DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/23.

Lượt xem: 103,967

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  5,730
  Được thích:
  78,708
  Điểm thành tích:
  108
  21/5: 1x
  22/5: 2x
  23/5: 7x
  24/5: 8x
  25/5: 0x
  26/5: 8x
  27/5:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,78,79,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,79,83,84,85,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,10,12,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,29,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,62,64,65,67,69,71,72,74,75,76,79,83,84,85,91,92,94,95,96,97,99
  4x
  01,03,04,10,12,14,21,24,25,26,27,29,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,62,64,65,67,72,74,76,79,83,84,85,92,94,95,97,99
  3x
  01,03,04,10,12,14,21,24,29,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,64,65,67,74,76,83,84,85,92,94
  2x
  03,04,12,14,21,24,29,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,58,64,67,74,76,84,85,92,94
  1x
  04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74,84,94
  0x
  04,14,24,34,54,64,74,84,94
   
 2. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  281
  Được thích:
  3,716
  Điểm thành tích:
  88
  01/05: 9x
  02/05: 8x
  03/05: 7x
  04/05: 3x
  05/05: 0x
  06/05: 4x
  07/05: 7x
  08/05: 1x
  09/05: 5x
  10/05: 8x
  11/05: 5x
  12/05: 1x
  13/05: 7x
  14/05: 2x
  15/05: 1x
  16/05: 1x
  17/05: 2x
  18/05: 0x
  19/05: 6x
  20/05: 8x
  21/05: Tạch
  22/05: 1x
  23/05: 6x
  24/05: 3x
  25/05: 9x
  26/05: 0x
  27/05:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,11,12,15,16,17,20,22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,38,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98
  5x
  01,02,03,04,06,11,12,15,16,17,20,25,29,30,32,34,35,38,41,42,44,47,49,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98
  4x
  01,02,03,04,06,11,12,15,16,17,20,29,38,41,47,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,95,98
  3x
  01,02,03,04,06,12,16,17,29,38,41,47,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,92,93,95,98
  2x
  01,03,04,12,16,38,41,47,59,62,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,92,93,95,98
  1x
  01,03,04,16,38,59,72,77,82,83,84,87,88,89,92,93,95,98
  0x
  03,04,59,77,89,93,95,98
   
 3. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  439
  Được thích:
  5,074
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01-05-2023: 1x
  Ngày 02-05-2023: 4x
  Ngày 03-05-2023: 6x
  Ngày 04-05-2023: 0x
  Ngày 05-05-2023: 7x
  Ngày 06-05-2023: 1x
  Ngày 07-05-2023: 2x
  Ngày 08-05-2023: 0x
  Ngày 09-05-2023: 4x
  Ngày 10-05-2023: 0x
  Ngày 11-05-2023: 3x
  Ngày 12-05-2023: xxxx
  Ngày 13-05-2023: 2x
  Ngày 14-05-2023: 1x
  Ngày 15-05-2023: 6x
  Ngày 16-05-2023: 3x
  Ngày 17-05-2023: 6x
  Ngày 18-05-2023: 8x
  Ngày 19-05-2023: 6x
  Ngày 20-05-2023: 0x
  Ngày 21-05-2023: 1x
  Ngày 22-05-2023: 7x
  Ngày 23-05-2023: 7x
  Ngày 24-05-2023: xxxx
  Ngày 25-05-2023: 9x
  Ngày 26-05-2023: 8x
  Ngày 27-05-2023:

  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,06,08,09,10,12,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,05,09,10,12,16,18,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,72,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,05,09,10,12,16,18,21,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,43,45,47,48,50,51,53,54,55,57,58,61,62,64,67,69,70,71,72,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,10,16,18,21,28,30,31,32,33,36,37,38,43,45,47,48,50,51,53,54,58,61,62,64,67,69,71,72,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  09,10,16,18,28,30,31,32,33,37,38,43,45,50,51,53,61,62,64,69,71,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  2x
  10,16,28,32,33,37,38,43,45,51,61,64,71,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,95,96,98,99
  1x
  28,32,33,37,38,43,45,51,64,71,80,82,85,87,89,90,98,99
  0x
  37,38,43,45,80,82,85,90
   
