DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 9/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/8/23.

Lượt xem: 109,070

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,381
  Được thích:
  88,906
  Điểm thành tích:
  1,907
  11/9: 5x
  12/9: 0x
  13/9: 7x
  14/9: 6x
  15/9: 7x
  16/9: xx
  17/9: 3x
  18/9: 8x
  19/9:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  02,03,04,05,06,07,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  02,03,04,05,06,07,10,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,91,92,93,95,96,97
  6x
  02,03,04,05,06,07,10,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,44,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,87,91,92,95,96,97
  5x
  02,03,04,05,06,07,10,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,31,34,35,37,38,44,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,74,75,76,78,79,81,83,85,87,92,95,96,97
  4x
  02,03,04,05,06,07,10,14,15,20,21,23,24,25,29,31,34,35,38,45,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,65,66,67,70,74,75,76,78,79,83,85,87,92,95,96,97
  3x
  02,03,05,06,10,14,15,20,21,23,24,25,29,31,34,35,38,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,65,66,67,75,76,83,85,92,95,96
  2x
  03,05,06,10,15,21,25,31,35,38,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,75,76,83,85,95
  1x
  03,06,10,15,21,38,51,56,58,65,67,76,83,85
  0x
  03,15,38,51,56,58,65,83,85
   
  giachinh, mr8386, Spa13 thành viên khác Thích điều này.
 2. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  960
  Được thích:
  22,025
  Điểm thành tích:
  1,777
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  19/09
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,19,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,19,22,23,24,28,29,30,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,19,22,23,24,28,29,30,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,69,70,73,74,77,78,79,80,81,82,85,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,06,07,08,09,10,14,15,18,19,24,28,29,30,34,37,40,41,42,43,45,46,47,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,69,70,73,74,77,78,79,80,81,82,85,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,03,04,06,07,08,09,10,14,15,18,19,24,28,29,30,34,37,40,41,42,43,45,46,47,51,54,56,58,59,60,64,65,69,70,73,74,78,80,81,82,85,87,90,91,92,95,96
  3x
  04,08,09,14,15,19,24,29,40,41,42,43,45,46,47,51,54,56,58,59,60,64,65,69,70,73,74,78,80,81,82,85,87,90,91,92,95,96
  2x
  04,08,09,14,15,19,24,29,40,41,42,45,46,47,51,54,59,64,74,80,82,85,87,90,91,92,95,96
  1x
  04,09,14,24,40,41,42,45,46,47,54,59,64,74,90,91,92,95
  0x
  09,47,54,59,64,74,90,95
   
  giachinh, mr8386, Spa13 thành viên khác Thích điều này.
 3. emvatoi213

  emvatoi213 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  975
  Được thích:
  9,385
  Điểm thành tích:
  1,717
  01/9: 4x
  02/9: 9x
  03/9: 6x
  04/9: 7x
  05/9: 4x
  06/9: 1x

  07/9: 5x
  08/9: 0x
  09/9: 8x
  10/9: 8x
  11/9: 4x
  12/9: 3x
  13/9: 9x
  14/9: 8x
  15/9: 7x
  16/9: 3x
  17/9: 0x
  18/9: 6x
  19/9:

  9x:

  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,02,03,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  01,02,03,04,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  04,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,54,56,58,59,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x:
  04,09,12,13,14,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,62,63,64,68,69,72,73,74,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x:
  04,09,13,14,18,19,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,62,63,64,68,69,72,74,81,82,84,86,89,90,91,93,94,95,96,98
  3x:
  04,09,13,14,18,19,23,28,31,32,34,36,39,40,41,43,44,45,46,48,49,54,59,63,64,68,69,81,82,84,86,89,90,91,93,94,95,96,98
  2x:
  04,13,14,18,19,23,28,31,32,34,36,40,41,43,45,46,48,54,63,64,68,69,81,82,84,86,89,91,96
  1x:
  13,14,18,19,31,34,36,41,43,46,48,63,64,68,69,81,86,91,96
  0x:
  14,18,19,41,46,64,69,91,96
   
  giachinh, mr8386, Spa13 thành viên khác Thích điều này.
 4. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,310
  Được thích:
  10,650
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  XIn lỗi mod. Dán vào rồi mà quên ko Gửi. E sẽ rút kinh nghiệm. Post cẩn thận
   
