DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2024

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/1/24.

Lượt xem: 53,063

 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 3 số)
  01,06,29,31,33,34,38,42,44,47,48,74,86
  Mức 1: ( 2 9 số)
  02,07,09,12,15,21,24,25,27,30,36,37,41,43,45,46,49,51,52,55,56,57,59,60,75,79,83,84,88
  Mức 2: ( 2 5 số)
  00,04,08,11,13,18,22,28,32,35,39,40,53,58,68,70,72,76,77,78,82,89,92,94,97
  Mức 3: ( 1 6 số)
  03,10,14,16,17,20,26,50,54,61,62,63,64,66,80,90
  Mức 4: ( 1 0 số)
  05,19,67,69,71,73,81,85,95,98
  Mức 5: (4 số)
  65,91,93,96
  Mức 6: (3 số)
  23,87,99
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 9 (3 số)
  11,22,66
  Mức: 1 0 (2 số)
  00,33
  Mức: 1 1 (2 số)
  02,88
  Mức: 1 2 (3 số)
  07,08,44
  Mức: 1 3 (3 số)
  10,74,77
  Mức: 1 4 (9 số)
  01,09,27,47,49,55,59,70,93
  Mức: 1 5 (8 số)
  04,05,06,20,50,60,64,99
  Mức: 1 6 (7 số)
  29,57,75,79,89,90,94
  Mức: 1 7 (1 2 số)
  16,24,26,30,39,48,51,52,53,67,92,98
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  21,36,37,38,42,43,46,62,72,73,78,84,86,91
  Mức: 1 9 (1 5 số)
  14,15,17,18,31,34,40,61,65,68,71,76,95,96,97
  Mức: 2 0 (8 số)
  12,23,54,58,63,82,83,87
  Mức: 2 1 (1 0 số)
  03,19,28,32,41,45,56,69,80,81
  Mức: 2 2 (3 số)
  13,25,35
  Mức: 2 3 (1 số)
  85
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 8: (2 số)
  11,33
  Mức 2 9: (1 số)
  00
  Mức 3 0: (1 số)
  66
  Mức 3 4: (1 số)
  44
  Mức 3 5: (1 số)
  29
  Mức 3 6: (1 số)
  08
  Mức 3 8: (2 số)
  26,27
  Mức 3 9: (3 số)
  18,22,42
  Mức 4 1: (3 số)
  06,24,51
  Mức 4 2: (5 số)
  10,15,31,40,46
  Mức 4 3: (3 số)
  09,30,70
  Mức 4 4: (2 số)
  38,49
  Mức 4 5: (5 số)
  02,04,17,20,68
  Mức 4 6: (1 số)
  05
  Mức 4 7: (6 số)
  01,07,13,48,59,77
  Mức 4 8: (2 số)
  16,88
  Mức 4 9: (1 số)
  21
  Mức 5 0: (1 số)
  03
  Mức 5 1: (2 số)
  36,53
  Mức 5 2: (3 số)
  43,47,84
  Mức 5 3: (3 số)
  34,90,92
  Mức 5 4: (3 số)
  28,64,99
  Mức 5 5: (7 số)
  19,35,50,54,55,86,94
  Mức 5 6: (3 số)
  39,60,97
  Mức 5 8: (2 số)
  12,14
  Mức 5 9: (6 số)
  45,62,74,75,79,91
  Mức 6 0: (4 số)
  23,80,93,95
  Mức 6 1: (3 số)
  58,61,71
  Mức 6 2: (3 số)
  25,56,65
  Mức 6 3: (2 số)
  41,98
  Mức 6 4: (2 số)
  63,82
  Mức 6 5: (2 số)
  52,83
  Mức 6 6: (4 số)
  32,57,72,73
  Mức 6 7: (1 số)
  37
  Mức 6 9: (2 số)
  67,81
  Mức 7 0: (1 số)
  89
  Mức 7 1: (2 số)
  76,85
  Mức 7 2: (2 số)
  69,96
  Mức 7 7: (1 số)
  78
  Mức 8 1: (1 số)
  87
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,12,13,14,16,17,19,20,21,23,25,28,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,12,13,14,16,19,21,23,25,28,32,34,35,36,37,39,41,43,45,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,14,19,23,25,28,32,34,35,37,39,41,43,45,47,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,14,19,23,25,32,35,37,39,41,45,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  12,14,23,25,32,37,41,45,52,56,57,58,61,62,63,65,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,89,91,93,95,96,98
