DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/23.

Lượt xem: 103,967

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 2: (2 số)
  00,16
  Mức 1 3: (1 số)
  22
  Mức 1 5: (1 số)
  29
  Mức 1 8: (1 số)
  15
  Mức 1 9: (1 số)
  18
  Mức 2 0: (3 số)
  06,08,66
  Mức 2 1: (3 số)
  11,14,33
  Mức 2 3: (1 số)
  60
  Mức 2 4: (1 số)
  02
  Mức 2 5: (6 số)
  19,21,26,36,44,62
  Mức 2 6: (5 số)
  01,05,27,35,88
  Mức 2 7: (3 số)
  20,45,46
  Mức 2 8: (3 số)
  31,75,80
  Mức 2 9: (6 số)
  12,13,30,38,40,92
  Mức 3 0: (6 số)
  09,23,25,50,61,77
  Mức 3 1: (1 số)
  04
  Mức 3 2: (3 số)
  49,51,74
  Mức 3 3: (4 số)
  42,59,64,69
  Mức 3 4: (3 số)
  17,54,55
  Mức 3 5: ( 9 số)
  10,24,37,39,41,52,81,91,96
  Mức 3 6: (6 số)
  07,53,67,79,86,90
  Mức 3 7: (5 số)
  03,28,34,68,72
  Mức 3 8: (3 số)
  32,47,99
  Mức 3 9: (1 số)
  71
  Mức 4 0: (4 số)
  73,76,82,97
  Mức 4 1: (1 số)
  63
  Mức 4 2: (1 số)
  95
  Mức 4 3: (2 số)
  56,83
  Mức 4 4: (2 số)
  43,89
  Mức 4 5: (2 số)
  70,98
  Mức 4 6: (2 số)
  48,65
  Mức 4 7: (1 số)
  57
  Mức 4 8: (1 số)
  85
  Mức 4 9: (1 số)
  93
  Mức 5 2: (1 số)
  94
  Mức 5 3: (1 số)
  84
  Mức 5 4: (1 số)
  87
  Mức 5 8: (1 số)
  78
  Mức 6 2: (1 số)
  58
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (2 số)
  00,22
  Mức 1: (1 số)
  29
  Mức 2: (5 số)
  14,15,16,18,26
  Mức 3: (7 số)
  01,05,21,24,25,30,66
  Mức 4: ( 1 4 số)
  02,06,09,17,23,33,36,40,45,49,60,61,64,74
  Mức 5: ( 1 6 số)
  08,11,13,20,27,28,31,34,35,43,55,68,75,77,86,88
  Mức 6: (8 số)
  04,42,44,46,54,69,81,89
  Mức 7: ( 9 số)
  03,10,38,50,62,67,76,95,96
  Mức 8: ( 1 3 số)
  07,12,19,47,51,52,53,59,73,80,90,91,99
  Mức 9: (7 số)
  37,41,58,63,65,71,94
  Mức 1 0: (6 số)
  32,39,70,85,92,98
  Mức 1 1: (5 số)
  56,57,72,83,97
  Mức 1 2: (2 số)
  48,82
  Mức 1 3: (2 số)
  79,84
  Mức 1 4: (2 số)
  78,87
  Mức 1 7: (1 số)
  93
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 3 số)
  00,01,09,15,18,22,24,25,26,29,30,64,74
  Mức 1: ( 3 1 số)
  02,03,05,06,10,14,16,17,20,21,23,27,28,33,34,36,40,43,45,49,55,58,60,61,66,67,68,76,86,89,99
  Mức 2: ( 2 2 số)
  04,07,08,11,13,31,35,42,44,54,59,62,69,71,73,75,77,81,88,94,95,96
  Mức 3: ( 1 8 số)
  12,19,32,37,38,46,47,50,51,52,63,65,70,80,83,85,90,98
  Mức 4: ( 9 số)
  39,41,48,53,57,78,82,91,97
  Mức 5: (5 số)
  56,72,79,84,92
  Mức 6: (1 số)
  87
  Mức 7: (1 số)
  93
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 1 0 (1 số)
  00
  Mức: 1 1 (3 số)
  06,15,19
  Mức: 1 2 (1 số)
  92
  Mức: 1 3 (4 số)
  11,16,33,60
  Mức: 1 4 (7 số)
  12,22,29,44,55,66,88
  Mức: 1 5 (7 số)
  08,38,40,51,54,62,69
  Mức: 1 6 (1 5 số)
  01,02,04,07,09,21,27,36,61,68,71,72,81,83,91
  Mức: 1 7 (2 1 số)
  05,10,13,14,17,18,20,25,26,31,37,45,46,63,64,73,77,79,86,90,99
  Mức: 1 8 (1 2 số)
  03,30,35,42,49,50,52,59,70,80,87,97
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  28,34,39,41,43,47,65,67,82,89,93,96
  Mức: 2 0 (9 số)
  23,32,48,53,56,57,74,95,98
  Mức: 2 1 (6 số)
  24,75,76,78,85,94
  Mức: 2 2 (1 số)
  84
  Mức: 2 3 (1 số)
  58
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 3 2: (1 số)
  00
  Mức 3 3: (1 số)
  19
  Mức 3 4: (1 số)
  06
  Mức 3 5: (3 số)
  31,60,61
  Mức 3 6: (4 số)
  15,29,33,92
  Mức 3 7: (2 số)
  51,91
  Mức 3 9: (2 số)
  16,21
  Mức 4 1: (3 số)
  12,22,71
  Mức 4 2: (1 số)
  18
  Mức 4 3: (1 số)
  96
  Mức 4 4: (1 số)
  13
  Mức 4 5: (3 số)
  26,44,66
  Mức 4 6: (1 số)
  37
  Mức 4 7: (6 số)
  01,39,46,80,81,97
  Mức 4 8: (5 số)
  03,36,40,55,62
  Mức 4 9: (3 số)
  10,30,72
  Mức 5 0: (4 số)
  08,11,65,88
  Mức 5 1: (4 số)
  09,64,79,90
  Mức 5 2: (4 số)
  23,28,42,82
  Mức 5 3: (2 số)
  02,86
  Mức 5 4: (6 số)
  07,14,17,24,68,99
  Mức 5 5: (3 số)
  04,05,38
  Mức 5 6: (4 số)
  27,45,67,89
  Mức 5 8: (5 số)
  20,32,54,73,74
  Mức 5 9: (3 số)
  63,69,70
  Mức 6 0: (3 số)
  25,43,77
  Mức 6 1: (6 số)
  35,52,57,75,93,98
  Mức 6 2: (4 số)
  49,56,83,95
  Mức 6 3: (4 số)
  34,41,47,50
  Mức 6 4: (1 số)
  59
  Mức 6 8: (3 số)
  53,76,78
  Mức 6 9: (1 số)
  94
  Mức 7 3: (1 số)
  87
  Mức 7 6: (1 số)
  48
  Mức 7 8: (2 số)
  58,84
  Mức 8 2: (1 số)
  85


