DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 4/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/3/23.

Lượt xem: 105,394

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  551
  Được thích:
  3,752
  Điểm thành tích:
  88
  30/4
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  5x
  06,07,09,12,14,15,16,20,21,27,31,34,35,36,37,39,40,41,43,46,47,50,51,52,53,56,57,60,61,63,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  06,09,12,14,15,16,21,27,36,37,39,40,41,43,47,50,51,53,56,57,60,61,63,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  09,14,15,36,37,39,40,41,43,47,50,51,53,57,60,61,63,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,81,82,86,87,89,90,91,92,93,95,98
  2x
  09,14,15,36,39,41,50,51,53,57,60,63,68,70,73,74,75,78,81,86,87,89,90,91,92,93,95,98
  1x
  36,39,41,51,60,63,68,73,74,75,78,81,86,87,90,91,92,93
  0x
  51,74,75,78,86,87,90,93
   
 2. thichoc

  thichoc Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/10/19
  Bài viết:
  793
  Được thích:
  4,514
  Điểm thành tích:
  88
  30/4
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,91,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,30,32,35,36,38,42,43,45,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,91,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,26,30,32,35,36,38,42,43,45,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,74,75,80,81,83,84,86,91,93,94,96,97,99
  4x
  02,03,05,07,08,12,15,17,18,19,21,23,24,26,30,32,35,36,38,42,43,45,49,50,51,53,54,56,57,58,60,61,62,63,69,70,71,75,80,81,83,84,86,91,93,94,96,97
  3x
  03,05,07,08,12,15,17,18,19,21,23,24,26,30,32,35,38,42,45,49,50,51,53,54,57,62,63,69,70,71,75,80,81,83,84,86,94,96
  2x
  05,07,15,17,18,19,21,23,24,30,35,38,42,45,49,50,51,53,54,57,62,69,70,71,75,81,94,96
  1x
  07,15,17,18,19,21,24,30,35,38,42,45,49,50,51,53,54,96
  0x
  07,18,30,45,49,50,53,54
   
 3. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,121
  Được thích:
  8,290
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  02,06,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,75,76,78,79,82,84,85,86,87,92,93,94,95,96,97
  5x
  02,06,13,14,15,16,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,75,76,78,79,82,84,86,87,92,93,94,95,96,97
  4x
  15,16,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,54,56,57,59,61,64,65,67,68,69,72,75,76,78,79,82,84,86,87,92,93,94,95,96,97
  3x
  15,16,24,25,27,28,29,34,39,42,43,45,46,49,51,52,54,56,57,59,61,64,65,68,69,72,75,79,82,84,86,87,92,93,94,95,96,97
  2x
  16,24,34,42,43,45,46,49,51,52,54,56,57,59,61,64,65,68,69,72,75,82,86,92,93,94,95,96
  1x
  16,24,34,42,43,46,61,64,69,72,75,82,86,92,93,94,95,96
  0x
  34,42,43,46,61,64,69,96
   
  Cakiempro68, kokono2022, mr83864 thành viên khác Thích điều này.
 4. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,019
  Được thích:
  11,908
  Điểm thành tích:
  108
  30/4
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,67,68,72,73,74,76,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,98,99
  6x
  01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,16,21,23,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,63,64,65,67,68,72,73,74,76,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,03,05,06,10,11,12,14,16,21,23,25,27,29,30,32,35,36,37,38,39,41,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,63,64,65,67,68,72,73,76,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,93,94,98,99
  4x
  01,03,05,06,10,11,12,14,16,21,23,25,27,29,30,32,35,36,37,38,39,41,45,50,52,54,56,61,63,65,67,68,72,76,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,93,94,98,99
  3x
  01,03,05,06,10,11,14,16,23,25,27,30,32,36,38,39,41,45,50,52,54,56,61,63,65,72,77,78,83,84,86,87,89,90,93,94,98,99
  2x
  01,03,05,10,11,14,16,23,25,27,30,32,36,38,39,41,45,50,52,54,56,61,63,65,72,77,78,83
  1x
  14,16,23,25,27,30,32,36,38,39,41,45,50,52,54,56,61,63
  0x
  30,32,36,38,39,41,45,50
   