  2x
  25,32,37,41,52,56,57,58,61,63,65,67,69,71,72,73,76,78,81,82,83,85,87,89,93,95,96,98
  1x
  32,37,52,57,63,67,69,72,73,76,78,81,82,83,85,87,89,96
  0x
  69,76,78,81,85,87,89,96
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 7: (1 số)
  11
  Mức 4 8: (1 số)
  02
  Mức 5 1: (1 số)
  00
  Mức 5 2: (2 số)
  22,27
  Mức 5 6: (1 số)
  33
  Mức 5 7: (3 số)
  08,66,88
  Mức 5 8: (1 số)
  07
  Mức 5 9: (1 số)
  09
  Mức 6 0: (1 số)
  29
  Mức 6 1: (1 số)
  04
  Mức 6 2: (1 số)
  10
  Mức 6 3: (2 số)
  30,44
  Mức 6 5: (1 số)
  49
  Mức 6 6: (3 số)
  05,26,90
  Mức 6 7: (2 số)
  42,84
  Mức 6 8: (1 số)
  38
  Mức 7 0: (4 số)
  17,20,31,40
  Mức 7 1: (2 số)
  24,74
  Mức 7 3: (6 số)
  01,06,18,43,59,92
  Mức 7 4: (1 số)
  77
  Mức 7 5: (1 số)
  70
  Mức 7 6: (2 số)
  68,86
  Mức 7 7: (4 số)
  15,16,47,50
  Mức 7 8: (3 số)
  48,51,94
  Mức 7 9: (3 số)
  21,34,52
  Mức 8 0: (3 số)
  13,46,55
  Mức 8 1: (1 số)
  36
  Mức 8 2: (1 số)
  60
  Mức 8 3: (3 số)
  75,97,99
  Mức 8 4: (4 số)
  03,37,56,95
  Mức 8 5: (4 số)
  12,19,45,57
  Mức 8 6: (8 số)
  25,35,39,53,64,79,93,98
  Mức 8 7: (1 số)
  72
  Mức 8 8: (2 số)
  54,89
  Mức 8 9: (3 số)
  61,62,67
  Mức 9 0: (1 số)
  65
  Mức 9 1: (1 số)
  76
  Mức 9 2: (4 số)
  14,28,80,83
  Mức 9 3: (1 số)
  23
  Mức 9 4: (2 số)
  41,82
  Mức 9 5: (1 số)
  58
  Mức 9 6: (1 số)
  85
  Mức 9 7: (2 số)
  91,96
  Mức 9 8: (1 số)
  71
  Mức 9 9: (1 số)
  32
  Mức 1 0 1: (1 số)
  73
  Mức 1 0 3: (1 số)
  63
  Mức 1 0 4: (1 số)
  81
  Mức 1 0 6: (1 số)
  69
  Mức 1 0 9: (1 số)
  78
  Mức 1 2 0: (1 số)
  87
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,06,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,12,13,14,15,16,19,21,23,25,28,32,34,35,36,37,39,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,12,13,14,19,21,23,25,28,32,34,35,36,37,39,41,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,12,14,19,23,25,28,32,35,36,37,39,41,45,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,89,91,93,95,96,97,98,99
  3x
  14,19,23,25,28,32,35,39,41,45,53,54,57,58,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,85,87,89,91,93,96,98
  2x
  14,23,28,32,41,54,58,61,62,63,65,67,69,71,72,73,76,78,80,81,82,83,85,87,89,91,96,98
  1x
  23,28,32,41,58,63,69,71,73,78,80,81,82,83,85,87,91,96
  0x
  32,63,69,71,73,78,81,87
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 4: (1 số)
  00
  Mức 8 1: (1 số)
  02
  Mức 8 5: (1 số)
  22
  Mức 8 7: (1 số)
  11
  Mức 9 0: (1 số)
  33
  Mức 9 2: (1 số)
  08
  Mức 9 3: (2 số)
  44,88
  Mức 1 0 1: (2 số)
  07,66
  Mức 1 0 2: (1 số)
  27
  Mức 1 0 7: (1 số)
  29
  Mức 1 0 8: (1 số)
  01
  Mức 1 0 9: (1 số)
  06
  Mức 1 1 0: (1 số)
  77
  Mức 1 1 2: (2 số)
  09,10
  Mức 1 1 3: (1 số)
  30
  Mức 1 1 4: (3 số)
  49,55,84
  Mức 1 1 8: (1 số)
  04
  Mức 1 2 0: (2 số)
  20,42
  Mức 1 2 1: (1 số)
  74
  Mức 1 2 2: (1 số)
  50
  Mức 1 2 4: (3 số)
  05,90,94
  Mức 1 2 6: (4 số)
  38,70,86,93