 4. thanhha29

  thanhha29 Lính mới

  Tham gia:
  27/3/23
  Bài viết:
  39
  Được thích:
  412
  Điểm thành tích:
  48
  Ngày 17/05: 7x
  Ngày 18/05: 1x
  Ngày 19/05: 8x
  Ngày 20/05: 7x
  Ngày 21/05: 3x
  Ngày 22/05: 3x
  Ngày 23/05: 6x
  Ngày 24/05: 3x
  Ngày 25/05: 7x
  Ngày 26/05: 8x
  Ngày 27/05:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,88,89,90,92,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,89,90,92,95,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,14,15,17,25,27,29,31,32,34,37,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,89,90,92,95,96,98,99
  4x
  02,04,14,15,17,25,27,29,31,32,34,37,42,43,44,46,47,48,50,51,52,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,90,92,95,96,98,99
  3x
  14,15,25,27,29,32,34,37,44,46,47,48,50,51,52,57,58,59,64,65,67,69,70,72,74,75,76,77,78,79,83,86,90,92,95,96,98,99
  2x
  25,27,29,32,34,44,46,48,51,57,58,59,64,65,69,70,72,74,75,76,77,78,79,83,86,90,92,96
  1x
  34,44,57,58,59,64,65,69,70,74,75,76,77,78,79,90,92,96
  0x
  69,70,74,75,76,77,78,79
   
 5. X2X3X4

  X2X3X4 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  8,243
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Trồng rau!
  9x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  04,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  04,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  11,12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,84,86,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  13,14,15,16,24,25,26,27,29,31,34,37,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,62,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,84,86,91,92,94,95,96,97
  3x
  13,14,15,16,24,25,27,29,31,34,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,64,65,67,68,72,74,75,76,84,86,92,94,95
  2x
  13,16,25,31,34,43,46,47,48,52,54,56,57,59,61,64,65,67,68,72,74,75,76,84,86,92,94,95
  1x
  13,16,25,31,34,43,46,47,48,52,57,61,64,68,74,75,84,86
  0x
  13,25,31,52,57,75,84,86
   
 6. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  1,922
  Được thích:
  17,933
  Điểm thành tích:
  108
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023
  27/05:
  9X
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  8X
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  7X
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,87,88,89,90,92,93,95,96,97,99
  6X
  00,02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,39,40,43,45,46,47,48,50,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,88,90,92,93,95,96,97,99
  5X
  00,03,04,05,06,07,09,12,13,14,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,40,43,45,47,50,53,55,56,58,60,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,80,83,84,90,92,93,95,96,97,99
  4X
  00,03,04,05,06,07,09,12,13,14,17,18,24,26,27,28,29,31,33,38,40,43,47,50,53,55,56,58,60,62,63,64,65,68,71,72,73,75,76,80,83,84,90,92,93,95,97,99
  3X
  00,03,04,05,06,07,09,13,14,17,18,24,26,27,28,29,31,38,40,43,47,50,53,55,56,58,60,65,68,71,72,76,80,83,90,92,95,99
  2X
  00,03,05,06,07,09,13,14,17,18,27,28,29,31,38,40,43,50,55,56,65,72,76,80,83,92,95,99
  1X
  06,07,09,13,18,27,28,29,31,38,40,55,56,72,83,92,95,99
  0X
  06,09,13,28,56,72,92,95
   
 7. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  1,320
  Được thích:
  14,205
  Điểm thành tích:
  108
  27.5.2023
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,02,03,05,06,07,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,29,30,31,32,34,35,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  03,05,07,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,29,30,31,32,34,35,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,99
  (5 8 số)
  03,05,07,12,13,16,19,21,24,25,29,30,31,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,99
  (4 8 số)
  03,05,07,12,13,16,19,21,24,25,29,30,31,42,45,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,99
  (3 8 số)
  03,05,07,12,13,16,19,21,24,25,29,30,31,42,45,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,79,94,95,96,97,99
  (2 8 số)
  25,29,30,31,42,45,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,79,94,95,96,97
  (1 8 số)
  55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,79,94,95,96,97
  (8 số)
  74,75,76,79,94,95,96,97
   
