DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 8/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/7/22.

Lượt xem: 145,667

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Khacnhapkhacnhap

  Khacnhapkhacnhap Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  25/7/21
  Bài viết:
  106
  Được thích:
  344
  Điểm thành tích:
  63
  Ngày 01/8: 3x
  Ngày 02/8: 7x
  Ngày 03/8: 6x
  Ngày 04/8: 1x
  Ngày 05/8: xịt
  Ngày 06/8: 7x
  Ngày 07/8: 3x
  Ngày 08/8: 8x
  Ngày 09/8: 4x
  Ngày 10/8: 0x
  Ngày 11/8: 2x
  Ngày 12/8: 7x
  Ngày 13/8: 7x
  Ngày 14/8: 3x
  Ngày 15/8: 2x
  Ngày 16/8: 4x
  Ngày 17/8: 4x
  Ngày 18/8: 2x
  Ngày 19/8: 6x
  Ngày 20/8: 3x
  Ngày 21/8: 1x
  Ngày 22/8: 9x
  Ngày 23/8: 5x
  Ngày 24/8: 0x
  Ngày 25/8: 7x
  Ngày 26/8: 5x
  Ngày 27/8: 9x
  Ngày 28/8: 3x
  Ngày 29/8: 2x
  Ngày 30/8: xịt
  Ngày 31/08
  9x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,31,32,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,08,12,13,14,15,18,19,23,24,25,26,28,29,31,32,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  5x
  08,14,15,18,19,23,24,25,26,28,29,31,32,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,54,56,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,86,87,90,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  08,14,18,19,24,26,28,31,32,38,39,40,41,42,45,46,48,49,51,52,54,56,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,74,75,76,79,80,81,86,87,90,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  08,24,26,28,31,32,38,39,40,41,42,45,48,49,51,52,54,56,57,59,64,65,67,68,69,74,75,76,79,80,81,86,90,93,94,96,97,98
  2x
  24,26,28,31,32,40,42,48,51,52,54,56,59,64,65,67,68,69,74,75,76,79,80,81,93,94,96,98
  1x
  26,40,42,48,52,54,59,64,65,67,68,69,75,79,81,93,94,96
  0x
  42,52,54,64,65,67,69,93
   
 2. Bnana

  Bnana Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  27/11/21
  Bài viết:
  415
  Được thích:
  3,030
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 31/08
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,35,36,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,58,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,32,33,35,36,40,44,45,46,47,49,50,53,54,55,58,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,76,77,78,79,81,82,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,16,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,32,33,35,36,40,44,45,46,47,49,50,53,55,60,61,62,64,66,67,69,70,71,72,76,77,78,79,81,82,87,89,91,92,94,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,16,19,20,22,23,27,28,29,30,32,33,35,40,44,46,50,55,61,64,66,67,69,70,71,72,76,77,78,79,81,82,87,89,91,92,94,96,97,98
  3x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,16,19,20,22,27,33,40,44,46,50,55,61,64,66,67,69,70,72,76,77,78,82,87,89,91,92,94,97,98
  2x
  01,03,04,10,19,20,22,27,33,40,44,46,50,61,64,66,67,69,70,72,77,78,82,87,89,92,94,97
  1x
  03,04,10,19,20,22,46,50,61,67,69,77,78,87,89,92,94,97
  0x
  20,22,50,67,77,78,87,89
   
 3. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  349
  Được thích:
  3,783
  Điểm thành tích:
  93
  31/08:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,38,41,42,44,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,32,33,35,36,38,41,42,44,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,90,91,94,97,99
  5x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,32,33,36,38,41,44,49,50,55,57,58,60,61,63,66,67,68,70,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,90,91,94,97,99
  4x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,14,16,17,21,22,23,30,32,33,36,38,44,49,50,55,57,58,60,61,63,66,67,68,75,76,77,79,80,81,83,85,86,88,90,91,94,97,99
  3x
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,16,21,22,23,30,33,36,44,49,50,55,58,60,61,63,66,67,68,76,77,80,85,86,88,90,94,97,99
  2x
  00,05,06,08,11,12,16,22,30,33,36,44,50,55,58,60,63,66,67,68,76,77,80,85,86,88,90,99
  1x
  00,06,08,11,22,33,44,55,60,66,68,76,80,85,86,88,90,99
  0x
  00,06,08,11,44,55,60,80
   