  Mức 1 2 7: (3 số)
  24,26,47
  Mức 1 2 8: (2 số)
  59,79
  Mức 1 2 9: (4 số)
  31,52,92,99
  Mức 1 3 0: (1 số)
  18
  Mức 1 3 1: (1 số)
  89
  Mức 1 3 2: (3 số)
  21,34,97
  Mức 1 3 3: (2 số)
  53,60
  Mức 1 3 4: (1 số)
  57
  Mức 1 3 5: (4 số)
  16,36,46,64
  Mức 1 3 6: (2 số)
  15,75
  Mức 1 3 7: (1 số)
  40
  Mức 1 3 8: (3 số)
  03,43,48
  Mức 1 3 9: (1 số)
  13
  Mức 1 4 0: (2 số)
  17,35
  Mức 1 4 1: (5 số)
  12,37,67,72,82
  Mức 1 4 2: (2 số)
  68,95
  Mức 1 4 4: (3 số)
  39,83,98
  Mức 1 4 6: (4 số)
  14,54,62,96
  Mức 1 4 7: (1 số)
  61
  Mức 1 4 8: (3 số)
  28,41,51
  Mức 1 5 0: (1 số)
  58
  Mức 1 5 1: (1 số)
  71
  Mức 1 5 2: (1 số)
  56
  Mức 1 5 3: (2 số)
  76,78
  Mức 1 5 4: (2 số)
  80,91
  Mức 1 5 5: (1 số)
  19
  Mức 1 5 8: (2 số)
  45,85
  Mức 1 5 9: (1 số)
  32
  Mức 1 6 1: (3 số)
  25,65,69
  Mức 1 6 4: (1 số)
  23
  Mức 1 6 6: (1 số)
  73
  Mức 1 6 8: (2 số)
  63,87
  Mức 1 6 9: (1 số)
  81
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,05,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  03,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,28,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,48,51,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,85,87,89,91,95,96,97,98
  4x
  03,12,13,14,15,17,19,23,25,28,32,35,37,39,40,41,43,45,46,48,51,54,56,58,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,85,87,91,95,96,98
  3x
  12,14,19,23,25,28,32,35,37,39,41,45,51,54,56,58,61,62,63,65,67,68,69,71,72,73,76,78,80,81,82,83,85,87,91,95,96,98
  2x
  14,19,23,25,28,32,41,45,51,54,56,58,61,62,63,65,69,71,73,76,78,80,81,85,87,91,96,98
  1x
  19,23,25,32,45,56,63,65,69,71,73,76,78,80,81,85,87,91
  0x
  23,25,63,65,69,73,81,87
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10 toang
  31/10 3x
  01/11 : 3x
  02/11 : 7x
  03/11 : 3x
  04/11 : 2x
  05/11 : 8x
  06/11 : 8x
  07/11 : 7x
  08/11 : 7x
  09/11 : 3x
  10/11 : 6x
  11/11 : 6x
  12/11 : 8x
  13/11 : 3x
  14/11 : toang
  15/11 : 3x
  16/11 : 3x
  17/11 : 7x
  18/11 : 7x
  19/11 : 6x
  20/11 : 7x
  21/11 : 6x
  22/11 : 6x
  23/11: 9x
  24/11: 4x
  25/11: 8x
  26/11: 4x
  27/11: 8x
  28/11: 6x
  29/11: 3x
  30/11: 7x
  01/12 : 7x
  02/12 : 0x
  03/12 : 8x
  04/12 : 3x
  05/12 : 2x
  06/12 : 4x
  07/12 : 6x
  08/12 : 3x
  09/12 : 5x
  10/12 : 4x
  11/12 : 3x
  12/12 : 4x
  13/12 : 6x
  14/12 : 9x
  15/12 : 6x
  16/12 : 2x
  17/12 : 5x
  18/12 : 8x
  19/12 : 7x
  20/12 : 4x
  21/12 : 0x
  22/12 : toang
  23/12 : 6x
  24/12 : 5x
  25/12 : 5x
  26/12 : 7x
  27/12 : 6x
  28/12 : 6x
  29/12 : 6x
  30/12 : 4x
  31/12 : 4x
  01/01 : 9x
  02/01 : 2x
  03/01 : 7x
  04/01 : 5x
  05/01 : 1x
  06/01 : 7x
  07/01 : 6x
  08/01 : 0x
  09/01 : toang
  10/01 : 8x
  11/01 : 4x
  12/01 : 8x
  13/01 : 4x
  14/01 : 6x
  15/01 : 2x
  16/01 : 2x
  17/01 : 2x
  18/01 : 8x
  19/01 : 7x
  20/01 : 4x
  21/01 : 8x.
  22/01 : 8x
  23/01 : 2x
  24/01 : 7x
  25/01 : 7x
  26/01 : 5x
  27/01 : 4x
  28/01 : 7x
  29/01 : 2x
  30/01 : 9x
  31/01 : 5x