  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,17,20,23,24,25,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,97,98,99
  6x
  02,04,05,07,08,09,10,11,14,17,20,23,24,25,27,28,30,32,34,35,38,40,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  5x
  02,04,05,07,09,14,17,20,23,24,25,27,28,32,34,35,38,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,98,99
  4x
  04,05,07,14,17,20,24,25,27,32,34,35,38,41,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,83,84,85,87,89,93,94,95,98,99
  3x
  20,25,32,34,35,41,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,67,69,70,73,74,75,76,77,78,83,84,85,87,89,93,94,95,98
  2x
  25,34,35,41,43,47,48,49,50,52,53,56,57,58,59,70,75,76,77,78,83,84,85,87,93,94,95,98
  1x
  34,41,47,48,49,50,53,56,58,59,76,78,83,84,85,87,94,95
  0x
  48,58,76,78,84,85,87,94
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 6: (1 số)
  19
  Mức 4 7: (1 số)
  00
  Mức 5 2: (1 số)
  22
  Mức 5 5: (1 số)
  06
  Mức 5 6: (1 số)
  60
  Mức 5 7: (1 số)
  29
  Mức 5 9: (2 số)
  15,66
  Mức 6 1: (3 số)
  33,55,92
  Mức 6 5: (1 số)
  44
  Mức 6 6: (1 số)
  72
  Mức 6 7: (3 số)
  01,11,16
  Mức 6 8: (3 số)
  07,18,36
  Mức 6 9: (5 số)
  02,20,31,51,88
  Mức 7 0: (3 số)
  10,61,62
  Mức 7 1: (2 số)
  90,91
  Mức 7 2: (4 số)
  09,12,80,81
  Mức 7 4: (4 số)
  21,23,37,99
  Mức 7 5: (4 số)
  26,39,71,96
  Mức 7 6: (3 số)
  13,32,79
  Mức 7 7: (1 số)
  08
  Mức 7 8: (5 số)
  04,40,74,77,86
  Mức 7 9: (2 số)
  65,82
  Mức 8 0: (4 số)
  03,30,46,49
  Mức 8 1: (3 số)
  27,64,68
  Mức 8 2: (4 số)
  05,28,69,73
  Mức 8 3: (2 số)
  38,70
  Mức 8 5: (4 số)
  14,45,56,89
  Mức 8 6: (3 số)
  54,75,97
  Mức 8 7: (3 số)
  17,35,42
  Mức 8 8: (4 số)
  43,52,59,63
  Mức 8 9: (1 số)
  50
  Mức 9 0: (1 số)
  57
  Mức 9 1: (3 số)
  24,67,76
  Mức 9 2: (1 số)
  25
  Mức 9 3: (1 số)
  98
  Mức 9 4: (2 số)
  34,95
  Mức 9 5: (2 số)
  47,83
  Mức 9 6: (1 số)
  93
  Mức 9 9: (1 số)
  78
  Mức 1 0 0: (1 số)
  41
  Mức 1 0 1: (1 số)
  87
  Mức 1 0 2: (1 số)
  53
  Mức 1 0 7: (2 số)
  85,94
  Mức 1 0 8: (1 số)
  48
  Mức 1 1 3: (2 số)
  58,84


