DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2024

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/1/24.

Lượt xem: 54,263

 1. Tedivn88

  Tedivn88 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  618
  Được thích:
  2,748
  Điểm thành tích:
  1,417
  13/2
  9x
  01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,09,10,12,13,14,15,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,09,10,12,13,14,15,18,19,20,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,06,09,10,12,13,14,15,18,19,20,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,65,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  10,12,13,14,15,18,19,20,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,65,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,65,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,65,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  2x
  59,60,61,62,63,65,68,69,71,72,74,76,78,79,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  1x
  74,76,78,79,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  0x
  90,91,92,93,94,96,97,98,99
   
 2. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,634
  Được thích:
  29,655
  Điểm thành tích:
  1,907
  13.2
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,99
  7x
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,88,90,92,94,99
  6x
  05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,76,80,83,85,90,92,94
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,70,74,76,80,83,85,90,92,94
  4x
  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,65,67,70,74,76,80,83,85,90,92,94
  3x
  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,58,60,65,67,70,74,76,80,83,85,90,92,94
  2x
  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,74,76,80,83,85,90,92,94
  1x
  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,31,32,90,92,94
  0x
  15,16,17,18,19,23,24,25
   
 3. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,642
  Được thích:
  12,546
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,07,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,12,13,14,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,12,13,14,17,18,21,23,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49,52,53,54,57,58,59,63,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,12,13,14,17,18,21,23,25,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49,52,53,54,57,58,59,63,69,71,73,74,75,78,81,82,83,85,87,89,93,94,95,96,98,99
  3x
  03,17,18,23,25,30,32,35,37,38,39,45,47,49,52,53,54,57,58,59,63,69,71,73,74,75,78,81,83,85,87,89,93,94,95,96,98,99
  2x
  17,23,32,35,37,38,39,45,52,53,54,57,58,59,69,71,73,75,78,81,83,85,87,89,93,95,96,98
  1x
  17,23,32,35,37,53,58,71,73,81,83,85,87,89,93,95,96,98
  0x
  35,53,58,71,73,85,89,98
   
 4. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,542
  Được thích:
  19,592
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/2:8x
  2/2:2x
  3/2:0x
  4/2:X
  5/2:1x
  6/2:2x
  7/2:1x
  8/2:7x
  13/2:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,09,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,54,59,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,13,14,18,19,23,24,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,54,59,63,64,68,69,73,74,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  13,14,18,19,23,28,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,63,64,68,69,73,74,78,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  14,19,31,32,34,36,37,39,41,43,46,48,63,64,68,69,73,78,81,82,84,86,87,89,91,93,96,98
  1x
  14,19,41,46,64,69,73,78,81,82,84,86,87,89,91,93,96,98
  0x
  14,19,41,46,64,69,91,96
   
 5. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  2,289
  Được thích:
  20,249
  Điểm thành tích:
  1,847
  1/2: 8x
  2/2: 4x
  3/2: 2x
  4/2: sịt lòi
  5/2: 2x
  6/2: 0x
  7/2: 7x
  8/2: 8x
  13/2:

  9x:
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x:
  01,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x:
  01,03,04,06,08,10,13,14,15,18,19,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,58,60,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  5x:
  01,03,06,08,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,58,60,63,64,65,68,69,70,73,74,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  4x:
  01,03,08,10,13,14,15,18,19,23,24,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,58,60,63,64,70,73,74,78,79,80,81,82,84,85,87,91,93,97
  3x:
  01,03,10,14,15,18,19,23,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,46,47,48,51,53,60,63,64,70,73,74,78,79,81,82,84,87,91,93,97
  2x:
  01,03,10,14,15,19,23,28,30,31,32,34,35,36,37,39,41,43,46,51,53,63,64,70,73,78,82,87,91
  1x:
  01,03,14,19,23,28,30,32,35,37,41,46,53,64,73,78,82,87,91
  0x:
  23,28,30,32,37,73,78,82,87
   
