DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 9/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/8/22.

Lượt xem: 114,890

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  1,772
  Được thích:
  10,218
  Điểm thành tích:
  113
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,09,10,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,47,53,55,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,71,73,74,75,76,77,79,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,06,10,14,15,17,19,20,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,38,39,40,41,42,43,45,47,53,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,71,73,74,75,76,77,79,82,83,84,86,88,90,91,94,96,97,99
  4x
  00,01,04,05,06,14,15,17,20,22,23,25,28,30,31,32,33,38,39,41,42,47,53,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,71,73,74,75,76,79,82,83,84,86,88,90,96,97,99
  3x
  00,01,04,05,06,14,15,17,20,25,28,30,31,32,33,38,39,41,47,58,59,60,61,64,65,69,71,73,74,79,82,83,84,86,88,96,97,99
  2x
  00,01,04,05,06,14,20,28,30,31,32,41,58,59,60,64,65,69,71,73,74,79,83,84,86,88,96,99
  1x
  00,01,04,06,20,30,31,32,41,58,59,65,74,83,84,86,96,99
  0x
  41,58,65,74,83,84,96,99
   
  Cakiempro68, Phongtho, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 2. Gathe8686

  Gathe8686 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  15/10/21
  Bài viết:
  3,830
  Được thích:
  26,467
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26-9 : 0x = 10d
  Ngay 27-9 : 9x = 1d
  Ngày 28-9 : 4x = 6d
  Ngày 29-9 : 1x = 9d
  Tổng = 170d
  Ngày 30-09-2022
  (9 6 sô)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 7 sô)
  01,02,05,06,07,09,10,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 sô)
  01,02,05,06,07,10,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 sô)
  01,02,05,06,07,10,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,98
  (5 8 sô)
  01,02,05,06,07,10,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,30,31,32,36,37,38,39,40,41,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,83,84,85,87,92,93,94,95,96
  (4 8 sô)
  01,02,05,10,14,19,21,23,24,25,26,30,32,37,38,39,40,41,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,83,84,85,87,93,94,95
  (3 8 sô)
  01,02,05,10,14,19,21,23,24,25,26,30,32,39,40,41,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,67,68,69,72,75,76,78,83,84,85,87
  (2 8 sô)
  01,02,05,10,14,21,23,24,25,26,30,32,39,40,41,50,54,55,56,57,58,59,69,75,76,78,85,87
  (1 8 sô)
  05,14,23,24,25,26,30,32,39,41,50,56,57,58,59,75,76,78
  (0 8 sô)
  05,14,23,24,25,50,57,59
   
  Cakiempro68, Phongtho, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,911
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 4. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  349
  Được thích:
  3,783
  Điểm thành tích:
  93
  30/09
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,53,54,56,58,59,61,62,63,65,67,69,73,74,75,76,78,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,08,09,10,12,17,18,20,21,23,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,53,54,56,59,62,63,65,67,69,73,74,76,78,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  4x
  01,04,09,10,12,17,18,21,23,28,29,30,31,34,37,39,40,42,43,45,46,47,48,54,56,59,62,63,65,67,73,74,76,78,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98
  3x
  01,04,10,12,17,18,21,23,28,29,30,31,34,37,39,40,42,43,45,47,48,54,56,65,67,73,74,76,78,82,84,86,89,90,92,95,97,98
  2x
  01,10,12,21,31,34,37,39,40,42,43,45,47,56,65,67,74,76,78,82,84,86,89,90,92,95,97,98
  1x
  01,10,12,21,31,34,37,43,47,65,67,76,84,89,90,92,95,98
  0x
  10,12,21,34,43,65,76,98
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20227 thành viên khác Thích điều này.
 5. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  349
  Được thích:
  3,783
  Điểm thành tích:
  93
  dàn BX
  30/09
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,99
  7x
  02,06,07,08,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,94,95,96,99
  6x
  06,08,11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,94,95,99
  5x
  06,08,12,13,14,15,18,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,73,75,76,77,80,82,84,85,86,88,92,94,95,99
  4x
  08,12,13,15,18,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,38,45,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,65,66,67,68,75,76,77,80,82,84,85,86,88,92,94,95,99
  3x
  12,13,15,21,23,25,26,28,31,32,33,35,45,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,62,65,66,67,68,75,76,77,82,84,85,92,94,95,99
  2x
  12,13,15,21,23,25,26,28,31,32,33,35,48,49,51,52,53,56,57,58,62,65,67,77,84,94,95,99
  1x
  12,21,25,26,28,32,33,35,48,49,51,52,56,65,77,84,94,99
  0x
  12,21,56,65,77,84,94,99
   
