DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/1/23.

Lượt xem: 143,085

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,222
  Được thích:
  9,173
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,50,52,53,55,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,96,97
  6x
  00,02,03,07,08,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,47,48,52,53,55,57,58,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,97
  5x
  00,02,03,07,08,11,12,13,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,42,43,47,48,52,53,55,57,58,62,63,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,92,93,97
  4x
  00,02,03,07,08,13,18,20,22,24,25,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,42,43,47,48,52,53,55,57,58,63,68,70,72,74,75,77,79,80,81,83,84,85,86,88,92,93,97
  3x
  00,02,03,07,08,20,22,25,27,29,30,33,34,35,38,39,43,47,48,52,53,55,57,58,70,72,74,75,77,79,80,83,84,85,88,92,93,97
  2x
  00,02,03,07,08,20,22,25,27,30,33,34,38,39,43,48,52,55,57,70,72,75,77,80,83,84,88,93
  1x
  02,07,20,22,25,27,33,38,48,52,57,70,72,75,77,83,84,88
  0x
  22,27,33,38,72,77,83,88
   
  truongco, mr8386, Cakiempro684 thành viên khác Thích điều này.
 2. NVK9999999999

  NVK9999999999 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  309
  Được thích:
  3,002
  Điểm thành tích:
  88
  27.2
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  01,02,03,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,26,27,30,31,32,35,36,37,38,39,40,47,48,49,50,51,53,56,57,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  01,02,03,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,26,27,30,31,37,38,39,47,49,51,56,57,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  02,07,15,16,17,18,19,20,21,26,27,30,31,37,38,39,47,49,51,56,57,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,86,87,90,91,93,94,96,97
  3x
  02,07,17,20,27,37,38,39,47,56,57,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,86,87,90,91,93,94,96,97
  2x
  07,17,37,38,39,47,56,57,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,87,93,96,97
  1x
  07,17,37,38,39,47,57,67,70,71,73,74,75,76,83,93,96,97
  0x
  17,37,39,47,71,73,74,93
   
  truongco, mr8386, Cakiempro684 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 2 7: (1 số)
  00
  Mức 3 3: (1 số)
  22
  Mức 3 4: (1 số)
  33
  Mức 3 5: (1 số)
  88
  Mức 3 8: (1 số)
  66
  Mức 3 9: (1 số)
  11
  Mức 4 0: (3 số)
  09,23,55
  Mức 4 1: (3 số)
  02,08,44
  Mức 4 2: (4 số)
  01,03,05,29
  Mức 4 3: (5 số)
  06,77,79,82,99
  Mức 4 4: (4 số)
  10,28,97,98
  Mức 4 5: ( 9 số)
  07,13,14,17,35,62,85,89,90
  Mức 4 6: ( 1 1 số)
  04,18,24,32,47,49,53,68,71,84,92
  Mức 4 7: ( 1 3 số)
  12,16,19,20,26,34,38,58,61,69,74,75,86
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  21,25,30,31,36,40,41,51,57,60,76,80,91,93,95
  Mức 4 9: ( 1 8 số)
  15,37,39,42,43,46,50,52,56,59,63,64,65,73,78,81,87,94
  Mức 5 0: ( 9 số)
  27,45,48,54,67,70,72,83,96
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 2 1: (1 số)
  22
  Mức 2 5: (1 số)
  00
  Mức 3 3: (1 số)
  33
  Mức 3 5: (1 số)
  11
  Mức 3 7: (1 số)
  66
  Mức 3 8: (1 số)
  99
  Mức 4 0: (1 số)
  88
  Mức 4 2: (2 số)
  28,44
  Mức 4 4: (1 số)
  23
  Mức 4 5: (1 số)
  06
  Mức 4 6: (1 số)
  02
  Mức 4 7: (2 số)
  09,55
  Mức 5 0: (3 số)
  08,39,82
  Mức 5 1: (3 số)
  03,05,32
  Mức 5 5: (3 số)
  20,29,98
  Mức 5 6: (3 số)
  16,19,25
  Mức 5 7: (3 số)
  24,50,85
  Mức 5 8: (2 số)
  01,21
  Mức 5 9: (4 số)
  04,35,58,77
  Mức 6 1: (2 số)
  07,36
  Mức 6 2: (3 số)
  13,48,49
  Mức 6 3: (4 số)
  10,12,14,59
  Mức 6 4: (4 số)
  47,52,69,89
  Mức 6 5: (8 số)
  17,27,34,38,43,46,53,57
  Mức 6 6: (1 số)
  79
  Mức 6 7: (2 số)
  31,42
  Mức 6 8: (6 số)
  15,18,37,40,78,80
  Mức 6 9: (2 số)
  60,90
  Mức 7 0: (5 số)
  26,30,63,68,71
  Mức 7 2: (3 số)
  74,75,93
  Mức 7 3: (2 số)
  76,96
  Mức 7 4: (3 số)
  41,87,94
  Mức 7 5: (3 số)
  62,84,92
  Mức 7 6: (2 số)
  45,97
  Mức 7 7: (2 số)
  51,65
  Mức 7 8: (3 số)
  61,67,86
  Mức 7 9: (4 số)
  56,64,72,83
  Mức 8 0: (1 số)
  54
  Mức 8 2: (1 số)
  91
  Mức 8 4: (1 số)
  95
  Mức 8 5: (1 số)
  70
  Mức 8 6: (1 số)
  73
  Mức 8 8: (1 số)
  81
   