  01/02 : 9x
  02/02 : 5x
  03/02 : 0x
  04/02 : toang
  05/02 : 7x
  06/02 : 4x
  07/02 : 8x
  08/02 : 5x
  13/02 :

  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,06,12,14,15,16,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,12,14,15,16,19,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  14,15,16,19,21,23,24,25,28,32,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,92,95,96,97,99
  4x
  14,15,16,19,21,23,24,25,28,32,43,47,49,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,92,95,96,97,99
  3x
  14,15,16,19,21,23,24,25,28,32,43,47,49,51,56,59,60,61,62,63,64,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,85,86,92,96,97,99
  2x
  32,43,47,49,51,56,59,60,61,62,63,64,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,85,86,92,96,99
  1x
  63,64,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,85,86,92,96,99
  0x
  80,81,82,85,86,92,96,99

  8x chão tốt ae nhé. Lưu ý chão khoảng 5-10 ngày thôi.
  0x, 1x loại khá cứng đó ae
   
  Bam_cang, HenXui81, Bestboy17 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH 2
  23/01: 8x
  24/01: 4x
  25/01: 1x
  26/01: 7x
  27/01: 2x
  28/01: 4x
  29/01: 3x
  30/01: 1x
  31/01: 4x
  01/02: 9x
  02/02: 4x
  03/02: toang
  04/02: toang
  05/02: 5x
  06/02: 1x
  07/02: 5x
  08/02: 0x
  13/02:  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,26,28,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,67,68,70,71,72,74,75,78,79,82,83,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,09,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,26,28,31,34,35,36,38,39,40,41,43,46,47,48,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,68,71,74,75,79,82,83,84,86,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  4x
  03,04,05,12,13,14,15,16,17,21,26,28,31,34,35,36,38,39,40,47,48,50,51,52,53,54,57,58,59,60,62,64,68,71,74,75,79,82,84,86,89,90,91,92,93,94,97,99
  3x
  03,04,05,12,13,14,15,16,17,21,28,31,34,35,36,38,39,40,47,48,51,54,59,60,64,68,71,74,75,79,82,86,89,90,92,94,97,99
  2x
  03,04,05,13,14,16,21,28,34,35,36,38,40,47,48,51,54,59,60,64,68,74,75,82,86,90,92,97
  1x
  03,05,13,16,28,34,35,36,40,48,51,60,64,68,74,86,92,97
  0x
  13,16,34,35,40,48,60,97
  cũng cứng 8x ae nhé.
   
