DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 8/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/7/22.

Lượt xem: 145,669

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,125
  Được thích:
  213,278
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 2 (3 số)
  20,37,39
  Mức: 1 3 (4 số)
  02,15,22,23
  Mức: 1 4 (1 6 số)
  00,01,07,10,13,14,25,26,34,36,38,43,44,46,74,88
  Mức: 1 5 (1 2 số)
  05,12,24,31,33,35,41,42,45,57,75,83
  Mức: 1 6 (1 1 số)
  03,04,11,32,40,50,52,70,84,89,98
  Mức: 1 7 (9 số)
  08,21,27,30,47,48,54,55,61
  Mức: 1 8 (1 2 số)
  06,09,17,29,51,62,63,72,82,85,86,93
  Mức: 1 9 (1 2 số)
  16,18,19,59,66,73,77,79,80,81,92,99
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  49,60,64,65,68,69,71,78,95,96,97
  Mức: 2 1 (6 số)
  53,56,67,76,91,94
  Mức: 2 2 (1 số)
  87
  Mức: 2 3 (2 số)
  28,58
  Mức: 2 4 (1 số)
  90
   
  GOD_OF_GAMBLE, giolao, Bam_cang and 1 người khác Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,125
  Được thích:
  213,278
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 2 9: (1 số)
  07
  Mức 3 0: (1 số)
  12
  Mức 3 3: (1 số)
  22
  Mức 3 5: (2 số)
  00,33
  Mức 3 6: (1 số)
  37
  Mức 3 7: (1 số)
  02
  Mức 3 8: (1 số)
  30
  Mức 3 9: (1 số)
  23
  Mức 4 0: (1 số)
  38
  Mức 4 2: (3 số)
  20,35,39
  Mức 4 3: (5 số)
  05,14,25,42,88
  Mức 4 4: (2 số)
  17,83
  Mức 4 5: (4 số)
  04,50,53,82
  Mức 4 6: (1 số)
  44
  Mức 4 7: (6 số)
  11,15,24,32,34,36
  Mức 4 8: (5 số)
  03,21,59,78,89
  Mức 4 9: (3 số)
  13,46,55
  Mức 5 0: (2 số)
  10,45
  Mức 5 1: (3 số)
  19,51,52
  Mức 5 2: (3 số)
  01,27,31
  Mức 5 3: (4 số)
  49,61,73,84
  Mức 5 4: (6 số)
  06,09,29,58,75,77
  Mức 5 5: (6 số)
  16,43,47,62,74,85
  Mức 5 6: (6 số)
  54,63,71,93,95,98
  Mức 5 7: (2 số)
  26,99
  Mức 5 8: (3 số)
  41,70,72
  Mức 5 9: (2 số)
  08,94
  Mức 6 0: (1 số)
  81
  Mức 6 1: (2 số)
  57,86
  Mức 6 2: (2 số)
  28,40
  Mức 6 3: (2 số)
  18,96
  Mức 6 4: (3 số)
  60,66,79
  Mức 6 5: (1 số)
  76
  Mức 6 6: (2 số)
  48,87
  Mức 6 7: (3 số)
  68,80,97
  Mức 6 8: (2 số)
  65,90
  Mức 6 9: (1 số)
  56
  Mức 7 1: (1 số)
  92
  Mức 7 2: (1 số)
  64
  Mức 7 3: (1 số)
  91
  Mức 7 4: (1 số)
  69
  Mức 7 5: (1 số)
  67

  dàn 10 bạn

  9 5 số
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  01,03,06,08,09,10,11,13,15,16,18,19,21,24,26,27,28,29,31,32,34,36,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  01,06,08,09,10,13,16,18,19,21,26,27,28,29,31,40,41,43,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số
  01,06,08,09,16,18,26,27,28,29,31,40,41,43,47,48,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 số
  08,09,16,18,26,28,29,40,41,43,47,48,54,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3 8 số
  08,18,26,28,40,41,48,54,56,57,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,79,80,81,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2 8 số
  08,18,28,40,48,56,57,60,64,65,66,67,68,69,70,72,76,79,80,81,86,87,90,91,92,94,96,97
  1 8 số
  48,56,60,64,65,66,67,68,69,76,79,80,87,90,91,92,96,97
  8 số
  56,64,65,67,69,90,91,92
   
