DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 3/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 28/2/23.

Lượt xem: 126,718

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (2 số)
  02,30
  Mức 1: (4 số)
  21,37,49,53
  Mức 2: ( 1 0 số)
  00,03,04,08,09,20,25,28,56,88
  Mức 3: (3 số)
  11,36,48
  Mức 4: ( 1 3 số)
  01,07,13,18,24,27,40,44,47,59,71,79,83
  Mức 5: (6 số)
  17,26,35,55,61,75
  Mức 6: ( 1 3 số)
  06,10,23,32,33,38,42,63,67,68,73,82,99
  Mức 7: ( 1 0 số)
  29,31,39,45,52,64,66,70,81,84
  Mức 8: (8 số)
  14,16,19,43,54,74,80,89
  Mức 9: (7 số)
  22,34,41,65,72,85,90
  Mức 1 0: ( 9 số)
  05,12,15,46,58,86,87,91,94
  Mức 1 1: (7 số)
  50,60,62,77,95,96,97
  Mức 1 2: (5 số)
  51,57,78,92,98
  Mức 1 3: (2 số)
  69,93
  Mức 1 5: (1 số)
  76
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 2 số)
  02,04,07,20,21,28,30,37,49,53,56,71
  Mức 1: ( 3 2 số)
  00,01,03,06,08,09,11,13,18,23,25,26,31,32,36,43,44,45,47,48,52,61,63,66,68,73,75,79,81,83,88,99
  Mức 2: ( 2 0 số)
  05,10,16,17,24,27,33,35,38,39,40,54,55,59,67,70,74,82,84,85
  Mức 3: ( 1 7 số)
  14,15,19,29,34,41,42,58,60,62,64,65,72,80,89,93,94
  Mức 4: ( 1 4 số)
  12,22,50,51,77,78,86,90,91,92,95,96,97,98
  Mức 5: (5 số)
  46,57,69,76,87
   
  radaohayvebo, Gathe8686, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 8 (1 số)
  00
  Mức: 9 (1 số)
  11
  Mức: 1 0 (1 số)
  44
  Mức: 1 1 (1 số)
  08
  Mức: 1 2 (4 số)
  02,22,77,80
  Mức: 1 3 (3 số)
  01,40,55
  Mức: 1 4 (4 số)
  10,28,64,66
  Mức: 1 5 (1 5 số)
  03,04,06,07,09,13,14,18,20,36,41,48,63,75,90
  Mức: 1 6 (1 2 số)
  05,16,19,27,31,35,38,46,57,59,74,88
  Mức: 1 7 (1 1 số)
  17,21,26,29,37,47,53,61,81,84,99
  Mức: 1 8 (1 5 số)
  33,39,43,45,54,56,62,65,67,70,71,73,83,94,98
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  24,30,34,49,50,52,79,86,87,89,95,96
  Mức: 2 0 (5 số)
  25,68,72,82,97
  Mức: 2 1 (1 1 số)
  12,15,23,32,51,58,69,76,85,91,92
  Mức: 2 2 (2 số)
  42,60
  Mức: 2 3 (2 số)
  78,93
   
  radaohayvebo, Gathe8686, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 1 9: (2 số)
  11,44
  Mức 2 1: (1 số)
  00
  Mức 2 6: (1 số)
  22
  Mức 3 0: (1 số)
  08
  Mức 3 2: (1 số)
  55
  Mức 3 6: (1 số)
  35
  Mức 3 7: (1 số)
  02
  Mức 3 8: (3 số)
  01,03,29
  Mức 3 9: (3 số)
  04,16,77
  Mức 4 1: (3 số)
  33,53,80
  Mức 4 2: (4 số)
  19,40,59,88
  Mức 4 3: (2 số)
  20,56
  Mức 4 4: (2 số)
  31,45
  Mức 4 5: (3 số)
  06,10,57
  Mức 4 6: (1 số)
  66
  Mức 4 7: (3 số)
  28,38,49
  Mức 4 8: (6 số)
  13,25,42,52,75,79
  Mức 4 9: (4 số)
  30,37,47,54
  Mức 5 0: (2 số)
  24,99
  Mức 5 1: (5 số)
  14,17,18,21,46
  Mức 5 2: (4 số)
  39,41,64,83
  Mức 5 3: (1 số)
  61
  Mức 5 4: (4 số)
  07,09,27,95
  Mức 5 5: (1 số)
  74
  Mức 5 6: (1 số)
  94
  Mức 5 7: (4 số)
  15,23,48,65
  Mức 5 8: (2 số)
  36,43
  Mức 5 9: (3 số)
  05,58,71
  Mức 6 0: (5 số)
  12,26,63,81,84
  Mức 6 2: (1 số)
  91
  Mức 6 3: (2 số)
  32,82
  Mức 6 4: (2 số)
  60,97
  Mức 6 5: (2 số)
  34,96
  Mức 6 6: (1 số)
  67
  Mức 6 7: (2 số)
  73,89
  Mức 6 8: (4 số)
  50,68,85,92
  Mức 6 9: (2 số)
  87,98
  Mức 7 0: (3 số)
  51,72,78
  Mức 7 2: (3 số)
  62,69,93
  Mức 7 3: (2 số)
  86,90
  Mức 7 4: (1 số)
  70
  Mức 7 6: (1 số)
  76