 6. Ngaymaitroilaisang67

  Ngaymaitroilaisang67 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  4/10/23
  Bài viết:
  173
  Được thích:
  852
  Điểm thành tích:
  637
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,19,20,23,25,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,19,20,23,25,28,30,32,35,36,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,19,20,23,25,28,30,32,35,36,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,19,20,23,25,28,30,32,35,36,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96,97,98,99
  4x
  07,08,09,10,14,15,16,19,20,23,25,28,30,32,35,36,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  3x
  14,19,30,32,35,36,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  2x
  14,19,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  1x
  14,19,63,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  0x
  14,19,85,87,90,91,95,96
   
 7. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,055
  Được thích:
  96,667
  Điểm thành tích:
  2,087
  1/2: 6x
  2/2: 2x
  3/2: 1x
  4/2: xx
  5/2: 5x
  6/2: 7x
  7/2: 5x
  8/2: 5x
  9/2:
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,85,86,87,91,92,93,94,95,96,99
  7x
  00,01,03,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,78,80,81,82,83,85,86,87,91,93,94,95,96,99
  6x
  00,01,03,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,69,71,73,75,78,80,81,82,83,85,87,91,93,95,96,99
  5x
  00,01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,31,32,35,37,41,44,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,69,71,73,75,78,80,81,82,85,87,91,95,96,99
  4x
  01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,31,32,35,41,44,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,69,71,75,78,80,81,85,87,91,95,96,99
  3x
  01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,31,32,35,41,44,50,51,53,61,62,69,71,78,80,81,87,91,96,99
  2x
  01,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,35,41,44,51,53,61,62,71,80,81,91,99
  1x
  08,14,17,18,19,26,35,41,44,53,62,71,80,81,91,99
  0x
  08,17,26,35,53,62,71,80,99
   
 8. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,901
  Được thích:
  15,798
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,50,52,54,55,58,61,62,63,64,68,69,71,72,73,75,79,80,81,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,02,03,04,05,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,50,52,54,55,58,61,62,63,64,68,69,71,72,73,79,80,81,83,85,86,89,91,92,93
  4x
  00,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,50,52,54,55,58,61,62,63,64,68,69,71,72,73,80,81,91,92,93
  3x
  00,12,17,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,50,52,54,55,58,61,62,63,73,80,81,91,92,93
  2x
  00,12,17,21,24,25,27,31,34,36,37,38,39,40,41,43,45,50,54,61,62,63,73,80,81,91,92,93
  1x
  00,12,17,40,41,43,45,50,54,61,62,63,73,80,81,91,92,93
  0x
  54,61,62,63,73,80,81,91
   
 9. nnkt948

  nnkt948 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  2/3/18
  Bài viết:
  1,079
  Được thích:
  3,304
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 01: 6x
  Ngày 02: xịt
  Ngày 03: 1x
  Ngày 04: 8x
  Ngày 05: 5x
  Ngày 06: 0x
  Ngày 07: xịt
  Ngày 08: 8x
  Ngày 13/02:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,76,77,78,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,76,77,78,81,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,28,32,33,34,36,38,41,43,45,47,49,50,51,52,54,56,57,58,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,76,77,78,83,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,27,32,34,36,38,43,45,49,50,52,54,56,58,61,62,63,65,66,67,70,72,76,77,78,83,85,87,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  4x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,23,25,26,27,32,34,36,38,43,45,50,52,54,56,58,61,65,66,67,72,76,78,87,88,89,90,92,94,96,97,98,99
  3x
  01,05,06,07,09,10,11,12,16,17,18,21,23,25,26,27,32,34,36,38,43,50,52,56,58,61,65,66,67,72,76,78,87,89,90,94,96,98
  2x
  01,05,07,10,11,12,16,18,21,23,25,27,32,34,43,52,56,61,65,66,67,72,76,78,87,89,96,98
  1x
  05,07,12,16,18,21,25,27,34,43,52,56,61,67,76,89,96,98
  0x
  05,12,16,27,43,56,61,98
   