 5. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,224
  Được thích:
  9,208
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,19,20,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,20,23,25,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,15,16,20,23,25,28,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,65,66,70,73,75,78,80,82,83,84,85,87,88,89,93,94,95,98,99
  4x
  01,02,03,06,07,08,10,11,15,16,20,23,25,28,32,33,34,35,37,38,39,40,43,48,51,52,53,56,57,58,60,61,65,66,70,73,75,78,80,82,83,84,85,87,88,89,93,98
  3x
  01,02,06,07,10,15,16,20,23,25,28,32,33,34,37,38,39,43,48,51,52,56,57,60,61,65,70,73,75,78,82,83,84,87,88,89,93,98
  2x
  01,06,10,15,23,28,32,33,34,37,38,39,43,48,51,56,60,65,73,78,82,83,84,87,88,89,93,98
  1x
  23,28,32,33,34,37,39,43,48,73,78,82,84,87,88,89,93,98
  0x
  34,39,43,48,84,89,93,98
   
 6. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,169
  Được thích:
  14,615
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 30/4
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,68,72,73,74,75,77,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,09,10,12,13,15,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,42,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,68,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  02,03,10,12,13,15,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,68,72,73,74,75,79,82,83,84,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  02,03,12,13,15,19,20,21,23,27,28,30,31,32,36,37,38,39,45,46,47,48,49,54,55,57,59,63,64,65,66,68,72,73,74,75,82,83,84,86,89,90,91,93,94,95,97,98
  3x
  02,13,19,20,21,27,28,30,31,36,37,38,39,45,46,47,48,49,55,57,59,63,64,65,66,72,73,74,75,82,83,84,90,91,93,94,95,97
  2x
  02,13,20,27,28,31,37,38,45,46,47,48,49,55,57,59,63,66,72,73,74,75,82,83,84,90,91,94
  1x
  02,20,27,28,37,47,57,66,72,73,74,75,82,83,84,90,91,94
  0x
  37,47,57,73,74,75,82,84
   
 7. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  636
  Được thích:
  5,241
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97
  6x
  02,04,05,06,07,08,09,12,16,17,21,22,25,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97
  5x
  04,05,07,08,09,12,16,21,22,25,28,29,34,35,37,38,39,40,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94
  4x
  07,08,09,12,16,21,22,25,28,29,34,35,37,38,39,40,43,46,47,50,52,53,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,94
  3x
  07,08,09,12,16,21,22,25,28,29,34,35,37,38,39,40,43,46,47,50,52,53,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76,92,94
  2x
  28,29,34,35,37,38,39,40,43,46,47,50,52,53,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,73,74,75,76
  1x
  34,35,37,38,39,40,43,46,47,50,52,53,57,58,59,61,75,76
  0x
  47,50,52,53,57,58,59,61
   
 8. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  423
  Được thích:
  4,556
  Điểm thành tích:
  88
  3/4: 2x
  4/4: 8x
  5/4: 6x
  6/4: 0x
  7/4: 9x
  8/4: 0x
  9/4: 8x
  10/4: 1x
  11/4: 9x
  12/4: 1x
  13/4: 1x
  14/4: xịt
  15/4: 3x
  16/4: 6X
  17/4: 7X
  18/4: 1x
  19/4: 2x
  20/4: 4x
  21/4: 6x
  22/4: 4x
  23/4: 0x
  24/4: 9x
  25/4: 9x
  26/4: 5x
  27/4: 4x
  28/4: 2x
  29/4: 2x
  30/4:
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,07,08,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,55,57,58,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  6x
  00,02,03,05,07,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,46,47,48,49,50,52,55,57,58,61,62,63,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,87,88,89,91,92,93,94,98,99
  5x
  00,02,03,05,11,13,14,16,17,21,22,23,24,25,27,28,32,33,34,35,36,38,39,43,44,46,47,48,49,50,55,57,58,61,62,66,68,69,70,72,73,76,77,78,79,80,81,83,84,87,88,89,91,92,93,94,98,99
  4x
  00,02,03,05,11,13,14,16,21,22,24,25,27,28,32,33,35,36,38,39,43,44,46,47,49,50,55,57,58,61,66,68,69,70,72,77,79,80,81,83,84,87,88,91,92,94,98,99
  3x
  00,02,03,05,11,13,16,22,24,25,27,33,35,36,38,43,44,46,47,49,50,55,57,58,61,66,68,70,72,77,79,80,81,83,88,91,94,99
  2x
  00,02,03,05,11,13,16,22,24,25,27,33,35,38,44,49,57,61,66,68,72,77,79,80,83,88,94,99
  1x
  02,11,13,16,22,24,27,33,35,38,44,49,57,61,66,68,83,88
  0x
  02,11,13,16,33,38,83,88
   