  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,08,09,10,12,13,14,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,08,13,14,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,08,14,17,24,25,27,28,30,32,34,35,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,97,98
  4x
  03,05,14,17,24,25,27,28,30,34,35,38,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,67,68,69,70,73,75,76,78,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  3x
  14,17,24,25,34,35,38,41,42,43,45,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,63,67,70,73,75,76,78,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  2x
  17,24,25,34,35,41,42,43,47,48,50,52,53,57,58,59,63,67,76,78,83,84,85,87,93,94,95,98
  1x
  25,34,41,47,48,53,58,67,76,78,83,84,85,87,93,94,95,98
  0x
  41,48,53,58,84,85,87,94
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 1: (1 số)
  00
  Mức 9 4: (1 số)
  22
  Mức 9 5: (1 số)
  16
  Mức 1 0 0: (2 số)
  19,33
  Mức 1 0 2: (3 số)
  06,11,15
  Mức 1 0 5: (1 số)
  29
  Mức 1 0 7: (1 số)
  44
  Mức 1 0 9: (1 số)
  66
  Mức 1 1 1: (1 số)
  88
  Mức 1 1 2: (1 số)
  08
  Mức 1 1 4: (2 số)
  18,60
  Mức 1 1 5: (1 số)
  92
  Mức 1 1 6: (1 số)
  36
  Mức 1 1 7: (1 số)
  01
  Mức 1 1 8: (2 số)
  21,27
  Mức 1 1 9: (2 số)
  02,62
  Mức 1 2 0: (5 số)
  04,05,12,55,61
  Mức 1 2 1: (2 số)
  26,40
  Mức 1 2 2: (1 số)
  20
  Mức 1 2 4: (1 số)
  14
  Mức 1 2 5: (3 số)
  31,51,80
  Mức 1 2 6: (3 số)
  46,69,77
  Mức 1 2 7: (6 số)
  07,09,10,25,35,45
  Mức 1 2 8: (2 số)
  17,49
  Mức 1 2 9: (1 số)
  38
  Mức 1 3 0: (4 số)
  13,54,64,86
  Mức 1 3 1: (2 số)
  30,91
  Mức 1 3 2: (1 số)
  68
  Mức 1 3 4: (4 số)
  03,50,71,81
  Mức 1 3 5: (1 số)
  90
  Mức 1 3 6: (1 số)
  23
  Mức 1 3 7: (2 số)
  72,79
  Mức 1 3 8: (2 số)
  96,99
  Mức 1 3 9: (6 số)
  37,42,52,73,74,75
  Mức 1 4 0: (2 số)
  59,67
  Mức 1 4 3: (2 số)
  28,83
  Mức 1 4 4: (2 số)
  34,39
  Mức 1 4 5: (4 số)
  24,41,63,97
  Mức 1 4 6: (2 số)
  47,53
  Mức 1 4 7: (1 số)
  32
  Mức 1 4 8: (2 số)
  70,89
  Mức 1 4 9: (1 số)
  76
  Mức 1 5 0: (1 số)
  82
  Mức 1 5 2: (1 số)
  95
  Mức 1 5 3: (2 số)
  43,65
  Mức 1 5 4: (1 số)
  98
  Mức 1 5 8: (1 số)
  56
  Mức 1 5 9: (1 số)
  48
  Mức 1 6 0: (1 số)
  57
  Mức 1 6 1: (1 số)
  85
  Mức 1 6 3: (1 số)
  93
  Mức 1 6 4: (1 số)
  94
  Mức 1 6 5: (1 số)
  87
  Mức 1 6 6: (1 số)
  84
  Mức 1 7 3: (1 số)
  78
  Mức 1 8 1: (1 số)
  58  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,07,09,10,12,13,14,17,20,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,09,10,13,17,23,24,25,28,30,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,13,17,23,24,28,30,32,34,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,23,24,28,32,34,37,39,41,42,43,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  24,28,32,34,37,39,41,42,43,47,48,52,53,56,57,58,59,63,65,67,70,73,74,75,76,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98,99
  2x
  24,32,34,39,41,43,47,48,53,56,57,58,63,65,70,76,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  1x
  43,48,56,57,58,65,70,76,78,82,84,85,87,89,93,94,95,98
  0x
  57,58,78,84,85,87,93,94
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,095
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH