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,07,09,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,30,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,54,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,07,09,12,14,15,17,18,21,23,24,26,27,32,34,36,39,41,43,46,48,50,51,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  05,07,09,12,15,23,26,27,32,34,36,43,48,50,51,58,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  05,12,26,32,34,36,43,48,50,51,58,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  2x
  32,34,50,51,60,62,67,68,69,70,72,73,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  1x
  50,51,62,68,69,70,72,73,76,78,85,86,87,89,90,92,93,98
  0x
  62,69,70,76,78,86,90,93
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 1: (1 số)
  44
  Mức 4 5: (1 số)
  22
  Mức 4 6: (1 số)
  00
  Mức 5 1: (1 số)
  11
  Mức 5 2: (1 số)
  77
  Mức 5 3: (1 số)
  08
  Mức 5 4: (1 số)
  02
  Mức 5 6: (1 số)
  55
  Mức 5 9: (2 số)
  59,75
  Mức 6 0: (1 số)
  20
  Mức 6 3: (1 số)
  29
  Mức 6 4: (4 số)
  04,28,40,80
  Mức 6 6: (1 số)
  03
  Mức 6 8: (2 số)
  41,53
  Mức 6 9: (1 số)
  56
  Mức 7 0: (5 số)
  38,64,65,79,83
  Mức 7 1: (2 số)
  10,45
  Mức 7 2: (3 số)
  19,27,88
  Mức 7 3: (3 số)
  13,37,49
  Mức 7 4: (2 số)
  39,99
  Mức 7 5: (4 số)
  30,35,48,66
  Mức 7 6: (4 số)
  01,05,24,33
  Mức 7 7: (3 số)
  06,16,57
  Mức 7 8: (2 số)
  18,31
  Mức 7 9: (4 số)
  14,36,42,47
  Mức 8 0: (1 số)
  61
  Mức 8 1: (2 số)
  25,63
  Mức 8 2: (1 số)
  09
  Mức 8 3: (5 số)
  17,46,52,84,94
  Mức 8 4: (5 số)
  07,43,54,71,82
  Mức 8 5: (1 số)
  74
  Mức 8 6: (2 số)
  21,26
  Mức 8 7: (2 số)
  58,73
  Mức 8 8: (1 số)
  67
  Mức 8 9: (2 số)
  32,81
  Mức 9 0: (3 số)
  23,95,97
  Mức 9 2: (4 số)
  15,34,89,90
  Mức 9 3: (2 số)
  50,86
  Mức 9 4: (3 số)
  70,87,96
  Mức 9 5: (2 số)
  72,85
  Mức 9 6: (1 số)
  69
  Mức 9 7: (2 số)
  60,92
  Mức 9 8: (1 số)
  98
  Mức 9 9: (1 số)
  91
  Mức 1 0 1: (1 số)
  68
  Mức 1 0 2: (1 số)
  51
  Mức 1 0 4: (2 số)
  12,76
  Mức 1 0 5: (1 số)
  78
  Mức 1 0 9: (1 số)
  62
  Mức 1 1 2: (1 số)
  93