 9. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  583
  Được thích:
  5,034
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01/04: 3x
  Ngày 02/04: 2x
  Ngày 03/04: 4x
  Ngày 04/04: 6x
  Ngày 05/04: ....
  Ngày 06/04: 4x
  Ngày 07/04: 5x
  Ngày 08/04: 5x
  Ngày 09/04: 8x
  Ngày 10/04: 5x
  Ngày 11/04: 7x
  Ngày 12/04: 7x
  Ngày 13/04: 3x
  Ngày 14/04: 7x
  Ngày 15/04: 3x
  Ngày 16/04: 8x
  Ngày 17/04: 2x
  Ngày 18/04: 5x
  Ngày 19/04: 7x
  Ngày 20/04: 9x
  Ngày 21/04: 7x
  Ngày 22/04: 9x
  Ngày 23/04: 8x
  Ngày 24/04: 3x
  Ngày 25/04: 6x
  Ngày 26/04: 6x
  Ngày 27/04: 3x
  Ngày 28/04: 0x
  Ngày 29/04: 8x
  Ngày 30/04:
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,15,20,21,22,24,26,27,28,29,31,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,07,08,09,10,11,15,20,21,26,27,28,29,35,36,37,38,39,42,43,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,64,65,67,69,70,71,73,75,79,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  4x
  01,03,04,08,09,10,11,15,20,21,35,38,42,43,47,48,50,51,52,53,54,55,57,60,64,65,67,69,70,71,73,75,79,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  3x
  03,04,08,09,10,11,15,20,21,38,42,43,48,52,54,57,60,64,65,67,69,70,71,73,75,79,82,83,84,86,89,92,93,95,96,97,98,99
  2x
  03,04,09,15,38,43,48,52,54,57,60,64,67,69,70,71,73,75,79,82,83,84,86,89,95,96,97,98
  1x
  03,04,38,52,57,60,64,69,71,73,79,82,86,89,95,96,97,98
  0x
  03,38,52,64,82,86,95,97
   
  Cakiempro68, kokono2022, mr83863 thành viên khác Thích điều này.
 10. hanoi123x

  hanoi123x Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  321
  Được thích:
  4,580
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,40,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,96,98,99
  6x
  01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,35,37,40,42,44,45,46,48,49,50,52,53,57,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,96,98,99
  5x
  01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,17,18,19,20,22,23,24,25,28,30,31,33,37,40,44,45,46,48,49,52,53,57,58,60,61,63,64,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,81,82,84,85,87,89,90,92,93,96,98
  4x
  02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,17,18,19,20,22,24,25,28,30,31,33,37,45,46,48,49,52,53,60,61,63,64,67,68,69,70,76,77,78,79,81,82,84,87,89,92,93,96,98
  3x
  02,04,08,10,11,12,13,17,18,19,22,24,25,28,30,31,33,37,46,48,49,60,61,63,67,68,69,70,77,79,81,82,84,87,89,92,93,96,98
  2x
  04,08,10,12,13,17,22,24,25,30,31,33,37,46,48,49,60,61,63,67,68,70,77,79,82,84,89,92,96
  1x
  04,10,12,13,24,25,31,37,48,61,67,68,70,77,82,84,89,92,96
  0x
  12,13,25,31,37,61,70,92,96
   