  (8 5 số)
  01,02,03,05,06,09,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 6 số)
  02,09,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,65,66,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  (3 0 số)
  13,14,28,32,34,35,38,39,41,42,43,45,47,48,53,56,57,58,59,63,71,74,76,78,79,83,93,94,95,99
   
 9. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,543
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn TH Tháng 5
  01/05: 2x
  02/05: 6x
  03/05: 7x
  04/05: 6x
  05/05: 8x
  06/05: 6x
  07/05: 8x
  08/05: 2x
  09/05: 4x
  10/05: 0x
  11/05: 3x
  12/05: x
  13/05: 6x
  14/05: 3x
  15/05: 2x
  16/05: 5x
  17/05: 1x
  18/05: 9x
  19/05: 9x
  20/05: 3x
  21/05: 7x
  22/05: 8x
  23/05: 8x
  24/05: 7x
  25/05: 4x
  26/05:
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,93,94,97
  5x
  00,02,04,05,06,08,10,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,69,70,73,78,83,84,85,87,88,90,91,93,94,97
  4x
  00,02,04,06,08,10,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,44,47,49,51,53,57,58,65,66,67,69,70,73,78,83,84,85,87,88,90,91,93,94
  3x
  00,02,04,06,08,15,16,18,22,23,29,31,32,33,34,38,40,42,44,47,49,51,53,57,58,65,66,67,73,78,84,85,87,88,90,91,93,94
  2x
  08,16,18,22,29,31,32,33,34,38,40,42,44,57,58,65,66,67,73,78,84,85,87,88,90,91,93,94
  1x
  32,33,34,38,40,42,44,65,67,73,78,84,87,88,90,91,93,94
  0x
  78,84,87,88,90,91,93,94
   