 8. hungha2016

  hungha2016 Lính mới

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  324
  Được thích:
  2,383
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01 9x
  Ngày 02 3x
  Ngày 03 1x
  Ngày 04 4x
  Ngày 05 5x
  Ngày 06 2x
  Ngày 07 2x
  Ngày 08 8x
  Ngày 09 6x
  Ngày 10 7x
  Ngày 11 xx
  Ngày 12 2x
  Ngày 13 5x
  Ngày 14 2x
  Ngày 15 5x
  Ngày 16 3x
  Ngày 17 4x
  Ngày 18 3x
  Ngày 19 0x
  Ngày 20 9x
  Ngày 21 2x
  Ngày 22 2x
  Ngày 23 3x
  Ngày 24 7x
  Ngày 25 0x
  Ngày 26 9x
  Ngày 27
  9x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,53,56,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,47,50,53,56,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,47,50,53,56,65,68,69,70,71,72,74,75,76,78,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,01,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,38,41,47,50,56,65,68,69,74,75,76,78,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  01,05,09,10,11,14,16,18,19,20,21,23,25,27,29,32,38,41,47,50,56,65,69,74,75,76,78,83,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  2x
  01,05,09,10,11,14,16,18,21,23,25,29,32,38,41,47,50,56,65,69,74,75,76,78,87,88,96,98
  1x
  01,09,10,11,16,18,23,32,41,50,56,65,69,74,76,78,87,96
  0x
  09,10,11,16,18,23,32,41
   
 9. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  14,544
  Điểm thành tích:
  108
  Ngày 27/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,07,09,10,11,12,14,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  00,01,02,03,07,10,11,12,14,18,19,20,21,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  5x
  01,02,03,10,11,12,14,18,19,20,21,27,28,29,30,32,36,37,38,39,41,45,46,47,49,50,53,54,56,58,59,60,63,64,65,67,69,72,73,74,76,77,78,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  4x
  01,03,10,11,12,14,18,19,20,21,27,28,29,30,36,38,39,41,46,47,49,54,56,58,59,63,64,65,67,69,72,74,76,77,78,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,98
  3x
  01,03,10,12,21,27,28,30,36,38,39,41,46,47,49,56,58,59,63,64,65,67,69,72,74,77,78,81,82,83,85,87,90,91,93,94,95,96
  2x
  01,03,10,12,21,28,30,36,38,46,47,49,56,58,63,64,65,69,74,78,82,83,85,87,93,94,95,96
  1x
  01,10,12,21,30,49,56,58,65,74,78,82,83,85,87,93,94,96
  0x
  12,49,58,74,82,83,85,94
   
 10. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,547
  Được thích:
  29,325
  Điểm thành tích:
  108
  27/5
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,81,82,84,85,86,88,91,92,93,95,96,99
  5x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,81,82,84,85,86,92,95,96
  4x
  01,07,10,14,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,92,95,96
  3x
  01,07,10,14,18,19,24,25,27,28,31,32,33,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,92,95,96
  2x
  01,07,10,14,18,19,24,25,27,28,33,39,41,42,44,46,48,52,54,55,59,60,61,66,69,92,95,96
  1x
  01,07,10,14,18,19,24,25,27,28,33,39,41,66,69,92,95,96
  0x
  01,07,10,14,18,19,24,25
   
 11. truongco

  truongco Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  504
  Được thích:
  4,896
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,87,88,90,91,92,96,97
  6x
  00,03,04,05,06,08,09,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92,96,97
  5x
  00,03,04,05,06,08,09,14,15,16,19,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,56,57,60,61,62,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92,96,97
  4x
  04,05,06,09,14,15,16,19,24,25,26,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,49,50,51,52,56,57,60,61,62,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92
  3x
  04,05,06,15,16,26,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,47,50,51,52,57,60,61,62,67,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92
  2x
  04,05,06,15,16,33,36,37,38,40,47,50,51,52,57,60,61,62,67,73,76,78,80,83,87,88,90,91,92
  1x
  04,05,06,33,38,40,47,50,51,52,61,62,67,73,76,87,90,91,92
  0x
  04,05,06,61,76,87,90,91,92
   