 11. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  5,118
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01-04-2023: 4x
  Ngày 02-04-2023: 0x
  Ngày 03-04-2023: 4x
  Ngày 04-04-2023: 0x
  Ngày 05-04-2023: xxxx
  Ngày 06-04-2023: 5x
  Ngày 07-04-2023: 4x
  Ngày 08-04-2023: 1x
  Ngày 09-04-2023: 8x
  Ngày 10-04-2023: 4x
  Ngày 11-04-2023: 1x
  Ngày 12-04-2023: 3x
  Ngày 13-04-2023: 6x
  Ngày 14-04-2023: 8x
  Ngày 15-04-2023: 6x
  Ngày 16-04-2023: xxxx
  Ngày 17-04-2023: 7x
  Ngày 18-04-2023: 4x
  Ngày 19-04-2023: 2x
  Ngày 20-04-2023: 7x
  Ngày 21-04-2023: 9x
  Ngày 22-04-2023: 8x
  Ngày 23-04-2023: 5x
  Ngày 24-04-2023: 5x
  Ngày 25-04-2023: 1x
  Ngày 26-04-2023: 8x
  Ngày 27-04-2023: 2x
  Ngày 28-04-2023: 0x
  Ngày 29-04-2023: 2x
  Ngày 30-04-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,71,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,22,23,24,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,41,42,45,46,47,49,50,53,54,56,57,58,59,61,62,64,66,68,69,71,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,06,07,08,09,12,14,15,16,18,19,22,23,25,29,30,32,34,37,41,42,45,46,47,49,50,53,54,56,57,59,61,62,64,66,68,69,71,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,90,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  01,05,06,08,12,15,16,19,22,23,29,30,32,34,37,41,42,45,46,47,49,50,53,54,57,59,61,62,64,66,68,69,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,90,93,94,95,96,97
  3x
  01,06,08,12,15,16,19,22,23,29,30,37,41,45,46,47,53,54,57,59,61,64,66,68,69,75,76,77,78,81,82,85,87,93,94,95,96,97
  2x
  06,08,16,19,22,23,29,30,37,41,46,47,53,54,57,59,66,68,69,75,77,78,81,82,85,87,93,95
  1x
  06,08,16,19,22,29,30,41,46,53,57,69,77,78,81,82,93,95
  0x
  06,19,46,69,78,81,82,93
   
 12. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  284
  Được thích:
  3,756
  Điểm thành tích:
  88
  1/04: 3x
  02/04: 3x
  03/04: 1x
  04/04: 5x
  05/04: 1x
  06/04: 1x
  07/04: Lỗi web 4x
  08/04: 6x
  09/04: 1x
  10/04: 7x
  11/04: 3x
  12/04: 3x
  13/04: 2x
  14/04: 8x
  15/04: 7x
  16/04: 2x
  17/04: 7x
  18/04: 8x
  19/04: 3x
  20/04: 6x
  21/04: 5x
  22/04: 7x
  23/04: 5x
  24/04: 7x
  25/04: 3x
  26/04: 2x
  27/04: 2x
  28/04: 0x
  29/04: 1x
  30/04:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,03,04,07,08,11,12,13,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,41,43,44,46,47,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,68,70,71,72,73,75,76,79,81,82,83,84,86,87,89,92,93,94,95,97,98
  5x
  01,03,04,07,08,11,12,13,15,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,33,34,38,39,40,41,43,46,47,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,68,70,71,72,76,79,81,82,83,84,86,89,92,93,94,95,98
  4x
  01,03,04,07,08,11,12,13,15,18,19,24,25,28,29,30,33,34,38,39,40,41,43,46,47,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,70,71,72,76,79,82,83,86,89,93,95,98
  3x
  01,03,04,08,11,12,13,15,18,19,24,28,30,33,34,40,43,46,47,52,53,55,57,58,59,60,62,63,64,70,71,72,76,79,82,89,93,98
  2x
  01,03,04,08,11,12,15,18,19,24,28,30,33,34,40,43,46,47,52,57,60,63,70,72,76,79,89,93
  1x
  01,03,12,15,18,24,30,33,34,40,46,47,57,63,70,72,76,79
  0x
  01,15,24,30,34,57,70,72
   