 10. Anhminhhd1986

  Anhminhhd1986 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/12/20
  Bài viết:
  619
  Được thích:
  7,454
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn @Chamy1108 + @Pele6789 trùng 7x = 60 số
  . ( 2 ngày chưa ăn )

  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,18,19,20,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,72,75,76,80,82,83,85,86,89,93,94,95,98

  dàn trùng 4x ( 23 số ) 9 ngày chưa ăn
  và 1 người ăn 4x . ( 50 số ) 4 ngày chưa ăn

  Mức: 1 (5 0 ) số
  00,03,11,14,17,19,22,26,28,30,31,34,38,41,42,44,45,46,47,51,54,56,57,58,61,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,87,90,94,95,96,97,98,99
  Mức: 2 (2 3 ) số
  01,04,05,07,08,09,10,23,24,27,32,35,36,37,40,43,48,49,50,53,63,86,89 .

  theo các bạn hôm nay về cái nào mình đánh hết
   
 11. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  739
  Được thích:
  11,280
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn Tổng Hợp T5 :

  01/05: 987654x

  02/05: 9876x
  03/05: 987654x
  04/05: 9876x
  05/05: 9876543x
  06/05: 9876543x
  07/05: 9x

  08/05: 987654x
  09/05: 98x
  10/05: 987654x
  11/05: 9876x
  12/05: 98765432x

  13/05: 9x
  14/05: 987x
  15/05: 9876543210x
  16/05: 98765x
  17/05: 987654321x
  18/05: 98765x
  19/05: 98x
  20/05: 987654321x
  21/05: 98765432x
  22/05: 98765432x
  23/05: 9876543x
  24/05: 98765432x
  25/05: 98765432x
  26/05:

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,72,73,74,75,76,78,79,84,85,86,87,88,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,10,11,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,72,73,74,75,76,78,79,84,85,86,87,88,93,94,96,97,99
  5x
  02,05,06,10,11,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,60,62,63,64,67,68,73,74,75,78,79,84,85,86,87,88,93,94,96,97,99
  4x
  05,11,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,60,62,63,64,67,68,73,74,75,86,87,93,96,97
  3x
  05,12,23,24,25,26,28,32,34,38,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,60,62,63,64,67,68,73,74,75,86,87,93,96,97
  2x
  05,12,23,24,25,26,28,32,34,38,40,42,43,44,45,47,50,51,54,55,56,62,63,67,68,73,96,97
  1x
  05,28,34,42,43,44,45,47,50,51,54,55,56,62,63,67,68,73
  0x
  05,28,34,44,45,47,56,73
   
 12. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  2,249
  Được thích:
  13,736
  Điểm thành tích:
  108
  THMB
  Ngày 01 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 02 9x8x7x
  Ngày 03 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06 9x8x
  Ngày 07 9x8x7x6x
  Ngày 08 9x8x7x
  Ngày 09 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10 9x8x7x
  Ngày 11 nghỉ
  Ngày 12 nghỉ
  Ngày 13 9x8x7x6x
  Ngày 14 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 15 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 16 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17 9x8x7x
  Ngày 18 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 19 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20 9x
  Ngày 21 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24 9x
  Ngày 25 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 26
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,52,53,55,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,02,03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,21,24,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,52,55,57,58,59,60,61,63,64,66,69,70,71,72,73,74,75,77,78,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  02,03,04,07,08,11,13,15,16,17,21,24,29,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,46,48,52,55,57,58,59,60,61,63,64,69,72,73,74,77,78,90,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  02,03,04,11,13,15,17,21,29,31,33,35,37,39,40,41,43,46,48,52,55,57,58,59,60,61,63,64,69,74,77,78,90,91,93,95,96,97,98
  2x
  02,03,04,11,13,21,29,31,33,35,37,39,41,46,52,55,59,60,61,63,64,69,74,77,90,93,95,97,98
  1x
  03,11,13,31,33,35,37,39,46,55,59,61,63,64,69,74,77,93,95
  0x
  13,33,39,55,63,69,74,77,95
   
