DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 3/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 28/2/23.

Lượt xem: 126,714

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 5: (1 số)
  00
  Mức 4 1: (1 số)
  04
  Mức 4 2: (2 số)
  09,55
  Mức 4 3: (1 số)
  01
  Mức 4 4: (3 số)
  02,05,22
  Mức 4 8: (3 số)
  06,10,90
  Mức 5 0: (2 số)
  08,65
  Mức 5 2: (2 số)
  03,28
  Mức 5 4: (1 số)
  40
  Mức 5 5: (1 số)
  33
  Mức 5 6: (1 số)
  15
  Mức 5 7: (3 số)
  19,29,60
  Mức 5 8: (6 số)
  11,20,25,37,51,91
  Mức 5 9: (4 số)
  46,53,56,92
  Mức 6 0: (5 số)
  07,59,63,80,86
  Mức 6 1: (5 số)
  17,30,35,38,70
  Mức 6 2: (5 số)
  16,24,50,66,81
  Mức 6 3: (4 số)
  31,36,48,75
  Mức 6 4: (2 số)
  18,73
  Mức 6 5: (2 số)
  49,57
  Mức 6 6: (4 số)
  85,88,89,95
  Mức 6 7: (5 số)
  23,26,27,77,99
  Mức 6 8: (6 số)
  13,39,41,71,76,84
  Mức 6 9: (4 số)
  32,67,93,94
  Mức 7 0: (7 số)
  14,44,54,61,64,68,79
  Mức 7 1: (3 số)
  21,45,69
  Mức 7 2: (1 số)
  47
  Mức 7 3: (4 số)
  34,62,83,98
  Mức 7 4: (5 số)
  12,58,72,96,97
  Mức 7 5: (1 số)
  42
  Mức 7 6: (1 số)
  82
  Mức 7 9: (2 số)
  52,74
  Mức 8 3: (1 số)
  87
  Mức 8 4: (1 số)
  43
  Mức 8 6: (1 số)
  78
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 4: (1 số)
  04
  Mức 1 6: (1 số)
  22
  Mức 1 7: (1 số)
  00
  Mức 1 9: (3 số)
  01,19,57
  Mức 2 1: (5 số)
  03,09,25,28,65
  Mức 2 2: (1 số)
  33
  Mức 2 3: (5 số)
  05,06,35,40,53
  Mức 2 4: (2 số)
  02,86
  Mức 2 6: (3 số)
  37,38,56
  Mức 2 7: (4 số)
  07,15,29,75
  Mức 2 8: (7 số)
  18,31,46,49,51,59,79
  Mức 2 9: (8 số)
  10,27,36,45,47,55,64,90
  Mức 3 0: (1 số)
  20
  Mức 3 1: (3 số)
  30,50,54
  Mức 3 2: (3 số)
  48,72,80
  Mức 3 3: ( 9 số)
  08,39,60,66,67,73,88,91,92
  Mức 3 4: (2 số)
  24,97
  Mức 3 5: (1 số)
  77
  Mức 3 6: (4 số)
  13,21,42,70
  Mức 3 7: (3 số)
  26,32,68
  Mức 3 8: (3 số)
  41,81,99
  Mức 3 9: (4 số)
  11,12,17,23
  Mức 4 0: (5 số)
  52,69,71,76,95
  Mức 4 1: (2 số)
  16,89
  Mức 4 2: (5 số)
  44,63,74,82,84
  Mức 4 3: (3 số)
  34,58,85
  Mức 4 4: (4 số)
  78,83,93,98
  Mức 4 6: (1 số)
  61
  Mức 5 0: (3 số)
  14,62,94
  Mức 5 1: (1 số)
  96
  Mức 5 3: (1 số)
  87
  Mức 5 5: (1 số)
  43
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 2: (8 số)
  02,03,04,25,27,54,57,64
  Mức 3: ( 1 1 số)
  01,07,09,19,28,45,53,65,66,79,86
  Mức 4: ( 9 số)
  12,13,18,20,22,26,47,56,75
  Mức 5: ( 1 4 số)
  15,24,31,33,35,37,38,42,51,70,72,73,88,97
  Mức 6: ( 1 6 số)
  00,06,08,17,21,29,32,40,48,49,60,67,80,81,90,91