  GOD_OF_GAMBLE, giolao, Bam_cang and 1 người khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,125
  Được thích:
  213,278
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 5 0: (1 số)
  02
  Mức 5 3: (1 số)
  07
  Mức 5 4: (1 số)
  37
  Mức 5 5: (1 số)
  38
  Mức 5 6: (1 số)
  00
  Mức 5 9: (1 số)
  88
  Mức 6 0: (2 số)
  12,39
  Mức 6 1: (1 số)
  35
  Mức 6 4: (3 số)
  42,45,83
  Mức 6 5: (3 số)
  13,33,59
  Mức 6 6: (6 số)
  05,15,22,44,52,84
  Mức 6 7: (1 số)
  36
  Mức 6 8: (5 số)
  04,20,25,43,50
  Mức 6 9: (1 số)
  11
  Mức 7 0: (2 số)
  14,34
  Mức 7 1: (2 số)
  23,53
  Mức 7 2: (2 số)
  30,46
  Mức 7 3: (4 số)
  17,21,51,55
  Mức 7 4: (2 số)
  49,54
  Mức 7 5: (1 số)
  99
  Mức 7 6: (3 số)
  31,32,58
  Mức 7 7: (1 số)
  03
  Mức 7 8: (2 số)
  24,98
  Mức 7 9: (3 số)
  73,74,82
  Mức 8 0: (4 số)
  01,08,27,57
  Mức 8 1: (3 số)
  09,47,75
  Mức 8 2: (4 số)
  10,26,61,95
  Mức 8 3: (5 số)
  19,48,62,71,72
  Mức 8 4: (3 số)
  41,77,93
  Mức 8 5: (4 số)
  56,65,85,89
  Mức 8 6: (2 số)
  63,70
  Mức 8 7: (1 số)
  78
  Mức 8 8: (3 số)
  06,81,94
  Mức 8 9: (1 số)
  18
  Mức 9 1: (5 số)
  16,29,40,80,86
  Mức 9 2: (1 số)
  66
  Mức 9 4: (1 số)
  96
  Mức 9 6: (2 số)
  60,68
  Mức 9 7: (1 số)
  79
  Mức 9 8: (1 số)
  69
  Mức 9 9: (1 số)
  28
  Mức 1 0 3: (1 số)
  76
  Mức 1 0 5: (1 số)
  90
  Mức 1 0 6: (2 số)
  64,87
  Mức 1 0 9: (1 số)
  97
  Mức 1 1 0: (1 số)
  92
  Mức 1 1 3: (1 số)
  91
  Mức 1 1 6: (1 số)
  67

  dàn 15 bạn

  9 5 số
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  01,03,04,06,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,40,41,43,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  01,03,06,08,09,10,16,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,31,32,40,41,46,47,48,49,51,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số
  01,03,06,08,09,10,16,18,19,24,26,27,28,29,32,40,41,47,48,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4 8 số
  06,09,10,16,18,19,26,27,28,29,40,41,47,48,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  3 8 số
  06,16,18,28,29,40,41,48,56,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,77,78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97
  2 8 số
  06,16,18,28,29,40,60,63,64,66,67,68,69,70,76,78,79,80,81,86,87,89,90,91,92,94,96,97
  1 8 số
  28,40,60,64,66,67,68,69,76,79,80,86,87,90,91,92,96,97
  8 số
  64,67,76,87,90,91,92,97
   
  GOD_OF_GAMBLE, giolao, Bam_cang2 thành viên khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,125
  Được thích:
  213,278
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  dàn 25 bạn