 13. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  812
  Được thích:
  11,340
  Điểm thành tích:
  88
  27/5
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,04,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  6x
  04,06,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,51,53,55,56,58,59,62,63,64,65,66,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  5x
  04,06,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,39,41,43,48,51,55,56,58,59,62,63,65,66,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  4x
  08,13,14,15,17,18,19,22,23,28,31,32,33,34,36,39,41,43,48,51,55,56,58,59,62,63,65,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,95,97,98
  3x
  08,13,15,18,19,22,23,28,31,32,33,34,36,39,41,43,48,51,56,58,63,65,67,71,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,91,93,95,98
  2x
  08,13,18,19,23,28,31,32,36,39,43,48,51,56,58,63,65,67,76,79,80,81,82,84,85,89,91,98
  1x
  08,13,31,32,36,39,48,56,58,63,65,67,76,79,80,89,91,98
  0x
  56,58,63,65,67,76,79,80
   
 14. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  634
  Được thích:
  5,193
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,95,96,97
  6x
  00,03,04,05,07,08,09,11,13,14,16,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,95,96,97
  5x
  00,03,04,05,08,09,11,13,14,16,18,19,22,23,24,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,53,54,55,58,61,63,64,66,68,69,72,73,74,77,78,79,80,81,82,85,86,87,90,91,92,96,97
  4x
  00,03,05,08,11,13,14,16,18,19,22,24,27,29,30,31,35,36,37,41,42,46,47,50,53,55,58,61,63,64,66,68,69,72,73,74,77,78,79,80,81,85,86,87,91,92,96,97
  3x
  00,03,05,08,11,14,16,19,22,24,27,29,30,35,41,42,46,47,50,53,55,58,61,64,66,68,69,72,74,77,79,80,85,86,91,92,96,97
  2x
  00,03,05,08,11,16,22,24,27,29,30,35,42,47,50,53,55,58,61,66,72,74,77,79,80,85,92,97
  1x
  00,11,16,22,24,27,29,42,47,55,61,66,72,74,77,79,92,97
  0x
  11,16,22,27,61,66,72,77
   
 15. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,222
  Được thích:
  9,173
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,98
  7x
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95
  6x
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,71,73,74,75,76,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95
  5x
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,48,49,51,53,56,58,61,63,64,65,67,71,73,74,75,76,81,82,83,84,85,91,92,93,94
  4x
  01,02,03,10,11,12,13,14,15,19,20,21,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,47,49,51,53,56,58,63,65,67,71,73,74,76,81,82,83,84,85,91,92,93,94
  3x
  01,03,10,11,12,13,21,23,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,47,49,51,53,56,58,63,65,67,73,74,76,83,85,91,92,93,94
  2x
  01,03,10,11,12,13,21,23,29,30,31,32,34,37,38,39,43,49,58,67,73,76,83,85,91,92,93,94
  1x
  01,03,10,12,13,21,29,30,31,37,38,39,49,73,83,92,93,94
  0x
  01,03,10,12,21,30,38,83
   
 16. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,013
  Được thích:
  11,846
  Điểm thành tích:
  108
  27/5
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,94,97,98
  6x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,79,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  5x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,60,61,62,66,67,70,71,72,73,76,79,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  4x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,23,24,26,27,29,30,31,32,37,40,41,42,45,46,49,51,54,55,60,61,62,66,67,70,71,72,73,76,79,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  3x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,23,24,26,27,29,37,40,42,45,49,51,54,55,62,67,70,72,73,76,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  2x
  03,04,05,07,15,24,26,27,29,37,40,42,45,49,51,54,55,62,67,70,72,73,76,89,92,94,97,98
  1x
  26,27,29,37,40,42,45,49,51,54,55,62,67,70,72,73,76,89
  0x
  42,45,49,51,54,55,62,67
   