 4. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  349
  Được thích:
  3,783
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn bổ xung nếu thiếu:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,28,30,32,33,35,36,38,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,28,30,32,33,35,36,38,39,42,43,44,46,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,72,73,76,77,80,81,83,85,87,88,90,91,93,94,97,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,15,16,17,18,21,22,25,27,28,30,32,33,35,36,38,42,44,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,70,72,73,76,77,80,81,83,85,87,88,93,94,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,11,13,15,16,17,21,25,27,28,30,32,33,35,36,38,44,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,68,70,72,73,80,81,83,85,87,88,94,99
  3x
  00,01,03,04,05,11,13,15,16,25,27,28,30,32,33,35,36,38,44,49,50,55,56,57,58,59,60,61,66,68,70,72,80,81,83,85,94,99
  2x
  00,01,03,05,11,15,16,27,35,38,44,49,50,56,57,58,59,60,61,66,68,70,72,80,81,83,85,94
  1x
  01,03,05,11,15,16,35,38,49,50,56,58,60,61,80,83,85,94
  0x
  05,15,16,49,58,60,61,80
   
 5. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  1,772
  Được thích:
  10,218
  Điểm thành tích:
  113
  31/8
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,45,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  02,03,04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,21,22,25,27,30,31,32,34,35,37,40,41,42,45,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  02,03,04,06,07,09,10,11,12,14,15,22,27,30,31,32,34,35,37,40,41,42,45,50,52,53,54,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,89,91,92,93,94,95,97,99
  4x
  02,07,09,11,12,14,15,22,27,30,31,32,34,35,37,40,41,42,45,50,52,53,54,56,58,59,61,62,64,67,68,69,71,73,74,76,77,81,82,86,87,89,91,92,94,95,97,99
  3x
  02,07,09,11,12,14,15,22,27,30,31,35,37,40,41,42,45,50,53,54,58,59,62,67,69,71,76,77,81,82,87,89,91,92,94,95,97,99
  2x
  02,09,11,27,30,31,35,41,45,50,53,54,58,62,67,69,71,76,77,81,82,87,91,92,94,95,97,99
  1x
  02,11,30,35,41,50,54,58,67,76,81,82,87,91,92,94,95,99
  0x
  35,41,50,54,58,82,87,94
   
 6. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  5,843
  Được thích:
  25,239
  Điểm thành tích:
  113
  31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,44,45,47,50,51,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,08,09,11,14,16,17,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,44,47,50,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,94,95,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,08,09,11,14,16,17,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,44,47,50,53,55,56,57,58,62,65,67,68,69,71,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,90,91,92,94,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,08,09,11,16,17,21,22,27,31,32,33,34,35,36,39,41,43,44,47,50,53,55,57,58,65,67,68,69,71,75,76,77,80,81,82,83,85,86,90,91,92,94,98
  3x
  01,02,03,04,05,08,09,11,16,17,21,32,33,34,35,39,41,43,44,47,57,58,67,68,69,71,75,76,77,80,81,82,83,85,90,91,92,94,98
  2x
  01,02,09,11,16,17,32,33,34,35,39,41,43,47,58,67,68,69,71,76,77,80,82,83,85,90,91,92,94
  1x
  01,17,32,33,34,35,41,43,47,58,67,68,69,71,76,80,85,91,92,94
  0x
  35,41,43,47,71,76,80,85,91
   