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,05,06,07,09,12,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,39,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,57,58,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,07,09,12,14,15,16,17,18,21,23,25,26,31,32,33,34,36,42,43,46,47,50,51,52,54,57,58,60,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  07,09,12,15,17,21,23,25,26,32,34,43,46,50,51,52,54,58,60,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  12,15,21,23,26,32,34,43,50,51,54,58,60,62,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  2x
  12,15,23,32,34,50,51,60,62,68,69,70,72,76,78,81,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  1x
  12,51,60,62,68,69,70,72,76,78,85,86,87,91,92,93,96,98
  0x
  12,51,62,68,76,78,91,93
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 4: (1 số)
  00
  Mức 8 3: (1 số)
  44
  Mức 8 4: (1 số)
  11
  Mức 8 8: (1 số)
  08
  Mức 9 7: (1 số)
  02
  Mức 1 0 4: (3 số)
  03,22,55
  Mức 1 0 5: (1 số)
  28
  Mức 1 0 6: (1 số)
  20
  Mức 1 0 8: (2 số)
  04,88
  Mức 1 1 1: (1 số)
  40
  Mức 1 1 2: (3 số)
  37,75,80
  Mức 1 1 4: (6 số)
  01,48,53,59,64,77
  Mức 1 1 5: (1 số)
  07
  Mức 1 1 7: (2 số)
  09,13
  Mức 1 1 8: (2 số)
  14,18
  Mức 1 1 9: (1 số)
  66
  Mức 1 2 0: (2 số)
  30,36
  Mức 1 2 1: (1 số)
  10
  Mức 1 2 2: (1 số)
  19
  Mức 1 2 3: (1 số)
  27
  Mức 1 2 4: (2 số)
  21,84
  Mức 1 2 5: (2 số)
  46,63
  Mức 1 2 6: (4 số)
  06,16,35,49
  Mức 1 2 8: (2 số)
  29,56
  Mức 1 2 9: (4 số)
  31,61,74,83
  Mức 1 3 0: (2 số)
  17,41
  Mức 1 3 1: (2 số)
  38,47
  Mức 1 3 2: (1 số)
  57
  Mức 1 3 3: (1 số)
  99
  Mức 1 3 4: (2 số)
  33,73
  Mức 1 3 5: (2 số)
  26,79
  Mức 1 3 6: (2 số)
  71,81
  Mức 1 3 7: (2 số)
  24,65
  Mức 1 3 8: (2 số)
  45,90
  Mức 1 3 9: (3 số)
  05,43,67
  Mức 1 4 0: (2 số)
  54,70
  Mức 1 4 2: (2 số)
  39,52
  Mức 1 4 4: (2 số)
  25,89
  Mức 1 4 7: (2 số)
  34,87
  Mức 1 4 8: (3 số)
  42,68,94
  Mức 1 4 9: (1 số)
  98
  Mức 1 5 0: (1 số)
  82
  Mức 1 5 1: (2 số)
  50,86
  Mức 1 5 2: (2 số)
  15,95
  Mức 1 5 3: (3 số)
  23,32,96
  Mức 1 5 6: (1 số)
  62
  Mức 1 5 7: (1 số)
  58
  Mức 1 5 8: (1 số)
  12
  Mức 1 6 0: (1 số)
  85
  Mức 1 6 1: (2 số)
  69,91
  Mức 1 6 2: (1 số)
  72
  Mức 1 6 4: (1 số)
  97
  Mức 1 6 6: (1 số)
  60
  Mức 1 6 8: (2 số)
  51,92
  Mức 1 7 2: (1 số)
  78
  Mức 1 7 4: (1 số)
  93
  Mức 1 8 0: (1 số)
  76

  9x
  01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,06,12,15,16,17,21,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,12,15,17,23,24,25,26,31,32,33,34,38,39,41,42,43,45,47,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  05,12,15,23,24,25,26,32,33,34,39,42,43,45,50,51,52,54,58,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  05,12,15,23,25,32,34,39,42,43,50,51,52,54,58,60,62,67,68,69,70,72,76,78,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  12,15,23,32,34,42,50,51,58,60,62,68,69,72,76,78,82,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97,98
  1x
  12,23,32,51,58,60,62,69,72,76,78,85,91,92,93,95,96,97
  0x
  51,60,72,76,78,92,93,97
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH đổi cách