 12. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  547
  Được thích:
  3,703
  Điểm thành tích:
  88
  27/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,03,05,06,07,09,10,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,03,05,06,07,09,10,13,16,17,18,20,24,27,29,30,31,34,38,39,40,42,43,46,47,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  01,05,06,09,10,18,24,27,29,30,31,38,39,40,42,43,46,47,50,51,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,06,09,10,18,24,27,29,30,31,39,42,43,46,47,50,51,56,57,60,61,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  3x
  05,09,18,24,29,30,31,42,46,47,50,56,57,60,61,64,65,67,71,72,74,75,76,78,79,81,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  2x
  05,09,18,42,46,50,57,64,65,67,71,72,74,75,76,78,79,81,83,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  1x
  46,50,64,72,74,75,76,78,79,81,83,87,89,90,92,93,97,98
  0x
  64,79,81,89,90,92,97,98
   
 13. ruabi004

  ruabi004 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,422
  Được thích:
  9,345
  Điểm thành tích:
  108
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,55,57,58,59,60,62,63,64,66,68,70,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,53,55,58,60,62,63,64,66,68,70,72,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,03,04,08,09,10,11,14,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,53,55,58,60,62,63,64,66,68,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,98,99
  4x
  01,04,08,09,10,11,19,22,24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,40,41,42,43,44,46,48,49,53,55,58,60,62,63,64,68,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,98,99
  3x
  01,04,08,09,10,11,19,22,26,28,29,30,35,36,40,44,46,48,49,53,58,62,63,64,68,80,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,98,99
  2x
  04,08,09,19,22,26,28,29,35,36,40,46,48,49,53,58,62,63,64,80,82,84,85,86,90,91,94,99
  1x
  04,09,19,26,36,40,48,49,58,62,63,64,80,84,90,91,94,99
  0x
  04,09,40,48,49,62,90,94
   
 14. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,292
  Được thích:
  34,744
  Điểm thành tích:
  108
  27/05
  (9 4 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,94,95,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,14,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,87,89,92,94,95,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,05,07,08,09,10,13,14,17,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,83,85,87,89,94,98
  (5 9 số)
  01,03,04,05,07,08,09,13,14,17,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,80,83,85,87,89
  (4 9 số)
  01,03,04,05,07,08,17,21,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,43,44,47,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,65,67,68,70,71,72,74,76,78,80,83,85
  (3 9 số)
  01,03,04,05,07,08,21,23,25,30,31,32,34,35,38,40,41,43,47,49,50,52,53,54,56,58,61,62,65,67,70,71,72,74,76,78,80,83,85
  (2 9 số)
  01,03,04,05,07,08,23,25,30,31,32,34,35,38,41,43,50,52,53,58,61,62,67,71,74,76,78,83,85
  (1 9 số)
  01,03,08,23,30,31,34,35,38,41,43,53,58,61,67,71,74,78,83
  (9 số)
  08,34,35,38,43,53,58,71,74
   
 15. hanoi123x

  hanoi123x Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  317
  Được thích:
  4,520
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,23,24,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,28,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,98,99
  5x
  00,03,04,06,07,08,11,13,14,15,16,18,22,28,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,50,51,53,55,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,99
  4x
  00,03,04,06,07,08,11,13,14,16,18,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,50,53,55,58,60,63,64,65,66,67,68,73,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88
  3x
  00,03,04,06,07,08,11,13,18,33,34,35,36,37,38,40,43,44,48,50,53,55,58,60,63,66,68,73,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88
  2x
  00,03,04,06,07,08,11,18,33,36,38,40,44,48,50,55,58,60,63,66,68,77,80,83,84,85,86,88
  1x
  00,03,06,08,33,38,44,48,55,60,66,68,77,80,83,84,86,88
  0x
  00,08,33,38,44,66,80,88
   
 16. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  1,178
  Được thích:
  7,922
  Điểm thành tích:
  108
  27/5


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,09,11,14,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  6x
  01,02,03,04,05,08,09,11,14,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  5x
  01,02,03,14,17,19,21,23,26,27,28,29,30,34,35,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  4x
  01,02,03,14,17,19,21,27,28,30,34,39,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,59,61,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  3x
  02,14,17,19,21,27,30,34,39,45,46,48,51,52,54,57,59,61,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,93,94,99
  2x
  21,27,30,34,39,45,46,48,51,57,61,71,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,94,99
  1x
  27,34,39,45,46,51,57,61,75,82,83,84,85,86,88,89,94,99
  0x
  34,39,46,75,84,85,86,89
   
