DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 8/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/7/23.

Lượt xem: 142,998

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @DINH_XUAN_THU

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,96,97,98,99
  6x
  04,05,06,07,08,10,11,15,16,17,19,22,23,25,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,58,60,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,96,97,98,99
  5x
  04,05,06,07,08,10,11,15,16,17,19,22,23,25,28,30,32,33,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,55,60,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,96,99
  4x
  04,05,07,08,11,17,19,22,23,25,28,30,32,33,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,49,51,52,55,60,64,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,81,82,83,84,87,89,99
  3x
  04,05,07,08,17,19,25,28,33,35,37,40,42,43,44,45,47,49,51,52,55,60,64,68,69,70,72,73,74,76,77,78,82,83,84,87,89,99
  2x
  04,05,07,08,17,19,25,28,33,35,37,43,44,45,47,60,69,70,72,73,74,76,77,83,84,87,89,99
  1x
  04,05,25,28,35,37,43,44,45,47,60,69,70,72,73,76,77,87
  0x
  05,28,35,37,73,76,77,87
   
  VNL.GLORY2012, mr8386, td9a and 1 người khác Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 0: (1 số)
  00
  Mức 3 7: (1 số)
  22
  Mức 3 9: (1 số)
  98
  Mức 4 0: (1 số)
  44
  Mức 4 1: (6 số)
  03,11,26,33,72,92
  Mức 4 3: (7 số)
  02,08,20,39,42,55,91
  Mức 4 4: (7 số)
  71,77,78,82,88,89,99
  Mức 4 5: ( 1 1 số)
  04,05,12,19,27,29,67,87,93,94,97
  Mức 4 6: ( 1 6 số)
  01,09,13,24,30,31,34,35,49,57,73,76,79,81,84,96
  Mức 4 7: ( 1 8 số)
  07,14,15,16,17,18,21,25,28,43,51,54,56,74,75,80,83,85
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  10,32,40,47,50,52,53,60,61,65,66,68,69,90,95
  Mức 4 9: ( 1 0 số)
  06,23,36,38,46,48,58,59,63,64
  Mức 5 0: (6 số)
  37,41,45,62,70,86
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 2 5: (1 số)
  00
  Mức 3 8: (1 số)
  55
  Mức 4 1: (1 số)
  03
  Mức 4 6: (1 số)
  88
  Mức 4 9: (1 số)
  02
  Mức 5 1: (5 số)
  09,22,30,94,99
  Mức 5 2: (2 số)
  44,92
  Mức 5 3: (3 số)
  01,20,98
  Mức 5 5: (2 số)
  12,72
  Mức 5 7: (3 số)
  10,61,80
  Mức 5 8: (3 số)
  33,35,39
  Mức 5 9: (6 số)
  18,26,42,67,78,91
  Mức 6 0: (8 số)
  05,08,16,21,37,49,77,85
  Mức 6 1: (5 số)
  06,38,59,87,93
  Mức 6 2: (4 số)
  27,29,31,53
  Mức 6 3: (4 số)
  23,24,34,95
  Mức 6 4: (1 số)
  36
  Mức 6 5: (7 số)
  07,11,40,46,73,81,89
  Mức 6 6: (8 số)
  19,28,51,60,62,64,71,75
  Mức 6 7: (4 số)
  25,82,96,97
  Mức 6 8: (2 số)
  04,83
  Mức 6 9: (3 số)
  32,56,90
  Mức 7 0: (3 số)
  14,15,52
  Mức 7 1: (4 số)
  50,57,65,86
  Mức 7 2: (4 số)
  43,47,74,76
  Mức 7 3: (4 số)
  54,63,70,84
  Mức 7 4: (1 số)
  58
  Mức 7 5: (4 số)
  17,45,68,79
  Mức 7 6: (1 số)
  69
  Mức 7 7: (2 số)
  41,48
  Mức 7 9: (2 số)
  13,66
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 6: (1 số)
  03
  Mức 1 7: (2 số)
  00,55
  Mức 2 0: (1 số)
  36
  Mức 2 1: (2 số)
  88,92
  Mức 2 2: (2 số)
  37,94
  Mức 2 3: (2 số)
  01,12
  Mức 2 4: (2 số)
  09,23
  Mức 2 5: (1 số)
  99
  Mức 2 6: (3 số)
  27,30,38
  Mức 2 7: (6 số)
  21,25,29,31,35,53
  Mức 2 8: (4 số)
  06,10,44,58
  Mức 2 9: (6 số)
  08,11,16,33,85,97
  Mức 3 0: ( 9 số)
  02,18,19,20,22,24,59,67,80
  Mức 3 1: (3 số)
  32,42,72
  Mức 3 2: (8 số)
  05,13,39,63,83,93,96,98
  Mức 3 3: (3 số)
  14,52,71
  Mức 3 4: (3 số)
  49,51,70
  Mức 3 5: (4 số)
  07,56,64,82
  Mức 3 6: (4 số)
  04,68,77,78
  Mức 3 7: (3 số)
  26,40,57
  Mức 3 8: (3 số)
  73,75,79
  Mức 3 9: (2 số)
  47,61
  Mức 4 0: ( 9 số)
  15,17,46,76,86,87,89,90,95
  Mức 4 1: (5 số)
  28,50,54,60,91
  Mức 4 2: (3 số)
  48,74,84
  Mức 4 3: (5 số)
  34,43,62,66,81
  Mức 4 4: (1 số)
  45
  Mức 4 7: (1 số)
  65
  Mức 4 8: (1 số)
  41
  Mức 4 9: (1 số)
  69
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 1: (2 số)
  12,31
  Mức 2: (6 số)
  13,21,29,55,92,96
  Mức 3: (5 số)
  11,18,27,33,63
  Mức 4: ( 1 1 số)
  03,14,26,30,32,42,58,68,79,94,99
  Mức 5: ( 1 1 số)
  09,23,25,36,37,38,40,49,71,83,88
  Mức 6: ( 1 4 số)
  01,08,16,19,22,35,50,51,52,53,56,57,67,70
  Mức 7: ( 1 7 số)
  00,04,05,06,10,17,20,24,47,54,59,64,69,72,85,93,97
  Mức 8: ( 1 3 số)
  07,15,28,44,46,48,60,66,73,74,78,80,84
  Mức 9: (7 số)
  39,41,65,75,77,87,98
  Mức 1 0: (5 số)
  02,61,76,82,89
  Mức 1 1: (4 số)
  34,62,86,90
  Mức 1 2: (2 số)
  45,81
  Mức 1 3: (2 số)
  43,95
  Mức 1 5: (1 số)
  91
   