  (9 1 số)
  01,02,03,04,05,07,09,10,12,13,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 5 số)
  01,09,10,12,17,18,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,45,46,47,48,51,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
   
 8. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,544
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn TH Tháng 3
  01/03: 4x
  02/03: 4x
  03/03: 8x
  04/03: 8x
  05/03: 2x
  06/03: 5x
  07/03: 7x
  08/03: 7x
  09/03: 5x
  10/03: 5x
  11/03: 5x
  12/03: 7x
  13/03: 7x
  14/03: 2x
  15/03: 9x
  16/03: 6x
  17/03: 4x
  18/03: 7x
  19/03: 5x
  20/03: 5x
  21/03: 8x
  22/03: 1x
  23/03: 5x
  24/03: 5x
  25/03: 6x
  26/03: 5x
  27/03: 9x
  28/03: 9x
  29/03: 7x
  30/03:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,34,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,34,36,37,39,40,42,43,44,46,49,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,34,36,37,39,40,42,43,44,46,49,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,65,68,72,73,74,76,77,78,81,83,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,16,17,19,24,25,26,30,32,34,36,37,39,40,42,43,44,46,49,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,65,68,72,74,76,77,78,81,83,85,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  4x
  00,02,03,07,08,09,11,12,16,17,19,26,30,36,37,40,42,43,44,46,49,51,52,54,55,56,59,60,62,63,65,68,72,74,76,78,81,83,85,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  3x
  00,02,03,08,11,16,19,26,30,36,37,40,42,43,51,52,55,59,60,62,63,65,68,72,74,76,78,81,83,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  2x
  00,08,11,16,26,30,36,37,42,51,52,60,63,68,72,74,76,78,81,83,88,89,90,93,94,96,97,98
  1x
  36,37,42,51,52,60,63,68,72,74,76,78,81,83,88,89,90,94
  0x
  76,78,81,83,88,89,90,94
   
  VNL.GLORY2012, giolao, kimmyy12 thành viên khác Thích điều này.
 9. Huymc123

  Huymc123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,740
  Được thích:
  41,521
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  Dàn TH 6x

  01/03/2023 02 987654
  02/03/2023 77 987654
  03/03/2023 56 987654
  04/03/2023 43 987654321
  05/03/2023 18 987
  06/03/2023 19 987654
  07/03/2023 77 9876543
  08/03/2023 87 987
  09/03/2023 05 9876543
  10/03/2023 20 9876543
  11/03/2023 76 987654321
  12/03/2023 95 987
  13/03/2023 75 98765
  14/03/2023 79 9876
  15/03/2023 24 987654321
  16/03/2023 81 98765432
  17/03/2023 89 9876543210
  18/03/2023 70 98765432
  19/03/2023 03 98765432
  20/03/2023 92 9876543210
  21/03/2023 64 98765
  22/03/2023 98 987
  23/03/2023 83 98765432
  24/03/2023 57 987654321
  25/03/2023 73 9876
  26/03/2023 65 987654321
  27/03/2023 30 987654
  28/03/2023 28 9-Miss
  29/03/2023 67 9-Miss
  30/03/2023 ??
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,03,04,05,07,08,09,11,12,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,96,97
  6x
  00,01,03,04,05,07,08,09,11,12,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,59,60,62,63,64,66,67,68,70,73,75,77,78,79,80,81,82,83,87,88,90,93,96,97
  5x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,14,15,18,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32,34,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,56,57,59,62,63,67,70,73,75,77,78,79,80,81,82,83,87,88,90,93,96,97
  4x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,14,15,18,20,21,22,23,24,25,27,30,32,37,39,41,42,43,45,49,50,51,59,62,63,67,70,73,77,78,80,81,82,83,87,88,90,93,96,97
  3x
  00,03,04,05,07,09,12,14,18,21,23,27,30,32,37,39,41,42,43,45,49,50,59,62,63,70,73,77,78,80,82,83,87,88,90,93,96,97
  2x
  03,04,05,07,18,21,30,32,37,39,41,42,43,45,49,50,59,62,63,70,73,77,78,82,83,87,90,93
  1x
  03,04,05,07,18,21,30,32,39,42,49,50,73,82,83,87,90,93
  0x
  03,04,05,07,18,21,30,93