  hoangvu3979, truongco, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 0: (1 số)
  22
  Mức 1 2: (2 số)
  06,99
  Mức 1 4: (2 số)
  39,66
  Mức 1 5: (2 số)
  02,28
  Mức 1 6: (2 số)
  00,33
  Mức 1 7: (2 số)
  05,32
  Mức 1 8: (2 số)
  11,44
  Mức 1 9: (1 số)
  03
  Mức 2 0: (1 số)
  35
  Mức 2 1: (1 số)
  09
  Mức 2 2: (3 số)
  01,20,23
  Mức 2 3: (4 số)
  21,48,82,88
  Mức 2 4: (3 số)
  15,16,38
  Mức 2 5: (1 số)
  59
  Mức 2 6: (1 số)
  13
  Mức 2 7: (4 số)
  08,29,31,50
  Mức 2 8: (4 số)
  04,30,55,60
  Mức 2 9: (4 số)
  24,25,27,69
  Mức 3 0: (2 số)
  26,63
  Mức 3 1: (2 số)
  36,58
  Mức 3 2: (2 số)
  19,53
  Mức 3 3: (6 số)
  14,18,46,49,62,80
  Mức 3 4: (3 số)
  40,43,52
  Mức 3 5: (3 số)
  10,12,47
  Mức 3 6: (5 số)
  42,51,77,78,85
  Mức 3 7: (4 số)
  07,37,76,98
  Mức 3 8: (3 số)
  41,68,89
  Mức 3 9: (5 số)
  34,45,65,67,87
  Mức 4 0: (2 số)
  17,96
  Mức 4 1: (4 số)
  56,57,61,90
  Mức 4 2: (2 số)
  79,94
  Mức 4 3: (1 số)
  84
  Mức 4 5: (3 số)
  71,74,93
  Mức 4 6: (1 số)
  97
  Mức 4 7: (1 số)
  54
  Mức 4 8: (1 số)
  95
  Mức 5 0: (2 số)
  72,75
  Mức 5 3: (2 số)
  86,92
  Mức 5 4: (2 số)
  64,70
  Mức 5 5: (1 số)
  83
  Mức 5 9: (1 số)
  81
  Mức 6 4: (2 số)
  73,91
   