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 2 số)
  12,13,14,21,27,29,31,32,33,49,55,69
  Mức 1: ( 2 5 số)
  11,16,18,23,25,30,35,37,38,40,42,50,52,56,57,58,60,63,68,71,78,79,92,96,99
  Mức 2: ( 3 2 số)
  03,04,05,06,09,10,15,17,20,26,28,36,41,44,47,51,53,54,59,64,65,66,67,70,72,80,83,85,87,88,93,94
  Mức 3: ( 1 7 số)
  00,01,07,08,19,22,24,46,48,61,73,74,75,77,82,97,98
  Mức 4: (8 số)
  34,39,62,76,81,84,89,90
  Mức 5: (5 số)
  02,43,45,86,95
  Mức 7: (1 số)
  91
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 7 (1 số)
  00
  Mức: 1 0 (1 số)
  55
  Mức: 1 2 (1 số)
  03
  Mức: 1 3 (6 số)
  02,09,22,88,94,99
  Mức: 1 4 (3 số)
  20,30,98
  Mức: 1 5 (7 số)
  01,26,61,62,72,77,91
  Mức: 1 6 (1 8 số)
  10,12,18,21,24,29,33,34,39,44,49,53,67,71,78,80,87,92
  Mức: 1 7 (2 3 số)
  05,06,07,08,11,27,28,31,35,37,38,40,42,46,59,60,64,81,85,89,93,95,96
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  04,15,16,19,36,51,54,56,57,65,73,75,84,97
  Mức: 1 9 (1 0 số)
  14,23,32,50,52,63,74,76,82,86
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  25,41,43,45,47,48,69,70,83,90
  Mức: 2 1 (4 số)
  17,66,68,79
  Mức: 2 2 (2 số)
  13,58
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 ban
  Mức 2 2: (1 số)
  00
  Mức 3 1: (1 số)
  55
  Mức 3 3: (2 số)
  03,88
  Mức 3 4: (2 số)
  08,35
  Mức 3 6: (1 số)
  77
  Mức 3 7: (1 số)
  36
  Mức 3 9: (2 số)
  44,94
  Mức 4 0: (2 số)
  22,72
  Mức 4 2: (1 số)
  49
  Mức 4 3: (2 số)
  09,99
  Mức 4 4: (1 số)
  53
  Mức 4 5: (4 số)
  05,18,96,98
  Mức 4 6: (3 số)
  30,74,97
  Mức 4 7: (8 số)
  04,31,33,37,38,71,92,93
  Mức 4 8: (2 số)
  27,47
  Mức 4 9: (4 số)
  20,25,29,63
  Mức 5 0: (6 số)
  39,40,60,78,80,85
  Mức 5 1: (3 số)
  06,52,61
  Mức 5 2: (1 số)
  12
  Mức 5 3: (2 số)
  42,83
  Mức 5 4: (5 số)
  02,32,58,64,87
  Mức 5 5: (3 số)
  07,21,50
  Mức 5 6: (3 số)
  62,70,79
  Mức 5 7: (6 số)
  11,14,17,23,57,82
  Mức 5 8: (3 số)
  01,26,67
  Mức 5 9: (3 số)
  10,24,73
  Mức 6 0: (2 số)
  46,59
  Mức 6 1: (2 số)
  19,69
  Mức 6 2: (2 số)
  84,89
  Mức 6 3: (7 số)
  15,34,45,66,68,81,86
  Mức 6 4: (4 số)
  13,16,54,75
  Mức 6 5: (3 số)
  43,65,76
  Mức 6 6: (1 số)
  56
  Mức 6 7: (2 số)
  48,91
  Mức 6 8: (1 số)
  90
  Mức 7 0: (1 số)
  51
  Mức 7 1: (1 số)
  41
  Mức 7 2: (1 số)
  95
  Mức 7 4: (1 số)
  28
  9x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,97
  6x
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,34,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,95
  5x
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,32,34,41,42,43,45,46,48,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,95
  4x
  01,07,10,11,13,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,34,41,43,45,46,48,50,51,54,56,57,59,62,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,79,81,82,84,86,87,89,90,91,95
  3x
  01,10,13,15,16,17,19,23,24,26,28,34,41,43,45,46,48,51,54,56,57,59,65,66,67,68,69,73,75,76,81,82,84,86,89,90,91,95
  2x
  13,15,16,19,28,34,41,43,45,46,48,51,54,56,59,65,66,68,69,75,76,81,84,86,89,90,91,95
  1x
  13,16,28,41,43,48,51,54,56,65,68,75,76,81,86,90,91,95
  0x
  28,41,48,51,56,90,91,95
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 ban
  Mức 4 9: (1 số)
  00
  Mức 5 4: (1 số)
  88
  Mức 5 8: (1 số)
  44
  Mức 5 9: (1 số)
  72
  Mức 6 0: (2 số)
  03,35
  Mức 6 1: (1 số)
  31
  Mức 6 2: (1 số)
  55
  Mức 6 4: (1 số)
  36
  Mức 6 6: (1 số)
  71
  Mức 6 7: (1 số)
  12
  Mức 6 8: (3 số)
  25,37,67
  Mức 6 9: (1 số)
  42
  Mức 7 0: (3 số)
  08,78,99
  Mức 7 1: (4 số)
  39,53,92,94
  Mức 7 2: (5 số)
  09,22,27,33,62
  Mức 7 4: (2 số)
  38,57
  Mức 7 5: (2 số)
  20,29
  Mức 7 6: (6 số)
  40,63,74,96,97,98
  Mức 7 7: (7 số)
  02,21,49,60,61,70,77
  Mức 7 8: (6 số)
  01,05,16,18,52,93
  Mức 7 9: (2 số)
  30,85
  Mức 8 0: (4 số)
  47,59,68,83
  Mức 8 1: (5 số)
  06,14,17,26,87
  Mức 8 2: (3 số)
  10,19,23
  Mức 8 3: (3 số)
  04,32,79
  Mức 8 4: (3 số)
  11,24,64
  Mức 8 5: (4 số)
  07,75,80,82
  Mức 8 6: (1 số)
  73
  Mức 8 7: (3 số)
  46,50,58
  Mức 8 8: (1 số)
  76
  Mức 8 9: (2 số)
  45,54
  Mức 9 0: (1 số)
  41
  Mức 9 1: (3 số)
  34,89,91
  Mức 9 2: (3 số)
  13,51,95
  Mức 9 3: (2 số)
  43,65
  Mức 9 4: (1 số)
  56
  Mức 9 5: (1 số)
  86
  Mức 9 6: (3 số)
  15,69,81
  Mức 9 7: (1 số)
  28
  Mức 1 0 0: (2 số)
  66,90
  Mức 1 0 1: (1 số)
  84
  Mức 1 0 3: (1 số)
  48


