DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 12/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/11/22.

Lượt xem: 109,059

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  450
  Được thích:
  3,613
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/12: 7x
  Ngày 02/12: 8x
  Ngày 03/12: 9x
  Ngày 04/12: 3x
  Ngày 05/12: 7x
  Ngày 06/12: 9x
  Ngày 07/12: 8x
  Ngày 08/12: 0x
  Ngày 09/12: 1x
  Ngày 10/12: 3x
  Ngày 11/12: 2x
  Ngày 12/12: 9x
  Ngày 13/12: 4x
  Ngày 14/12: 3x
  Ngày 15/12: 0x
  Ngày 16/12: 0x
  Ngày 17/12: 8x
  Ngày 18/12: 9x
  Ngày 19/12: 2x
  Ngày 20/12: 1x
  Ngày 21/12: 0x
  Ngày 22/12: 1x
  Ngày 23/12: 8x
  Ngày 24/12: 3x
  Ngày 25/12: 2x
  Ngày 26/12: 7x
  Ngày 27/12: 1x
  Ngày 28/12: 7x
  Ngày 29/12: 6x
  Ngày 30/12: 2x
  Ngày 31/12:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,49,50,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,37,41,43,44,49,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,37,41,43,44,49,54,55,56,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,21,22,25,26,27,28,29,32,33,37,41,43,44,49,55,56,62,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,98
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,14,15,16,17,21,22,25,26,27,29,32,33,37,41,43,44,49,55,56,62,64,66,67,68,69,71,73,74,81,85,87,88,89,92,93,94,95,98
  3x
  00,01,02,03,05,07,14,15,16,21,22,25,26,32,33,37,41,43,55,56,62,64,66,67,68,69,71,74,81,85,87,88,89,92,93,94,95,98
  2x
  01,16,21,22,25,32,33,37,41,43,56,62,64,66,67,68,69,74,81,85,87,88,89,92,93,94,95,98
  1x
  01,22,25,33,37,41,43,56,62,64,68,69,74,85,87,89,94,95
  0x
  01,25,37,41,62,85,94,95
   
  mr8386, kokono2022, quedau19813 thành viên khác Thích điều này.
 2. DBP

  DBP Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/9/11
  Bài viết:
  782
  Được thích:
  6,316
  Điểm thành tích:
  93
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,26,27,30,31,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,24,26,27,30,31,34,35,36,37,38,39,42,45,47,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,72,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,26,27,30,31,34,35,36,37,38,39,42,45,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,63,64,65,69,72,77,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,96,98
  4x
  01,02,04,07,08,10,12,17,19,20,21,24,26,27,30,31,35,39,45,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,63,64,65,69,72,77,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93,96,98
  3x
  01,02,07,08,10,12,17,19,21,24,26,35,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,63,64,65,69,72,77,80,81,82,89,90,92,93,96,98
  2x
  01,07,08,10,12,17,19,21,24,48,53,54,58,59,60,63,64,65,69,72,77,82,89,90,92,93,96,98
  1x
  01,07,08,10,12,19,24,48,58,60,63,64,77,90,92,93,96,98
  0x
  08,10,60,77,92,93,96,98
   
  mr8386, kokono2022, quedau19813 thành viên khác Thích điều này.
 3. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  315
  Được thích:
  1,585
  Điểm thành tích:
  93
  1/12: 6x
  2/12: 7x
  3/12: 3x
  4/12: 6x
  5/12: 0x
  6/12: 8x
  7/12: 0x
  8/12: muộn 1x
  9/12: 5x
  10/12: 8x
  11/12: 2x
  12/12: 9x
  13/12: 0x
  14/12: 8x
  15/12: 1x
  16/12: 3x
  17/12: 8x
  18/12: 1x
  19/12: 1x
  20/12: 3x
  21/12: 2x
  22/12: 5x
  23/12: 9x
  24/12: 1x
  25/12: 7x
  26/12: 0x
  27/12: 9x
  28/12: 5x
  29/12: 3x
  30/12: 6x
  31/12