  hoangvu3979, truongco, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  28
  Mức 1: (5 số)
  02,03,04,35,59
  Mức 2: (5 số)
  05,06,15,39,99
  Mức 3: ( 1 1 số)
  00,01,11,20,22,26,29,30,40,44,82
  Mức 4: (7 số)
  14,32,33,60,63,66,68
  Mức 5: ( 1 5 số)
  08,09,16,24,36,38,43,48,50,51,53,58,77,80,88
  Mức 6: ( 1 6 số)
  07,10,21,23,31,42,46,47,55,56,62,67,69,84,87,95
  Mức 7: (8 số)
  13,18,19,37,45,65,76,85
  Mức 8: (4 số)
  25,41,49,61
  Mức 9: (8 số)
  12,17,27,34,54,89,90,96
  Mức 1 0: (5 số)
  57,78,86,94,98
  Mức 1 1: (2 số)
  52,92
  Mức 1 2: (6 số)
  64,70,71,79,81,97
  Mức 1 3: (2 số)
  75,93
  Mức 1 4: (2 số)
  74,83
  Mức 1 5: (1 số)
  72
  Mức 1 9: (1 số)
  73
  Mức 2 0: (1 số)
  91
   
  hoangvu3979, truongco, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 8 số)
  00,02,03,04,05,06,14,15,20,24,26,28,29,30,35,53,59,68
  Mức 1: ( 2 3 số)
  01,08,11,16,22,32,36,37,39,40,42,43,44,48,56,60,62,67,76,77,82,95,99
  Mức 2: ( 2 7 số)
  07,09,10,13,18,19,23,25,31,33,38,46,47,50,51,55,57,58,61,63,65,66,80,84,85,87,88
  Mức 3: ( 1 4 số)
  12,17,21,34,41,45,49,69,86,89,90,92,94,96
  Mức 4: ( 9 số)
  27,52,54,64,70,81,93,97,98
  Mức 5: (6 số)
  71,72,75,78,79,83
  Mức 6: (2 số)
  73,74
  Mức 7: (1 số)
  91
   
  hoangvu3979, truongco, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 5 (2 số)
  00,22
  Mức: 8 (2 số)
  11,33
  Mức: 1 0 (1 số)
  44
  Mức: 1 1 (2 số)
  66,88
  Mức: 1 2 (5 số)
  02,23,28,55,99
  Mức: 1 3 (3 số)
  03,09,82
  Mức: 1 4 (5 số)
  05,08,19,29,98
  Mức: 1 5 (7 số)
  04,06,07,20,32,39,85
  Mức: 1 6 (8 số)
  01,14,21,25,49,50,58,77
  Mức: 1 7 (1 3 số)
  10,12,13,16,24,27,31,35,36,37,46,89,90
  Mức: 1 8 (1 3 số)
  17,34,40,42,53,57,59,60,69,71,78,79,80
  Mức: 1 9 (1 4 số)
  15,26,43,47,48,52,62,64,68,74,75,84,86,92
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  18,30,38,41,61,63,76,87,93,94,96
  Mức: 2 1 (7 số)
  45,51,54,67,83,91,97
  Mức: 2 2 (6 số)
  56,65,70,72,73,95
  Mức: 2 3 (1 số)
  81
   