  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,04,05,06,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,30,32,34,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,05,06,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,28,30,32,34,41,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,64,65,66,68,69,70,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95
  4x
  04,06,07,10,11,13,14,15,17,19,23,24,26,28,32,34,41,43,45,46,47,48,50,51,54,56,58,59,64,65,66,68,69,73,75,76,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,95
  3x
  04,07,11,13,15,19,23,24,28,32,34,41,43,45,46,48,50,51,54,56,58,64,65,66,69,73,75,76,79,80,81,82,84,86,89,90,91,95
  2x
  13,15,28,34,41,43,45,46,48,50,51,54,56,58,65,66,69,73,76,80,81,82,84,86,89,90,91,95
  1x
  13,15,28,34,43,48,51,56,65,66,69,81,84,86,89,90,91,95
  0x
  15,28,48,66,69,81,84,90
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 0: (1 số)
  00
  Mức 9 2: (1 số)
  55
  Mức 9 4: (1 số)
  03
  Mức 1 0 7: (2 số)
  88,92
  Mức 1 1 0: (2 số)
  22,94
  Mức 1 1 2: (1 số)
  99
  Mức 1 1 3: (1 số)
  44
  Mức 1 1 4: (1 số)
  09
  Mức 1 1 5: (2 số)
  12,30
  Mức 1 1 6: (1 số)
  01
  Mức 1 1 7: (2 số)
  33,98
  Mức 1 1 8: (3 số)
  02,20,72
  Mức 1 2 2: (1 số)
  27
  Mức 1 2 3: (5 số)
  08,11,21,29,42
  Mức 1 2 4: (3 số)
  31,35,67
  Mức 1 2 5: (1 số)
  26
  Mức 1 2 6: (6 số)
  10,18,36,37,39,80
  Mức 1 2 7: (3 số)
  16,23,49
  Mức 1 2 8: (3 số)
  38,53,85
  Mức 1 2 9: (5 số)
  05,06,71,78,93
  Mức 1 3 0: (2 số)
  24,77
  Mức 1 3 1: (1 số)
  96
  Mức 1 3 2: (2 số)
  59,97
  Mức 1 3 3: (2 số)
  19,25
  Mức 1 3 5: (1 số)
  61
  Mức 1 3 6: (4 số)
  32,51,82,87
  Mức 1 3 7: (4 số)
  04,07,56,83
  Mức 1 3 8: (2 số)
  40,91
  Mức 1 3 9: (5 số)
  14,52,58,64,73
  Mức 1 4 0: (2 số)
  63,89
  Mức 1 4 1: (1 số)
  57
  Mức 1 4 2: (3 số)
  34,60,75
  Mức 1 4 3: (2 số)
  13,46
  Mức 1 4 4: (4 số)
  28,68,81,95
  Mức 1 4 5: (2 số)
  70,79
  Mức 1 4 6: (1 số)
  15
  Mức 1 4 7: (4 số)
  47,50,54,76
  Mức 1 4 8: (3 số)
  62,84,90
  Mức 1 4 9: (1 số)
  74
  Mức 1 5 0: (1 số)
  17
  Mức 1 5 1: (1 số)
  86
  Mức 1 5 2: (1 số)
  65
  Mức 1 5 4: (1 số)
  43
  Mức 1 5 5: (2 số)
  48,66
  Mức 1 5 6: (1 số)
  69
  Mức 1 5 8: (1 số)
  45
  Mức 1 6 2: (1 số)
  41