  Cakiempro68, kokono2022, mr83863 thành viên khác Thích điều này.
 13. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  2,260
  Được thích:
  13,857
  Điểm thành tích:
  108
  30/4
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,23,24,27,28,30,32,33,34,37,38,40,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,95,97,98
  6x
  00,,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,23,24,27,28,30,33,34,37,38,40,42,43,45,46,47,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,98
  5x
  00,,01,02,03,05,06,08,09,10,13,16,18,19,21,23,24,27,28,30,33,34,37,38,40,42,45,46,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,66,68,70,71,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,87,89,90,91,98
  4x
  ,01,03,05,06,09,13,16,18,19,21,23,24,28,30,33,34,37,38,42,45,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,66,68,70,71,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,87,89,91
  3x
  ,01,03,05,06,09,13,16,18,19,21,24,28,30,34,42,45,52,54,56,58,59,63,64,65,66,68,71,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,87
  2x
  ,05,09,16,18,21,24,34,45,52,54,56,59,63,64,65,66,68,71,75,76,77,78,81,82,83,84,85,87
  1x
  ,05,09,18,21,24,34,45,52,59,63,64,68,71,75,76,78,81,84
  0x
  ,05,18,21,24,34,59,78,81
   
 14. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  5,739
  Được thích:
  78,877
  Điểm thành tích:
  108
  30/4:
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,49,50,51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,30,31,32,33,35,36,40,41,42,46,49,50,51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,90,91,94,95,96,97
  5x
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,40,41,46,49,51,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,77,79,80,81,85,86,90,91,94,95,96,97
  4x
  03,04,06,08,09,12,13,14,15,17,18,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,40,41,49,51,53,58,59,60,62,63,67,68,69,71,76,77,79,80,81,85,86,90,94,95,96,97
  3x
  03,06,09,12,13,14,15,18,21,23,30,31,32,33,36,41,49,51,58,59,60,63,67,68,69,76,79,81,85,86,90,94,95,96,97
  2x
  03,12,13,14,15,18,21,23,31,32,33,36,41,49,51,58,59,63,68,79,81,85,86,94,95,97
  1x
  12,13,14,21,23,31,32,41,49,51,58,63,68,79,81,85,94,97
  0x
  12,21,49,58,85,94
   
 15. truongco

  truongco Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  510
  Được thích:
  4,969
  Điểm thành tích:
  88
  30.4:
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,13,14,15,18,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,48,49,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,76,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,13,14,15,18,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,48,49,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,70,74,76,78,79,82,83,85,87,90,91,93,95,96,97,98,99
  4x
  02,03,05,08,11,12,13,14,15,18,21,25,28,29,31,32,33,34,39,41,42,43,44,48,49,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,70,74,76,78,82,83,85,87,93,95,96,98,99
  3x
  02,03,05,11,12,14,18,21,25,28,31,33,34,41,42,43,48,54,56,59,60,61,62,63,65,66,67,70,74,76,78,82,85,87,93,95,96,98,99
  2x
  02,03,05,11,12,14,18,21,25,28,31,33,34,41,42,43,48,59,62,70,74,78,82,87,93,95,96,98,99
  1x
  02,05,14,21,25,33,34,41,43,48,59,62,70,74,78,82,87,93,98
  0x
  02,05,25,34,43,59,62,70,78
   