  Mức 7: ( 1 2 số)
  05,23,30,36,39,46,50,52,55,59,77,84
  Mức 8: (1 số)
  10
  Mức 9: (5 số)
  34,68,82,95,98
  Mức 1 0: ( 1 0 số)
  16,41,63,69,71,74,78,83,89,99
  Mức 1 1: (4 số)
  11,14,58,76
  Mức 1 2: (4 số)
  43,44,85,93
  Mức 1 3: (5 số)
  61,62,92,94,96
  Mức 1 4: (1 số)
  87
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 4 số)
  01,02,12,24,25,26,27,45,54,57,64,66,70,73
  Mức 1: ( 2 6 số)
  03,04,07,08,09,13,17,18,19,20,28,32,33,37,38,42,47,51,53,56,60,65,75,79,81,86
  Mức 2: ( 2 6 số)
  06,10,15,21,22,23,29,31,34,35,36,39,40,46,48,52,55,63,67,72,77,84,88,90,91,97
  Mức 3: ( 1 8 số)
  00,05,16,30,43,49,50,59,68,69,71,74,78,80,82,83,95,98
  Mức 4: ( 9 số)
  11,14,41,58,62,85,89,93,94
  Mức 5: (5 số)
  44,61,76,96,99
  Mức 6: (2 số)
  87,92
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 1 0 (1 số)
  00
  Mức: 1 1 (4 số)
  02,04,09,10
  Mức: 1 2 (4 số)
  01,08,22,55
  Mức: 1 3 (2 số)
  05,06
  Mức: 1 4 (8 số)
  03,11,16,28,53,60,65,90
  Mức: 1 5 (6 số)
  15,20,29,56,66,91
  Mức: 1 6 (1 5 số)
  17,19,24,25,30,33,40,51,59,63,80,81,86,89,92
  Mức: 1 7 (1 0 số)
  07,35,36,37,46,50,70,75,84,85
  Mức: 1 8 (1 8 số)
  13,21,27,31,32,38,48,49,57,61,62,77,88,93,94,95,98,99
  Mức: 1 9 (1 4 số)
  14,18,23,26,39,41,44,64,67,68,71,73,76,79
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  34,42,45,54,58,69,72,83,96,97
  Mức: 2 1 (4 số)
  12,43,47,52
  Mức: 2 2 (1 số)
  87
  Mức: 2 3 (3 số)
  74,78,82
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 4: (1 số)
  00
  Mức 2 5: (1 số)
  55
  Mức 3 3: (3 số)
  01,04,22
  Mức 3 5: (1 số)
  02
  Mức 3 6: (1 số)
  09
  Mức 3 7: (1 số)
  05
  Mức 4 0: (1 số)
  66
  Mức 4 1: (2 số)
  08,65
  Mức 4 2: (3 số)
  10,53,88
  Mức 4 3: (1 số)
  28
  Mức 4 4: (3 số)
  11,16,18
  Mức 4 5: (2 số)
  57,77
  Mức 4 6: (4 số)
  17,27,79,80
  Mức 4 7: (5 số)
  03,33,35,48,81
  Mức 4 8: (5 số)
  07,40,45,54,92
  Mức 4 9: (2 số)
  19,20
  Mức 5 0: (1 số)
  25
  Mức 5 1: (5 số)
  24,30,41,70,91
  Mức 5 2: (3 số)
  38,49,97
  Mức 5 3: (4 số)
  50,71,86,93
  Mức 5 4: (4 số)
  06,42,44,61
  Mức 5 5: (5 số)
  29,60,72,76,83
  Mức 5 6: (4 số)
  15,47,56,75
  Mức 5 7: ( 9 số)
  14,26,39,46,51,52,59,67,95
  Mức 5 8: (3 số)
  21,31,32
  Mức 5 9: (3 số)
  13,23,99
  Mức 6 0: (6 số)
  12,62,68,84,85,90
  Mức 6 1: (4 số)
  36,37,64,82
  Mức 6 3: (2 số)
  73,98
  Mức 6 4: (2 số)
  69,89
  Mức 6 6: (3 số)
  34,63,87
  Mức 6 8: (1 số)
  58
  Mức 6 9: (2 số)
  43,74
  Mức 7 0: (1 số)
  78
  Mức 7 7: (1 số)
  96
  Mức 7 8: (1 số)
  94

