DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 9/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/8/23.

Lượt xem: 123,943

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Xuantruong368

  Xuantruong368 Lính mới Mạnh thường quân

  Tham gia:
  7/6/23
  Bài viết:
  133
  Được thích:
  1,756
  Điểm thành tích:
  1,417
  30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,52,55,56,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,92,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,44,46,47,48,52,55,56,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,92,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,33,36,37,38,42,44,46,47,48,52,55,56,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,92,96,97,98,99
  4x
  01,03,04,05,06,07,08,16,17,18,36,37,38,46,47,48,56,57,58,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,92,96,97,98,99
  3x
  06,07,08,16,17,18,36,37,38,46,47,48,56,57,58,60,61,63,64,65,69,70,71,73,74,75,79,80,81,83,84,85,87,89,92,96,97,99
  2x
  08,16,17,18,36,37,38,46,47,48,56,57,58,60,61,63,64,65,69,70,71,73,74,75,79,80,81,83
  1x
  37,38,46,47,48,56,57,58,60,61,63,64,65,69,70,71,73,74
  0x
  56,57,58,60,61,63,64,65
   
  Algeno, Manhlata, THAY_ONG_NOI3 thành viên khác Thích điều này.
 2. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,134
  Được thích:
  19,030
  Điểm thành tích:
  2,087
  30/9
  9x
  00,,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98
  7x
  00,,01,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98
  6x
  00,,01,02,03,04,06,07,08,11,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,32,33,34,36,37,38,39,40,42,44,46,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80,81,82,83,84,86,89,90,91,92,96,97,98
  5x
  00,,01,02,03,04,06,07,08,11,15,16,17,18,19,23,24,25,26,28,32,33,34,37,38,39,40,42,44,51,52,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,77,80,81,82,84,86,89,90,91,92,96,98
  4x
  ,01,02,03,04,07,15,16,17,18,19,23,24,25,28,32,34,37,38,39,42,51,52,56,57,58,59,62,63,65,67,68,69,70,71,73,75,77,80,81,82,84,86,89,90,91,92,96,98
  3x
  ,01,03,04,07,15,16,17,18,19,23,24,25,28,32,34,37,38,39,42,51,52,56,57,58,63,67,68,69,70,73,75,80,81,86,89,92,96,98
  2x
  ,01,03,04,07,15,16,17,19,24,25,34,37,39,51,52,56,57,63,68,69,70,73,75,80,81,86,89,96
  1x
  ,01,03,04,16,19,25,34,37,51,57,63,68,70,73,75,80,81,86
  0x
  ,01,04,16,57,63,70,81,86
   
  Algeno, Manhlata, THAY_ONG_NOI3 thành viên khác Thích điều này.
 3. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,132
  Được thích:
  24,762
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  30/09
  9x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,29,31,33,34,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,29,31,33,34,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,21,24,26,27,29,33,34,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,21,24,26,29,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,54,56,59,60,61,62,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  01,04,06,10,15,16,24,26,29,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,54,56,59,60,61,62,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,84,86,89,90,92,93,95,96,97,98
  3x
  01,04,06,10,15,16,24,29,40,41,42,43,45,46,47,48,51,54,56,59,60,61,65,68,71,74,78,79,84,86,89,90,92,93,95,96,97,98
  2x
  06,16,24,29,40,41,42,43,45,46,47,48,51,54,56,59,60,61,65,68,71,74,79,86,89,92,97,98
  1x
  06,16,24,29,42,45,47,48,60,61,71,74,79,86,89,92,97,98
  0x
  42,47,48,60,61,74,79,92
   
  Algeno, Manhlata, THAY_ONG_NOI3 thành viên khác Thích điều này.
 4. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  1,539
  Được thích:
  13,642
  Điểm thành tích:
  1,847
  01/9: 4x
  02/9: 9x
  03/9: 6x
  04/9: 7x
  05/9: 4x
  06/9: 1x

  07/9: 5x
  08/9: 0x
  09/9: 8x
  10/9: 8x
  11/9: 4x
  12/9: 3x
  13/9: 9x
  14/9: 8x
  15/9: 7x
  16/9: 3x
  17/9: 0x
  18/9: 6x
  19/9: 7x
  20/9: 4x
  21/9: 9x
  22/9: 3x
  23/9: 4x
  24/9: 3x
  25/9: 4x
  26/9: 1x
  27/9: 3x
  28/9: 5x
  29/9: 4x
  30/9:

  9x:

  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  01,02,03,07,08,09,10,12,13,15,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,65,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  5x:
  01,02,03,07,08,09,10,13,18,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,42,43,47,48,49,52,53,57,58,59,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  4x:
  02,07,08,13,18,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,37,39,42,43,47,48,52,53,57,58,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,92,93,97,98,99
  3x:
  07,08,22,23,24,25,27,28,29,32,34,37,39,42,43,47,48,52,57,58,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,85,87,89,92,93,97,98
  2x:
  07,22,24,27,28,29,34,37,39,42,43,47,48,70,72,73,74,77,78,79,82,84,87,89,92,93,97,98
  1x:
  22,24,27,29,39,42,47,48,72,74,77,79,82,84,89,92,93,97,98
  0x:
  29,39,47,74,79,89,92,97,98
   
  Algeno, Manhlata, THAY_ONG_NOI3 thành viên khác Thích điều này.
 5. thanhha3112

  thanhha3112 Lính mới

  Tham gia:
  12/5/20
  Bài viết:
  288
  Được thích:
  2,104
  Điểm thành tích:
  1,657
  30/9
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,89,90,92,94,96,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,71,74,76,77,78,79,82,83,85,87,89,90,92,94,96,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,23,24,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,61,65,67,69,74,76,77,78,79,82,83,85,87,89,90,92,94,96,98,99
  5x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,23,24,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,52,55,57,58,61,65,67,69,74,76,77,78,79,82,83,85,87,89,92,99
  4x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,23,24,26,28,29,31,32,36,40,45,47,49,52,55,57,58,61,65,67,69,74,76,77,78,79,82,83,85,87,89,92,99
  3x
  00,02,03,04,07,08,09,10,13,15,18,23,24,28,29,32,36,40,45,47,49,55,57,58,61,65,69,74,76,77,78,79,82,83,85,87,92,99
  2x
  02,04,07,10,15,18,23,24,32,40,47,49,55,57,61,65,69,74,76,77,78,79,82,83,85,87,92,99
  1x
  02,04,07,10,15,18,23,24,32,40,49,55,57,61,76,78,79,83
  0x
  02,04,07,10,76,78,79,83
   
  Algeno, Manhlata, THAY_ONG_NOI3 thành viên khác Thích điều này.
 6. Muttay

  Muttay Lính mới

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  443
  Được thích:
  2,091
  Điểm thành tích:
  2,557
  1/9 79 3x
  2/9 80 2x
  3/9 86 2x
  4/9 11 9x
  5/9 67 0x
  6/9 69 3x
  7/9 56 5x
  8/9 76 3x
  9/9 52 5x
  10/9 02 Xịt
  11/9 68 0x
  12/9 32 7x
  13/9 50 5x
  14/9 22 7x
  15/9 20 8x
  16/9 24 7x
  17/9 65 4x
  18/9 04 Xịt
  19/9 25 7x
  20/9 03 Xịt
  21/9 66 4x
  22/9 14 8x
  23/9 22 8x
  24/9 78 2x
  25/9 79 3x
  26/9 36 6x
  27/9 47 5x
  26/9 98 1x
  29/9 44 6x
  9x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  13,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  13,20,21,27,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  13,20,21,27,41,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  13,20,21,27,41,45,53,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  13,20,21,27,41,45,53,56,57,63,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  13,20,21,27,41,45,53,56,57,63,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  13,20,21,27,41,45,53,56,57,63,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  20,21,27,41,45,53,56,57,63
   