  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  7x
  04,05,06,07,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97
  6x
  04,05,06,07,13,14,15,16,17,19,23,24,25,28,32,34,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97
  5x
  04,07,13,14,15,17,19,24,25,28,32,34,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,89,90,91,93,95,96,97
  4x
  04,07,13,14,15,17,28,32,34,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,76,79,81,82,83,84,86,87,89,90,91,95
  3x
  13,14,15,17,28,34,41,43,45,46,47,48,50,52,54,57,58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,76,79,81,84,86,89,90,91,95
  2x
  13,15,17,28,41,43,45,46,47,48,50,54,60,62,65,66,68,69,70,74,75,76,79,81,84,86,90,95
  1x
  15,17,41,43,45,47,48,50,54,62,65,66,69,74,76,84,86,90
  0x
  41,43,45,48,65,66,69,86
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  01/08: 8x
  02/08: 8x
  03/08: 8x
  04/08: 8x
  05/08: 8x
  06/08: 8x
  07/08: 8x
  08/08: 8x
  09/08: 8x
  10/08: 8x
  11/08: 8x
  12/08: 8x
  13/08: 8x
  14/08: 8x
  15/08: 9x
  16/08: 8x
  17/08: 8x
  18/08: ngã
  19/08: 8x
  20/08: 8x
  21/08: 8x
  22/08: 8x
  23/08: 7x
  24/08: 7x
  25/08: 7x
  26/08: 6x
  27/08: 3x
  28/08: 3x
  29/08: 3x
  30/08: 3x
  31/08:

