6 số)
  03,09,35,39,41,57
  Mức 9 0: (2 số)
  24,92
  Mức 9 1: (1 số)
  08
  Mức 9 2: (2 số)
  75,86
  Mức 9 3: (3 số)
  07,34,89
  Mức 9 4: (2 số)
  20,72
  Mức 1 0 0: (2 số)
  52,91
  Mức 1 0 6: (1 số)
  02
  Mức 1 0 7: (1 số)
  25

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,07,08,09,12,14,16,18,20,21,23,24,25,29,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,07,08,09,12,14,20,21,24,25,30,32,34,35,36,37,39,41,42,43,47,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,63,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,93,95,97,99
  4x
  02,03,04,07,08,09,12,14,20,21,24,25,30,32,34,35,36,39,41,43,47,49,50,51,52,53,57,58,60,63,68,70,71,72,74,75,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,93,97
  3x
  02,03,07,08,09,12,14,20,21,24,25,30,32,34,35,39,41,43,47,51,52,53,57,58,60,72,75,80,81,85,86,87,89,90,91,92,93,97
  2x
  02,03,07,08,09,14,20,21,24,25,30,34,35,39,41,51,52,57,58,60,72,75,81,85,86,89,91,92
  1x
  02,07,08,20,24,25,34,35,39,41,52,57,72,75,86,89,91,92
  0x
  02,20,25,34,52,72,89,91
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,693
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 8: (1 số)
  00
  Mức 9 8: (1 số)
  05
  Mức 9 9: (1 số)
  13
  Mức 1 0 2: (1 số)
  88
  Mức 1 0 3: (1 số)
  15
  Mức 1 0 4: (3 số)
  11,44,99
  Mức 1 0 8: (3 số)
  22,33,98
  Mức 1 1 1: (1 số)
  55
  Mức 1 1 2: (1 số)
  19
  Mức 1 1 3: (1 số)
  40
  Mức 1 1 4: (3 số)
  06,31,77
  Mức 1 1 6: (1 số)
  17
  Mức 1 1 9: (3 số)
  03,29,96
  Mức 1 2 0: (2 số)
  28,94
  Mức 1 2 1: (3 số)
  66,76,79
  Mức 1 2 2: (1 số)
  38
  Mức 1 2 3: (3 số)
  10,16,56
  Mức 1 2 6: (5 số)
  01,23,48,83,97
  Mức 1 2 7: (1 số)
  46
  Mức 1 2 9: (2 số)
  45,89
  Mức 1 3 0: (4 số)
  61,67,73,84
  Mức 1 3 1: (2 số)
  30,65
  Mức 1 3 2: (2 số)
  08,64
  Mức 1 3 3: (2 số)
  26,70
  Mức 1 3 4: (4 số)
  04,12,37,95
  Mức 1 3 5: (1 số)
  51
  Mức 1 3 6: (3 số)
  50,60,90
  Mức 1 3 7: (2 số)
  27,39
  Mức 1 3 8: (4 số)
  42,80,85,87
  Mức 1 4 0: (3 số)
  02,49,82
  Mức 1 4 1: (4 số)
  18,59,68,74
  Mức 1 4 2: (1 số)
  14
  Mức 1 4 3: (3 số)
  57,78,81
  Mức 1 4 4: (4 số)
  09,21,75,92
  Mức 1 4 5: (4 số)
  20,43,53,58
  Mức 1 4 7: (2 số)
  36,93
  Mức 1 4 8: (1 số)
  63
  Mức 1 4 9: (4 số)
  07,34,41,52
  Mức 1 5 0: (2 số)
  32,71
  Mức 1 5 1: (1 số)
  91
  Mức 1 5 2: (3 số)
  24,35,54
  Mức 1 5 3: (1 số)
  47
  Mức 1 5 4: (1 số)
  86
  Mức 1 5 6: (1 số)
  69
  Mức 1 5 7: (2 số)
  62,72
  Mức 1 6 7: (1 số)
  25


