DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2024

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/1/24.

Lượt xem: 52,894

 1. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,570
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/2:8x
  2/2:2x
  3/2:0x
  4/2:X
  5/2:1x
  6/2:2x
  7/2:1x
  8/2:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,48,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,03,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,41,45,46,48,51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98
  4x
  01,03,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,41,46,51,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,85,86,87,91,96
  3x
  03,08,13,14,18,19,23,28,30,31,32,35,36,37,41,46,53,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,85,86,87,91,96
  2x
  14,19,23,28,30,31,32,35,36,37,41,46,53,58,63,64,68,69,73,78,80,81,82,85,86,87,91,96
  1x
  14,19,23,28,32,37,41,46,64,69,73,78,82,85,86,87,91,96
  0x
  64,69,73,78,82,87,91,96
   
 2. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  751
  Được thích:
  4,466
  Điểm thành tích:
  2,557
  TH
  1-Feb 44 1x
  2-Feb 74 6x
  3-Feb 89 8x
  4-Feb 00 7x
  5-Feb 76 7x
  6-Feb 67 1x
  7-Feb 84 7x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,44,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,44,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,44,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  5x
  04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77
  4x
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73
  3x
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68
  2x
  26,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67
  1x
  34,36,37,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67
  0x
  55,56,57,58,59,60,61,62,63
   
 3. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,629
  Được thích:
  29,641
  Điểm thành tích:
  1,907
  TH 9-0x
  9876
  987654
  98765
  X
  987654
  987
  98765
  8.2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,95,96,97
  7x
  00,02,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,95,96
  6x
  00,02,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,44,46,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,83,85,86,95,96
  5x
  00,02,09,13,15,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,83,85,86,95,96
  4x
  09,13,15,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,78
  3x
  09,13,15,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65
  2x
  09,13,15,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,50,51,52,55
  1x
  09,13,15,16,18,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,36,37
  0x
  09,13,15,16,18,20,21,23
   
 4. chuvien

  chuvien Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/8/21
  Bài viết:
  77
  Được thích:
  640
  Điểm thành tích:
  852
  EM XIN MẢNH ĐẤT TỔNG HỢP Ạ
  29/1 46-3x
  30/1. 24-5x
  31/1. 66-6x
  1/2 44-9x cụ Đồng vả quả đầu tháng ae chết như ngả rạ ;a13
  2/2. 74-7x
  3/2 89-1X
  4/2 00-9x. Cụ lại vả mạnh quá
  5/2 76-0x
  6/2 67-4x
  7/2 84-5x
  9x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  7x
  04,05,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  6x
  04,07,09,12,13,16,17,19,20,21,25,26,27,30,32,33,34,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  5x
  04,07,12,13,16,17,19,20,21,25,26,27,30,32,33,34,37,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,67,68,69,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,87,89,91,92,93,96,97,98
  4x
  04,07,12,13,16,17,19,20,21,25,26,27,30,32,33,34,37,40,41,43,45,46,48,52,56,58,59,65,67,69,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,87,89,91,92,93,96,97,98
  3x
  04,07,12,13,16,17,19,20,21,25,26,27,30,32,33,34,37,41,43,45,52,56,58,59,65,67,76,78,79,80,81,83,84,91,92,93,97,98
  2x
  07,16,17,19,20,21,25,26,27,30,32,33,34,37,41,43,45,52,56,58,59,76,83,84,91,92,93,98
  1x
  25,26,27,30,32,41,43,45,52,56,58,59,76,83,84,91,92,93
  0x
  26,27,30,32,41,43,45,52
   
 5. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  TH từ dữ liệu AE tháng 2
  01/02: 9x: 1đ
  02/02: 3x: 7đ
  03/02: 3x: 7đ
  04/02: sịt
  05/02: 5x: 5đ
  06/2: 1x: 9đ
  07/2: 4x: 6đ
  Tổng: 35 điểm
  8/2: TH kiểu mới test thử xem sao