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,18,19,20,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,18,19,20,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,54,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,71,72,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,07,08,09,10,11,18,19,20,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,54,57,58,59,63,65,66,67,68,70,77,78,80,81,83,84,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  03,04,05,08,10,11,18,19,20,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,57,58,59,63,65,66,68,70,78,80,81,84,86,89,92,93,97,98,99
  3x
  03,04,05,10,11,19,20,29,30,31,32,34,35,36,40,42,43,45,47,49,52,57,58,59,66,68,70,78,80,81,84,86,89,92,93,97,98,99
  2x
  03,04,05,10,11,19,20,30,31,34,40,42,43,45,47,49,52,58,59,66,78,86,89,92,93,97,98,99
  1x
  03,10,11,19,20,30,34,40,42,43,45,49,52,59,86,92,97,99
  0x
  03,11,19,30,34,52,59,86

   
  mr8386, kokono2022, quedau19812 thành viên khác Thích điều này.
 4. hcuong888

  hcuong888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  29/5/17
  Bài viết:
  2,509
  Được thích:
  6,719
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 31/12:
  9 5 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,70,77,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,70,77,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1 8 Số
  00,01,02,03,04,05,07,70,77,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 Số
  00,07,70,77,96,97,98,99
   
  mr8386, Nguyenhai6868, Muttay3 thành viên khác Thích điều này.
 5. Pele6789

  Pele6789 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  307
  Được thích:
  3,751
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01-12-2022: 7x
  Ngày 02-12-2022: 0x
  Ngày 03-12-2022: 8x
  Ngày 04-12-2022: 5x
  Ngày 05-12-2022: 7x
  Ngày 06-12-2022: 8x
  Ngày 07-12-2022: 6x
  Ngày 08-12-2022: 2x
  Ngày 09-12-2022: 7x
  Ngày 10-12-2022: 2x
  Ngày 11-12-2022: 1x
  Ngày 12-12-2022: 1x
  Ngày 13-12-2022: 6x
  Ngày 14-12-2022: toang
  Ngày 15-12-2022: 5x
  Ngày 16-12-2022: 7x
  Ngày 17-12-2022: 3x
  Ngày 18-12-2022: 0x
  Ngày 19-12-2022: 8x
  Ngày 20-12-2022: 4x
  Ngày 21-12-2022: 7x
  Ngày 22-12-2022: 7x
  Ngày 23-12-2022: 3x
  Ngày 24-12-2022: 5x
  Ngày 25-12-2022: 5x
  Ngày 26-12-2022: 6x
  Ngày 27-12-2022: 6x
  Ngày 28-12-2022: 6x
  Ngày 29-12-2022: 7x
  Ngày 30-12-2022: 4x
  Ngày 31-12-2022:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,48,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,87,91,92,93,94,96,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,48,50,52,53,55,56,57,59,60,63,64,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,83,84,87,92,93,94,96,98,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,27,29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,48,50,52,55,56,57,59,60,64,68,69,70,73,74,75,76,80,81,83,84,87,92,96,98,99
  4x
  03,04,05,06,08,09,10,12,14,18,19,21,22,23,24,27,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,48,50,55,56,57,59,60,64,68,70,74,75,76,80,81,83,84,87,92,99
  3x
  03,04,05,06,08,10,12,18,19,21,23,24,30,33,34,35,38,40,41,42,43,45,48,50,55,57,59,60,64,68,74,76,80,81,83,84,92,99
  2x
  04,05,06,08,10,12,18,19,21,30,33,35,38,40,41,42,43,45,50,57,59,68,76,80,81,83,84,99
  1x
  06,10,12,18,21,35,38,40,42,43,45,57,59,68,76,80,81,99
  0x
  06,21,40,45,57,59,80,81
   