  hoangvu3979, truongco, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 2: (1 số)
  23
  Mức 2 3: (1 số)
  00
  Mức 2 4: (1 số)
  22
  Mức 2 5: (1 số)
  99
  Mức 2 9: (1 số)
  33
  Mức 3 1: (1 số)
  32
  Mức 3 2: (2 số)
  11,66
  Mức 3 4: (1 số)
  02
  Mức 3 5: (1 số)
  28
  Mức 3 6: (2 số)
  06,39
  Mức 3 8: (1 số)
  05
  Mức 3 9: (2 số)
  25,38
  Mức 4 0: (3 số)
  03,08,88
  Mức 4 1: (2 số)
  20,21
  Mức 4 2: (2 số)
  35,44
  Mức 4 4: (5 số)
  12,29,47,53,69
  Mức 4 5: (2 số)
  30,85
  Mức 4 6: (5 số)
  09,14,31,49,58
  Mức 4 7: (2 số)
  55,82
  Mức 4 9: (1 số)
  36
  Mức 5 0: (3 số)
  46,50,52
  Mức 5 2: (3 số)
  01,15,24
  Mức 5 3: (3 số)
  26,60,68
  Mức 5 4: (5 số)
  07,13,16,63,77
  Mức 5 5: (5 số)
  18,57,62,74,93
  Mức 5 6: (2 số)
  48,59
  Mức 5 7: (4 số)
  61,76,86,96
  Mức 5 8: (1 số)
  89
  Mức 5 9: (5 số)
  04,40,42,56,90
  Mức 6 0: (4 số)
  19,41,65,80
  Mức 6 1: (1 số)
  43
  Mức 6 2: (5 số)
  10,17,70,92,98
  Mức 6 3: (3 số)
  67,79,94
  Mức 6 4: (1 số)
  78
  Mức 6 5: (2 số)
  51,75
  Mức 6 6: (3 số)
  37,83,87
  Mức 6 7: (2 số)
  64,97
  Mức 6 8: (3 số)
  34,45,95
  Mức 6 9: (1 số)
  27
  Mức 7 2: (1 số)
  84
  Mức 7 5: (1 số)
  71
  Mức 7 6: (2 số)
  54,81
  Mức 7 8: (1 số)
  72
  Mức 8 3: (1 số)
  91
  Mức 8 5: (1 số)
  73


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,04,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,24,26,27,29,30,31,34,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,04,07,10,13,15,16,17,18,19,24,26,27,34,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  04,07,10,13,16,17,18,19,24,26,27,34,37,40,41,42,43,45,48,51,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  04,10,17,19,27,34,37,40,41,42,43,45,48,51,54,56,57,59,61,62,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  04,10,17,19,27,34,37,40,41,42,43,45,51,54,56,64,65,67,70,71,72,73,75,78,79,80,81,83,84,87,89,90,91,92,94,95,97,98
  2x
  10,17,27,34,37,43,45,51,54,64,67,70,71,72,73,75,78,79,81,83,84,87,91,92,94,95,97,98
  1x
  27,34,37,45,51,54,64,71,72,73,75,81,83,84,87,91,95,97
  0x
  27,54,71,72,73,81,84,91
   
  hoangvu3979, truongco, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 3 0: (1 số)
  22
  Mức 3 9: (2 số)
  23,33
  Mức 4 1: (1 số)
  00
  Mức 4 5: (1 số)
  66
  Mức 4 7: (2 số)
  02,06
  Mức 5 1: (1 số)
  28
  Mức 5 2: (1 số)
  39
  Mức 5 3: (1 số)
  99
  Mức 5 4: (1 số)
  11
  Mức 5 6: (1 số)
  32
  Mức 5 8: (2 số)
  08,88
  Mức 5 9: (2 số)
  38,44
  Mức 6 0: (2 số)
  03,35
  Mức 6 2: (1 số)
  20
  Mức 6 4: (1 số)
  12
  Mức 6 5: (2 số)
  09,82
  Mức 6 6: (2 số)
  47,53
  Mức 6 7: (1 số)
  05
  Mức 6 8: (3 số)
  29,58,77
  Mức 6 9: (2 số)
  21,30
  Mức 7 1: (1 số)
  31
  Mức 7 2: (2 số)
  25,55
  Mức 7 6: (6 số)
  01,07,16,48,74,85
  Mức 7 7: (3 số)
  46,49,69
  Mức 7 9: (3 số)
  14,24,26
  Mức 8 0: (4 số)
  04,13,36,98
  Mức 8 1: (2 số)
  43,60
  Mức 8 2: (4 số)
  40,50,68,89
  Mức 8 3: (2 số)
  15,27
  Mức 8 5: (6 số)
  37,52,57,63,78,80
  Mức 8 6: (5 số)
  18,19,59,62,92
  Mức 8 7: (2 số)
  10,17
  Mức 8 9: (2 số)
  87,93
  Mức 9 1: (4 số)
  42,45,56,61
  Mức 9 2: (1 số)
  34
  Mức 9 3: (2 số)
  65,96
  Mức 9 4: (1 số)
  70
  Mức 9 6: (1 số)
  94
  Mức 9 7: (2 số)
  51,79
  Mức 9 8: (2 số)
  76,86
  Mức 9 9: (3 số)
  41,67,97
  Mức 1 0 0: (2 số)
  83,90
  Mức 1 0 2: (1 số)
  75
  Mức 1 0 3: (2 số)
  64,72
  Mức 1 0 4: (2 số)
  71,84
  Mức 1 0 6: (1 số)
  54
  Mức 1 0 8: (1 số)
  95
  Mức 1 1 4: (1 số)
  73
  Mức 1 1 7: (1 số)
  81
  Mức 1 1 9: (1 số)
  91