  XÁC LẬP KỶ LỤC THÔNG 9X = 3 NGÀY ĐI CU
   
 10. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  1,178
  Được thích:
  7,922
  Điểm thành tích:
  108
  TH thag 3

  Đổi cách

  21/3=0x
  22/3=3x
  23/3=1x
  24/3=6x
  25/3=8x
  26/3=1x
  27/3=7x
  28/3=4x
  29/3=3x
  30/3


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  6x
  00,02,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,35,36,39,41,42,44,45,46,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,68,71,72,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  5x
  00,02,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,22,23,24,26,27,30,35,36,39,41,42,45,46,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,63,66,68,71,72,75,76,77,78,79,82,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95
  4x
  00,02,05,06,07,08,09,10,12,16,17,19,22,23,24,27,30,36,41,42,45,46,49,51,52,54,55,56,57,58,59,63,66,68,71,72,75,76,77,78,79,82,84,85,88,89,90,95
  3x
  00,05,06,07,09,10,12,16,17,19,22,23,24,27,36,42,45,46,49,51,52,55,56,57,59,63,66,68,71,72,75,76,77,78,79,82,85,90
  2x
  00,05,06,07,09,10,12,16,17,22,24,27,36,45,51,52,55,56,57,68,71,72,76,77,78,79,82,90
  1x
  07,09,12,16,17,22,24,36,45,52,55,57,68,72,78,79,82,90
  0x
  07,09,17,22,24,36,82,90
   
 11. hanoi123x

  hanoi123x Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  317
  Được thích:
  4,520
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,77,78,79,82,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,52,54,55,56,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,77,78,79,82,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,52,54,55,56,62,65,66,70,72,73,74,77,78,79,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,49,55,56,65,66,72,77,79,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  3x
  00,01,02,03,04,09,10,11,12,20,21,22,23,24,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,49,55,65,66,72,77,88,89,90,91,92,93,94,98,99
  2x
  00,01,02,10,11,12,20,21,22,23,24,29,32,33,34,39,40,42,43,44,49,55,66,77,90,92,93,94,99
  1x
  00,01,10,11,20,21,22,23,24,29,32,33,34,42,43,44,77,92,99
  0x
  00,22,23,32,33,34,43,44,99
   
 12. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,013
  Được thích:
  11,848
  Điểm thành tích:
  108
  31/3
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,40,42,43,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,04,05,06,07,10,12,13,15,16,18,19,20,21,25,26,29,31,33,34,36,37,38,40,42,43,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,83,86,89,90,94,95,96,98,99
  5x
  01,02,04,05,06,07,10,12,13,15,16,18,19,20,21,25,26,29,31,34,36,37,38,40,43,45,47,49,50,51,52,54,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,76,77,80,82,83,86,89,90,94,95,96,98,99
  4x
  01,02,04,05,06,07,10,12,13,15,16,18,19,20,21,25,26,29,34,36,37,38,40,43,49,50,51,59,60,61,62,63,69,72,73,76,77,80,82,83,86,89,90,94,95,96,98,99
  3x
  01,02,04,05,06,07,10,12,13,15,16,21,26,34,36,37,38,40,43,49,50,51,59,60,61,62,63,69,73,83,86,89,90,94,95,96,98,99
  2x
  06,12,15,16,21,26,34,36,37,38,40,43,49,50,51,59,60,61,62,63,69,73,83,89,94,95,96,98
  1x
  26,34,36,37,38,40,43,49,50,51,59,60,61,62,63,69,73,83
  0x
  40,43,49,50,51,59,60,61
   
 13. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  547
  Được thích:
  3,703
  Điểm thành tích:
  88
  31/3
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  03,06,07,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,29,30,31,36,41,43,46,47,50,51,52,56,57,58,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  03,07,09,14,15,19,21,26,27,29,30,31,41,46,47,50,51,56,57,58,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98
  3x
  03,07,09,14,15,26,30,41,47,50,51,56,58,60,62,63,64,65,68,70,72,74,75,78,80,81,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98
  2x
  07,09,14,15,26,30,41,47,51,56,62,64,65,68,70,72,74,75,78,81,85,86,87,89,90,91,92,98
  1x
  26,30,47,51,62,68,70,72,74,78,85,86,87,89,90,91,92,98
  0x
  62,68,74,86,87,89,92,98
   