  Phongtho, Dimo2003, Bam_cang5 thành viên khác Thích điều này.
 7. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,595
  Được thích:
  61,973
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 31/9
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,24,25,27,28,29,31,33,34,36,38,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,06,07,09,10,11,13,14,15,16,18,19,24,25,27,29,31,33,34,36,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,54,56,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,79,81,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,06,09,10,11,13,14,15,16,18,19,29,31,34,36,39,41,43,46,48,49,51,56,59,60,61,63,64,65,66,68,69,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  01,06,10,11,13,14,15,16,18,19,31,34,36,39,41,43,46,48,51,56,60,61,63,64,65,66,68,69,81,84,86,89,91,93,96,98
  2x
  11,13,14,16,18,19,31,34,36,39,41,43,46,48,61,63,64,66,68,69,81,84,86,89,91,93,96,98
  1x
  11,16,19,31,34,36,39,41,43,46,61,64,69,81,86,89,91,96,98
  0x
  11,19,31,39,61,69,86,89,98
   
 8. Consocnho

  Consocnho Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  6/6/19
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  15,334
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/8: 4x
  Ngày 2/8: 3x
  Ngày 3/8: xịt
  Ngày 4/8: 7x
  Ngày 5/8: 7x
  Ngày 6/8: 2x
  Ngày 7/8: 0x
  Ngày 8/8: 2x
  Ngày 9/8: 6x
  Ngày 10/8: 6x
  Ngày 11/8: 0x
  Ngày 12/8: 2x
  Ngày 13/8: 8x
  Ngày 14/8: 3x
  Ngày 15/8: 0x
  Ngày 16/8: 8x
  Ngày 17/8: 2x
  Ngày 18/8: 1x
  Ngày 19/8: 3x
  Ngày 20/8: 6x
  Ngày 21/8: 5x
  Ngày 22/8: 9x
  Ngày 23/9: 9x
  Ngày 24/8: 3x
  Ngày 25/8: 2x
  Ngày 26/8: 5x
  Ngày 27/8: 5x
  Ngày 28/8: 7x
  Ngày 29/8: xịt
  Ngày 30/8: 5x
  Ngày 31/8
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,85,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  7 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,71,72,75,76,77,78,79,80,83,85,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  6 8 s
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,25,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,66,67,71,72,76,78,80,83,85,87,88,89,92,93,96,97,99
  5 8 s
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,21,25,28,29,31,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,53,54,56,57,58,60,62,63,66,67,72,76,80,83,85,87,88,89,92,93,96,97,99
  4 8 s
  00,02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,17,21,25,29,31,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,51,53,54,56,57,58,63,67,76,80,83,85,87,88,89,92,93,96,97,99
  3 8 s
  02,03,04,05,09,11,12,13,15,21,25,29,31,35,37,41,42,43,44,45,47,48,51,53,54,56,57,63,67,76,80,83,87,89,92,93,96,97
  2 8 s
  02,03,09,12,13,15,21,25,35,37,41,42,43,45,48,51,53,56,57,67,76,80,87,89,92,93,96,97
  1 8 s
  03,12,13,15,25,37,41,43,45,48,53,57,67,87,89,93,96,97
  0 8 s
  12,13,25,37,45,67,87,97
   