 17. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  2,249
  Được thích:
  13,736
  Điểm thành tích:
  108
  26
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,,01,02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,,01,03,05,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,81,83,84,87,90,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,,01,03,05,09,11,12,13,16,17,18,19,21,24,26,27,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,78,79,80,81,83,84,90,96,97,98,99
  4x
  00,,01,03,05,09,11,12,13,16,17,19,21,24,26,27,29,34,35,38,39,40,41,42,43,48,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,68,71,72,73,78,79,80,83,84,90,98,99
  3x
  00,,01,03,05,09,11,12,16,17,19,21,26,27,34,35,38,39,40,42,43,48,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,71,73,79,80,83,98
  2x
  00,,01,05,09,11,12,16,17,26,27,35,38,39,42,48,52,54,55,56,58,61,64,65,66,73,79,80,98
  1x
  00,,01,05,09,12,17,26,27,35,38,48,52,55,58,61,64,65,80
  0x
  ,09,35,38,48,58,64,65,80
   
 18. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  421
  Được thích:
  4,513
  Điểm thành tích:
  88
  1/5: 3x
  2/5: 2x
  3/5: 8x
  4/5: 8x
  5/5: 1x
  6/5: 5x
  7/5: 1x
  8/5: 1x
  9/5: 3x
  10/5: 6x
  11/5: 6x
  12/5: 6x
  13/5: 4x
  14/5: 8x
  15/5: 6x
  16/5: 6x
  17/5: 7x
  18/5: 2x
  19/5: 5x
  20/5: 2x
  21/5: 4x
  22/5: 1x
  23/5: 0x
  24/5: 5x
  25/5: 6x
  26/5: 9x
  27/5:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,49,50,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,83,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98
  5x
  02,03,04,05,08,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,40,42,43,45,50,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98
  4x
  02,03,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,40,42,43,45,50,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,77,78,80,81,89,90,95,97
  3x
  02,03,12,13,14,16,17,19,23,25,26,27,29,34,35,36,42,45,57,58,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,77,78,80,81,89,90,95,97
  2x
  14,16,17,19,23,25,26,27,34,35,36,42,45,57,61,62,64,68,69,70,71,72,78,80,81,89,90,97
  1x
  14,17,19,26,35,45,57,61,62,68,69,71,72,78,80,89,90,97
  0x
  14,17,26,35,62,69,89,97
   
 19. MrQ.911

  MrQ.911 Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  20/7/22
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  1,315
  Điểm thành tích:
  88
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  Ngày27/5
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,90,92,93,94,96,97,98
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,65,67,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,88,90,92,94,97
  5x
  00,,01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,39,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,63,65,67,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,88,90,94,97
  4x
  00,,01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,39,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,63,65,72,74,79,84,85,88,94,97
  3x
  00,,01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,42,45,47,48,54,58,63,72,74,79,84,85,88,94,97
  2x
  00,,01,10,12,15,18,19,24,27,30,31,33,36,42,45,47,48,54,58,63,72,74,79,84,85,88,94,97
  1x
  ,10,12,15,24,27,30,33,36,42,45,47,48,54,58,63,72,74,85
  0x
  ,24,27,42,45,47,54,58,72
   
 20. LPTrang

  LPTrang Lính mới

  Tham gia:
  4/4/22
  Bài viết:
  71
  Được thích:
  731
  Điểm thành tích:
  78
  27/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,94,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,81,84,85,86,89,91,96,98,99
  6x
  01,02,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,79,80,84,85,86,89,91,96
  5x
  01,02,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,54,55,56,60,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,79,80,84,86,91,96
  4x
  01,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28,31,32,34,36,40,41,43,49,51,54,55,56,60,62,65,66,67,68,69,70,72,73,79,80,84,86,91,96
  3x
  05,06,07,08,11,13,14,15,16,18,19,23,24,26,27,31,32,34,40,41,43,49,51,54,55,62,66,67,68,69,70,72,73,79,80,84,86,91
  2x
  05,07,08,11,13,14,15,18,19,23,24,26,27,31,32,40,41,49,51,54,55,66,69,72,79,84,86,91
  1x
  07,08,11,13,15,18,23,24,26,27,31,32,41,51,66,69,72,84
  0x
  13,18,23,24,26,27,32,51
   
  mr8386, kokono2022, quedau19817 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net