 10. onlywinaz

  onlywinaz Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  1/12/22
  Bài viết:
  194
  Được thích:
  1,895
  Điểm thành tích:
  1,477
  Nghề nghiệp:
  IT
  13/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,76,77,79,80,81,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,76,77,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  03,06,14,16,20,21,25,29,31,32,33,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,76,77,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,06,14,16,20,21,25,32,42,44,46,47,48,49,51,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,76,77,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  03,06,14,16,20,21,25,32,42,44,46,47,48,49,51,55,58,59,63,65,66,69,70,79,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  06,14,16,20,21,25,32,42,44,46,47,48,49,51,55,58,59,63,65,66,69,70,79,82,91,92,93,96
  1x
  47,48,49,51,55,58,59,63,65,66,69,70,79,82,91,92,93,96
  0x
  69,70,79,82,91,92,93,96
   
 11. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,885
  Được thích:
  13,709
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,80,81,83,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,71,72,75,76,77,78,80,88,91,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,63,65,71,72,75,76,77,78,80,88,91,94,95,96,98,99
  5x
  02,04,05,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,56,63,65,71,72,75,76,77,78,80,88,91,94,95,96,98,99
  4x
  02,04,05,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,43,47,50,51,53,56,63,65,71,72,75,76,77,78,80,88,91,94,95,96,98,99
  3x
  02,04,05,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,31,32,56,63,65,71,72,75,76,77,78,80,88,91,94,95,96,98,99
  2x
  02,04,05,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,22,25,75,76,77,78,80,88,91,94,95,96,98,99
  1x
  02,04,05,07,08,09,11,12,14,16,17,88,91,94,95,96,98,99
  0x
  02,04,05,07,08,09,98,99
   
 12. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,515
  Được thích:
  19,799
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 13/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,94,96,97,99
  6x
  01,03,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,41,43,45,47,49,50,52,54,55,56,58,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,94,96,97,99
  5x
  01,03,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,21,23,25,28,29,32,36,37,41,45,47,49,50,52,54,55,56,58,60,61,63,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,87,90,91,92,94,96,97,99
  4x
  01,05,08,09,10,12,14,17,19,21,23,25,28,32,36,37,41,45,47,49,50,52,54,55,56,58,63,65,67,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,85,87,90,91,92,94,96,97
  3x
  01,05,08,09,10,14,17,21,23,28,32,36,37,41,47,49,50,55,56,63,65,67,69,71,73,74,76,78,79,80,82,87,90,91,92,94,96,97
  2x
  05,08,09,17,23,32,37,41,47,49,50,55,56,63,65,67,69,71,73,74,76,78,80,82,87,91,94,96
  1x
  05,08,17,23,32,37,49,50,69,71,73,74,76,78,80,91,94,96
  0x
  05,17,23,32,50,69,94,96
   
 13. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  1,054
  Được thích:
  14,844
  Điểm thành tích:
  1,907
  Đầu xuân năm mới em xin chúc sếp @quedau1981 nhiều sức khoẻ, chúc ae trong topic gặp nhiều may mắn !!!
   
  HenXui81, Bestboy, Pele678917 thành viên khác Thích điều này.
 14. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  837
  Được thích:
  8,105
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 13/2:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,59,61,62,63,65,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,35,36,40,41,42,43,44,45,49,51,53,54,56,59,62,63,65,67,68,70,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,94,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,35,40,42,43,45,49,51,54,56,59,62,63,67,68,70,72,73,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,92,94,96,97,98,99
  4x
  01,04,05,06,07,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,30,31,32,35,40,42,43,45,49,51,54,59,63,67,68,70,72,73,75,76,77,83,85,87,92,94,96,97,98
  3x
  01,05,07,09,10,13,14,19,20,21,23,24,25,26,31,32,35,43,45,49,51,59,63,68,70,72,73,75,76,77,83,85,87,92,94,96,97,98
  2x
  01,10,13,14,20,21,23,25,32,43,45,51,63,68,70,72,73,75,76,77,83,85,87,92,94,96,97,98
  1x
  01,10,13,14,20,21,23,25,32,43,45,51,63,70,72,75,87,97
  0x
  10,13,14,20,21,23,87,97
   