 9. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,439
  Được thích:
  26,897
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 08/2022
  Ngày 01/08:3x=7đ
  Ngày 02/08:6x=4đ
  Ngày 03/08:3x=7đ
  Ngày 04/08:3x=7đ
  Ngày 05/08:1x=9đ
  Ngày 06/08: Không vào được (KVD)
  Ngày 07/08:1x=9đ
  Ngày 08/08:1x=9đ
  Ngày 09/08:7x=3đ
  Ngày 10/08:0x=10đ
  Ngày 11/08:0x=10đ
  Ngày 12/08:3x=7đ
  Ngày 13/08:5x=5đ
  Ngày 14/08:5x=5đ
  Ngày 15/08:1x=9đ
  Ngày 16/08:2x=8đ
  Ngày 17/08:8x=2đ
  Ngày 18/08:2x=8đ
  Ngày 19/08:MISS=0đ
  Ngày 20/08:8x=2đ
  Ngày 21/08:9x=1đ
  Ngày 22/08:1x=9đ
  Ngày 23/08:5x=5đ
  Ngày 24/08:6x=4đ
  Ngày 25/08:2x=8đ
  Ngày 26/08:4x=6đ
  Ngày 27/08:MISS=0đ
  Ngày 28/08:7x=3đ
  Ngày 29/08:1x=9đ
  Ngày 30/08:6x=4đ
  Tổng điểm:7+4+7+7+9+KVD+9+9+3+10+10+7+5+5+9+8+2+8+0+2+1+9+5+4+8+6+0+3+9+4=170đ
  Ngày 31//08
  (9 4 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,18,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,44,46,48,49,50,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,18,19,20,22,23,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,43,46,48,49,50,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97
  (5 9 ) số
  04,06,07,09,10,13,16,18,19,20,23,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,43,46,48,49,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97
  (4 9 ) số
  04,06,07,13,16,18,19,23,26,28,29,31,32,34,36,37,40,43,46,48,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97
  (3 9 ) số
  13,16,18,19,23,26,28,29,31,32,34,36,37,40,43,46,48,60,61,62,63,64,67,68,69,70,73,76,78,79,81,82,84,86,87,91,92,96,97
  (2 9 ) số
  26,29,31,32,34,36,37,43,46,48,62,63,64,67,68,69,73,76,78,79,81,82,84,86,87,91,92,96,97
  (1 9 ) số
  26,62,64,67,68,69,73,76,78,79,81,82,84,86,87,91,92,96,97
  (9 ) số
  26,62,84,86,87,91,92,96,97
   
 10. chilatoi123

  chilatoi123 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  2,388
  Được thích:
  21,469
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  31/08/2022
  Dàn bổ sung @cuonglis1102
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  7x
  00,,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,77,79,80,81,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,97
  6x
  00,,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,63,65,68,69,71,77,79,80,81,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,97
  5x
  00,,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,28,29,32,35,36,40,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,63,65,68,69,71,77,79,80,81,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,97
  4x
  00,,02,04,05,06,08,09,17,18,23,28,29,32,35,36,40,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,63,65,68,69,71,77,79,80,81,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,97
  3x
  00,,04,05,06,08,09,17,18,23,28,29,32,35,36,40,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,63,65,68,69,71,77,79,80,81,82,84
  2x
  00,,04,05,06,08,09,17,18,23,28,29,32,35,36,40,44,45,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,63
  1x
  00,,04,05,06,08,09,17,18,23,28,29,32,35,36,40,44,45,48
  0x
  00,,04,05,06,08,09,17,18
   
 11. DYH00011

  DYH00011 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  9,195
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,30,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,03,06,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,28,30,33,35,37,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,94,95,97,98,99
  5x
  00,03,06,08,09,11,12,15,16,17,18,19,21,22,24,25,28,30,33,35,37,42,44,45,46,51,52,53,55,56,59,60,61,62,64,65,67,68,71,73,76,77,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,94,95,97,98,99
  4x
  00,06,08,09,11,12,15,16,17,19,22,24,25,28,30,33,35,37,42,44,45,51,52,53,55,56,59,60,61,62,64,67,71,73,76,77,79,80,81,82,88,90,91,94,95,97,98,99
  3x
  00,06,08,09,15,17,19,22,25,28,33,35,37,44,51,52,53,55,59,60,61,62,67,71,73,76,77,79,80,81,82,88,90,91,94,95,97,99
  2x
  00,06,08,09,15,17,19,33,35,44,51,52,53,55,60,61,67,71,73,76,79,80,82,88,90,91,97,99
  1x
  00,06,08,15,33,35,44,53,55,60,67,79,80,88,90,91,97,99
  0x
  06,33,44,55,60,80,97,99
   
