DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/1/23.

Lượt xem: 143,118

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. ruabi004

  ruabi004 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,422
  Được thích:
  9,344
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,21,22,23,24,25,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,14,15,17,23,24,25,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,06,07,08,14,15,17,25,30,33,35,37,38,39,42,43,45,47,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,04,05,06,07,08,14,15,17,25,30,33,35,37,38,39,42,43,45,47,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,73,76,78,79,80,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  06,07,08,14,15,17,25,30,33,35,37,38,39,42,43,45,47,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,73,76,78,79,80,82,83,85,87,92,94,95,96,97,99
  3x
  37,38,39,42,43,45,47,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,73,76,78,79,80,82,83,85,87,92,94,95,96,97,99
  2x
  52,53,56,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,73,76,78,79,80,82,83,85,87,92,94,95,96,97,99
  1x
  67,69,70,73,76,78,79,80,82,83,85,87,92,94,95,96,97,99
  0x
  85,87,92,94,95,96,97,99
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao7 thành viên khác Thích điều này.
 2. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  324
  Được thích:
  2,382
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,60,61,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,02,03,05,06,07,10,11,12,14,15,16,19,20,21,23,24,25,28,29,30,32,33,34,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,60,61,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97
  5x
  01,02,03,06,07,10,11,12,15,16,20,21,24,25,29,30,32,33,34,37,38,39,42,43,47,48,49,51,52,55,56,57,58,60,61,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,85,87,88,89,91,92,93,96,97
  4x
  02,03,06,07,10,11,12,15,16,20,21,24,25,29,30,33,34,38,39,42,43,47,48,49,51,52,56,57,58,60,61,65,69,70,73,74,75,76,78,79,82,83,87,88,91,92,96,97
  3x
  02,03,07,11,12,15,16,20,21,24,25,29,30,33,34,38,39,42,43,47,48,49,51,52,56,57,58,60,61,65,74,79,82,83,87,88,92,97
  2x
  03,07,11,12,16,20,21,25,30,33,34,38,39,43,48,49,52,56,57,58,60,65,74,79,83,88,92,97
  1x
  03,07,11,12,16,20,21,25,30,34,39,43,48,79,83,88,92,97
  0x
  20,21,34,39,43,48,83,88
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao7 thành viên khác Thích điều này.
 3. NVK9999999999