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,04,05,07,10,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,29,30,31,34,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,04,07,10,13,14,15,16,17,18,19,24,26,27,34,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  04,10,13,14,15,17,18,19,24,26,27,34,36,37,40,41,42,43,45,50,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  10,15,17,18,19,27,34,37,41,42,45,50,51,52,54,56,57,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  10,17,18,19,34,41,42,45,51,54,56,59,61,62,64,65,67,70,71,72,73,75,76,79,80,81,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  2x
  34,41,42,45,51,54,56,61,64,65,67,70,71,72,73,75,76,79,81,83,84,86,90,91,94,95,96,97
  1x
  41,54,64,67,71,72,73,75,76,79,81,83,84,86,90,91,95,97
  0x
  54,71,72,73,81,84,91,95
   
  hoangvu3979, truongco, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 6 1: (1 số)
  22
  Mức 6 3: (1 số)
  00
  Mức 7 9: (1 số)
  33
  Mức 8 6: (1 số)
  66
  Mức 8 7: (1 số)
  11
  Mức 8 8: (1 số)
  99
  Mức 9 2: (1 số)
  88
  Mức 9 3: (1 số)
  28
  Mức 9 5: (3 số)
  02,06,44
  Mức 1 0 1: (1 số)
  23
  Mức 1 0 2: (1 số)
  05
  Mức 1 0 3: (1 số)
  09
  Mức 1 0 4: (1 số)
  03
  Mức 1 0 8: (4 số)
  32,39,55,82
  Mức 1 1 0: (1 số)
  08
  Mức 1 1 3: (1 số)
  01
  Mức 1 1 4: (2 số)
  29,35
  Mức 1 1 5: (1 số)
  20
  Mức 1 2 0: (1 số)
  16
  Mức 1 2 2: (3 số)
  04,21,24
  Mức 1 2 5: (3 số)
  13,19,50
  Mức 1 2 6: (2 số)
  25,77
  Mức 1 2 7: (3 số)
  48,58,59
  Mức 1 2 8: (4 số)
  14,15,85,98
  Mức 1 2 9: (1 số)
  38
  Mức 1 3 0: (2 số)
  36,53
  Mức 1 3 1: (3 số)
  10,31,69
  Mức 1 3 2: (2 số)
  07,49
  Mức 1 3 3: (1 số)
  60
  Mức 1 3 5: (3 số)
  26,30,47
  Mức 1 3 7: (4 số)
  12,18,46,89
  Mức 1 3 8: (5 số)
  27,40,43,63,80
  Mức 1 3 9: (2 số)
  62,68
  Mức 1 4 0: (3 số)
  17,42,52
  Mức 1 4 1: (1 số)
  37
  Mức 1 4 2: (2 số)
  34,79
  Mức 1 4 3: (2 số)
  57,90
  Mức 1 4 5: (2 số)
  76,78
  Mức 1 4 8: (1 số)
  51
  Mức 1 4 9: (2 số)
  41,87
  Mức 1 5 0: (1 số)
  84
  Mức 1 5 1: (2 số)
  61,71
  Mức 1 5 2: (1 số)
  96
  Mức 1 5 3: (3 số)
  45,65,67
  Mức 1 5 4: (1 số)
  94
  Mức 1 5 5: (3 số)
  56,74,97
  Mức 1 5 6: (1 số)
  93
  Mức 1 5 8: (1 số)
  75
  Mức 1 6 1: (1 số)
  92
  Mức 1 6 3: (1 số)
  86
  Mức 1 6 4: (2 số)
  54,95
  Mức 1 6 8: (1 số)
  64
  Mức 1 6 9: (1 số)
  72
  Mức 1 7 1: (1 số)
  83
  Mức 1 7 4: (1 số)
  70
  Mức 1 7 9: (1 số)
  81
  Mức 1 8 2: (1 số)
  91
  Mức 1 8 6: (1 số)
  73