  9x
  02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,06,07,12,13,14,15,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  06,12,13,14,15,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,12,13,14,15,21,23,26,29,31,32,34,36,37,38,39,42,43,44,46,47,49,50,51,52,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,13,14,15,21,23,26,29,31,32,34,36,37,39,43,46,47,51,52,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,74,75,76,78,82,83,84,85,87,89,90,94,95,96,98,99
  3x
  12,13,14,21,23,26,31,32,34,36,37,39,43,46,51,52,58,59,62,63,64,67,68,69,73,74,78,82,84,85,87,89,90,94,95,96,98,99
  2x
  12,13,23,31,32,34,36,37,43,58,62,63,64,68,69,73,74,78,82,84,85,87,89,90,94,96,98,99
  1x
  34,36,37,43,58,63,64,69,73,74,78,82,87,89,90,94,96,98
  0x
  43,58,63,74,78,87,94,96
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 3 3: (1 số)
  00
  Mức 4 3: (1 số)
  55
  Mức 5 4: (1 số)
  02
  Mức 5 5: (2 số)
  04,22
  Mức 5 8: (2 số)
  53,65
  Mức 6 0: (1 số)
  01
  Mức 6 1: (1 số)
  28
  Mức 6 3: (2 số)
  09,92
  Mức 6 5: (2 số)
  05,66
  Mức 6 6: (3 số)
  03,33,77
  Mức 6 8: (2 số)
  20,57
  Mức 7 0: (2 số)
  25,88
  Mức 7 1: (2 số)
  35,91
  Mức 7 2: (4 số)
  06,10,16,19
  Mức 7 3: (4 số)
  07,11,79,86
  Mức 7 4: (2 số)
  17,38
  Mức 7 5: (3 số)
  40,44,81
  Mức 7 6: (3 số)
  24,37,75
  Mức 7 7: (5 số)
  27,42,49,60,70
  Mức 7 8: (4 số)
  08,51,72,90
  Mức 7 9: (2 số)
  80,99
  Mức 8 0: (1 số)
  15
  Mức 8 1: (4 số)
  18,45,48,97
  Mức 8 2: (6 số)
  21,31,50,54,56,76
  Mức 8 3: (3 số)
  13,41,71
  Mức 8 4: (3 số)
  30,46,83
  Mức 8 5: (5 số)
  23,26,29,32,39
  Mức 8 6: (4 số)
  59,61,73,84
  Mức 8 7: (4 số)
  34,36,47,67
  Mức 8 8: (3 số)
  64,93,95
  Mức 8 9: (3 số)
  63,68,89
  Mức 9 0: (1 số)
  85
  Mức 9 1: (1 số)
  12
  Mức 9 3: (1 số)
  82
  Mức 9 5: (1 số)
  69
  Mức 9 7: (1 số)
  52
  Mức 9 8: (3 số)
  14,62,94
  Mức 1 0 2: (2 số)
  58,87
  Mức 1 0 4: (2 số)
  78,98
  Mức 1 0 5: (1 số)
  96
  Mức 1 0 8: (1 số)
  43
  Mức 1 1 0: (1 số)
  74