  NVK9999999999 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  309
  Được thích:
  3,002
  Điểm thành tích:
  88
  28.2
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,07,08,09,15,16,17,18,19,20,23,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,05,07,08,09,15,16,17,18,19,20,23,25,27,28,29,30,32,36,37,38,39,45,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,05,07,08,09,17,18,19,20,27,29,37,38,39,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,09,17,18,19,20,27,29,37,38,39,47,48,49,50,56,57,58,59,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  07,17,27,37,38,39,47,56,57,58,59,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  2x
  07,17,27,37,38,39,47,57,58,59,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,85,87,93,95,97
  1x
  07,17,37,47,57,70,71,73,74,75,76,77,78,79,83,87,93,97
  0x
  37,47,57,70,71,73,74,75
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao7 thành viên khác Thích điều này.
 4. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  546
  Được thích:
  3,702
  Điểm thành tích:
  88
  28/2
  9x
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,31,32,35,36,37,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,05,06,07,09,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,31,32,35,36,37,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,60,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,05,06,07,09,12,16,18,19,20,21,27,32,35,36,37,39,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,58,60,61,63,64,67,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,06,09,12,16,18,19,20,21,27,35,36,37,39,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,58,60,61,63,64,67,70,72,73,74,76,78,79,80,81,84,85,87,90,91,93,94,97
  3x
  05,06,09,12,16,18,19,21,27,35,36,37,39,45,46,48,49,50,53,54,58,60,61,63,64,70,72,73,78,81,84,85,87,90,91,93,94,97
  2x
  05,06,09,12,21,37,49,50,53,54,58,60,61,63,64,70,72,73,78,81,84,85,87,90,91,93,94,97
  1x
  12,21,37,50,60,63,64,72,73,78,81,84,85,87,90,91,93,94
  0x
  50,60,73,78,87,90,93,94
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao7 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 2 6: (1 số)
  00
  Mức 3 7: (1 số)
  10
  Mức 3 8: (3 số)
  01,11,33
  Mức 3 9: (1 số)
  55
  Mức 4 0: (2 số)
  05,20
  Mức 4 1: (1 số)
  44
  Mức 4 2: (4 số)
  18,22,50,77
  Mức 4 3: (2 số)
  26,99
  Mức 4 4: ( 9 số)
  06,13,17,28,32,34,65,74,85
  Mức 4 5: (8 số)
  03,04,60,66,80,87,88,96
  Mức 4 6: ( 2 0 số)
  02,08,16,19,23,31,37,38,39,40,42,47,51,56,59,68,83,93,94,95
  Mức 4 7: ( 1 3 số)
  12,14,15,24,29,30,36,41,48,62,71,72,86
  Mức 4 8: ( 1 9 số)
  07,21,25,27,35,45,46,49,53,61,63,69,78,79,81,84,89,90,97
  Mức 4 9: ( 1 2 số)
  09,43,54,57,58,64,67,73,76,82,92,98
  Mức 5 0: (4 số)
  52,70,75,91
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 2 4: (1 số)
  00
  Mức 3 0: (1 số)
  55
  Mức 3 1: (1 số)
  11
  Mức 3 7: (1 số)
  33
  Mức 3 8: (1 số)
  22
  Mức 4 0: (1 số)
  10
  Mức 4 3: (1 số)
  01
  Mức 4 4: (2 số)
  05,28
  Mức 4 5: (1 số)
  23
  Mức 4 7: (1 số)
  20
  Mức 4 8: (1 số)
  50
  Mức 5 0: (5 số)
  12,26,66,88,99
  Mức 5 1: (2 số)
  03,19