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  04,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  07,10,12,14,15,17,18,26,27,30,31,34,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  07,10,12,17,18,26,27,30,31,34,37,40,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  12,17,18,27,34,37,40,41,42,43,45,46,51,52,54,56,57,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  17,34,37,41,42,45,51,52,54,56,57,61,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  2x
  41,45,51,54,56,61,64,65,67,70,71,72,73,74,75,78,81,83,84,86,87,91,92,93,94,95,96,97
  1x
  54,56,64,67,70,72,73,74,75,81,83,86,91,92,93,94,95,97
  0x
  64,70,72,73,81,83,91,95
   
  hoangvu3979, truongco, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,058
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  (8 2 số)
  04,06,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  (7 0 số)
  04,06,07,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,83,85,86,87,91,93,94,95,96
   
 14. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,543
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn TH Tháng 2
  01/02: 1x
  02/02: 4x
  03/02: 2x
  04/02: 5x
  05/02: 2x
  06/02: 0x
  07/02: 7x
  08/02: 1x
  09/02: 6x
  10/02: 1x
  11/02: 2x
  12/02: 5x
  13/02: 6x
  14/02: 6x
  15/02: 4x
  16/02: 5x
  17/02: 4x
  18/02: 1x
  19/02: 6x
  20/02: 1x
  21/02: 0x
  22/02: 4x
  23/02: 8x
  24/02: 7x
  25/02: 3x
  26/02: 8x
  27/02:
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23,25,27,28,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,57,60,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23,25,27,28,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,57,60,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,91,92,95,99
  5x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23,27,28,32,33,37,38,39,42,43,44,50,52,53,54,55,57,60,62,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,86,87,91,92,95,99
  4x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,15,18,19,22,23,28,32,33,39,50,52,53,54,55,57,60,62,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,86,87,91,92,95,99
  3x
  00,01,02,03,04,06,07,10,11,12,18,19,22,23,28,32,33,39,52,53,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,78,83,86,87,91,92,95,99
  2x
  01,03,04,07,10,11,19,22,23,39,52,53,64,66,71,72,73,74,75,76,78,83,86,87,91,92,95,99
  1x
  19,22,23,39,52,53,64,66,73,74,75,76,78,86,87,91,92,95
  0x
  75,76,78,86,87,91,92,95
   
  hoangvu3979, truongco, mr838614 thành viên khác Thích điều này.
 15. BlackHawk

  BlackHawk Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  16,431
  Điểm thành tích:
  108
  TH GDB > 8x7x ... Tháng 2
  Ngày 01/2: 8x7x
  Ngày 02/2: 8x
  Ngày 03/2: 8x7x
  Ngày 04/2: 8x7x
  Ngày 05/2: 8x7x
  Ngày 06/2: 8x7x
  Ngày 07/2: 8x
  Ngày 08/2: 8x7x
  Ngày 09/2: 8x
  Ngày 10/2: XXX
  Ngày 11/2: 8x7x
  Ngày 12/2: 8x7x
  Ngày 13/2: 8x7x
  Ngày 14/2: 8x7x
  Ngày 15/2: 8x7x
  Ngày 16/2: 8x7x
  Ngày 17/2: 8x7x
  Ngày 18/2: 8x7x
  Ngày 19/2: 8x7x
  Ngày 20/2: 8x7x
  Ngày 21/2: 8x7x
  Ngày 22/2: 8x7x
  Ngày 23/2: 8x7x
  Ngày 24/2: 8x7x
  Ngày 25/2: 8x7x
  Ngày 26/2: 8x
  Ngày 27/2:
  _ _ _