  Phongtho, giolao, Bam_cang4 thành viên khác Thích điều này.
 12. LUATHUY

  LUATHUY Lính mới

  Tham gia:
  25/3/22
  Bài viết:
  157
  Được thích:
  2,164
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x-0x tháng 08/2022
  Ngày 01/8 nhận 1x
  Ngày 02/8 nhận 0x
  Ngày 03/8 nhận 8x
  Ngày 04/8 nhận 3x
  Ngày 05/8 nhận 7x
  Ngày 06/8 nhận 2x
  Ngày 07/8 nhận 4x
  Ngày 08/8 nhận 8x
  Ngày 09/8 nhận 7x
  Ngày 10/8 nhận 8x
  Ngày 11/8 nhận N
  Ngày 12/8 nhận 2x
  Ngày 13/8 nhận 3x
  Ngày 14/8 nhận 7x
  Ngày 15/8 nhận 9x
  Ngày 16/8 nhận 9x
  Ngày 17/8 nhận 0x
  Ngày 18/8 nhận 6x
  Ngày 19/8 nhận 8x
  Ngày 20/8 nhận x
  Ngày 21/8 nhận 5x
  Ngày 22/8 nhận 3x
  Ngày 23/8 nhận 7x
  Ngày 24/8 nhận 7x
  Ngày 25/8 nhận 2x
  Ngày 26/8 nhận 51
  Ngày 27/8 nhận sập r
  Ngày 28/8 nhận 1x
  Ngày 29/8 nhận 1x
  Ngày 30/8 nhận 9x
  Ngày 31/8 nhận
  9x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,09,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  09,16,17,18,19,24,25,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  09,16,17,18,19,24,25,27,29,35,36,38,39,42,45,46,47,49,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  16,17,18,19,25,27,29,35,36,38,39,42,45,46,47,49,52,53,54,57,58,59,61,63,64,67,69,71,72,74,75,76,78,79,81,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  16,17,18,19,25,27,36,39,52,57,58,59,61,63,64,67,69,71,72,74,75,76,78,79,81,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  2x
  16,17,18,19,25,27,36,39,52,57,61,63,67,71,72,75,76,78,79,81,87,89,91,93,95,96,97,98
  1x
  16,17,36,61,63,67,71,75,76,78,79,81,87,89,91,93,97,98
  0x
  63,67,71,76,78,79,87,97
   
  Phongtho, giolao, Bam_cang5 thành viên khác Thích điều này.
 13. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,244
  Được thích:
  7,782
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,51,53,54,57,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  2x
  23,24,25,26,27,28,29,30,62,63,64,73,74,75,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95
  1x
  25,26,27,28,29,73,74,75,78,79,80,82,83,90,92,93,94,95
  0x
  26,27,28,29,73,74,75,78
   
  Phongtho, giolao, Bam_cang5 thành viên khác Thích điều này.
 14. Daicalanhdao

  Daicalanhdao VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  18/4/22
  Bài viết:
  1,739
  Được thích:
  11,581
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày cuối tháng
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,51,52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,51,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,51,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,06,09,10,11,13,14,16,18,19,23,24,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,56,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  01,04,06,09,10,14,16,19,23,24,28,29,32,34,37,39,40,41,42,43,46,47,48,56,59,60,61,64,65,66,67,69,73,74,76,78,79,82,84,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  01,06,10,14,16,19,23,28,29,32,34,37,39,41,43,46,47,56,60,61,64,65,66,67,69,73,74,76,78,79,82,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  01,06,10,14,19,23,29,32,37,39,41,46,47,60,64,67,69,73,74,76,79,89,91,92,93,96,97,98
  1x
  01,06,10,14,19,29,41,46,60,64,67,69,76,79,89,91,92,96,97
  0x
  19,29,46,64,69,79,91,92,96
   