  Mức 5 2: (1 số)
  30
  Mức 5 3: (1 số)
  65
  Mức 5 4: (3 số)
  02,06,51
  Mức 5 5: (2 số)
  08,18
  Mức 5 6: (2 số)
  13,40
  Mức 5 7: (3 số)
  15,21,38
  Mức 5 8: (2 số)
  35,36
  Mức 5 9: (3 số)
  14,17,32
  Mức 6 0: (2 số)
  62,77
  Mức 6 1: (5 số)
  44,48,53,56,59
  Mức 6 2: (3 số)
  34,60,93
  Mức 6 3: (3 số)
  04,39,85
  Mức 6 5: (1 số)
  31
  Mức 6 6: (5 số)
  41,69,78,80,87
  Mức 6 7: (4 số)
  16,24,29,64
  Mức 6 8: (5 số)
  09,25,46,63,98
  Mức 6 9: (4 số)
  27,45,86,90
  Mức 7 0: (2 số)
  79,81
  Mức 7 1: (4 số)
  61,68,71,76
  Mức 7 2: (3 số)
  07,82,83
  Mức 7 3: (4 số)
  49,58,95,96
  Mức 7 4: (1 số)
  43
  Mức 7 5: (4 số)
  42,74,91,94
  Mức 7 6: (2 số)
  84,92
  Mức 7 7: (2 số)
  57,89
  Mức 7 8: (1 số)
  47
  Mức 8 0: (1 số)
  54
  Mức 8 1: (2 số)
  70,73
  Mức 8 2: (2 số)
  37,75
  Mức 8 3: (1 số)
  72
  Mức 8 4: (1 số)
  67
  Mức 8 5: (1 số)
  52
  Mức 8 6: (1 số)
  97
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 2: (2 số)
  22,35
  Mức 1 3: (1 số)
  05
  Mức 1 4: (5 số)
  00,11,28,33,55
  Mức 1 5: (1 số)
  23
  Mức 1 7: (1 số)
  19
  Mức 1 8: (5 số)
  01,02,10,20,66
  Mức 1 9: (1 số)
  30
  Mức 2 0: (3 số)
  26,38,50
  Mức 2 2: (1 số)
  88
  Mức 2 3: (3 số)
  03,06,99
  Mức 2 5: (5 số)
  08,12,25,44,53
  Mức 2 6: (2 số)
  32,51
  Mức 2 7: (5 số)
  13,31,40,65,77
  Mức 2 8: (1 số)
  98
  Mức 2 9: (2 số)
  18,62
  Mức 3 0: (1 số)
  24
  Mức 3 1: (4 số)
  09,21,36,39
  Mức 3 2: (3 số)
  15,17,59
  Mức 3 3: (2 số)
  14,41
  Mức 3 4: (6 số)
  71,82,86,89,91,93
  Mức 3 5: (2 số)
  07,80
  Mức 3 6: (6 số)
  04,27,48,56,75,90
  Mức 3 7: (2 số)
  42,83
  Mức 3 8: (5 số)
  29,60,61,69,85
  Mức 4 0: (2 số)
  46,78
  Mức 4 1: (4 số)
  16,45,52,57
  Mức 4 2: (4 số)
  58,63,68,79
  Mức 4 3: (2 số)
  64,81
  Mức 4 5: (4 số)
  74,76,87,96
  Mức 4 6: (1 số)
  43
  Mức 4 7: (1 số)
  95
  Mức 4 8: (5 số)
  34,37,49,73,84
  Mức 4 9: (1 số)
  70
  Mức 5 0: (1 số)
  94
  Mức 5 2: (4 số)
  47,67,72,92
  Mức 5 3: (1 số)
  54
  Mức 6 2: (1 số)
  97
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (2 số)
  23,35
  Mức 1: (2 số)
  05,28
  Mức 2: (1 số)
  44
  Mức 3: ( 2 0 số)
  00,06,10,11,12,19,22,25,30,32,33,38,42,50,51,53,55,59,65,75
  Mức 4: ( 1 1 số)
  01,02,13,20,21,24,26,56,57,58,66
  Mức 5: ( 1 2 số)
  03,08,09,27,29,31,39,52,62,77,80,98
  Mức 6: (8 số)
  15,16,40,60,72,82,89,99
  Mức 7: (8 số)
  17,36,61,69,76,79,88,91
  Mức 8: (8 số)
  07,41,47,71,73,86,90,93
  Mức 9: (5 số)
  04,48,63,67,78
  Mức 1 0: (3 số)
  46,70,83
  Mức 1 1: ( 9 số)
  14,18,37,45,49,74,81,85,94
  Mức 1 2: (4 số)
  34,43,68,96
  Mức 1 3: (4 số)
  64,84,87,95
  Mức 1 5: (2 số)
  54,92
  Mức 1 6: (1 số)
  97
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 5 số)
  00,05,12,23,28,30,35,44,53,58,59,72,79,80,98
  Mức 1: ( 3 0 số)
  02,03,04,06,08,10,11,13,16,17,19,21,22,25,29,32,33,38,42,50,51,55,56,57,60,62,65,75,76,89
  Mức 2: ( 2 3 số)
  01,09,15,20,24,26,27,31,39,40,41,46,47,52,66,69,70,73,77,82,90,91,99
  Mức 3: ( 1 1 số)
  07,36,49,61,63,67,71,78,88,93,94
  Mức 4: ( 1 2 số)
  14,34,37,45,48,64,74,81,83,85,86,95
  Mức 5: (7 số)
  18,43,68,84,87,96,97
  Mức 6: (2 số)
  54,92
   