 17. nghiasm

  nghiasm Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  8,330
  Điểm thành tích:
  88
  1/5:7x
  2/5:6x
  3/5:3x
  4/5:6x
  5/5:4x
  6/5:9x
  7/5:7x
  8/5:2x
  9/5:3x
  10/5:1x
  11/5:3x
  12/5:8x
  13/5:8x
  14/5:6x
  15/5:4x
  16/5:3x
  17/5:7x
  18/5:3x
  19/5:6x
  20/5:8x
  21/5:7x
  22/5:8x
  23/5:1x
  24/5:7x
  25/5:1x
  26/5:4x
  27/5:
  9x
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,08,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,08,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,53,58,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  12,13,17,18,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,42,43,44,47,48,49,62,63,67,68,71,73,74,76,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  12,13,17,18,21,23,26,28,31,32,34,36,37,39,43,48,62,63,67,68,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,92,93,94,97,98,99
  2x
  12,13,17,18,21,26,31,34,36,39,43,48,62,63,67,68,71,73,76,78,81,82,84,86,87,89,93,98
  1x
  13,18,31,34,36,39,43,48,63,68,71,76,81,84,86,89,93,98
  0x
  34,39,43,48,84,89,93,98
   
 18. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  581
  Được thích:
  4,994
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01/05: 5x
  Ngày 02/05: 8x
  Ngày 03/05: 3x
  Ngày 04/05: 2x
  Ngày 05/05: 8x
  Ngày 06/05: ....
  Ngày 07/05: 6x
  Ngày 08/05: 3x
  Ngày 09/05: 5x
  Ngày 10/05: 8x
  Ngày 11/05: ....
  Ngày 12/05: 1x
  Ngày 13/05: 2x
  Ngày 14/05: 6x
  Ngày 15/05: 6x
  Ngày 16/05: 1x
  Ngày 17/05: 5x
  Ngày 18/05: 8x
  Ngày 19/05: 1x
  Ngày 20/05: 7x
  Ngày 21/05: 4x
  Ngày 22/05: 4x
  Ngày 23/05: 3x
  Ngày 24/05: 4x
  Ngày 25/05: 5x
  Ngày 26/05: 2x
  Ngày 27/05:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,42,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,85,87,90,91,93,94,96,97,99
  5x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,42,44,46,47,48,50,51,52,54,55,58,61,62,65,67,69,70,72,73,77,79,83,85,87,90,91,93,94,96,97
  4x
  00,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,27,28,29,30,33,35,36,37,42,44,46,47,48,52,55,61,62,65,67,69,70,72,73,77,79,83,85,87,90,91,93,94,96
  3x
  00,05,06,08,10,13,18,19,20,21,29,30,33,35,36,37,42,44,46,47,48,52,55,61,62,65,69,70,73,79,83,85,87,90,91,93,94,96
  2x
  00,05,10,13,18,19,20,21,29,30,33,42,44,46,47,52,62,65,70,73,79,83,85,87,91,93,94,96
  1x
  00,05,10,18,19,20,21,29,30,33,44,46,52,62,79,83,85,91
  0x
  05,19,30,44,52,79,85,91
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,115
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,738
  Được thích:
  267,115
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 5: (1 số)
  88
  Mức 3 7: (2 số)
  00,01
  Mức 4 1: (4 số)
  10,44,95,99
  Mức 4 2: (2 số)
  08,56
  Mức 4 3: (7 số)
  02,11,15,84,85,87,97
  Mức 4 4: ( 1 2 số)
  03,04,05,28,33,55,65,71,78,79,89,96
  Mức 4 5: ( 1 0 số)
  13,17,30,31,51,60,66,80,82,86
  Mức 4 6: ( 1 6 số)
  09,12,19,20,22,24,36,39,50,59,61,62,69,70,81,90
  Mức 4 7: ( 1 8 số)
  06,07,18,26,29,37,41,46,52,53,57,58,63,75,77,91,92,98
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  14,16,34,35,38,40,43,49,54,68,73,74,76,83,93
  Mức 4 9: (8 số)
  21,23,25,27,42,45,47,94
  Mức 5 0: (5 số)
  32,48,64,67,72
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net