  Algeno, Manhlata, td9a4 thành viên khác Thích điều này.
 7. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  619
  Được thích:
  7,481
  Điểm thành tích:
  1,777
  01/9:1x
  02/9:8x
  03/9:5x
  04/9:0x
  05/9:7x
  06/9:9x
  07/9:8x
  08/9:1x
  09/9:4x
  10/9:3x
  11/9:7x
  12/9:8x
  13/9:3x
  14/9:5x
  15/9:1x
  16/9:0x
  17/9:5x
  18/9:xxxx
  19/9:1x
  20/9:4x
  21/9:0x
  22/9:3x
  23/9:9x
  24/9:3x
  25/9:7x
  26/9:2x
  27/9:3x
  28/9:5x
  29/9:2x
  30/9:
  9x
  00,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,83,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,07,08,09,11,12,14,15,17,18,19,21,24,25,26,28,29,33,34,35,36,37,40,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,83,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,09,11,12,14,15,17,19,21,24,25,26,28,29,33,34,35,37,40,42,43,45,46,47,48,49,52,53,56,57,58,61,63,65,66,67,68,70,72,74,75,77,78,79,81,83,85,87,88,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  07,09,11,12,14,15,17,19,21,24,25,28,29,34,35,40,42,43,45,46,47,48,49,52,56,57,61,63,65,66,67,72,74,75,77,78,79,83,85,87,88,90,91,94,95,96,98,99
  3x
  07,09,11,12,15,17,19,21,24,25,28,34,40,45,46,47,48,49,52,57,61,63,65,67,72,74,77,78,79,83,87,88,90,91,95,96,98,99
  2x
  07,11,12,15,19,24,28,34,40,45,46,48,52,57,61,63,65,67,72,74,77,78,79,87,88,90,96,98
  1x
  07,12,15,19,24,34,46,48,52,57,61,63,65,67,74,77,78,87
  0x
  07,12,15,24,46,48,52,63
   
  Algeno, Manhlata, td9a4 thành viên khác Thích điều này.
 8. phieu_luu

  phieu_luu Lính mới

  Tham gia:
  8/8/21
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  4,247
  Điểm thành tích:
  1,477
  30/09
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,09,10,11,15,16,19,20,21,22,23,24,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,09,10,11,15,16,19,20,21,22,23,24,28,29,32,33,34,35,36,37,40,41,47,49,50,51,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,06,09,10,11,15,16,19,20,21,22,23,24,28,29,32,33,34,35,36,37,40,41,47,49,50,51,57,58,63,64,65,67,68,69,72,73,76,77,78,80,81,82,85,86,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  15,16,19,20,21,22,23,24,28,29,32,33,34,35,36,37,40,41,47,49,50,51,57,58,63,64,65,67,68,69,72,73,76,77,78,80,81,82,85,86,89,91,92,93,94,95,98,99
  3x
  32,33,34,35,36,37,40,41,47,49,50,51,57,58,63,64,65,67,68,69,72,73,76,77,78,80,81,82,85,86,89,91,92,93,94,95,98,99
  2x
  50,51,57,58,63,64,65,67,68,69,72,73,76,77,78,80,81,82,85,86,89,91,92,93,94,95,98,99
  1x
  72,73,76,77,78,80,81,82,85,86,89,91,92,93,94,95,98,99
  0x
  89,91,92,93,94,95,98,99
   