  Phongtho, Cakiempro68, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 6. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  3,194
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/9: 6x
  Ngày 2/9: 3x
  Ngày 3/9: 8x
  Ngày 4/9: 7x
  Ngày 5/9: 5x
  Ngày 6/9: 7x
  Ngày 7/9: 5x
  Ngày 8/9: 0x
  Ngày 9/9: 4x
  Ngày 10/9: 9x
  Ngày 11/9: 4x
  Ngày 12/9: 5x
  Ngày 13/9: 8x
  Ngày 14/9: 3x
  Ngày 15/9: 4x
  Ngày 16/9: 3x
  Ngày 17/9: 0x
  Ngày 18/9: 0x
  Ngày 19/9: 4x
  Ngày 20/9: 8x
  Ngày 21/9: 5x
  Ngày 22/9: 7x
  Ngày 23/9: 1x
  Ngày 24/9: 2x
  Ngày 25/9: 0x
  Ngày 26/9: 1x
  Ngày 27/9: 0x
  Ngày 28/9: 7x
  Ngày 29/9: 6x
  Ngày 30/9
  9x
  00,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,09,11,12,13,14,16,17,19,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,09,11,12,13,14,16,17,19,21,22,26,27,30,31,33,34,35,36,39,40,41,43,44,45,46,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,09,11,12,13,14,16,17,19,21,22,26,27,30,31,33,34,35,36,39,40,41,43,44,45,46,49,50,53,54,55,59,61,62,63,64,66,67,69,71,72,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,05,09,12,13,14,16,17,19,21,22,26,27,30,31,33,34,35,36,39,40,41,43,44,45,46,49,50,53,54,55,59,61,62,63,64,66,67,69,71,72,76,77,80,81,83,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,99
  4x
  00,03,05,09,13,16,19,22,26,27,30,31,33,34,39,40,43,46,50,53,54,55,59,61,62,63,64,66,67,69,71,72,76,77,80,81,83,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,99
  3x
  00,03,05,13,16,19,22,27,31,33,34,39,40,43,46,53,54,63,64,69,71,72,76,77,80,81,83,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,99
  2x
  00,03,05,13,16,19,22,27,31,39,43,46,53,54,63,64,69,80,83,86,89,90,91,93,94,95,96,99
  1x
  05,13,16,19,22,31,39,43,46,54,63,64,69,80,83,86,90,93
  0x
  13,46,63,64,80,83,86,90
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20226 thành viên khác Thích điều này.
 7. HoaVoKhuyet7979

  HoaVoKhuyet7979 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  24/6/21
  Bài viết:
  265
  Được thích:
  1,175
  Điểm thành tích:
  93
  1/9: 7x
  2/9: 2x
  3/9: 8x
  4/9: 9x
  5/9: 8x
  6/9: 0x
  7/9: 7x
  8/9: 8x
  9/9: 7x
  10/9: 1x
  11/9: 9x
  12/9: 4x
  13/9: 5x
  14/9: 6x
  15/9: 0x
  16/9: 3x
  17/9: 1x
  18/9: 4x
  19/9: 5x
  20/9: 9x
  21/9: 0x
  22/9: 3x
  23/9: 1x
  24/9: 8x
  25/9: 8x
  26/9: 5x
  27/9: 6x
  28/9: 5x
  29/9: 3x
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,25,26,28,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,94,95,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,26,28,30,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,75,76,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,92,94,95
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,08,11,12,14,16,18,19,20,21,23,26,28,30,32,33,34,38,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,56,57,59,60,63,64,65,66,67,68,69,72,78,80,81,82,84,86,87,89,90,92,94,95
  4x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,14,16,18,19,20,21,23,26,28,30,32,33,34,38,42,43,44,46,47,50,51,56,57,60,63,64,65,66,67,68,69,72,80,81,84,87,90,94,95
  3x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,14,18,19,20,21,26,28,32,33,34,38,42,44,46,50,56,57,63,64,67,69,72,80,81,84,87,90,94,95
  2x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,14,18,19,20,21,26,32,38,42,46,50,57,64,67,72,80,81,87,90
  1x
  00,01,02,05,06,08,11,14,18,19,20,32,38,46,50,80,81,87
  0x
  01,02,05,06,08,38,46,87
   