  hoangvu3979, giolao, AdidasSt5 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 6 (1 số)
  00
  Mức: 7 (1 số)
  55
  Mức: 8 (1 số)
  11
  Mức: 1 0 (1 số)
  22
  Mức: 1 1 (2 số)
  10,33
  Mức: 1 3 (6 số)
  01,05,26,50,66,88
  Mức: 1 4 (9 số)
  08,12,18,19,20,23,28,65,99
  Mức: 1 5 (8 số)
  03,06,17,21,36,40,48,51
  Mức: 1 6 (1 2 số)
  13,14,15,32,34,44,56,59,60,62,77,87
  Mức: 1 7 (9 số)
  16,35,38,39,53,69,78,79,93
  Mức: 1 8 (1 7 số)
  02,04,09,29,30,31,41,45,46,64,68,71,76,80,85,86,90
  Mức: 1 9 (9 số)
  07,24,27,49,63,81,82,83,96
  Mức: 2 0 (1 2 số)
  25,42,43,47,54,61,74,91,92,94,95,98
  Mức: 2 1 (7 số)
  37,57,58,70,72,73,84
  Mức: 2 2 (5 số)
  52,67,75,89,97
   
  hoangvu3979, giolao, AdidasSt5 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 1 4: (1 số)
  00
  Mức 2 4: (1 số)
  33
  Mức 2 9: (2 số)
  11,88
  Mức 3 1: (2 số)
  05,20
  Mức 3 3: (1 số)
  38
  Mức 3 4: (3 số)
  10,22,55
  Mức 3 5: (2 số)
  02,50
  Mức 3 7: (1 số)
  01
  Mức 3 9: (1 số)
  77
  Mức 4 1: (1 số)
  23
  Mức 4 2: (2 số)
  40,53
  Mức 4 3: (4 số)
  12,19,35,66
  Mức 4 4: (5 số)
  13,24,26,28,30
  Mức 4 6: (2 số)
  39,59
  Mức 4 7: (2 số)
  03,57
  Mức 4 8: (5 số)
  06,32,79,83,85
  Mức 4 9: (3 số)
  15,18,29
  Mức 5 0: (2 số)
  21,99
  Mức 5 1: (2 số)
  44,51
  Mức 5 2: (3 số)
  08,65,93
  Mức 5 3: (1 số)
  73
  Mức 5 4: (3 số)
  48,56,75
  Mức 5 5: (2 số)
  31,78
  Mức 5 6: (4 số)
  04,42,49,98
  Mức 5 7: (6 số)
  16,17,25,47,60,84
  Mức 5 9: (6 số)
  34,70,76,80,82,86
  Mức 6 0: (3 số)
  09,58,90
  Mức 6 1: (5 số)
  36,62,69,71,74
  Mức 6 2: (3 số)
  41,45,91
  Mức 6 3: (3 số)
  27,87,94
  Mức 6 4: (2 số)
  67,89
  Mức 6 5: (2 số)
  46,61
  Mức 6 6: (1 số)
  43
  Mức 6 7: (4 số)
  14,37,54,64
  Mức 6 8: (2 số)
  96,97
  Mức 6 9: (2 số)
  72,92
  Mức 7 0: (4 số)
  07,52,68,81
  Mức 7 1: (1 số)
  95
  Mức 7 2: (1 số)
  63


  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,07,08,09,14,15,16,17,18,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,07,08,09,14,15,16,17,18,21,25,27,29,31,34,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,07,08,09,14,16,17,25,27,31,34,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,52,54,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,09,14,16,17,25,27,34,36,37,41,42,43,45,46,47,49,52,54,58,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,74,76,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  07,09,14,27,36,37,41,43,45,46,52,54,58,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,74,76,80,81,82,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97
  2x
  07,14,27,37,41,43,45,46,52,54,61,63,64,67,68,69,71,72,74,81,87,89,91,92,94,95,96,97
  1x
  07,14,37,43,46,52,54,61,63,64,68,72,81,89,92,95,96,97
  0x
  07,52,63,68,72,81,92,95
   