 15. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  539
  Được thích:
  6,905
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 13-02-2024:
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,83,84,86,87,88,89,90,91,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,03,05,06,07,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,53,54,58,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,80,83,84,86,87,89,91,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,03,05,06,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,33,34,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,50,53,54,58,61,63,65,66,68,69,71,73,75,76,77,78,83,86,87,89,91,94,95,98,99
  4x
  00,03,05,06,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,28,33,34,35,36,38,39,40,45,46,48,54,58,63,65,66,68,69,71,73,75,76,77,78,83,86,87,89,91,94,95,98,99
  3x
  00,03,05,06,12,13,14,17,21,23,24,28,33,34,35,36,38,39,40,45,46,48,63,65,66,68,71,73,75,77,78,83,87,91,94,95,98,99
  2x
  00,03,05,06,12,13,17,21,23,24,28,33,34,36,39,46,63,71,73,77,78,83,87,91,94,95,98,99
  1x
  00,03,13,17,21,23,24,28,39,46,63,73,77,78,83,87,91,99
  0x
  00,03,13,28,63,77,87,99
   
 16. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  722
  Được thích:
  8,333
  Điểm thành tích:
  1,777
  13/2:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,28,29,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,21,23,24,25,28,29,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,21,24,25,28,29,31,32,35,37,39,40,41,42,44,46,50,52,54,55,56,57,61,62,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,93,95,96,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,17,19,25,28,31,32,35,37,39,40,41,42,44,50,52,54,56,57,61,64,65,67,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,93,95,96,99
  4x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,19,28,32,37,39,40,41,42,44,50,52,54,57,61,64,65,67,69,71,73,76,77,78,79,80,81,83,86,87,88,89,93,95,96,99
  3x
  01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,19,28,37,39,41,42,44,50,54,61,65,67,69,71,73,76,77,78,79,80,81,83,86,87,96,99
  2x
  01,02,03,05,06,10,11,16,19,28,37,39,41,42,50,54,61,65,67,73,77,78,79,80,83,86,87,99
  1x
  01,03,05,06,11,16,19,37,39,50,65,67,73,77,78,80,86,99
  0x
  03,16,39,50,65,77,80,99
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,711
  Được thích:
  354,801
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 2 9: (1 số)
  00
  Mức 3 4: (1 số)
  11
  Mức 3 6: (2 số)
  02,22
  Mức 4 0: (1 số)
  55
  Mức 4 1: (3 số)
  10,44,66
  Mức 4 2: (3 số)
  07,08,93
  Mức 4 3: (5 số)
  20,30,77,84,88
  Mức 4 4: ( 1 3 số)
  01,04,05,09,17,27,38,50,74,90,91,94,98
  Mức 4 5: ( 1 0 số)
  06,29,33,37,39,52,54,89,95,97
  Mức 4 6: ( 1 3 số)
  12,13,18,26,31,40,42,43,59,60,65,70,87
  Mức 4 7: ( 1 3 số)
  03,16,21,24,34,35,46,47,49,53,75,83,99
  Mức 4 8: ( 1 6 số)
  15,19,23,32,36,41,45,48,57,58,67,68,73,78,92,96
  Mức 4 9: ( 1 4 số)
  14,25,51,56,61,63,64,71,76,79,80,82,85,86
  Mức 5 0: (5 số)
  28,62,69,72,81
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,711
  Được thích:
  354,801