  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  01,02,04,07,08,09,10,12,14,16,18,20,21,23,24,25,26,27,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97
  6x
  02,04,07,08,09,12,14,18,20,21,24,25,26,27,30,32,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,97
  5x
  02,04,07,08,09,12,14,18,20,21,24,25,26,27,30,32,34,35,36,37,39,41,42,43,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,71,72,74,75,78,80,81,82,85,86,87,90,91,92,93,95
  4x
  02,07,09,14,18,20,21,24,25,27,32,34,35,36,39,41,42,43,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,62,63,68,69,71,72,74,75,78,80,81,82,85,86,87,90,91,92,93
  3x
  02,07,09,14,18,20,21,24,25,32,34,35,36,41,43,47,49,52,53,54,57,58,59,62,63,68,69,71,72,74,75,78,81,82,86,91,92,93
  2x
  07,09,20,21,24,25,32,34,35,36,41,43,47,52,53,54,58,62,63,69,71,72,75,81,86,91,92,93
  1x
  07,24,25,32,34,35,41,47,52,54,62,63,69,71,72,86,91,93
  0x
  25,35,47,54,62,69,72,86
   
  mr8386, Gathe8686, Binguyen684 thành viên khác Thích điều này.
 12. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn TH tháng 12
  01/12: 0x
  02/12: 3x
  03/12: 8x
  04/12: 9x
  05/12: 4x
  06/12: 5x
  07/12: 7x
  08/12: 6x
  09/10: 7x
  10/12: 7x
  11/12: 5x
  12/12: 3x
  13/12: 5x
  14/12: 2x
  15/12: 5x
  16/12: 0x
  17/12: 2x
  18/12: 5x
  19/12: 9x
  20/12: 1x
  21/12: 3x
  22/12: 3x
  23/12: 2x
  24/12: 4x
  25/12: 4x
  26/12: X
  27/12: 7x
  28/12: 6x
  29/12: 9x
  30/12:
  9x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,34,36,38,39,41,44,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,34,36,38,39,41,44,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,96,98
  5x
  00,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,34,36,38,39,41,44,48,50,51,52,55,58,59,60,62,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,81,82,84,88,90,91,92,93,98
  4x
  00,04,05,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,29,34,36,38,39,41,44,48,50,55,58,59,62,66,67,68,69,70,71,72,75,77,79,81,82,84,88,90,91,93,98
  3x
  00,05,07,08,13,14,15,20,21,25,26,29,38,39,41,44,48,50,55,58,59,62,66,67,68,69,70,71,72,75,77,79,81,82,88,90,91,93
  2x
  00,14,15,20,38,39,41,44,48,50,58,59,62,66,67,68,70,71,72,75,77,79,81,82,88,90,91,93
  1x
  41,44,48,50,58,59,62,66,67,68,72,75,77,79,81,82,88,90
  0x
  72,75,77,79,81,82,88,90
   
  mr8386, Binguyen68, quedau19816 thành viên khác Thích điều này.
 13. Bestboy

  Bestboy Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  573
  Được thích:
  2,937
  Điểm thành tích:
  93
  30/12 TH
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,42,44,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,26,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,42,44,46,47,48,50,51,52,56,57,58,60,63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,05,06,07,08,11,12,15,16,17,18,20,21,23,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,42,46,47,48,50,51,57,60,63,64,65,67,68,70,71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,86,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,06,08,11,12,15,16,18,20,23,26,27,28,32,33,34,38,46,47,50,57,60,63,64,65,67,68,70,71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,86,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  02,06,08,11,12,15,16,18,23,26,27,28,32,33,34,46,47,50,57,60,64,65,67,68,70,72,73,78,80,83,89,92,93,94,95,96,97,99
  2x
  02,06,15,16,18,26,27,32,33,34,46,47,50,57,67,72,73,78,80,83,89,92,93,94,95,96,97,99
  1x
  02,06,15,16,26,27,32,33,46,47,57,67,83,89,92,93,94,99
  0x
  15,26,27,32,33,46,94,99
   