  hoangvu3979, giolao, truongco5 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 2 8: (1 số)
  00
  Mức 4 2: (1 số)
  11
  Mức 4 5: (2 số)
  10,33
  Mức 4 7: (1 số)
  55
  Mức 4 9: (1 số)
  05
  Mức 5 0: (1 số)
  20
  Mức 5 2: (1 số)
  02
  Mức 5 3: (1 số)
  01
  Mức 5 6: (1 số)
  38
  Mức 5 7: (1 số)
  22
  Mức 5 8: (1 số)
  23
  Mức 6 0: (2 số)
  19,50
  Mức 6 1: (1 số)
  88
  Mức 6 2: (1 số)
  35
  Mức 6 3: (1 số)
  03
  Mức 6 4: (2 số)
  28,65
  Mức 6 5: (2 số)
  12,26
  Mức 6 6: (2 số)
  08,66
  Mức 6 7: (2 số)
  06,51
  Mức 6 8: (2 số)
  21,93
  Mức 6 9: (1 số)
  53
  Mức 7 1: (1 số)
  77
  Mức 7 2: (4 số)
  18,39,40,85
  Mức 7 3: (2 số)
  32,83
  Mức 7 4: (2 số)
  13,30
  Mức 7 5: (1 số)
  29
  Mức 7 6: (2 số)
  15,24
  Mức 7 7: (2 số)
  36,59
  Mức 7 8: (2 số)
  56,60
  Mức 8 0: (4 số)
  09,44,58,99
  Mức 8 1: (2 số)
  34,48
  Mức 8 2: (1 số)
  79
  Mức 8 3: (2 số)
  31,86
  Mức 8 4: (1 số)
  75
  Mức 8 5: (3 số)
  17,25,57
  Mức 8 6: (2 số)
  16,61
  Mức 8 7: (4 số)
  62,69,84,96
  Mức 8 8: (1 số)
  98
  Mức 8 9: (3 số)
  68,78,89
  Mức 9 0: (3 số)
  27,47,74
  Mức 9 1: (5 số)
  04,76,82,90,94
  Mức 9 2: (3 số)
  43,73,80
  Mức 9 3: (5 số)
  41,46,49,71,91
  Mức 9 4: (3 số)
  42,45,87
  Mức 9 5: (2 số)
  64,70
  Mức 9 6: (1 số)
  14
  Mức 9 7: (1 số)
  63
  Mức 9 8: (1 số)
  07
  Mức 9 9: (3 số)
  52,92,95
  Mức 1 0 0: (1 số)
  54
  Mức 1 0 2: (1 số)
  67
  Mức 1 0 3: (3 số)
  72,81,97
  Mức 1 0 5: (1 số)
  37

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,07,09,13,14,15,16,17,18,21,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,07,09,13,14,15,16,17,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,07,09,14,16,17,25,27,31,34,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,07,14,16,17,25,27,37,41,42,43,45,46,47,49,52,54,57,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  04,07,14,27,37,41,42,43,45,46,47,49,52,54,63,64,67,68,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  2x
  07,14,37,41,42,43,45,46,49,52,54,63,64,67,70,71,72,73,80,81,82,87,90,91,92,94,95,97
  1x
  07,14,37,42,45,52,54,63,64,67,70,72,81,87,91,92,95,97
  0x
  37,54,67,72,81,92,95,97
   