  Bam_cang, Bestboy, Pele678915 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  95x
  01/02: 9x
  02/02: 1x
  03/02: 4x
  04/02: toang
  05/02: 2x
  06/02: 9x
  07/02: 6x
  08/02: 9x
  13/02:

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,06,09,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,26,29,30,31,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,59,60,61,62,64,65,67,68,70,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,12,14,15,16,17,18,21,24,26,29,30,31,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,50,51,52,53,54,57,59,60,64,65,67,68,70,72,73,75,76,78,79,83,84,86,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,14,15,16,17,18,21,24,26,29,30,31,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,50,51,52,53,54,57,59,60,64,65,67,75,78,79,83,86,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  3x
  15,16,17,18,21,24,26,31,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,51,52,53,57,59,60,64,67,75,78,79,86,91,92,95,96,97,98,99
  2x
  15,16,17,18,21,24,31,34,37,42,43,46,51,52,53,57,60,64,67,75,79,91,92,95,96,97,98,99
  1x
  16,17,18,21,31,34,37,43,52,53,64,67,75,79,91,92,95,97
  0x
  16,17,18,21,31,67,75,97
   
  Bam_cang, Bestboy, Pele678912 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  17,709
  Được thích:
  354,670
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 10. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  751
  Được thích:
  4,466
  Điểm thành tích:
  2,557
  TH
  1-Feb 44 1x
  2-Feb 74 6x
  3-Feb 89 8x
  4-Feb 00 7x
  5-Feb 76 7x
  6-Feb 67 1x
  7-Feb 84 7x
  8-Feb 52 1x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  5x
  04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77
  4x
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73
  3x
  19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68
  2x
  27,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67
  1x
  43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,66,67
  0x
  53,54,55,56,57,58,60,62,63
   
 11. chuvien

  chuvien Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  6/8/21
  Bài viết:
  77
  Được thích:
  640
  Điểm thành tích:
  852
  EM XIN MẢNH ĐẤT TỔNG HỢP Ạ
  29/1 46-3x
  30/1. 24-5x
  31/1. 66-6x
  1/2 44-9x cụ Đồng vả quả đầu tháng ae chết như ngả rạ 
  2/2. 74-7x
  3/2 89-1X
  4/2 00-9x. Cụ lại vả mạnh quá
  5/2 76-0x
  6/2 67-4x
  7/2 84-5x
  8/2 52-0x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,98,99
  7x
  01,03,04,06,07,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,92,93,94,95,98,99
  6x
  01,03,04,06,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,65,69,70,71,72,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,03,06,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,54,56,57,58,61,62,63,65,69,70,71,72,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,93,94,95,98,99
  4x
  01,03,06,12,13,14,15,16,18,20,23,24,25,26,28,29,32,35,36,37,38,41,54,56,57,58,61,62,63,65,69,71,72,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,93,94,95,98,99
  3x
  01,06,12,15,16,18,20,23,24,25,26,28,29,32,35,36,37,38,41,54,56,57,58,61,62,63,65,69,71,72,75,76,78,81,83,85,87,95
  2x
  15,16,18,20,23,24,25,26,28,29,35,36,37,41,54,58,61,62,63,65,71,72,75,78,81,83,85,95
  1x
  24,26,29,35,36,37,41,54,58,62,65,71,72,75,78,81,83,95
  0x
  26,29,35,36,37,41,54,58
   
 12. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  1,053
  Được thích:
  14,837
  Điểm thành tích:
  1,907
  1/2 1x
  2/2 5x
  3/2 4x
  4/2 9x
  5/2 4x
  6/2 9x
  7/2 1x
  8/2 4x
  13/2 7x
  14/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,84,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,30,32,35,36,39,40,41,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,76,78,79,80,81,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,05,06,08,09,10,11,12,15,18,19,21,22,23,25,26,28,30,32,35,36,39,40,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,60,63,64,67,68,72,73,74,78,79,80,81,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  00,01,06,08,10,11,12,15,19,21,22,23,25,28,30,32,36,39,40,43,45,47,49,50,53,54,55,56,60,63,64,67,68,72,73,74,78,80,81,85,89,90,92,93,94,96,97,99
  3x
  00,01,06,11,12,15,19,21,22,23,25,28,30,32,36,39,40,43,45,47,49,50,53,54,55,60,64,68,72,74,78,81,85,89,90,92,97,99
  2x
  01,06,12,21,22,23,25,28,30,32,36,39,40,43,47,49,53,60,68,72,74,78,81,85,89,90,92,99
  1x
  06,23,32,39,40,43,49,53,68,72,74,78,81,85,89,90,92,99
  0x
  06,23,72,81,85,89,90,99
   