 16. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  1,327
  Được thích:
  14,343
  Điểm thành tích:
  108
  30.4.2023
  (9 5 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,98,99
  (6 8 số)
  04,05,06,07,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,88,89,90,98,99
  (5 8 số)
  04,05,06,07,13,14,16,17,23,24,27,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,80,84,88,89,90,98,99
  (4 8 số)
  04,05,06,07,13,14,16,17,23,24,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,72,73,74,75,80,84,88,89,90,98,99
  (3 8 số)
  04,05,06,07,13,14,16,17,23,24,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,49,50,53,64,65,72,73,74,75,80,84,88,89,90,98,99
  (2 8 số)
  04,05,06,07,13,14,16,17,23,24,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,75,80,84,88,89,90,98,99
  (1 8 số)
  04,05,06,07,13,14,16,17,23,24,29,31,32,34,35,90,98,99
  (8 số)
  06,07,13,14,16,17,23,24
   
 17. Hoacoc123

  Hoacoc123 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  927
  Được thích:
  7,586
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,95,96,97,98
  6x
  00,01,02,05,06,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,90,91,95,97
  5x
  00,01,02,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,25,26,28,32,34,35,36,37,38,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,90,91,95,97
  4x
  00,01,02,10,11,12,18,19,20,21,22,23,25,26,28,32,34,35,36,37,38,43,45,46,47,48,52,53,54,57,58,59,62,64,66,67,68,73,74,75,76,79,81,83,84,85,86,90,97
  3x
  00,01,02,10,12,18,19,20,21,22,23,25,26,28,32,34,46,47,48,52,53,57,58,62,64,66,67,68,73,74,75,76,79,81,83,84,85,86,97
  2x
  00,01,02,10,12,18,19,20,22,25,26,46,47,48,52,57,62,64,66,67,68,74,75,76,79,81,84,86,97
  1x
  00,02,10,20,22,25,26,46,47,48,52,57,62,64,66,67,74,76,84
  0x
  00,02,20,62,66,67,74,76,84
   
 18. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  328
  Được thích:
  2,431
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,,01,03,04,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  6x
  00,,01,03,04,10,12,13,16,17,18,19,22,23,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  5x
  00,,04,13,17,18,19,22,27,28,31,32,34,35,36,37,40,41,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,59,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97
  4x
  00,,04,13,19,22,28,31,32,34,35,36,37,40,41,43,44,45,46,50,52,53,54,55,59,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80,81,82,86,87,89,90,91,95,96,97
  3x
  00,,04,13,19,22,28,31,37,40,41,43,45,46,50,52,53,54,55,59,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,82,86,91,95,96
  2x
  ,22,28,31,37,40,41,46,54,55,59,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,82,86,91,95
  1x
  ,46,54,55,59,61,62,63,69,72,73,77,78,80,81,82,86,91,95
  0x
  ,63,69,72,73,77,78,91,95
   
 19. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,554
  Được thích:
  29,388
  Điểm thành tích:
  108
  30/4
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,76,77,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,95,96,98,99
  6x
  01,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,76,77,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,95,96,98,99
  5x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,76,77,82,84,86,89,92,95,96,98,99
  4x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,21,26,27,31,33,34,38,39,41,43,44,45,46,48,50,51,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,68,69,71,82,84,86,89,92,95,96,98,99
  3x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,21,26,27,31,33,34,38,39,41,43,54,56,59,60,64,65,68,69,71,82,84,86,89,92,95,96,98,99
  2x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,21,26,27,31,33,65,68,69,71,82,84,86,89,92,95,96,98,99
  1x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,84,86,89,92,95,96,98,99
  0x
  01,07,10,12,13,96,98,99
   
 20. ruabi004

  ruabi004 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,424
  Được thích:
  9,381
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  01,02,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,08,11,12,13,14,16,18,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  6x
  01,06,08,11,12,13,14,16,18,23,27,28,32,33,34,35,37,38,39,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  5x
  08,11,12,13,14,16,18,23,27,28,32,33,34,35,37,38,39,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,97
  4x
  32,33,34,35,37,38,39,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,97
  3x
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,97
  2x
  58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,97
  1x
  71,72,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,97
  0x
  85,86,87,88,89,92,94,97
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net