  shadowfax, giachinh, mr83869 thành viên khác Thích điều này.
 5. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  557
  Được thích:
  6,772
  Điểm thành tích:
  1,777
  01/9:1x
  02/9:8x
  03/9:5x
  04/9:0x
  05/9:7x
  06/9:9x
  07/9:8x
  08/9:1x
  09/9:4x
  10/9:3x
  11/9:7x
  12/9:8x
  13/9:3x
  14/9:5x
  15/9:1x
  16/9:0x
  17/9:5x
  18/9:xxxx
  19/9:
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,52,53,55,56,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,07,08,10,13,15,17,19,20,23,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,52,55,56,58,59,60,61,62,65,69,70,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,07,08,13,15,17,19,20,23,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,52,55,56,58,60,61,62,69,72,73,74,78,79,80,81,82,84,87,88,89,92,93,94,95,96,99
  4x
  01,02,03,04,07,08,13,15,17,20,23,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,50,52,56,58,60,62,69,72,73,74,78,80,81,84,87,88,89,92,93,94,95,96,99
  3x
  02,03,04,07,08,13,15,20,23,25,26,28,35,36,38,39,41,42,43,50,52,56,58,60,62,72,74,78,80,81,84,87,88,89,92,94,95,99
  2x
  02,03,08,13,15,20,23,25,26,28,36,38,41,42,43,52,56,60,72,74,80,84,87,88,89,92,94,99
  1x
  02,03,08,15,20,23,25,36,42,43,56,72,74,87,88,89,92,99
  0x
  02,03,15,36,42,72,88,99
   
  giachinh, mr8386, td9a13 thành viên khác Thích điều này.
 6. Xuantruong368

  Xuantruong368 Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  7/6/23
  Bài viết:
  133
  Được thích:
  1,755
  Điểm thành tích:
  1,417
  19/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,36,37,38,39,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,33,36,37,38,39,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,90,91,92,93,94,95
  5x
  01,02,05,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,33,36,37,38,39,44,46,47,48,49,50,51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,90,91,92,95
  4x
  01,02,05,09,10,12,15,19,20,21,27,28,29,33,36,37,38,44,46,47,48,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,90,91,92,95
  3x
  01,02,05,09,19,29,33,36,37,38,44,46,47,48,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,90,91,92,95
  2x
  09,19,29,33,36,37,38,44,46,47,48,59,63,64,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,84,85,90,91
  1x
  09,19,29,33,36,37,38,44,46,47,48,59,63,64,73,81,82,85
  0x
  29,33,36,37,38,44,46,47
   
  Pele6789, giachinh, mr838613 thành viên khác Thích điều này.
 7. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  695
  Được thích:
  6,667
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01/09: 8x
  Ngày 02/09: 3x
  Ngày 03/09: 2x
  Ngày 04/09: 8x
  Ngày 05/09: 1x
  Ngày 06/09: ....
  Ngày 07/09: 5x
  Ngày 08/09: 1x
  Ngày 09/09: 1x
  Ngày 10/09: 3x
  Ngày 11/09: 0x
  Ngày 12/09: 3x
  Ngày 13/09: 6x
  Ngày 14/09: 2x
  Ngày 15/09: 1x
  Ngày 16/09: 5x
  Ngày 17/09: 8x
  Ngày 18/09: ....
  Ngày 19/09:
  9x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,08,09,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,51,52,54,55,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,75,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,97,99
  5x
  01,04,08,11,13,14,15,16,18,19,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,45,46,47,51,52,54,55,58,59,60,63,65,67,68,69,71,73,75,78,80,81,83,84,85,87,88,90,91,93,97,99
  4x
  01,04,11,13,14,15,16,18,19,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,45,46,47,51,54,55,58,60,65,67,68,69,71,73,75,84,85,88,90,91,93,97,99
  3x
  01,04,13,14,18,22,23,25,30,31,32,33,37,40,41,45,46,47,51,54,55,58,60,65,67,68,69,71,73,75,84,85,88,90,91,93,97,99
  2x
  01,13,18,22,23,25,30,31,32,33,37,40,41,45,46,47,54,55,58,60,65,67,69,71,73,93,97,99
  1x
  01,22,25,30,31,32,33,37,40,41,45,46,58,60,65,71,73,97
  0x
  37,40,45,58,60,65,71,73
   