  9x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  08,12,13,14,15,18,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,12,13,14,15,18,21,23,26,29,30,31,32,34,36,39,41,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,13,14,21,23,26,29,30,31,32,34,36,39,41,43,46,47,48,50,52,54,56,58,59,61,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98
  3x
  12,14,23,26,29,30,32,34,36,39,43,46,47,52,58,59,61,62,63,64,67,68,69,71,73,74,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,96,98
  2x
  12,14,34,36,43,47,52,58,61,62,63,64,67,68,69,73,74,78,82,84,85,87,89,93,94,95,96,98
  1x
  12,14,43,52,58,62,63,68,69,74,78,82,85,87,89,94,96,98
  0x
  43,58,74,78,87,94,96,98
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 9: (1 số)
  00
  Mức 8 9: (1 số)
  04
  Mức 9 3: (1 số)
  01
  Mức 9 6: (1 số)
  09
  Mức 9 8: (2 số)
  02,55
  Mức 1 0 1: (1 số)
  22
  Mức 1 0 3: (1 số)
  05
  Mức 1 0 7: (1 số)
  65
  Mức 1 0 9: (1 số)
  06
  Mức 1 1 0: (1 số)
  03
  Mức 1 1 2: (1 số)
  28
  Mức 1 1 3: (1 số)
  90
  Mức 1 1 4: (2 số)
  19,53
  Mức 1 1 5: (1 số)
  10
  Mức 1 1 6: (2 số)
  25,33
  Mức 1 1 7: (2 số)
  08,40
  Mức 1 1 8: (1 số)
  07
  Mức 1 2 0: (1 số)
  20
  Mức 1 2 1: (2 số)
  29,56
  Mức 1 2 2: (1 số)
  86
  Mức 1 2 3: (2 số)
  57,70
  Mức 1 2 4: (3 số)
  15,37,60
  Mức 1 2 6: (3 số)
  38,46,51
  Mức 1 2 7: (3 số)
  35,66,75
  Mức 1 2 8: (3 số)
  18,30,59
  Mức 1 2 9: (1 số)
  91
  Mức 1 3 0: (3 số)
  48,50,80
  Mức 1 3 1: (2 số)
  27,31
  Mức 1 3 2: (3 số)
  49,73,81
  Mức 1 3 3: (3 số)
  64,77,88
  Mức 1 3 4: (3 số)
  36,79,92
  Mức 1 3 5: (1 số)
  17
  Mức 1 3 6: (5 số)
  11,24,39,45,63
  Mức 1 3 7: (2 số)
  47,54
  Mức 1 3 8: (1 số)
  95
  Mức 1 3 9: (2 số)
  13,16
  Mức 1 4 0: (5 số)
  26,32,67,89,99
  Mức 1 4 1: (2 số)
  23,41
  Mức 1 4 2: (1 số)
  84
  Mức 1 4 3: (1 số)
  72
  Mức 1 4 4: (1 số)
  97
  Mức 1 4 5: (4 số)
  21,68,85,93
  Mức 1 4 6: (1 số)
  71
  Mức 1 4 7: (1 số)
  42
  Mức 1 4 8: (3 số)
  12,44,69
  Mức 1 4 9: (1 số)
  76
  Mức 1 5 2: (3 số)
  61,83,98
  Mức 1 5 3: (2 số)
  34,94
  Mức 1 5 4: (1 số)
  58
  Mức 1 5 5: (2 số)
  14,52
  Mức 1 5 6: (1 số)
  82
  Mức 1 5 8: (2 số)
  74,96
  Mức 1 5 9: (1 số)
  62
  Mức 1 6 5: (1 số)
  78
  Mức 1 7 1: (1 số)
  43
  Mức 1 7 2: (1 số)
  87