  mr8386, Muttay, kokono20223 thành viên khác Thích điều này.
 6. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  29,124
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 31-12 :
  (9 6 sô)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 sô )
  01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 sô)
  01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98
  (6 9 sô)
  01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,50,51,52,54,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98
  (5 9 sô)
  03,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,50,51,52,54,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,76,78,93,94,95,96,97,98
  (4 9 sô)
  03,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,39,40,41,43,50,51,52,54,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,95,96,97,98
  (3 9 sô)
  03,07,09,11,12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,30,31,32,34,40,41,43,50,52,54,61,62,63,64,65,67,68,69,70,78,95,96,97,98
  (2 9 sô)
  07,09,11,12,14,15,16,17,23,25,32,34,40,41,43,50,52,61,62,63,67,68,69,70,78,95,96,97,98
  (1 9 sô)
  07,09,14,15,16,23,25,32,34,41,43,52,61,62,63,67,69,70,78
  (0 9 sô)
  07,09,14,15,16,23,25,61,70
   
  mr8386, Muttay, kokono20222 thành viên khác Thích điều này.
 7. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,070
  Được thích:
  26,532
  Điểm thành tích:
  113
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,25,27,30,31,32,33,34,36,39,40,41,43,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,66,68,69,70,72,73,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,20,21,22,23,25,30,31,32,33,34,39,40,41,43,45,48,49,50,52,53,55,57,58,59,61,63,68,69,70,73,75,76,77,78,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,98
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,21,22,23,25,30,31,32,33,34,40,41,43,45,49,50,52,53,55,58,59,63,68,69,73,76,77,78,83,85,86,87,93,94,95,96
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,22,23,31,32,33,34,40,41,43,45,50,53,55,59,63,68,69,73,77,78,83,86,87,93,95,96
  2x
  03,04,05,13,14,22,23,31,32,33,40,41,43,50,53,55,59,63,68,69,73,77,78,83,86,87,93,95,96
  1x
  04,05,13,14,22,23,31,32,40,41,50,59,68,69,78,86,87,95,96
  0x
  04,13,22,31,40,59,68,86,95
   
  mr8386, kokono2022Nguyenhai6868 Thích điều này.
 8. thichoc

  thichoc Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  639
  Được thích:
  3,359
  Điểm thành tích:
  93
  31/12
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,05,06,07,11,13,14,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,05,07,11,14,16,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  03,05,07,11,14,16,18,19,24,27,30,34,35,36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,89,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,11,14,16,18,19,24,27,30,34,35,36,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,53,54,56,58,59,61,63,64,65,69,74,78,79,81,83,84,85,87,89,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  07,14,19,24,27,34,35,36,38,41,42,45,47,48,50,53,54,56,58,59,61,63,64,65,69,74,78,79,81,83,84,85,87,93,94,95,96,97
  2x
  07,14,19,27,34,36,38,41,42,45,47,48,53,54,56,58,59,61,63,65,74,79,81,83,84,85,95,97
  1x
  07,14,19,27,34,41,59,61,63,65,74,79,81,83,84,85,95,97
  0x
  19,27,34,41,84,85,95,97
   
  mr8386, kokono2022, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 9. NguOngBatCa63

  NguOngBatCa63 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  4/3/22
  Bài viết:
  427
  Được thích:
  1,214
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 31/12
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,19,20,21,22,23,25,30,31,32,33,34,39,40,41,43,45,48,49,50,52,53,55,57,58,59,61,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,19,20,21,22,23,25,30,31,32,33,34,40,41,43,45,49,50,53,55,58,59,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,85,86,87,91,93,94,95,96
  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,19,22,23,31,32,33,34,40,41,43,45,50,53,55,59,63,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,87,91,93,95,96
  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,19,22,23,31,32,33,34,40,41,43,45,50,53,55,59,63,68,69,73,77,78,83,86,87,93,95,96
  (2 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,22,23,31,32,40,41,50,59,68,69,73,77,78,86,87,95,96
  (1 9 số)
  04,05,13,14,22,23,31,32,40,41,50,59,68,69,77,86,87,95,96
  (9 số)
  05,14,23,32,41,50,69,87,96
   