 8. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,230
  Được thích:
  14,018
  Điểm thành tích:
  2,087
  19/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,33,35,36,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,35,39,40,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,35,39,40,44,45,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,62,65,66,67,68,71,72,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,08,09,15,19,25,26,27,28,35,39,40,44,45,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,62,65,66,67,68,71,72,75,76,77,78,79,80,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98
  3x
  04,08,09,15,40,49,50,51,53,54,55,56,57,59,62,65,66,67,68,71,72,75,76,77,78,79,80,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98
  2x
  04,08,09,15,40,49,51,55,56,57,65,66,67,68,75,76,77,78,80,86,87,88,89,90,94,95,97,98
  1x
  04,08,56,57,65,66,67,68,75,76,78,80,86,87,89,90,94,98
  0x
  67,75,76,78,87,90,94,98
   
 9. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  396
  Được thích:
  5,453
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01-09-2023: 1x
  Ngày 02-09-2023: 1x
  Ngày 03-09-2023: 5x
  Ngày 04-09-2023: 6x
  Ngày 05-09-2023: 2x
  Ngày 06-09-2023: 7x
  Ngày 07-09-2023: 0x
  Ngày 08-09-2023: 5x
  Ngày 09-09-2023: 5x
  Ngày 10-09-2023: 1x
  Ngày 11-09-2023: 4x
  Ngày 12-09-2023: 1x
  Ngày 13-09-2023: 2x
  Ngày 14-09-2023: 7x
  Ngày 15-09-2023: 2x
  Ngày 16-09-2023: 5x
  Ngày 17-09-2023: 1x
  Ngày 18-09-2023: 4x
  Ngày 19-09-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,98
  6x
  00,01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24,25,26,29,32,34,37,38,39,41,42,43,44,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,62,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,92,93,94,95,98
  5x
  00,02,04,06,07,09,10,11,12,13,19,21,22,23,24,25,26,29,34,38,39,41,42,43,47,48,49,52,54,55,56,58,59,62,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,90,92,93,94,95,98
  4x
  00,02,04,06,07,09,10,11,12,13,19,21,22,23,24,25,26,34,38,41,42,43,47,49,52,55,56,58,59,62,64,67,70,71,73,75,76,77,80,81,82,83,85,90,93,94,95,98
  3x
  02,04,06,07,09,10,11,12,13,19,21,22,25,26,34,38,41,43,49,55,56,58,59,62,70,71,73,76,77,80,81,82,83,85,90,93,94,98
  2x
  02,04,06,07,09,10,12,22,25,26,34,38,43,49,55,58,62,70,71,73,76,77,80,81,85,90,93,94
  1x
  02,04,06,09,12,26,34,38,43,49,58,62,70,71,76,81,93,94
  0x
  09,34,43,49,58,62,70,94
   
 10. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  1,992
  Được thích:
  25,736
  Điểm thành tích:
  1,907
  20.9
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  8x
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,97,99
  7x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,90,92,97,99
  6x
  04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,83,90,92,97
  5x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,70,74,79,80,83,90,92,97
  4x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,65,70,74,79,80,83,90,92,97
  3x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,41,43,45,46,48,49,51,52,56,65,70,74,79,80,83,90,92,97
  2x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,41,43,79,80,83,90,92,97
  1x
  12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,31,32,34,35,97
  0x
  17,18,19,21,23,25,26,27
   
 11. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  262
  Được thích:
  1,093
  Điểm thành tích:
  2,557
  1/9 79 3x
  2/9 80 2x
  3/9 86 2x
  4/9 11 9x
  5/9 67 0x
  6/9 69 3x
  7/9 56 5x
  8/9 76 3x
  9/9 52 5x
  10/9 02 Xịt
  11/9 68 0x
  12/9 32 7x
  13/9 50 5x
  14/9 22 7x
  15/9 20 8x
  16/9 24 7x
  17/9 65 4x
  18/9 04 Xịt
  9x
  00,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,15,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,15,23,24,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,15,23,24,40,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,15,23,24,40,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,15,23,24,40,51,59,65,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  00,15,23,24,40,51,59,65,73,74,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  00,15,23,24,40,51,59,65,73,74,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  15,23,24,40,51,59,65,73,74
   