  8 7 s ố:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,93,94,97,98,99

  7 5 s ố:
  01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,93,94,98,99

  _ _ _

  _ _ _
   
 16. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  739
  Được thích:
  11,280
  Điểm thành tích:
  88
  Em xin góp dàn TH 9-0x : Mục tiêu đều xiền 5x : tháng trước khá ổn..

  01/02 : 987654321x
  02/02 : 98x
  03/02 : 98765x
  04/02 : 9876543210x
  05/02 : 9876543210x
  06/02 : 9876543210x
  07/02 : 9876543210x
  08/02 : 9876543x
  09/02 : 98765x
  10/02 : 98x
  11/02 : 9x
  12/02 : 98765x
  13/02 : 98x
  14/02 : 98765x
  15/02 : 98765x
  16/02 : 98765x
  17/02 : 9876543x
  18/02 : 98765x
  19/02 : 9876543210x
  20/02 : 98x
  21/02 : Miss
  22/02 : 987x
  23/02 : 9876543x
  24/02 : 98765432x
  25/02 : 987x
  26/02 : 9876x
  27/02 :

  9x
  02,03,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,06,07,08,09,11,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  25,27,29,30,31,32,34,35,36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  25,27,29,30,31,32,34,35,36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  50,51,52,53,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  1x
  75,76,79,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  0x
  91,92,93,94,95,96,97,98


  * TH Dàn mới : Chạy thử tuần coi sao.

  MB:
  11/02/23 : 9876x
  12/02/23 : 98x
  13/02/23 : 98765x
  14/02/23 : 98765x
  15/02/23 : 987654321x

  16/02/23 : 98765x
  17/02/23 : 98765432x
  18/02/23 : 987654321x
  19/02/23 : 987654321x
  20/02/23 : 9876543x
  21/02/23 : 9876x
  22/02/23 : 987x
  23/02/23 : 987654x
  24/02/23 : 987654321x

  25/02/23 : 9x

  26/02/23 : 98765432x
  27/02/23 :

  9x
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,07,08,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  13,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  20,21,27,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  20,21,27,30,31,36,39,41,42,43,46,47,49,50,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  20,21,27,30,31,36,39,41,42,43,46,47,49,50,53,55,57,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  39,41,42,43,46,47,49,50,53,55,57,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,82,83,84,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  2x
  57,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,82,83,84,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  1x
  71,72,74,75,76,79,82,83,84,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  0x
  90,92,93,95,96,97,98,99

   
 17. hanoi123x

  hanoi123x Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  317
  Được thích:
  4,519
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,43,44,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,78,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,41,43,44,45,46,47,51,52,54,56,57,58,60,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,78,82,83,84,85,87,89,91,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,17,19,21,24,26,27,28,29,31,33,34,35,36,39,41,43,45,47,51,52,54,56,57,58,60,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,82,83,84,85,87,89,91,93,94,96,97
  4x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,17,21,24,26,27,28,29,31,34,35,36,39,41,43,45,47,51,54,56,57,58,61,64,66,67,69,70,72,73,74,75,82,84,85,89,93,94,97
  3x
  00,01,02,04,06,08,10,11,12,17,21,24,26,27,28,29,34,35,36,41,43,47,51,56,57,58,67,69,70,72,73,75,82,84,85,89,93,94,97
  2x
  00,01,02,04,06,08,10,21,24,26,27,28,29,34,36,41,43,51,56,58,67,69,70,73,84,85,93,94,97
  1x
  00,01,02,04,06,08,10,26,28,29,41,43,51,67,70,84,85,93,94
  0x
  01,06,08,26,29,43,67,84,93
   