  (8 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,99
  (7 3 số)
  01,05,06,07,09,10,14,15,16,17,18,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,93,94,95,96
  (3 4 số)
  06,07,10,23,35,36,37,38,41,45,46,47,48,50,52,53,56,58,59,62,63,64,65,66,70,73,74,79,80,81,86,90,93,95
   
  Voskahn688, taosonanh, kimmyy14 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 13. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,441
  Được thích:
  18,989
  Điểm thành tích:
  1,907
  Dàn TH Tháng 8
  01/08: 9x
  02/08: 6x
  03/08: N
  04/08: 0x
  05/08: x
  06/08: 3x
  07/08: 3x
  08/08: 2x
  09/08: 8x
  10/08: 2x
  11/08: 0x
  12/08: 3x
  13/08: 8x
  14/08: 7x
  15/08: N
  16/08: 2x
  17/08: 7x
  18/08: 0x
  19/08: 1x
  20/08: 4x
  21/08: 5x
  22/08: 2x
  23/08: 9x
  24/08: 2x
  25/08: 4x
  26/08: 1x
  27/08: 3x
  28/08: 0x
  29/08: 5x
  30/08: 8x
  31/08:
  9x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,23,25,27,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,23,25,27,28,29,30,32,34,37,38,39,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,23,25,27,28,29,30,32,34,37,38,39,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,65,66,69,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,06,08,10,11,16,17,18,21,23,25,27,28,29,32,34,37,38,39,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,63,65,66,74,77,78,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  4x
  01,02,04,06,08,10,11,16,17,18,21,23,25,27,28,29,32,34,37,38,39,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,63,65,66,74,77,78,84,85,92,96,98,99
  3x
  01,02,06,08,10,11,16,17,21,23,25,27,29,32,34,37,38,39,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,58,60,63,74,77,78,84,96,98
  2x
  01,02,06,08,10,11,25,27,29,32,34,37,45,48,49,50,52,53,54,58,60,63,74,77,78,84,96,98
  1x
  25,27,29,32,34,37,45,48,49,50,52,53,54,58,60,63,74,77
  0x
  52,53,54,58,60,63,74,77
   