  mr8386, kokono2022, Binguyen683 thành viên khác Thích điều này.
 14. namtrungbac

  namtrungbac Lính mới

  Tham gia:
  9/7/22
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  2,164
  Điểm thành tích:
  93
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,57,59,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,13,14,17,19,20,22,23,24,27,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,59,63,64,66,67,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,13,14,17,19,22,24,27,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,63,64,67,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,84,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  4x
  00,03,04,07,08,09,11,13,14,17,19,22,24,27,30,31,33,34,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,64,67,70,71,72,73,74,77,79,80,84,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  3x
  00,03,04,07,09,11,13,22,27,30,31,33,34,37,39,40,43,44,46,47,48,49,64,67,70,72,73,74,77,79,84,88,89,90,93,94,97,98,99
  2x
  00,03,04,07,09,13,22,30,31,33,34,37,39,40,43,44,47,48,49,70,73,74,77,79,90,93,94,97,99
  1x
  00,03,04,07,30,33,34,37,40,43,44,47,49,70,73,74,77,94,99
  0x
  00,04,07,34,40,43,44,70,77
   
 15. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  10,468
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 31/12
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,05,06,07,08,10,12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,29,32,33,35,36,37,38,39,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,63,64,65,66,70,71,72,73,74,75,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  01,02,06,07,08,10,15,17,19,20,23,24,29,32,33,35,37,38,39,41,42,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,63,65,66,70,71,72,73,74,75,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  01,02,06,08,10,15,17,20,24,29,32,35,37,38,39,41,42,47,48,49,51,53,56,57,58,59,60,63,65,66,70,71,73,74,75,78,79,80,83,84,85,87,88,90,92,93,94,97
  3x
  01,02,06,08,10,15,17,20,24,29,35,38,39,41,42,48,49,51,53,56,58,60,65,66,70,73,78,79,80,83,84,87,88,90,92,93,94,97
  2x
  01,02,06,08,10,20,24,29,35,38,39,42,48,51,53,60,66,73,78,79,80,83,84,87,90,92,93,97
  1x
  06,24,29,35,38,42,48,53,60,66,78,79,80,83,84,92,93,97
  0x
  29,42,48,53,66,83,92,93
   
  mr8386, kokono2022, quedau19814 thành viên khác Thích điều này.
 16. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  4,552
  Được thích:
  22,171
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chơi đề không chơi lô
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  02,03,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  02,03,06,07,08,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  02,03,06,07,08,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,06,07,08,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,89,92,93,97,98
  4x
  07,17,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,89,92,93,97,98
  3x
  07,17,27,36,37,39,42,43,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,89,92,93,97,98
  2x
  07,17,27,36,37,47,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,89,92,93,97,98
  1x
  07,17,27,36,37,47,63,70,71,72,73,74,83,89,92,93,97,98
  0x
  37,47,63,70,71,72,73,74
   
  mr8386, kokono2022, quedau19813 thành viên khác Thích điều này.
 17. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,936
  Được thích:
  28,707
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 12/2022
  Ngày 01/12:2x=8đ
  Ngày 02/12:MISS
  Ngày 03/12:
  Ngày 04/12:7x=3đ
  Ngày 05/12:8x=2đ
  Ngày 06/12: 5x=5đ
  Ngày 07/12: 2x=8đ
  Ngày 08/12: 6x=4đ
  Ngày 09/12: 8x=2đ
  Ngày 10/12: 4x=6đ
  Ngày 11/12: 1x=9đ
  Ngày 12/12: 2x=8đ
  Ngày 13/12: 7x=3đ
  Ngày 14/12: 1x=9đ
  Ngày 15/12: 1x=9đ
  Ngày 16/12: 0x=10đ
  Ngày 17/12: MISS=0đ
  Ngày 18/12: 5x=5đ
  Ngày 19/12: 5x=5đ
  Ngày 20/12: 2x=8đ
  Ngày 21/12: 0x=10đ
  Ngày 22/12: 2x=8đ
  Ngày 23/12: 3x=7đ
  Ngày 24/12: 1x=9đ
  Ngày 25/12: 2x=8đ
  Ngày 26/12: 8x=2đ
  Ngày 27/12: 1x=9đ
  Ngày 28/12: 4x=6đ
  Ngày 29/12: 7x=3đ
  Ngày 30/12: MISS=0đ
  Tổng điểm: 8+0+n+3+2+5+8+4+2+6+9+8+3+9+9+10+0+5+5+8+10+8+7+9+8+2+9+6+3+0=166
  Ngày 31/12
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,46,48,49,50,53,55,56,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,17,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,43,46,48,49,50,53,56,58,59,60,62,64,65,67,69,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,18,19,20,23,28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,43,46,48,49,50,53,56,58,59,60,64,65,69,70,73,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  01,02,03,04,08,09,10,20,30,32,34,35,37,39,40,43,46,48,49,50,53,56,58,59,60,64,65,69,70,73,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  01,02,03,04,08,09,10,20,30,34,35,39,40,43,48,53,58,59,70,73,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  01,02,03,04,08,09,10,20,30,34,35,39,40,43,48,53,58,59,79,80,84,85,89,90,93,95,97,98,99
  (1 9 số)
  04,09,34,35,39,40,43,48,53,58,59,80,84,85,89,90,93,95,98
  (9 số)
  04,09,40,59,89,90,93,95,98
   