  Phongtho, Cakiempro68, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 8. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,118
  Được thích:
  12,826
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,77,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  08,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,72,77,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97
  5x
  08,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,72,77,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,97
  4x
  12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,53,54,72,77,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93
  3x
  12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,53,77,82,83,84,85,86,92,93
  2x
  13,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,39,42,44,45,53,77,82,83,84,85,86
  1x
  13,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,53,77,82,83,84,85,86
  0x
  13,15,16,17,18,22,85,86
   
  Cakiempro68, Phongtho, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 9. Consocnho

  Consocnho Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  6/6/19
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  15,334
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/9: 4x
  Ngày 02/9: 7x
  Ngày 03/9: 1x
  Ngày 04/9: 5x
  Ngày 05/9: 2x
  Ngày 06/9: 3x
  Ngày 07/9: 3x
  Ngay 08/9: 2x
  Ngày 09/9: 3x
  Ngày 10/9: 9x
  Ngày 11/9: 5x
  Ngày 12/9: 1x
  Ngày 13/9: 9x
  Ngày 14/9: 8x
  Ngày 15/9: 2x
  Ngày 16/9: xịt
  Ngày 17/9: 0x
  Ngày 18/9: 5x
  Ngày 19/9: 8x
  Ngày 20/9: 9x
  Ngày 21/9: 9x
  Ngày 22/9: 6x
  Ngày 23/9: 3x
  Ngày 24/9: 3x
  Ngày 25/9: 9x
  Ngày 26/9: 1x
  Ngày 27/9: 8x
  Ngày 28/9: 5x
  Ngày 29/9: 2x
  Ngày 30/9
  9 5 s
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,22,23,24,25,27,29,30,32,33,35,38,41,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 s
  00,03,04,08,09,11,15,16,22,23,24,25,27,30,32,33,38,41,44,45,46,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5 8 s
  00,08,09,11,22,23,25,30,33,38,44,45,46,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4 8 s
  00,09,22,25,30,33,44,45,50,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  3 8 s
  00,09,22,25,30,33,44,53,54,56,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,95,96
  2 8 s
  09,53,54,56,59,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,82,85,86,87,89,90,91,92,95
  1 8 s
  54,62,65,67,68,70,71,73,75,76,80,82,85,86,87,89,90,91
  0 8 s
  65,71,73,76,80,85,87,89
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20228 thành viên khác Thích điều này.
 10. Quetoi89

  Quetoi89 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  1,329
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 30/9
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,46,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,46,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,46,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,81,82,83,84,89,91,93,99
  4x
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,46,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,81,82,83,84,89,91,93
  3x
  22,25,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,46,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,81,82,83,84,89,91,93
  2x
  37,38,39,40,46,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,81,82,83,84,89,91,93
  1x
  63,64,65,66,67,70,72,73,75,76,77,81,82,83,84,89,91,93
  0x
  77,81,82,83,84,89,91,93
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20227 thành viên khác Thích điều này.
 11. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lính mới