 14. Xuantruong368

  Xuantruong368 Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  7/6/23
  Bài viết:
  133
  Được thích:
  1,756
  Điểm thành tích:
  1,417
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,09,10,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,88,93,97,99
  5x
  00,02,04,05,06,07,10,14,15,16,17,20,23,24,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,64,67,68,70,71,72,73,74,76,77,79,83,84,85,88,93,97,99
  4x
  00,02,04,05,06,07,10,14,16,17,20,23,24,28,32,35,38,39,40,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,64,67,68,70,71,72,73,74,76,79,83,84,88,97,99
  3x
  00,02,04,05,06,07,10,14,16,17,20,23,24,28,32,35,38,39,40,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,67,71,72,73,84,88,97,99
  2x
  02,06,07,10,14,16,17,20,23,24,28,32,35,38,39,40,44,46,47,48,51,53,67,71,72,73,84,97
  1x
  02,06,07,10,16,17,20,38,40,47,51,53,67,71,72,73,84,97
  0x
  02,06,67,71,72,73,84,97
   
 15. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,260
  Được thích:
  27,237
  Điểm thành tích:
  1,907
  N01.8 ăn 30
  N02.8 ăn 37
  N03.8 ăn 88
  N04.8 ăn 77
  N05.8 X 10 đi Văn Điển
  N06.8 ăn 23
  N07.8 ăn 72
  N08.8 ăn 66
  N09.8 ăn 61
  N10.8 X 02 đi Ninh Hải
  N11.8 X 99 đi Tây Trúc
  N12.8 ăn 48
  N13.8 ăn 28
  N14.8 ăn 93
  N15.8 ăn 61
  N16.8 khợp 19
  N17.8 khợp 86
  N18.8 khợp 87
  N19.8 khợp 30
  N20.8 khợp 09
  N21.8 khợp 21
  N22.8 khợp 79
  N23.8 khợp 34
  N24.8 khợp 73
  N25.8 khợp 43
  N26.8 khợp 58
  N27.8 khợp 48
  N28.8 khợp 85
  N29.8 khợp 78
  N30.8 khợp 51 N
  N31.8
  (8 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
   
 16. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  883
  Được thích:
  13,819
  Điểm thành tích:
  1,957
  - Tháng 8 may mắn : Xin phép Mod cho em tham gia TH - T8

  01/08/23 : 987654321x
  02/08/23 : 98765432x
  03/08/23 : 9876543x
  04/08/23 : 987654x
  05/08/23 : 987654x
  06/08/23 : 987654x
  07/08/23 : 9x
  08/08/23 : 987x
  09/08/23 : 987x
  10/08/23 : 98765432x
  11/08/23 : 98765432x
  12/08/23 : 987x
  13/08/23 : 98765x
  14/08/23 : 9876x
  15/08/23 : - nghỉ -
  16/08/23 : 9876543210x
  17/08/23 : 9876543x

  18/08/23 : 9876543x
  19/08/23 : 9x
  20/08/23 : 98765432x
  21/08/23 : 98765x
  22/08/23 : 9876543x
  23/08/23 : 98765432x

  24/08/23 : 98x
  25/08/23 : 98765x
  26/08/23 : Miss
  27/08/23 : 9876543x

  28/08/23 : 98765432x
  29/08/23 : 9876543210x
  30/08/23 : 9876543210x
  31/08/23 :

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,89,91,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,21,22,23,25,27,29,32,33,34,35,37,38,39,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,61,62,64,65,66,67,68,69,70,73,74,76,77,79,81,82,83,84,85,89,91,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,06,07,08,09,16,17,18,21,22,23,25,27,29,32,33,34,35,37,38,39,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,61,62,64,66,67,68,69,73,76,77,79,81,83,84,85,91,94,95,97,98,99
  4x
  01,02,03,04,06,07,08,16,17,18,21,22,23,25,29,33,38,39,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,61,62,64,66,67,68,69,73,77,79,81,91,94,95,97,98,99
  3x
  01,04,06,07,08,16,17,18,22,23,25,29,38,39,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,64,67,68,69,73,77,79,81,91,94,97,98,99
  2x
  01,06,07,16,17,18,23,25,39,47,49,51,52,53,54,56,58,64,68,69,73,77,79,81,91,94,97,99
  1x
  06,07,17,18,25,39,52,53,54,56,58,68,73,77,79,81,94,99
  0x
  06,07,17,18,39,56,77,94
   