  9x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  03,04,07,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,60,63,64,65,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  5x
  04,07,12,13,14,17,18,19,21,26,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,53,54,56,57,60,63,64,65,68,69,70,73,74,75,76,77,78,80,81,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,99
  4x
  04,07,12,13,14,17,18,19,21,26,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,51,54,63,65,68,69,70,73,76,78,80,81,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,99
  3x
  07,12,13,14,18,19,21,29,32,33,36,38,40,43,46,48,49,51,54,63,65,68,69,70,73,76,78,80,81,86,87,88,89,91,92,93,95,96,99
  2x
  13,14,19,21,29,32,33,36,38,40,43,46,48,49,54,63,65,68,69,70,73,76,78,81,86,88,91,89,99
  1x
  13,14,29,32,33,36,38,48,49,54,63,68,69,78,81,86,88,89,99
  0x
  13,14,29,36,63,68,88,89,99
   
 6. lucky838689

  lucky838689 Lính mới

  Tham gia:
  9/6/23
  Bài viết:
  23
  Được thích:
  97
  Điểm thành tích:
  2
  Xếp quedau1981 lên cho Ae xin UM như mọi hôm với. Thanks
   
 7. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,570
  Điểm thành tích:
  2,987
  Sory sếp em bận quá chưa kịp nhắn!
   
 8. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,462
  Được thích:
  15,826
  Điểm thành tích:
  2,387
  13/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,40,41,42,46,47,48,50,51,52,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98
  6x
  00,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37,38,40,41,42,48,51,52,55,56,57,58,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98
  5x
  05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37,38,40,41,42,48,51,52,55,56,57,58,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,86,87,89,90,98
  4x
  11,15,16,17,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37,38,40,41,42,48,51,52,55,56,57,58,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,86,87,89,90,98
  3x
  11,15,16,17,38,40,41,42,48,51,52,55,56,57,58,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,86,87,89,90,98
  2x
  11,15,16,17,51,56,57,61,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,86,87,89,90,98
  1x
  11,15,16,17,51,56,57,61,65,66,67,71,75,76,86,87,89,90,98
  0x
  51,56,61,65,66,67,71,75,76
   
 9. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,350
  Được thích:
  27,807
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  13/02
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,47,48,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,95,97,98
  6x
  01,02,03,06,07,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,47,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,95,97,98
  5x
  01,02,03,06,07,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,47,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,67,71,72,74,75,76,78,79,83,85,87,89,93,95,97,98
  4x
  02,12,17,20,21,23,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,47,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,67,71,72,74,75,76,78,79,83,85,87,89,93,97,98
  3x
  02,12,17,20,21,23,25,26,32,38,39,47,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,67,71,72,74,75,76,78,79,83,85,87,89,93,97,98
  2x
  02,12,17,20,21,23,25,26,32,38,39,47,56,58,62,65,67,75,76,78,79,83,85,87,89,93,97,98
  1x
  21,23,25,26,32,38,39,47,56,58,62,65,67,76,83,85,89,93
  0x
  26,65,67,76,83,85,89,93
   
 10. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  809
  Được thích:
  5,900
  Điểm thành tích:
  2,257
  13/2:
  Huy
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/2/24
  Pele6789, mr8386VNL.GLORY2012 Thích điều này.
 11. Miendathua6683

  Miendathua6683 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  28/10/21
  Bài viết:
  2,339
  Được thích:
  17,110
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 1/2: 9x
  Ngày 2/2:9x8x.
  Ngày 3/02:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 4/02:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/02:9x
  Ngày 6/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/02:9x8x7x6x
  Ngày 8/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/02:
  9x
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,09,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,03,04,06,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,97,98,99
  6x
  00,03,04,06,09,11,12,13,15,16,18,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,84,85,86,87,89,97
  5x
  00,04,06,09,12,13,15,16,18,20,24,26,28,29,30,31,32,33,36,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,86,87,97
  4x
  00,04,06,09,15,18,20,24,26,28,29,30,31,32,33,36,39,40,41,42,43,46,48,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,80,81,97
  3x
  04,06,09,15,18,20,24,26,28,29,32,33,36,39,40,42,43,46,48,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,71,73,79,81,97
  2x
  06,15,18,20,24,26,28,29,36,40,42,48,51,54,56,59,60,62,63,64,67,68,70,71,73,79,81,97
  1x
  15,18,20,24,28,40,51,54,56,60,62,67,68,70,71,73,78,81
  0x
  18,40,54,68,70,71,73,81
   
 12. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,222
  Điểm thành tích:
  1,847
  Đã nhận 300k mục Tổng hợp dàn ae. Thanks
   