  quedau1981, VNL.GLORY2012Gathe8686 Thích điều này.
 14. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  634
  Được thích:
  5,198
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,05,07,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  00,02,05,07,11,13,14,15,16,17,19,20,23,25,27,28,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,87,89,91,93,95,96,97,98
  5x
  02,05,07,11,13,14,15,16,19,20,23,25,28,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,69,70,73,75,78,82,84,85,87,89,91,93,95,96,98
  4x
  02,07,11,13,14,16,19,20,23,25,28,31,32,34,36,37,39,41,43,44,46,48,52,57,61,63,64,66,69,70,73,75,78,82,84,87,89,91,93,96,98
  3x
  02,11,13,14,16,19,20,23,28,31,32,34,36,37,39,41,43,44,46,48,57,61,63,64,66,69,73,75,78,82,84,87,91,93,96
  2x
  13,14,16,19,23,28,31,32,34,36,37,41,43,44,46,61,63,64,69,73,78,82,87,91,96
  1x
  13,14,16,23,31,32,34,36,37,41,43,44,46,61,63,64,73,82
  0x
  13,14,16,31,36,41,44,61,63
   
  VNL.GLORY2012, Gathe8686quedau1981 Thích điều này.
 15. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  634
  Được thích:
  5,198
  Điểm thành tích:
  88
  E ck ủng hộ topic 300k.Chúc ae may mắn và chiến thắng nhé.
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,114
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 17. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  439
  Được thích:
  5,074
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 02-03-2023: 1x
  Ngày 03-03-2023: 1x
  Ngày 04-03-2023: 0x
  Ngày 05-03-2023: 5x
  Ngày 06-03-2023: 8x
  Ngày 07-03-2023: 1x
  Ngày 08-03-2023: 0x
  Ngày 09-03-2023: 5x
  Ngày 10-03-2023: 8x
  Ngày 11-03-2023: 3x
  Ngày 12-03-2023: 8x
  Ngày 13-03-2023: 9x
  Ngày 14-03-2023: 0x
  Ngày 15-03-2023: 6x
  Ngày 16-03-2023: 2x
  Ngày 17-03-2023: 9x
  Ngày 18-03-2023: 7x
  Ngày 19-03-2023: 3x
  Ngày 20-03-2023: 8x
  Ngày 21-03-2023: 4x
  Ngày 22-03-2023: 4x
  Ngày 23-03-2023: 9x
  Ngày 24-03-2023: 2x
  Ngày 25-03-2023: 5x
  Ngày 26-03-2023: 2x
  Ngày 27-03-2023: 1x
  Ngày 28-03-2023: 9x
  Ngày 29-03-2023: 4x
  Ngày 30-03-2023: 9x
  Ngày 31-03-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,22,27,28,30,31,32,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,05,07,08,09,12,13,14,16,18,20,22,27,31,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,04,05,07,08,09,13,14,16,18,20,22,27,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,58,59,61,62,63,66,67,68,72,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,05,07,08,09,13,14,16,20,22,27,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,59,61,62,63,66,68,74,76,79,80,83,84,85,87,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  02,05,08,09,13,14,16,22,27,36,38,39,40,43,44,45,46,47,48,52,54,58,59,61,62,63,74,76,79,80,83,84,85,87,94,97,98,99
  2x
  05,08,09,13,14,16,22,36,39,40,43,46,47,48,52,54,59,61,62,63,74,79,80,83,84,85,94,98
  1x
  05,08,09,13,16,36,39,40,43,46,48,54,63,74,79,83,94,98
  0x
  05,36,39,40,46,48,74,79
   