 13. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,462
  Được thích:
  15,826
  Điểm thành tích:
  2,387
  14/2
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,91,92,93,95,96,97
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,34,38,39,40,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,91,92,93,95,96,97
  5x
  05,06,14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,34,38,39,40,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,76,78,79,81,82,83,86,87,93,95,97
  4x
  05,06,26,28,29,30,34,38,39,40,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,76,78,79,81,82,83,86,87,93,95,97
  3x
  05,06,26,28,45,46,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,76,78,79,81,82,83,86,87,93,95,97
  2x
  05,06,26,28,45,46,50,54,55,56,60,62,64,65,66,67,68,75,76,78,79,81,82,83,86,87,93,95,97
  1x
  05,26,28,45,46,50,54,56,60,62,64,65,67,68,76,78,82,86,87
  0x
  28,46,50,60,62,65,82,86,87
   
  mr8386, Bam_cang, quedau198110 thành viên khác Thích điều này.
 14. Miendathua6683

  Miendathua6683 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  28/10/21
  Bài viết:
  2,339
  Được thích:
  17,110
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 1/2: 9x
  Ngày 2/2:9x8x.
  Ngày 3/02:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 4/02:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/02:9x
  Ngày 6/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/02:9x8x7x6x
  Ngày 8/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/02:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 14/02:
  9x
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,09,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,03,04,06,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,97,98,99
  6x
  00,03,04,06,09,11,12,13,15,16,18,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,84,85,86,87,89,97
  5x
  00,04,06,09,12,13,15,16,18,20,24,26,28,29,30,31,32,33,36,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,81,86,87,97
  4x
  00,04,06,09,15,18,20,24,26,28,29,30,31,32,33,36,39,40,41,42,43,46,48,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,80,81,97
  3x
  04,06,09,15,18,20,24,26,28,29,32,33,36,39,40,42,43,46,48,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,71,73,79,81,97
  2x
  06,15,18,20,24,26,28,29,36,40,42,48,51,54,56,59,60,62,63,64,67,68,70,71,73,79,81,97
  1x
  15,18,20,24,28,40,51,54,56,60,62,67,68,70,71,73,78,81
  0x
  18,40,54,68,70,71,73,81
   
  giachinh, mr8386, Bam_cang10 thành viên khác Thích điều này.
 15. VNL.GLORY2012

  VNL.GLORY2012 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  459
  Được thích:
  6,010
  Điểm thành tích:
  1,957
  14/2:
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,96,98,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,96
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,44,46,48,50,51,52,54,55,58,60,61,62,63,64,66,68,70,72,74,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,96
  5x
  00,,01,02,03,04,06,08,10,11,12,14,16,18,20,21,22,24,25,28,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,44,46,48,50,51,52,54,55,58,60,61,62,63,64,66,68,70,72,74,80,81,82,83,84,88,90,92,94,96
  4x
  00,,01,02,03,04,06,08,10,11,12,14,16,18,20,22,24,28,30,32,33,34,36,40,42,44,48,50,51,52,54,58,60,62,64,66,68,70,72,74,80,81,82,84,88,90,92,94,96
  3x
  00,,02,03,04,06,08,10,12,14,20,22,24,28,30,32,33,34,36,40,42,44,48,50,52,54,60,62,64,70,72,74,80,82,84,88,90,92,94
  2x
  00,,02,04,08,12,14,20,22,24,28,30,32,34,40,42,44,48,52,54,60,64,72,80,82,84,88,92,94
  1x
  00,,02,04,12,20,22,24,30,40,42,44,52,60,64,72,80,82,84
  0x
  00,,04,22,24,40,42,52,84
   