  mr8386, kokono2022, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 10. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  4,782
  Được thích:
  18,831
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 31/12
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,18,19,20,23,24,25,28,29,30,32,35,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,67,68,69,70,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,05,07,10,12,19,20,23,24,25,28,29,30,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,67,68,69,70,76,78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,05,07,10,12,19,20,23,24,29,30,36,38,39,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,67,68,69,70,76,78,80,81,82,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (3 9 số)
  01,04,10,12,19,24,29,50,36,38,39,45,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,67,68,69,76,80,82,86,89,90,91,93,94,95,96,98
  (2 9 số)
  01,04,10,12,19,24,29,38,39,45,49,52,53,54,56,59,60,64,67,68,69,76,82,89,90,93,94,96,98
  (1 9 số)
  04,10,12,24,45,49,53,56,59,67,68,69,76,82,89,90,93,94,98
  (9 số)
  04,53,56,67,68,89,90,94,98
   
  mr8386, Nguyenhai6868, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 11. phieu_luu

  phieu_luu Lính mới

  Tham gia:
  8/8/21
  Bài viết:
  312
  Được thích:
  2,951
  Điểm thành tích:
  93
  31/12
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,92,93,94,95,96
  7x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,75,78,81,82,83,84,86,87,92,93,94
  6x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,75,81,84
  5x
  01,02,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,61,62,64,65,68,69,71,72,75
  4x
  01,02,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,57,58,61,62,72
  3x
  01,02,04,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,38,39,42,43,44,49,51,52,61
  2x
  02,05,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,38,39,42,43
  1x
  02,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,42
  0x
  02,11,15,16,17,18,28,29
   
  mr8386, Nguyenhai6868, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 12. Amater83

  Amater83 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  21/11/19
  Bài viết:
  1,999
  Được thích:
  8,726
  Điểm thành tích:
  113
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,77,78,79,81,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,96,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26,27,30,31,33,34,35,36,38,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,60,61,62,63,65,66,69,71,72,74,77,78,79,81,83,84,85,87,90,91,93,94,96
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,26,27,30,31,33,34,35,36,38,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,58,65,66,69,71,72,74,77,78,79,81,83,84,85,87,90,91,94,96
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,17,18,19,20,26,30,31,34,36,38,40,43,44,46,47,48,49,50,53,55,58,65,66,71,74,77,78,81,83,84,85,87,90,91,94,96
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,17,18,19,20,30,31,38,40,44,47,48,50,53,55,58,66,74,77,78,81,83,84,87,90,91,94,96
  2x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,18,19,20,30,31,38,40,44,47,50,55,66,74,78,83,87,90,94,96
  1x
  03,04,05,09,10,18,19,20,31,38,40,44,47,66,78,83,87,90
  0x
  03,05,38,66,78,83,87,90
   
  mr8386, Nguyenhai6868, Muttay2 thành viên khác Thích điều này.
 13. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  118
  Được thích:
  890
  Điểm thành tích:
  93
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,30,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,20,21,24,26,30,33,35,39,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,06,08,11,12,15,17,20,21,24,26,30,33,35,39,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98
  5x
  00,02,03,06,08,11,12,15,17,21,24,26,30,33,35,42,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,95,96,98
  4x
  03,06,08,12,15,17,21,24,26,30,33,35,42,44,47,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,77,78,81,82,83,86,87,89,90,91,92,95,96
  3x
  03,06,08,12,15,17,21,24,26,30,33,35,42,44,47,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,63,64,65,68,70,72,73,74,77,78,81,82,83
  2x
  06,08,12,15,17,21,24,26,30,33,35,42,44,47,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,63,64,65,68
  1x
  15,17,21,24,35,42,44,47,49,50,51,56,59,61,63,64,65,68
  0x
  24,35,50,51,56,59,61,63
   
  mr8386, Nguyenhai6868, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 14. Cuc84