  quedau1981, VNL.GLORY2012, Gathe8686 and 1 người khác Thích điều này.
 18. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  281
  Được thích:
  3,716
  Điểm thành tích:
  88
  01/03: 1x
  02/03: 3x
  03/03: 0x
  04/03: 8x
  05/03: Tạch
  06/03: 3x
  07/03: 5x
  08/03: 4x
  09/03: 2x
  10/03: 8x
  11/03: 1x
  12/03: 8x
  13/03: 6x
  14/03: 7x
  15/03: 6x
  16/03: 0x
  17/03: 7x
  18/03: Tạch
  19/03: 6x
  20/03: Tạch
  21/03: 5x
  22/03: 5x
  23/03: 2x
  24/03: 8x
  25/03: Tạch
  26/03: 8x
  27/03: 8x
  28/03: 9x
  29/03: 4x
  30/03: 4x
  31/03:
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,49,51,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,49,51,52,53,54,55,57,58,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,12,13,14,16,19,20,21,23,24,28,34,35,36,38,39,41,42,44,45,47,49,51,53,54,55,57,58,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,06,07,08,12,13,14,16,20,21,23,28,34,35,36,38,39,41,42,44,45,47,49,53,54,55,57,58,61,64,66,67,68,72,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99
  4x
  00,06,07,08,12,13,14,16,20,21,23,28,34,35,36,38,39,41,42,45,47,49,53,54,55,57,58,64,66,68,72,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,99
  3x
  00,06,07,08,16,20,23,28,34,35,36,38,39,42,47,49,54,55,57,58,66,68,72,75,76,78,79,80,81,85,87,88,89,90,91,92,95,99
  2x
  06,16,20,28,34,36,38,39,42,49,54,55,57,58,66,68,76,79,81,85,87,88,89,90,91,92,95,99
  1x
  06,16,20,28,36,38,55,57,66,68,79,81,85,87,89,91,92,95
  0x
  06,20,55,68,85,87,91,92
   
  quedau1981, VNL.GLORY2012, Gathe8686 and 1 người khác Thích điều này.
 19. TranMinh007

  TranMinh007 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  16/12/20
  Bài viết:
  1,616
  Được thích:
  9,664
  Điểm thành tích:
  108
  Bổ sung, nếu thiếu dàn
  Lịch sử dàn ăn:
  Ngày KQ
  1 987654
  2 9876
  3 X
  4 9876543
  5 9876543
  6 98765
  7 987654321
  8 987654321
  9 9876543
  10 98765
  11 987654
  12 987654321
  13 987
  14 98765
  15 98765
  16 9876543210
  17 9876543210
  18 98765
  19 98765432
  20 987654321
  21 9
  22 98
  23 987654321
  24 987654
  25 9876543
  26 9876
  27 987
  28 987654321
  29 98765
  30 X
  31 ???
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,78,80,81,82,85,87,89,90,91,93,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51,53,54,57,59,60,62,64,65,67,69,71,72,74,75,76,78,80,81,82,87,89,90,91,93,95,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,06,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,39,41,44,45,46,47,51,53,54,59,60,62,64,67,69,71,72,74,76,78,80,81,82,87,89,90,91,93,95,96,98,99
  4x
  06,11,12,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,39,41,44,45,46,47,51,53,54,59,60,62,64,67,69,71,72,74,76,78,81,82,87,89,90,91,93,95,96,98
  3x
  06,12,15,17,18,19,20,23,24,26,27,28,32,35,39,44,45,51,54,59,60,62,64,67,69,71,72,74,76,78,81,82,87,89,90,91,96,98
  2x
  06,15,17,18,19,23,26,27,32,39,44,45,51,54,59,62,67,69,71,72,76,81,82,87,89,90,91,98
  1x
  06,15,17,19,23,26,27,32,39,45,54,62,67,71,72,76,90,91
  0x
  17,23,26,27,62,67,71,72
   
  quedau1981, VNL.GLORY2012, Gathe8686 and 1 người khác Thích điều này.
 20. thichoc

  thichoc Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  793
  Được thích:
  4,514
  Điểm thành tích:
  88
  31/3
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,57,60,61,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,57,60,61,62,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88
  5x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,60,61,62,64,67,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88
  4x
  01,02,04,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,37,40,41,42,43,44,47,48,61,67,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,87,88
  3x
  01,02,08,10,11,12,13,14,17,18,20,21,22,24,27,28,31,37,41,42,44,47,48,61,70,71,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,87,88
  2x
  01,10,11,12,14,17,18,20,21,22,24,27,31,37,41,42,47,48,71,72,74,77,78,81,82,84,87,88
  1x
  10,11,12,14,17,18,21,24,27,41,42,47,71,72,74,77,78,81
  0x
  11,17,18,21,41,71,72,81
   
  quedau1981, VNL.GLORY2012, Gathe8686 and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net