  Phongtho, giolao, Bam_cang5 thành viên khác Thích điều này.
 15. Trantuan81

  Trantuan81 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  12/9/21
  Bài viết:
  442
  Được thích:
  5,775
  Điểm thành tích:
  93
  31/8
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,06,09,10,11,13,14,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,06,10,13,17,18,19,21,24,26,27,28,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,86,87,88,90,92,93,94,96,98,99
  5x
  02,06,10,13,17,18,19,21,24,26,27,28,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,47,49,50,51,52,54,55,58,59,61,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,79,80,85,86,87,88,90,92,93,94,96,98,99
  4x
  02,06,13,17,18,19,21,24,26,27,28,30,33,37,41,42,44,45,47,49,50,51,52,54,55,58,59,61,65,66,67,69,70,71,72,74,79,80,86,87,88,90,92,93,94,96,98,99
  3x
  02,06,17,18,19,21,24,26,27,28,33,37,41,44,45,47,49,50,51,52,55,59,61,67,69,70,71,72,74,80,86,87,88,92,93,94,96,99
  2x
  02,06,17,18,21,24,26,27,28,33,37,44,45,47,49,50,51,55,59,61,69,74,86,87,88,94,96,99
  1x
  02,06,18,24,26,27,33,37,44,45,50,55,59,69,74,86,87,94
  0x
  18,24,27,44,45,50,69,86
   
  Phongtho, hung_suong_gio, giolao6 thành viên khác Thích điều này.
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,273
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 4: (1 số)
  00
  Mức 3 6: (1 số)
  02
  Mức 3 9: (2 số)
  12,22
  Mức 4 0: (1 số)
  11
  Mức 4 1: (3 số)
  01,33,50
  Mức 4 2: (6 số)
  05,20,24,37,39,44
  Mức 4 3: (6 số)
  13,15,43,55,89,99
  Mức 4 4: ( 9 số)
  07,23,31,32,42,45,54,75,88
  Mức 4 5: ( 9 số)
  03,34,41,69,74,84,86,93,98
  Mức 4 6: ( 1 7 số)
  04,08,10,14,17,18,21,25,36,51,57,80,82,83,95,96,97
  Mức 4 7: ( 1 5 số)
  29,30,38,40,46,49,52,56,58,65,72,73,76,78,81
  Mức 4 8: ( 1 6 số)
  16,19,26,28,35,48,59,60,66,70,77,79,87,91,92,94
  Mức 4 9: ( 1 0 số)
  06,09,27,47,61,62,63,67,68,85
  Mức 5 0: (4 số)
  53,64,71,90
   
  giolao, Bam_cangNguyenhai6868 Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,273
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 4 5: (2 số)
  22,37
  Mức 4 6: (1 số)
  43
  Mức 4 7: (1 số)
  15
  Mức 4 8: (1 số)
  39
  Mức 4 9: (1 số)
  20
  Mức 5 0: (2 số)
  07,46
  Mức 5 1: (7 số)
  01,10,23,25,26,34,38
  Mức 5 2: (5 số)
  00,02,12,13,24
  Mức 5 3: (1 số)
  14
  Mức 5 4: (4 số)
  05,41,42,44
  Mức 5 5: (4 số)
  36,74,83,84
  Mức 5 6: (2 số)
  75,88
  Mức 5 7: (2 số)
  33,35
  Mức 5 8: (3 số)
  04,31,48
  Mức 5 9: (4 số)
  03,11,50,89
  Mức 6 0: (5 số)
  08,40,45,52,54
  Mức 6 1: (4 số)
  47,51,57,98
  Mức 6 3: (3 số)
  21,27,70
  Mức 6 4: (2 số)
  32,62
  Mức 6 5: (6 số)
  30,53,61,72,73,78
  Mức 6 6: (1 số)
  55
  Mức 6 7: (2 số)
  59,63
  Mức 6 8: (4 số)
  82,86,93,99
  Mức 6 9: (3 số)
  17,77,85
  Mức 7 0: (6 số)
  06,09,18,19,29,65
  Mức 7 1: (4 số)
  49,60,71,80
  Mức 7 2: (3 số)
  16,69,79
  Mức 7 3: (5 số)
  64,66,68,95,96
  Mức 7 5: (2 số)
  56,81
  Mức 8 0: (4 số)
  58,92,94,97
  Mức 8 1: (1 số)
  76
  Mức 8 2: (2 số)
  87,91
  Mức 8 3: (2 số)
  28,67
  Mức 8 7: (1 số)
  90
   