 12. thanhha3112

  thanhha3112 Lính mới

  Tham gia:
  12/5/20
  Bài viết:
  288
  Được thích:
  2,104
  Điểm thành tích:
  1,657
  19/09
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,02,03,04,06,07,08,09,11,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,,02,03,04,07,08,11,14,15,16,17,19,20,22,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,,03,04,07,11,14,15,16,17,19,20,22,26,27,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,82,85,86,88,89,91,92,94,95,96,99
  5x
  00,,03,04,07,11,15,16,17,19,20,22,26,27,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,54,56,58,59,61,62,63,65,66,68,72,73,75,77,78,80,81,82,85,88,89,91,92,94,95,96,99
  4x
  ,03,04,07,11,15,16,17,20,22,26,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,53,54,56,58,59,61,62,63,65,66,68,72,75,78,81,82,88,89,91,94,95,96
  3x
  ,03,07,11,15,17,20,22,26,31,34,35,36,40,41,43,44,45,46,47,50,53,56,58,59,61,62,63,65,66,68,72,75,88,89,91,94,95,96
  2x
  ,03,07,11,15,17,20,22,26,31,34,36,44,45,46,47,56,58,59,61,62,66,72,88,89,91,94,95,96
  1x
  ,07,20,36,44,45,47,56,58,59,61,62,66,72,88,89,91,94,95
  0x
  ,20,47,58,72,88,91,94,95
   
 13. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,310
  Được thích:
  10,650
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  06,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  06,12,13,15,16,17,18,21,23,24,26,28,29,31,32,33,34,35,36,38,42,43,44,46,48,51,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  4x
  12,13,17,18,21,23,24,26,28,31,32,33,35,36,38,42,46,48,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,97,98,99
  3x
  12,18,21,24,26,28,31,32,33,35,36,38,42,46,48,53,58,62,63,64,67,68,69,71,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,96,97,98
  2x
  12,18,21,35,36,38,46,53,58,63,64,67,68,71,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,96,97,98
  1x
  18,35,36,38,46,53,58,63,64,67,68,76,79,81,83,85,86,97
  0x
  68,76,79,81,83,85,86,97
   
 14. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  774
  Được thích:
  5,847
  Điểm thành tích:
  1,777
  19/9
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,07,08,09,10,13,14,16,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  01,02,07,10,14,16,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,49,50,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,68,69,70,72,75,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  01,02,10,14,18,19,20,24,25,26,28,29,31,38,39,41,42,43,45,46,49,50,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,68,69,70,72,75,80,81,82,83,85,87,90,91,92,94,95
  3x
  01,02,10,14,18,19,20,24,25,26,28,29,31,41,42,43,45,49,50,52,54,58,59,60,61,62,64,80,81,82,83,85,87,90,91,92,94,95
  2x
  01,02,10,14,18,19,20,31,41,42,45,49,50,52,54,58,59,60,61,80,81,82,85,90,91,92,94,95
  1x
  19,20,41,45,49,50,52,54,59,61,80,81,82,90,91,92,94,95
  0x
  41,61,80,81,82,91,94,95
   
 15. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,051
  Được thích:
  25,239
  Điểm thành tích:
  1,907
  19-9-23
  (9 5 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  03,04,06,08,09,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,60,62,63,64,67,68,71,72,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (5 8 số)
  03,04,08,09,13,14,17,18,24,26,28,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,67,68,71,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (4 8 số)
  04,08,13,17,18,24,26,28,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,68,71,74,80,81,82,83,84,85,86,89,90,93,94,95,98
  (3 8 số)
  04,08,13,18,24,26,31,34,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,62,63,64,68,74,80,81,83,84,86,89,90,93,94,95,98
  (2 8 số)
  04,08,13,18,24,31,34,38,40,42,43,44,46,48,49,63,64,68,74,80,81,83,84,86,89,94,95,98
  (1 8 số)
  04,08,13,24,31,34,40,42,43,48,49,68,80,81,83,84,86,94
  (8 số)
  04,40,48,49,68,84,86,94
   