 13. VNL.GLORY2012

  VNL.GLORY2012 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  459
  Được thích:
  6,010
  Điểm thành tích:
  1,957
  13/2:
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,01,02,04,05,07,11,12,14,15,16,21,22,24,25,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,,01,02,04,05,07,11,12,14,15,16,21,22,24,25,27,28,31,32,34,35,42,44,45,47,48,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  ,04,07,12,15,21,22,24,25,27,28,32,34,42,44,45,47,48,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,97
  4x
  ,04,07,12,15,21,22,24,25,27,42,44,45,47,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,74,75,76,77,78,81,82,84,85,87,88,91,92,94,95,96,97
  3x
  ,04,07,12,22,24,25,27,42,44,45,47,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,72,74,75,76,81,82,84,85,87,88,92,94
  2x
  ,04,07,12,22,24,27,51,52,54,55,57,61,62,64,65,67,72,74,75,76,81,82,84,85,87,88,92,94
  1x
  ,24,27,51,52,54,55,57,61,62,64,65,67,72,75,82,84,85,87
  0x
  ,52,54,55,64,67,72,84,87
   
 14. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  809
  Được thích:
  5,900
  Điểm thành tích:
  2,257
  13/2
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,80,81,82,83,84,85,88,90,91,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,22,23,24,25,27,28,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,73,74,76,77,80,81,82,83,84,85,88,90,95,97,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,22,23,24,25,27,28,31,32,35,37,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,73,74,76,77,80,82,85,88,90,95,97,99
  4x
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,22,23,24,25,28,35,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,73,74,76,80,82,85,88,95,97,99
  3x
  01,03,04,05,06,07,10,11,12,16,22,23,25,28,35,39,43,45,46,47,48,49,50,51,56,58,60,61,64,65,66,68,74,76,80,85,97,99
  2x
  01,03,04,06,07,10,11,12,16,22,23,25,28,45,48,49,51,58,60,61,64,65,66,68,74,76,97,99
  1x
  03,04,07,10,11,22,23,25,28,45,48,49,61,64,65,68,76,99
  0x
  04,10,11,23,49,65,68,99
   
 15. Sheep13

  Sheep13 Lính mới

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  512
  Được thích:
  3,932
  Điểm thành tích:
  1,657
  13/2:

  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,08,09,13,14,15,17,18,19,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  03,04,05,08,13,15,17,18,19,23,25,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,68,69,70,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  04,05,15,17,18,19,23,25,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,68,69,70,73,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  04,15,18,23,25,31,32,34,37,38,39,40,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,69,70,73,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  04,15,18,23,25,31,32,37,38,39,40,45,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,69,70,73,81,84,85,91,93,94,95,97,99
  2x
  15,23,31,32,39,40,45,47,48,51,52,53,54,56,58,59,63,65,68,73,81,84,85,91,93,94,95,97
  1x
  15,23,39,45,47,48,51,52,56,58,59,73,81,84,85,93,95,97
  0x
  23,39,45,58,59,85,93,95
   
 16. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  751
  Được thích:
  4,466
  Điểm thành tích:
  2,557
  1-Feb 44 0x
  2-Feb 74 2x
  3-Feb 89 4x
  4-Feb 00 4x
  5-Feb 76 6x
  6-Feb 67 7x
  7-Feb 84 4x
  8-Feb 52 5x
  13-feb
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,60,61,62,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,38,39,43,45,48,50,52,53,55,56,57,58,60,61,62,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,30,33,34,35,38,39,43,45,48,50,52,53,55,56,57,58,61,62,66,67,70,71,72,75,76,77,78,80,82,83,84,85,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,25,26,27,30,33,34,35,38,39,43,45,48,50,52,53,55,56,57,58,61,62,66,67,70,71,72,75,76,77,78,80,83,84,85,88,89,93,98,99
  4x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,25,26,27,33,34,38,39,43,48,50,52,53,55,57,61,66,67,70,72,75,76,77,78,80,83,84,85,88,89,93,98
  3x
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,16,20,22,25,27,33,34,38,39,43,48,50,52,53,55,57,61,66,67,70,72,75,76,77,83,84,85,89,93,98
  2x
  00,02,05,07,11,16,20,22,25,27,33,34,38,39,43,48,50,52,55,57,61,66,70,72,75,77,83,84,89
  1x
  00,02,05,07,11,16,20,22,25,27,34,39,43,50,55,61,66,72,77
  0x
  00,05,11,16,22,27,50,61,66
   