  Algeno, Manhlata, THAY_ONG_NOI4 thành viên khác Thích điều này.
 9. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  2,240
  Được thích:
  27,132
  Điểm thành tích:
  1,907
  30.9
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,96,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,89,90,96,98,99
  6x
  03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,78,80,87,89,90,96,98
  5x
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,78,80,87,89,90,96,98
  4x
  12,13,15,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,69,78,80,87,89,90,96,98
  3x
  12,13,15,17,18,19,21,24,26,27,28,29,31,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,60,61,69,78,80,87,89,90,96,98
  2x
  12,13,15,17,18,19,21,24,26,27,28,29,31,35,36,37,38,39,42,45,69,78,80,87,89,90,96,98
  1x
  12,13,15,17,18,19,21,24,26,27,28,29,31,35,36,90,96,98
  0x
  15,17,18,19,21,24,26,27
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata2 thành viên khác Thích điều này.
 10. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  6,660
  Được thích:
  92,094
  Điểm thành tích:
  1,907
  30/9: xin phép anh em cho mình loằng ngoằng một hôm
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,31,32,34,36,37,38,39,41,43,46,47,48,50,51,52,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,97,98
  6x
  01,02,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,28,31,32,36,38,39,41,46,48,50,51,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,98
  5x
  01,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,28,31,32,36,38,41,46,48,50,51,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,96,98
  4x
  01,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,28,31,32,38,41,48,50,51,58,61,68,69,71,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,96,98
  3x
  01,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,28,31,38,41,48,51,58,61,68,71,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,98
  2x
  08,11,15,16,17,18,28,38,48,51,58,61,68,71,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  1x
  08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  0x
  08,18,28,38,48,58,68,78,88
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata2 thành viên khác Thích điều này.
 11. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,305
  Được thích:
  27,612
  Điểm thành tích:
  1,907
  30-9-23
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28,31,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,22,24,25,28,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,87,89,91,94,95,96,97,98
  5x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,16,17,22,24,25,28,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,59,60,61,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,87,89,94,95,97,98
  4x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,16,17,24,25,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,57,59,60,61,64,68,70,71,73,74,75,77,78,80,84,86,87,89,95,98
  3x
  04,05,07,08,14,17,24,25,31,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,57,59,61,64,68,70,71,74,75,77,78,80,84,86,87,95
  2x
  04,05,07,14,24,34,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,59,64,68,70,74,77,78,80,84,86,87,95
  1x
  04,07,14,40,41,43,45,46,47,54,59,64,68,70,74,77,86,95
  0x
  04,07,40,46,47,64,70,74
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata2 thành viên khác Thích điều này.
 12. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,436
  Được thích:
  18,935
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 30/9
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,40,41,43,44,46,47,49,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,02,03,04,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,40,41,43,46,47,49,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,66,68,69,71,73,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  5x
  00,02,03,04,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,28,29,31,32,34,35,37,40,41,43,46,51,52,53,55,57,59,61,62,64,68,69,71,73,75,77,78,79,81,82,86,87,89,90,91,92,95,96,97,98
  4x
  00,02,03,04,09,13,14,15,16,17,19,20,22,25,28,34,37,40,41,43,46,51,52,55,57,59,61,62,64,68,69,71,73,75,77,78,79,81,82,86,87,89,91,92,95,96,97,98
  3x
  00,04,15,16,19,25,28,34,37,40,41,43,51,52,55,57,59,61,62,64,68,69,71,73,75,77,78,79,81,82,86,87,89,91,92,95,96,97
  2x
  00,04,16,19,25,28,34,37,40,43,51,52,57,62,68,73,75,78,79,81,82,86,87,91,92,95,96,97
  1x
  19,25,28,34,37,40,43,51,52,68,73,75,78,82,86,87,91,97
  0x
  28,37,43,68,73,75,78,91
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata2 thành viên khác Thích điều này.
 13. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua9.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  1,036
  Được thích:
  8,389
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  01,02,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,09,10,12,13,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,49,51,52,55,56,58,59,60,61,62,64,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,81,83,84,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,04,09,14,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,38,39,40,42,45,47,49,52,55,56,58,59,60,61,62,66,69,70,71,72,73,74,76,77,78,81,83,84,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,04,09,14,18,20,21,23,24,28,29,32,35,39,40,42,45,47,49,55,56,58,59,60,61,62,66,69,70,71,72,73,74,76,77,78,83,84,87,88,89,92,95,96,97,98,99
  3x
  02,04,09,18,20,21,23,24,29,32,35,40,45,49,55,56,58,59,60,61,62,66,69,70,71,72,74,76,77,84,87,88,89,92,95,96,97,99
  2x
  02,18,21,24,29,32,35,40,45,49,55,58,60,61,62,66,69,70,71,72,84,87,89,92,95,96,97,99
  1x
  18,21,24,29,35,40,45,55,58,66,70,71,72,84,87,89,95,97
  0x
  24,29,55,58,72,89,95,97
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata2 thành viên khác Thích điều này.
 14. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  1,721
  Được thích:
  12,379
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,41,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,09,13,14,16,17,18,20,27,28,29,31,34,36,37,38,39,41,43,45,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,97,98,99
  5x
  09,13,14,16,17,18,20,27,28,29,31,34,36,37,38,39,41,43,45,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,95,97,98
  4x
  31,34,36,37,38,39,41,43,45,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,95,97,98
  3x
  50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,95,97,98
  2x
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,95,97,98
  1x
  73,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,95,97,98
  0x
  86,87,89,90,93,95,97,98
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata and 1 người khác Thích điều này.
 15. vippro1986

  vippro1986 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  29/2/16
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  4,348
  Điểm thành tích:
  2,257
  30/9
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  03,04,06,07,08,09,13,14,16,18,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,90,91,92,95,97,99
  5x
  03,04,06,07,08,09,13,14,16,18,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,53,54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,79,90,91,92,95,97,99
  4x
  03,04,06,07,08,09,13,14,16,18,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,53,54,56,57,58,60,61,62,63,66,70,75,79,90,95,97,99
  3x
  04,08,09,13,14,16,18,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,54,57,60,61,62,66,70,75,79,90,97
  2x
  04,08,18,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,44,45,54,57,60,61,62,66,70,75,79,90,97
  1x
  04,08,18,23,24,32,45,54,57,60,61,62,66,70,75,79,90,97
  0x
  04,62,66,70,75,79,90,97
   