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  176
  Được thích:
  1,261
  Điểm thành tích:
  93
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,97
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,11,12,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  5x
  02,06,07,08,12,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,86,87,88
  4x
  02,06,07,08,12,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,60,61,62,64,66,67,68,72,74,76,77,78,82,83,84,86,87,88
  3x
  02,06,07,08,12,14,22,24,26,27,28,34,37,38,42,43,44,46,47,48,60,61,62,64,66,67,68,72,74,76,77,78,82,83,84,86,87,88
  2x
  06,08,12,22,24,26,27,28,34,37,42,44,46,48,62,64,66,67,68,72,76,77,78,82,84,86,87,88
  1x
  24,26,27,28,42,46,48,62,64,67,68,72,76,77,82,84,86,87
  0x
  24,26,42,62,67,72,82,84
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20226 thành viên khác Thích điều này.
 12. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  688
  Được thích:
  9,060
  Điểm thành tích:
  93
  30/9
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  7x
  03,07,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,09,11,12,13,15,16,17,19,20,21,24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,41,42,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,80,81,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  5x
  03,07,09,11,13,15,16,17,19,20,24,27,29,30,31,33,34,35,36,38,42,46,47,51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,80,81,84,85,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  4x
  09,13,15,16,17,19,20,24,27,29,30,31,33,34,35,36,38,42,46,47,51,55,56,57,60,63,65,67,69,70,71,72,73,75,76,80,81,84,85,87,88,89,90,91,93,95,97,99
  3x
  09,13,15,16,17,19,20,24,27,29,30,31,33,34,35,36,38,42,46,47,51,55,56,57,60,63,65,67,69,70,71,73,89,91,93,95,97,99
  2x
  09,13,15,16,17,19,20,24,27,29,30,31,33,34,35,36,38,42,46,47,51,55,56,57,60,63,65,99
  1x
  17,19,20,24,27,29,30,31,33,34,35,36,38,42,46,47,51,55
  0x
  29,30,31,33,34,35,36,38
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20225 thành viên khác Thích điều này.
 13. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  4,578
  Được thích:
  61,766
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/9: 6x
  Ngày 29/9: 5x
  Ngày 30/9:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,35,36,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,85,86,87,90,91,95,96
  6x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,17,20,21,22,23,25,26,28,30,31,32,35,36,37,40,41,45,46,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,82,85,86,87,90,95,96
  5x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,17,20,21,22,23,25,26,28,30,31,32,35,37,40,41,45,50,52,53,54,57,58,59,62,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,80,82,85,86,87,90,95,96
  4x
  02,03,04,05,07,08,12,13,14,17,20,21,22,23,25,26,28,30,31,32,35,37,40,41,50,52,53,57,58,62,67,69,70,71,73,75,76,77,78,80,82,85,87,96
  3x
  02,03,04,05,07,12,13,14,20,21,22,23,25,28,30,31,32,37,40,41,50,52,57,58,67,69,70,73,75,76,77,78,82,85,87,96
  2x
  03,04,05,12,13,14,21,22,23,28,30,31,32,37,40,41,50,58,67,69,73,76,77,78,82,85,87,96
  1x
  03,04,05,12,13,21,22,23,30,31,32,40,50,58,67,76,78,85,87
  0x
  05,13,22,23,31,32,50,78,87
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20226 thành viên khác Thích điều này.
 14. HoaiAm

  HoaiAm VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  8/8/22
  Bài viết:
  741
  Được thích:
  3,617
  Điểm thành tích:
  93
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14,16,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,82,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,14,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,76,77,79,82,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,02,04,05,06,09,10,14,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,67,69,72,74,76,79,82,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  00,01,02,04,05,06,09,10,14,19,20,22,24,25,26,28,29,39,40,41,42,44,45,47,49,50,52,54,55,56,59,60,62,65,66,69,74,79,82,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  00,01,02,04,09,10,14,19,20,22,24,25,28,29,39,40,41,42,45,47,49,52,54,55,59,69,74,79,82,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  2x
  01,02,09,10,19,20,22,24,25,28,29,39,42,47,52,55,59,69,74,79,82,90,91,92,93,95,96,97
  1x
  22,24,25,29,39,42,47,52,55,59,69,74,79,92,93,95,96,97
  0x
  22,25,29,52,55,59,92,95
   