  9x
  03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  11,12,13,14,16,17,18,21,23,24,26,27,30,31,32,34,35,36,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  11,12,13,14,16,17,21,23,24,26,27,31,32,34,36,39,41,42,43,44,45,47,49,52,54,58,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  11,12,13,14,16,17,21,23,24,26,32,34,39,41,42,43,44,45,47,52,54,58,61,62,63,67,68,69,71,72,74,76,78,79,82,83,84,85,87,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  12,13,14,16,21,23,26,32,34,41,42,43,44,52,58,61,62,67,68,69,71,72,74,76,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  12,14,21,34,42,43,44,52,58,61,62,68,69,71,72,74,76,78,82,83,84,85,87,93,94,96,97,98
  1x
  14,34,43,44,52,58,61,62,69,74,76,78,82,83,87,94,96,98
  0x
  43,52,62,74,78,82,87,96
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH

  (9 0 số)
  02,03,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 0 số)
  03,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,91,92,97,98
   
 10. Huymc123

  Huymc123 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/3/20
  Bài viết:
  2,740
  Được thích:
  41,521
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất Nghiệp
  Dàn TH 6x

  01/03/2023 02 987654
  02/03/2023 77 987654
  03/03/2023 56 987654
  04/03/2023 43 987654321
  05/03/2023 18 987
  06/03/2023 19 987654
  07/03/2023 77 9876543
  08/03/2023 87 987
  09/03/2023 05 9876543
  10/03/2023 20 9876543
  11/03/2023 76 987654321
  12/03/2023 95 987
  13/03/2023 75 98765
  14/03/2023 79 9876
  15/03/2023 24 987654321
  16/03/2023 81 98765432
  17/03/2023 89 9876543210
  18/03/2023 70 98765432
  19/03/2023 03 98765432
  20/03/2023 92 9876543210
  21/03/2023 64 98765
  22/03/2023 98 987
  23/03/2023 83 98765432
  24/03/2023 57 987654321
  25/03/2023 73 9876
  26/03/2023 65 987654321
  27/03/2023 30 987654
  28/03/2023 28 9-Miss
  29/03/2023 67 9-Miss
  30/03/2023 04 9876543210
  31/03/2023 ??
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,36,37,38,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,36,37,38,44,47,49,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,83,84,86,89,90,94,96,97,99
  5x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,31,32,33,37,38,44,47,49,51,55,56,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,81,83,84,89,90,94,96,97,99
  4x
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,25,27,31,32,37,38,44,49,56,59,62,63,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,81,83,84,89,90,94,96,97,99
  3x
  00,02,03,08,09,10,11,12,15,17,20,21,25,27,32,49,56,62,63,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,81,83,84,89,90,94,96,97,99
  2x
  02,08,09,11,15,17,20,21,25,27,32,49,56,62,63,65,67,68,69,70,73,75,78,79,81,84,89,94
  1x
  02,08,09,11,15,20,27,56,62,63,65,67,68,69,70,73,78,81
  0x
  02,08,09,11,15,20,27,63
   
 11. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,543
  Điểm thành tích:
  108
  Nay bận ko có lịch sử nhé ae
  9x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,39,42,44,45,47,50,51,52,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,39,42,44,45,47,50,51,52,54,55,56,58,59,61,63,65,66,68,69,71,74,77,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,06,07,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,39,42,44,45,47,50,51,52,54,55,56,58,59,61,63,65,66,68,69,71,74,77,79,81,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,07,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,39,42,44,45,47,50,51,52,54,58,59,61,63,65,68,69,71,74,81,89,90,91,95,97,99
  3x
  00,01,07,10,11,13,14,17,20,21,23,24,25,28,32,33,35,37,39,42,44,52,58,59,61,63,65,68,69,71,74,81,89,90,91,95,97,99
  2x
  01,07,10,11,13,14,24,25,28,33,35,37,39,42,52,58,59,61,69,71,74,81,89,90,91,95,97,99
  1x
  24,25,28,33,35,37,39,42,52,58,59,61,71,74,81,89,90,91
  0x
  59,61,71,74,81,89,90,91
   
  VNL.GLORY2012, truongco, 98-C113 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,059
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  VNL.GLORY2012, Novrainlodetoantoach2021 Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net