  Hung1969, Algeno, Manhlata2 thành viên khác Thích điều này.
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 17. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  958
  Được thích:
  13,675
  Điểm thành tích:
  1,777
  15/9 6x
  16/9 2x
  17/9 7x
  18/9 1x
  19/9 3x
  20/9 1x
  21/9 0x
  22/9 8x
  23/9 7x
  24/9 7x
  25/9 7x
  26/9 0x
  27/9 8x
  28/9 7x
  29/9 1x
  30/9
  Dàn BX
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,79,81,89,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  01,03,04,05,06,07,09,10,13,14,16,17,18,19,20,24,26,27,28,29,32,36,37,38,39,40,42,43,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,62,63,66,68,69,70,71,72,73,74,75,79,89,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  01,04,05,06,07,09,10,13,14,17,18,19,20,24,26,27,28,29,36,37,39,40,42,43,47,48,49,51,52,53,54,57,62,63,68,70,71,72,73,74,75,79,89,92,94,96,97,98
  3x
  01,04,05,06,07,10,13,14,17,18,19,20,24,27,28,29,36,37,40,42,47,48,51,52,53,54,62,70,71,72,73,74,75,79,89,92,97,98
  2x
  01,05,07,10,14,17,19,20,24,27,28,29,36,37,42,47,48,54,62,70,71,73,74,75,79,92,97,98
  1x
  01,05,07,10,17,20,24,27,28,29,42,47,71,73,74,79,97,98
  0x
  07,10,17,27,28,42,74,97
   
  tuan8205, Tuthu2109, Hung19694 thành viên khác Thích điều này.
 18. yggdrasil

  yggdrasil Thành viên tích cực Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  20/9/20
  Bài viết:
  283
  Được thích:
  3,581
  Điểm thành tích:
  1,657
  30/9:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,91,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,28,29,31,32,33,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,89,91,95,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,28,29,31,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,86,87,88,89,91,95,98
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,22,23,24,25,28,31,37,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,86,89,91,95
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,16,19,22,23,25,28,37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,59,60,61,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,82,86,89,91
  3x
  00,01,02,04,05,06,07,08,13,19,22,25,28,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,59,60,61,64,68,69,70,73,74,75,77,78,79,82
  2x
  00,01,02,04,05,06,07,19,22,28,40,41,42,43,46,48,52,55,59,60,61,64,68,69,70,73,77,78,79
  1x
  00,04,05,06,07,19,28,40,42,43,46,55,59,64,68,70,73,77,79
  0x
  00,04,05,06,07,40,46,64,73
   
  Tuthu2109, Hung1969, Manhlata4 thành viên khác Thích điều này.
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  15,100
  Được thích:
  326,635
  Điểm thành tích:
  3,087
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Ae bổ xung dàn. Tháng tới có 1 bạn nghỉ thì ae nào có khả năng thì tham gia nhé
   
  shadowfax, Binguyen68, tuan82055 thành viên khác Thích điều này.
 20. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua9.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,192
  Được thích:
  16,070
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/9:4x
  2/9:4x
  3/9:8x
  4/9:7x
  5/9:8x
  6/9:8x
  7/9:8x
  8/9:3x
  9/9:3x
  10/9:7x
  11/9:5x
  12/9:5x
  13/9:9x
  14/9:9x
  15/9:8x
  16/9:7x
  17/9:5x
  18/9:9x
  19/9:7x
  20/9:7x
  21/9:5x
  22/9:8x
  23/9:7x
  24/9:7x
  25/9:5x
  26/9:6x
  27/9:6x
  28/9:3x
  29/9:9x
  30/9:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,97,98
  5x
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,67,70,71,74,75,76,79,80,84,85,89,90,92,93,95,97,98
  4x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,18,21,24,26,29,30,35,40,42,43,45,47,48,52,53,54,57,58,59,62,67,70,71,74,75,76,79,80,84,85,89,90,92,93,95,97,98
  3x
  01,03,04,08,09,12,17,21,24,26,29,30,35,40,42,45,47,53,54,58,59,62,67,71,74,75,76,79,80,84,85,89,90,92,93,95,97,98
  2x
  03,04,08,09,12,17,21,24,26,29,30,35,40,42,45,47,53,54,58,59,62,67,71,74,76,79,80,85
  1x
  04,09,24,26,29,30,35,40,42,45,53,58,62,67,71,76,80,85
  0x
  04,09,62,67,71,76,80,85
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net