  giolao, Bam_cangNguyenhai6868 Thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,273
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 1: (1 số)
  07
  Mức 1 7: (3 số)
  13,14,42
  Mức 2 0: (1 số)
  22
  Mức 2 1: (1 số)
  53
  Mức 2 2: (4 số)
  34,38,43,84
  Mức 2 3: (3 số)
  24,31,37
  Mức 2 4: (4 số)
  10,25,36,83
  Mức 2 5: (3 số)
  04,20,23
  Mức 2 6: (3 số)
  12,26,45
  Mức 2 7: (6 số)
  08,15,30,39,65,78
  Mức 2 8: (3 số)
  11,35,46
  Mức 2 9: (3 số)
  01,72,88
  Mức 3 0: (5 số)
  00,21,59,63,99
  Mức 3 1: (5 số)
  18,52,54,62,70
  Mức 3 2: (8 số)
  27,32,47,49,51,73,86,98
  Mức 3 3: (2 số)
  44,48
  Mức 3 4: (7 số)
  03,05,09,19,29,33,40
  Mức 3 5: (2 số)
  02,41
  Mức 3 6: (2 số)
  55,74
  Mức 3 7: (8 số)
  17,57,58,66,77,82,85,95
  Mức 3 8: (4 số)
  61,68,79,89
  Mức 3 9: (2 số)
  16,28
  Mức 4 0: (6 số)
  06,50,56,71,75,80
  Mức 4 1: (1 số)
  64
  Mức 4 2: (1 số)
  81
  Mức 4 3: (3 số)
  60,90,96
  Mức 4 6: (1 số)
  93
  Mức 4 7: (1 số)
  94
  Mức 4 9: (1 số)
  76
  Mức 5 2: (1 số)
  69
  Mức 5 4: (1 số)
  87
  Mức 5 6: (1 số)
  97
  Mức 5 8: (1 số)
  91
  Mức 6 0: (1 số)
  92
  Mức 6 3: (1 số)
  67
   
  GOD_OF_GAMBLE, giolao, Bam_cang and 1 người khác Thích điều này.
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,273
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 0: (1 số)
  07
  Mức 1: (1 số)
  14
  Mức 2: (4 số)
  13,31,42,63
  Mức 3: ( 9 số)
  23,32,36,49,59,65,70,72,83
  Mức 4: ( 1 4 số)
  04,21,22,24,30,34,37,38,47,51,53,56,66,88
  Mức 5: ( 1 2 số)
  09,19,20,25,27,39,45,48,68,81,82,84
  Mức 6: ( 1 5 số)
  02,10,11,12,16,17,26,43,46,52,54,73,77,90,95
  Mức 7: ( 1 1 số)
  01,03,08,18,29,35,58,61,62,71,98
  Mức 8: ( 1 0 số)
  15,28,40,44,55,57,64,74,86,99
  Mức 9: (7 số)
  00,05,33,41,78,80,85
  Mức 1 0: (6 số)
  06,76,79,89,94,96
  Mức 1 1: (1 số)
  93
  Mức 1 2: (2 số)
  50,75
  Mức 1 3: (2 số)
  60,91
  Mức 1 4: (2 số)
  69,92
  Mức 1 6: (1 số)
  97
  Mức 1 7: (2 số)
  67,87
   
  GOD_OF_GAMBLE, giolao, Bam_cang and 1 người khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,114
  Được thích:
  213,273
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 0 số)
  07,14,32,36,59,68,81,83,88,90
  Mức 1: ( 2 7 số)
  02,03,04,13,20,21,22,23,30,31,34,37,38,42,46,48,49,51,53,56,63,65,66,70,72,82,95
  Mức 2: ( 3 2 số)
  01,09,10,11,12,16,17,19,24,25,26,27,29,35,39,40,41,43,45,47,52,54,57,61,64,73,74,77,84,89,93,94
  Mức 3: ( 2 0 số)
  08,15,18,28,33,44,55,58,62,71,75,76,79,85,86,91,92,96,98,99
  Mức 4: (5 số)
  00,05,06,78,80
  Mức 5: (4 số)
  50,60,67,69
  Mức 7: (2 số)
  87,97
   
  giolao, Bam_cangNguyenhai6868 Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net