 18. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  633
  Được thích:
  5,192
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,82,83,84,85,86,88,89,90,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,23,27,29,31,32,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,75,76,77,79,82,83,84,85,86,88,89,90,94,95,96,97,98
  5x
  01,02,03,05,06,08,09,10,13,14,16,20,21,23,27,29,31,32,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,49,52,53,54,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,70,72,73,75,76,77,79,82,83,84,86,90,95,96,97,98
  4x
  01,02,03,05,06,08,10,13,16,20,21,23,29,32,37,38,40,41,43,45,46,49,52,53,54,56,57,58,60,63,65,67,68,70,72,73,75,76,77,79,82,83,84,86,90,96,97,98
  3x
  01,02,03,08,10,13,16,20,21,23,29,32,37,43,49,52,53,54,56,57,58,60,63,65,67,68,70,76,77,79,82,83,84,86,90,96,97,98
  2x
  02,03,08,10,16,20,23,37,49,52,53,54,56,65,67,68,70,76,77,79,82,83,84,86,90,96,97,98
  1x
  02,03,08,10,20,37,49,52,53,54,65,67,83,84,86,90,96,98
  0x
  10,20,54,83,84,86,90,96
   
 19. truongco

  truongco Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  503
  Được thích:
  4,893
  Điểm thành tích:
  88
  Tháng mới em xin 1slot nếu còn thiếu ạ
  Do không được vào bảng xếp hạng nên em xin phép thống kê để tiện theo dõi
  1.2: 0x
  2.2: 4x
  3.2: 5x
  4.2: 9x
  5.2: 2x
  6.2: 9x
  7.2: 5x
  8.2: 2x
  9.2: 7x
  10.2: 1x
  11.2: 8x
  12.2: 7x
  13.2: 8x
  14.2: 6x
  15.2: 2x
  16.2: 3x
  17.2: 6x
  18.2: 9x
  19.2: 4x
  20.2: xx
  21.2: 4x
  22.2: 9x
  23.2: 1x
  24.2: 6x
  25.2: 0x
  26.2: 1x
  27.2: 3x
  28.2:
  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,50,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,87,88,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,26,27,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,45,47,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,87,88,92,93,95,96,97,99
  5x
  03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,17,21,26,27,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,45,47,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,74,75,79,80,81,84,85,87,88,95,96,97,99
  4x
  03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,17,21,26,31,32,33,34,36,38,40,41,43,49,52,54,59,60,61,62,63,64,66,69,70,72,74,75,79,80,81,84,85,87,88,95,96,97,99
  3x
  03,04,05,08,10,11,12,13,14,15,17,21,26,32,33,34,36,38,40,41,43,49,52,54,61,62,63,64,66,69,70,72,74,75,88,96,97,99
  2x
  03,04,05,08,12,17,21,26,33,36,38,40,43,52,54,61,62,63,64,66,69,70,72,74,75,88,96,97
  1x
  03,04,05,08,12,17,21,26,36,38,43,62,63,64,69,88,96,97
  0x
  03,04,05,08,12,17,21,26
   
 20. Hoacoc123

  Hoacoc123 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  925
  Được thích:
  7,551
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,46,48,49,51,53,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,46,48,49,51,53,56,58,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,79,80,84,85,86,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  01,03,07,08,09,13,14,15,16,19,20,23,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,46,48,49,51,53,56,58,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,76,79,80,84,85,86,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  03,08,13,14,15,16,19,23,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,46,48,49,51,53,56,58,61,63,64,65,67,68,69,72,73,76,79,80,84,85,86,90,91,93,94,96,99
  3x
  03,08,13,14,15,16,23,29,30,31,32,34,36,37,39,41,43,44,46,48,49,51,53,56,58,61,63,64,65,67,69,73,80,85,91,93,94,96
  2x
  03,08,13,14,15,16,23,30,31,34,36,37,39,41,43,46,49,56,61,63,64,65,69,73,80,93,94,96
  1x
  13,14,16,31,34,36,37,39,41,43,46,49,56,61,63,64,94,96
  0x
  13,14,31,34,36,37,41,63
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net