  hoangvu3979, giolao, truongco5 thành viên khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 6 0: (1 số)
  00
  Mức 7 9: (2 số)
  11,55
  Mức 8 5: (1 số)
  33
  Mức 8 8: (1 số)
  22
  Mức 8 9: (1 số)
  10
  Mức 9 2: (1 số)
  05
  Mức 9 5: (1 số)
  01
  Mức 9 6: (1 số)
  28
  Mức 9 9: (1 số)
  20
  Mức 1 0 0: (1 số)
  23
  Mức 1 0 2: (1 số)
  50
  Mức 1 0 6: (2 số)
  26,66
  Mức 1 0 7: (1 số)
  19
  Mức 1 1 0: (2 số)
  35,99
  Mức 1 1 2: (2 số)
  06,30
  Mức 1 1 3: (4 số)
  02,03,12,88
  Mức 1 1 5: (2 số)
  44,65
  Mức 1 1 7: (2 số)
  38,51
  Mức 1 1 8: (1 số)
  13
  Mức 1 1 9: (2 số)
  08,77
  Mức 1 2 0: (1 số)
  32
  Mức 1 2 1: (2 số)
  18,40
  Mức 1 2 4: (1 số)
  53
  Mức 1 2 5: (2 số)
  17,62
  Mức 1 2 6: (2 số)
  21,59
  Mức 1 2 7: (1 số)
  15
  Mức 1 2 8: (1 số)
  36
  Mức 1 2 9: (1 số)
  31
  Mức 1 3 0: (2 số)
  25,39
  Mức 1 3 2: (1 số)
  56
  Mức 1 3 3: (3 số)
  14,60,80
  Mức 1 3 4: (2 số)
  24,93
  Mức 1 3 5: (2 số)
  04,48
  Mức 1 3 6: (1 số)
  98
  Mức 1 3 7: (1 số)
  41
  Mức 1 3 8: (2 số)
  09,85
  Mức 1 3 9: (1 số)
  29
  Mức 1 4 0: (2 số)
  16,86
  Mức 1 4 1: (1 số)
  69
  Mức 1 4 2: (3 số)
  27,71,90
  Mức 1 4 3: (2 số)
  42,78
  Mức 1 4 4: (3 số)
  07,34,82
  Mức 1 4 5: (2 số)
  46,79
  Mức 1 4 6: (2 số)
  61,83
  Mức 1 4 7: (4 số)
  45,63,87,91
  Mức 1 4 8: (2 số)
  68,89
  Mức 1 4 9: (1 số)
  76
  Mức 1 5 0: (2 số)
  58,64
  Mức 1 5 1: (3 số)
  57,74,81
  Mức 1 5 2: (1 số)
  75
  Mức 1 5 4: (1 số)
  96
  Mức 1 5 6: (2 số)
  49,95
  Mức 1 5 7: (1 số)
  94
  Mức 1 5 9: (2 số)
  43,52
  Mức 1 6 0: (1 số)
  47
  Mức 1 6 1: (1 số)
  73
  Mức 1 6 2: (3 số)
  37,72,84
  Mức 1 6 4: (1 số)
  70
  Mức 1 6 7: (1 số)
  92
  Mức 1 6 9: (1 số)
  67
  Mức 1 7 0: (1 số)
  54
  Mức 1 8 3: (1 số)
  97

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,07,08,09,13,14,15,16,17,18,21,24,25,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  04,07,09,14,15,16,17,21,24,25,27,29,31,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  04,07,09,14,16,24,27,29,34,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,60,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,09,16,27,29,34,37,41,42,43,45,46,47,49,52,54,57,58,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97
  3x
  07,34,37,42,43,45,46,47,49,52,54,57,58,61,63,64,67,68,70,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,87,89,91,92,94,95,96,97
  2x
  37,43,47,49,52,54,57,58,63,64,67,68,70,72,73,74,75,76,81,84,87,89,91,92,94,95,96,97
  1x
  37,43,47,49,52,54,67,70,72,73,75,81,84,92,94,95,96,97
  0x
  37,54,67,70,72,84,92,97
   
  Cakiempro68, hoangvu3979, giolao9 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH

  (8 6 số)
  02,03,04,06,07,08,09,12,14,15,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 0 số)
  02,07,09,12,14,15,16,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
   