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 2: (1 số)
  22
  Mức 3 4: (3 số)
  00,02,11
  Mức 3 7: (1 số)
  33
  Mức 3 9: (1 số)
  08
  Mức 4 0: (1 số)
  66
  Mức 4 1: (1 số)
  88
  Mức 4 3: (1 số)
  44
  Mức 4 5: (1 số)
  27
  Mức 4 6: (1 số)
  07
  Mức 4 9: (1 số)
  01
  Mức 5 1: (2 số)
  49,77
  Mức 5 2: (2 số)
  06,10
  Mức 5 3: (1 số)
  93
  Mức 5 4: (4 số)
  20,55,74,84
  Mức 5 5: (2 số)
  09,70
  Mức 5 6: (4 số)
  05,29,94,99
  Mức 5 7: (1 số)
  90
  Mức 5 8: (3 số)
  04,50,79
  Mức 6 0: (6 số)
  26,30,47,64,89,92
  Mức 6 1: (2 số)
  24,59
  Mức 6 3: (5 số)
  38,42,60,67,86
  Mức 6 4: (1 số)
  16
  Mức 6 5: (2 số)
  21,31
  Mức 6 6: ( 1 0 số)
  15,17,18,39,52,53,57,75,97,98
  Mức 6 7: (3 số)
  34,46,96
  Mức 6 8: (4 số)
  48,51,62,72
  Mức 6 9: (8 số)
  03,14,36,43,82,83,91,95
  Mức 7 0: (1 số)
  37
  Mức 7 1: (3 số)
  12,61,78
  Mức 7 2: (2 số)
  40,76
  Mức 7 3: (2 số)
  68,73
  Mức 7 4: (3 số)
  35,65,71
  Mức 7 5: (2 số)
  19,23
  Mức 7 6: (6 số)
  13,28,41,54,80,87
  Mức 7 7: (1 số)
  56
  Mức 7 8: (3 số)
  58,69,81
  Mức 7 9: (1 số)
  63
  Mức 8 1: (2 số)
  32,85
  Mức 8 2: (2 số)
  25,45
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,711
  Được thích:
  354,801
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 3: (3 số)
  00,29,33
  Mức 1 4: (2 số)
  02,08
  Mức 1 5: (1 số)
  88
  Mức 1 6: (1 số)
  44
  Mức 1 9: (4 số)
  06,07,27,30
  Mức 2 1: (1 số)
  22
  Mức 2 2: (1 số)
  01
  Mức 2 3: (6 số)
  09,11,42,77,84,86
  Mức 2 4: (1 số)
  49
  Mức 2 5: (1 số)
  04
  Mức 2 6: (1 số)
  66
  Mức 2 7: (2 số)
  10,50
  Mức 2 8: (3 số)
  13,18,99
  Mức 2 9: (4 số)
  03,05,26,79
  Mức 3 0: (7 số)
  20,24,31,35,55,90,92
  Mức 3 1: (7 số)
  21,34,36,38,52,53,97
  Mức 3 2: (3 số)
  40,57,94
  Mức 3 3: ( 9 số)
  15,16,28,46,47,59,70,72,82
  Mức 3 4: (1 số)
  68
  Mức 3 5: (3 số)
  48,64,74
  Mức 3 6: (5 số)
  12,60,62,75,89
  Mức 3 7: (3 số)
  43,61,93
  Mức 3 8: (5 số)
  14,17,41,67,95
  Mức 3 9: (5 số)
  54,58,71,83,96
  Mức 4 0: (3 số)
  37,56,85
  Mức 4 1: (1 số)
  80
  Mức 4 2: (1 số)
  19
  Mức 4 4: (1 số)
  98
  Mức 4 5: (4 số)
  45,51,69,76
  Mức 4 6: (1 số)
  32
  Mức 4 7: (2 số)
  25,39
  Mức 4 8: (1 số)
  78
  Mức 5 1: (2 số)
  23,91
  Mức 5 2: (1 số)
  65
  Mức 5 4: (1 số)
  81
  Mức 5 5: (1 số)
  63
  Mức 5 6: (1 số)
  87
  Mức 5 7: (1 số)
  73
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,711
  Được thích:
  354,801
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (3 số)
  29,33,42
  Mức 1: (2 số)
  06,44
  Mức 2: (6 số)
  09,30,31,34,36,38
  Mức 3: (5 số)
  01,02,52,74,88
  Mức 4: ( 1 3 số)
  04,07,21,27,47,48,55,57,59,68,79,84,86
  Mức 5: ( 1 7 số)
  00,08,12,13,18,22,35,40,43,45,46,49,60,75,77,83,97
  Mức 6: ( 1 0 số)
  10,15,24,37,41,53,56,58,92,94
  Mức 7: ( 9 số)
  11,25,26,28,50,54,66,70,72
  Mức 8: ( 1 0 số)
  03,16,20,32,39,51,61,76,82,89
  Mức 9: (7 số)
  05,63,64,71,80,85,90
  Mức 1 0: (3 số)
  14,62,69
  Mức 1 1: (5 số)
  17,67,78,95,98
  Mức 1 2: (3 số)
  19,96,99
  Mức 1 3: (1 số)
  93
  Mức 1 4: (2 số)
  65,81
  Mức 1 5: (1 số)
  91
  Mức 1 6: (3 số)
  23,73,87
   

Cộng đồng Ketqua1.net