  giachinh, mr8386, Bam_cang8 thành viên khác Thích điều này.
 16. SieuChuoi35

  SieuChuoi35 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  13/6/23
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,746
  Điểm thành tích:
  917
  Nghề nghiệp:
  Soul Master MU
  ngày 14/2/2024
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,80,81,82,83,84,85,88,90,91,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,22,23,24,25,27,28,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,73,74,76,77,80,81,82,83,84,85,88,90,95,97,99
  5x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,22,23,24,25,27,28,31,32,35,37,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,73,74,76,77,80,82,85,88,90,95,97,99
  4x
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,22,23,24,25,28,35,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,73,74,76,80,82,85,88,95,97,99
  3x
  01,03,04,05,06,07,10,11,12,16,22,23,25,28,35,39,43,45,46,47,48,49,50,51,56,58,60,61,64,65,66,68,74,76,80,85,97,99
  2x
  01,03,04,06,07,10,11,12,16,22,23,25,28,45,48,49,51,58,60,61,64,65,66,68,74,76,97,99
  1x
  03,04,07,10,11,22,23,25,28,45,48,49,61,64,65,68,76,99
  0x
  04,10,11,23,49,65,68,99
   
  giachinh, mr8386, Bam_cang7 thành viên khác Thích điều này.
 17. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,350
  Được thích:
  27,812
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  14/02
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,12,13,15,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,12,13,15,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,39,42,46,47,48,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  02,03,05,06,07,08,12,13,17,20,23,24,25,26,28,30,32,36,37,39,42,46,47,48,50,51,52,53,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,89,92,93,95,97,98
  4x
  02,03,05,06,07,08,12,13,17,20,23,24,25,26,28,30,32,37,39,42,46,50,51,52,53,57,58,59,60,62,64,67,68,71,73,76,79,80,82,85,86,87,89,92,93,95,97,98
  3x
  02,03,06,08,17,20,24,26,30,32,37,39,42,46,50,51,52,53,57,58,59,60,62,64,67,68,71,73,76,79,80,82,85,86,92,93,95,97
  2x
  02,03,06,08,17,20,24,26,37,42,52,59,60,62,67,68,71,73,76,79,80,82,85,86,92,93,95,97
  1x
  06,17,24,26,37,42,52,59,60,62,67,71,73,76,80,93,95,97
  0x
  06,17,24,26,42,60,62,97
   
  giachinh, mr8386, Bam_cang8 thành viên khác Thích điều này.
 18. Ngaymaitroilaisang67

  Ngaymaitroilaisang67 Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  4/10/23
  Bài viết:
  171
  Được thích:
  847
  Điểm thành tích:
  637
  14/2
  9x
  01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,53,54,58,59,61,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,53,54,58,59,61,63,68,69,71,72,73,77,78,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,53,54,58,59,61,63,68,69,71,72,73,77,78,81,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,17,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,48,50,51,53,54,58,59,61,63,68,69,71,72,73,77,78,81,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  12,17,32,36,41,43,45,48,50,51,53,54,58,59,61,63,68,69,71,72,73,77,78,81,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  12,17,32,36,53,58,68,69,71,72,73,77,78,81,83,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  12,17,32,36,53,58,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  12,17,32,36,53,58,98,99
   
  giachinh, mr8386, Bam_cang7 thành viên khác Thích điều này.
 19. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  3,895
  Được thích:
  44,695
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  14/2
  9X
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8X
  01,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  7X
  01,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  6X
  05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,30,31,32,33,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,59,63,64,65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97
  5X
  05,06,07,09,10,12,13,15,16,18,20,21,23,24,30,31,32,36,37,38,40,42,43,46,48,49,51,52,54,55,56,57,59,63,64,65,68,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96
  4X
  05,06,09,12,13,15,16,18,21,23,24,30,31,32,36,37,42,43,46,48,51,54,55,56,57,59,63,64,65,68,71,73,74,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95
  3X
  06,09,13,15,16,18,21,24,30,31,32,36,37,42,43,48,56,57,59,63,64,65,68,73,74,77,78,80,82,83,84,85,86,88,91,93,94,95
  2X
  06,09,13,18,21,24,30,31,32,37,42,43,48,56,59,63,64,68,73,74,77,80,82,83,85,86,93,95
  1X
  06,09,13,21,31,42,43,56,59,63,64,73,80,82,83,86,93,95
  0X
  13,21,31,56,63,64,73,95
   
  giachinh, mr8386, Bam_cang7 thành viên khác Thích điều này.
 20. Hoacoc123

  Hoacoc123 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua4.net

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  965
  Được thích:
  7,935
  Điểm thành tích:
  1,957
  Xóa
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/2/24
  mr8386, Bam_cang, Tuthu21094 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net