 16. cuongls1102

  cuongls1102 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  5,173
  Được thích:
  20,784
  Điểm thành tích:
  2,987
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 19/9/2023:
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,04,08,09,10,11,13,15,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  02,03,04,08,09,10,11,15,19,20,22,23,24,26,28,29,32,34,35,36,39,40,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,04,09,10,11,15,19,20,22,23,24,28,29,32,34,35,36,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,75,76,78,79,80,81,82,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  02,04,09,10,15,19,20,22,32,34,35,36,39,40,45,46,48,49,50,51,53,56,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,76,78,79,80,81,82,86,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  02,04,10,15,19,20,22,34,36,39,45,46,48,49,50,51,53,56,58,59,63,64,65,67,68,69,71,76,78,79,80,86,89,91,93,95,96,97,98
  (2 9 số)
  04,10,19,34,45,46,48,49,50,51,53,56,58,59,63,64,65,67,68,76,78,79,80,89,93,95,96,97,98
  (1 9 số)
  04,19,34,45,48,49,50,56,59,64,67,76,79,80,89,93,95,97,98
  (9 số)
  34,49,59,79,80,89,93,95,98
   
 17. TMB

  TMB Lính mới

  Tham gia:
  18/6/23
  Bài viết:
  257
  Được thích:
  2,174
  Điểm thành tích:
  1,417
  Ngày 19/9
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  8x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,90,91,95,96,97,99
  6x
  01,02,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,34,35,37,38,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,90,91,95,96,97,99
  5x
  02,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,34,35,37,38,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,91,95,96,97
  4x
  02,15,16,17,18,19,20,24,25,27,34,35,37,38,42,43,44,45,46,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,64,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,95,96
  3x
  02,15,16,17,18,19,20,24,27,34,35,37,42,43,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,64,65,67,69,70,71,72,75,76,77,80,83,95,96
  2x
  02,15,16,17,18,19,20,24,27,34,35,37,42,43,48,51,53,56,67,69,70,75,76,77,80,83,95,96
  1x
  02,15,16,17,18,19,20,24,27,34,35,37,42,77,80,83,95,96
  0x
  02,15,16,17,18,19,20,24
   
 18. vippro1986

  vippro1986 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  29/2/16
  Bài viết:
  598
  Được thích:
  3,872
  Điểm thành tích:
  2,257
  19/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,03,06,08,10,13,15,16,17,18,19,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,03,06,08,10,13,15,16,17,18,19,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,51,53,56,57,58,60,61,63,65,67,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  01,03,08,10,13,15,16,17,18,19,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,51,53,56,57,58,60,61,63,65,67,69,71,73,75,76,78,80,81,83,85,87,89,91,93,96,98
  3x
  01,03,10,13,15,19,30,31,34,35,36,39,43,51,53,57,58,60,61,63,65,67,69,71,73,75,76,78,80,81,83,85,87,89,91,93,96,98
  2x
  01,03,10,13,15,19,30,31,34,35,36,39,43,51,53,63,76,78,80,81,83,85,87,89,91,93,96,98
  1x
  01,10,15,19,30,31,34,35,36,39,43,51,53,63,89,91,93,98
  0x
  01,10,35,39,53,91,93,98
   
 19. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,599
  Được thích:
  11,348
  Điểm thành tích:
  1,907
  9x
  02,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  05,08,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  05,08,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,88,89,92,93,94
  4x
  31,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,88,89,92,93,94
  3x
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,88,89,92,93,94
  2x
  55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,88,89,92,93,94
  1x
  67,68,70,71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,88,89,92,93,94
  0x
  81,83,85,88,89,92,93,94
   
 20. yggdrasil

  yggdrasil Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  20/9/20
  Bài viết:
  282
  Được thích:
  3,562
  Điểm thành tích:
  1,657
  19/9:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,17,19,20,22,24,26,27,28,31,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,55,59,60,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,19,20,22,24,26,27,28,31,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,55,59,60,62,63,64,66,68,71,73,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  4x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,19,22,26,28,31,35,37,40,42,43,44,45,46,48,49,55,59,60,62,63,64,66,68,73,77,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,99
  3x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,22,26,28,31,37,40,42,44,45,46,48,49,55,62,63,64,68,73,80,81,82,84,86,88,90,91,93,95,97,99
  2x
  00,02,03,04,06,07,08,09,22,28,37,40,42,44,45,46,48,64,68,80,81,82,84,86,88,91,95,97,99
  1x
  00,02,04,06,08,09,28,40,42,44,45,46,64,80,82,86,91,95,99
  0x
  00,04,08,40,44,46,64,82,91
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net