 15. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,543
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn TH Tháng 2
  01/02: 1x
  02/02: 4x
  03/02: 2x
  04/02: 5x
  05/02: 2x
  06/02: 0x
  07/02: 7x
  08/02: 1x
  09/02: 6x
  10/02: 1x
  11/02: 2x
  12/02: 5x
  13/02: 6x
  14/02: 6x
  15/02: 4x
  16/02: 5x
  17/02: 4x
  18/02: 1x
  19/02: 6x
  20/02: 1x
  21/02: 0x
  22/02: 4x
  23/02: 8x
  24/02: 7x
  25/02: 3x
  26/02: 8x
  27/02: 8x
  28/02:
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,37,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,54,55,57,58,59,60,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,37,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,54,55,57,58,59,60,66,67,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,14,15,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,33,35,37,40,41,42,44,45,47,49,50,54,55,57,58,59,60,66,67,70,71,72,73,74,77,80,82,84,85,86,89,90,92,94,96,97,98
  4x
  00,02,04,05,07,08,10,11,15,17,18,22,23,28,33,35,37,40,41,42,47,49,50,54,55,57,58,59,60,66,67,70,71,72,73,74,77,82,84,85,86,89,90,92,94,96,97,98
  3x
  00,04,05,07,08,10,11,17,22,23,28,33,35,37,41,47,49,50,54,57,58,59,60,66,67,70,72,73,74,77,84,85,90,92,94,96,97,98
  2x
  00,04,05,07,11,17,22,28,35,37,41,49,50,54,57,58,60,70,72,74,84,85,90,92,94,96,97,98
  1x
  22,28,35,37,41,49,50,54,57,58,60,70,72,74,84,85,92,94
  0x
  60,70,72,74,84,85,92,94
   
 16. BlackHawk

  BlackHawk Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  1,046
  Được thích:
  16,431
  Điểm thành tích:
  108
  TH GDB > 8x7x ... Tháng 2
  Ngày 01/2: 8x7x
  Ngày 02/2: 8x
  Ngày 03/2: 8x7x
  Ngày 04/2: 8x7x
  Ngày 05/2: 8x7x
  Ngày 06/2: 8x7x
  Ngày 07/2: 8x
  Ngày 08/2: 8x7x
  Ngày 09/2: 8x
  Ngày 10/2: XXX
  Ngày 11/2: 8x7x
  Ngày 12/2: 8x7x
  Ngày 13/2: 8x7x
  Ngày 14/2: 8x7x
  Ngày 15/2: 8x7x
  Ngày 16/2: 8x7x
  Ngày 17/2: 8x7x
  Ngày 18/2: 8x7x
  Ngày 19/2: 8x7x
  Ngày 20/2: 8x7x
  Ngày 21/2: 8x7x
  Ngày 22/2: 8x7x
  Ngày 23/2: 8x7x
  Ngày 24/2: 8x7x
  Ngày 25/2: 8x7x
  Ngày 26/2: 8x
  Ngày 27/2: 8x7x
  Ngày 28/2:
  _ _ _

  8 7 s ố:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99

  7 5 s ố:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,36,37,38,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,99

  _ _ _

  _ _ _
   
  Fande, Cakiempro68, khanglee116 thành viên khác Thích điều này.
 17. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  739
  Được thích:
  11,280
  Điểm thành tích:
  88
  * TH Dàn mới : Chạy thử tuần coi sao.

  MB:
  11/02/23 : 9876x
  12/02/23 : 98x
  13/02/23 : 98765x
  14/02/23 : 98765x
  15/02/23 : 987654321x

  16/02/23 : 98765x
  17/02/23 : 98765432x
  18/02/23 : 987654321x
  19/02/23 : 987654321x
  20/02/23 : 9876543x
  21/02/23 : 9876x
  22/02/23 : 987x
  23/02/23 : 987654x
  24/02/23 : 987654321x

  25/02/23 : 9x

  26/02/23 : 98765432x
  27/02/23 : 98765x
  28/02/23 :

  9x
  03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,07,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,07,12,13,14,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,14,21,24,25,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  04,14,21,24,25,27,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  4x
  04,14,21,24,25,27,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,54,55,56,60,61,63,65,66,68,70,71,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  3x
  04,14,21,24,25,27,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,54,55,56,60,61,63,65,66,68,70,71,77,78,80,81,83,84,85,86,87,98,99
  2x
  43,44,45,46,47,48,51,52,54,55,56,60,61,63,65,66,68,70,71,77,78,80,81,83,84,85,86,87
  1x
  56,60,61,63,65,66,68,70,71,77,78,80,81,83,84,85,86,87
  0x
  78,80,81,83,84,85,86,87

   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,100
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  giolao, radaohayvebo, VNL.GLORY2012 and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net