  Cakiempro68, mr8386, kokono20226 thành viên khác Thích điều này.
 15. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  19,432
  Được thích:
  26,870
  Điểm thành tích:
  113
  = DÀN 9x-0x THÁNG 09/2022
  Ngày 01/09:7x=3đ
  Ngày 02/09:7x=3đ
  Ngày 03/09:4x=6đ
  Ngày 04/09:5x=5đ
  Ngày 05/09:0x=10đ
  Ngày 06/09:6x=4đ
  Ngày 07/09:5x=5đ
  Ngày 08/09:4x=6đ
  Ngày 09/09:6x=4đ
  Ngày 10/09:2x=8đ
  Ngày 11/09:2x=8đ
  Ngày 12/09:1x=9đ
  Ngày 13/09:8x=2đ
  Ngày 14/09:1x=9đ
  Ngày 15/09:0x=10đ
  Ngày 16/09:MISS=0đ
  Ngày 17/09:8x=2đ
  Ngày 18/09:3x=N
  Ngày 19/09:3x=7đ
  Ngày 20/09:1x=9đ
  Ngày 21/09:5x=5đ
  Ngày 22/09:6x=4đ
  Ngày 23/09:2x=8đ
  Ngày 24/09:9x=1đ
  Ngày 25/09:6x=4đ
  Ngày 26/09:MISS=0đ
  Ngày 27/09:0x=10đ
  Ngày 28/09:4x=6đ
  Ngày 29/09:9x=1đ
  Tổng điểm: 3+3+6+5+10+4+5+6+4+8+8+9+2+9+10+0+2+n+7+9+5+4+8+1+4+0+10+6+1=149đ
  Ngày 30/09
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,24,25,29,30,31,32,34,35,36,39,41,42,45,47,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,24,25,29,30,31,32,34,35,36,39,41,42,45,47,49,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,21,25,29,30,31,32,34,35,36,39,41,45,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,75,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,95,96,98
  (4 9 số)
  01,02,03,04,06,08,09,12,14,15,21,25,30,31,35,36,39,41,45,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,75,80,81,82,84,85,86,89,90,91,93,95,96,98
  (3 9 số)
  01,02,03,04,06,08,09,12,14,15,21,25,30,31,35,36,41,45,51,52,54,60,61,63,65,68,80,81,82,84,85,86,89,90,91,93,95,96,98
  (2 9 số)
  01,03,06,08,14,15,21,25,30,31,35,36,41,45,51,52,54,60,61,63,65,68,80,81,85,86,90,91,95
  (1 9 số)
  01,03,06,08,15,30,31,35,36,51,60,63,65,68,80,81,85,86,95
  (9 số)
  06,60,63,65,68,80,81,85,86
   
  Phongtho, Cakiempro68, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 16. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  5,836
  Được thích:
  25,209
  Điểm thành tích:
  113
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,05,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,92,93,94,95,96,97
  6x
  01,02,05,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,92,93,94,95,96,97
  5x
  02,05,08,10,13,14,15,17,18,21,22,23,24,26,27,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,66,67,68,69,72,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,96
  4x
  05,10,14,15,17,18,21,22,23,24,26,27,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,49,50,51,53,55,56,57,58,60,66,67,68,69,72,75,76,78,82,84,86,92,93,94
  3x
  05,10,14,15,18,21,23,24,26,27,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,44,49,53,55,56,57,58,60,66,67,68,69,76,78,82,84,86,93,94
  2x
  05,10,14,15,18,21,26,27,31,35,36,37,38,41,42,44,49,53,56,57,58,60,67,68,69,78,82,93,94
  1x
  05,10,14,18,21,26,27,31,36,37,38,41,53,56,58,67,68,69,78
  0x
  31,36,37,38,41,53,56,58,78
   
 17. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt Cư dân Ketqua5.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,243
  Được thích:
  7,774
  Điểm thành tích:
  113
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,,01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37,40,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79,81,82,83,84,85,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,,02,04,05,06,09,11,12,15,16,21,23,24,25,26,29,30,31,32,37,40,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79,81,82,83,84,85,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  00,,02,04,05,06,09,11,12,15,16,21,23,24,25,26,29,30,31,32,37,40,41,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,73,75,77,79,82,84,85,88,90,91,93,94,95,99
  4x
  00,,02,04,05,06,09,11,12,15,21,29,30,32,37,41,43,44,46,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,73,75,77,79,82,84,85,88,90,91,93,94,95,99
  3x
  00,,02,06,09,11,15,21,29,30,32,37,41,43,44,46,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,73,75,77,79,82,84,85
  2x
  00,,02,06,09,11,15,21,29,30,32,37,41,43,44,46,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65
  1x
  00,,02,06,09,11,15,21,29,30,32,37,41,43,44,46,52,53,54
  0x
  00,,02,06,09,11,15,21,29
   
  Phongtho, Cakiempro68, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,911
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,911
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Thiếu 4 dàn. Hôm nay ngày cuối, nghỉ k tổng hợp ae nhé.
   
  tuyenduong, lam1808, Dcdk1139 thành viên khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  4,061
  Được thích:
  212,911
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Cakiempro68, miuvang, nguyenmal3 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net