 17. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,745
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  13/2/2024
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,03,04,05,06,10,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,03,04,06,10,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  5x
  01,03,04,10,13,15,17,18,19,21,23,26,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,78,81,82,83,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98
  4x
  03,04,10,13,15,18,19,23,26,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,51,53,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,78,81,85,86,89,91,93,95,96,98
  3x
  03,04,13,15,18,23,26,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,53,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,81,86,89,91,93,95,96,98
  2x
  04,13,15,23,31,34,35,36,37,39,40,43,45,53,59,60,62,63,65,69,71,73,81,89,91,93,95,98
  1x
  15,31,36,37,39,40,43,53,60,62,63,65,69,73,81,93,95,98
  0x
  36,40,43,62,63,69,93,95
   
 18. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  1,053
  Được thích:
  14,837
  Điểm thành tích:
  1,907
  1/2 1x
  2/2 5x
  3/2 4x
  4/2 9x
  5/2 4x
  6/2 9x
  7/2 1x
  8/2 4x
  13/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  6x
  03,04,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,48,49,50,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,98
  5x
  03,04,12,13,14,16,19,20,22,23,24,25,28,30,33,34,37,38,40,41,42,43,45,48,49,50,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,75,76,77,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,94,95,98
  4x
  03,04,12,13,20,22,23,24,25,30,34,37,38,40,41,43,45,49,50,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,75,76,77,81,82,83,85,87,88,89,90,95,98
  3x
  03,12,20,22,23,24,25,30,34,37,38,40,41,43,45,49,50,55,57,58,60,62,63,64,67,69,72,73,76,77,81,83,87,88,89,90,95,98
  2x
  12,20,22,23,24,25,34,37,41,45,49,50,55,57,60,62,64,67,69,72,76,81,83,87,88,89,90,95
  1x
  12,20,22,23,24,25,34,41,49,57,60,67,72,81,88,89,90,95
  0x
  20,22,57,60,67,72,81,88
   
 19. Hoacoc123

  Hoacoc123 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  965
  Được thích:
  7,935
  Điểm thành tích:
  1,957
  13/2:
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  7x
  02,03,04,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,95,96,99
  6x
  02,03,09,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,95,96,99
  5x
  03,09,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,38,42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,95,96
  4x
  03,09,15,16,19,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,38,42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,59,61,62,64,65,66,68,74,75,78,81,82,83,84,86,87,90,91,92,95
  3x
  09,15,19,22,23,25,26,29,33,38,45,46,47,48,51,52,54,56,57,59,61,62,64,65,66,68,74,75,78,82,83,84,86,87,90,91,92,95
  2x
  09,15,19,22,25,26,29,33,38,45,46,47,48,51,54,56,59,62,64,65,74,78,83,84,87,90,91,95
  1x
  19,26,38,46,47,48,51,54,56,59,62,64,65,74,78,87,90,95
  0x
  19,26,64,65,78,87,90,95
   
 20. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  13/2
  9X
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7X
  03,04,05,06,09,10,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6X
  03,05,06,09,10,12,15,17,19,20,21,23,24,25,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,60,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5X
  03,05,09,10,12,17,19,20,21,23,24,25,29,30,32,33,34,35,38,39,40,43,44,45,49,51,54,56,60,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  4X
  03,05,09,10,12,17,19,20,21,25,29,30,32,33,34,38,39,40,43,44,45,54,56,60,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,85,86,89,91,92,96,97,98
  3X
  03,05,09,10,12,17,19,20,21,29,30,33,38,39,40,43,44,45,54,56,60,63,66,67,68,69,70,72,73,74,76,79,80,81,82,85,89,98
  2X
  03,05,10,12,19,20,30,38,40,43,45,56,60,63,66,67,69,70,72,73,74,76,79,81,82,85,89,98
  1X
  03,05,10,12,19,20,60,66,67,69,70,72,73,76,79,81,82,98
  0X
  03,05,10,12,20,66,81,98
   

Cộng đồng Ketqua1.net