  mr8386, kokono2022, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 18. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,938
  Được thích:
  66,537
  Điểm thành tích:
  113
  31/12
  9x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,17,18,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,04,05,06,07,10,13,14,15,17,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,06,07,10,13,15,17,22,24,27,29,31,33,34,37,38,39,40,42,43,47,48,51,56,57,59,60,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,86,87,88,89,92,93,95,97,98
  4x
  01,06,07,10,15,17,24,27,29,33,34,37,38,39,42,43,47,48,51,56,57,60,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,87,88,89,92,93,97,98
  3x
  01,07,10,17,24,27,29,33,34,37,38,39,42,43,47,48,56,57,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,87,88,89,92,93,97,98
  2x
  07,17,27,34,37,39,43,47,48,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,87,89,93,97,98
  1x
  07,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,97
  0x
  17,47,71,74,77,78,79,87,97
   
  mr8386, Muttay, kokono20224 thành viên khác Thích điều này.
 19. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lính mới

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  280
  Được thích:
  1,754
  Điểm thành tích:
  93
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,09,13,15,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,07,09,13,17,19,20,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39,42,43,44,45,47,49,51,53,54,56,57,58,60,62,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,06,07,09,19,20,22,23,27,30,32,33,34,35,37,38,39,43,44,45,47,51,53,54,56,58,60,62,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  00,03,06,07,19,23,27,30,32,33,34,37,38,39,43,44,45,47,51,54,56,58,60,62,65,67,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,95,97,98
  3x
  03,06,30,32,33,34,37,38,39,43,45,47,54,56,58,60,65,67,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,97,98
  2x
  06,37,45,47,54,56,58,60,65,67,70,72,73,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,98
  1x
  06,37,45,54,58,60,65,67,73,76,77,78,83,85,87,89,91,98
  0x
  37,60,73,78,83,87,91,98
   
  mr8386, Muttay, kokono20223 thành viên khác Thích điều này.
 20. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  740
  Được thích:
  9,531
  Điểm thành tích:
  93
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,19,21,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,38,40,42,43,46,47,49,50,52,53,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,08,11,12,13,17,19,21,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,38,40,42,43,46,47,49,50,52,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,04,05,08,11,12,13,17,19,21,28,29,31,34,35,38,40,42,43,46,47,49,50,52,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,98,99
  4x
  00,04,05,08,11,12,13,17,19,21,28,29,31,34,35,40,43,49,50,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,88,89,90,98,99
  3x
  00,04,05,08,11,12,13,17,19,21,28,29,31,34,35,40,43,49,50,53,58,59,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,83,88,89,90,98,99
  2x
  00,04,05,08,11,12,13,17,19,21,28,29,31,34,35,40,43,49,50,53,76,77,83,88,89,90,98,99
  1x
  00,04,05,08,11,12,13,17,19,21,28,29,31,34,35,90,98,99
  0x
  05,08,11,12,13,17,19,21
   
  mr8386, Muttay, kokono20223 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net