  Mức 9 7: (1 số)
  22
  Mức 9 9: (1 số)
  07
  Mức 1 0 3: (1 số)
  37
  Mức 1 0 5: (1 số)
  13
  Mức 1 0 6: (2 số)
  42,43
  Mức 1 0 8: (2 số)
  14,20
  Mức 1 0 9: (1 số)
  00
  Mức 1 1 0: (4 số)
  12,24,34,39
  Mức 1 1 1: (1 số)
  15
  Mức 1 1 2: (3 số)
  02,23,38
  Mức 1 1 3: (1 số)
  01
  Mức 1 1 5: (4 số)
  10,25,31,84
  Mức 1 1 6: (2 số)
  36,83
  Mức 1 1 7: (3 số)
  11,46,88
  Mức 1 1 9: (1 số)
  26
  Mức 1 2 0: (2 số)
  04,45
  Mức 1 2 1: (1 số)
  44
  Mức 1 2 3: (1 số)
  05
  Mức 1 2 4: (1 số)
  33
  Mức 1 2 5: (1 số)
  35
  Mức 1 2 6: (5 số)
  08,32,41,54,74
  Mức 1 2 8: (3 số)
  03,21,30
  Mức 1 2 9: (5 số)
  48,51,52,53,98
  Mức 1 3 1: (4 số)
  70,72,75,89
  Mức 1 3 2: (4 số)
  40,47,59,65
  Mức 1 3 3: (3 số)
  50,57,99
  Mức 1 3 4: (2 số)
  55,78
  Mức 1 3 5: (3 số)
  27,63,73
  Mức 1 3 6: (1 số)
  86
  Mức 1 3 7: (1 số)
  62
  Mức 1 3 8: (1 số)
  49
  Mức 1 3 9: (4 số)
  17,18,29,82
  Mức 1 4 1: (3 số)
  19,61,95
  Mức 1 4 2: (1 số)
  09
  Mức 1 4 3: (1 số)
  77
  Mức 1 4 4: (1 số)
  85
  Mức 1 4 5: (1 số)
  66
  Mức 1 4 6: (2 số)
  16,79
  Mức 1 4 7: (2 số)
  68,80
  Mức 1 4 8: (3 số)
  56,81,93
  Mức 1 4 9: (1 số)
  71
  Mức 1 5 0: (1 số)
  06
  Mức 1 5 1: (2 số)
  58,96
  Mức 1 5 2: (1 số)
  64
  Mức 1 5 4: (1 số)
  60
  Mức 1 5 7: (1 số)
  28
  Mức 1 5 9: (1 số)
  69
  Mức 1 6 0: (1 số)
  94
  Mức 1 6 2: (2 số)
  76,90
  Mức 1 7 0: (1 số)
  97
  Mức 1 7 1: (1 số)
  91
  Mức 1 7 2: (1 số)
  92
  Mức 1 7 3: (1 số)
  87
  Mức 1 8 1: (1 số)
  67


  dàn 25 bạn

  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  03,04,05,06,08,09,11,16,17,18,19,21,26,27,28,29,30,32,33,35,36,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  03,06,08,09,16,17,18,19,21,27,28,29,30,32,33,35,40,41,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số
  06,09,16,17,18,19,27,28,29,40,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 số
  06,09,16,17,18,19,27,28,29,47,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  3 8 số
  06,09,16,17,18,19,28,29,49,56,58,60,61,62,64,66,67,68,69,71,73,76,77,79,80,81,82,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  2 8 số
  06,09,16,28,56,58,60,64,66,67,68,69,71,76,77,79,80,81,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  1 8 số
  06,28,58,60,64,67,69,71,76,81,87,90,91,92,93,94,96,97
  8 số
  67,76,87,90,91,92,94,97
   
  GOD_OF_GAMBLE, giolao, Bam_cang4 thành viên khác Thích điều này.
 5. khucdoanh686

  khucdoanh686 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  30/8/20
  Bài viết:
  1,135
  Được thích:
  10,816
  Điểm thành tích:
  113
  MOD không TH ACE tham khảo
  DBMB ngày 30/8 xit 55/36s
  DBMB ngày 31/8
  (4 2 số)

  02,04,14,20,23,24,27,29,30,32,34,39,40,41,42,43,47,48,49,51,53,54,57,60,61,65,67,70,72,73,76,78,79,82,84,87,89,90,92,93,97,98
  (1 5 số)

  20,29,32,34,39,40,57,60,67,78,79,84,87,89,98
  (7 số)
  20,29,39,57,79,89,98
  (6 số)
  20,29,39,79,89,98
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/8/22
  Phongtho, giolao, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,125
  Được thích:
  213,278
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Veu_22, Cakiempro68, Phongtho4 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net