  Voskahn688, VNL.GLORY2012, Fande7 thành viên khác Thích điều này.
 17. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  894
  Được thích:
  6,195
  Điểm thành tích:
  2,257
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Dàn TH từ topic 9x-0x
  Dàn cũ
  7-Aug 5x
  8-Aug 9x
  9-Aug 3x
  10-Aug 5x
  11-Aug 8x
  12-Aug 6x
  13-Aug 6x
  14-Aug 3x
  15-Aug 5x
  16-Aug 3x
  17-Aug 4x
  18-Aug 3x
  19-Aug 6x
  20-Aug 8x
  21-Aug 1x
  22-8: Ăn 1x
  23-8: Ăn 0x
  24-8: Ăn 3x
  25-8: Ăn 0x
  26-8: Ăn 0x
  27-8: Ăn 5x
  28-8: Ăn 0x
  29-8: Ăn 1x
  30-8: Ăn 1x
  31-8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,19,22,23,24,27,28,29,30,33,34,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,19,22,24,28,29,30,33,38,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,60,61,62,65,66,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  02,04,05,06,07,11,13,14,15,19,22,24,28,29,30,33,38,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,58,60,61,62,65,66,68,69,73,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  4x
  02,04,05,06,07,11,14,15,19,22,24,28,29,30,33,38,40,41,46,47,48,49,50,51,53,54,56,58,65,66,69,73,75,77,79,80,81,83,84,85,86,89,90,91,92,97,98,99
  3x
  02,04,05,07,11,15,19,24,28,29,30,33,38,47,48,50,51,54,56,58,65,66,69,75,77,79,80,81,83,84,85,86,89,90,91,92,97,98
  2x
  05,11,15,19,24,28,29,30,33,38,47,48,50,51,54,58,66,69,75,79,80,81,84,85,86,89,90,98
  1x
  05,11,15,19,28,38,47,48,50,51,54,58,69,79,80,81,84,90
  0x
  11,15,28,48,58,79,80,90

  Có bác nhắn tin hỏi dàn mới nên e sẽ đăng lại cho ai cần ạ. e thì thấy dàn cũ ổn định hơn vì e làm thống kê khá lâu rồi. Dàn mới e mới làm đầu tháng 8 này thôi. Các bác tham khảo vui vẻ ạ
  Dàn mới
  9-Aug 1x
  10-Aug 6X
  11-Aug 2x
  12-Aug 3x
  13-Aug 2x
  14-Aug 8x
  15-Aug 0x
  16-Aug 3x
  17-Aug 9x
  18-Aug 4x
  19-Aug 4x
  20-Aug 9x
  21-Aug xịt
  22-Aug 2x
  23-Aug 0x
  24-Aug 3x
  25-Aug 5x (dàn post thực tế là dàn khác ăn 0x)
  26-Aug 2x
  27-Aug xịt
  28-Aug 4x (không post)
  29-8: 9x
  30-8: 7x (có chút thay đổi)
  31-8
  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,05,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  05,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,28,29,31,32,34,37,38,41,43,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,28,29,31,32,34,38,41,43,45,47,48,51,54,56,57,58,59,61,62,65,66,67,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  4x
  12,13,14,15,16,19,21,24,25,28,32,34,38,41,43,45,47,48,54,56,57,58,59,61,62,65,66,67,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,96,98
  3x
  12,13,14,15,16,21,25,28,34,38,41,43,48,54,56,57,61,62,65,67,69,70,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,91,96,98
  2x
  12,14,15,25,41,43,48,54,56,57,61,62,65,67,69,70,74,76,78,79,81,82,83,85,87,89,91,98
  1x
  14,15,25,41,61,62,67,70,74,76,78,79,81,82,83,87,89,91
  0x
  41,62,76,78,82,87,89,91

  Chúc các bác ngày cuối cùng của tháng 8 rực rỡ. Chúc các bác cùng Gia đình có 1 kì nghỉ lễ an toàn, vui vẻ và ý nghĩa!!!
   
  Voskahn688, quedau1981, Phongtho7 thành viên khác Thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,258
  Được thích:
  328,168
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Voskahn688, TMBXomchua2 Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net