  Cuc84 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,094
  Được thích:
  7,885
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,46,47,50,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,91,92,96,97
  6x
  00,02,03,05,07,08,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,46,47,50,52,53,55,57,58,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,91,92,96,97
  5x
  00,02,03,07,08,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,41,42,46,47,52,53,55,57,58,62,63,64,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,85,86,88,91,92,96,97
  4x
  02,03,07,08,12,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,33,35,38,41,42,46,47,52,53,57,58,62,64,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,83,85,88,91,92,96,97
  3x
  02,03,07,08,19,20,22,24,25,27,29,30,33,35,38,42,46,47,52,53,57,58,64,69,70,72,74,75,77,79,80,83,85,88,91,92,96,97
  2x
  02,03,07,08,20,24,25,29,30,33,35,38,42,47,52,53,57,58,70,74,75,79,80,83,85,88,92,97
  1x
  03,08,24,29,30,33,35,42,47,53,58,74,79,80,85,88,92,97
  0x
  03,08,30,35,53,58,80,85
   
  mr8386, Nguyenhai6868, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 15. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,290
  Được thích:
  8,080
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,46,48,49,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,46,48,49,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,46,48,49,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  37,38,39,40,43,46,48,49,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  2x
  67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  1x
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  0x
  91,92,94,95,96,97,98,99
   
  mr8386, Nguyenhai6868, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 16. BN001

  BN001 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/21
  Bài viết:
  167
  Được thích:
  1,486
  Điểm thành tích:
  93
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  6x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  5x
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  4x
  31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  3x
  47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  2x
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  1x
  69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  0x
  82,85,86,90,91,92,95,96
   
  mr8386, Nguyenhai6868, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 17. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua7.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,175
  Được thích:
  13,459
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  01,02,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  09,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  11,12,16,19,21,22,23,26,27,28,29,39,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  11,12,16,19,21,22,26,29,42,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  11,12,16,19,21,22,26,29,52,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  11,12,16,19,21,22,26,29,59,63,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  2x
  11,12,19,21,22,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,97,98
  1x
  11,12,22,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,93,97
  0x
  77,78,80,83,84,85,87,88
   
  mr8386, Nguyenhai6868, kokono2022 and 1 người khác Thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x.png
   
  mr8386, Nguyenhai6868kokono2022 Thích điều này.
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,24,27,28,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,22,24,27,28,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,48,51,52,53,57,58,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,97,99
  5x
  03,04,05,06,07,08,10,11,12,17,18,19,22,24,27,28,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,48,51,52,53,57,58,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,99
  4x
  03,04,05,07,08,11,17,18,19,22,24,27,28,31,32,34,37,38,41,42,43,44,45,48,51,52,53,57,58,62,66,67,68,69,70,71,72,78,80,83,84,86,89,90,91,93,94,99
  3x
  03,05,07,08,11,17,18,19,27,28,31,32,34,37,38,41,42,43,44,45,48,51,52,53,57,58,62,67,68,69,78,80,84,86,89,91,93,94
  2x
  07,08,11,17,18,19,28,31,32,34,37,38,41,42,43,44,45,48,51,52,53,57,58,80,86,91,93,94
  1x
  07,08,11,17,32,34,37,38,41,42,43,44,45,48,51,53,58,80
  0x
  11,17,38,42,43,48,53,80
   
  mr8386Nguyenhai6868 thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,678
  Được thích:
  227,689
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 8: (2 số)
  00,44
  Mức 3 9: (2 số)
  45,88
  Mức 4 0: (3 số)
  47,48,99
  Mức 4 1: (2 số)
  26,33
  Mức 4 2: (6 số)
  15,20,22,25,42,66
  Mức 4 3: (7 số)
  04,24,36,39,46,62,89
  Mức 4 4: ( 1 1 số)
  16,34,38,43,51,52,54,56,61,95,98
  Mức 4 5: (8 số)
  05,14,23,28,40,49,77,90
  Mức 4 6: ( 1 2 số)
  02,03,07,29,30,32,35,55,59,60,65,76
  Mức 4 7: ( 1 2 số)
  06,09,10,12,13,37,41,53,70,81,93,97
  Mức 4 8: ( 1 3 số)
  01,08,11,18,21,27,50,57,67,68,73,84,92
  Mức 4 9: ( 1 1 số)
  17,31,64,71,72,74,75,79,86,91,96
  Mức 5 0: ( 1 1 số)
  19,58,63,69,78,80,82,83,85,87,94
   
  mr8386, Nguyenhai6868minhnhi020416 Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net